Skip to main content

Full text of "Izvori za Bulgarska Istoria LII"

See other formats


BTj/ITAPCKA akahemhh ha h a y k h t e 

HHCTHTA'T 3A 6*b/irAPCKA HCTOPHH J1ATMHCKM M3BOPH 

3A 

BTjJirAPCKATA HCTOPMfl ii HRAH SyfftEB* MKXAHJ7 ROfinOB, CTPAIHHMHP JJMIIIEfi. 

HOPHCJIAB S1PHMOB CO*)lfl 
HddAIE/lCIBO MA b bJtl APCKA I A AHAAtMHJI HA HA!'KKTE I. YHHBEPCA.1HA XPOHMKA — 741 r. 

foa Hape^ara ,>'HWHepra™a «poif»iKfl 741 r. w e frpuftm xdothk*, ko*to * 
<fo-iA iianncawa c*anu 801 r. Tfl nftnama mvraawiiK cwtobiih CiHwitt h jwcmra 
jO 741 r- [lpcuiabti KvwitH-iauHH nr pawn rn-rapM xpomMi « Jieroniicif. 3a ochobs 
* nocjyuowa ipOHMk-aia h* hrjia llpriAiaooMff. ^bnOJia>HHH ca fiwjH euiw Xm-pMiM* 
QpoMrii, *J>pc«aerapfin, Mttftop Ot^w^ckm, /lavpetxanucimic «civ»mn « **j* Q^»mm- 

mnr (rcuciiHfl b xixmiiKara i*e ca »non>_ 

Aptopht na yimn«pca.iRaTQ xpobHKa hc € iimcycil II* mow* m tt JfcraWwi 

<■ nwoKUTtfli«x"j m io**HaT3 Mta h muctoio no ttaimnHtte7Q ft. BxpOHKiaTa re HawHpa 

kdmko cBCACittff, ^PWf7fl>H3H0 ot nucoHemix* no-rop* rhHWHciwi!, :* paapyi nana Hero 

Ha rpta AyryenMtyryw (an* Atitun, m»n 4>]Muiihsi) ot capauuKin* b 725 n. R-ki OfHOR* 

Ha n»B cwtzcHHc f HMrauHo npcjinriro^miETo. *ac anropi,i na spowiKaTa c *KMfi«n r 

toih rpvi: mjih fiAi&it fit' sera 

tain nprmwuKeniie Ha xpOHitKara u miih <t pmom«*vt rt (Codex Rruxelkn- 
hit 17351) ca iKWrrfHW h r*ft Hapt<«iiirre Annate* MaxiiiiiiuaiiL kokto aoctm^t 
iW 8U r. I'e fiOfiftr mwuiotu en or MaHanvpa ^a MtKCKMim- « Tpw** 

XpottHKflra cu r i>p»<4 cnejittriM aa uW.rrs^>o-im3a*iTMHCKH*e oTHomemiH np« nfl 
TcfKA B npMMweHMtTO — Aniwlrs Ma&itiiiniaiii— c auichu *aho cbc^ch^ a* npr 
rcwopwre m*huv Iprhkh v iwrafmriiim B hi I r- KDtTO una ihiwitbo o/HomcHiie in>v 

HsuaiwCTo ikwmbi *a prt.*om<cnTe : OhIoc UigdiinensiH Flavin iacenaff, ot 
hhmoto pa IX IS Cwtex MouactiBfo 1st JA246, or IX *; Codex Ikuxellcmw 17361. KJfflAHHfc W tf'afr*, ChrtfWtfn unfriarsaic ML QwlJraillit AflnJta Maiflniirtanl. MGH* SS. 
Mil, op. I 25. 

tH'HCrll'tlA ; »fi«M*afA f [tartHtttand* Orv'TiirtitaqiKlkll lei Mltttlalic*. I. pip. VI. A. CIIRONICON UNIVERSALE - Ml A. VrlHBEPCAJIHA XPOHHKA- 741 r, 

;. /mtiniatw* auxiUo TtrMU regnnm I $>nw#nah at wephuui ftpWOIOM 

rfdfii c noMomma na TepefA 

luMintaniis kccuihIo cum fiberio (illo ICVthhhhm 1 uapyBM RiopM u-lt ci>c ckhb 

ana 6. ch Tnucpid uim rowHH. 1 K^miWjrt IU »ia- HMr<T»- $& 6K, 1*13— 71 1 1* Ifi Cnrt'ItktiTl jm\Tf**lr - X H*M?|Vr»ui i|*»iv I tic suxillo Terbdli rejzia Vulgarorvmi 
rfpmnn rrripirtw, orrtfil <*w qui st ex|iu- 
>runt ptiirlcios u Iwirmi, qui k-rmn Hi^ 
iiaufpavcrtt. iituiuii ct MiccessoKIII Hltf 
Tybpriunt, f|itl niir dr rcpio riectmji UA*t 
quo ipw regnal tefflpore in cAdrm rfvfr 
MM ir tustcdiam teMwaL Ollmicmn v*iu 
patrbrdtam eruifc milis mlsft Ijuumhi. ct 
drdit epbcopalum Cvfu, qui eral nbbto in 
Ponto euinqtir olebfil rauifin. (p. I7„ -( j baiiaccjn aim iufiimso ewtito fYtfv 
'-tajiiinopohm venicntes, triomo civilataa 
ntaidenl, donee, tivihtts miilla itistiiucra ac! 
Dtun. ctafnamifttift, phrinit coram faint, f;i* 
j<urc. pcaiiltirfia ptnrtm at sic ppnest nh 
sidkmis abscedcrrot Qui inde n?|jTC&8i Vul- 
garorum t^ntcm, qui M super Danubjiin 
h*Ho *ifc*fedtutilur. Ei ab liac ^uoque victt 
rcfughant ac naves ri*peitmi sups, quibns 
cum aiiujji peierenUlogroertesuWte tempe- 
$XMr t pkiriini, eciaui mow sivc cottUactfc 
per litora navihus. sunt neodi. (p. I9 V K ) H>ffl fH f*K9H*hpti£- toMKVl* t DUNVtUll 

Ha (hiflrapCKMi xan Ttpa«r% ton mriuji 

T£m ciflTpHUtu, KdUTO IC 6fUlU KttOUIt/lH. 

CtfttO it JTfOttntf*, KOftTOflctfiMer warmm 
My. « uac^ejiHHKa my TifWpirtf* no- 

uapynuu ai4>kwv MTWpfH n timum rpaji* 
caa-wnm or npccTOAa Skcimifi. A narpw 

Spxfl K^^Tffltfl^ lOcTttlUfAH OCJItHHJ w US* 

upatwA h IV m, Kaio npeju/t tiiHttZonoom 
jUIt>)icitOct fla Knp% kOIito oW a&ir k 
flowr* it ro xpamv, Komto 6hji aaTovfii. 

?. Capawtm Hatwria™ fthirnpu$nf QpsunK n 'in c QipOM»a moRcic? 

IIPM K0KC73HI1ttKXl(J/; II 0(k&£il2£H . pu'iii 

Tpn ro;itiFfii» Rrtrjirro, foarojifiptHiit *ta na* 
cTofr»«m uoanou i a fpo*xflOHKrc rbu 
6orm t Tftvpxe MHoro ot t«x aarwHanM or 
riu. cryji f^ tayun h ra*fft, va70 cf r-rva- 
h/iit i>j mauaTi, w crm .ihjih*. Kawor- 

CTiifilt^tf c>TTAM t rr tfArMjiHftvjw rtwcrapCKOTO 
n/ien^*, koi to i 1 Kpafi ^'nao&, IlortMEKH 
h m nero, Tt* oCwMtiH huau it cc Hbp- 
na*Tii ha Ktspnfiirrr it. A rvnrflTo naKrt^rH 
c tux b MotJtu^HH^aiiNu iiHr»vxHa/ia 6jp« 

B IT6n^pTl>OT IPX JarKHa^frT, 7T^fi KaTO K*> K ANNALKS MAXIIV1IMANI U. MAhTK.MHMCKH ^IKTOItKai U^aws mstt/f 

Amwi JtlL Absolute Arsalio, m|$^os 

suf> doiunus rarcrti^ imperflmr ftjntinran- 

<fap pjiti* Alalia Coi»Lai:tmopolljii nii>i1 
Jteidonr/fn cpiscopum Itelcriwm, Muj;oueiu 

roniilrm TdotiKuiJi « Haidoncrn Lang© 
Nirdum rt Lrrjwn «patAriutn najiuiw Situ- 
lum *| WiUaiimi) ducrm Venotirormn iht- 
dem reddidit- (|>. 24^, ^J **N i. Ijttu kato ornpaTit.i Apc^n^, 
rocnojv^ptn iiMtteparop Kapji upOHc^iU! 
kat^ rroii nfa-mtntuf h KoprTawrnwornvt 1 ", 

3a aa tt aa^jipawi mhiiw. <^«ackm 
cmiCKOn XairrOn, rf^fte ha TypKvtott t ur> 

roflapAtiia XoflrOJi n cnaTflpHt* ^lie, no 
H*p<ViHOfT cwKwj«eiv To* ir^pha-T iaM it 
Bf^imHfinrKH* jiyir BmraptiA. MViitnhrDl> (*Vt*iwran ll H Tl 
7f*>| » T, *- I>j™»jmj ft i. = jta»rtH^ t Km. itNifcP. ('f «**(^ a TrfVrvrt* ^"^ is^irp, iflW 
p^ro ,tc*ri^ k TrfqiiiP. * Kwji + u*|ffl^.!Uii iki i«4jpx <7^— *<l 7I3X : n^*t«r h Tf\ 3Wf>Mtt 

JAM CM .iant«fcii wnrfPHft K*n»Hn*M II * K 717 I IWi n|*^ii(* h.1 MT*Mii|i:i. . ■ t ■-;,'.!..) /!« Dl 

(7I 7 Hl| api^in< ik;i^ji^vi *i i/cvaih 11^1-^1 wj t$mv n jh> >»|«. OTcwmim kluthmv r|i«i jhhoio 

noiLieiint. fttji^ w^uxm H itDflJi: CiiJCjiMic^fTrrj \rM.>> r»«c rtaM-ivit v mfMtimvaHB! h^ Briwtwv h 
»jiNiiiMw.Ti MtatlCpea *- Fli«; V £4^|v f-jtuMc^r I (W2-KII) H^p^viifi Mitfp%<« Aji^fl hMtti. rp* 

'^if/n HttftpaMp .U Hr a* cnirHt) iivvi*|ni« ( c 'Ti-uifrtura m:it<Ti*n* «CHC*v '*in*» ocr£rit« vm<iK npr- IL J[ hit III 

Jha III jaemji naiicKnn njxcTOJi m 2? A tKw»p« W»r. TO 12 p*h KI6 r. 3a 
jimpwriarai* na imama cp TOfi cc uimpa* napjie hhoio its nanKpffiara nr cTp™* 
rta <|ipftrfKfrfftTfl a*p**wi a h* nefihiiH wuntTC* Kap:i Hc/HKH,wormo n *Oft r. ia>poH«. 
tiw ja uMitt-pai-op. Jhl III c Mtiti err rwrrMitTe KpcnuTMi' ha mjotth Jtt rjroi¥fin-*nTft 
HI oanaia- 

H KOjjrcnvKaeHiiwirra Ba /ho III cfi rianaacmi a m*t itfCMa au Kap/i Beam. 
It mho or fflx ce roBopn at wtfiHa m Rp*am»flckH* ttwncparop ,fb.B V Apvcwu 
(813-920) Cpttpy fiKTraptncMio cr ;iaaar h tnjiocTiwpiui raeneim?. 

nucwata ca aaiiaatiw BUuk HMfcmH pironiic Cod« Guclkibytanus 287. 

HTiqAHIft ff, Httftyr, U*al* Itl pjptc v^Mt^. MOM. £\-aU*Ut. V. op *fc— 1 01 

KFJI1XHI1I1A: A AMiriM*. lAnippv MRJta-'M, P*rfc t*(0. n p, 176 C*. Hi. Atf-rti. 
ltjnmi«»i kui ry mwron ffl frlMprw ticu,**. MRU. XIX- XX 1 944, np ST * IFONI5 III PAPAK 
KPISTOLAE mafia riiiR 

riHCMA tea til papa Camto J impmiiCrt mintM, 

guns rrtmflres de Leom- v impemtcn qui 

dam Gtftecf M sr pfrtt/termt 

DomJnc priMmo ct sereiifcsima viciori 
ac Iriwuphainri, (ilio aiHtari dri ef dimuiu 
nostri Ic3u Uiristi, Carofe Au?usto Lrti 
epi*cupuK spmtf Nervorum <1cl 

PosKiimm «um epi^olauj Oietforii patri 
cii Slcillvneis amul rum nostra rmisinus 
scffnitnti vtstrac, roiuuiuil aU ms uniim 
itav^iutii jnttruin enm flfoquibusOrcas tiv* 
minibus. Fx qiiibti* tuiut dixit nnftis, <nmd, 
dun: «sse: l.eo, <;ni mux cflecUis. tst inv 
pfirator, contra Vufcaros ad pii^aiidiiri, 
Procopia uxor Mkhtibtlis impcrarorfc ha f HiHKUttv tiw-Lw ha IL XI. 81$ i\ * % U*> V Ap ilanu Jhs (toHacft ua u.unepan*op ifopj f 

dyxo&em? m ttMnepamop Jlig V, 

Kvumv My aodtKfijtn hbkou npt^t 

JIvij twites paC ua Cortnjf partn. 
no j/ pa aiti rm npcn^arr^wnnnHn HMiwpaiop 
JCap;: 1 , itoOcjWT^^ n rpH>McJ«Top t .-iotfnw 
chh ha rtora m Ha roonrvia hamcro He yea 
XpHCia. 

Ok» k«to iBnpatHXMv ku irjjijia run- 
JJOcr niicwnTo he cituH^iiifCKHfl natpmiuM 
Jpwn*pBH aa<jiHtf f iidinero nncuo\ npH 
iwc npicnffMi ^h hach KOpa6 c MeKOJi- 

IU1H3 I KpilK. EziHii <IT TDK HH h*ft3A t <!(• 

Wfc'ftto yi^hB*, KDfltn cera t »poM»3rJjacen 
33 HHiitpaT^p 4 , n* ^pmicaiukf* tnctuy 6i*.i- 
rapvrt, llroKonn» t rinpyraw i^a if mm pa* 
tod M«a*f.T* ( iiMafla eAwn npnRve«i. Ha 

" l||K».IDn u* imp^Kt I |:Hv;;,r i»w$i i *i[v.. m- 


w »Pf, ]* i .co in ptra - flan Jh* in buisstt quondam emkum MXTlJlK Coiwtaii- 
timrni fwitnciiun d exhortassct euin, ul sibi 
(am in cuiiiujiiiiiii cupulas!; prarmitfiis 
ei Ihtsaunim ahsrnudiltim mulhtu, c;uod sc 
tbiiiium a paire sw habrrt tiictbal, jw 
quod popvilum eu^ait d*bi fi&cU qiialinus 
iinrivrfliorftfi turn ste ele^saert.Tuiicit.-, 
ductus seniioailui* eiut ut&juo illius consi- 
llo. ft paeavil silt m til tew. ilaiw tar^illua 
dona. Post hare veto Inlraruftsenml wjmni 

p. milium ui -y/ t .jik m, fautlfin Cahi ntr$ ti. 
Jptr mi t hi i UQ^tQuiiniis fecit a<l sr accer* 
sifc Nirilrmur patrtarvnam tl d^xit •* i*o- 
u.titri. t-icul ino£ est !irtp*racftftifii Ilk* igi- 
l«r palriarcha nolens corcrarr rum * . . 
jtiaiWlnis propriis: uxorerr vtnr» leoms i»> 
peratoris mortal vie ti (flium cius parvulum 
InttfrtmH. ix*c eum au< ;s*-l Leo iii'ptrator, 
uM erat In Itiiibus' Vtih.n:orun: ad pu^nam, 
i* ip.-- -M.-i-h- v. ■ v.iUws iurrrparr |*airi- 
^^ el opljintlfc, cjuf emit illo frant, di> 
eras: ,lloiii rl cbri*ii«ils$iiui riri cur (a- 
Jtttl lnKjuilalcri in mr incite vnhiiMis'iurxl 
*lt£i&tift roc vubfc unf rralorein ? Et aref 
it ti lie *rt UxUfptn me-atn H Jibuti - jjkujji 00- 
tukiunl ci levwerunl *JM Ahum Jmprrato- 
icsn\ Tunc oums, stupor? n^im rtpleli, 
dixtrurt ri: T Bc afapiiiFitift dottiinr. nullam 
p*f luitatiuj&tu ?nk» Iaiiaiuu>, dorrc infra 
Civtfflftm tr^ei'j ralranwi*. Kl tnito rtiusg- 
tin depftsuii iaiptttaiero vretem ct imluit 
loiiitatani et LuJhm smini quirx^ur it ilia 
Vitob arratos electa* Ad pmrlinm, rc^crsus 
e&tad mutum tfviUUs CmstanitaopoUlaaic 
rt eoepit cum cis Corislanljnuin iuipcralo* 
rim li>ij\ itiuru* vocibu> w^i:iii> kiutiare 
PC filffrt-: „(^ftnslafitlfiuni lTiagmim iitipefa* 
tur*:it uiukos aimuG". t'umquc iiutrialurn 
futwcl, cjuod tmihi u utiles in^iiwn! a Leone 
*t vmmetH ad tmr, Inncianics ilium, fecil 
« ai«nte p«rlas ctviialts. id ru^aui tit 
faie dt'hn^sc- L litis auUiti iti^rrrlirnhhus uon 
p«Wctfuul iivqur vhfc utt^e inulk'ritw^, 
i-c-rt rfi i j* i ;ir\ nh -. r|iniitidinvcmrr potucnir.1 
LI uickIui sunt, ul Fertur, XVI iniliu inter vi- 
ros ti miilkr**^ Tun: ipsr l^eo jniperalof 
in^rfati^ ^1 populft SUA et pctiit cum 
Constantino tollum coiijiirlttfi^ i*e pro duo- 
biJS virrs lanionim christian mum sanguis 
eftundertlur Po.st haik* vt**o petitionein KM rflTpuuttft KoHCtPtn^h, kototo waci^i- 
»»^i*ara jia cr oacemi .la ne*i- T« mv *jde- 
irvn.vn rfi/-«Mf> cicpitro ftor^TCFBC), kocto 
Ka;i«3^a, w ima^a 01 feuta ciP. C tobh 
rtnrarrTRn 70R if^Hdaa^ an ricjm» wapo^a 
ja jo Mjtftpt :ki cuufi HMnepaTiip. Tnrafta 
HfiHCTn«i* . , t , n«vi6yArti or ^vhhtc K II V 1 ! 
on&amn « n^wT, -mfl npntumhiin icHoaKma 
•fMi rr^t cu. Kato poiAafar. mt-iipo jifl* 
pc^e. Opji t*TM ro miBtf^ a i^ptKHa 
4aopni» ra*o 10 cJistfWADWMH* Can Koii- 
CIHtTTHH HapUM jia rtnnmfai iijim win 
naipiBpx UiiKiKf^'P* " M ± aanomuaa ua 
ro Ki+poHgca, Knicro e iiMiitf.iaYi>;<ci^j'T 

ro KopOHuca. irfi cbc coGtvBtmi i e cm p*hur ro.*.; fl chiip> ua uvncpaTop /liiB r^w h iror>0ifXi Ma^Kua m> cwk. KoraTo 
MMncpaTf>p Jhs, ko^to fin^ na ttrfiH* m 
36Mtna ks d'fvrrajAiTc, uj*a To«a» tort 3a- 

ROH^a^ SIB VKopflHS C nT^aflhC A)WH ma* 
TpilIIIHITr F (mTlfVaTHTv. KOHTO tfMH M" 

rjinu c HCKk Tofi um KKffllilS xZludpn yi»* 
WO xptrfrrfTiiu, :ioiiiO nr»KfjrAxTt j^a mh 
npuwmae raKaoa iii'npfin:ta v k*t« ate na- 
hf»?^t la f«ott uMtitpaiop? hio crra 
\(Kixa 11 riii;pyrtiTB> h niun M» t u ni w- 
flp^xa flpyr iiMTTCpaiop*. Tnra*a mwvKH, 
<A*»anaiM nrrimaM y^ne* wy oirouopn/H: J !" fc "fA^Vi>l' :0C"T04»lU' t *:U.;< Ht iraw n^Knavt RitKAiri^ cwyT, np^n na fMf n 
ttfToniifte M ce 3ain.pueM n axpaamfita 
cm**. M h*no Kie.T pfuitpuc Lwanuvi Mnttr- 
pKMPCKttra ch npeaa a ortjwvhr nr>tliihin- 

K3. loft &*V£ CfcC fc6e C*< tl€l Xf«/:»IA1I 

iti/»pi.}i^utf ht,>kc 1 afipoiiH na dofi, hkato 
cc »hf*na,i upcji tvtumx; »a ipa.1 Koh- 
ciahTmirHT**", Mnfflna^ ^nr^HO r *:px, 
lutnii ticiuilt, .if: u r ifi!H«*7Mii( r ittuw 
i/:ac MWiqiaTOp KomTAMhti k /ui Kasna; 
,Mrr^*ran j)era aa nemtitin u^nrpaTop Kou- 
cram^H*. ICarn paBcci^nH |Ha KowcraH- 
TtinJ. ir Mimro rroflriHmi cb a^Purajiii ot 

,'lbH M, XhiiJ^WKH IO. L'a J101LMI1 npH IttlOp 

toP napi'jiaJi a* hm mpoj»fTT npa-rvTe wa 
ipaaa^ *** rpiidu^o ua um r.iut rujx>t;i\ 
Ho m>rato HJieflHaaw, tc Mr uouwam^u 

HHTf* MIjJKC. HRTO )T(fRf, IIPTO ^OpM flHW' 

ta, koiuo i't>Tr.K jta Ha«JtpflT. M 110! uikum, 
K8KT0 pa3Ka3unr t ineCTtia^t^CT x«rwti 
«-b)t;e it wrnif. Toraaa Hvnrp^op /Im 
cn*war wi irapOAa en k nomejiM jd cf 6ue 

C KOMCTAlLiHK, $& M Ht CC UpO^UHa 33- 
pAjtH /IHAMa KpT>BTa K9 TO^KOB? Jp*CTW- 

nut Ctcji Tona npennoweirBf usnw/m u 

IVI|*|(H IlltHA^Of) u*> m i*pr - nmia ;k* mi IS ingretsi sunt aiubo in locum, qui diritur 
tppodiomto; e! occisub est ffrrwlantinus a 
Una* imptiatoie. Ij: eadcn* Jma iijtcffetit 
rheudcrutn patriciuin ct Airtrtfft* <ji»i In ipso 
torsi I io ItierunL PnNWpiaju auteni, uxorem 
Michalie)is iraperaions credit e! membra 
ejus absrkifiw dtetribuit per murum civi- 
lulfei CuiiKiuf &ibi vtndic'aiii talittr perlc- 
cjssel ct ortfmassei coflpw flvitatHit, I#- 
v*m^ wjI Ail t-xerciliiir suurn :n finibus 
Viil£aronim. 

P<*tini«luni veto cotjiun*it ad nos unuin 
hoimncm Grtgorii patririi, qui dixit rofts\ 
cjUftd wnue pairiafdiam omticiutil, netjue 
uxorcm Lfcods (rnperatori* exoitaveruut, 
*ttJ ntqut filiws eius inttffcrlii* est. nisi 
tui. -ti pflrvularrr filiam fecit PruLvpia. uxor 
Hichalieli* impctflloris, MttUttrt. 

I1a.cc uric a Oiaects hotfjmibus audicn- 
ic*, srrfitimi vestrae intimarc cura\tiiiu& 

lift pfaemissis^nnipotcns rt mlsericors 
hcus situ vos prttffrlmrn* cu^odlal ati;ue 
piM muUoriisii curricula a»nuiiiiu»L! nai»<Ji» 
icttfM pcrSwa: *:;«:rtiutt uO:rini irope^ 
-'Is* ,-r:::i s.-Nra rwj^it-vAQKiura AbsoLut* VIL K*I> Dreanhiis. (Epistftli 

via pp. a*, ioo al ) .nrwuara ua Mflrmm, kotio cf napim Xm- 
nMpitw; w KOuciwnw &*£ nOkiot hmoc- 
paiop .(}?•&» B CTtiuoro hprwr yCwi h na- 
TpnriKfi Tctmop u ucuwu, kuhto yuacrBy- 
b;.;i' » 3arC*Opa. A - "ot.ru i -«, rhnpyrara 

ha puntiviTop Mu&m roft y&ui h Kaio 
pawhcaj: hmoto h, paaxffbpjwn ro no 
rpwcKBTa ratia. Cms kato m oran.criui 
nu TKKfcu iia^wii n ypejuu Ai»pwaBa7a Cit, 
ittKTo ipirfipa, RhptiAa rt npw COfiCkflta 
en h .leMirra hb fiulrapHK 1 . 

I]o-c*THe nfc^e ripn «ac axtiuiE ctikh 

WtHCK HA RBTpHUiT I pUfOpHfi, KOIiTO \\Y 

KflLfl. se ue ca yOwnw irmo naTpnapx£, 
bV3€ eft iiOfy6nrit ciirp}TaTa ha >t*wpft- 

TOp /It^R. Hf Afiptf 13 CilH MV Hft C )'<JkP J 

ca«o UpOKOitHii, ct>npyiaiA hs ifMncparop 
Miuuma, Hiipe^'a u ytwnv »ua |u«^Ha| 
n^iha A'MuepaL 

(CoraTo ^yxvr nnia ot ixpiiHTt. unt 

CUCT^OCT, 

$m rhc fAOflrn aflKpuffl » rrea hb3 ot 
uHorn rojiiiut A3 t^ti aimcac ho Hcvrt 
paAOCT. IkCrrHaTa MiutofT ^a na3n np^- 
<5>.ia: ontci MKiTa BJiatr h» rocnojiAp^ n M 
wy iiua^iiHh nnmtii^ uapojiii. 

H3npaTtno Ji3 25 HvfiM&pu |8l3 t.|. IU^uib^ |N*a**-» * tOV^CflfB OT *>J»I*. IH AMA-nAPMfi 

*OfT>MT Auaaaprfi fittji apxneirncKOr eTptip hKKp H09— S14 r, llpea glfrr. 
<">»-i ityircartii r>r Kapa Hmhk* ii[* w«HmRr»« mmewp Mwxama Patirax * ain 
ikKimimtcKa much* )k> iwit ita nwfomAMi-r^ ™ *%* m»mut« » »noon« « v 
flmpoA* t owfewcrinr hg ||3Wih«* UHH{M „ no-airauuiio c Nttmm oOim» 

a wiffl cxnru or 111**010 Ka Am^pkA « iceopw m nnm»ruHpru *a **[> 
kioto wmiuo it* rxuiKancK^ n-* I Ihchovo * ftftnattw n Cod Etodfciui* Jfifl, or X. h. 

MtUAlbtH, ff. £?<mtm(*t+ ATCl4lini tpMl.l*i\ MfJH, EfefrtfJaCi V. il|X 24TI ??4 

KHMttlMU: Jr. fa*™**, An-*Lufl l*|ij»idte, MOll fc|»i«Mm* V np. Hfl-AH. AMAI.AHII 
EF&TOLAE AMA-*lAPMtt 
IJHCMA Itiynci cntmsque iirruthte nftoui Adtac 

termd 

Dictum f5l cram teiuitiuiu humilitatem 
HMfawt. Qua Co cans* bumilmr* gfevn 
IfiUHS flprf tn tiumuni cViiitiiislralllF in ah* 
(mend* allrlufo, Afl id ttiam vaM. m 
prolixin* intimun imprimatur circa i|*ud 
tempo* paschal*, gumslo fipcstoli ttistahari- 
luf it ip« Chiwtus »itut refert evange 
Jlura: .Jrtsli* est muiim iiua uwjup id 
morluir, tf|tiocf^a soiioris caji^anis atriw 
voefc aunt: kiunhnt. Precellit trdui aes 
UgOD . Entfcin mini &iym> ar.tt Stfphnnvm 
ix>fitific«tn prr otnnea boras consttutas 
collififbanluv Kecks ad crctadaiii. Darm 
umiu Hirici l( omris OreiU giltiuc ulMr 
vai. (p. 2«,i- id ftbf'Kftamf 6 UlUfMtK U b HHACt i?fl{Uft 

KWlnc *. ite ddctw OMfmaM rMHpe* 
mie. He tow qanHna mxi>i ct upotru*- 
rrwata niwpwto npw HWin>p)KfiiKVT or 
4tmiyo c no cyiUf^tlrni AAniiicni lWn . Ha 

:o uacxaXHO lipfMr KoraTO *nccToAm« » 
can X|iMCitir ra rhiyb&ut T kskto pa^a^ns 
hBanrt-^wTo: .T-ti Mil ** flo cnm|n Mtwra 
aytn*V ir WHHwaa no-fMflM noct, nrwrjicc 
yiijKTC C5 .iinirrmi I'n-wv^Hine vejmorjiac- 
h» «9«c6aim t 3aiiw^> w«i;?n rpfhi^xoiKaa 
:n,pBfira haiacfHHa npcjni ntpiwcuciueiTH- 
ha Cvt^ia^ iitpHim cc CBBhnaxfl wa ir^p- 

m«Mii wiroBe. To» ofrwafr cc nraARA At»* 
ccra <vr imnnnSfttHi»- u nr imps Pipuuo.* 1 h 1 ^ - Mean:' ri£ n«(»i« Puis in m** rixmup. «jii'.«j|- 


»(-» .p*«». iA«t u crci^.. rfi 1. .{-; z^n'SfTTt^dCTiv, Jffi£ IV JtEJIATA HA HKAIKWICKHTE EFlHCKOnM 

[Toil =»ar^BncTo -Htrinn m* w/hmmickbtc trmcKcmn" t aanaaewa ejma Ktum- 
mjM, CtciancHa n Kpaw ma V||| huh K&uajioro aa IX m^ korto nwtt Jtapatmp ua cue- 

HJUHtf Xpc»tiHKIL XfHlHUIVSTfi F !:pi>jrhA1K?Ha P TflKfl UfifUfML-liaTfl *RTOpA *MWT" 07 NBffiti 

in iiunon Komi, hoftm nwajr np« ittipnftrA wftffiftitnfl iffl IX H 

XpOHHicaTfl ci>;n»pjia juftut? 33 CMttiRTC omouiaiimi ue>KA) Ttpucir h Bw3aH^ 

rap«fi 11 BftaaKiMi no hpcmctu U3 Kp)« (8U2— 814), 

MmiUHHcio Ha itKcra e enopeaCcdex Vaticftms Lai, M 6007 

KHWWHHHA, U«rMnrft, IX*«t«chlsmc:« OwWIifsquclla! itn MlUelilta. 3, <tt- 3D7--3CIK UC5TA CPIS^UJ'UKUM 
NHAPOLITANORUM WMAIA HA tttAILUJlLhHIt 
tHCKOnH PARS I HACT I Samttem ft Consttintiiwpcti nradturf 
Bulgaria vortfrti cos pufincntftujt 

Primoque Ltoni irnper&lort* temporr 
hteiB Sarracei oruiu cum intHCnso txercltu 
UcHtsiantinprtflini vfrnietrtes. trienrio rlvl- 
\'-cia ubsijciit, dunce, uvilus iitulr& jn- 
-lai'lin ltd [Jttm! darnLintibus plurinsi eflftnn 
fame, Irigorc, pc&tilcnlia pcrircnt. Visum^u* 
est eis, post ires annns ut fltefttferrnl, 
&TSi aptrtae obsidioris riirimtlrgrrriitiir. 

<jul bide rcgretia* Vul?afortii;i ecneciiL 
ual- fs\ Miprr l)aiti;\ami^ bfllo arigrttliun* H H««A.TOir hu itfpyKaHrro Ha \mi\r- 
peTOp • r h.n l nui«e7o capAUHXH c orpowHa 
k< £*"*'. Afinrro itpu KriHrYawTUHfinnn hrpti 
iujihhli gGoukjh/.u rpma. Haft-(TTitf &na- 
rn^Apc*fHt >*a r/LCTOiWmHie mo^mtb^ Ha 

rpax^aunjc hiiM Ocia 'j&apjK nHQMia OT 
fflfflUHHirre aarwHajin or ran;!, CTyjr tc 
L >wa H twt/i xprtivjiniiita (>6iajia t< pt- 
uibtrit an ce nrr^r/iflT. wikap InKWHTHH- 
iiHTf?) j^a 6tiai4 who o6kpi-*vetui* Kaio ct 
orrer^»rn mim, tt K^najiaam &wrap- 
ikotc njieict, hotru awtfft Kpafi j!lyi*a«a> taanHllKHj ivmcf^ivip jm Hi (/"I7 — 7^1^ Tl r r v .- ^filMCptubin M.^-f-itiLi'urr: ^KvOTta tla riUnttttttnt cirmumi tur. ft at htic t;ueipie vkli rciugiunt ac 
naves xepttuiit antftA. QtribM, cum allimi 
rcprlf ttnt, wgruente sitbila leiupeslafe, plu- 
juii Kiaro* mersis Art Cflrvcrsi conlraflts 
p*r biota navibus, sum nei i atL((\422 lcrlT ) Kaio Ch/:h nofkneHM h ot tom nreMr, 

(flipartflT* fH. Kftl'RrO HAHflC37H B OTKpHTO 

Mope, nwauruo ih upuMnuia Oypii it 

tm^pjlt VH03KHA OT TMK aaiMHUV, 11>fi 

KaTO XtipstilfK Htf nOTbllAJH lt/1H CC pJB- 

On.Hl U OptLa. PAHS II ■lAcr ii Beilgnri Mcephvfum imptratorefK occiduni J7. In ipsis denL|uc tempodbW Hrrrri 
imperatrix Ccnstantmam auguslmu. (ilium 
suuiu, lumirit privavir, et rpsa non multo 
post a Nicrphoro cApla in ujcuaskrio vi- 
taiii iluivil. Hie cttftiin Nirrphonis, mm 
velkt Bulflsroftim sibi subitigafe provb> 
CJbjiu luultos affrrtos drpfftlAticu'iibus, ad 
fm$lremtini in artisan] $ lock fugutospuB- 
fkVbtit. Std tjniFi pi riculnsa est desperatic, 
iubito Vulgan irruentee, cum multls allis 
ipsiini peremerunf. (p. 4W M -^) liuitu<pop 

47, flo ci»moio BpeMt HMncMijpiina 
iipiiua .umiK*ia j*t npcimc cnon cvn 
uunep&rftp KcwcTa^iHH 1 ; no ne c^eji jtwjio 
is Ah*t& sojiobum ct Hhich4k>p* h cr&p* 

tUlWa JKBBOTA CP ft UflHaCTUp* TOSH I!** 

HnMiiJ)Op, Koraio re rrapac/ jia sama- 
jl*e rrpauaxa Ha 6T>,irap*ne, us&bpuin/) 
Mirnro rpariOHii it iiftf-femc- nporomin frhji- 
rapnTc b iftupoao/iHUK vecHKHH n m no- 
KOpHA Ho rhfl kato cnqawhatio hoch 
oaacHOCTB, 6wirapnTe fHesanifO upuiie* 
itrM u ro nuyOhtfu daejuio t uii($;ti!a 

Bprnft * l.tvrtffch^i tiittqttrop K it* r* :i^ \'\ (FW) W^ Ttfl KHTO Tofl Gttf 

Hb^jp I KttllL B MI l\ I VrtfUK V KIMTKM ;]AyPHCF:HCKM ^ETOHMCH 

k>fiTicHTe -HaytJiiceuckH jieruitHCk ta ciCfaaeHii b Hfc^ajiuro Ha IX a t* Jlopm 
|ofiwacTTe Siaiknibur^V 3ftT«*w cc itapH^aT oiuc »lftpitjfifA ifpflMWtfa sp^mtKfl. Fe 

A06 r. n nptjurmiftwi Kowtiijumuj ui iio-rtupji apuhwku h jOTanHCK. ICt*m »en mi* 
e^HO itpa-reo tipOAM*<riinf ot Hflfi jio 817 r,> **nfrro aRTop t (wr. nBpetROui Ha 
f fcfommfi. B h«« oc cnovcNflra -w nn>tr*zi, Kfwrn puMiTrflfrttnw niwrKUJlH KI»M 814 r. 
oi <J k P*HKMTt cptu;y 6*zrapwTc no eprMMO na jsh Kpyx. 

ri0*«Hfi pWonCH. uta ochobs ua kimto ca H3ji3aeMM jierotinnnr, ca: Codta 
Fuldersis (Viiidobflnensi£)Js*5l5 m iHwannrn h:j IX a t h Codex Beniti:s)s or cpcjisia 
na XI s. 

H3MHM* : 4f- ftrt* flnnik* *,*ui**rt*rt ralnOrtt. MGI3, SS, l t np 11?- 173. 

LIlltiKlJitf JA . G. WtMx, Uh*r dw ktetae LttwlKf FwtwcvCltrriiik* SB d. IM. Ata+d. der 
WtawiitcMfcn. It*?, <tp + ##— *l& - tf'artVJiterft, Ucuiwhbrtda Ocwhirht squalen ta MlicftHter 

I, Cfp. 204. ANNALES LAURISSENSE5 
MINORGS KPATKH JlAyHLlCfcHCKH 

^p.TonncH tfgatt Grtitetmtm auxthum e Frantiz 
corxrii Bulgoros petuni 

B14. Knrlus impcrator mo-tttu Qd Aquis 
5. Kal Vkbu dit satobali anno dwmnicae 

in e£ mat inn an R\A* indicti'im il» *t ptf»nAvit 
Illodovtus liJius ciuS pro eo, Uu aitno pla- 
citinn suinr cum Trarris iinjK.ru lor Hlu 
flowlhus liabtitt Kalerriis August! mcnsi% 
el legcti OiatcCrmu auxfllum pctebuiil Jib 
co centra Hiilg¥trr$ t\ carfcras fwbaras {ppaHXtirtu* iukmiu OhAZupunte 

814 r. HMncp«70ji Kapn ncwuu & 
AfcBC 1 «a 28 nwy*pM» b Ch6f>ia, ^14 r. 

;iKK7 f m na nerofto vacto c* fri&tiappr 
CHii w> JltcjiORUK 1 '- ilpta ww m^Hna, iu 
m.piwanncr. ^wrfpflinp .TOmoWK CStiM! 

jiirrt no»tr«s.iK or nerfi iiomoiu qwmj 1 Arbc fltu ip. AaxiM. < ITwiepAitp J»aClwk bwivaciv^ |KI4--IW|. * IlpweitHiiHi* *«&+ VI. MOACAKCh'A XPOHMKA 
Tan Hspeiemm MoacaiccKj xpuaHua DpMBnKUB or (Okkh «p«humi h nptu 

CTflWWRfl hOM n n.MUHH 01 UhKWUiO [WW HUH 7erWlKf*. T» MMIta CWhnHVTI 07 MP. 

°'i" "^ w W Slfi r„ ho m f nuop or ntpua plkb. OpnrHna.«in <Wjkim* >|io- 

i*KaTB rut-hpiM cbuo m ci&TMira or 813 no 81* r. K tckctii »* xpoHBKaia ct 

CbH-bpwa p*ho kpbiko iiaKCnie 3« tammoftrrr »vk npea a i. vara iiwowHa 
na V 1 1 1 b, 

XpcmuKtrfl E hftuwha au ocmw, hb Otesnii editfo chrorir) MoiSsttrensis, 
17S0. H na Cortex Anlaiwnsts, w IX hah X & 

H3AAHHft: *j. ftvfe Oimkoit AtotoimDw. MOM. £& I. rrjx 2W»-3.a 
KMWKHHHA: IfttfrivcfcM, DewMatKis GndftHssjirifn N MiiMaitt<r,j, «p.H& CHRONICON MOISSIACKNSE MOACAKCKA XPOHHKA tieiu tt femes ttiyrlmm Throctamqitf 
drp/imtsrt 

Anno 7f!2. tielu luayiaim finHta^ iHy- 
ricum fct Tfcracfcin depriirit, tt multat ai- 
bores olivaitiii tl ficufnffifuro decocts 
g*lu anicomt; shI H genPCD messium 
aiuri; rt supervenient! errrw pnttdictas cc- 
pfOnts gravitm drpttsbit fanes, ila utmulti 
bomiiiCb ueiiuriti jviiite p^nrci:t*(p.2&4 w ., rt J Qnpd w mm * Hmpux u Tpntam 
Jlpe» 762 r. rwftn cryjt cKOcaJi la- 

JM& HJlHpHK H TpaKHfl' H Mflurp M3CJH- 
NOBM H iNOUimUDK /.l.pnfTft HftiphttlftJlM 

h kiclkimjik, rhino ran* HSMpuiiajii* h 
iioctewre, H npe? cnwiiffrfl rojinna rcniM 

r.IBJl 06XMh*/l CUCtoeHttTftT? Ofi/HCTTI^ TS 

Mitoro aopa aarriHa/H ot Hfjuxiw hb 

X.lSti 


VII nOCJIAHMt HA MMIIUI'ATOF MHXAH/J II JXO 
MMI1LFATUM ;!IO/ll)BMK h/l ATdHECT MUM 

B jicK^Hwrroou w30|Kn*'*>K* IlllV- H*4 r^ pc-VHinftCKHHr Hvneparop MHXWW 
If (820— 829) MejKjij ApyiOTO orttrjidMHi^i ttiiajuiHfi ttvuepatop Jfc mhiik b/*ai <wc*h»h 
u c-hfiHTH*Ta h HNircpinrra. IW* *arera v dyiini na Town (>ai niusiui, craitiL* nj-*:* 
621—823 r, /Ub&t l* i&ftHU nii4pufi»iricfH ja MpWfcpweHmiii ha 1'oma ot ofviarTHTt 

TpaKHfl, MaKCJlOPHfl* Coj^KCKO H OT .OKOJ1HHT* C/M*»HTKII lWWCHa*\ K«*Tti M 3* "0* 

i>ui8uamT0 B8 Oynm flOCMfllieTO hsoOulu 6 ****** wwop aa ikijiwiujcckhtc m co* 
iLna-iHH GopGn na KajiKBHUT* np*3 IX ft. Tyir AfiMMC hbrrtixn ut juhb uoc/aiim?. 

If.VlAHHH: Mfinsi, Micfiwli* Ktlbi rt TMofhUi Irupjv Ccnsurrtnoj-jj. cpfcitU De ncti Itio- 
litiulb numuJtuft at! LiuJu ktun Hum Jiti|L ^Tii*vnim *1* ^itiM^ DCCC XXIV Htm H mpHiMinta cHlef- 
Tiv*<mclltofum XIV, ct|fc 41T-*4K 

KHttiKMHHA:r. /*<*iyr t ftevrt^Vll6rfK^M^^*inlX^^^k^*^lK»^^HflR^*lc^c^ i ^M«^dH•r1 101- 
<i^ 0>. i*.<fl06— A t A Arm** *. BHMttm « IfiibL I. CJtt ISM>. nprSSi *frimvwii. ikroptn I, I, 
rtf."3t*« A A. VVwJAm BjtlCK*** k* Aralv*, I, I. a dynusUi' (Milium, Bnuwlta 1ftl5, rip. 21? Ci* t 
£ JJ. m flwt*ii;n. TUkuhhc 4'uuw ConauittKi «i fcHJiHTuftcMii- npxttiMHdBn *ia rp*#tn VIII- IX w^* 
H-rtmit f»f n* vcropntt I OHW>. pp. 3;tf Jto Ah /ft/rowA. D wptKAy Tow «cJ^ vmaka 

*/l *23, jfcofwtt pu»w CAfi XXX VI. baom Hltt . II 'ISMj a|> riV-SK mkhaeus balh imperatows 
constantjnokllitani epistola ad 
iit>ovici:m ph:m imp. romanoriim DOCJIAIiHh HA UAPIirPAiiaCHM 

IIMFIEPATOP MHXAHJ1 l>A.QliA 

AO PUMCKIWI HMflEPATOP 

/IIOJiOBHK EjiArcwecman l)e T^^rnaf sedisimie 

lice medo art imprrium provcctJ, irv*- 
nimus ChflSttaox divim et dfecordaJiteN 
tU dl vcriltb dk»i='i-S. (jii.iii '■:'■« jnvfnlmiiy" 
illius impii tytanni errorem ci impfetateni 
^ecjiiPult** 6t ob Jikc itou putuknuK (acik 
illos Jii!cle5 fioslros Chri>lianOS ftd hor 
fliiurarc. ul emu eJtpiitiraiv %'aluisscmiu. /(a **<' maHixemv Hit Jomo* 

KfiTO JlOltaOVMf nO MIIiH U8HHH IIA 

DeAtirn k iwc^r/rSfHF h sa as re H3pflaii^ 
BD^ToyMX «^wep«xve nwewro xqw jia 

t'/lf^^Jll «U4UI)JI£T» k Gf^6o»:HeTO na ohsii 
'"f ^tcicnr 7uj:stTnp\ H m> va.tti upHHtina 1 t* \K\ It* ilvll"*M HVp1<LHV filtillilMWI. JK4*W**i*^*IHk r» U^^ip P.^ M^^IH* II. H T**!^* I* «|MlWn r*m 


\l* X3f- "' Hwilf|MlT"pM* »V> it I*- ii«:i 1V*V*i OjHXttllM.l MKtMlll* ftaltl HT|t v|TOTOl* - ItaJtffl* MH1 . .MlUrilul Qulbiif ca*itnt not impe(!ili t ilk- bflcorca- 
store arcepta, solticitindo aibi pluriiiiua k* 
davit, rl t s chwKfbW nostfto ei dramonils 
lulkdb p-ultMalHJi h.^buic ve::»-mjj pgrtlbua? 
Irifftftar ft Mi) Cftlo market sir Irstiiuis vejiieita 
dvbflteiti fXHrtriffi olfrccht* et nrvaliowrfi* 
lu cttcunxletltt earn in nit use DfireuibuXV 
lrutictk>m\ ftevs rnnm. qttanivis uobiscum 
lAucilJ!» liiililuin vi pUjiialurum eswi, non 
1 t art entttsiimi^ *j*«!i Jetiiper cum cis COD* 
yrfdcreimir ir rcrtatuinr fJ cw B dvitatc 
icpelltietum. Sed emu die, ut Kiipprius tlic- 
nim pst, iwstinm vflltd&m rvfliiiTmhabuiwI. 
ikki adIuiti <ic tfs ^uih supra mniiorftYEmn& 
scd eliain de A*iat vl I'iiOv> parlibus 
llirKiar, •Viacctlonipc, Thca&a Ionise* t( cif* 
curnkLcnUtu^ fk'tovtaiis; luitr fAinsa pft>- 
lor#avit r*r«*iiMwiH iwtram; haer c»deiii 

obsklto under pfoptor, iijodo loiijyior usque 
ad miius drni spa titan per** vera vtf* Nos fiiitrm tidentts ilFuis diaboli *( 
;:rmicidar lonyani pfrrtiiifldair ft igmviam 
et 5tductioimn On istiajuii um, qui ab it) 
wOPCli eunt, rrosuiimtf >r*m mstram t( 
virtulem in ChciMuiD veruin Deum ciitruiit 
(llvtorrrr r! rf-rrflbonrrorem, fltf}u«* turn 
'ncera fide ik'tialem msuam ingress* su 
siiis advtisus ilium lyiamunt <jui Ltinc fcre 
lUgirif* millions ah iirbr nostia rWrxiebaL 
iri - _ VolenltsChrWbnicpifCe/eprtffpttil 
r.ere iussiimis, tt nostros a catde co- 
cacttiiEiux Ft ha c art 1 to tone pa^sri n nltoni* 
emat, 4111 cimi Tlium* pvulitionfb ttifinn 
gectofp fuereitt. cvascrunt el In fiyum rn- 
au sunt cl h nutis persecute, iu qtiadant ct- 
siitate provimaf Ihrvriar nmiirr Arcadio- 
vuli indusi Mini. Quktaii' aulem i|i>uriim 
pi<pcf!»i in 1 i:nhus $r cccuHavcriiKL Pais 
duteni eorui] inlravwunt ir rsiuidus cfvi- 
blkflk K05 jirlrm, ini^^ rraratibus r»0Sl* 
fta. cos oteUeri Tcdnius. Std ipta CJVitafi 
in qua Uto cxttbilw *t intititmoMbilj^ wal 
Ctn ^iiif Sfqimnhiis ppr quln^ur menses 
tibs^stii est volentes s:icut dixiumt populo 
rcatro piirc^fc ct tiviidti, vivinn liun ce- HCTipHITTIiOCTM, TOfl iKUTCTr^yAa T<\W «)- 

**a*i n c iioAcipffc-soaHe iipnairie mho 
:i«Hf na civ-fl crpHMa Ka-rr crfpa naum 

KUprfw H JCPOMOI3H« Tt* IKIAyttH BT3MOJF* 

11 oct ^a nofvir ^ HptAC'iJivp na Tp^Kw* 11 
MnxeTOnmr. Tc« itofijit 110 to^h n»MHh 
6^pao, c^ca^n rp*iu mi it rci oftr<pi^wn c 
MOpriw mitw npes Mt<tti aewMBpn 1 , XV 
HHjiHKi. A i;nr, irm^KH cf Hvajur h^mi 
KiKHHim n /VifttiK. «c iqxiuycHaAMt* 1111M13 
*ia cp cpcriurtK c m b 6of h ;ia r« ot- 
lvri<MMV 01 rpMX Hn rofi, KflKTU 6i 
Kfl^^Hn nc^mp* 1 . Htwrne iri/,ute» ButKH^ 

CHPR ClT JHfll]3lt] Ppfll'^Br, Hf «*lifl DT TH>* t 

Kuwru ti*cw«tax«p n^rot*! 1 * ho rbtticnKn 

OT <*^aCTI*Tr tffl iMm9K%| M |*|||K»Ta, Tp*KHK, 
MaiCCAOUVM, TcCa/lCHHA H OT OKOJlNHTf* 

(\nanHtiHH 3 . Tf»Ba feniO yjw>Hn Haumr^ 06- 
cana. Ta3H o»nia?a oOcaiifl tj 1 fitfiiit»> F 
Ty ot no-Aa/rm? ipan » npcA^^^en^t Ha 

Hue o6a^ie, BurcAafiKH uptxn^iKHTr-1 

HSTP yPOpttTOCT Hfl TOSM AfiBDl! M UOK^- 
KOyGMWI. np3XAkH*!CTTC T tT>l1^a31»lfTa 
HA apWCTMHHHTP, KUITTU C* ttO/ia3hCHH t/J 

HiTo* t nrBCpHXMt iimyiTj? iifljiewno h xpe- 
Oporr ua Xpnn*a t hcimh* huh ksuj fine, HO- 
MTHIfttHK m rhTpyjiHHK; H c micta nflp? 
iwwcxh* h naii]iin rpflflf cptmy cjoh th- 
P^HHH r koAto it( ih? ovciue iiwth Ma 
ipnwrrT mh-ih ot FPitiMp rpajv — 
>Kf^aeftKH ,na tua^ioi xpMCTHiiuitTt* iihc 
^rro^^iAirwp Jtn rr rnHpc or6ofi h kk^ 
iipHXiw ttfaiuitrt OT iuiantio* H (iojm^h 
TASh njM*MM CMNHWPT^ h nnOpOAWM* 
UHTt, (%OHTt> aai^iio c Tome fisxa npH* 
UMXHTPJW Ha ThXHara tufwji, 1 »* h-u>.kh3^3 
h ftrxfl orti.pmiTif n tftTrrTiVk II rpfcnr,i- 
eahiT tn cute re G«xa 3>n»ptiiH h taHB 
rpB/j [ta nponinrdKirra Ipaxiifi. no hwp 
ftpKaaHonuA HfKOM or m oGase ce 
ctpHxa. nphceaTir hh ir^HMRHTe. A uacr 
ot tjjx &ae3t d ri>az naifioi\ 

Hwe n'hK K*«j^i*t>vt nacnirn: -ufu km 
11 kv winnmrnaxMe jia rn oflta/iPT, A ca* 

VMM rpafl. H K^filO Ct tJaMllp^LLW CXU UX> 

ktp noc.icfl(^Mic.iH ^oroy^pa^HKMr h ut- 
iioc^Tix^H na (Vi*w inoMfiMT wwi^ rteinc 
o^caA^H » JipvAb^Mcaut Ha cot ueceua. 
HcKaPwi, KaKio raaexhtt, m nrmcAnw bb- 
iurt» napojt h rpaji^ nut Toroa mDBmai 'To 1 Ht^kntr n L i ilv tV>- p.»m -^.i^i^.n Iijjj; fiptl t**vci»p» R'il l\ U6ciAi«(a f^w Uiiutliaia 
i^pf*r* Ba* 3,*o«Wf*x*, Unv-TViu. I. I, <tv- 308 *9. 

vManmCKfttC M3a;\iix ( r.cy*r * nn * Ji*nfi.m fc Apn* amih **i c am* JlttirfjrpraC. fl»n^ (IUhmhh). Mtttartft BalUe imp* cpbftlJ — fbcJMti K< \l\ LL MnXitlM b^TM n pcmus. et fwinw; qui ccra eo erant tain 
contributes giiam rlHin alicrigena^ K1 

ipsiim <;tii(lenj TlKMiiaui ampalrffc raani- 
bf4* cl fxtlibitf pA#tihdfo (Tj^p^M^i iUi*tf*i 

nuis. I>tiij0t ^roi^-cli permit* 

itius *<1 catfcHmn <l«o*! diritur Ftonidw, in 

que supra memOraiam i^rteir iniit kormn 

DUStfOmui conJiigissr dixiirrs* qtilhus tiOH 

vita i ' fsomirimua, si a*J lidem rr^t'am 

venire vrtiiissfri- Sod £1 IX jicslris tusshmi- 

btis pacerc mlenta?* quia tnafti5 mori quant 

tn dcdilioitcni venire roatummi, iimuisit us 

1km; tarannoliitti, ifiii tCQCUflSfl nvttnttm. 

a quo muri tins diruti cant, ssutt de leiico 

accidisse b sili jr, <i eo wiodo tradfti sunt 

m motuic nocttai' f^ol i*-A K ~ HQ Pi *Hfc* WrO « BCHtJKW /IpyiH. KQKTO <?flI8 f 

neio. Kmc cwiajxyiHHiiH, -rawa « KHopor- 

uw* Owfl k*to My G*xn otp^^hh ptJKTe 
ii JipmvftT?, uua ^ii*«rtr F tfltWfr t/iO ha fr^ni* 
narvano? us At»pnorO + [IflCJie ant 

CC OTIipflUHXM* H llpBClH KaJM* ;TO KflC- 

im, Kofcvn ce itflp««a MfmHji. Kbnero «a- 
*axMt, « t mfaraia lopfruowettaraia 
*;aci or hSiuhii- BparoBo. Mitt km otfemaxw* 
xhroth, »kO iraRMJ A* mimai kt<m na- 
uiar* mipn. H<> romfiKfc He iio*ejiaxa iia 
tt nwpiMWiirt Ha iwintttc surHiRHiH. dauiow 
npcjinwcrowi iwciiCpo ;ia tNpar, Otkoa- 
kotc A* c* npcjiajyiT, fior hm HanpaxH 
acwrrpecciute ifoerc paarbptiifpaiia hmj 
rputta t-r^KHT^ K&tflO ICTtM. W CC t CIV 
qHAO C HepBXOM 1 - 1 1 IKI *03H hashR If titf 
6<rxa npcjiftjiMtH n pi.WTe. f«tr i« vupeilCMiii boAcm (He ft 6k TO*- VIII. rMTMflCKM JIETOHMCM 

CkT«fttKHre jftHfflRCH (Annates SitEwnsts) en H*pe<tHiK tsks, .lauiorct burn 
OiKpfff* u |n*onnrHTt Ha vaH^C7np* Stira luo-i 'fipOTO (UHMCweaiiirc tta M3K*fTnp* 
(X BcpTitH ao cwviut-ru Sainl-Onwr. m>n OpcurKa <V&mnp«*l Jtnt i*rwe wuwbit 
r KaGponnane hc iiwhm >ta Kpfcven m 548 m ;2(. r. <>x 741 jio K?3 r. re nar-ar 
KpflTKH jidhhh no rqflWM *# ebfrmiu or gipfiEih'CKSTA iioropHfl .ffCTOimcim- t» 
rhiTmwuH hi^ ocm<m tta mninn or t 1eypHCCHn<(nc /icTflrwcn, JfcioitHc* ru Afiux&iu 
h np + B Tux cf cnoMtnauu 3d uupum micro* kocto **» Kp>M Hantcwi Ha bibui- 
rvAcKHH imiMparup Hiikw^f "l*» 81 1- Hmwihto howm hi Oo<1(>x B^onifnsis 

I12U1AMHK: tt^to, Anwlc* $iilii*i «*. MCiH, S$. XIJI t ctp, .W JK. 
KlltDKKMHA: irtmnfrtrA. Den inland* GtlcUeMta|icUen im MlmMcr, |, crp. 22tv ANNALtS S1THIKNSES CHTHftCKH JfBTOITHGH 

Nkephcrus Imptruiur a fktlgaii* buuopmc y&mm UMtoxamvp 

*J* Cart* iinpcrator pecan fecit cimi £12 r . HHmpaTOp Kapi 1 CUhHRJWUHp 

Abnta* regr SflfmrrcKTiuti el cum Grfaiol cw* CApanHHCKK* nrftjicprJi AGvjiiu* u c 

ilo iliKT HvifrYf-ntaiwrim Niriloius jjnp*~ OeiieetinxKiia aik Y\mtmj\a\ Hmm-ivi* 

laior a Uul^aris umCitaf. Krlv^B sttlrs top Hhkh^h" Ghji \0h? Ot tfT^rapmx* 

facia Id. Msl fix 37. ,„| H* 1ft u*fi rroiiajN) cjilhirmi ftiiiMiwtiHe. ffit^S 1 ^ 4WeW I P - f? B0 *£*^ ***** J WH^XWI **fflto^.«Z 

*ArT*H,t»U* <»J> m 3 rp«WMM IV <»*- lb?!, WTO* «* Wn. M , Ik'IMdrt < HfihPfior ' IX. AttHXAPJl 

AftaJcaiiA, upcmT 6H0ipfl(!» *e Kapr Pc-jinkr, c fruifH owtjiu 770 r. w Maflnra\\ 
[lfOM*To>*jiai or aptffroKpflTHv«ha ijaMH/mu, I b*pnunaHwiiOT0 ch oGpaKmauHe mviy- 
Uaj h waniicinpB Oy,*.."*'. ^y^fHCh-iirtr aOar sflrie/in:*aa hcTOBht* 1 *a/t>#:6tt wrd iiparn* 

ha Hsnccrmn p«m A-wyirit. IIiMfkoio rctf titf*-viKJi ocofrrom jiOftfpn* llfl -Hwaobiwc 
fjjiarcwt-rTirift, Kul'io <> mnpzmti ci-eemp* na c«Ha cm- JImsp L Aftuxepji cf mv 
outt&i np*9 S4*fr r. 

t>r Aft^xapjiuMrrc n^UHfuHfl aa nac t eawen „>KHmiMJiijici/j «a KapJi Ik* 
*HWft* iVIttt <:orolt WngHi} u npunn^MutJUT u> *rrmi*r nM HVfTfl _Jl£TOflHC Ha Aflll- 
*ApA* fHinhmdi Anmfa*!. ft >Km!<fOflHt:a « paahpwtaT h«koh nArim, KC*Th pwht 
KMiertHD nrmwittihi' k*n (h*rapcro& mtcpiw no bf*mciu h» Kpy*. /lcTonHn*r 
ttfixaatua npputuiu w 74* ;io K2M r. nT HrropiiMTd »a ftraHKCWia wtwaBa. Tcfi Jia*a 
cnxeirm n aa OMrajK>-iiKMriitia«fT*' ori'tniienha iks iiix^eiu na Kp>*< Kami « 3t 
tmmwenHttTa Hftuy G-fc/irapH h <|>|jaHKM n0 ep^w H * OMyP w ' 

lluanitFin nil WM'ta liosmia iffcpxy oMUwre ik>»3ikhw p>Kont?Cii: Cortex 
VinloboiL#ntB AH (l|, or X a; Codex Fttrisfensfo 5&'2A (2\ or X m*h KI k; Codex 
Tjevif«u*i* (3)p i>t XI b-: Codei HanmvrraiiiKi (4>, or Xa: Codk«Vtndob«wiKW MO, 
Pftfi (5p**) t ui XIV n : Niienain rdif«* — a. I&2I (<)). 

ItiUlAHMH: </ /Vff* tififrrA Arnold MQH, S5. Lap. 174— ?lfc. ViW Owl* Hr-mMUH. 
SS, |t err* h* 463 

KllltiKNlfllA. & tffltfr, ktiuYvd urxl dfr Arntltf FlAdOin*, FGftthltfj?€i! m ti tfiifCNft 
UwrlVhtr, XVfH. IW»v rip. :*H— #W — l&'jtfr*wlnrA J>i:*wM*iid* (f««chlchlK|iirikii im WtttdtfJKf* I 
CTiV l!fl. *»?. eiKHARDl AfiHXAPA 

L VITA KAROU MAGNI I. )KI1W^T^IIHC MA KAPJi BE^HKIi 

/. Helium Avtirkum ** AMfCKama 6rtlHa 

VA. Mubnun omnfcim quae ab iII<j k«I» 13. Hafrroa*wiTa or hchmkh loftnn. 

Hint Udlumiu, pja?t*»r SaxonicnnLhuicbel- kovio raft' c Man/, nrnrn Ohvoui'icava^ 

1e auceasil, illu<* vidrltrtl, quod contra Ava- t nociT^ivMaia c^eji hcm mma, wvpmhd 

* Kii\5 hi'iHKiT. ' tiotom* to K^u Hcji*« t\\»i\ <*MUiv b cnutKi *#|vr*i4W«i/ia puiuM 
(77?-^4 rA 30 HnhiriM - Atfrnxapr res vel Hunoe suscrptuw ML (jucsd ill* n 
BnmmAis quani cetera, el lerif^cmajcft ap 
psratu adniDlsbaYK. Unam tauten per ye 
in PaiiiiDiuain nam tjanc prowntian ra 
Cetis titfn inrolcbat - expwlitkinem fecit: 
cetera lilw $uq Plppmo ac pra*fcclis pn> 
rindarvm, cduitibus cliam al^;ue Itf*atb, 
jwlicnnde commbit. Qtiod cutn ab lib 
stieuuBsmie luuwt aclmjnfetratiun, octivo 
laixlrm *nr*i romplelim est. ^uod proeha 
in co tfrsta. *|uauliaia barrijuirtvt fffnsiiin 
rir, tM/iiiir vattiaomn habttatore Panno* 
nia, et Iocqe in {i«o rc(f)a Kapani crtt, *fa 
iVsertus, in nee vestigiim: yukkrn iti mi 
human?* Irabitalictrrts a-pparf;tt. Tota in hue 
hello Htinoiuifi robililas pfciiit, tola glrria 
dtcfclit. Omni* pareunia el cotigtsti rx k>i> 
K<> tempore thesauri direpti eurit; neque 
nIEum bcllum contra hrancOG exrrtum h»- 
inaua potcBl Jlhrnwria rtcordan, quo illi 
magix tlitati ri oyfaia autli Milt Qi:ii*j*r 
rum UBqitc in id Import* |>n« pauperca 
vitleieiiLiir, tanun: sun el argent) tn rfgia 

vnNal& ut ujeiito ciedi possir, fior frantra 
Hunt? toMc eripuis**, qnw! Hum priusaliis 
KciilibuF itiiust* fiipucruftDuo tan turn ci 
prcmrtius Piauronwi to bello pericrant* 
Aerfcus Cux horoinlanas m Ltbnrnia uixa 
niansaiiiain, madthnrji rivilateiv; msldtis 
opptdasoriini fulefcoeptusyet GeioUus Baio- 
aiiae pfMfa&UI, In Paniinnia, cum contra 
Huncs proeluturus adem iiistmeret, incer- 
turn a quo, cum rfuobus rantnm c|ui emu 
okcv|iutaiiteiii ac sita^ulns hurlanttTn coint- 
labanlur, interfering eat. Caeteiutji trcruen- 
tma pene Fraud* liuc beUom fuit, rt pros- tiih. KOfltro Onna npf*npHfTa fcptiuy a*a- 
pHie hjih xyMHte 1 . Taaii Bofina KapAuoaui 
no-pastropemeno, otko,uoto ocramumTe, h 
r mciio qq-ad6pq n^jn-Memte. Caw rofl 
:«cTOHa/r ffdHfJio t*a *ahh itoxo£ kj>m 

■ ■'*■' »i«v >ai.,L it: J I3H jG^afT DfiltTr 

BflJiO 7t»raiia tow njewe. Toft npejuiCTSBua 
Ha t*fH3 iif fbinHii^ Ha niViacFHwrr vrpa- 
i*n7r,iii T its rp*i|iob"rTc u Ha j»raiifTe aa 
jtflBiipKiar 0C78HaJtOTO. T*fcfr *raif> -rf «»- 
^fjik Btataftfra tk^i;^ eHeprn^no, ta 6kd8 
»0i>pijiCHfl waft -cerwe npes otMaia wjik- 

wpfve an tbhh «oft)ia t kdhico vtcoju Kpuj 

C*IW3 npliflftTft :iC TOPfl CBHJiet^CTRV- 

ppt jTnuwmrra to- uwrx^i cm Haccnemie 
nawiHKf? h vccrHorrra, r/iero ce wftunpan 
Jin^prUM da Xanana, MWTO C TllflkOTO 3fl* 
nyrnum^ nt TaM nc cc bmkaw wkto cacm 
or iiomuiku ^iMHiue. B Tsar nofina 3am* 
KP/ia tjfuaia aMr «a xyiwie, uujiifia hm 
warn npGnaaitJvm. Brwmnw napn u ci>* 

6VJ1H paAf'pP^lfK If t4CM.I!]fc£f& (|#ltl KK 
WOJKc Ail Cw Hp»lJKVJHH Ifflh'ITR ROft|f^ t HV 

Byxnann cpentv ^ipaHKHte, p komto le a& 
ca 6it/ni paafinraT*7H n yWilflffijiH hmv- 
tKCctPorn en i o»cnc. llaiKinns y Ttan. 
koiito .TuToraits n^rwwA^^n nnuin (ica* 
n>ii,n» Gujic naMCpuio it^Kcee uraro n 
cpf-6|V9 p ;i«>pri», Cw.t^ :<ajiii nara tu-1kO- 
pa cKi^noueniia un«iKa n rpRiKeifHflTA, m 
aar/iyjKCHo 6w mot/io jta ce cunta. KaKto 
(I^wHKHTe c npano Haipti-nuH or jcyHRTe 
(^•w, ntieru Aytnie npe^H topb ^eenpa- 
GCJUIW&O n^Tpi.T*iajfii Cl ApyrflTr napOUK 
Or tJipaHKCXtrre uapmititn tanc jipavntta 
*3f*th;uiH » ran tfi^na: (]»pi*yJitKHflr a>K 
I?PHK*, nona^na^ a sacaxeia ha ainie- 
jiM'/e iia ^nOyjninrf Kpaft Mopennn rpan 
7ap^aiin»i* n lepow — jnpaRKrejin-r Ha 
baaapnw, koHto Onfl yOnT, iie*t3Bec7«o 07 
w>r*i t n naiioititff. KcrflTo nape»yia/i bo* 1 ' 
CHa r ;y cm *ii cpajt;e}fHe qietiiy xj'HHtf n 
»»jie/ itaOKOAD, npnapyjfceH tawt 01 iina- 
Mfl ayiTip, aa aft itanpvaKa otAe/iHMTe 
GiiAipl Ta&n bi>Ana ^iwn rovrn ne^Kp.Piia 1 & H.iacpHie vr *ntn iifK^r aatp^te 'rno Cww ■m|maiw x>fc«, 1 »* mio av uwauj w kth- 
cjau utmi h*m r> iu *«a*»it t* *ywhw tuc»«ttei« ci.ma. /^pNfttiirit *w hw™< </+mi^p ILih^*mi. 
fJiT-ix. d *»: Hir r- Ttf r r p. : . | Wi »t uiTJWOin iia Mra^ rir> 6ii.ir urfiffT^ir.-niL B 791 r. Ki*pn He^KW 
WWW trfiHAw <|*t*ir t»l *B7Wl Ctt^a toRi>aiciia toPcw* iftvit^ c vj|*fpa$* tia ^pavan tii»i» t 
hwto rixxiitejii pan Jjhan m suaea« ctxWMUm in amp^e .frfiu»\ ilfjva cai'WiUunj 7!* r, at* 
^xra, H3K.H c\c f^na a> htjij — llwta^ »M^tL»M i.i^#h^+i*tx. a |k<iiijni <ptaty ao«{-«rc f*aj 
^w.inrfia raai WM r-« "0 a T*»-*hmi lj»|^mhii^ i|»hCk^o hj ufl.^iL>i wena* t^nicatat^itr a-i aJ C^ 
CfffOMi c li^on ^Hinai. Tufl puaiaPhri iHM-aiiittie fl^lkifcMK n^tet ?^ r. t^K. ^a ? + fl j^hOvp- 

him ce tupii«ua np*3 jpctm^crv, » rp m<*r W t«tv UUa»ia a* *wHHrn.'puar« *uct il Axi^aiit^^^ 
■pi«|aiauR ha MMiCKBfl K^viffpoa, Hcv(Xpc.ui*iwi> in »r oi Mniva. Ta rf.t»^i^* xHrum»ig X>&- 
Mtmi H n*P P MMiv^aj N ^ Bhc « vTar«PdMitf. ' Taraaim* < i\m a Atf>pr«>. m. Tafcai* naa e»y«r RirihMtlt* Aftaxtyji ■il ?trriftiui*i cxitujn Itabuit, lanietsi rtititius 
~a*-itik!inrsui1rtjJ>erttur.(pp,1^ 6 IS^n) 1 fttts imperil Caret* Magtti sa fl^aiiKtnr h 3atri>pitfH*a citfrew cno- 
^aijtm nopa/iH pa3Mepnrt cii. BrMtOi Mff A*?/> r 15. Hacc sunt bella» quae rex pofmti$* 
*::i;us per atmOS 47 - tot «»m annis rcg- 
\*iv-iai — In diwn=fa lurramtn purlilni^ 
*uiuma pruiltiilia atquf ItHcitalc gessil. 
^uituts rcgmim Fomrornm, qum! port pat* 
"cJD Pippiutiiu 1 1. allium quktew el loilc 
visSfepeni, :1a tobililcr arupliavil, ut potur 
liiphim (Hi adfeccrit Nam cum priu? uon 
jii H' I in? qustn ea pafss Galliae quae fart*' 
Khnumi *t I igerim. flceatmm^ue ac m*rc 
Bakarlcuui iacel *i pfits (jtfinaniaf- i|ua* 

•ttrr Sn*nntant et DniiuMuiF, Hreiituncjtic 
« Sal&m Ituviuin. qui Tuiiiyuael Suiafcw 
lindil, pnwta, a l-'raiicta qui rritntales ili 

until r incnlitur, el praetor l.a<?c Akinariut 
dtque ttaiuarii ad leyu hrawunim pute&ta* 
rem pc^ftincfpnt, ipse per Mia mtmorats 
piirni) AijuitamiiiM el Wa&wtuaiii lOtanHjnt 
Pirinti moults lugmii, c\ usqut ad Hibcnim 
:iTnnem. <jui npud Navarro* ckIus. cl ferti- 
lisshios flisparaae agros gratis, suh Dir- 
TO^ac civitails rccenla Balearic^ inari mis- 
celm ; clru;ile Iialiam tolatu, tfuat* ah Angus* 
Il Pretoria iisqu* in Calahftoirr itifrriorrm. 
(u qua Gruu-oiuiiiac Berit^eiitanojuiacon- 
^taf *ssr c< nhnia, dectos cetilmn cl m 
iimpiititt passu unr milieus 1iYi|?ittKli:;v jkwk- 
ijittir; turn SaxotJiaiiu quae qiiid*ni Oeruifc- 
niae pars rton medic a est, et eiu* cii;ae a 
Francis incipitur, dupliim in lata habere 
piitalltf, (t\t[\ ei Ifuj^thKlti r prosit £££* 

consimilis; postqumi mraroqac Psnnoniaru, 
ol ariposifam in altera Darmtii rip^ Datiam, 
hbtriam quoque ft Lihumiam stque Dal* 
inaliain, excepts (naritiuii&civiUitiliift, turns 15- Iran ca r*A*nm\ komio *afi-v<v 
n>u;FHT nuerai phijik^ hpimmjh*u ma- 

kiic ha 47 rcgwim saillOTO tOfl HflpJ 1 - 

r.iaHitfi paHiimpM/: 4»paifiCCMTi» itftpCTCfl* 
kocto on/, itarjieai^ «« fia?iia cm IV 
OHM 1 H;*HtT^i4a «ai'> rxuiavi* H iW^Itn%, Mf 
npm^ rfl ynftrm.T TIpf'iH nero tx>^ kwt- 
ra nn <>paiiKCKo*rck uypcrpo r^ wawnpauH 
caiw »ia< nn ot I «-«iw, wait* jiokh w>k- 
;i> |>fti*, /hrf i pk* s, Oh«u<a "< (tajiKip- 
CKtriii ;'0|tr; Mft^T OT IVpvniHin, KOlllO CC 

pa3M*lwiUai3 rypiiwifrtf ot copafrwe* pe* 
ha 3a'jtCh m * nart^rHa r ^p;»HKH T Hapr« 
*jrnH ,i*">nwiui**; h iXHtu 'JHi»a o»m* a*ia- 
M^Hirre m 6^api^ire. C«vmkt Kapj» v ipci 
cBOMfrimirt an^RB iwKPpiw Hnrruian w 
jq( fc :c i*.* a^ yy riAamai a^hi^k fw^nirre 
c^paHi* ir*rne> AKittiraiiffa. raci<iiHna h 
UUjtoto 6iiAo h<i n«i>««eBri^aT« iT^af.HHa — 
uah » pcKfira Kefrbp 1 . Korrn ir+pjipu 
nrH Hanapa, u\k<hw nn.pjv u/x>ac»vo^- 
rtnre mvuna wa HdW«rt « re mncna n 
lifl^c^ptk'nro vope r ' noji vfwitc^rra Ha 
[phn Tlc^rt^iw*; mm iota iw.w >Harw»i, 
Kca*io ro fqwirnpa rte aiwv>khit4 ^jimh mk- 
rw>i* i» iioKtHt KpaihH or Ayrycrs FIi-^to- 
pn«' xio JlouHJi Kaj«a^pHfl, imrCTO, K3KTo C 
^aRecinc ( e rpaHHiiflia mcwa} rbjuiHW w 
GeHOuenn;iire; c^eA iooa Okic«ii«,ku«to 
c auauKTc/wa ^bct or TepMriHiifi, HTOTaaH 
h Racr, xr>«it> e Mact-itua < 4po" Krt R c * 
ttpt-^no/tara, m« ce np<VTHpa iinoftKn ua 
urHpiiKG, a ua Aixidowua e mwee Cm ko^- 
kotw rcpwih^; rJ^eA Ti»a ARfTf nai^o- 
hUHT ii flewsmarn im >ipyniu Cp>u na 
Hywata ilaMHu^ ctmo Mcrp^P, JlnGypnnfl 
^ 5a/:ja^H», t wiwA^^cnKC tic npntfOp 1 lim^frt «ff h"*|M K. ir*n lli:iu:it Km (7.SI — 76fe| (tun (IbpaHirv Kpl4 m* qptmvtm oi Kj^tc^ 
/itttiidAT^ Honker***- B JIaispw t t>t p, XliApa. * ftea ca n*i lujr^tfwtc copdw aait ^»m«<h 
c-iffr, rn«* CiHBlWKH i^v^fr*^ i.»pii^ odMTVUia im «*»•* a paanv life m HsUb f^wii'K«K»Hiitc t>'fc 
to V ^ iw«**«a t »wfci«HH * nn»4**/iiir hit ifii'AiJM'hfcifl Ani*«.mj ^ ivpiniH, aiii4it)i> 6jM|iuh c.i rtp 
v*j4Ck» ■ XHitp e oh, f. I*f»fti. ■ LpJ^W "'Jl 1 ** wwi^a 7^w -j^i oi .lirtTinMii Cpc* w.v^tltD SKp* t 

►Cfcfu <r niT«iiip* H4 a*ncp ut hnr*/^>rhUT* i^pr^M AO ffitftiUtii* aalJnuiiftiH n ^pi»i!li^. ' Rep- 
ut4M r rit ifhixi 1Vpi«»a, * A>ry<fn I pcrt>r«n c nil ip. Arrrr a (;rMtfKuana.uta Utp.itu. wko jo 
rrvtiMimfl t ^|«puf». * Oircv ilr^nr ft I opna liatj&nnm TjTECc i:mm- nr v? au nn"<"fi'> i«mi*tv it* 

A#fii| * r.i>tc4fitid iKtOpt. * flGK ibicvi ip^ « f#a6*|wr itj« -Ujsiw ^wmmut ?tio**c*i swwa hj 

CV IWJS^pAii* *"' VI .lp*f** M***M.iMW -^*MMM. TlMll »"XH ^(> p. Ik* II^W ^PJ*< ^> tt-^H imil^iWef+R Mil xe l z .inhAnlit*. — Afln*d[ui vb airiicilistu et iuitcluni cum eo foetus 
CoRstanliropolitfliutm imperii toreir hahfcrt 
ptmifcil: «teiti<le oiiM* barbaca* ac Jtias 
nalioties, ijiae iirfff kenutn or Visultitti 
lluvios. Gceautimque «" DbmiMuto pewits** 
lingua liuultw pae«t riintk-s, n»»rib»g rao 
•ilcju* Iwbttu YaUV *1t>5iiniic*. tier mania it: 
incalunt. It* ptntormiit, mi w tributary 
rfliccreL Inlei quas fcic praenpnat- sum 

WelalabL Sorabi, Abodrilii Bowjwnri - 
ctw hb rjiinij!ic bclto amlHtcil ; facte 
ras i)uaruui inttUu niaior «?sl uunwrmL in 
dcdiltimvui Mi*cef<i1. (pp ^t*4* ^'ir^ ltip uopajiK ripwwTOirrwro c ntro 11 no 
fiiwra na cKJW^tHn ;iCHceop' ; m« *©• 
ta BCUMoi nap*^p<»iM 11 ahm n/reMeiia* 
Kwm o6iiTansT lepManifA u ca *ace.ifnn 
«ewjiy pCKure l J efl(i u BHc/ia, Omana p 

;(VM^; IIO e\WK TC K<KCTrtlia Ofl TITh-pJli; 

firifliftf, H4i no iiitiiui it xapaxirp re jhm- 
,-wpiai iM>pnr mhoto. Mcwjiy tax n<V4?* 
fi«it HurrMiW ca ewiaraOuT** rflpafinw. 

i-.'rim^ Kap.i FO/nw Hoftwst; o< lana/inr 
H/hwuB rHK* mhAto 6p**fi r mhoto no* 
iftiMv, cavp <v pftcftpruH ntoi fvifinrrtf «}- .V, lfgoUt*nt>& <uf Mi/ntum tmpmuww & ffpoffttwi'ieemsc ttfl Mtftitpcm&p M/u 1iii;k"I altt ©* ciiam i .tt)5!fliittiiop«iitahl» 
NJciioruy. Mirfairi c±l Leu. uluo anucitiara 
at* sfuitfalHn *iu* c*pck*ji<^ ctimplnre* 
ad efiiii) mwr* taping, (.am qmlw tariwii 
proptei siiMtphim a s* uupmtorfc iwniiftt 
fl cb lnv ci$ : «]iiasi < it ■» impeniint efc *r< 
perc veiled \ahk su^pectmii, iotdu^ liriiiib- 
siuiuiti statuiu "1 muta inter partes run •.< 
Ilbet standfili rfnaj:rrclocra^ir*. Km* enim 
sniper Kamatu* tl tifa^crf iMfliironnn w^ 
pecfa potentia, nwh ft itmcl virflrcum t> 
tal prombiuu:: T>>> *Kl\A'>A */.l».V 
KXXrifthX i ni'A £.\/qpputil,ff— *M4J KoifCTflHiwiionrjicKuro nwnep3Top*i llw- 

Msnpafnia*B fi|m niro + '*hfw ""^'^ "f*- 
TtHii^rcTRa- I^cr ita*: nopK'VH tob» ■» ^*^ 

npfl&l T«T.TOT» HVfltpflTOp M 0*TJT rt.K«0 
?STOfa MWOIO IMtJl»"X*HpSfcP, ^ llCKftfl JIH HM 

thhK* t as ^a wnna m«k^y AoroROpflimnr 
crpaH»i liHraia^fi noroj ;*a HCflC|)a3y>KB«t. 
Itauniiiw «i t*»M;*»HHi€ m sarbptiwTr mi- 
Harn i 6turo fiojuftpirrttiitft wanaitetiBOIo 
sa ^hkhtp, noffww BMW ci.tn«ct»s*fl 
it ipT,iiKaTJi noroRPr»^ : w' la «" a111 <tP* 1 »- 
Kine ^a npHHTt/iH, ^^ lie « 3a CbtciUi* IL flNNALFS ]L 1 TCTOm!C /. Cflrvkt? impcrdtor Constautinopolim 
ieflatos mitt it 

8IL Atevlulo «lqi» diuusso Ai*alio 
spalhacw hoc crai rr«irn legato Xiici- 
fori irapratorlH - ciusdriu pacw cnnlir- 
na»dae s^jatia iegali fjonstantmopolim al> $ Hcpuzpao 

811 r, f>M katO rtfrfirtOHH.I I* ftTBp*' 
rtijr Apcfli)»»i^ m'a tf wapima-i H|i«tc- 
rfMKi.T Ha tiMiiepmop HmkH(]x>p. »a :ia IMI -*|3| * ,7U- V ArwiKII |KM- **W» rtvtJ BCiCltM iTptl*^r rt **;"'" Ml* 1 B*^** |,M M ^ ^j 1 

uoayW :« h t 4m/«i« isiia vvntastiop, nuttuhftr^;*" MWKpmToN nwafl* x» *«iia*wi «m.t* a»*jaimf ►■ 

Hflaiiv m .Iiiim;. H» < dj«uini < = fiMnipiirt »?► K|^** m- ^ "ftf%^JH Ji \*|muhi mwwrt»»im c»i r 

KMM lSf^-*r, m i* ik>r^> ,ii* r <r|hfiwr p *ip i^n w«Cii»H^ CQ C*^- f*KMi*i»f**»it»t flpiinn\»H tip hapn 

IriTltfTa HiiMpi|l>|> rj(^it*i^. n f|ifMfltrtlC IWi J* »^ K*-*>til«* »M«'*»^ Hl)fl\ Irtlrlll f Tl^Vlt ITXJl^O 

itt ibMitiwun r.t4r/MWHc* Orfti *r A^rfii.**/, C***|t» M* '«l Lr it»**rlMl i ^cfl.ii^n of ■ I arU* in*- 

vtuil, HkCimMi1ev^^iMV.il Mmot%. II cip6Ji; V wwvufl. Ur.-^im I nf ?^- Ail : ^*»i*n*». 

(totWUlv. Of* 136 l»K ■ Ciw«*liani» Ijl HCMnArca m im'»n^ wpmnKtra rpyWTa cu^hcku 

r\AMtfM. lOJKmiH C OfiUIBW *mWS* -l»n»Hi> IMU i*»*m Tl* WWK«m H« CCtCP W Jft'WltVMU' C^*^ *j*" 

^o^m^v wuite U*«^.i * H^ Ku[u ft nL ' tt9N tfW * >p.*^-i»*r »- ^«cro«^rt 

iK^av MW;iv|Mitf« ita K>|4 I«m»um if HilitllTJirWKri* **-i*vi»iw II|-^^B'iH^c w»Nii* tfm-vPMTii nut np« 
rikrcpjKJD HttUiJWft. JtpoJuiJHtan u c*CJi nUrOi B>*«n»toi*iJ* *h* jj * otxtimu 4>i |KfOim «a« W* 1 

HW nCp^M «1ftWC<TTt, t-AffKi tWpfcWmi.W tt^JI till OT ftpAW HA fifeii *ptTC nf« h[^'M. FJrltzrclu* — Aftnurp 3a imptralure mitUiiilur, IUulIc eptscopw* Bflft- 
lensta, et Hugus comta Toruidcus. el Aio 
Lmigofafduj ric i'oroitihi, et cum *fe L*0 
^uitlwi.i ^palhariu5 1 nation? Sicitlus^el Wil- 
Icn. dux Vtnttkflrurn, quorum ftUtr ante 
ar:riu> defeat K<wiae ad iiup*f*ti*rm f cum 
ibi e53ct, de Sicilia [wofumt, et rehire vr> 
I ens, patifow remittitur; aller nroptcf pef- 
fic'inm honors EfK>[iQltv=* (xirtununt'polim 
addotuimun siuimiluci labctur. (p* I98| fi t1 ) ttfRpUTHA V KoHCTShlHMOli^ K3TU itpare- 

tta Typ Xjtoh, /laHruGapiwua ASoh ot 

tI»fWyJH Tl AAC/TIH! C THtf HHKtJH CM CfW- 

rapm*} jIi-b, no Hapc;u*OCT CHiauitrn, u 
rraitiiHaiirKH Jl>K BtvmpidL [Hp»KRT ot 
tbs n&ni npM» ^ecer roMHK rip* 
ttvnepflropfc n PnN, iforsro tuB OmjI «m. 
« nwfcjKe nCvsii A* e* B*p«e, fin* hmii|io- 

TfH r oTt«c*reOTO or A ftpynm. *hijh*k 
dt jiuCTdfinn-hC unpawn flcpcvOTMCY&Q. hm- 
ncpaTcpvr ;-anowuytfi as 6m« tn**jt*K n 
KoncTaHTiiiionrji ppH ckw roruojiap. J, Carvius tmperator tjitrcttam rw 

torttrvvrfsms Hiwrrorwn rt Slavotuw 

fln/endas mitttt 

Ml. iniperatitr vera, pure cmn Hem- 
iniutto liriittta, tl pUcilv jscneraKfwcmidiiiii 
rnnanirtiMlififii A<ju^ hfltjta. in Ires partes 
fftgni SUl lulidcro txcieiUi* uti^it, Lr:nni 
Una Albiain iii Lmon^s qui £T fp*o? VW- 
lavtt el chMIuth H<tfilHtoki Mipw k»re anno 
a Wiltiis dfistnictiim in rips Albiae fliiinl- 
lib icstauravit; alltrum in Patmonias ad 

nfcndas; Urliuin in Brit tones ad c-oium 
perfidiani piinienrbift. Qui onirics, rebut 
prcspeie gtstis, aici'loines r^cresi sunt 
ip. ISEfa t ) :*. Nkepkoftts imperotot a fltitfiGns 
oectditar 

SIS: Nififoms irnperarrr pest rrnltAS 
r-t hu*fgnc5 victorias fn Mm^ia pfutinth 
comiijsso cum Bulyaris pruclio uioritiir, et 
MichehcJ fitr^r Mas Imperaror fflfius, k- 
galos Ei»|>fra[ufi> Kaili, ^ui &*! Nkifonuii 
fniisi fu^ritni, in (iriislarlinofxili suscepit 
et flbsdvll; curn Qujbu> tl sww lc^»u^ 
i1irexil t Viichal'dcm srilicft rpisropiim, cr 
ARjalinin alyut TlJttuiwfrluiJi pruiu*vaii«- 
rio% cl per ere pacfiit fl Nidlcrc^ in«p!flni 
ronltrmavii. Nam Aquisijraju, ubi ad iiupe- y. irMnepttmop nop.* u&tputtiu r GBGpK 811 I. A HMIlClWlOp^t, WTO ClfJllijMlUI 

m»«i> r XcwHtrr 1 n cnintryi cnope^ oOnu 
crt bchi6iu rtOop b AfiW 1 , ranpaT^/i h 
rpHtr ^ct« »w cnr>fTi» raptii*> ctmo 

WiTKCMH DDfiCKH: C/ihS fp*»3 AM>Hfi* CpClliy 

.uiHOwre; wft onyciouiHT ttWfira "» h 
m k :»cra»»OBHnpa?pyUre*iHR np» mm****™ ro- 
HHHa ox bhxu^(^ *acrf ji XoxCj^okh nn r^pcra ! l h. - *A -1.il 7yp« Kpfli'i »ta pacnpFTc r *yu#* h l^hh- 
hh; Tprra - cptmy Gp^rtwuwre*, 3fi ^a 
U9Ka)Ke 7SXH0TP BepojoM<ra>. BtHMK« re 

Bi>puj^H pfifttrrara oh yrneiuno. 
& frijMtpan&p thmupvp jam* 

H\v r. Own Miiuio ** c^aiwn tfi6*M 
p npcwKHiumta Mjuna HMnrprtTop HnrfH- 
ifipp aanitt&jj b aamfwajrnTo ce t:pa*tHHe 
c ftiJirapKi^ HtrcuiHT jn Mwxflmi, ifOR- 
to ci9Ha.<i nMftfpatofi, rpHcjj b Kontran 
Timorrflji H3npa7eitHTe jiu HumuJiop nps- 
TPiumn m» MKntpaTOp Irtp-i a tu uytna/i 
Ai c*t otaaot. 3atAHo c twx tt* npofl6* 
41M « fBu« rrpaicmiOM hmckco crkckoii 
V-ttxam h npoic^naiapwinr* AprarpiiH ^ 

TtOTHOCT. 4pe3 KOItTO nOTBKpnH^ CICM*- 

Mttwfr ct Hkkh^OP "up 8 AKBwpati>M r > Kfvwr ^ ii*tc<* k P b^ iCilliii nac-ictN#» d 810 1, CBWW w« iif*mwi n yCtt rpM 
fiwnffl. flujcuut f« ro<i«* c*ccicftrw i»«rii c Kara fcowKH. o™ c vunnwnvCH n* ry«ro(i X#V M.l«Ctlt« rtVtTiTKftlfP« r I1*(* D C *yHH T>K « Jttpi!*MT ilOJ»TP- 

i* h^|«4.i^ Tt-_»ixj(W**ri^li"l- k u|»t»*»c«|>nc HA flhUirnaciim* P«ICMflt|X I i, * OT 'V*a0AK« M Mfll dfCUfr — Aflitfjt.i re tort m veneruuf, scriptum petti ab to in 

c celesta suscipictitcs, more Sup, Id t& 

Gratia lingua, laudta ti dixeruitl, bupeia- 
rorem turn ei hasumrn apjTilaMe^ t* if 

vcrterdo Rtnrai« vcnkrnlci. in belies &mrfi 

Petri apostoli enrdem picti sen loederls 

libellum a Leone papa denuo husceperunl, ^. Larvlus iiiprrtUOr Cctisiantincfwtim 

813. Impcralor Aqufegrani hkmivit. el 
jjuipknu* veuii tatperie An:<tUi^j iiixu Tn> 
verensrm episropnm et Petruir ahhatero 
uiQtta&leiij Nvuar.lulas propter pdeem cum 
Mirhacle hm>fratr>rccoifftni*endflin Conslen- 
linopoUiti nuMt. (p- 200,-f) 

& Cramtis castra iuxfa porter* 

813. At Michael rniperatnr Fnlgrrrv: 
uello ailpetens, ham! prcspcris Successibus 
utftur. &c prnindc datum rcversua, drpo 
srto diademafe mc<iacliu*rflirltur; in ruins 
locum LGQ. fScrdae patrteii liliu- . kuperatoi 
foratituttur. Oumas*. rex Bulgararum, qui 
Kicifonnr impcratorein ante duo£ annos 
iivteffctii, tt MklHclem de Mucoid lugavil, 
securdfa rebus clatiiF cum exercilti UHp:e 
ad ip^uiOjusbiiiii^opoIiiii&tctwiUrt inxta 
portain civitai: : caSlra poi-nlL Quem iuoc* 
uitus tfbts ubequilanUui Leo iuipcrator. 
eropticne flscla, mcautinr cxeepit, ct #ra» 
viter vulneraltim lugieiidosibi consider* ac 
I'M-fum turpiter redire tc*Rit. (pp 203j»— r«io ce flBiwm npt/i iiMnepaxopa. iipiic- 
M^fif ii or i»fro Tewcxa iia r.orusupa ii 
ir±>pti-ai3 t # ie no ceofi cfiHwtf, i- ** ks 

It) Hapck.au hwii^i^icji H BanvtTBI Ha 
BpTtRiaHC, KfiTO AOUiAlf P Pun, ?C npucjiK 

B C33H/IUK8 V8 H3 LB, dlKXlW f l«T>p PT 

nana JllB 1 othom ctiuiw ranrbic wa no- 
rroopa hjiii cum aiue micro 

* . flMnepamcp IfopA tirmpattya npamenvmi 
r Hapu£paO 

H3 r. HMncparojTLT iipeanM) Bin i 
AKBcrfanjM H * naua^OTO ifa npO^eTT*, 
36 M 3aifiT,priH MH|tt C l!Ut:«|>3TOp Mh- 
1214^ HsnpdTY* n KohCraHTitDona^ rp^p- 
cttwn cmiCKCffl Aw(WRapnfi h llerbp, »&^» 
tii vaHactMpa licMRry«. 

d. /OV-^ ftf&f epamume nn Uopuzpad S13 r, A tfuiivpoTop Miutast/]. uoKBaR- 
kh epetu) 6wiraptiTe, H^^pfa-n ro-ntMU yt- 
DUH H ^TM5, K3TO Ce eWbpHM OT ItD- 
xojia. ch6ji HMncpaTopcKBTa en jtwajewe 
h CTHan Mouax lb wroo mhcjo 6M 
nofiaBCti ^a Hwncparop /Ii*. niHif «a 
naifiiriHfl Itepna. Kpyw^ nap na G^wra' 
pure, ncfrnj nprjiM A^e ro^rniH nory6K. ¥ 

HMHCpUTCip HHttHlfUp U CptiVMIW MlCMli 
OT MH3Mfl # BBSrop^«« OT yCJKKll7C Ol, 

C7nntaji c BCfie^Pra or *tav ao CWu 
KuBCTauTKHorivi « pa-^iiOitcwiiJi rimirf en 
wpoft noprirre hc rpcjta. HMicepatop Jl^n 
H3AP31WI Heo*aKBaHO t MyHtniW* Kpy^j Koft- 
ro ff^jici nf npennflsrimo cko/c ipujiaatTt 
trviui, ii ro upuuyjLHA, i«Kho pawew, 4a 
ce cnacn C finrcrao m roaopna ha zt m>p- 
lit d poAttuaia fl'. i\ Tt'vwcianl a societal? Butgcrorum 
descistMfU 

SIS, Iwperator per Kahiinagum et pec 

hitj«inant!um f«ver>a^ cuut r1er($talliuua 
vcTTis^t, obviod hahuii IcgpKw Sljjonis, riit- 
ci^ B^uevtutanoruin, dciia deftjeiiles tum- 
Qnc dc ncre (irlnoldi duc(? *inttff5Sorl* 
sui txcurantt*. Eianl ibi et aliaiutu ualio 
ntim le^ali AbodritofiiTTi videlicet ar l J or- 

«j ctlmas 4, tftmas c* ^. TtiMOH&Hum? ce owKwa 
<7ir: GiAzapume 

fild r. Koraio nvnepnropi.T* cr 3a- 

KawepaKyw*, 3a kz SHMynt b AKBcrpanyM. 
11 (Jhji np«rTnrHanB XcpHrnwTHyM 7 * c|*m* 
na/: npaTeKMnwre ka Chtoh, fl>x na fienc- 
BCimiHfe 9 . Konro »iy kuit^h itapose. 

3iJ JI& H3tHHHt CBOH tyn 94 >A|lfCTM0TO 

n npcTinocTncimrca m>, jiyi; TpftMoajJA 
Ta>t ft«*in h (ipaicHnjjmc m* ap)ih 

napOAH. UMfHrO aGOApMTMTt 9 , TTIiK m Ha 1 Hl«TPj«IOp JInvwwi * <h* tlJ. pirwttH ikiitj (Jill ftlt) £ KpvN. cywiapcct^ xjh <ftOT — BI4^ 
fijHpjccifra** (W4 &lty * ilivc fp. Py*R * ,"V«c *p + Akhmi. c Jl» 
X'Liwijf unit k t|nrw. ^ FxJMmnin cj xvmme n* <4Vuicrrft hViCfccm B Ldivtw. * EilPW 

pna hlrana. ita tijnmapoiu. Mnopw, I. I, crp, 3l*i. EJahardw Aftaupi dh 


-iae. ducts CiuduFCsnoruin et Tanocumo 
iuui , qui our" * Itolpainrum sorietatc 

dtscimart el aC aostros lines $e coniu- 
lcrnr% fittinl el I HxlewitF* iluciw PannnniM 
irtferigris, <iui ro innas mclinis.Odclaum 
mmitciu ci mert&c FofOiuliensis preelec 
luoi citxltlitaHs aUfiiv iusolcnriac aceusarc 
runahatur. Quibitf ihi auditi? atque <limfc- sis, imperalor AQuas^rain « 
ptofcc1u5 est. (p. 2*fop 5^( hkiunnduin ai*>. Ifrniniqii* ronvertus menre lultu 

;*pud Iu^ilurilieiin palatiutii habitus?! cxei- 

Citas de Italia in Pome* ilun popter Liu- 

dewiti rebclliotteiit miseus, qui iebu&: pa ran i 

prosjxrr gestis, inl*cto pene nc^etic^ rc- 

grews est. El Liwleu'ilub $up«rbi& ttalus. 

ltgato& rjuasi paccm pclcnclo ac! impcra- 

roieir m>it, rordiliontt qua&daitt propc- 
i*tit&, ac quinmt ronrcssmnCTP ca i;nac 

iiiberetitur se faclurum ivllkcbfalur Qvw 

cum iinpcnlor non rcriptrct. eliasqtie el 

per sin* i,: - i '■ i < ■ , pcrmanendum 

sihi in inrftoata pcrlldia vclut optimum 

ui&uu-t, juis&is tircuirquaqtic k^ali&, vici- 

nBS lUAItl >* gUiUfr uti Inlluu: MiltlllUltr 

turavif. Tiniocia riorum quoijuc (opulum, 
qui dimtssa Bulgainrum sorlctatc ad irn- 
pefdtofctn venire ar diciOiri eirs $p pfftnif* 
icrc ffcattcbat, nt hoc effltcrei, tra imei- 
ctpit 3C fstlsi*s pcrsuasiombus iiikxiU ui 
OULISA qiiorf rarer* ccgilahat, perftriiae 
itlfttf sorius ci atlluloi exISferti. Ex*rcitu 
v«o dc Pmiioiiit reveraOi CaduUh, dux 
Fnrctuliensis. fetxe correptusin ipsa marca 
dectssit Cui cum Halrfficus cjwet subro* 
gatut, tt in Cafartanonnn rcgiuncm, Quae 

sug, obvium fbt ha be- it Liu^ewtti exerdtiim, 
ijucit: iuaU UrdvutD liuvium ittr agtfntciu 
parva mama adgressua, plnrtbus iirtertectis, 
ci avpitil, ct dc ill* proviodi (ligavlt 
ipp. 205^!- 206 lt > Boo>ta l A hvk **a rvAVCKWTt, h Ha thmo- 

^ailtfTC*, KOIHO llSCKOpO CC ClVlM OTKLC- 

ua^H or o*>3» <*h c* fiwjrap^Tr m 6Hil 
£Ojuj»j JO Kfliuirre rpaHMim, a 11 fTpTeHic- 

HHxe na /ll*lJleawT :, , jtya h* Auni Flauo 
iiHff, Kot\i<\ HiXKrfljfH uyeepaT, ce cta|>*eJi 

j*a oCraHH Ka^cwiaj^ rpa^ w jnpaFt*?c/i \ia 
^imyncKJTa 4 wapKa 1 *, n ikcc«jkck:i m 
ntti6jMiiiiOfr. QKfl kstc rn H?«jniaJi 
t«m h nf nyntBA ,ia en ontiaT. uuiicpa- 
lOp-bt OTMlirhJI fs9 5IIM\TW B AKWTpaiiyM. 

AI9 r. CtOoptT (Siifl CBMK3H OTHO»0 

iipt? iwcc'Hi kww ft Aflopcua Mnnvi^njwftM* 1 

» nopflJEH 6VHM 113 Jl^fiCBUT, Ot HlWtel 

b [lniir>Ki4w G"/ia wanpaTTHa Bfl^rKB. rtf>«TO 
CMB HCaHaMHTCJTKtf ytnexH. iiChth tf*3 
^a ifattKWH sajia^ra ch, cc Bawiipnajia 
A Jl^nfiwfT. m/tropnuK, npoaujtif/i upa- 
ifhiiiM iipn Hwi^pPTopa 11 . y* ii^ wcita 

sirto njwewaHe ofirruawax jia fanpapn 
TOBfi. KOCTO V> 6ldK SflllOBBJianO. K»- 
rato iitujcpavupitT nt upweit i-*sh yc^oe»!fl 
K ^PC3 C6CH lipaitHHHH MJ lipe^JJO 

WtWl Jlpyrtl, 7lMA^BUT t C1HTnAKt% ** ** 
U»ft*:iud^r Jin iiuti^)»ni<D)na o M»nK 

^ifNara mnrtjfy cr nocrapajr jia nojiWJfiie 

K1>M ROfiHU CliCCilllHYt Cfl MWCHl " «»• 

npaTwi Hflspr^ np^rfiiHHJT. iiopn ruieMCTO 
TH1HI1&HH, KQtfQ Cfld iDCICTffBHHC CMlM 
ch c GBvapHTC hckji/m n^ mK h? ^Tpa 
naTf ua imncparopa h nfl ce nocrabnn<m 
HficjKa ivtacr* /li*'flWHT i«Ka *o ikubc/i n 
npwa>:rinji c j-nw/iwrit vBcpoimn na ue 
USB^puiH YOBS, Ht 10 HdOC'IflSUO llpfflMIIh 

WHTC CM 38MHOTM « CWMflnO €ll(»tHK » 
flOUOlUHUK fc"frB tWpCJlt^^llOl^ MV Jie/O. 

HHfli Ka^vuix, z^ra to tf*pHym t 5a6oniw 
OT TpCCKa H CC rOMMPfl.1 b fuMero MapKS. 
A ifdAp^Hifui Ha i^ri'UBO hhctO ba/ijicpvx, 
woraTO HaBflflM>-i u c&iacrra Kflpunriifi, 
KOflTO O MJMKpa/'a itoji ncrpfio ROflcmi- 

jkmit. Tc* a tianaftiiaji c mjuiiik orpfji, 
trfihTO re ^wfweFia Kpjtft [>tt#ia Jli»sa, h 

tonif/ ot Ofitffli npOBiiiTUua ^ itarariiftcrtfi! 2 . iPKtur ntfiva iwnno BKrattnc w«iij pane (iu it ^Ipjea waano hci>mh ii^oaflut^Mit Mi i^hv-»l-ahh 
'^ni:^ tuoodfX xovrro C*n «c,t*vi«il K^i* /Irtatftrr c^ ri»ct*^awai' n ii*>tc*HifMTC> * Pcnm 

■ -I- -j '. ,11 * » 'C ^Hij^i KiaOtfKK. WVJtO C*n «TT*K1«IL KhV /I'^Vilftri Ct r]WCU^I(W4l' n iitxc*wi npnasa. 
*K<rpocii tx Kap Beinwi wewcy 1& a T7-J i* ,|Ol«*i (vtfKAtviw-ni. :w twinrcira AtitMfM tffifittty mi flit 

824* Kcx Ht:fcarr>fHin" l mortag vrhil 
pacb lacicndac gwia legates ad iiDpera- 
torati cum linens mm\, quc$ ilk cum 
sudissttl, ac Htleias qua* adlatae fuera: 1 
legissct, ifi novitale nnn ininenio perirn* 
tu?, ad cxploiaudain difetnllus raolllK 
el ruinqnmn pfiu?* in Franciem vtntrnfis 
kiptioiitscaiMUi iMAdiclniun: yuenUam dc 
llnicfli ;. cum jpst* legates ad mnnoratiun 
n^uu bcl^aruiuui UiJCj;iL lultrta iiiciufs 
a : n v: Irtrrii ;■ prolix a I jirta tSL tiiiat 
non solum catleni aminalisj, vejuui tlwiu 
tontines ijuotdam itiinamiate Iriguris fa- 
ODjrit. Luna detail ■":. Nonas MaiL lit»ra 
r*ccii> ttcunda, (p. 21'A :a J RH Nam <i Blue legator ^ichacli* 
imfxiatorfe ,iui ad cum miUtbautur sil>f 
ftccurrrre m*sit — — — ip*« Aqua^grani. 
ubi Wcmarc *taUieiai» pro feci us est Quo 
ruin venbset, ct ibi natakm Domini rcle- 
bra>srl. adladwt **t vl quin! Ityati ityis 
Hiilgawfiiin r»cnf in IViinafif.; rjuB)ti5 ob- 
iuiii milteut i|*w i|uid«in ut^uc ad Icm- 
pus fonRnnim ibickiu Ircit opttiti Cat- 
it rum Iceslofi Abort ritoruin qui vul^o 
IV^Ktrnrrci-li vih ;ml»r, el frtiilfriT'itii Hill* 
Carte Danatn DanuUo Mltaccnti'm incolimU 
qui tt ipaa advtniaie tumiiattfrtur, ilico 
vtiiic permisil. Qui iuiii de PulgartniuiL 
iriijda infestatione* qwrerenltif*, ol conre 
eos auxiljum WH ftm depoeceient, ilomuiti 
ire, atcjut itrruiu ad Iruiptis Hulftarorutr 
Ugal^ ronsllttiiuni rcdir* ms^i si:nL (p|x S'in. Sacro paschali lesto solramiier 
Aqi iterant rflcbrata arrirlenic rliatn mna 
lti;iptrfc. ii:if%ral(K vcu»d| tffalia Novm- 
niflKtim pfofttlusJt-gato^Bulgiirorum circn 7. Oiyywtf/ ftfK*mvt?h tt/>nfnt*Mtf{tt 

h2A i. BWBpfMtfi tyjajieve/i Ow>jv 
i>ir, ni>ii rpcii^or y* ;ia ckjtowi wnp t 
HiwpfiTiLT iipfiTc^ni:« r nwiuu jto utentpt:' 
topa 1 . (iJiejl ;;aro in hk^viiu.i m ijpo<j^;t 
HO^ffCHOTn nHr^o,|HvnepCTOfniT| 0CTMU3 
TmiiyrocwjHareflHuOHyneHoi twhhwbk- 
nflilit dftfii rKa* 3m + OPa *j<ifi h;iit|>iitim tmvfw 

CH Cahflprn MaACIM 3«t^MO CK caMiivc lip?- 

TciiHtii! np*i rno^cnfiiiff frutrapcKli n*wtc 

hht<' » tors HfoOwKtimcKO h hiiKora iin- 
pano ntBa/KJiaHQ nocair itvhbe (Jip; itKcuara 
A'hp^aBa. (i KXMBptiic ««rbiiw«i cypfuiH 
W Tli'bpAC upqjtMWUlcAHa SHMtft hOfliO 

H^opKna c HCc6iacHO»cHHft c« ctva «c 
ijr,o >KitBotHii. «o it h»kvh aupa. ha f 
mrpt b ccnPM ogi eCMeora C73hmo 
ityHtio aaitWHtwHc* 

VSA t. 3p-iiioto Tt>(i ^nnorsH/ia/ :ia i o rpc- 
uiHaT «f ii iipaveHimttic t*a ir-Mjieparop Mh- 
xaiWfOvrfl 6imn w=irpaiCHti npti »«rix 

rpaKjw h tticto ftw pcnii-" jia 3ifMyna. Kn- 
taro npiiCTHman tsm it crnpa^Hyaaj Pcmk* 
accTTto Xpunuru, Oir,*;o nv «ni!crciin t hc 
iiia'ffHitHNTr i*a ftih/r^pCKPn nflaAcrr/i 3 ft 
Kt*v* ai '■ rai .; iw : i. : :iv; rr i* n; 1 :ni. 
Aa ru nocpcuiHar i: Ha; t>iu/ + x« ja hw-* 
mm iftu yffofiiHvro ifl cprnta Rpcwc. Ofiaw 
HMittparopiti iifi3HOJitf^ He:mara ;i& aoKmt 
ipM Ktro nptrfHHanrc ^a »iV»Ap>irKTc, hb- 

PHWH OOitKHM^hO lipCAtMCUlHT^, KO«TO 

ca (tiCMiii Ha fifcirapwTfiicftfTaiwT K^ak- 
ilMtancKa ,'lai^t", i^Tt Karo Cbiuwy Cium 
civo^mcuo, vf Tim rpiiHTHiTn rpvcTiTHa™. 
K<iijto it -ai.u*mA;a* ua ce cn*iahtwi or 
KCcflpawjusffiHtc hpaw,it6nK orHOuicmifl 
119 OMIJllltlt li miCKiAfl ILOtfOill tptJU> 

rw, ftivio km aanoftHjiapo Jia cc m.pnaT h 
cipsnara en « othooo A3 AofljiaT p 'rnta 
Brr*wc. kt>itc> 6fixa lyrnfrc^nio 3a *1ijt- 
i apcKKre npaTCtwiiH* 

fl?5 r Cjicb >«t*> ompaxityBa^ tt»|h 
«ieCT8flC0 cutTMM JUUAa/«H ji} t «i:nich i* 
Akk rpanvM, tipw rishpA* 1 xyftauo npo/cifio 
npe»e HMirtpaTOp%i oriim-wi na /ob b .il Uck l»tln*J<'*tiiif Nnn vein! Nti. lfc» hulc^nmim N + *vl*il W. h| in^TtrAiVMTi' /. cj a Pvl^n* 
in:o<rc laloFinn *o ^ J>- 

> B^irifC^tii V*H Otiyi't* . C*t*l KfW cv ttb|«LU iir no»nj-» m &;im* ryt^rwiH'HA Ii>»*H fciniurdn* AfiMf/ :*/ medium Matwn A^uusk'^h venirfl pnew> 
i»tt. Nam sue Mo revert! ^laliiil, hchiturus 
ibi iOJiumittiti, Queju dc HrHfanU fttfrcs- 
>a?. cii nc Tempore IIkcJcih habere vtlle, 

ipliniatibus u:ilti^vec: . Quo cum, prr?cla 
\crwtione, fuipvei njversu?, Dul^sriftiiJ! le- 
nalicneni audtvil; rial enim <te lennirtb 
ik fiiiibus inter Hul£tiro$ ac Krancot? con- 

i»UtiKiiduf. linptralr* vera, audita 

Hulgaioiutn tasj-iiwie, per eostitra iiui *c 
cum iiiusi fueiant tatarm rctf forum mi«- 
*>'& liUwiK* piout itacbatur rcspordilt. di- 
imssotjuc eonventn, m Voscpun sm! Rumc- 
rict oioriem vcttandi uiali* prohrclus, li* 
Ihiri Mitnn Hlothavium ex Italia regieflsiim 
ibtqut i>d he ^cuicr-tciii wisttpH, « + pupdp 
venatiorit Aquasgrani rcOiciis, wnerelcm 
popuii sui cotivtnluni mou- ffokftmi ncfisc 

Augwio liatnuu (p. 2IH n -A^ rj'26. Cum rt^i bu^amiuiu k^ali sui 
quid t^erint riflunciasyeril*. itcfum 1=1:10. 
*mem printc iniscrat. &<\ jnipcratortm cum 

IfJtCHt tVHUT-JL, tV^iiiA 111 :*ilJC IIMtflHlU U\- 

tc-fpcsfttfliic tcnhiiiofitirt' tlcljnitio ficret, 
vri >a Iw non place rrt. mjus rpiiHfuc tcr- 
tuiiiDS sine paris Inctkir tuetclitr'. Cni 
impcrator, <juia fanw erat italgaroaim re* 
Hljji a stio «;ikk!jui L^lJiuacc suit re^no 
pulsurc Eut inlcrlcflum. ifspomlcn iTrtflu- 
lit; ilkxiut exprc'ajt iu>s:i, propter faiunc 
cerliutfinm cftmpcrirrtdam llertrlfifm pa- 
lalu tcmilem at! Baldrkuu: et Oiokluiu 
comllcf ci Avartii limitis custody in On- 
ranler.cnim provlntiaiT) miftt, <|tic cuir re- 

t;&vtral rtpttfttfa-ei, iiifperalui legaUmi ad 
se cvoratunr* sir* littecis frtnear* font, 
bilcrea Plppinus re*, filius iirperaior, ul 
iussueerot, emu suit? oplima(ibu£ tt hif pa- 
nic i lniti$ rustodthus rirrfi KalertfflS I-e- 

raior hicniavcrai — venil, cum qcibus ruin *) r^KMIll 14*1:11 JllJ l*| 

iiiiiKTritm f tiiiv miM«« tvr- Hiif 14*1 u in*i*nl ji |>| %ihv mi 
9 <) iiiti-^itw ft it» ttHTilinn ft ■jthMMH 1 >ia ttofi;:ar r AKiwrp^Hju k-hv 
crr^&TJt ita MCitrii Mat), 3auiOiu loft C11/ 
|KUIIW jy* C€ MB7»ptlf raw c Kswcpcmic 
jia rnurM 11 a 70&& mhckj ciiOopa. 3d KOf^ 
to tfwt rwifiiTiitji h^ rri-pRtntt^Ti* npM ;w 
optiuajwio a* <jt Bp«73iiiiR^ ^e Hce^ae 
jia dh;;r CHiiifaH no ioM Bpfne na cvilOTO 
MffCTa Koraro c.Tbji uv>3&i*pLUBaiit na AOba 
cc saBbpUJI ran t tiMficpitTop'ST racjijata.i 
^ T .ira|XKoro nocv;iCT»o. Id ftiwio aoui/io. 
.v n» re ycTaFfiBUT rr^HKTu^rt it npcubrtif- 

iG Mt>K,lV iJipdHKtl H 6?hAnip«. — - - A 

iivrcpcTopi-r ( waio HacjiymaJ ftf^rapcjcoro 
i;ocojici'Bo» orroBopHJi ua njianeTtMR hv. 
kjkio itauepitn m rf&pe qp« iiH.%ir% wn 
npa/tHu (to ctujinx r.p*tvch»'UH t komjo 6m- 
uti npoijQj€i:t! nptt *:tfo. A k£to padnyc* 

rcJirrt*. it Pywe^mwMOiic 1 , 11 npitw i*m 
cttna cm .Tlnrap, hr*ro ct fim rbpHa-n 01 
Iliaj-MR 11 HAV<WMipi* H«ro. Cjwa npHuhpai- 
RaircTis hh ^nna rr ?ia^f.ppA^ h Aimrrp»» 

Hyu k np:y wlcgIi DbryLT CPtfxm no cCii- 
wa« 06m Fapnaco nfinp. 

S26 r. Koraio npartHHiiHre na ©i>i> 
rapcKwn lyiMeTM* My ci>ochtinFH ubkw 

Ca MAi:paRMXl'» TOP DTHOBO JlpSTHJl c IllfCUil 

.'lit UL. HV^ <i IVIf^tf 1 1 WT lt|Jtf I Ct«l*t tf , fcVl Ul it 

MafrHaiiiWA Cwr MjnpaTmi, MOneitKH ro tic* 
SFJfiSBHO aa crave onpcjiexn^ h» rpa«n- 
unrr # 11/w, *ko T<waweMy »p yro^u<\ nceicu 
na naa^ rpaimniirf cir 11 tics MHptu nOro- 
i»p. 06aw iuiiLtpsioin-r OTnOBiA orro* 
Ropa ch. nflHrwf iimh*ici oyx. w fvuir^p- 
ckiiht KAaMi^tA 6w;: c^a/icH ot unrowui 
cc w-iti yPur cr cjmM rncfi fe/tfipHK Crcr 
Kiio ^ajRiuHjus: Hi apsnvHHKa jia jiu^kj* 
tc# nanpaTtvi wcpimi*i^> rpa^Ji Hcprp*f» b 
ttponiftutfif ta KapifiiTitsi npif rpad-<tnei^ 

}T>iHHUy. fta ;ia npciKpnT tii'Ttntiioc'TTa 1 a 
to3h c/iyx. A Foraro xoft ce nitpHfln h he 
;i(iHret.Ji kiiiuh cur v|*h* otkocko toh^, 
kdcto MKinarc pr<3nporrpaiiif/<a r iitfircpa 
rop^T fipHc/i np3tettHKa »ro MSnp^rHJi na- 
r.an *5o^ niECKiAii frronop. Vonr^y rorLn 

KptH llMliMn, CHK Kd HFkfltCpaTCpa, OKC^O 

1 tjcapyapit ^oc^fio n^ tttxtrc m.pwri- 
UK uc u&3HiejiMi*? BawmiKKBtl ipamii;^ 
iLOiinji n Ati'oerpany^t *rfihTO m> 1 <Sh*o an* 
uumjiaho, aamvro ism 4iimvp;lji xgraiia 
pMnepaTOpTiT CJIW kbttic Tint Cwm pa- I«nw,a a«.*|v«i»i« ecatd u*u*i KKWAiMt. "i|vii*tih |*Spmih l ft>i*jt», wauND BMfya* hlrhaidi:* AMBWJi dc tnendis contra SmacennsorfklcntetUini 
partium tirabus essel bactatuin alque tlis- 
podium*. Pippimis in Aciuiionieiii rc^rcssus* Mti loco IranseftU. 
mensc Maio Aquis Imperatof vefo medio 
t^it^Miy* circa Kalends lunii ail tajnlun- 
hchn verity habitctffuc idi ronverlu nor 
medico, mulcts etexdiversb tcrrarum per- 
tibus mtot-a lcgatiflncs sudivit et absot- 
fit*. Baldiicus veto elGeroWus, 

ecdetLtcorutiitu ailfutfunt'etadliULdeiiioUi 
Hiilgsmrum adversum nos nihil 3c sen tire 
posse tejttati scut lp> 2H lfl _ M ) & littlgart in Pannoriia tettores suos 
COttfititwrti 3tirK0&Fu n pcifrcnii R>npDCHr* m aaiutt* 
rara n% sanguine ip3Hiuit- cpetuy capa* 

WtWTTC 1 , IIHTIHK IT B-HfHHJl II AKWiMltHfl' 

t! npeicapasi juitoto Ha mhctotu Koeio en 
iia mcccu m*P uanyenan Arae u okojio 

Mwerrt ncro/iCTte, mrpaTCMM m pa^uintm 
u&ianu Ka rq aitaia wy. Tpa^o- 

naHOHCKCTa rpaHiiiia, npucwiHVKjyiH Hit 
Cbirm* < htinp h iiciBbpA^^Hj **c Aoccra 
ae ca nof/jh na yznia^T nemo 3ft HflMhuo 
nftuiri j ~.ivr<- eprmy ifflr or CTpatra ra 
fojvapirre. 

&. ln'iopufM HasHQKGeam ccxki yttpaou- ft27. hulgari riuoque ScUvos ii: Paimo* 
ma* stdcWs, itHsso par Dramm navsli 
cxercitt, ferio ei ^ni vaslsveriiiil, el ex- 
j:utete rorum rii!rjhtts> Bulgariros* super 
e« f lectores tQmtituciuijt. (p. 2Ifc w _ M ) tW7 l. CblUO ii fiMi itpwre, Karo wa- 

paacpn/u c on*R w we-i caabwiiwre. kokto 

*lirrc«>T ft IIHl'OHH*. HTOI'WIH TeUlllf 

HH&G h hu na3naH»/iH Gr>/:rapCKii yupa- ft AUcftM impemtar it-gates ad 
LudiKuitm impv/Qtortm miut 

827. Lq*att Mir! ahc.tf impcralchs l:c 
Conrf^r t:i (iro.i ad itit|wiatmein quasi prop- 
ter fcedus ■.*.■[. Liii:.i . ■ ull .ii :,. Sepuju- 
brio inerifv (Jdnipcndrum vcffntut, tjuos 
iHe ibi Lwni3iv iecep(tft et audnft ti ab- 9. flMnppamcp AluxartA BJRHNia «/»^«^ 
827 r npaTPHiniHTe h- tiMnep^Top 

MhxSH/I*, H-IIIpftiehH 01 KoMtT^IHTItKOimJI 

jio HMneparops* Kato [ »e ah aa 3arBi>p* 
jiwftiiHe m» xiEfpa r jiAiUAM iipe-t Mtren r^ir- 
Tewnpii a KoHiitHjiivH*. Tt>H th npneji vastant 

fiZfi. Converfci? Af|ua*grfnl meme Feh- 
cuario fachis c$U M< QW cuin de iimltts 
a I iii*' cao5ts T (urn praecipue dc hit nuac in 
marcA liisp'iiii- ccitfiperunf, raliu luibili*, 
et legati cjlii txortitiii praecrant oilpabQcs, 
inventi, et iuxta inerita sua hcnocuni 1 * autis- 
slciie multati stmt Similiter ct Baktocua, 
diu hurojulicjjs^s cutu propter etLb iKiii- 
vkm Unlgarcmn? cxercitus tcrmiTKW Pan- /O. foAtapum? onytmotwiMm Inptttt 
ffanVHUH 

88Rr R AFH^rpti^v rpea Mecrn ijwnpya- 
pfci Gh.1 c^iiicaH ft-6rp^ «a Kcfrro HapeA c 
Miioro npyrtf Bi»npocB Cuaii pa3r.K^aHii 
ocoGenc tra«i'Viifrec»AMinM if Huj&"ck£'i» 
Mdpna . BoeHaHa.iHHmfre t kohto KCMan£y* 
Bj.iii :aN iMifitKaiaf 6>un KaucpenH as 
nmtoiuiii m nope/in nporrbiniitTC cu 6tutit 

KJhi-saH^ C /HUiabJttC OT *»IH. C'bLUO f. 

fJipfry/ieKiiffT fltyK l!-fl,incp«x Oiw /iitUKn Or 

«*«H3 t KOfilO INIIL TT*fl K8TO fTOpajtH fi«9- ^ tractituir ci onodtfuiD y. b) rt ji^1,ui «i A c} dttucfatl tt id «dt 
y^r.citti c ac p* I- p- P, ii) junrto At*) lr:i^ark*s iS5. f> Emigre*** *H &. m cow tit m 


1 Hkji i\» up^j PM Ar*Owie B Hcii#in>i t * Cwfcjo ^i-chv i«a>dM^* na tA^c" ■ KVita /«»* 

tk^MK^ ioti upcaaj A^nnJr^ lia emu nf UttrrH. I«^cjtumr i M/ r fur n»C«wiMQ«e)i *i kf^vi ta 
Anamutpft, rji»bC7o 6*-j so CbC^Etra <n n f3^ r. 3 J^iu^fJ II, >^v« n>« cj*. |$20 - fi^J ' /iKA^eini 

i^auy CfankCiAn anw: » Hoiarcvr?j ^*sp»tf + f » » &*»Ae many ihpcitcure ti I 1 * fcGf* CinJutditi AftHJfft J3 noma* &U]KTRirfc* Jiqmtsc rMpL a wi ri , livuv- 
rilus <(iks hubebai pnvaius ct irarca quein 
solus ttncbet. inter Quatuor cqidUcs cUvjs* 
«i + (p. 21 V,| tltfieUm imperatcrem mttttt 

$28- Haliluacius Omar art n»s cpUropus 
ct Ansfridcw ftbfcft monasteril Nonantuliie 
GoriMairtinopghin hum, cl * Mfchade 1m- 
perfllore, Stent if 5 * 1 mde rtYersi xetultrunt, 
liortwilic? fcustepli sunt <2l7 ? ^j tiaK033HO uuycTDUM&A Jipene^iirrc ha 
lo|»« llaworwn h M-Afunia, Kwro caw 
ynpaaiHHM. Givia nojitflCH* veatfly WTM- 

m?HUt4& Oo uMnepamop MstJrtluA 

W8 r. KawpautHCWiiiT e»HCK(tn XaflM> 
rapuft 1 m jif«ri»T h& HnwHry/CKim nana- 
rrwp Ancfypu/f <Jtw*t itttipa'jcitii b Kettciil- 

THHOnM II GHJIM llpHCYH C DOVCCTt^ KSKTO 

pisnpiiBHn* rawme re, Koraicct mvui 
QHtfiL *)b*l1gJ*1 Tints ;nnr"f in- V X. *y/UlEHCKH JtETOIIKCH 

/leiCflKCHTt he AArtxapjt. fimw nparKittewH or MCHacwrt e jianscTupa <£yvua 
Kofiro cc HaMHpa.i u eonowMCHHiiK rpaa ^yjju — e np>eKara rGjiarr Xrcrii-Hafay, tta 

p* Oyjua. Teaii MOHacn Typivoi «j-*avicro Bi vain imikwiihtt *yjnftfcwi fleronMot 
Abtop *a npMTtt iult ct tux e, Kakro ee npejuioaara, KtuapA; m aoOHra 
Ao 838 r. C«a Tc»a* 4>y.iMi-:ciam -leroriHCH &mh npon™;*eHn <jt mohui PyAu/nh 
micro B3JK>rtccnnt oOxnatua ncpno;ia 07 BiW *o &63 r. Tpcrjra WCT* B hoaro en |iajj* 
KarmttK ctfaiMi* or 8C3 40 882 n, StLia Haimtana or HenatwcrtH CLcrafurreA Her* 

»fapia7a Hacr (882—887 r.) h nerara (882-901 r.) ca ratio tor* jie.10 Ha HcuaBecrHn, 

auqt 

^eroiWfRTc hc « orpaKmiemi b pa*Kirre na Manac-rux**" h utpkoottara hctcphh, 

a flaaar CWVitfU m sa nojiifritieciaiTc rtfinTHii &xb ^panKCKara jnjpsm h 3a orno- 

ujcMHNTa rt c Ap>T« jrapiKataiL Abtophtc ca 6>ym rtcfipr othmomchh uta ce KaM«jpajj« 

B CvilOltH bpfcahil C KpamiCHH JtHTip. 

B /TeTorarHTt fa .na^eim hbmkh cbw«kh sa wro^wHta na tfwi*p[*aia A-bp- 
araaa npe3 qapyKweiu na KpJW, Oitypni, fiopctr n Oiweoif* 

rh>BaxHiTTf purtnum, oia ocboba na kohto ca naA^aenK QtyJiACHtKuTc /icto- 
riHCH, ca: Codex Schteitstadierais (I); Codex Viiidoboiwiajs> Cataluf*. ItisL prot /* 993 
(2); Codrx Vmdobownsfe, Calal* hist prof, ft 600 (% Cod" Wefewi (1). 

H3JAHH51: C, /Vrf*. Amfel l-ufctmsti. MflH. S& I, cip. 137— i\$. riptwacwrc r»: «k*cb 
a j£*euu w» toii h>jwb*. - rfcwDO t muuhcio or /►. KurU. Aaiulca Piildcnm *irc Aflftrfcs legvl 
ffincoaim crtenuiis XUHI, SffipittM r«. firm. to wan otfiularuir, Haflim«c 1*01 (HSpoGoicuo BLa 
ocw*j hi fttfju&vic o* Pali)* 

KHH3KHHHA: 7ft. fifetat Uataa dk Orlgi&tf-lbTirttclitm dw Ample* jatiQUlg&imj huldto 
w^. PorKlitmper. am d*ui«hcB OeecMehie, IV. GMHa|ai W*i4 t crp. 4M— 4fil. — G. iTrrf^ Chtfian3 
BPd die Amite RiHcttVGBi Pwwh«n**ii tur Aufrcbcn titschttit^ XVID, Ocaiii^en IWB, tip, 3M 3BI. 
-llW^f*^^DtfKUdila™J*CktchKm^ui1kTl f!U Mfltclaltei, !. crp. 22»V- 22fc — ff h. f'mn Wopwu« n 
Maatapu. a» IWL, Aj; □&!*-> FoMtfittJ — 4>JWSCiai i*7'-AlHt& 41 ANNALLS FULDENSES 4>y/IIlEHCKH JIETOflHCH A, PA«S PRIMA AUrrOKH ENI1AKIX) A. MACT I - OT fcHXAPfl /■ Nitsphoms tmperuicr Urates ad 
Carolum !mptratorem mittit 

MO, Dnasque tegsttoijes de diverse 
ttrriruffi partitais. unam d<* Constanttno- 
pyli, alteiani dc Gwdiiba, pact* facieudae 

ceusa arfvcnUrae nn*fa1uf. linpe- 

rator Aqufcgnuii venicnif, menge Octobrio 
ir*iuoia(as 1c^jLk>:i» audivtt, pactrtique 
mm Niriforo hrp^rprorc tt rum Abulaj 
rtge htepaidac fcrh; ram NIfiforo Vrnt 
nam reddidit, — • {p« 355|_ M _itJ 

2. Corolus bnperator lepaio* 
Constantino potiM mittit 

811. Imperator legates snos Constant! 
rviprtltin mi*, Hattonett Rasilmftent epis- 
CQpunu et Hug coiuiteni Tmoizktwi, el Ato 
I anpnbar^iim dc Aqutlria, Bdtonttrmsnrfam 
cum Nlcfforo parcoi (p. 355 UbU ) 

h 3. Carotns Unperaior exercttum ad 
controversion fktnnoram €t StoVOHM 
finiertacs mittit 

Sil. "fttfl qumpit cxudtus in lottdem 
pattes r^gni Francorum mm\ wins in U- 
nones qui eonim t^rra YtKtats, Hchbuochl 
castelhitii priorc aunu destruclitiiiiepdravit ; 
alter lu I";:.:.-.::.:. ltd controYeisifls Hu- 
norum el Sclavonim linttrdas; wtius in 
RrHnnes, ad *ornm pcrffcltoin piinlcrtfam: 
qui twines icbus prohpere geslis reveisf 
sunt iiicolunies. (p. 355^ w > A Nlceptiorus tmperator a Balgarls 
ocadtfur 

812* Nidlorus ImixT&lnr firaerncuin 
post inidlas victorias tt ics prospere k*s- .'. MMnepumop HoHu^op iinnpau^a nr\ 
ntfHutiu do UMnepamop l\apA 

810 r. Paatttt&a ce» w ot pasiw cipa- 
iw £0iiijm r.&e npareHiwecisa, aiJU ckjwi- 
*« «Hp>: eano— pt KDOCTaHTHBOTKM, jpy* 

ro — ot Kopr^ona . llnm payop*t»T f 

itjiasftXH & AixoerpaayN, :.n:;;viu.'i;' npcs 

MCCCU CKTOMHjAJ CtK»MC»a7inV lipOTCKlIiie- 

rr»fl w rifnrmiM wp c HMrrepflrcp I'mcw- 
Oop h c ucoaHCKftfl i;p3A A5>viaA Toft 

?• HMnepamop fiapji U3npau#t npaweHu- 
t{v 6 ttnpuzpad 

81 1 r. 3a jl3 sionpaiin vupa c Hhkh- 
<^op, MvneptfiTopf.T nj^aTHJi n KrwTAiiTimft- 
new k?to cwtt iip*ren>aiH 633e*cKH« enii- 
elm XtnroH, rypovrtciia jyr Xyron n 
/laKroCapntna Afiui or Akbwi^ji 3 * 

3. Hnnepamop KopA vsnpauta eaQtua, 
$a da mypu Kpau na pompom* c aeapa 

U CAa&flttt! 

811 n Hjup^j^Hu Ctum » t\M apMKu 

ft 1*pH QHCTH HJ Op>H HfcTrKOTrt l^pCTBO: 

ejiHa ctecjy ^HHOHirre, ko^to o«jnxiimi/ia 
. p 'n.. iiH m Bi>3tT^mwH:ia p^pyiueentt 
n;jejiuiiiiirr& ixjiiium kblt&j XukOv wn ; 
BTQfta — b I lanoMWA - , 3a M Typn icpaA 
na p^jnpwtf f xyiTH ;-: cjrnnproi: 7f#ta 
cpemy OpeiuHmne, 3d ;iaitah*)Ke nxuOTO 

HtfKXfOMCl^* Br****!! It f C ^^MfifTa^lf 11^- 

■ --.TiiHif -v-:-;! kqto 3aBl»ptniilli f:;.aruiKj- 

y* p/MnepGfJiop ; '.u\f.:> j -ctuaa $ cptuKr* 
Hue c 6kMO/mmt 

812 r* rponkMHi ■naepnDp I1hk*w]:op 
c^ca MHoro iiofie^H h yrncxw f>«/i yfi«T \Vmv I m/ii «*- SiKHy I (T*H> tf&y OjK^ciiHftT iwji C 6*i fcpmrTpccir n crttj cvi^rtfl im Kflf* Be* 

^ JlCTira Rl? I Mff (nrlupj ri* jr*H:i»Ki*ritJ T ? jUTJ — ■ Oft *J** 811 r +f ««mn I* n»nHf- :"fVt*t|tvni"i 11 Annslrt FukksNt — ^ty^twyn /ctcpmcv fas a Vulgaribus* occtsus> Michaelem star- 
ctssoran aittoiL Qui let&ios Karoll ad 
Ntcriontm imssoJi, <«rMantmnpon Eiwlivit 
vi abtclvil: cum quibus ct *-ucfi le^atos 
diiejit, el pacem a Nittfuru intueptam 
corfirmovit. Qui etiam ubi ad imperc-torero 
Aqulsgrani venerum; scriptwn pacli ab co 
m a*rrlrsM siisnpvntrs. trorc sun. id rst 
gja*c? lingua, laudes ti dixerunt, imp«a- 
lorctn cum ct ftesilrum appellant***, (p. 

•5. Omurtag ad Ludwiutm i/njjerctont/i 
legato* mlttit 

821 Rex Bulgarorun* Omcrteg pack 
laclendaf gratia ad impcratoretn legates 
.■1 btteras i wit, quc-s rex auditor rembh, 
el cum eia Mactiduumi de BaJufia fid we- 
moratum fcgenj dirtxlL (p. 3B8n-ti) 

825. Ilcrum rer Dufearonmr ali** le- 
gates ad iropcrntcretn misit t de lerntinb 
vldrltrrl a- [inibus iiiltr Fiaucw> cl BuV 
garus 4 con$tiliiendi& Quibus icx audit is*, 
l>cf eitfdein ;iui ad at iuifc$i (iterant lega- 
ios tegi eorum mittis litteris prout vide- 
hafur rf*j:ondit- (p. 3S8u ^ 826. Cum tegi Bultfaiotum' kjcab sui 
quod egerint rcnunt (assent, itcrutn *ura, 
quom prfaurm mlw^. *d i»»p*#0t*r*»m ram 

litteri* icmisit, rogans ut aw mora in dis- 
position? lentil Durum clilfjHiJxi l:eifl, vd 

si hoc non placeret, su)s qwisque terminus 
sine racis locdfrc luerctw. Quern impe- 
rator siisceptum el auditum. sir* Uteris 
rtmtarr few. (p- ''S0 4 p ) Al Butgari In Pannonia reetom sum 
cottstUuuni 

Kit. Interea BulparN Sclavos in Pan* 
nonia sedentes. uussu per Dravuiu iiavali 
exrrtitu, ferro el «t,e vaalaverur.t, et ex- 
"■u'*as forum dacibus, Bulganco^ super 
eos rtctores consLiluemi;^ (p 359 a , w l or oVirapwre, HacyiejiHA ro Mmmk/i', 
koRto Haciyiuan b KoitcTaiiTHHontui ripa-rc- 
H^itMTC n* Kapa* f npDooteini jio HHKiicfop. 

u in o-mpariT^ 3aeaHo c thx Mnxa*Mt 
nparii/i h cboh njaieitmw h roTBi-pjuji 
npeaJH»KeBMfl or Hickh^op mh[x A noraro 

Tt 0T1I1IU1» llpK IIKIiepETOpjt » Akbpi raHyM, 

irpKwiH nx Hern reKcra M8 uorooooa b 
ittypiivJT* h no cfcofi o^HV^tt, t, r. ita 
rpxami e:tHK, «j t *i3Ka3Mii noxBa^B, Hapf 
SijflKH iu iiUJieps'iup H uatHViebc- 

5. OMypm&i fipc*OJtc0a npamnuna 
tipu uMnepan#p J/fodoeutc 

£24 f. Bi^raptiKimT ufajeiCA Owyprar 
iffiop'-^^ 7 ripflTeFHii^ r rrnfMO iro HMTTfpa- 

Topa a t sa HA CIU1K»HH M«p. Tofl TU li3rJI>'- 
uia^ i» ornparHn h sae^iio c tjix nanpaTH.T 
jo crwMWfiTHHiviajttTc/j OtiBapeua Ma&ejw, 
875 i\ BT^rapCKMRT B/iaatTCJi orttOBO 
npcmo^iui apyni npsitHHUH .no Hwneparo- 
p«. owuhjwo ^a uupt*eJi«Hc rpawui«ie h 
nptjLf.iHTc MCiwiy ^paifFK h fiv;rapfi. 
CneJ mo l« nauiyujan, MMnepaTOp^r 
oiroBopmi m MajicreJ3it t kskto nawcp«-i 
aa iiofipt, speu uut«c ( up6iei*o no Cbuw- 
ie TiF«Te«*mM, komto 6htm npotsoflenn npn 
iitro. 

ie^ Ciuio n^oOiueHO or neroenTe npaxe 

npaivji jo HMrqMTOpa c nucMO 0Ha» npa- 
letuw, KOrmn 5a npbfi nw 6iyi ^Miparwij 
ii Miuie^ H^aGanHO flacTaHeon|ieiicaHBcro 
na rraitnirmr iutb, flhc tom ice m>* e >icj- 
ho, BcrKu jia UBitH cnokir rjiaHHUH 6c3 
Mi3fH/n jiAroDop. Ksto rc np»*#n w uvry* 
maji, wunpparop^r ro ornpaTHfl lattflfia 
n«c»o. 

5. BbMUpuittf Utcnui*Hrn ft IfanOHUQ CSOU 

ynpMumeAa 

R27 p. B tom np*HeGi>Aiapuie nparh- 
Att BufltKa «a wmii no ptKa ilpaBa, otiy* 
croniBJiK c orwt n »«s WMfrra na CMPJTHMre, 

HaceJlllBaiUHnaHOrtiUi,U3lOi4lWiJTe3tHHTeKaH- 

3e h mm Ha^HauMJTM 6ijirapfK« ynpai»KTejiH*. 


1 MhXAitl I PUNCH* (HI— *13) * Ii* HlfffpiTCqt Kj|»I UV1H»K. * 3j MpA1Mfft«At«C<tO H« 

'.^^»jpKnn tAH fVfljp*r 30 4?jvah*owh *Titpp*nf Jtoar«A loiw^mftftwiw wn- > 3&rr7iApfxU. Hcrcpi*. 
1, crp> 3J5. AmiiIm FuWwif** — ^'jpemi Mm&mw 43 7. Ijstiavicu* centre Bulgnros Miat 7. JftoOoeus totoea nponu*8 GhAZOpame 

828, Hlutljarlub crura titrdta ad mar- 
ram Hispanic-tin missus tsi; similiter rt 
Hladowicus iuvenis contra Bulgsrcs", 

(p.359^^ «2fi ft -Torap tin* npaTfii c 
HciwHCKaxa uapfcsi, ctuio u hazuhiit JIio- 
hOdhi; 1 6m;i npartH rptmy frwirapwre. 8* Bitlgart Ucrum nazitws per Drotittn 
fUrvium veniuni 

929. BuigarP uavibuti per Dravum fiu- 
vmm vrntcntes, quasdani villas j,x>slc*>- 
ram fluiniu victims iuctndenmtfj:. St^-,) 6* + ifrAutpttme &m*toec npomam ectkxu 
no pewx Jtpasa 

SVlv r. Buirapttre, hz*x{\k* Ha ziojlfch no 
pcKa ilpaaa, anowapiiviH khkoii hqiitk r*f- 
/THiua, pa3aojiOK€KK Kpafi prKMia* El PARS SECUNDA AUCTORE 
RUODOLFO & hact n — or py/iivt© 9. Slavi et Balgan hgaios vd 
Ludcv/curn mittunt 

H45* Tempore vero auttunni in Sasonia 
apud Padrabrunnon gaiciate placHuui ha- 
tnhp ubi Iratrum momm ft Nofdmanno* 
cum, Sclav o rum quoque et Bi%siiwuui [ , 

fcgraones suscepit. umH *i ibsoivii (p. 

85l Hahira est auttm <-r ■..- ■ dm ca 
voluntate alquv p»ae«pto ".■ :. . :ni serc- 
nHsimiprindpteta rtvitate Mogontia, metro- 
poll ' ' = <t 'J :; , ■ . '■■ i:l: r*r RtlflfanO, vc- 
nentbtti tiu$dtui urbLs aictiiepkcoWp coin 
omnibus eptecopfe alque abbattlKis otifiita- 
It* Ffauciac t Baioariae et Saxcnlae. El ill) 
qotrirm dc absoivendis quaestktiil&us ec- 
cl«ia*Uci; tfactatum habitant, icx vero 

tfllfll f.fi:u i; I": ■■ Ct rtfcfccltS pfOvilUlaftUJ 

publicis causis litifoisqiic coroponetidw ir> 
sistais, pwlciiaiii syiwdelta porurn ilwwa 
suo bdirlo coiopfohavit, etlefiatkmes Bui* 
^arorum* Sclaverumque audivit etfibsoivit, 
Itabariam reversu* est. (pp. 367^-368,) 10. Butgari LtxlovUo Auxtiio vimant ft Caomhu ti ffutapu MSftpaoiom ttppme- 
wtjpv nptt xpaA JlsodoeuH fitjatat 

oOiii ct6op b CflKCOHHfl npH ITafl^opH 8 , 

cruii'ra ufi rfjCHTC rtpfl?<r, r& Hf>puanvTe f a 
o-uio Ha cA3BttHttre if Ha &b.irapm«, 

802 t. no JitftiaHHeH hapeAAanc na ct 
uiHfl npecGerwj BJM^erej tftf^ cbhk2h b 
u>pK08CK cxCcp b rpuji Moroai^nKyvi \ 
raancn rpa^ hh I epMAmtu, no^ npeAcejia- 
rwcTUOTO ha aocTt)>miMKff apxi;onHcKon 
«a <."bui«« tpaA — Pa&H* ri>c ucuhkh 
rmiCKcnH h aftarH or H3TO»ma c^paMKHH, 
l>aaapw w CaKcoHwa, Te ce CXMmaaa^n 
3a paflpemaaaHCTc m rn>pKOBHh b*h»c>% 
a Kpa^WT :iac/.uo c irbpitfuujne h jfipaaH- 
itai^ie rta npu&tfHQMHTc yCbp&HQ yixm&aA 
O0OIH1WBB w.'ra « enopose, Karo no- 

TB-bpJlKA i.ii J HU |H!li:CHHfl, TOft R^ 

cjiyniM k ompatiw noconciaara na 6^a- 
rapirrt* n aa craBRnine ii ct safltrpoHu b 
Ba&apM 

r*ft hBAtapvrnv nvMauitn hq Jltodotjurc 
HtAUkV fi&^ Carliflftranis lihiis fegls q«i prw- B63 r. Kap/Mwau 7 , chh ua Kpa/a, koh- 

latus era! Caiantaiis, tam imilte crimini to rti'j ynpaffHrcn r& KafWHTim. npca«pc- 
bus tl tarn magnis apud pattern absens ue na OTCMTHUfQ cu 6«^ cCrhhcii npfn 

fiftlUa CH R TOIIfOM VHOrO ii TOJKOB3 TO* 

l(wri K76> * 3a t«»i ■<*««( *HfcibK« hi rrwii|'«ar> btflcra cp«t 3J4mapftm t IWrofuin I, l t c^ 31fi. 

^i *:»://('*»■: Kc%ch« rrpo M& i. <p&. JH«rir^VKi^ Univmt ^ l F crp r 34ft, ( MO(CHgtavv»i c ul rJHfl 
PJnJi B 3i P*COu lAtnh? tan. >nrwi ni»» cwhC oi htimo rMHMtaine, ikncctoi tvc cm 56. Aittijle* Fufclmsesi — Ojimc**** .wiwpcpi aceussatus est. ut mtritn reus maicstatis 
habtn debuisset. si ea quae in eum diets 
Sunt, ab actusatortbus pfobaii pututssent. 
Qucd regis atifimun adco enmmovit, ui per 
sc ipsuni coram frequetilia populi sul pro* 
testatus sH, Carlmannuro fjlruin auum eb 
co tempore ct deiixtps, dontx Ipse vive- 
rent et regnartt, sua volmiMe publicis ho- 
nuribiLs numiiuam t&e poiltunm Quo audi- 
to, CarJmamms ab itu>ere,quo adpalatlum 
ut coeptrat, perlerritus in Carlnltiiam se 
recepif, ibi lutari apud sues quos slbi fi- 
delcft aitrilrfltus est volctis. donee patris 
if a quiesccret, el ipst jar into munftns vp- 
m«s s(W fallarftrr obiecta purgaict. Inte- 
rna iex, cuDectu txcrcitu, ■ ec quklrm 
rst Rastiicn, Maiahensnim' Sclavorum 
uju. cum auxiltn Rutgftrrkfum^ sb orients 
vritienliitnt, ui (aina fuiL donuttuus; re 
autem vera ad Oractfinos fllium «puR- 
ualurus acce»il: i|ui revtra se an In tein- 
parte dcfcnaVret, tiiai piuditiuiie Gundacan 
condtis tiuf deciporclur Incnutu^qui tntum 
penc tobur eiercitus securr habere, quasi 
vada fluiuinfc Swsraahap hnstifais prnittN* 
turns* cum ottmiUis tuptis Lrausivil ad re- 
gem, ct praclatu* est Canmtents, dcut ci 
prius ucculk prundssum esi, si donriniut) 
suum Irancle drrepfeset. Kt hie qHfcktn 
pracfeclurae dignitatem hot mrxJn promt* 
ruil. (pp. 374,^375,) -wmw npecrMuterow 1 , mc aacjyweHO e 
Tpn^Bflvio Ac fo>a:c rii^TB as rf$tiA& h* 
Kpavjcraia ocofta. aKo Cm mohio jia fii?ie 
, T t<»raMtTC ot (jfiMHwrwiMrt ocmvku untma t 
kocto ce rOBopeao cpemy Hera 1o»a 
tojwob* padrH*Biuio Kpa-TH, w can ah«iho 
3fi8Bi4A npen CbOpanns napon, «c orccra 
HHXaThK, floifaTO e ;HB m e Kpafl, KMKOra 
lie wma na noaiioJiH cur My KapJiouaH jut 

3ft«Ma A^p*3BHH JLAl>>KI|OCTIt KftTO 1>'fl 

roea, KepnowaR, ynJiamen. iipeK-Mwa* irb- 

TJ'liailL'.r. i . n r ? . .• [if. ■ . ■ m-' ri.ri jlRO- 

peua f h cc oiier/iMji t KqMinw. Tatti^fl 
m*3HAMtpHiia/i a« ct aanasH cpcji cbcmtv 
xopa, kohto cwflTw 3a Bepafl Hfl c«fe c« ( 
^OKSirr* npeMHKe r*<t-vKr ^a 6»ma mv h 
oi« tHjpoiifpi'ac *ipra ^<>TT<iPepHH npare- 
hwuk Haco*#tnKit cpruty ^eit> m>>Mmw 
oGi*Mj«i?iitL Mew^y tofw tpfr«T cbCpajj 
mftewn non npcAJtou ksictq ce ivuopMo, 
Jia yCMMpM Ktrtoa **a »io|>ancKiite cjtabh- 
hh — PacTHii* C nuvuiiiTV Ha fruirapw, 

hfjHtO MJLDa^IH VI H5TOK 3 , a B A^PX'iliHItA* 

nod ce upiMij^au^ tew Koppfpriiffj aa aa 
*uiobm c«aa cm- Uoc^tAWMiir do iuiki 
HptMc njHrriiKH niwt r.fl rp ot5paMRB« f 

j)M»oc7 or npeflflTtfCTMTO «a cw* rpufl^ 
TyHjuKap. Tofi pa^nwarw no*!!^ c unaara 
My ftTiap^wewa cMn». y* ba jp 6paiiM or 
iipOTHflHttKa rtpo^oftCTe »a perfii Illnapqaiia 4 , 
a MHHaa c n»^ara cm «c*CHa hs ClfUtTS 
ea Hpajtfl n fiu naanaHeii 3a rnpHRtta 
Ha hf^pMifTM", Kairru rafikto ay omo ofc- 

UiaHO. &KO M3MeHH KB TOCfTOMpfl CH. Ilo 

ton «a*H njfi aac-iyjKh^ jurkmiiocrra 

Vnp^JtffTCJL C PARS TFRTIA Al'CTORfi INCFRTl'i //• Rul%ari prafdiavtorrs fidei christia- 
ns a tud&vicG petnnt C MACT 111 — OT HEH3UCTEH 
ABTOP 

//. BMzapame uconm cm ^fodoan*cHe)i- 

CKti ttpotioeedHnqp hq xpuciwtftHcxa*na 

aupa 8W. Ltfiath Bulgajum Radesponam ad 
regem rCDcmnl^ dicenles -+- iltorum ^Gium np« Kpa/fl a ParwrtSova* n My UBI (S4&-H0Q, 3d ^wirn P»ciw^ i™roceq>cta «t \ Wn^ XwC^k tot. m.o^: > 'W- Wflfl 
M*e, fcwraptiai ef*i».i« »a Mamma Q^ai m\ t njx 44fi. i 6™ ^>m* *a Oi^iapcvH lUkra, 

iR-ropH* | 2* enii II * Pem Iltttepnnx. lovn h jd^c nmh niram hi*p. v«rM j nt ;: :h*wwk k n^i* 

■M^n-.^iv m OMlfPR. B*, Maim KCTOpii^ I. % cqh ffi * Pffncc60B« tun hufrnritf « 

/IK. ip« fYrrrni|pi. Annjltr FuW*n*c» — ♦yor*'" *tt*nfc» 45 ami populo txij i::cdico ad Christum 
conversuin, sirrukjue petentes, ut rex Ho- 
uccb pfacdicatofcs cbcistiaiiae rcltygcjiiiis ad 
cos mtllere odd dfHerret, (p. 379 46 w ) c*o6iuhjih, ne TfKHHKr uap npue-i xpw- 

CTHSmCTBOTO 3riejiHO C ro/TJIMO AMOHCCTBO 

Aa notffcpaa M HMH9nparn choo>6kh npo* 

TOBWlHWnH U3 3tpMCTHHHCK«T3 /2. Ept&Gpt a pfottiftif Romano 
in Bulgaria praedhastf fffjfiffi 867* Rex Hludtmtcus Bulgarum petttio 
nibus annuens hnncfinchum cpi&coiaiiu 
cum prtsbyterts et dlacorubus ad propa- 
ganda™ ildem cathoKcarn praeiata* genti 
dcstfrravit, Sr~ run illuc perveillSSent, r - ■ - 
copi a pint if lev Romano inin^i tutam illam 
terrain ptaedicaudo fci baptizaiido iam tunc 
replcvcrant, (^uapropter tett, accepts a rcge 
Hcciilia, ledje/uctt i:. sua* (p* H6**i^*) npoMWMham & Buuapua 
867 & KpaJt JIotjigmk, > /lQwieTBopaBafoai 

fajllSPCKHTe KCKahHM, UnpC^MBW CUMCKOM 
SpMCJlpn aa^KO C npCSOHT^prt M flflKOHM 

A3 paanpocTpeHflBOT jpncn*flHc*caTa e*pa 
wewiiy cno«e«aTOiO n«nt Ho Koraio 
npHcrnrua/iH ran, wanparenHre ot pbmchhh 
iibp&uateiiittiKlE 1 eiiHCKWJw ne**e wacooo 

IipOUOAHJl&aJlk H KpWUaBE/lM (K> llfl.WTfl 

crpaua, 3qto»3 c noaj&ttienraix> ua Kp*Ji* 
Tf ce R^ptra^n n p<viui*RTa en D. PARS Q1I1KTA AVCTORE QUODAW 
BAVARO D. MACT V — OT HRH3BECTEH 
BABAPCKH ^IbTOIlHCtU IS, ArruUfu* In Zventoft4at#t turn 
iiftfcft*i& tcneitifit 

884. Iglttu eoLlun anno, quo iJh pu«; 
praedjclum coiii item, fri t&t Krbouero, a re- 

gc rommenclatftfum exsortem f:cri honorum 
mipefraveiuitt* ZuentibaiduEs dins Maravo- 
nuni, plenum doli ef astuciae cerebrum, 
ntJLl iimrifin.ir UlitjIIt, (pjants :jf: ailtl n* - 
son bus istuiuni punoriun cuiu ffcule Hta, 
usque dum ad fllos tenninum Baioariorum 
prac tend mint, (a^sus sit mala, ii^supci 
etiarr amtcitiae at luramentt* quae cum 
Erbo iniit y : eftqi ■ „ ad hoc vindicate 
profictacitur et pcrtrcit Nam cle scptentri- 
onali parte Kistri Iluminb appretient-o We* 
riiitiaxiu. dc puerib bj^ibcalhi — qui (m 
habuit rrediocn, Vezsllonf quoque co* 
mitJf qui ilk)rufn rvopinijuus #ral, d^xte- 
rain mflnuni aim Hrvua^et — monsinim si- 
jj.il- — * -_i _ijJi vtT^cuiUliu, u( litre tig* 
naculo desis'etite, abscidefunt Homines ve* 
fo lilorum quo^m dextra lunqpie revemi 
suiit fiztrcitiis scilicet iussu duels ignt 
deva^tat omnia; insuper ultrs Oarubium f& ApnyAip ce ntxriUBG c OjfAZtxpume 
cpettty CwmonvAK 

H84 r- M TKfl, npes rbiiivra rojMua*, 
o KCflTO oii*3h u/iajie)*^ K«iefiCTByBa-nt? 
^ji f>b/;e ^wmeHropecnoKomittffTrpa^T.e, 
Ap6fiM,nT ^JThMfi+ncTTE, KMRO mj Cha no- 
ucpiui KpajiArHp ifopaBdcwtjl khhs Cbcto- 
IXMR^i Jipen3rrwnien c *HTpftfT i* ^yicaB* 
mw, Karo homhm JoOpe Kanw iiwieun 
3AHUH noiieci^ s^ewo c ane«cro ch oi 
npeituiccn^HHUJiTe* ua t«k c^m»*Te wia- 
.neafcf* flowaro ic 6hjw yiipanirrejm va 6a* 
p^pCKaTA rr^h r n:a r h octeit TOBa, h*ito 
ocjt^uwi wpe« Ma yciaHOBeHOTO iirHv^re^- 
ctbo c AptlOH m ua ^a^eiraTB K.ierBft r . 
GTMHiwt ua roaatoBTH w WU ycnex-Tawi, 
Ha ceBtpHBH 6p»u wa /lynaR (iBeTOnojrK 
aa/iOBH^ cpejHM ov tcwwaTa cniiooe iia 
EkrwiciiaiiK, hmchho BcptiHaaR w rpar^ 
Bewvioa, rim^wr rexen goneK, hfm tnpH^ 
.twi jincnaiti i^lkh, cjHKa it roaa — KoeTO 
e ityjiOBUiuao — rKwowre hm oprauH,6e» 

Aa OCTOHC H C*tM OT Tflt A HUKOH OT 
T€3CHHTt XOPU CC kfhpHitJlH H33BJI fc* JlflH* 

»4 ;i»chj pura. iWJrKHTp, pa^nttpa ce, no 
3flnoB€jr na Kiiuaa, ouycvoiiiH-ia h wioaa- 

> Cu,T-« VI D^fiJI iW^J^lt I lff>H"%?h ' C»/«TkMM O! ClPKWiH IHM4 MfcL C|K»- 3 fWfy W* 

Hntp^n 1 # ?, op 947. ' T. r. tmrmetr m ly^tnurte HuxxtM h bin«C^A0h 4 >TijMf*te^H IE1 WTVUMl 
(AKii'friouia) *^p**. C*rAcvt*pn* m i*™ ip»>fcc M>iV)*i*ii* wa|«* »»i»TKua a potaK up Ml ttOfaAl 
sixii j«mi-iii k* r«it»Tt ka (>«** k^w K)r-™p«a rT^jir^nife. Tt a «(*2 P> tfi»iLU£a Ar*o« » fo^a 
jli^HuriKi ** viprawTri tw A«erpnA»«r*» wniMt- * Cuptti ;i*OKeHh HtfV^KW, iccJIto rti*« Hm 
w»»#. ^OeictMK. kf«d aa Mcr«»« 1*^ »^^ ■ T. & ftxiwre km - ipwHtwit e^i^u - Aimiln FiJiirnirt — 4vjV*k»m ^tawc* mififta nptculetorlbus, ubk . n:.. .e : rieta? 
vel substantia pfacdittonmt (it pucronim, 
igni (radif 1 sin* mora est ; hoc scandalum 
■ l'.m. .. put . : -lajilll :*puiJu uiilitf *u*i ;i 
<"tifnf lUnc ■ li -ni non oonfidcrtibus 
a lege pueris illiquid bom propter delictum 
quod ir, Krbone commisere, reeesserunt, 
statue rutitquc fieri ]:._■.. Aiuulli, Karl- 
manru re^ls lillt qui tunc Psntioniam re 

nn*t. Quo Audito, l£u en Ubalduo dux rauiH 

nuncios ad euiiw nil illi: Ininuujs u:tvt 
smtcntas; si eos non di miser fe, nee me 
(tecum) padftcatum habebis. Alteram veto 
ocrasionem adversus cum protulit: Tm 

homines in viliun meant, rec minus in 
rjfiwftm »win^ ^nM(« sum Rtrfanrlt cfrn- 
cillczerurU 1 , qui r r: < f: anno suum rcgnum 
vaslavtrr; hoc voto rrtiftj cum iuramenjn 
vcrnrn non esse contestari: quoiwn ne- 
utrum umqiinmstMarhirumArnulfUs icnun- 
tiat. Ha^ue dux, nam diu collectis we onmi 

Daite t Sclavonim crtra& cum maimo exfr 
atu invadit Pauiuuiani, iiimwiiter accruer 
ter mere lupj mactat igne ct feffo maai 
rriatn rart^ir. devastat, detent t< consu- 
mitb (p . 400,^) tariEW ora-h/i /Ivhah, koh?o HtA&6*&>to 
rpcfiajm 14 a orfcti bchikh Ivwouihu &na£e* 
i-hm tin ci xjtttrnnr »nr MJUMr**H. Tf.« tlM- 

CTFUOI, lipTAH&lHKaHK UJ UCMUCOIWHWH 

cu-pun; Haa^eittKH njraii 1 , ce syBcruyuiiJiu 
b npojnw!»#tiHe ita ejtiu rOAnn*. Ero 3a- 
m© t KSTOneo'j£KB&jiMOTKpa/]fl HHinoaoGpo 
rnpajit! npoPtiKeitneTO en enpawo Apfoti*, 

mhhbt its CTpap3Ta nr# Apnyvicp, rmia na 
Kpa/r Kap^LiMan, koftru rorasa . '.jj^m 
nflmna Korffrn ysnaji inna, MB Crcto- 
none 1 jonpaTKA upHTtuhun npx Afwyj*t> » 
uy samiuv .Tu oojgrj>piicaui wowre hc- 
r-pcmrfeiii ; auo iia ri* orcrpcimui, oa tia 

me Cfthpwa c Tt6* mwp*. Tofi m> ofttpMwi 
MtHM^HH^ n trfepxy Apyrejum CAyyaB, Ka* 
BaflKu: »Tbobt£ xop& .lyrcaeo cc c^CtSHxa 
c OMrapMTe cpfmy "<>« »kbot, a k cpe- 

lUy UUCIU ICilHJKLCTBO (f>X*TfapHTC C}MI1 

rnyrronrB/iw KHflw^rririrn My npei «wna- 

- ■ ' ! i . Mli i. (MldH Aa MH 4UK3iKeUi IHIJI 
KtlCTOfl, ^( TOBa ItC C ffflpKO* - * l~b TO50 

Aptl > . -1 My mi .n-i j j- , i.^ HHKOja H* u^c 

w3frwjHMHHToejwooT«3wucKaKHa Toraca 

KHftCTtTp koAto ou;aHHa 6hji Cb6pa^ c.Tat^M* 

CW< auflCKM Or 8CHHKM crpflHH. C ItWHMa 

wfiCKa iiflwflau b riflnoriffl, icaro m^nc 

/WUH/TOCIHC H 3K6CTOKO )*6h»3^, C Of^M 

h *res <jnyrroiiiTi^ pmpM h rbcwnftji 
nc-roj3»M*ra ««cr or crpa«*ra . 14- Arnulfus cd Bu/fiarvs tit wtiavanda 
pace tegmos ft>2, Rcy dp Francia '*ciiin victoria in 
Alamahnia, curie rtgia Uliny, tiowriltce 
natakm Domini celcbravit Inde Qrientcm 

ccm obviam habwe; sed illt more solito 
Ad r^gem venire rciirmit, ffd«n et nmnui 
ante proniissa mentilm est. lode xex iralo 
arrimo ir Hengislfeklon dim Bra*1avone 
duct coUoQiiium babuft. £bl Intei alia quae- 

r«PP t*tnfnaft *t Inwim, qtionv^o po«n4 

trrrani Marsvoruin ttitrart; cucsultum est 
enim H ui trlbus exeicldbuf armatis : -,y w. \ \ #) c^niiUj'.cruiit 4. b^ctitttinrtti 4 npcuntKunu, na oft fbstbuom MapHUx 
d09QBQP 

892 r. Oe^ xaro a aarbp^au nufe- 
notiOfiro 01 fl^wif^n, KpjuiHt 4 rbpwecr- 
Bem <jnipaaHyi»a-T Pownecrno XpHritmo n 

yiirtryrew na w*iuK t l UUltMUU 5a cpera- 
h* taw kkk* Ceerorxww, ko noc^cjuthffr 
do crap Hankie otKa^aji m oiHjienpHKpa- 
^n h hc yema i^ qecrpffr* ch ay*ifl^H 
t-a BciffKh iiajicHh no-paHti cifiemaKKiL C>r- 
twm t/pa*or ormin. if pg7riE«£^ii a ^itmcu 

rafrxa h rcy pBsroBapm c khab hpaiH- 
uiaj". Me*Ay Apyioro jufice ucuenunHA 
aa RpeitCTo n uncroro t opts kocto 6k ho- 

i"W A a Hai'.icar b 5euKra na MCpaBUHTf. j.i i . 1 I. c. urcaDdnrto mi Ap&oti <» Msr^^UTTn im|>xc ct rvpmti ca ciikcatg h-i BHitzctM h Lirt*.jj h 1 <.ut AtOwi c>iWJ vnitpjKU UT i:pa;V4 tj jijlmikviti >mr («70- 


v- t\:a^oi. ut)u tra J^m^ta XbiMian — pacta m& Amv*> Aufcdr* fultftme* — frjifpipni m™*" 47 illud bmdettL Rex equidein, assumpiis 
sccum Francis, Baloariis, Alamarate, nwnsr 
lulk) Mvavain \tu\L ltd pei quatuor eb* 
doroadas cum tanta muttitudinc Ingaris 

etiam ibidem ad se cum txpcditione vc- 
iiiciitibut, omnem illarr. reptiicm iucuulio 
dev&fftandam verKabatur* mffisoselimn suoft 
indc ad Bulgaria el en; corum Laodo 
mux* ad renuvandaiii pristinam paceiii cum 
munerihiiK rrctise Senttmhri f runmiint l T eL 
ne coeraptio satis iixlc MaiavanK darelur, 
expjwlt. MIfsi aufem propter InridteR Zu- 
- 1 =; :ii. . duels fc j - v .;* iter iiou valentes 
habere, dc regno Brarlavonis per flu v sum 
Odagra usque ad Gulpam, dein per fluent? 
Save Ilumiiiiv naritfio iti Bulgaria pexducti 
Ibl a rege hfmofifhre sustepti. eadem via 
qua veneiatu, cum muntribua meiise Maiu 
re vera sunt (p + 4flftj|_j|) fffi L'ftgari Paruwnkim detent 

894 + Avar*, qui dimntur trngar^'Jn his 
tcraporibut ultra DafiuMum peiagranU=% 
■ ]i.; .■■■■.-. ilia pcrpelravcrc Nam homi- 
nes et vetulaa matronas penitus oeddendo, 
iuvenculab Ej. ...... ul iumctita piu libkliue 

exrrcerxla secum *ni ■■ 1 v , totatn Panno- 
niam usque ad fmernldofiem drieverunl. 
Pax kmpoie auluroni inter Baioerioa et 
Maravns rotnpacra cot MM9UB _LcunJ8« im- 
peiatoiis Giaecccum, ad rcgem utbe K** 
disbona, Ariasttfilu*, mm munrrihus rerit; 
fiutfm rex audivit t et eudeijj die abs 1 it 
(P 410 * „) /6, tfngafi termina* htiigarorum c Tpn jto6pe rooptweirif ttoftcicn. H riifi 
KpflJWT, Kflro !©cji CM r*tfe rn fpaHinrie, 
fiaBapmne h waMaHnre, np« veceu loauft 
A0U7M a MopniaiR Tan e npoawtteHHc 
Ka 'lempM cumhw c ra*j roflKOBa wwo- 

Gpdhtil Kticit* M C VHl^pUKTe, KOHTOfiWlH 

AOiiwh c oTfieji npH Hero «a cbiiiom 
mem Tod npejia.i uojma cnwH ua no- 
xaj* h onjcrooraifiT. Gwz tcbh npes 
Meccrt remvMupH ujupimM tiww iipaie*u<- 
UM c /tapoee npw 6**jirap%«Ttf h icxiima Kiina 
B-iurtHMHp 1 aa bi,;»)6mii'ia i iiHt j.^* hmco- 
rauiHUH Mnp f m rtuHCKa^ j|fl ne re mofH 
x»iaa M Mop«Riiirrt ^a 3BK>nBaT orraii 
con.* flpaTeHHrrwe, naro «e «or/u aa 
u^iysar no cyuw ..uim aara;ime Ha 

KF*T3 CBeTOnCWK, fiH-Bl npCHCCCHH Ha HO* 

puC ui KHJUttccriioro ha lipacaftB 1 : ^o 
BTwirpfmB no [ttKara 03fW fl H« Kyjrna* 1 
it jjwit jw Cn Ta« ie 6mii npwcTH ur 
uap« c iiomcoh y c/icA tof« no Cliinwa 
""i.i. no koAto |L ■ .!i: ~-.Lijjtii t ce tfirpHa^u 
9<lpaTHu c ikuup'wum npea ueceii •'aft. 

/5. yhzapuwTw imycmoumcam IIqhvhuh 

894 r. AnapMte, »o^to te Mapn^ai h yfr 
raptiK npCMHittwui no ivua bpewt ui&da 
Aynaa 11 iirun»piiiwi»«»K)fonAasei>Hn nema. 
3skiotx) re pasopanH hontm jio o6eMK)4»* 
bbhc ipua flawoHMH, *^to arfwiW Ma- 
irBanc Matter* h crap«T* scchh 11 otewh- 
ttja cue cede ch nn flotorkic caHu«- 
■MMttp 91 fla aajiOBOHHT cTfwcmie c«. 
flptt rocHra 0n dHUWi ctK>3 Me«jy 
CauapuHTe h ncop^Ktute. AMaciacwft, npa- 
ifmc 11a i-pi.".Twir tiuneparup J ■. -\ n- 
urwi c aapuee npn KpUa a rpaa PaTHc- 
6ohi. KpjtrffT ro HBCJijiua.! h ro (vnofo- 
jLM/i n ciitmui flea 

ifi- ¥nzaptyime Hartadam SmH^WI 895. Avail termlnos BuigaiCfura inva- 
dentes, ab ipsia praevcntl sunt, et magna 
para eorum exercitus interfeda est 895 r- A&ap«rf »flx.iyjiv iv npf^ejnrre 
ne frurapirr« B » hu Omjih nanpeaapeau or 
TflXM roafiMaiacroT>ay«ara aoftrKa fiwna HK *u rjt,/j*i**n 4pHK f en m#io if vtujch.Kr ciuj m \Uicu>viii 4 H«ii. V. Chirfnttpffkj, Dvc atudlc k tlfjnatu 
PnlD^tCnkj: I Sfil » Hdbib (Wt. Htatblava 1*H& (ShnftiEk Hlos Kir. Uaivfr*. v IHathliv^ fioC 

pooJh^. t>k ti]\ M\ 6CJ1* ^1 * ^ fi C*' "r 1 "*^ *** P 1 ' ***** * ^y^na* np»not* nn p. Cbh- r fli*B VI 4* Annslc* Fuldcascs — <>y-*a*j*o4i aerobe* #!*♦ faccni rrgo Gfatci wxJeui 1 aimo 
cum Avaris, (qui dkuntut Uugarl), locicn- 
tes; quod *ormu |con|civcs Bulgart in pra- 
vum veftentes, hostili exprfrtictie cnr<r« 
cos insufKiuit, ti uniem rtgwnera illorutn 
iiflque portstn ConslantitinpttJiiatuiiii devat> 
UijCv iusccuntur. Qucd ad nlrBrendtim 
Gracci fistucia sua naves iUorum con Ira 
Avsrua mittunt, nc ro« in r<#nimi Bute- 
rorum ultra llatiitbiuin 11 Uau>pomjnt. Iffl 
trarispuslti, mami cum valitia u Bui- 
garorum Ingres**, nmxunam partem caeden- 
do ned trailidfmrit. Hoc audicntes postli 
in *jcpeditiou* Bul^uri, cum omni fePtina- 
Hone patriam ddiberare' nb irifesto bottt 
renffUDl, mnHertttju^ iltfo proclio, victi 
aunt: tterum pari tettcre itcupetart riten 
lea* aecundo c<i/ucrt victoria. Tandem mi- 
seri, iiiscii quam cofisolatioufc causim veil 
rcmedii potuisscnt in venire, currmit oniues 
w! vestigia (vetu)Q illorum regie Mvhadi% 
qiri eos _> in . ad ctuislianae religions 
*- Kale i ■ r l ■ inqnifrntes quid eis 

imminent! perkulo evadenduw cunsulmf. 
Qui, indie to 'i -e'i! i ieiunio, nenitenctam 
do tiikln cbnstianb inJurta, c!«n auxilhini 

a Deo quaerfTMlum «s* p :■ l Quo 

pexacti^ duram 4 inlerimt certameii;mignan- 
flbus vcro smbabus arcertmie partitas, ad 
ultimuin mistrfcordia Del victoria, quamvis 
ementa, chiiitiajjit tUDCCSsacsL Qtris onhn 
grntfllttm Avarorutti strains tanUscDiigfto- 
stotibut vunxnersrd pnflsft expense? cunt 
Hulgamrum, ad qiios victoria concessit, i*> 
ineio 2ti milia equltum racsa ihvenim rur. 
Stipanfrbus ve*o fsdcDJ* In parlibus inter 
sc conflkUbuF, imperator Panroniam cum 
urb* Paludaxuiii tuerukui Bruzknvnni, dud 
S:ic, ir: id tempus comitmidaviL Leo vtro, 
tuipentlui Grafconim, Lflzarum quondam 
vocalum, epJscop*au, ad CaeKUtm Au^u^ 
turn cum nuiierlbna tnaremmt; qt»m Hit 
apud urbcm Radisbot^aiit gratanter suaci* 
pfrnc, paucos cum dies srcuiti ittiiiuit, 
Uiidism lx>nt>ribus ditatum rcmisit in sua. fi66 r, ripf^ (Hum roaKua n»pnHT* 
crjwwjw MMp c aaapm^, KaKTO ce hs- 
piiH&r yitrapiiiite 1 . Oirfcwre* Ka r^pqMT*, 
^rwirepm-e, cstiiH roaa jidkiiwe aa Bfa* 
^c6ko, a^hr^aiiM ce n» bohus cpeny 
TRJt a haro rn npeo/cADo™ ( o^cxommiH 
UM*ra mm whh me ao Bpa7HTc na Koh- 
rraMTHHono^, 3a jta otm>ci«t, ii^iiHPt 
ci-L cuuftciucitaru en XHTpnrr K^ipnmfltf 
cfiOH KopafStf ita uc-jipHTc h m upenec/i^ 
Mpcs flynana b oapcreoro aa Cr^rapm*. 
np<?«ec*M« ran, tc aanaA"A<<n ^/wuapcKo 
ro njiem cic chich orpea » nCir 
Ttrbpjic rojiHMa mci or verxx Buirapiiit* 

KOHTO fOTflBfi fc MawH^anK B ItOxO^t 8 . KaTO 

ysHa^H toiku i* itaft iwmua fShpiifna c? 
DitpHanH Ha^ajtf 3£ >Ta ocbo6oa»i poi,M*iaTa 

CH VT BtrLX/l€TP.TOfl HI lieitpmiTrA, MOOH^TH 

jin6ejieHH r ^e^paa-noro ce ra** tpuwt- 
HHn* Kwaro otikmo ce onMTajEM rbc rb- 
mwH ycipcw b» ironpawtT jw-iowtHwrti 
C»v M no»Tnp»fi bin prtsumit- Haft-cciiic 
HemaciHHUMTt, ttTO uc ^aac^iii, kek ftum 
mot.ih na ce OKypawaT m Aa ch noNOTHar, 

UphCHI'Ha^H HL^iKlt HO CTApytfl CH MflJ!c- 

ieji MMiM&fj koAto npi^B rn o6xpna^i d 
HrniHara »a xpHcm«j«!icaTa Mpa, h ro 
wawih jia ih nuchMTfla KaK » HMflaar 
or ifa/TftMct*fl73Ta <vnar«ort. Tofi HapeA«^ 
TpiuiiKBGft n©CT t KaooMHnn mm jia ce no- 
k«T sapaA" nenpaaAara 6 , koato npuwitH^n 

Hfl XpHCTKIKHT^, H CJ\t& Tf*a Aa ITpUfll 

iWMOUL ur Coia- Karo tinjio rctmjnreix) 
bchhko Toea, re aasbpaajTM weeror 6t*. 
H jieere CTpaim ce cpaiKerKWif oacccro^e 
BC^ A^*<aTO naft-ccTne no 6ojkh« bmudct 
no^efiaia. ano h c vi*oro rcpi>fl t 6wia npe- 
AocntBeHa na xphcthhhht^ Kofi 6fc mopwj 
W iDfwcjni 3ery6«fe Ha c3HMMMu«Te a«apii 

B IHft TU^KOBS I'U^tMH CpUWGHHH, KHrSTV 

camo y ti^^rapMie, ma kokto cc cajma^a 
nc6cA3Tfl, Smv BSMeprmi WSwth 2C^xm/!*iah 
KCUHntiH Jlowaro cpai^eHHflia ciejmzjB 
c jno cjen jp>xo b Ttsu o6jiflcTM f no n»- 

iUOIV BptMe MM(ltJ»H4>fcJ UOBejlH/JHaCBOH 
Kh»I^ bpaT>KJlAB Aa 9axp«1AH 1 ^a.MiHH n 
rpOA DJMTIIO. 1 A rplJTKHltT HMTWPOTOp JIlJl 

H3npa7«.Fi e^HH enwcKwi, i-a itue JIaaap, c 
^apnnerTpnahrycT^ftniKi r^cnoAap AptiyA^x 
Tcrfl ro nptiefl ,i^)6e$Ho i* ParHctfOha, 3a- 
jpipyxaj] n bhkojiko ahh np>! ce6c cv, w 
i:l>: . ■■ ro Hanp&TiU) ::■.,.:, orpynan c no- 

*^CTtf. ;«J Oracd txuton *, CJ dauuiatim <. <) lotrni- 

ivMLkn it*a ci^h cttodit* ,^/puKDJfm*, «c«t irpcDCiK^j^- Kino (ottfJnif t cht\xn** * IM^ru> 

^tpnrc nj*^ y SAitma/x*"* Maop»», I, ^. op. 3)7— Wfc 312—313. T TpuA f^jwo (an* iab« Pdn- 
4niri) oh/: ifrcrpoai ct nABr4irhn« *a«t* llj^iima af* rsfforo i^iatiw. ynr. hajwion XI TETAH 

TpHpawwr eciMCKOii Ternt Haiwcaa upea 835 r. finorpa^™ 1 Mfi ifcwcupi waitf* 
pimip /Iki/iuiwk Sfluro'ieciHUH (814— £<0)> B Htn ce aaiai cbuhjmi 3a >jipatyjehWYti 
ha KunfpjiTopa w 3a DTBOutcHima na cJ»psHKCKar« jrhpwana c iipymrc cfpa*:u 
or 813 jic 8H5 r. Th wmh JipouvnweKHc ao 8^7 r. cviKHCHnrro cc cmpBvittV 
»« npa^giistiiacivito uo t$u Oujrpwr j»n iJipoui/r*/t*o uuiwto^ JlfviftiiMf.* Pn^rciiiwrni* 

np© 825 r. 

rio-Ba»:iiH ptKoiiHCK. b*l3 octiODB ua kohto nowa HaaaHHero. ca: Codex Vin- 
dobontnsis, or IX 1^ v GMtar Hannovcranus, 01 XI n* 

kulAHHfl: fr. Am* Tfc*g*nl Vila HJwkWd Ifflpetdorii MCiH SS, a ttfrStb -6C*4. 

KIIHJJ4I3HHA : A tftnow, Ohrr Tin-gin. dtft G**rhfcJ<UwiirHher ritchrlgi dei Fmitimrfi. 
tofKbunett z«r <ku(&cbcD GmJiictifr. X, Ccctto ri cn l&tf. «% 327 352* IfrbMnfcirJt ixmsdiland* 
artc!;tetitM|u«ll«ii lai Mlllthltcr. I. <jp. »4 209, 25£* THFflANl 
VITA HLUDOW1C) IMPERATORB TRTAH 

JKHBOTbT HA HiMllfcPATOP 
J1IQAOBHK ftuig&rortim rex Ugatas M f.ud&t/icum 
irnperotcrem rruttit 

Alio anno era! Aqute polotlo cum wag* 
no extrcttti, M ibi venerurT kgafi Dulga- 

rorwu' pwlaults durai: tpivs U'lagix !iub 
ti pirns, mmisit frr au propria. (p« r>v/ M ^J #u do uAtnepamop Jftxh&itK 

Ho npyrtii roinita 1 toP* C* aawiipaj 
b j^eOprtyt npM AK(*e c tcuwimr BOHrxa h 
ium zjuumh upaTt:iinu*rre ha fojirapBte,* 
kohto hoccah A&imtjr* Tun i H M upucji OJia- 
tiKMori'O it m lA'iipatM/ ;ia ch utHAaf & 
rrpanata m. ?) tai^aritm J) -mrarivm / < T. c t ffi& t. IWc f 'r :-p.TTH*i w pirpii ntTifBTrm^ up* ^|Hnr*<T™ imrvpfnop Ji*i7*nr? K lifli - rrnM 


iitpj«s!t C|«v a iim^V-Hivifc 3A**xipt**i t l*v.f i-K t f f 1, cip. 3IS- 314, XII KiMBOTOHMC HA HMnEPATOP JIEOJIOBHK 

Ton *Snorpa<1mfl naifpaHHCKVfl hmdc|mixj^ JIwawkk Iinaro»*CTmn t i ■■ r* •:».■ 
OKuQ cpcfiara Ha IX a Abtujtm e HenswetTHc *yxowio Jimp or mincpaiopCKWi Auop. 
R toiw npoKwejttiwe ct CHK8H cbOwiKMTi ui 778 jo WO fi H*p*t re mqann 
cftcAtHim sa cawwfl Hwneparop, aa BtTOfwtra i*a $paRKCKara jn-pwaua 11 « neftHwre 
oTHomcHnft c Apyrwie Afepwaw. Aokbto tocttii ad SO r. f KOMnHJiaiUBtfa, 4acTTa OT 
830 ao 840 i- »niW upHrHHiJiHu cbmchwh, koht© aBTOpbr xaaa k«to ei»&pcK«imnK 
Ha cifvHTimTa. Toft irajrara cbtfHTHnia ot tJie/iHa F<xiKa kj m|*mnaflH*Ta M O W! ma 
HhtutpaTopcKH* A*op, K** r * Cfctipooo»VW t VbgmJiii irbM HMticpaiopu. 

B CbSwmriiweTO « cfcfli>p*iT b3>khh juhhw aa ornaflaHMO Ha c/iaw!tiCKirre 

mWUfl TWWO^aM*, aftojlpHTH H ryflyCKH 07 (SwiHpl"KUl*i AlrpttU&Q 110 BptMf Ha OMyp- 

jut w aa f6A*KCKw»H*mi u^w^y Huqi » ^P*"™* 

flo*Ba>KH« p-bKWWCH, BhB OCHUSa wa KOMTO * KajiaA«IO evmHtHHCTC, C* ! 

Gudex Vmdobonensw — (1).otIXkjdiX r. Codex BtbL ftgiuae Sueciae — (2), or XVII b. 
HaflAHHA : 0. Pert*. ViU ttlwVrtrfci fcnpfcfetcrK MCH SS. II. etp. WH-ta& 
KKKWHHHA: 0^//*****, DeittsctiUMl* Cc*tt<T.i*j«irlIri» kn Mltlfflalfef, I, cip. S0»-2)a VITA HLDDOWICI 
IMPERATORIS HCHBOTOnHC HA HMnEPATOP 
JHOAOBHK A Tlmociam a soclctaie BulgarQmm 

drtoi$€Uttt 

31. Quit -■■ petactis, impeialoi a lini- 
hus Kiittenrtae p*Crtn retulrt, *t Andega- 
vnaim iibcn repetivit. r '!■ dum Hirnieo 
j^ardis ie^ii;a luijyu JaligftitUif incotumodOi 

hits supervijH, **t terlio die obiit, quwto 
Nonas Octobrts. Quo anno eciipsis conti* 

pi ■■■ ii." & Uiis luL Curat* anlein retinae /* TuM&KiHU'ttt ft cm*c*tMm om 6iA?& 31. Karo npMm>piirwt tom*, ttwntpaTOpi.T 
ce orfeimi or npeiwaxt a BpmamiH 1 ', 
h ce i: j.f- j-> ** rpaaa «a iinjieraBirre 3 , Taw 

HNittpaTpHuaTa XirpMCHTapjia* kosito ce»^ 
u*^>jDa^a or npcit r )^uT«nu3 Amv*rT, Htt 
muTa owe Ma nan cjic^ MDpi>iiiaHeTo aa 
HMHtparupa h Ha Tpr7H» ach - 3 ok- 
roMivpK - nosHnavie, Ilpea ta3« foJWHa* 
na * io/iHfi hm2J]o tmKBD Mntaenb ■aij iifimct fipriEn <^p*«m)» • ^it Airwp. rji»ca rj^ ■■ 0P<bc*< atrnapuwcfn Maine r lolrf . 
* T. * rpa 818 r. Viu UxtovttJ jmperatcrti: — JHawrcnttC at nxiKf^tCp ftfli W 51 Mtpullura, imperator ter Rutoinaguai el 
Ambtoncrum urbem recto ttincfc Ad f :■ 
bema sc AquU cc*iluliL Cwi rcvertcnti ct 
Hf riataUium Intrant) palalhitn misd occurrer* 
Siflonts tientveiitani dud* dona qioUn ma- 
xima delereiiles, dantaumqu snum a morte 
Grlnxttldi praecessuis sui parganUsL Piac- 
lercn aluirutn aticrtint mwsi nattcrum, Abot- 
filoiuju irlOiHil et GuOuscauorum et Ti- 

fttoT^nr.fnn^ qui Wulpr^Mrm* rvoti*tatt f<K*ka f 

MjGtiis se nuptt sotiavciauL Sed el Uutts 
viU rectorfc icfetJoiifi Pannontee ibUem 
adeiaill . . m. ■:. n> u.f<- * it'.- : — falso, 

ut roet palutl — eo mod inmanitas flliup 
inpoiUbfli* sibi ivitt Qujbus auditis* cw> 

rator secundum suait) disposjtiooctu ad 
hkauntkUH se conluHt. (pp. 62J* 3 — 624iJ 2. Bulg^romm rex legato* ad Fmnco* 
4e terming nrfifffflMnrfff RlfHtt 314. r#"tiipnr^ <iihc*vint-r:li . (iiiiu:v inw 
t«raI(Jt convention a populo &uu celehrarr 
i^.-n tempore Mai mensia Aquisdtraiii Quo 
cufrstttiiti legflikj BulgaruinS q ik dtu 
in llainaiia secundum pia? rrplum eius sub- 
stitcrat, d adducta rgt audienda, cuius 
niaxuiic posl pacts consJilutwixKn de (er- 
nintV lull (err a mm infer Rulgarcw Fmo* 
cokjue custoliendis**. (p. 628^^,) Francos df trrmbtts constiturftdix mittir 

Dimissis Cfgoimpcrator tarn nulgarocuin 
matis quamque Brittonris, exercitio se ve- 

matti comma Vtoaagl swetfe. 

Ab but ojnventu rctrrcCicntibuE Bulraro* Gim mace norpaWH/i aa ncrperiewi*To 

HB np.'nr- ;it- nr:;iT.i. ■ M epa . i ' ! . i MUtlHS/1 

itar:paw upea Pvjcwar) 1 * 1 « rpuaa aa a*t- 

fWjlHHTO* 3a 3IIMHKH CT8H RpH A^fte. Hi 

ep^iaaae, kot3to d-ihs^i b Xepiicraflatwi 
Wopen', cpemtttJiv ro np^TeHHUirr* na 
ficneseaTOiH^ nyx Chtoh, KOtrro Horejm 
fipcMHoro Aapone u onpjB^BaiM cbob 
iwnujap 3a CUipm na npeji^ojimKa m>* 

rp»tJ0CMk4VI. OCO<H JONt 1*14 ^^TN H Up#- 

p?i:niiurc Eta iipynrrc RBfonR, iokt^to i-a 
afeojipHniTe, ryjiyaffln « nfMoqamrre*, 
Kami ce (Shah miowm or ci>r>3a en c 
fiuirapwrc h HrOT^aiUfa M^Hajiti hs Hau:a 
crpam. Ho rap Dpwn^CTHyBa^H ci>iiionpa- 

HCTwi, kukto oC©niiHreMH Kaaojiax 6 , h to 
J71W.1UB0, K&KTOnO-tt-i i . c; r:r , _ 

>HfCtttffOCTTa My 6>Ma NcnoHOCHMa. Cuej 
Karo rM wscayiua-i, ycnoKgiia h orapnn, 
HMncperopi.T, KaKTo Onn pouM, ce npa- 

Z B*AiapexuRm MAadttnrA ttpomxda 

npdfltfHUtyu do $pQHKUine 3a onptdtAft- 

He ha fpahuifimf 

pftt pvntparop saiiorpfljia.T jw ce cnvKa »a- 
pOJLHKflT Cbtiop i'> Htceu Mafl a V- .--■ 
i ■■ 'Hvm. JIokSTo aaccjiaLian Ch6opi>i. 6ur- 
mpavoiv litcwjcrai^. kuctu no Hapewjw- 
ne tta Hwrcfviropa ot n k Bjrro ftpcMe ^aifa/io 
b BaeapwH, 6k«) Aoaueuo np« tteru, 3a 
w SbJte nftcjryrittiHO. Caeji cKJiKigBaKero 
Ha MKpa uiabHaia aajiaia na iu*ta uocoji- 
rrw 6n/ia aa <^Jtar onpewJitHM rpa«»- 
BRK MtJKAy dUFtlffl « lipaHKB, 

nptrmchuqrt sa onpedfARneHa zpaHut^um* 

H Tthft, C/1CA K3TO OIUpiTH^ &bJ3Tap- 

CKHtt i:[ . : rn-i It i ]:■; l : j ■ . . HMlKDa- 
rop*KT crrHiir^j] h« /ju» »< jurfpm na ik>- 
resHte . Koraro frbjrarcKHTt nra- j> bulf^forum 2. tf. b) bulp«fun 5. *. c) buigfario* /* C) c£ratfitL<ndl* ft tOuaa «r ie«JW as j« wu: urn* <«« »«/hwj Kfc«Tt it) wtmu f^prr w ^>^i4W, hKHBj flyn** 

ttcwtfcQ c ^f*rpvT«it 3r Bdfww ir*P cJittwHCHa r,ir*^Ha tt>t v L Mtitettt. sUAimlt! iijruifiatKti. 
tti. ft- Mvfti * pM) fKwimt Vtftttov, ftrt^a \^rS. tv^ W— A\K n«aftABM» w- 7 Baaaiafwa, 
ITrrcfMi, L, L cip, $13, * farjcju— KBftapf^ hi cftisrm <^pity*ia (Qr>rj-M* Hiuivk f K***# cc 52 VHa Lpufauld irtrrtawi* — JKuuLnnrm j *» MMiirjiarap Jj*ur#*h rum - lufcsb tikrasquc Ucitieutibus* trnpr* 
retorts, rex eorum minus gretc quee scrip- 
ts sunt tulit, eo qmxl fietlta nun inpetra- 
rtt Cum qiiadam ergo stonwchattone *un* 
deni milieu; : ium> uiaudavit u( aul 
communis sUtutrlur terminus (irium, ant 
liuacumqut potcrat vlrtutc qulsque tucrc- 
tur lunitr£ liiiiufi- suuruia Sed Cum fa ma 
rwtmff m 8pflr!tfs=*t, rcgom tatfa Tumclfintfrn 
re^no canittse, impel a tor Urn tliu Icgatum 
ttmrit. qtmusqiir mkso Bcrtrtco comftr* jw- 
lalii falsa *6&e tiuae iaaabatilur. cujupe- 
rteact K^ritii aufrin veritatf, miraum In- 
ferto ramisit ncgolfo. (p. 62£> U ^ )S , |^ w ) 4. fiaigari Pnnncniam vastant 

42. Mtiet Febiuariu auutuLW lacmifc 
ccnvtnlus habitus pullicus A<fldsgranl; ubl 
cum in aliis> turn maxmc fervcbai res In 
marcha Mupaiiica nupcf liraorae igTwrni- 
ritofqiit pcractft Qua vrtitilata rt tnnrlra- 
Ifcslroe Invtetlgala, hi rcperti sunt hulus 
eulpoe uuctor*^ qui & impfratotc prac- 
(edi sunt duces. Hoe ergo solutnutodo bo- 
rflribns ar*<-ittp?is lu^re mssil irap*ralor 
culpam twins ignavta*. Hlrtemqu? Ffeklficr* 
dud Fuiuiulei£t Own uUiudui ti piota- 
turn sit, cius igna\ia et incurs vastatam 
a Bufearii re^iuncm nostram, pulsus £ht 
discalii. H inOr mmtluor comft« tiusriem 
est poteslcs disserts. El quMcm Impffato- 
lis animus, nstwa misericofOlssimu^ sem- 
pff pecrautibus miserico«1iaiti praerogart 

stiidDil. (p. S31ir-ai) trn^UH c* K*pHAnn rt iW fi/>flp H AG* 
iicc/h rmcvoTo na HMiirparopj^ lexnwiT 
Kwe 1 w ocraHaa rrt.pit* AOBoaen or rm- 
caiffiTa noKHEe n? nwi>*iw-i Toua, kuctu 

MCltoSL PaacbpAttt, Tofl DTOO n-inparwJi 
riu\uu ripaieiwK c ycTHa nopfeKft : k/ih r$ 
« cnptiiejiB ofintara rpaHnna Ha neuim, 
n-m RCfKM jis aammuflBa.KaKTO mor?, rpa- 
iTHiitiTr na rooKTC jcmh. Ho I'Lfi kutu ce 
6iw npr>c»a73 cjjyx t Ne khasm, Kofrro 
npe/.fn^uf Taiwna hck^uhm, <1h4 dtJ-itu 
UT np^citwa, Mvuepjnup** aa/\**pwajr 
npoTditiKfl Aororaiw, aOKfito *i[*3 cw»fl 
npaTtUHK jtuopuoflHti rpa<|? !>eptfwx y*H*M* 
*i« hc * n«p"0 OwORa, RWro rt f 
*njmfl-io. Ho cj\en Karn y^ns^ HcrHHtira, 
rofl wupam;* npjrcHMhci KasaA, 6c5 w 
ypaiH in f npoct 

<. iitAzapum? onyemmtanam fXMMMIM 

42* llpv^ necec (JwHpyapii Ha enwwara 
3wwa tt c^cicaw napoxfH nAip n AKBcrpo- 
hvm Tan, unpen c iipyrnTe a-wipccn oca 
Ceuo 6ypuo 6iwjh ptot-iivA^* 1 ** mvHHHrr 
AffinwiB, kohto wox^ftftf+a (S^/iH npimc 
aeiitt b HcnaHOcar^ uapKa crpaxww h 
fiMvecnttf. Ocn Tflxiicro paar-aercMite « 

OCHOfiHO if.ivifllrHUt 0*</l« rwiriiH 3*t 

h^hom^m h r^yuan onwn, ROBtO C*H-TH Ha3- 
)f3^H» or itwnepaTt)pa gn ayntjae. H«»t- 
pftlWbl saiiubWiiaji ie iia H»Kyn«T mttaTa 
c*% sa iaM «cMnp^Mno^r caun c jmrnananf 
or ^t»h. Ouuu wku <J*ph>ack^^ a>k Um- 
A^pirr, l-fcfl k»to 6h-i HflnpasfH yrcop, iruf 
h <^h,to ^0K3-ait(^ 4c ntipuAit Hfronaia m- 
OpcMiciCT h Gt»tpM«M^ Hauiflia fftaarT 
flwna flnyfTftTTTfita or tBurfpflrCi 0*w 07* 
ciimuch OT iiffiiJHhocrra c« t a a,»CTT» wy 
6^a fioji^xpaa iiri*c*y wTHfnMa rpc(J»oc€< 
11 HancTHKa f>uiiepaTopif P no upupoja 
liTbpjr Mifc*ocT«ft t Rttharw cr rr^p^f^ Jia 
nposiBFBa MHJior?>pnHe kim Tejn f kohto cc a) hcrgnronmr |, b) bCfBAflflhlB 1 k Kyrcar, cetno »t^puna< i<hie»ta i p^uiku m ist hkjii jia cc ci p»^ r etc .^j.i^r « c^ * npur iw cc, w 
Ok^piar citycrcnAM/ rpvwwin? s«wn iu f ofwa fUi»™* » n^*xri*;^ rfwaapant yi^nnicw » trrrtBup na 0|h 1JK^Ht<VlU IJ J1I0AU4IK Cr^*T"fttlI 

dpi ail nph rppfcudpitff* c frtrr*piot. Cpft. AiiMiliCM HctCIMt 1, l> XIII. liEilACTMHCKA XPOHHKA 

Ta3H xpotfHica c itajiKcuia or HCKSBecreH aBTop ft vawacTHpa „Cik BcMct 1 
(Sancnis VedflRtitf) tipn Arras (<J>jamiiHsi). Ts npeficra&ojuiii Kuunwaau>4MOT naft-paann'iHii 
atnop* h jiptonwrw w np*A&M rntn&im* aa ChGHntfl jin IX B. B xpwwaiTa cr npr/iana, 
m Bwa» h3b*c7h*tu sa mm uc#ny x»* T>pn*;r n mraaimrftrKVF HMnrparop HKth- 
MMan H Phhotvct. Bwhosciik ca » Bom wkhh *» 6Mrtjpo-*i4agiHiMMCKifie ofrumwtn 
no Bp<wio ha KpyM t komto ca saom Me*Jty apyrOTO h or nvronftai Ha Aftaxapa. 

Teucn>i e iwflMcn caoptA Code* bibllothccae publteic Duacercis J* 753- 
imnnrATr n rcpsn fh XII b. b Nauaci*ipa *,Q»* Btaaci*, 

K3AAHKE: G. Wirt*. Oionton V«tar]rium, MQH 5S f OT, <t|v 674—7(8, 
KHHWHHHA : - If 'tffMmft, Lfcufecbland* GtictiKfi&qoelleri tm MBtlWUffi I. crp. Kfi CHRONICON VRDASTINTM BE7IACTKHCKA XPOHHKA /, hi at informs HhirnHmttes ttft J nBo 

Ttrhclti regis BulgararutK regmm stium 

r*£ipit 

Anno 706. lustinianus wcundo cum 
Tiberio filiu aimis 6. Hit auxibu TerbclJj 
rfgte Bulgarorum rrgnurrt rrdplens. orridtt 
cos qui se expuleram patilto et Leonem. 
«|ut locum ems usurpaverat, necnonet suc- 
'.'_: of ■ rr ra Tibcrium, qui rum <lc rc£i;u 
ei return toto quo ipse regnabat tempore 
in eadem rtvitatr in m^lodta (enueniL 
(P- G&Vw) £ Sarrareni Btdgarvntm gtntem Mto 
aggmUxntur 

Anno Domini 71b. L*0 annis ft iupe- 
rat SnrrarFni cum irnmrvso raerHri! Con ;. Kknmmah PanamMem at Gr&QpMqa 
npecmoAQ c nOMtw^na na TV/mm 

705 r. IQcTHHuaH* stupw mcr u*pyu*»/] 
cm cm* ch TMEepvtf mew rOKBHIi Ton 

othcbo 3mvu*i fwracr. :. c uOuomTH ui\ (r%&- 

lapCKMH XaH TcpWA*, *36w* naip»*iHHT*> 

•ti^to ro f>n/rn imromum, b •HtcinwR*, 
KOfttO 6HJI 3fl€A WflCTOTO wy. ? cmuo h 
fri.^TMVM My rH^pnn*: nnrJie/iPHJiT np«* 
BCHmtoitj i^fMt, Aonaio ytipaaowjaA, Anp- 
3*tH7i noA cTpaxca r ct*ui«fi rpan CDAnf- 
sun or npccTana JlcoHTiili 

?. iMpa.tpnu Hsmfidfim tihMapumt It rox»na rocnofl«ji 716.^1.6* DUryaM 1 hJrrmiiiaii JL mtx HNiiea (6KS Wft. fC4 Till * TflBfefflB Oiw *xiin.tM :ta cMwrqjn^ Hk. 
■ lnOepua *Kk »»itp. (698- 7C6j* 4 Q*pw ■ IUft*ipJX ' /lb* 111, «•"* wii«|i. pi7— 74IJ B 54 CfcfCTkor VfdMthmro — B&ucmi&a ftpovwi *1*ntinopoliin v*nien1e$, twrniio civitoem 
obsidenL dowc, civibut ad Dtuiu daman- 
Hbus, plurimi Sarracenorum perir^nt ffi* 

gVl?i fritX. |»CC4llcjjUttt UL fell jlClLChZ l4/- 

aidiotit ahactderent Qui mdc rtgrcm 
Bulgaroj uiu genlem, quae est super D-uiti- 
t))um, to Ho iiggrf dinner, et ab hac virtj f 
refugkitit at propriws naves rcpHuut. Qui- 
Dus alts maria sukantibus, ingruente su- 

bit* fem[wotAfc t pltiritttis tnet^io, pliifa&reo 

fracti* navibus per liltom sunt iiecnti* viit 

-au. ' .ii absque tlmort eva&enint. HOICKS JlCtlfJU il;hi KYik . .!i i j m < .i\ 1 1 :■ 

iDAKUif utfcawts/iK rpajia, jtorjifTO ttonro- 
^apeum hs mcuiktbht* kim Cora TB^pjrc 
KtnxiniM i/v ui|MtUHKKrr jwihhmh uv L'Yyjj, 

r/iafl h yywa »t rnKa, katu km jiWtfMM 
'■'>. > j; ra, ce JTTtjyiHViK, C/icji xavo ce or- 

TfI"JBUlK CTT&U, TC R&najWOmf 6TJIT8pCKOTO 

iwchc 1 , kocto e icpafl HyaaB. riooeflCHH 

H OT HfTO, 7C rOfiflTH3.il! R&1M B I* Bl.p- l T t£n. Kg rt n<?- pt/iw MopiKirre a^Coiuhr, BtreaanHo 113 
6yxBajm 6ypa> uHaama ce ynaBH-iR, a oine 
noeeqe fine ioOhth no Opera, oteji icaro 
KOpadrre »m nperipncjiif Kpyiucimc » e h 
•huitihhj tv uTbpBvi*in npH numu yxflc. 3. Car&us tmperotor exercilum ad 

contrmersfas Hunnorum et Slavonur? 

finlendas miltit A Piuntpamop Hep a tivtpatqa satirxa, 

sa da mypa fcpaC Ha pcsHOtAGCUxma € 

asapu a cAamnu [8i 1.} Karnlus impcrntor atiiw imperii 
sui 42. pare emu Ikmiuiq*o Finuata, Ires 
txfrdttis in tr*s patter regm sui mtsit, 
WMiri] trans AlbSam Ir; Linones, altcrum in 
I 'afiricmam ad controversy* Hunorutu t\ 
Sclavorura destmendas. tertlam in Britto- 
nrs ad eorum peilKfaaa fitiietKhs. Qu; um- 
ncs» rebus proepcre ge&tfs, mcolumes re* 
rersS sunl domi. (p. ?07 Mw-l ) .111 r. MMiiPpaTop Harm 3 R oeTPPRitf- 
cer h BTopaTa rojiHHa i.-i c^oeio uapyeahe, 

nparuji TpH ooftciaiB Tpn crpaiw m cocero 
^apfTBo: fA' 1 ' — npes B/i6a npoTHR /immo* 
imre, /ipyixtu — s f ■=.■ ■ ■ i-- . aa jj ; npc 
KpnTR ^ycjiipRit c a:yriH* r t.- , ■-n,r i ipe- 
■rara— cpcinyfipcTomiHTCtaa iia T>pn KpoB 

Hfl TWUHOTO RPpO*OMfTl»a Bc^VKH T* Ce 

iau tjinayiit ueopURun, aitJt uaro ycueuitio 
cmtpnr»JTR pa6oTaT^ ck 4. I>s Alc*pM&*i VK/>ffretfori/: intuitu 4. 3& e.nzpmfna na uj^^WttCf Miw^ til] Nfcoforus obiit; ciiJ gener cius 
in repio succcssil, gut pacemmm 
regc Frsrconim firinaviL (p. 7A7 M «) 812 R HniciT^op mm**! 11ft npectcna 
ro nGKUH 3er uy Hran/p kcIto 
ckjvohh.1 MRp c Kpa^i^ Ra <J>paHiorre* St Rex Bulgorvmrn Cramus castra tuxta 5. KpyM ce paanvMiw hq cman Kpa& 
pcrtas Ccn&tantinopotitanas ponit cmtiwrKc aa Ucptupad |Bi:t| MirhaMiinf*n*tor Ihilgfiios bcllo 
appetcnSt haud prospers succesabos uti- 

fut t n< proirt^l* d«fitum rcv«rsu^ 4crc^ito 

diadtiitale, iiiurachus tUidlur. Leo, Banlae 
patricii filing loco etus impcjatoj coosli- 8Kf r. Mk i i-r ) -Ian-: f - MRKaif^ Ranji^uajT 
(H»jirap»fre*< ho rbmbji yenex r sarooa, 

^oHaia ii ■_..„... KmajL Ha uc(<ibo hhcto 


i. .1 ■ u [ i p T ' ' r t^pn umi cpanf* Jh^« ]l| How^p- Ct» * KhlMl' fP .« XHtiiua, K£:»Ui r>.'M hip j t ■ ■.- in MU*H n C4>**i«fl « o«nil!ii flIVipilTC MlTI/Tt* Pa wane, md. AfMrn^is-n}. NtnPb (fill— 6iS>. " OlpA C i'M;v;Ji;p Kip* Rm' mum. * CptttiHHCIO C11WLAV PPM BcfDfWEHft, Cltiodcori Vwiircttiium - BCJJCnmoie xpCfttit J 55 tuitur, Craroaa rex BalRaronmi. (jiil Nlco- nETpmiHa ftepfla. S^fllapcKlWT xsh Kpyii, 

fontm inteifadt tt MIdiatietew Ut Mcsia *oftro itoryOwfl Hmciityop * nporamwi Mh 

luic&vit, Conslanlinopoliin Ijostilitcr acct* x&wji or Miiann, cc npttSaHHow kjito apai 

ait toxta portam dvitotis castra posuit; no KoKCTaHnmonoji m p*st*uioncnR ctsha 

quem Leo inqierator incaulum cxcepit el en jio BparRT* na rpn/ia. Hwncparnp JlfcB 

vulneratum f«Rf^nrto dbi consalereac jttt- ret HBitajKa-fl tteHajtefltio u ju ui^wyAHJt 

ria tnrpfler r«l(ie coegiL (p. 707 4O _4») pant* *a <* cnacfi <r torcroo h nosopiio 

^a cc sample d ore^eciBoro cb* j pui. I, I. ftp. ?7?— 273. XIV. FAbAtt IHAB'bF 
PaOaH Manp e po/iea npe*K 784 r, Tofl ncwiyim rrviH^Hfi 3a bpcmcto ch 

U<5p»3QBaHHC BT*8 4>)'J!j:a H T)p- ihvirH rOJMHH &KJ] pTJCOBOJUlTC* Hfl y4KJ1l11tietC3 frl»0 

*yA4£L ripea 801 ft cTanaji KjSOflnO HM& « or 62? Jio M2 ft frur afttr «a ftjgtfB- 
CKHfi wnrac?np> Cits roca ctoihm apx*emci«wi na MiiPrm. /iHTeporypitnTa wy jtcttnocr 

e Tfftpjre pasnoafipaana fliiCM t pcJinrncoTin ctmnobc h *hmhk, jiorauffKnim ciskhchka 
h npcrvntf^H, mHJUHl fw Cb« mtcanite u jip. 

Hjtkoii or MHororo TiMCMa «a PflfiaN Mflup ca aftna^ettu, *aTO ca tfn/n Rk/iio 
M*itv n JHpfroBHs uctopim ria VIII, IX h X s." or Mancac <t>;iaK, R «ahh orin»c na 
tthcwo cr rsnaH ce roeopw 3a noxoa k* HMneparop jUoaoakk d/iwoscctwih cpcmy 
fiftmptti 

l^UlAHltn - AffinuUi Ad Hratamiiav F.pritoU.-iim rulrirrtluni (ii^KtiM re ortava nrtiJ #( *!*• 
Clmn cOBturih cttkrtartir&r bisttrinr. MtaH f:.pt»tr48C. V, VmoH arvi 111 ftp* SI? N& KHiDKHHHA: £ DtUtmUr. Hrafaant EfJriolae. MCiH, Epbtoh 
— M Athrtit, Dfc Mart)to*c#en, EcfUa 19C4, erf. 213- 237. . : p. 379 — 3*3. HRABANI MAURI 
tPlSTOLAE PABAH MABT>P 
fTHCMA f)e f.udovici imprramns CXpcdtttQM 
in Hutgartam 

Sic monachi Fu^Aen^vK in epicloii*; sufc 
ad Luriovkuiii tmperatofem rt alios teges 
Francoron; proline iaclitant suae, quag pro 
ipsj5 la^^ant, prices* Monachi PrifcniCD 
pro regt Fratircmm. qu# :n Bulgarian] sus- 
cepecat tupetJilionenw el patre el eiercllii 
cms (n an art rage si nia mill? missa* et tori* 
iltvi \;.-i\l ! : i. &t uuinnursK&e iaclitant in 
epistola ad etintiem. (p. 518,_| L ) 3a noxodn M tunntpamop JIxxtoetiK 
cpemy t&Awpun 

T(wa ^TJmeflCKBK 1 MOwacw e nHrMara 

CH £Q HWLL^p&TUp JliJAOtiHK e u is> £pyi"HTt 
RpAJtt Jill flipntTKMTO Cf Xnf!J1RT MtfOTO c 
MOAHTaiftt CH* KOHTO np3B»T 3ap^/LH TAX- 

tbynjttHncHT* MOHxcn c^ xr8-iht, mc npo* 

wn npca 4finpnfi6mtn[d' kwium w 

TyprwM m TOJiKoea ncaaiHpa 3a upa/in na 
cfpflifvnrc, RQAre npf^rrpiie^ noxojt cp^tuy 
ij>^Ti(in^ ^a 6am*i wy h » tnrfiatsta wy. (814- * 40) npViirfifYa noroc cpciaf Ciwij apart a tW r. h raiqMn** te*y»;hH* »fjpKi|>i4> P-w.kihtx. 
i^tro ac£H* UglPfiupil aoewn nXAtJBHA, Cpa. ,-r.*i»rtpr>«(/. tfrrtf ita. I, 1, d(t 8f& ■ ^rnipufl^ XV. ArHE/I 

CBeutemiFM Amea ot PaseHa, xhww sjpo irbpeara twjiobtihr r* IX a, narcc 
c*« t. nap, .no«TH4»nKaflHa inmra Ha PaBCHCKa7fl ip-JvBa*. ABropvr c KepiiH/j 6c:ncpEf- 

B p noHTn4»»tKajTHa7A ran 1 c uuMwrrai h p&d*aui>T *-J ucwomra, ifoiiTO TepnejT 
emu «a fiHijaHntftcKitn BMnepaicp rOrrtfnnati 11 Pmoiurr, *a ;w saoac othobo mw 
cruna en s 705 r 

HawHKero rawnw h* Codex bibUoO»ecat Estensis MutlnecriS F 19, or XV b. 
KM-tiKHMHA: ygM to ft , PtttMllRMb (k*rUrbbqLencntei Mfttalalfci, I, erf . 3J» ACNKLLI 
LIBER PON1THCAUS Amen 
flOHTHOHKA/lllA KHHTA htsttnicnus auxitio TetbetU ftigtmM 
recuperal 

Igiftir in fittus ttrrpnf ibtis, CoiisUntini 
utiprratoris a suis mllitibiis cum aliquibus 
civibus Rflvennac uares ei awes abscissae 
tiierunt, d* fraehlantisfrhtro <lintissuiu red- 
dtticrunl corpus* el tie aula eipulfiOfc pro- 
ic^l«ji ^oi mj liiuic* Lii]:h*iiire run rriuitare. 
At (Ui post d^belilala mrnbra vilam pre- 
cAtatuf, anertiv, *e lotura impcrium esse 
oblitunu His ilaque gf?tts t dmn acgram 
spetiahatur in blurt, COO&ilki tnlto Clirn 

Bulgaria, in tnia mfiiurjitu* est sedc; et 
paint** i.:;^r . i- . iHUKS a ;i^ d aU it> tx 

wiiw [edL /cap. 137, p + X?., fi ) cu r ftoMomma hc TepeeA 

H n>fl, no iwrooo Bp«*e» fa.™ oipM 
aauH yuiRie h ttocbT ua HMnepfliop KM* 
crapum* or softi . m ■■ My c yiacTvero 
kj biikoh ijm>uat:K rra Pjim?itB. H cjioi 
kato jmnnciH twioto «y ui KaHuptAcra- 

HH7caMHT« M>' WTM, T* TO I19TOWK OT 

s&opeua, 3asinpjifc/iH ro rrafipcra uncK<utu 
zifl ro otaraiwr. A TOf* c u3neuoui€ji« 

IJltBOBC MWU ."Ifl JHHBOTa CK, KflTO 388* 

mean, oe Ghji aegc ebcc**M ai(ipaBWi hm- 
nepawpcKBia tk Biiacr. f>c^ ica-io f5»tao 
n38T>pirrefio BC^iS* ^ ICtta, £*>k^to Opoacrt 
no Gpera do^CH, HMwpaTOpi>r ce cnop?- 
IJFUira c ft^iirapwrc H <M BL3CTaBOI>Cn uo 
npccvofla cm. 3 KaTO^apaejr HMneparopCMra 

MflrT t TO0 CI* »'■ ii|i . i HOC H V1UH OT 

3^mu MCCira lit 6wr*^* m TepwM apM 7C6 r .LIT! ■ -rt-Mt. xvl bajia*ph;i ctpaboh A6flrtT BtLUUjipRA or Paftxenay, no nptrop CrpflGoH, 6nz no npofraxofl baam--. 
toR 6h* [w*>t b C**m ccwcftcTBo oictwio 807—809 r- lluyttu coannno 5t ftpewero 
ch o<5pa30BSHHe- npcKajwJi umActno upewe h b waHwrrapQ *yjuu kbtv ymtt n> 
PaOan Maai,p, Ba/ia^puji CipaGon 6k/: fjinn or uefl«*S|>a30*»HKTC yie«M w rocth Ha 
CBOCro DpCHt npC3 839 r, G*vi & A»opA n* rancpamp AUHK Emiihwihim b Aaien. 

FtenarJ^MU Cfpttioti waiinc<u pc*nua cmxoinopoimn, rMM B DMIVM <}>op*ja 
Hiwaia pasmi namr»™caoi ratifim npM»MHO or ucTo^nwra ua <]>pa«ctKOTO KpaJirrua 

Ty* uuMtCTBanc tosajucH or Hcrowi cTittoec B KOT70 c* cnoMWiasa aa C-wk 
raptcre bib Bp^*a c KOB^niKra *WH 4>paitKCKiT* h frtarapCKara jtpttasa upca 
827— 829 r. 

Utaonm owta ac« u, crp. 2»— tf3 H3JlAHHfc: WtbtrMl Stiabwfc Cirdto. WtflfWB *« MlttH-li™ rrp. 9Tfl— H WALAFRiDI STRABONIS 
CARMWA BA/1A*PHfl CTPABOH /. De imagine Tttrtci 
Utque ttmcnt vtsbos laettt in salHbus 

At CUP 

Uraus, opcr, timidiisqiic Wpue, cerviqw fu- 
gue*, 
Dammo, lupus, imraane boumque ex amen 

figreEtum, 
Sic Vulgar Sarraque ctniis mains topes 

I UtK4 j*, /. 06paj»n *a Tempt* 
H kskto 9 ceexH rMJHVHCKH ropn c* 

6o#rr <vr n*m»r**i **ttOB* MViVflr©, rnun* 
HT>T, CtpBUlHBWWT BMK, e^f****** 1174 MCHK, 

araam Koaa, b^/ikw h orpounmo rraao 
aitim GHKOMfa ttW G'wrspHK'fcT* h tqnQH> tocti imntm ■V^OoINn vauiy tfurapi a tt>i»* ip** 837-8» r.i» p. flpaw * • Top™ 
ftoWw* Itat i i©^M&BCCm SMmapeKU, ttncf «, [. 1, cip. 3I&-316, * Crtta 0W *a igTO ■fafim, f P »%i I «t( tlir Pin IS Tlr C^mLtfldPC Mcdmil HWHV V 1U, CI* 3. ft "^'"T ^^^ ^P^" WaMiIiI! SlKOWlfe - 2-:.,/., I ,: Qpta lirutiis Ddlto, Danus vtrsutus *t horridus OpeTOBeivvi 1 — climkrckr Bpyr, xh- 

Ci (h . . . (1 Aw xpuai jtarqaitHK* m rrnamfrMT whpnvaiieu* 

2. /> attunta Htotharti tmperaioHs % Ho CAytei nfmcmtmhemo nn umrt- 

pamop Jlornep* 

fefe 4 extra - !?BP*- ■***■ **•«■ ™P* "*-". *■**« " »•*-**** 

S ST*?* : o , * ^P* ™«W«; ran (reran fOPO 

omnfc irdoi bff&H, (p. 4061 km speech* Hanop. 


xvn. runA hhkojiah i 

liana MnKtutnH I (86S — bt>7) itpCH^xoJrcna-t tn ariarCH pnwi *cn poji* loft <: ejwtf 
ot pHucosTC name, kohto nail mhofo ca jionpttiitCJiH sa naunraHero o^acria no nen 
rrwvro itbkto hh;i apxnenircKonifTt h cnwdconnTf, -rciKa 11 naji cKTtKHre w^ajterfjm 
Cpcmy iiOMOi wannwra mv a» locruyieiftyfia ftrorpaiiwoeao r uTipKOimHTC patimw ce 

NpOT ^SOMCCtaRFrJt KflKOU apJtMCnKCtCOIJJ (pEBCtfCKHHT apX«tni*CtiOI1 fluBtl, pdUlCKHHI 

apxHcnKcifon Xnmcwap w np.) h m.pKOfitfHre cbfiopit Ho Hjucojiafi I Q»jncH naji tmk 
iiTJiBa ntfScAa Tana peiinrreJUHO h notfCAOHncHO cr tiopr* it** c nprj;rT»B*rrtJ7HTe **« 
ctrLTtKffTa imOl HaiipwMep C Jlcrrap IL icpa/ui ua /lorapHarm 

B 867 i\ jtfHfTfvyfWini'Tfc b Mcpnnmr KHpaa k MtTOOfl OTIfcffyifWi aa Phv 
no ncttatfa na nanara, ito icoraTO npHCTnrfta*i« taw. HhmvuiA cc fl*f/t ne*ic noMHH&a. 

3a frKflrapcKaTfl ifCTopttfl ot occGctto atiasfirae c oiHonieiiftCTO re nam Hhko* 
;ibW I KIM iKrftptcjteiHeru aa GMta^utm uapOjij cimtuto npta #(i£ r^ m eta epi^Ka t 
roea m>v HapurpafiCtfftTfl iff*pwm. HanaiB AcflLTByFaiA ocoGeao eHepru'iUo *tpca rotm*, 
nocc/iosa h iunnaxH ;\a npnaflfue GhJiraprre ftm tohot© hb PuwctcaTa u>pKaa. llopaAK 

npOTHBOacfitTWKtTO VT C7paM3 Ha Uapnrpa>l, KCftfO Ce C7peW« J18 nOJIQUHH Ul>pKCBIiO 

fiTjir'tpHu, h nrpann ;ip\TH irpffHttiw HuKwiofl 3 otjtipHw.i uurpuap& 'fcrrufi t»i ui>puDaTn 
Hmcoaafi I * asrop na .Oirompwrc *w nana Hwcoiraft I i»o r,onHTwitt«n7fl ita 
titJirapirre*. Oci*c« tow icfl t flHCU m hhkoh nncwa aba &puTKa c 6bJirapCKiw m>* 
npor c*t IX b. 

TyK iw«»fCTBi»u^ Ksaa^w or ,w iianrtru mffvfl. H tjiftoro, rrpaTmo /jr r*pu£H- 
1-khq i:pai JhoflOBHKi ce cnou^na** Bi ypewuwt h« OT»ioiiwrMH«Ta ucwiy khhe Bcpw 
11 JIioaochk IltMCKH. Bfopoio (ihcmo, onrpaneHo ^0 ap»H«iiHCKOii XHHKMap « no 
,ipyrw apxmrHctco™ « cnnCKone b%h *paHHHa, chivbpm cbc^hha 3a paauei^HK 
noc<ucTBa uciKjiy Ikiprr I k nanara h :a KomJyiHKTa MF«^y PHMCKara h Uapprpa;i- 
cKaia ifj^.i j. llpc^rnwiara ct, **e b tohi hhcmo ce nptaaBa n cT»AT*pwaHnero Ka e/iR:> 
hhcmo ua *<>thi\ oropaBCJio lo EopK I, li'oero e airyf^Ho. 

P OrroBop»rr* ,l ) Homo nana HkkojmA I HSnpaTH^ ao Ch^rapCKHn khjis Bopw** ua 
3daitTfcaHUff7a My aba spuKB c iiocptprrBatieTo, **Mai* najnKo wCropnitCKD vn^CVW* 
Br^rapcKHTe TtpeTcuinot aohcc/ih ea nanaia saratrBahHirra Ha khrss n;>ea H. aarycT 
«66 r^ a mtftymuiif nancme 0TrowK>H hc 13 hocmbph c^iuarn ronmia. npoaunffBTfj:- 
hoto upew** Ha KSrflTiwiHfTO ct ^r^a^o ho rCifctfirR fipoft K^npocH — lift. (Ncbmjiho 
khh3 tiopHC 6wjj ^3iipa7vJi 3aiutiaaKH»rra ck NanucaHH ira rp^ty<H e3iiK, T"tA Kaio no 
TOsa upeMC rpwmi *3«k f^-T o^HfititaJiKCi nMfSHer h ynoTpe^ffftai? a XbpaMnti 
icaMqt^apHB wa rrbpaara friwirapcKa at*pwa«a- hfactcopo c«cn c«i>prfa fu tianara „Ot* 
roBOpHTC* cv ).p*» i>pH^/iH u irbpeotvcnefieii u Hc-taMeHiin u^^op aa uaytaaaacTC Ha 
pHMTKrvro :mi ■ ,: H«irrKn njwna no-iraT&niK it: Gtw. v;^:w:iyuaiiu 8 CiupGuta ucjKny fb«ia HiHuuft | £| PnCKtfQ tfypun « UfipwpucKaxa navpHapuufH. tjien. ksto foJiiapocBia npRM HMJ- 
4HXII tBf*ft apXHeu*c*ou ot liapnrpaa o 870 r. h ipwiKOTO nyxowncTno oniceo ce 
HtCiwirnq « lyuuaptm, .OrrOBopirre" He ca Morvm ncsc n_a iipejidawiiitnv ocu&th 

HMTfrpCt 30 tfuiBpLKflTa /tf>p>HflRa. 

Jlrrec ^OrroBopmc iu nana Hmcoitafl I no flonHTfiaHKPrn m fcmpmtf kmst 

C'JOAlTCT B3 OCHCBeH HCTOpHSPCKM HPROJ1 3* finTfl, » UftTtpHaJCHara K flyiOBH3T3 K)'*- 

7>pa ua flur&pm\' nprs IX r 

tthpeoro imcku *K3;uueHO irtsocucwa h* Tod. Pari*, tat I04U9 foL US— 122 
<BX a HTOporp — Bh$ uchoea r/i9BB0 na COd LflUdm 407 foL 136 — 149(H); Fans. 
laL 1507 loL 93 ; S6» (Dj; Rnixrll xt% 6*18- 5422, pag. 2—27 <E); Cod VaUfcll C 
If\ foL 253- >256 (!-"> 

,Ctrot«oput< »a QUI HifKO.Mil I no flomrmflHUUTa MaGwrapwr** ca iB/iauwitif 
bk* ocucm ua:GHl« Vaticanus letinus, Afe 3827, fol 196— 20»' (B); Godex Vatko 
on Ifldnus, MSSS4 t loL 260-28^ <Q; Cod« Reniigiamis. cuius varias fcrtionrs prae- 
fc*»t Anakctfl juris pontlf. X (1869^ p, 142. af(. (D); Cod« VaWceitanus; C 23, 
foL 273 291 (F); Qdcx Vallicrilaras. J **, U 323— 33C, qui continti cc. I -51 <F> 

H3!tAHHff: £ JWaG. Kfariai I r*P*r ejMobe, MT.H, Epltiolw, «, Kw*Uiil wsvl IV, eta 

£J G*i; P«jnim# Nfctibl | ptpoc id cvnsulta bii«ar©ftm crp. .SfiS-fiCO H*r bwuj** a»m;»m m 

itKcr a fiunnttttti upou no «uu,™.m ■* £ Pvnk * £). fk&Mw. Rwpcrsa Nlrtiai I pjp<* id 
amentta fiiilgwttfurrv Scrtifcac 1939. 

KliMJKHUHA -7 /fr/flrwiVW, Die (feta-tiune to fttilfftf^n uml flu? VwfeJftdinig mil Ifcn- 
btaniuic-pei uul ticpr n« Ken* Ptafltt, ftfrknft ™» KM**riinw|iH. BMfierift«rg ise7. t. I cip. Mkf- 
fil?.— A /jovrfr/<W. Bwipww, i!(«m«>tw fojrapcta* F^Mf mt lku» M »:. J, CMp. n, n«- 
TCfM9pr a l*#>, r.Ln^ « 71. ^CA V. A^W P U* BuJc^res « it- pipe NUotal L Mbtete te 
iMntoK V, Paj|» 1870, crp t 366 57D. V. &£t&t P Pfmnl /ikonl .» ^k^rntkofn ii^i^ Zagreb ICT2, 
op, II— H -^/Xwirf^iWiarkjtciMcitddtJI, cip. IWstca.(2.flan. I«tpri( UB7-am. — jW. Omp- 
.«**, *fe ijpaatca p*tophh tonr^p, IrrTepfyrr It79, cip 183 — 107. Pttimm, Htu* tnyxy cr^no^ft- 
nm 4-iMrii|x9io wRowuaruiai^ ncpaw owe;, «a + Vt. IW*. up 274^275. _& 3^*^^^ Kuraa 
y b»i*«Ckwk frurrp, OT*j*Hh » *jwis d|M|i. R IL -TtMiBMit*. Ilenpfrypr IWff. I. np, ?^l— 2K».-C C 
**/«■. Hcic.|*« aa ciupcCur i Lpi] i«„ C«t** 19I0 P crp. 1I5-IM. - B. Stanuvotn. Ka?BM Kino 

aWHfCKM n iprt)K^*»t:ir tMid^P U^Xw « l*A}«u CT BlOOHTttl ? JfcTC*llC IM Ti*M . MAX I (1M1^ Cip. 

79— 1|& -& 3#imptfM. <+oc»(^ hi I-**.**™*™ « i^W«rau»w ui *p fcavo Uorctfc roafcmiae m 
Cc*. jtiwij. VIII— IX, 19)1-1913. uc*umi*«i oiflwvcrp. I3I-16S- - T. « f^wpof, Kj«»it* y «w 
<*«c«nc i»m«f«. Owe, v* hr. «, «u. IP. 7, Ifll2, ^.Tp.113- I20.-M/I Rwwa. (feffkoasa NlmTii 
pj ( or j. Ml CDfltdta milesfonai, C6«fin« m Dvl r**:.. fH VI, 1UI5, cry. I^-W. ^£ JVf^, Paps: 
NlDQlM IIhihJ AtMKiatlib Bfcl«jt1uAinni t BcrtinlO», ctp. 1H> 164 — A h. &**maF<xu. to«ppn 1,2 
fl^n. cip. 1 IKi— il, l^tenAi&a Ipnini »■ Ai^t*^ K»opt< ui tut^is in npiOvflfar*rc. lioPrt*" 
m HspuienH tiwp^ "T*fl s Utf**, rrx. Vfll -IX (I9??X «^f. 149^19^ — *?#. /*^w- p Tarn 
2S" 1 f ,: ^-jj|»rtn IMU P 01 (I99C», 4, ctp. 3* -aa A iZwti. I^hoohcw ** t t a. t>i- 
iCbCv" ™ "ana hRKOAlia 1 no rsitummmn iu eMia.|»iii tft HBAK i. \13, 1WS, cip. ^22— MK — A &- 
nvcaaUAi nareana n iibj^Ob^Towre, n» p HW, n XXXV. I IW*ft— Hr A^*^. Oaaa^^^op^at 
apenffom Dt-ro <*** BywiUnwI-iic* XJ, I (IMOJ, crp» 5-31. - «rf, /ft'tfScU Eiac o c^waBo-foinp- 
o*< ap««iccrHX IX ro ocaa, HyrArtinoiiiviu XII {\M\y p^ 7 l ~Q3. fe Dir/tav Dw KtspoiM Nlwlit, 
j.Hipwad C3e»ainlla Bqlgarociim lit Quelle fu! die tcigafbchc C™ttditr Fr^thilll dt* Hvm- 
Hcf- uad iUJlli**ch^ 1 ^ L Wlw f !W^ ctp. 3*S-3tt «2 NicC'lai pjpacr I Epfaktot* — Hhi'hv n nau HuuLjrf V NICOLA! PAPAB I nAnA hhkojiaPi \ I EPISTOI.AE L riHCMA /. h'tcotaus responds ad conAuttottQntfi 
ludvict wgU Cermuruae pur Satomcrwm 
eptscopum Constftftthrutem translator In- 
ter cetera papae rmntuuur quod ludovlcus 
turn rr$p Bulgaivrum peeem tottjir*um 
aispo&tum h&btat 

864 mett* arm. 

IX. QuoniMi nutitiaa, quod lidrlis re* 
dispesitum habeat venire TuUmametdeinde 
nan turn rege Vol^rcrurocDnfiniiaic ef 
Rntthmwl volcndo aut tolendosibicfcoe- 
dicntcm fotVTC, warn us crnrapOteuteta Do 
mitiur . ut ;K^rr.N. qui fait cum E«cob pat- 
~\~:. "\n, Hi quoqilt CUIT ir i. tl VUIil OE1- 
nitus suis el b*ne disponat iter eius, ct 
rum parr ct gaudto rcvcrlBlur ad propfia. 
Quia vero diets, quod Cbristianisiimus rex 
sperct, quod ipse rea Vulgflroriim nrt firte m 
vclii conveili et iam iijulti ex ipsis Cluis- 
bam fact! sint, gratias agtmus Deo, quern 
precamur, ut abundart. facial fricrtiiicnto 
fiuyuii jij Iicico S»K* Iriuiiuiu vrro pf» 
cis ct ocati&nes, sictir pcf tc horlatur, Deo 
propidofaefcrnus. (Ep-CCVl, p.293,_*) /. flan/i Hunojtaxi omz^bopn hq janum- 
Bamittma hq JJtodQBUH, KpcAfi na rep' 
mchvk, omrtpaxeHti kpe* enttacona ho Kon- 
anatttptft 1 Ccacmok. Me&cdy rtpyumo 
nananut r ytedofttH, *£ jMhttK &*a Ha* 
Mipvtmt da itcjww mup c faAuxpaatn nap 

Cpe&ama hq 664 i, 
IX. lloRerec FA cwOiMBai, ve e*p«Ha? 

Kjjtffl* HMfi^ HJMCpCHHt: ji n.n- D > "i- ■ 
na 8 , a nooic as . - .n r MH C U&pH H* 
6wirapn-rt* ii jia noAmm /Ktfpotvumo hjik 
uochsju rrifTifi', aue nam! bcwoti* 
l^h»i 6or aBrej'fcT, itoftTo e 6«ji c IHIfmp 
sa Hkub, jT& 0r« h c ncro, « c botjkh 
neroa* xopa m aa HRttKM i^oftpc rrhra My 
H /Ii -:un. jia Ce 3aBlpHC D M- I K C I 
HOCT a CTpanarfl ck. Ho noncwc K»3eam 
se Tn.pM npe^rmiHT na XpBCTI Kp<w c< 
fUHfia^, *#e caawHi uap Ha frwrapwit we 
^ae fla ce ronp^m » ^e Miir^Hnfl or ra 

NMTt TUX OhJ« CT8HW1U XpHClWiHH, H»C 

G^arojiapMM «a 6ora h m motkm ^a yMiifr 

Mil IUIOJ1000TC B }KHTHHQ9Ta Uy. A Blie, 

rcakro Kpo^iiv Hit Monti *tpcn i^O, m^ t-a- 
pejiKW nftcr b i«e ornpaiwMe MfuiHTOH 3a 
TAX K1*M *-n/- ':; Jiv-\ COT* Z Nkvioui papa iftncmarnm cetffi>s$u£ 
arcklepistopos et episcopos in ngrto Ca- 
roU Caivi de {oniention* aim tcclista 
Constantlnopclitana Inter cetera propter 
butgororurn siUvetUvfiern txattn ctrtinrvs 
fatlt 

Nictlaub episcopus ^ivonini dci reve- 
fentissimis et SAnfMssimis HincmarO Ct Ct- 
teHb conlratrilius nostxfe arctiicpiscopis el 
episcvpb in tegtio Karoli (jloriosi ttgis 
eccleaas comitufas rcgenlfcua* 

Omnium nos pfirtare onera,qui gravai^ 
tot, unno haec in no&is portere beatisshinuii 
IVtnmi, qui nns administrationis suae pro- 
tect ac tvetur hcredea Irateinitas vesba 
liquids aovit Vcfunjtaiuen itrter alia t qaae 
nos imnenas laborlbus ir-9cnmt Ob noe 2. nam HUtoAOA yeedoMfi&a Xuhk~ 
MUp u dpyznme apxtiermeKonu u tntxcxo* 
ire ft tcpQAOttscmo hq KapA flAcwum 
sa cnopa c liflpuzpadcrcama tfiptuc, t&po* 
den Mtwtiy dpynmr* nopadti nediUHK&a- 
heme hq GbAzap&me 

triMCKon Hhkoaa^ ciiyra »a downwre 
CJiyr», ro jrocic^THWHTt h ceeieflujH Xhuk- 
Map 8 h jpyrmt uaum «pxHeiiMCKonit h 
crmcmnH, kohto ynpniwiRiMT ocuooGiufre 
UifpKBH e uapcraoic b& cabhm Kpaii 
Kapja 1 - 

Bw» ^parc, amere floflpt, qe mt ho 
cku TC^ecTwre h» aoraw, kiwo rrpa^ar. 
iwk, no-npflBO t thr TCHtecTw hoch ipe3 aa^ 
UpC&iattLCKHHT FlCTl»|>, KOfifO »** noifpo- 

BWTCJKTByea P vn- : :.[ ■ :■ K8T0 HfiCJMHH- 

im ±ta neroooro cJiyweawe. Ho Me*iiy 
4pynrre nema, Mffo km o6peKfHiBaT c 
nperweMF rpH>KH t OpfM »** «^ **t Bifi- *ar» ^c, «■ i»q»t MDCAy nrmjM h f Miiaf m r Cmi CKJmtn rponta Hpctv^m KcfflBCKH. Hft". 3^*PS*;**a< 
tktopM*. 1.1 rm 16—17 * Poontfjw vw» iu Mor*WTfl (Wft CT> • X»mtap «>u pefli*-™ ^tf»i NfcuUi pap* I Epfctclac — naoe h* ran* tawm I 63 pratripue commovere, quae n< r ■- imtro 
un*v*mi* oeciduae puli, i Crtcorum ru 
peiatoribus, Micftabele scilicet el Bartlio, 

■l r " his, qUi fflW parent, neqoilei inge- 
rvnth<. Hi «uujj vJi'v ^( luvttlJb Limlia mv* 

irtflamati quae inleiius adnotshimus nobis 
must eiiinina taeresecs Inplrgerc rrtoHuntur. 
Odio qoidem, quia Photii addlkri ct inva- 
soris ttdesiac CcneuiHiiJcpoiilarac atqu* 
neuphiti a dejxwitis ft anathema tfeatis fac- 

bavijjjus, itd d darmivfmiLS, Iratra sci- 
licet <t coftimdristfj nostri lg;*a(ii eius- 
dem ecclesfee patriarchal docctionem 
utpotr a aubicctft cl ab Imperial! pc- 
tcntfo tactai nullo 5racin:e»tc* *5sciisu; 
inridia vero, quia regem Vulgannn Micha- 
hetam nomine cum geiite sua Qirfeti 
fide si^ctpla a stdt bcati Petri Instfttito- 
res et dotfrinam exfrtisst eudkront Vo- 
luitec quippc nimiuiij anhelantes eosdem 
Vulgcres a beati Petri aubtecliocc stibdu* 

Hanae religions ttiltdt subiugare U-iia de 
sancta Romans ttxksia non hnberte t*a- 
cabm ant niffam aut aHquid liuiusnuxli 
prReAcaeit, qnatenus ili adhuc in fide ro 
dfe hew; audientes nee quasi imtos et 

vjtent, declinent atqne penitus descrant. witoro nn cHymaaa ions, wjero ^komhc- 

«3W Ce nptiWHflDO MM, T. e. m nj*J«T« 

aanajtitjl tr*pK8a, or rpKiKHre nwiwpaTO- 
pn Mnxaw/1 1 h Bsat/trfP b or ?*»«, kcwto 

H*l C'<* nOJ|GttKJlBflT\ |£ ca *yC^XHL*K*fcti 0T 

owpaaa h neuaBHC? kim uac h ce ciapum 
A3 bb ii pun h mat y* fpcrtwCKH npecrkn- 
jkbh*, hohto no-nararu: me oTtierrsicHN. 
Bjn^fiOBCnw ca oi o«pa«. noite^e hhc hc 
cano Ke oiioCpMXwe wC>!|-*Lefo aa na7pn- 
ujja iui 'Kijiifl. i>4)/;Hntf v noxHmTe^ us 

KOttCTaTflKKUJUWlLKSTa lU-pKBfl H HOB0HC- 
KflT>CTCR t FanpaBTTIO OT KtlUlOwe^H H aXff 

ttHOcawt. ho ro npcK^xMe, Karo bc ce 
ttrxccnirue >a cw^flRtto Ha msium (par 
h CbCViyMum^i HrpflTwfi, nftrpwipir na ci^ 
t Tiara It^pkna, notmfce *: K-sirspucHQ or 
or<nVi«iH h ot HMnrparrpcKO Hr^r^- fe 
ca BAfeftKCtperm vt acHaBHO, noitewe ■jyxa. 
*ie KHitrtT Ha Owcrapjfre^ nn mw* M«iraM f 
c^c/i kbtc npMf aae^HD Cbc cbow napoji 
xpHcnwHCKfiia Bflpa, rc«Ha or npccrona 

menw Rfl rapfrra. IIohc*c hcmt h ce Tpy- 

rapB ot nojt^KHe^iBC Ma C/iaweitHB flertp 
h *»rrpo jia rw noKopHT na lbuhis tviau 
boa npejyior Ha xpHviMHtJCKBTa pp/nfrim, 

Hhp^sa, kohiu u»ua HVKSKno ncrno HB 
BCijOcrarLK hjm nruto ii^'fun. tB o«tiH 
t&wirapuTt], mo onie Hon bi>b BflpaTa, 

<!)-MflKB T0B», Aa HH OTGflJ'BaT, A3 Ct OT- 

B^ottHBar ot nac n jib rm t?aocTfftwT na- 
n*MHc Karo rpcflmopi w onpKKaHit or 
ntiHctOTHHTe na paauiB'tmi cpeca 

Koraro otochihjJIC Tana <;c npH- 

iecH«Ba3K€ o? TtairpHww n re nswiOTatMC 
or npcro^cMM MTpyjiHeaiiH, ^iu HtoMUHBa 
ho nn RWCCTHBaT. sc ca apwcTHrnaffl npa- 

TffT^UH HH CIKJHCU&THH ae«K OuiTapCKH 

tiiwi** 3at€Do KOft e Toan^ poftTO wiomc a* 
Kajirc c Kina Pmoct h c kskbo 6*»paft- 
ho AHKyBsbc cf ramjiWKii^ iroraTO ysiiox- 
«e 9a Tmn*frrr> ensenrc-fnu ouKpi>CT8aHc 
nopanH niwpocTTa Ha tiowfinTa 6-wrocr h 

JioieeHne na XpncroitoTo )T»i^iie or 6ua- 
xtHHn anocnwi rier^p, v. e. or Henm 
BpeCIWi: le. aKOH 18 Ohm XBJJEV m/iow, 

OfeW HH CTflFaXA AaHWH UptB SHpaT^ HO 

ome h jaTuia, »;e b^^axw afl ce onfpBBa 

^ npCS l^IHHTf .¥wh jtm>h u nn rytiia m*T 

M*mu m utuuntacKtt avrxpnc^ (KM01, » Hacnml I, »uanrpHc^ HHneturr^ (W— 

*** ^" J ** "P^M^UBW W 50(1IC I - nCTtp. Haiti V MiiprKB. MtoTO . . . i. ■ .:iibh P;U4 

np«vcc<u una SAL a j gmnM U ian> Hnw-iaB 1 BUipoot m-pzy oaaart, sm Ktnw ™n crn> Cum bis itaque wudctaitoua 

undique coartartmBr et ingctitibu* preme- 
tetaiir angustifa, ecce aiMlo l^ah* Iftm ftH 
legis Vulganim rohis ^desse nunliattr, 
Undc qui* est, qui dfcere possit^ quanta 
txuJtattone slmus r^pieii, eo quod et eofutn 
aihbrem couvcrsiwreui per divitfaa horf- 
talis Del cognoYimus ct quia (Qq& dectri- 
'taio beati aposloli Mil ieu sedeelufi n- 
quidssc compcrtmttt, qui, licet tougt po&it 
coroofd nobis tauien Cacti aunt flu ptBN 
scruca, sea el qma pet eoituu itgnura fe* 

ciVti^ ac lerrenum raissK tjustripad terrain 
decorum accefSLjm patcrt ptispcxirous. NkdJ p*fw I E]ds*>l*e n*M* rt nanj HutcW I Ordinate igrttif qua* tarn Vulgafuni gentia 
tflrgruexe lidei rudii:*ntisa^ovinuisqi;am 
quae tjotuElArifjmprifm mUtere disposueja- 
mus mis&o$ qukme coetros cum testis iain 
iKHritrati regis per ijtttus tffl natures re- 
RKKiem Jifeximu& Quos iuiperatores Ore* 
cufu:n im>ii sulum iccipere mini me conf^n- 
kwufi, veiuin eiiaio vehemeiitei advciau* 
Vulgares anlmos cotiimoveiunt, co quod 
ptr iU^iu cos terrain transue pertnisejint, 
nihil alfcd piocul dubio iiinuenttt, uati quod 
eob, » P« a**l>i subrcias; regfrmfs tranriP 
pent, ilii:- paxuli, tiadereRt, . ( uibus prae- 
jata* iifbis heretic! prrnripes s^'iepf 5edfe 
apostolicae itgatot pro causa lidei vel cor- 
rections ctdcsistieac destinatos tr*diriiF*tf 
tagjmttjr.. Fraeterea cum v«iig»uni rege nemo- 
raittibus et ad urbew Constentinopolitauam 
tijxltm noeliis accedeie juishs conairtibus 
idem iinpcretofes epfetalam tfuam ipbi uctii 
Vulg&ruc:: haiteiuisenuit, q»tam illt accrpiers 
tw&a per kRatoS nostros deferrt devota 
menle decrevit* Accipieolibus ilaque nobis 
et pctserutartihus eandem cum atirs ^rrtjv 
t© epistolarn noii tiar.c saepc inemoiati 
principes dklantes nisi in lacu bbsphemiae 
'■■-■-v.- ■.'[- ■- 1 in- el lulo :oris u*i pru 
atiaiuento luisse dubio patiierunt Orantur 

nerwialitef, quae Imgua tatitia utitur, ee- 
ckafirn reprehentiere, quia tdumimts m 
sabbatc, tjuul syirituui sanctum *r pat<e 
filJoque proccdere dicairnis, aim Ipti hum: 
tanturn ex pair* procedere fattantur. Di- 

prrtbiieros soitirt coniuges prohiberans, et 
insimularr trmptAnt, quuiasLii whUtiuptd- 
bctttrts rhramate Imire baptftatoruni Iron- 
tes Inhibernra; quod lamer dufcina no* 3a HaniHTe npaieuHUH 40 *mht* hi r*p- 
Hmtt, <^>efl wiio uapejiMwc Tona, Koero 
ti&ucpuxue. ne oiroeapn t kojikdto h* «a* 
•Hf-um^ra b»pa wa 6Mrap«Tf, TftJii^OBa n na 

TCBa t KOtTO OflXMC pCUIHftH 4» iJpBfHM R 

KoHcTaHtHHCKiOJijHHe oinpaFJiXNe u uaiuw- 
tc nparciiittm 1 jawiito c npaiemiuHTc Ha 
cno*»ei«Tn*i ne^r wr*» t ?fl aa mhiici npea 
cipaHara uy. Tpwi>>rre HBaiepaTOpM He 
*avc iihkmc hp ce n.rjiaaixa jut i« np^ 

CMftT^, HO H TP^p^ M^OrO « DAanfCBUXa 

cpcuiy Ctnrap>iTc aa Tooa, wcshh iio 
bo^h^m w m«i«t npea apuarn hm. Te dtd 
rhMHeiiite Ca itcxawn Aa Ka^aTowi ions, 
<je aico ca G«/ih uhhjuth npf*3 HOCSHHCHH 
ua thx atMH, mei« ca ^a tm npMWAar hfi 

lW eptTlWeUCHTV MMliep*7fJpl! H3 CftCUe- 

H3THA rpai: *#ccto ca npwaDa^H iip3T«hi-- 
u>rre hi quqccwmhkcku* npecToa, kohto ca 
r»tiH jonpamaHH aa flejioio «a anpsia m« 
ua u>pKOBiiOTo HJatpaB/ietilie* 

cc 6&BHAU upcf KHJua ua rrhJirapnTe k jtoraro 
ce onMTiw^H jif iioCTHnirr wi'PU KoHcraH- 
jrtMo*EOA cfcniKre mmepsTfipH mftmfl 
n^rM^ jo ffitSH «3 (Va>flr*pnT«, raero 
Tuflp tiiOM iiwaiiUp ik>p*ah cnowzf^ npejia- 
HOfr pemwiT jiji hh ro H3npa7« no Hauunv 
npaTtiiMiw. M n»H *atu uojiy*t«aMe » p*- 

3yiMXMC UHHHa-lWHO O»m0T0 TOM UHCMO 

laerLnc c apyrnTt uuLaHHw, ctana hm «a- 
irwiHo o^eBHjiHO, mc *cto cnoMtHa&aHHie 
rfMnt-pB'iopH M mi y a llW tobs iimcmo ca 

h ca Of nucjiyjKJMH! BMecrc c Mac7Hflo 
C THHHra ua aafoyjaT* Te nUECWta ce 
<irtHTMT Aa xyjiRT KO/JKOTij HaUJara u>p- 
KUki b Haoh<jcr t rOJi*<oBa o5mo « Ufl/iara 
irbpffna. Kowro c« aiyMH c jiainHa<« e3HK, 

4e CB6TM JIJK H&KUAIia OT 0X1(0 a Cl«ft, 

AOKaro ie upH3HdBar ? se tcA up€«y^H33 
cftNfo or <mift- Ocse« tubs i* haaBar. sc 
hue ce <jrBpau!*84hte ot 6pflKa, none»:t 
jaGp*n*nA*r «a cBcmciiiinHW ^» »» M * T 
rhnpyru, h ce oauiBf+r ^a hh xn^pjun 
ynpew, »witro 3a6pettimflwc Kft CfcuiKT* 
coemetiMufr Tifi IKHUMT t M«po w.*>oto 
ha K/bma»fiHH7e. Ilpw top* te ndptfUO ' 8 b*f;p0T*rt*TA fftpni hhcw na HHEonea I jjauwwi nato fl m xe n»i*^ ncun««cwi ■ 
wflcnmn n B^^apHi ^ npNHHafMncTO n htj* nowon- K* 

ddbi Bunii ia oivji^t n lUnrrHti QoaiMf»»a imm a«n"« Tfimana or P»*« npw »* ,m l™ 
«8r. a natiCNir^ mam OMim aa^paiaiiai h* GMiip;-t>>euiKi*fic>^* iiwuji* iwmpKa^ei *«ia 
awiajM fComM i* Pirn Ua:- 3«rif^r^* Hmpna, J. 2, np* 116—117. » nhf.rtiw . 
fcrticv&rci) Mama t »«at« &«*aifl no *im fopw w e ^-n^fMaao x «c. C>atp»*^CTo «> v^»*^c 
cr crazsaausm puu--ae ua narraJiueio n *-»_■. 


R<*n<™ Ni.r-1 - ' ' P^l** Om«pme ha tmA H«i*>4ifl | 65 ex aqua fluminfa conficere faJlaciler arbt 
ttntar. RcptfeheiKlere mbUBiiIura molhmtur, 
eo qucd oc!c> ebrionurHbus ante Pasclia a 
cainium rt stpteni tbriwu&dibup a casci et 
Qvocun «ai more suo nmi cc&aiiwb. Men- 
tiuntur qaoquc oca, skuli per A ipfioruin 
cooscdpn irdicatur, agmijn ui Patella ™> 
it ludaeortim supef aJtare pflrircr cum do- 
nilnlco cofporc beiicdicere el offrne. Quin 
« rtprclwtideie satafjunt, quia penes nos 
rlend barfcas rader* sua^ noii abnuant et 
quia dlaconus roil suscepto presbitcfatus 
officio apud nos cptocopus ordinatur, cmn 
>p!« eUaui ilium Qufm patriarch*™ onim 
nomintnf, ex lako subitu loreoratum ac 
momchum factum saltu ad epuwufHtus 
apicem iiiifriiali lavoie ac brachio rrovr- 
nm, ul fpsi potent, mimine lormldavTrinr 
Data X Kafcuds* Novembris 11 diction* 
prima, (Fj, C,pp. 601*_^, «X% 604,) IL KtSPONSA NICOLAI I PAPAE 
AD CONSULT A BULOAHORUM NHrvrnr, *e Hue ijuityiafiaiie UHpcrro OT 
L-tnua boa*, flopw Te ce crapaar ^a an 

OffVMT, VC K HHf KC CC ITh3fll,pH<a&*e, cno- 
P*Jl TtAIUiB O^HVflfi, OT HAcHC Ha M€tO 

octu ctnuHUH npejiu flacxa u ot njcne 
na CHpeue h al ■ ., n npo;rKA»;cmie Ha ce- 
ACM cmnimiui. Te m>>kfiT ocae* ro&a f kaic- 
tu ahsh ii ot apvrtiTe KM QHCUHI^ 4C 
nut 3 achh na rfacxsra. no o6mfln *a 
Ayjume, fvwrc<*6BH»ie h upHhaoiMr D 
weprua fftpxj- o/.iapo arrtc 3t*ABO c roc- 
noflHero tw. Te ce crapem tuqo if m 
kh XyjfflT, «ic npa Mac fciMpKiun-e ne ce 
OradBar as cw fip^cuar Gjuunue h it 
npH Mac tann flfutOH craea enncKcn, Gta 
Jia e nojiyiw* CBeiawH*«tK» ran, Maicap 
h cawH -re jia nc ce itodonxa h^ KKfi-Maji* 

KO, KAKTU CMfl1*'f t HCPflJlH nOKp«B«T*JlCT- 
OOTO II MflfTTA Ha M«liCpBTOp^ JL8 H»fllir 
Hat C -Mi-ii CKOK JIO CrfRCKOnOKM spbX 

to^ p kototo Hapimar coofl narpifopr. no^- 
crparn h C7anaji mi^AHam or MiipfiimiT 
MOIWX*. 

np |K vkt<jwbp«J, jTLpm wmwrcr. 

H OTTOBOPUTE HA IIARA 

l-IHKCMIAfi I no AOriHTnAMHHTA 

HA R'hJirAPHTE /\d consulta veslra DM multa respoti* 
ccneia sunt iiec duiritnus per angula din- 
tios immorari, <jui Deo auclorf nor solum 
iibcGs divinet legi^ verum attain el mis- 
sos itraifm idoneos, tjui vo6, pmut tcmpus 
et ratio dictaverit, <k sirgulis inslrnant, 
ad palriam vestram el adgturiosum r^em 
ranun dikclum filiuni cwsttum detficm- 
(tiu sumuss qiiBxis et libros, quos wa*v|- 
aimus ncccswrios illw nunc essr t mn- 

UliSltUDS. Capltuluni prlmum. ^Itur (^imie ac 
laurtabilrtcr m pruna yuutaliomjni vestiif- 
ruui Uojim r^etn vcstmnt Icgeru OiristiA- 
nam petere peft«b*tis. Quae si lalius «- 
pucan temptalur, tamnnasi scribendi sunt Ha uonflTBflHirtrra dh «e e nyjiCHD npo- 

CTpSKKO AM OTlUfcJpflMe. ITbK II H& CWe 

»bjHa^tp«DajiH na ce cnnpanc laj-Kafituro 
n-hpxy kod e^HO L>r tax, ttA kbto nm 
c OoxHfl nonoui ce rarmu nz OntpUtH 

B pMHHCTa HK B AO CJiaBHHfl BH hH*J3 fl t 

m»:^K>6neH*i>i hh chh. lit raMO KHtimTe na 
fiowiiH 33KOH, no w jiocioAhh cbuh upare 
ninui", kohto ^a kh noyiauaT n orjieJiHif- 
le cayMan. kskto upOMcro u paforava n»- 
juu-a; t«n TOBepiane w KHKrRTf, «omt> ( 
wkto npernHJiiaw, cera rm ca hwCxo^ 

rjiaaa 1. H rbfl «Horo AoSpe h nox- 

BMBO e, ACTO 3ajTBffBaTr HM Vl\>BQ MHCTO 
B CEOBTe IfenpOCH, W BaUlKflT KH5P HCKi 

ipucTmmcKH 8amA Ho ako ct oowxaMe 
.nn ro RSkoaw hoiwapd^ho, Tpffftna rf TA 


(*> Rwpcp*a Heohi I — OrrawpiTt ua nana Hvkimji* librl; 5ed ut compendlo, in quibus prutH- 
pue constet, ostendatur, sciendum est, quia 
in tide et bonis operiuu* lex (Jwfstiamruin 

subsfeiit' Nam (Ides prijus est omnium 
viituluir. til Conversations cfedrutjuia Undc 
et prima die lua tsse didtur, cum a Deo 
.Fiit lux* dicluHi hibse dctciibitoi ; siqui- 
clem et propter hare Oristus in terram 
descetidiL Opus auteiu botiunt niluloiiuitus 
a Qiristtano * Klgmir ; qumadmodtini In lege 
nostra scriptum t$t: .Sine fide impossible 
est placerr Deo*» sic ctiam scriptum eat : 
piicut cor^tj mi* upirilu moftuum ust. ita 
et fide* sine operibns raortua est". Haec 
es I Itj; ■. ;.u: . . r ; . lieec tsl, (juoin qufciqoc 
legitime ciistodtem; omnino salvabitur. Capitulum secundum Ita diUgere debet 
fccnio turn, qui s* fusapil ex tacro forte 
sici:r patfem; qmr imtno quaufo pracsian- 
tior est spiiitus taint, quod illud spiiiuile 
Sit pflfrocimum et secundum Deun adop- 
tio P tanto magfe spiritalfe peter in omnibus 
est a spifitau lilio diligendus. Marcus erim 
evat^elkta Petri fltacipuln** et ex sanctn 
(uit eai& baptismal* lUius, Qu?m nisi dfle 
sussel ut patrein, ei non in omnevs oboe* 
distct ul fiHuu Nulls vcro inter eos et fi- 
Ih'is eorun conFanguinltas *st t quorum 
spirims ea, quae sanguinis Sunt* nestit: 
H Caro euuii" t secundum auo^foluin, p u>ih 
uapfcdt actvcfftuf ppiritum et ^piritu? art- 
ierg*i& carr.ein; hate euiiu invicetit adver- 
santur". Est tatnen alia inter tas gratuiU 
tt iCJitcla communio. qua* 1 non ef I dire rula 
ccmanguinitas, scd potius habenda spiri- 
talis pro&imitas. Urde inter cos non aibit- 
nmts esse quodlibet posse conioRale co- 
uuLium. qua nOoqu idem ntc inter e< \ qui 
natura, e1 eos que adoption* filij sunt, ve* 
nerandae Romance lege* tnatriimtnum con- 
Uahi pennitlunt. Siquidcin primus Iistltulto- 
num liher,c«in de nuplns loqueielui, intex 
cetera: Jntoeas*, inquit, p pera>nas, quae 
paientuin Ubcrorumve locum intei se op- T'i?nin " m 6rc6poftKo wnoro kimm; 3a jia 
an noHiiKeM nil ;*KparKo b kskdo npe- 

My.MHfi Ce CfcCTOM XpRCTHPMCKWffT aflfrTOHj 

rpflrtta as nacre, **c rofi no^t'oa na bh 
p»ta ^ iioOpHitr jKJia. biiposc« Mpail e 
ntpfla ct bchikh xo6pozt7enn b oioabhk- 
HK'iecTBoro na eepyiuuanc Exo ^auio ce 
i«5i^a aa hma cueTJiMHa k b rrbfcuH £en, 

KtHflTO, K3kTO CC lipefl^Ra, 6HHU K3fllriO or 

6ora: ,.fla 6i»jte CBeT/!inia!*\ t. e ja Cf 
HrfM udapeuHt ua twpii'iit, ni* x aapa^H 
Hca e enwaui Xpvcroc his atxftTfl. Ho bcc 

I13K OT XpilLTIIfiHHIiS Ct H^HCKby II AOOpU 

Ae^o. KaKTo e ihicamo e nauiHR sakoh : 
v l>€3 Bstpa c npm>3MOHiiio ita cl yrujui 
liory"\ r^B Ci*u^o e nucano: *Kaxro tk- 
^oto oca nyx e Mi.prw> ( taka h nnpara 
0«^ ai^a e MfcpTba**. Tusa; e gpiMnii 

rnani BCVKHro Ham>AHO t aKO mipno io 
cnut 

r.mua 2, 1 1oiwk e ^ii-weH raKe jaa 
o5iaifi ohh, koBto ro manpwcMe or asm,- 
ra fryneit t icaKTD o6mi rtanw cm; jiopu ko^- 
ko^u noee^e nyivr npeffb3Xv*£a iuth- 
rji, lojutona noneif jiyxon«BffT cint Tpflfiwi 
Aa oottsa ;-. ,: ecmo OTHouienne jiyxooHiifl 
cm 6anUt uoneiHe okoba BT^»jfneuane e 
nyxnttKO nonPHHTf/:cTBo h ormicnRi jhl l: ,. 
t'.iacHo Oora. Leahre/jHCi'bT MapKu anpo- 
(wm 6e yufnitK na flerbp h ct cbctoto 
Kpi>incHHe ncroD ot« 4 . Ho aifu Tofl uc 6e 
ro o6n<4an Karo 6aiita, to >*e 6n wy cc 

(TO^^HHHUa/l KSTO CHll DtO DCH1KO. HHKaK* 
BO ■USCTltttl K^W»K> DUUCrBO HMMA MfitC- 

Ay riff n pmroncTC hm*, n»ft k«to jiyxtT 
He nphdnasa oboes, kocto npMHaw*^' 1 ^a 
Kp»STa. # 3auiOTO nji^TTfl — cr>rjracBo 
anocrenn — noxorcrnyBa npoTHB jyxa h 
iiyjfbT nponiB n^trra; xe BntxweM cu 
nporviOAeHaDyaaTDaattMW'.BccnaKMex 
A> twx »ma 4P>'f* 6e.%KOp«CT«a n cacra 
oftnnfocT, nostra m TpnCea jra ce Haaoea- 
aa Kpi>BHo pOA^TBO, a no-cKOpo TpBfifta ^a 
cc cwra 3a ayxoBHo cponflBane. 3aro6i 
Hne ut mhc/ihm, «je wcnoiy tax Mo«e Aa 
MM8 K^KIvlt ha« r 6pa*Je« Cl»K^3, OCofifMO 

KoraTo h cecuieHHTc dumckh 38kouh hc 
no3BOJiflHaT Jli ce { RK|)>Ke fipan jiopu uck- 
fly Tuir, kohto no powmhh* ca chhoep, 

H OHUh, bOKIO La iAhHUK Hpt^ CCHHOMl»a- 
HC. DlK H mtpMTfl KHKTfi ll£ liapCj6»TK t 

k3to iwk>p« 81 Gpaua, kTisaa «c*ji> jpy- 
roro: fc Me*Ay PvOI Mi^a, kowto wvar 
noueaoiy ch muctoto ha pouhtmh bmm 


I. irrupt 13- * T. *.i r»;iy ;iji i^i t MUM — Rt*tKm»a NtttdU I Orrcccf* cans Hnn . if) i 67 tinent, nupUa* coulrali tton poeflunl, vc- 
Itftt Infer pafrem et litiiarn veJ avum et 
iKptein vel malrtm et (Ilium vel avteiri et 
nepotem el umji* ail infinitum, el &i late 
personae inter at coierinl, - ■ I - ■ atque 
iiicestas uuptia* contraxisse dicuntur. fct 
haet arleo ita sunt. tit quamvis [** adop- 
liuueiu parcntum libtrnrumvf loro stbi 
esse coeperint, non possmt inter sc luatii- 
moiilu iunyi Itaque earn, quae miH per 
artapiionem (ilia aut neptis esse coeptiil. 
non polero taoreiii ducere*; et tnlra: „Si 
qua per adoplioncin sorer nijhi esse coe- 
perit, nuaTTVliu quidein constat attoptio, 
saro inter me ct cam nuptiac consisterc 
non possunl*. Si crj*o inter ew non cor.- 
tiahitur tnatrinionium, qwos adoptio iungit, 
([uanto pnttus a canali <j put let inter se 
conlubemio cessare. quos per caeleste a&- 
cmiuefitujii rencncnliQ ^anui spirittts vfn- 
dt? IxHige Iglriif congruetitius filius pat- 
ris imi vel (rata jikug appcllatur i^ qcitn 
ffratia divina quam quern huinana volun- 
tas, ut lilios eiw vel frurer mens esset, 
fkfpt, prudentiusjue ab altera corporis 
cotmnixtionc Accrrntmur, qttntiiam spirituf 
sanctus sua not caritatc coedunavtt, quern 
si vel carralis necessitudo ud inviwia no* 
rnulabile culnEdtm CtfTUptibflfa nominis 
arbitritiin copulasset. Cap, III. Cor-suetuflmem, quam Of*e- 
cop in nuplialihos conlubernib habere di- 
citts. comniemorare propter piulixitatem 
stili viUWet, carptlm morem cpiem sancta 
Romans sustcptt anliquitu* et bacteims in 
butu&modi coniunclionibus lend ccetesta, 
vcbis i ' ■ &tratt studebimu*;. NosTrstts st 
quiriem tam mares quam feimnae nofl !*• 
uaturam auiea.it v**] ac gtnteain aut ex quo- 
litct met alio compost* in, quaiKlo nuf4ia- 
lia locCura Lontrahurt, tn rApjtibu!= dele* 
runt, sed pod spoi:saIi9, i|uac rntorartnn 
sunf nitptiflniin proini^a loedera quaeque 
ttwweneu eocuiii. qui hsec conlrohunl, et 

eorimv "« qiwxuin potentate $ux\U ceJetwan- 
tur f et poeUhh arrhts ^pon^an: wbj scxxi- 

fcuh p*r dkiluni fidei & se anuki insigni- 
turn de5pondeirt doteinque ulrtque placi- iicnn T he Kowe *a cc cuntna ep^ic, »anpH- 
Mep Me»t^y Cauta h jfbmepn, iuu< a*20 u 

Fliy<l!<a, IL1H MAftKa 11 CV«, HJltT hJlfifl W BKyK 
H Tbft HaT37-bh A« (k^KpafllHICT; II AKII T3* 

Kilns jnrna cc cti^CT^jir nDMewAy cm, to 

Te Cfl CKMOWAH, KflKTO CC KflMfl. npCCTb* 
llfM a KpbBQCmCZti OpdK. H IOB3 t xii:a 

anTOJlKOD^ f ^t M^.srap « jia ca rp>uio6iXH 
^pca uCHHotftttatte m»icio ua vu,iir;-.:in hjih 
*ieua t »ce hak ire mojat m ce ck^phcst 
noMejbj;} en v GpaK .H rbfl we trie wora 
na cc o*<*hb aa rwaa, korio mu e crana* 
«a «3p*a ocHKOBUBaKt ^T>meps hah dh>4 
»oi ,l f h iiD-jioJiy: p Aki> u»Kga mh e CT** 

Wia *tpe9 OCHHOKTRSKe CffTpjI.TO, AOxa/C 
HMCHHO e D CltJtfl OClJILCBRIBKeTO. Mt'WJiy 

kCHe h he» enccmeMu nc mo^cc aa ce 
CbCTOH 6pflK* f . Ako oieiiOBaTe^Ho He ce 
cioitoTO 6pak Mewjiy tha, ko«to ctr^pAn 

OCHH0BflP8UCTO T TO KC1KO nODCHC Tpfl6B3 

Xia H^Minar iMbrixo ci»Kit'ieACTao no- 
wfiKJty ch oHHa ( rrorro m*3p«»f7:aHeTO «a 

CBeVM HyX 0<J>¥P8M ( ipt3 UtOeCHO TflMU- 

cr&o? H rbfl, jiajiecj iKvywecTWo e ,aa ce 
muHOBntfl CM «a fonta mm n-iR vntf rtprr 
u«n t koiuio Ou*^jjja G^aiu/iai e o'/pejui* 
/ifl Jia frbne neron cwit nmi m<^i 6pa7, or* 

KUJ1KOTO CMH> KOTOTO ^ OTp*^H*ia 'WMCU- 

imia (wiv ( h no4vMrofkaByMK^ e aa fe 

BUv*: bpJiawt OT ittfiifu; !■.:- rue I ; enrr na i :r.'i.v- 
Ta ( Koraro Hit e ci>tj«hhjj cserw jiyx *jpe<i 
nvoero Mwioci*pn;iie, orxoaiKoro Koraro 6h 
hh i^bpya^ia &9aHMMo 6unu iwrbTLKara Hy»- 
fla, oluin npoueHgwKrrO p«li>eHue ha h«* 

CTpaHeHocrra Ha nawaceHwero hh na npn- 
noMHtiwe oOmtoh, rcIVto, kskto KteKare, 
rt^:irre cmaoffi d ftpatHwre cTtMetaitHn. 
me ce nucrapaeM aa bh noxaweM u i^an- 
hh <x^>rM p^M t walrto CBeraTa l*HMCKa 
iti^pKoa e B*b3npH(na or crape Bptwc h 
hak iioteia cna^Ba b cm>pi*»aHHH or rent 
BH|^ HflUieHllHTf, KflKTO rtT WfilKKII^ Tlift H 
ur rtWHCKH iiuw, iicficiBMTe/mo hc t*3rai 
na r^&BMTe ch ^navna noaeaaa hah cpe- 
<Si.pHn r ir^H Kanpar^rm or kaKTJi n as e 
mctsjj, Kora*ro ooiHiBaT 6paqnii cuosh; 
oftaiie raeji roAC*a t Kofiio c norouo^ito 
odemteiM 3a npeacTomua cBartfe h koRto 

fi«Ra oinp-i-^HV^ati C*C CfcrJiaCwem Hfl 7Wfi, 

KDHTO TO CK.lKAJBaT, H Ha OHHH, D ■tBHTO 

Bflacv cc MauHpaTt h c/kjl keto ck wijio* 
.w ch e o6peiTKi roA^HHK^T rojteamui 4pea 
npi>cta ua Etpiioc.TTav yKpacwr m Hunt c 
npKtea, h e npe^aji neii a*CTpa, yroA*a l.ri. (Dp im[,ttbj l f in. 1 a ; ul f J#l i j | p jo, 5 tt FtlfXn't- NiCOTai I pflflK -Oil • n;*i r IU Il*|U HuojjP [ tain spun&i* t cum 5ciip*o pactum hoc con- 
tinent* coram inviiatis ab utrat^ie parte Ira- 
dMeril* aut mo* ant aplo tempore, nc videlicet 
ante teropu* Ic^e diffinituin tale quid fieri 
praesnmatur, ambo ad nuptiali* fonkra 
jvrdticuntiir Et priu;iiJii quidtu: Ul ticlt 
sia Domini cum oblAiioniho^ qiias oftere 
titbert Deo* per saccrriotts rnanum siatti- 
untur sitque detiium beittdklioneiD et ve* 
lamen caeleste swcipiuni, a<l exemplum 
videlicet, ijiiod Dommus primo> homines 
el paraliscj cullocars fwnedtxll els dicers: 
•Crescile et rauHiplicaiiiirj* el uettifc Si- 
quidem ft Tobinf^ antcnuatn conimrein con- 
venis$et f oratloue cam ea Domlnum ors&e 
dBBCrtbltir. Venimtainen vttameii illud iioi: 
su&dpit, qui ad securxlas niptuw mlgrffl. 
Pest haec autem de ecdesia cgressi coro- 
na* ir; capiltbuh getfanr, qunc semper in 
ecclesta ipsa sunt Sofitae reservad El Ha 
talis nuptfailtbujB celebrate ad ducendam 
iudividuaiii vitaui Dumhw dbponerte de 
cetefo dirryuntuf. I bee sunt itua uuptia- 
ruin, haec sunt ptaUei alia, quae nunc ad 
ftiffttotfain non occur font, pacta comucio- 
rum iolltuiuk Pcrralum atitem e*sr ( si 
h&cc cunrta in nuptiali foeiiert hot Uiler- 
veniaiit, non dictaiiis, qucmnriniorium Cirar- 
ros \v$ aslcueie didtiG* pfaeserlini turn 
lanta soteat artsre ot. .*■ h rcruin inopia, 
ut ad baec piaeparafirte nullum his s»Hra* 
gtlurAtutilnitn; ac per hoc suHfciat secundum 
Ic^es solus eorura consensus, de quorum 
onion - . i ih i *. i — j i t. e . Qui consensus, rf 
solus in miptiis dctuerit, cetera etiam cum 
ipso u>itu cefebraia frustrantur, lohanne 
Chry5C6tomo magno doctoie tcslante, qui 
ait: »M3trimoniunt not: fadt coitu?, sed 
voluntas*. Iain vero quod feasaburani, si 
muliere propria dcluncta pewit vir* alte- 
ram ducere, scilote per omnia posse, Pau- 
lo egreyio pracrjictftore consilium dante, 
qui dial; .Dico autem uou jjuptis ct vi- U) vk\ tU C 1 &*. {£& 
13W; nutm.tasLl, 

t\\*V *\tfUU* iHMCfltttJ fij 

i. vi, m. m ha RftaMara, aae^Ho c rp3Mo?B*m, ckirup 
wflKia Tflfl cnoronfia, n npuefccram-To hp 
noKaHeiw 07 ^fiere cipaim ct OTtte«jarn 
jiDOMara k-v 6paqcn .---h>h nau nacKOpo. 
nip b uoiixojfluto ^e^e^ aa na ne ce h3- 
fo.pafl ^n re u^m*pi]iH i;u - .-.i Heujo ■fttrti* 
bo npeAu upeMwvUp cnpe^ejiGHO or arivoiift* 
H f^na Tnrasa nacrattaT b tp>pK8aia i*oc* 
noflHH c ziapoBfre, kohto fp«6na ia ce 
noAK^car Goi y Mpes p^icata h>3 cBeuieHM* 
kb. h n»tt cjic^ Toea npHewar 6>flroc,ioBR* 
ma m 6yvioro Ke6e*CHo, o*if«HiiHO no rtpu- 
wqw, jtero reaiOA iiacraHUBaftwr ir^pBn* 
Te xopa b pan, :n O/iaiuoioBiyi, halt) »m 
KSMf: ^I^WTCTe ii cr Nwowrreh 1 « npo- 
»iee- Ako h ToohI*, npcjiit mi ct cx6epe 
crc c*hnpyraia c»» iia e cropaQ aaejwo c 
utH Ooiy MOJiirma, kaKW ce npejiaiw, nee 
naK o^ona 6y*«) He npnttia ;^h, koAto 
crtnBfl mjj wopn fipta. CJien tob« ofia- 
ne, ksto Kw*oar or trvphflaia* wocftT ua 
rnaBure ai BeHun f Kcarro, kskto e hmmo 
oOwjatf, Bfluan ce naascr o u%pkhhl M 

T»»fi, C^CA OTlppa.lH y Bant. U H3 '"i ■ ihi i- 1 

Ttprttetioa Tt ct aeco^naT no-naraTi*; no 
■ .I-- - i '- i j- - ^3 acjitr iiepa^^iVH 
wrbot< Tona ca maTrtemiTe npana, 70Ba 
ca oO«>*aflimrt yioBapHHH* na flpa«08eTe 
nonpafi jipyni^ womto ccra ne ttn M^Kar«T 
npea >Ma. Hi*e o6e'* hc Tm>pjiHM, mc e 

ipeiiiHo, KKD ^CM'iKlJ TrtH h«UL^ Hft Cf Ha- 

Menrr c Opa^HHfl ct-ka, *ekto nw ka^m- 
tc, *»e r*punre bm noynasaT, occfiewo ko- 
rare ofiHKHooeno idiraba ro/iH»a anncs Ma 
cpejuiBB niem h«koh Mewiiy Bac. ra 
HHUIO we MoWe JIB MM rWMOTH^ jia CH HOJ1* 
roTnar ran iieuia; h asroEa liera oi»ae 
iJOCrarhHMO citopcA saruiHirre* caMO ci>» 
rjiamero na ohk*, aa ^werr cBtpSBawe cra- 
Ba Ay»a. IK* sko u Gpaxa /iMnox cemo 
rocs CT>r/jacne. to bch^kh ocranajin mma t 
urnp3*K> jah>- JiopH etc en moid ciQKpai>e, 
rrawiT RanpaaHn no cBPnere^cTByB*Hero 
Ka tenuis ywiti Roau 3.iaTuycr* t Koft- 
to Kaana: ^Bpana npaaM «e c-b6«paMCTOp 
ho wvinTa ,lft . A mo ce omflcw no 3*nitT- 
MKero 8H, ^a^H u-t>jcn>T c/teji CHtpftt Ha 
cofkincHaia cm wcHa wowte it^ moak »to- 
pa htCHa, 3KaftiCt »ie BtB bcckh c/iy^iaP 
wowe, n to no CT»DCTa Ha llanevi. niW 
mm npouojieAiiiiN, koBto Kiaaa: »A na 
HOKCtlrmTc h Ha BAOOTC Kaimi! floOpe 
hm e, and onanaT raKa. r:sicro ct^m it aa f 


iV li.h iAp«irp*iBfKn nnpi^px ci ."W so -HH r_ hm-^ ■ 407 POi. lUsponaa Micobj I p*fm-Oit«*|wh- n*n» lingua I duij>: B«llttl%8!fltg,rtslc maneant, wait el 
ego. Qaod si sr non continent, nubant*; 
et itcrum: P Mu1ier* inqalt, .allgaU e*l 
Itgi, qittnto tempore vir eiusvivit; quotfci 
<1ormierit vir eius, iiberata est: cui vuJt, 
nubai, uiiiimn in noromo - . guoa enim dp 
iTiulitre matt, et de viro in tenendum 
est, quia e contra uepe sane I a sctiplufa 
de viro kxjuiluf, $*d et de multer* nibilo- 
nutiu* dicere subintellipitur. Eccc cuiin it 
dmtia: „Kea(us vir, qui non abiil In con- 
sflio iinpiofutn* et cetera*, et iteimii: Mea- 
tus vir f qui Umel Domlniim*, ub) non so- 
lum wrum, sed el feminam, quae lion abiit 
m consilio impioium el quae timer Domi* 
num. btalan esse non troinerilo ff«BmU6 Cap. IIIL Quol temponbttf vet dicbus 
in circuitu sil em i a carnibiis abstiiiuidam, 
nunc vubij,. qui rucks estis ct in tide quo- 
dauimodo parvuli, supccjlue dudmu* a* 
powidum; v«um interim in diebus lebt 
nimuiii f m tjmmn per aPsunenUam et la- 
iiKtilum paenltentiae praecipe Dvuiino 
supplicandum est, modi* omnibus aaf a 
carribug abstinendurn. Qooniam, licet om- 
™OM ware et abstineie conveiiiat, ich> 
niorum tamen teinpurlhus amplius ab*U- 
nentlae inservirc oportet, videlicet ut, qui 
s* uicminerit DJicfta perpetnwse, secundum 
sacra decretalia In hfe *tlam a Ifcita K 
Qutbtatdam abstineal, quart rflgesimali vide- 
licet tempore, quod est ante P^dis, jeii> 
mo post PenfecosUn, ieiunio ante solfem- 
i.iunnii itt^fUHipnoni^ *auctac Dei gefietri* 
cia et «.nper virgin* doimnae nostra* 
Martac necnon el ietunio ante natalw J)o 
irrai tostri lesu Chrisli lestivitateiii : quae 
ielunia fcanrta Romans susceptt anthuitns 
et tenet ecclesia. In «*ta vero fcria omnia 
Iwbdomfidac' et in cunctis vi K fliis UHtgnha 
feativttatmn a carnium rau cessandum et 
iebnib mcumbendum, ut veraciter cum 
jwlincgrapbu die? valeat: .Ad vesperum 
deiixjiabitiir fletus ct ad matutinuui laeti- 
ha". Si qui veiu veatrum rl-is votuerinl 
lllt:Ou^ a uaiiHOus SOfiTluete, ligc sunt pro 
hibendi, quoiiiarii, quanta quia hie m bcih ^) rt c«teni flftt. C. no bko Fe ce mtfji-bpAat, »wi{3 ce owe- 
Har fcl t n tvmk U3aa: „>Kt^BTa e odnp- 
3i«a or 3aifona, Ao«aTo MHoee uiwrbv A; 
ho j^ko nomine m>^cbT rt. cdoCojihs e, He- 
lta ce OJKCKH* Aft KOTOTO Kr^n. raun d 
MMno h* rocnoiia"*, flbK h tdbb, Koero 
« OTpe^nvi ^a weHarflj TpnGaa ^a ce paa- 
fiHpa ii :* M-hjfta, iKJHwt^e nairap iecro 
Cseruro raicaitnc a^i rouopn 3a v*wa, ho ece 
na« ce no^p^f>Hp? r 4e craBa AVMa n ae 
wtiwia. Eto unpoqew Hue KaMMMe: ,twa* 
«e« prbxt, ko«to He xojlm r* CMrtfl na 
htntcTHDirre* 11 it npowr, n nar: .Diraxen 
mi*3k, TOfrro ce 6oh cr rocuoAfl"* ( jieto 
ne Ota ochobhiiiic BtipBaiie, >ie we cauo 
Wbxchi, no h MtrH^ra, Kojrro hc xoaji m 

cuiera tia HeHerTnntrre h vtmiii f* flow 
or rocrreyu, e finammi 

Tirana 4» Kcwko npcwr hto *hh b Tc^e- 

nne Tin rcyum*™ T px6Ea aa ce in^atp- 

*&m* or weco — rwrawe, **e e HWhujiio 

M ph R^jiflraMe noapi>dHO ( Tbfl Karo eve 

UtUllMTFU If HHVaiC TiYhpar wns^nu pap 

DHpftTfl, Ho npH BCC TO»a H3 ITHpf!0 DpCMe 

rp*»6Ba jia ce oiiniiTpjicaTe no ncmcaKM 
bmiii* or »H.tHe M^ Mew t» .iiii-i :■ na no- 
cTwre, & kdjtto TpHfioa na npoom . ..... r 

ot fiora wpe^ iri^^^p^aHHe h naa«i na 
paahawiHt Maxap h w nofloGaaa bib 
bctko upeMejia ce MOiiim h n&IHpBM^ 
Bee nan opes npcMe na nocnrre TpnOpa 
nortec ^a ce cTAaBawe na BUnpwi» 

T| UUH HMemiO, KOfiTO ITOMMH, ue t WB^p- 

mmi neno^no-TeHH Mema, jia ce &bani^)>Ka 
CM/J3CU0 CSeiHR nOfTaHnKieki«^ a or 
HBKOn na^o^eaH uema » Turn Gpewe, 
KnehHo d McntpH^eceTHMitaTa, Kwnt> e 
npc/m Ilacxara, a nocva vwx neTjecer- 
MHuara, u nocra npe.n np»M«i;a ycueme 
Hfl Cneia fioropojima h i .. npHCM^eM 
AlaprtH, uniiiratfn Harna". a cbiuo h a 
nccra npeji DnancfKa PUuccno na rornona 
haul Hcyca Xpucra nocTH, koitto cae- 
Tara Phuckb itbpKoa or ciapo R|»CMe e 
naopMn h naoK. 06ase a nerinta ua 
ncma cejrMwua h b\h acii^aor fljiesm na 
GtvltJlUiTH EDa3niinn Tpflftlwi na rp in,*. 
in^pwawc or Hjiewe na neco f jia ce 
vr/ia«aMe ua rocrcne, ta Hanc™Ba ^a 
woiKew ^a k»>k«m aaeajw c no^Monnce- 
itf: ,B«*jcpti me ce oumopM n^a^^ a «» 
aepan — pmoct"\ Ho aico bakoh ot 

WC UUiKCJTSjrr J& ce m^n^pwar or oa*bq 

tia Mfco r b flpyrn jl^h, to we Onaa aa 
Taicuma A a ce npe<JK- Saiaoro, kwikoto im- -.."fcVitt^w i-^™i'rj-i- _^~jfti ^*-- ^ s - * TO RrepoiiH Nfcnbd I ptpae — Otitwopiite n» vmsa l^ttfJiP I gaudto itK-ssutus est in vita aeterna No? 
tatnen vobi^qui, ut piaetulimiis, aduuc ru- 
des cstis ct lacte tamquam pen uli nutrtw 
di, cion grave passu mu5 itigum, (ionrf ad 
Eoliduui cibum vetuatte, imponeit. Verum 

aicuf hoc interim cflvfmu^ itA^ ut prohl 

■jjuiivi. couUcigatis, modfe ouuiibus admo- 
nemua; protoplast: quippc solum pomum 
fHsUndu tectum de paiadisi amoedtate 
propubi sunt Cap. V- yuaiU !*rla quainvis ceteris 
diebus praeler soctaro fertam sit anpliu- 

nctoi i I- op;tMxiiim t pio eo ijiwd Itoutt- 
nns ipso iam die in corde terrac. Id est 
Inrtar (rerlitattft. fjiifwtatnmorln %rpnt1n£ *ra1. 
dnui hum- Ipst morli trader*. uierfiiabaUir; 

tauten, si vtstrum c ( uis eodem die vult, 

(H3its>t uuuiiuo caruts cotucdeie, iibi awt 

a saffcrdote cntistet intfrrdichim, qtcriam 

bcripluin est: .Melius olxjcdfcLlia quam 

fiarfificiam* - ** aut icsa lerfa mterrtiea iciu- 
Riorum fvctiir** conti^ril, quorum lona- 

tlias indicium a pilre KiuniUm modicum 

iudlt giiMaixlo vtularti ad uccideiiduiu ab 

ipso patre qiiaesthis est, aut crftc ipso m: 

voto ipse die caniw wo luuietsuiuj]] cuu- 

slritxeirt, ^uoniam scfiptuui est : „Vovetctt 

teddite Duiaino D«o WtrtiO*- Sexla vcro 
teria paWonciti domiricam ct apostolrtrum 

me&iltlani recolentes ab otrrduro carrium 
epulis et pii^itcdftif giistn* nostet artfiv 
dus est, . i ■ ! *i ::|i-. it; . I '«'n etepi- 
phaniorum eius aul lesUvttas beat** iiurt- 
nS itotniol et intemcratac virtgims Manae 
sen apostoloiun: prinripum (Yin cl l : auli 
stque sancti lohsiaiis Baplistae ■ n beat! 
Inflating cvangclislat tiernon ct rlavigcri 
caelt cenuani, Andreae scilicet apostoli, 
quin ctiam el bcati Slcpftani prctorrarlyris 
ips*> nte jona*?* ^venire conngem. warn 
quod sancU ccclctfia vel fidclts annua in 
lestivilate sauctotum i&iuiiia v«! atatiiwu- 
tia% i\uaf non sunt pcrpftifo voto propcri 
tat^, solvere det«at p IXhiiiuus testatuf iti est i ^tdj-Tt-i qufla victirttac v. Tm i ;w nxniDTes noraqe pajtocr mc n^mw oto wwini 
■HOOT- 1 tfct nait n»ir h« M«»KeM fti* au 
■tnoacm tckko Gpcwc. rtfl naro. icakTO 
ha^axue no-nAKo, fflitc ctt MCOfjirrmij n 
T]>Ftf)B3 KrT<l TU'bpW M4&HI1 A8 ce xpaHii- 

t< < VAA4) /vofaro Am^cTr ^to Tft^'P^ia 

xptma*. OGas^KajcTO na ui*p«u upe^e an 
npt;u:a3t*aNf <yr ro«a, mft bh y\ nenc*n«i- 
vii rc BCfnca^bB na^wH na hc ct aoKUCBa- 
Te ao safipflH^HM ii' ■ ■ ■ -t . 3airtoTo m>pDO- 
ciiSnMCWHTtt Karo aKVCit/iii cimo aanper* 
Haia flfrwiKa, 6«/m HsruKTHH or n^caecna 
na paw s , 

T^aiitt 5. Akq ,.:i * HVJKiio iia ta 
hh« cpnnaTa c noBtse cicpi>o «T ocrana- 

J7H7C juvt nac^jMHiisia, c HaiCVOHtHHe Hfl 
ne/TM^a, w to ^TOfta. aautOTO t4Mew»o b 
«pf.fl3 1^CQ*»A ** QrM MQ* */iu« owji no- 
rpt6an p chpucro Fa ^ewina*, T_ e. b rxp- 
iicto iu np^tarvnM IOjio. jloksto nocieji- 
awvx at e hhc*ih^ p se ro e npejiajt na 
CKbprra, tee iuuc, a*a> hhkoA ut aac no- 
mn m one Mem n|*A cuuu «■, Mowe 

uin^nm .n^ «'•* MiH^n. rrvrn r*wi mjim na 
ufiMa 336patia or CBtiueHUKS, non^iKC e 
nwcaiwr Jtottfmxmm e ra>A»flpo or 
>KcprBfi7a*\ if»iH Jia He ce e cjj^iwo jia 

LinnajLht caww»rr mh utHtX$ AHHTc «a 
noc7fre, nonewe HoHita^ HapyraaftaflKH 
ov3r^ace»HF or fiauia cii nocr, iaio bk>- 
cilq HBjiim f**R t dim pa^ntTTnar! ot r«w 
lh fiaitia* 3a jia 6'ue y&n* v hah caw 
nottf jy hc ct r o6rrhfoan c ofitr jia itt 
flfifr M«rt; Itpc^ 7UH ca>iHH jieu, ruHt»;c c 
nitcaHO: ..DopMHafirc <e n KhMaftaflTc « 
Ha BfitiJiiH rocuoji Cur i*' B ii*n*LKa o&*v, 
n\>xw>M*M%*H C« c^p»CTirrt roenoAHH v 

CKpUfre h& aiiocrwjii'j«t r rpntiea ju cc bw- 
nitp^awo jia iwycittw BTfKAKi.n iut^ Metmi 
flCTwn it mhhH'hm. oceeH axo a ca«n» ^*h 
ct neane Powmctbo rocnojure b Boro- 

HKItr '■''", MAH npa.'WHhM Hfi 6jTa>KCHBTl: 

MaRKarocfiojHH h Heropo^naiiaja Mapim*. 
h/ih »ia m-phoafwrTOwvellerfapH Nap*/ 10 , 
H/iwna rPCTH HMHKpl^rHTC/J^.H^MitaDJifi 
■■ j- n - Hoan LBaHrcJHCT 4 *^ cbiito h na opaia 
ic a He0eciiHii K«o^MT^«r^ h witno tin mw iwi 
AiuptPi 1 *. it LOp«i u Ha C*/ia>.*HH» m>p- 
BOWTt*#crtHK Cit^an 14 . Bnposcn * coe^a 
Ta u>pKBa Hiiu tcpvKCuaTa Ayura t rj\*+w~ 
Ha jia orweHM n npaaimKa Ha CMTOhTe no- 

no^oxceHH hSTo rkicrOHH^H o6ct, Cam roc- * ixaa. i&, a. * cap, o» u— 1% * uht- *, **—*(• * Mn a^ i^-io. * i- u^^* i^» 
» Ha 29 *fim. :I Ik !M iwn. n Ha 37 Be«*«p«. a Ht »J H«x«£fM> " Ms 36 zctf^ppw. KtCOM I pap** Oiroooi*Tc us rcaa Hhiwaft ! 71 evawdio dkens: .Mulier mm pant, iris* 
titiarn hahet; cum auteiti pencil pueruin, 
1am non meintnit pressure propter . ik!i. ■. 
viuw uiiLuh &t huiiHi hi Tfiimonm* : utuiie* 

rem dicit aanctitt) ecclesiion. Sicut euiui 

malier rato in hum iimnclum homine lac* 

latur, ita c-crteaia in vitatn fntuinm Ikfe- 

Hiitti populn wiictwtc* riigim exultation? 

rtpktur. Pru tjua eius r^Hvttate tmilturo 
luLixaiit tu &einrrs m praesenti quasi par- 

turicns dnlrl. Nee nuvuiu debet cufciuam 

videfi, si catub dicilur, qui ex hac vita 

migraierit : qiiomoda enim u&iIbIo moc* 

dtdiui jiasci, qnndo <juis ex utfro mmer- 

tlo pcocfriens In banc lucetn exit, sk <iuo- 

que lure natus appeltari potest, qui Itfrci 

flb hnliia saeritU IcMbffa »d lumen ptitin- 

git vtventiuin. Piu qun ergo re apte con* 

suetudtre tenetur rcclesiastita, u1 solkiti- 

nts beatorum mariyruni vcl coivtesorum 

Chrteti dies, qtnbu* dc hoc round© Ad je 

gicnem mferavcrunt vivorum, mincupailui 

natales, sed et eornm aoNeinnia non fu- 

nebria tamquam monenUum, sed utpohr in 

vein vila rascetitiuiD natalitia vocitemur. 

Ergo ri tunc nnti aunt utiq^c Deo, cui orn* 

nia vivunt. In cuius manu iu&(urum animar 

pmtitfle sunt, quando via sunt oculis biBi- 

pientium uiori, uiulKi tancta ^iam non me- 

Trinit prrssiirae propter gaudiuiii, quia ua- 

ius est bomo In mundutn/ W rst in lucem 

attemanu (juodM de eius nntiviUte !&cta- 

lui. ihmi itiuntis, non absimrntils non dc- 

nique ullt4 debet (pro vacaie die uieiori- 

bus* quainvfs in hac oonvafte lacrimarum 

acmpei li;ge*>duai sit ct, dor.tc peiveiiialur 

ad fllam angrloruiti fc*tivitateni» semper 

meronbus iusistenduiD. quxjiJam eta) hie 

OoUcmAttaal agitur, non tainen tonlinua, &&1 

muLfjvuIanea £8tp «iunc vlx ft1inttti*o sine 

dolorr pcrlicitut Cap. VI Pono dkitisp quod afftnnetit 

Gfaeci dii ■ i:k-. cjuod nullo mcwlo iti qtm- noA CHiiieiencreysa b EBattrejiHero, KflTO 
oaBft! .^ewara, kohito pawjifl. 6nna na- 
tt>skc>w ( no KoraTO pojjM uaa^cHcM, or 
pajtocr ae pwn sese nrtTt, samoxo cc 
e pom '(obpk Fft cnera' 1 ; Toft naptiua 
ccerara n-bpKBa ^cna, 3auioro f K3KTO 
»»Haia ce pflABa, ie e poaitfla voneic iia 
top eoar, Ti* 11 n>p#^Bara ce nam>^va c 

AOCttrflHO JIMhyUHMC, KOf3TO H3P0JI1#T CC 

nptct/ioe oCaatmnn wKrorua aeptiHrc* Ho 
99P0AH Tona neroso pakKjiaiie t« MHoro 
cvpa^a, utfteftKH cc n p>^uu5U13Hkh d na- 
CTOBtium mom^itt koto po^njira. H ne 
ipn6Ba na hhkcmo ,afl nain«>ya cipaHau, 
aw ce haaouaua ponai ontL KOflxo <:*» t 
ksccjihjt or to* Manor. 3antuio > Kiferio i:u 
oQmo m*3npi4crim oftniaft cc Kasna aj r«- 
Koro, ne ce pa>^aa, Korajp, n3flH3afiKii or 
HJnmm ch yipofla^ ce tawaa d tb« cBrr- 
jiima, n.fl c*»nio c ttpaou Ho^e ja ce Hape*rtr 
COJICR DCCKH. KOfiTO OCBoOonCH OT Mfui^a 
na ro« cam, ce irrypaa kxu cBewHua K3 

(BeSHOj >tUlneeil|BTt. riopA^H TOB*, CJTejlO- 

Bar&uiu, >m«ciho ce i-i^ji -.m.s or m»p- 
KCAKttfl OfillH^R. tUUTO npaiwimHHTe ahh Ha 

fi^JJHCHtlTe WhlCHHUH IU1H IttflOnenHHUH 

na Xpncra, & whto hmchho am« ca ce 
i:pece/wjji ot tor cbat a onjtacrTa fta 
WHBKTt, i^a cc napwiaT poKjieiiw, a Cbiuo 
h TexHHTe rp«3HeHCTnfl jia cf ncvmaiiAT 
Me nos}xG*nHu, K&roaa yMHpaiuK t bo pow- 
aeHH, Kato K8 pasftjtamn ce a mcthvcku 
whbot, H n>(l» am ^jax iccaBa re ca ce 
podium iT*iTpcMeiiHO M 6ora ( aa kototo 
bc«iko *H»ee u u mp*ro put ca ravio 
xrrwi J>^iwrc na npaae^HMUMTe, Kora- 
to WMtHKo ca ce nouaan npeii ow- 
re aa 6e^MHiJTe t qe ywnp*x, to ciwara 
?Ktda t nt ik>mh» Pf^e rrrBTa, aaiooro ce 
e poj;K/i vmkb tut caei-a"* t, e, ffiB oeu- 
Hars cs^T/iHHa. Mo aico re pa^m iff paw- 
jrftircro «y. we ipjiGBa aa ce noceemaaa a 
cawiift tor jeH na nocrettc, mhto Ha »w- 
A«4»4taMwe, hmto Hafl-ctTHe na icskbh h m 

siire j^ noAwiKju Mwai'M jia (Hacm one* 
^wtHM h BHnam jia ce ornxnaMe na cinp- 
fin, jlokbto ce jioRne *o ohoiv paAocrao 
HacTpueuN« na nHrMirre. 3amoro avo h 
tjtc Ad ce BfipTim npaOTCMcrno, ace n>K 

ero Ciwo anhora ce coxpuiBfi 6co fiMKa, /mia fi f llo-ttaran« mpin^ **e r%p- hhtc th^pjwij h 3aiiBnear t ^e no nmcflK^R 
ua<iHn ne ipafca aa xoawtc »a 6ami & ») miui>r#» ftiM R x /v F 1 ffc*! 16, 2h flcoii I6/2K ■ 'Udt. «% 7, 11 ftrcpcntv Nkolat I r ap*c — Ovroaofune ui l ;K\<i*tift J tii t-l sexta leiia baliieari debeatts, dt tiuo 
Kl nos f contra vobis coit&jletitihus rrs- 
pondtmo*, quod bealus paua Cregorius e( 
Angloruin Rcr-lia apostolus 1 - = . j t ■ de 

doiuiuico die t*rmoce quodam fcabito prae* 
dkasse tegitur. Ait entm: m M ineperbtum 
t*n vobis ft jvrverste bomirlNis esse pracv 

dicatum, ut duuiiuicoium die nullum dvbtat 
lavarl; cl quirtpm si pro luxu animi atqtit vo- 

luntate qufc lavarUppetit, hoc lit n" nee reliquo 
cpmhbeMie coutedimus; si lutein pro ne- 
cessitate txupciris. hoc ntr riotnirico die pro- 
hibt- mix; suiphtn quippe eM : .Nrino car- 
nem £uam odio habuit, ecd nutril ct fovct 
earn*, el imsuiti scriptum: .(.aii:» cufam 
ne feceriMS In cojvupi*c«ttite M . Qui igiiur 
caitiis ctuam in concupiscerctiis (fori prohi* 
bet, profetto in r*<;mitatibu$ concediL 
NitTT Si <]''-■ :: '. .■"!■■■ ■'!' corpus lavart 
peccatuin es1. lav an «rrgo die eodero nee 
ladea debet. Si autom hoc m corporis 
parte cociteUitur. cur hue exigent* neoea- 
$rtate folo corpori ne^io?" Itaquc quod 
hie pracmil eximiue ct suavisatmis doctor 
in douiinko die. <jui ceteris ..-La - vene- 
rabilior est* concessit, nosqaoque ir qnaria 
et sexta leria noti w^ajnus • iaoc videlicet 
di*c rctionem scrvantts, ut 5t£;uidem pro 
l'.i.vu aniiui aique voluptate qui? laiari ap 
petal, hoc ticri n*c reitfjuo quoLihet die 
C€i)CLdsinu8t si autcm pro ncrc^iunp cor- 
poris^ Ixh. ; nee tiuaita ncc m:*U leiia pro- 
Hbttmne. Cap. VIL ■>: .v : i piaettrca, si h> 
ceat cniccm Domini cum rcliquiis iminrto 
avc untnundo banc habenti osculari vel 
fortarc, Quod d qui munrtue eat, omnino 
licet; raw in osculo quid nisi amoi, quo 
quisCjUt circa fa flagral, iraiuiturr In de* 
jxjrliilkim veio uu. quiC ri: i morHficatin 
carnis vt\ coiTipa^ato proximormr expriini- 
hir? SkjuklcTTi hnnc ft Dominos hriutare 
piaecepit, scd ui mcjite; vtrum et cum 
corporc gcsl#ttir p ut et mcrtc Rc?t«ri dc- *) fHlf> >nU /mb/ PrtTidrla in**r> D+ cpnaa h nervic 3fl Tosa Ka-ro a ^orm? 
iwt*, m*f bk OTro»ap»Me or tbob crpanfl 
G ifeouu, i;oitu rt/ttttiuwtT nana rp^ropiif) 1 

H illlOCICUl MS aHl^lKACKOTO llfltMC c itpt- 

non«,ira^ K8KTO *itTCM f na ptfyirmiifTe ft 
*zuui ci^n pt'i ja i'CCIxuuihm j:<rift Tofi 
hmchho KAiita: J\o Mewc ^oft^e aecrra, 
ie bh t npouuHuutano i^t nattpaTPHR xcps t 
KAKhottHHoA n*7pHGtia£a cemtijeB iocrw> 
jtetf acm, ■ jieficnMneaiK), a»o nmcoft no- 
xcvivr ja cc OKbist w WJvcaeriHe Ha ayxa 
it "A yjioTOflrrflne, ne noapojwrgiMf tom 
>ia ct H3B^pujBa h b Kofi it a* e jipyr 
«n; no ako TOna cc rvbpmii Mpun «>*■ 
jifi Ha TivioTO, i« ro aaopaweaHe h e 
lOenojHWw n**«, ftamoro e uhoiho: Jfr+ 

KOU HC C* m>3HCIt&F1KJ.1UT CWlStta n/ThT, HO 

v xpaHH H :;»rA- ta? \ m naK r i in -h -. 

.He ce rpHw^re m njrttTia r KfrflM no- 
xorHl" 4 H itft, HanciiiHa ohh, ko^to aa- 
6pAHfl&a jia cc rpawrw »a nirbTTt a nefi- 

H«T* niJXOTU, ntX^KMflFa t- :: B II «".j;[- 

tc Hy^tuuL 3&muiu, axv c rpeiiiHO Jia 
cm wueu m/JOTo o rocnoA"'™ flcn, nc 
ipflOM Tcraea jia ch mh^m d cwuha roa 
A^h b JiRHfTo. Aro .- '-.-'*" icma ct n<\?w>* 
Aftoa cnpflKO nacr or raioro, 3amo jta ce 

mxk**te rofia «* ipworo 7)«o, xOf8TO 

HMGHH «y»yiaTa? - H rbfi, ofioea, Koero 
row Otjpm> nprjicio>rnr>i « uptc^aji'^K 
yvr&i c no3no/wi jw « m>pmn b roc- 
nojiHHfi ji?h» mfln e nhcpmn oi ocra- 

KAJTKTe AHH, MKC HfiHCTHHa He CO 3a6p3HH- 

uuMC s cpnaa u iiciut, ioto cnaJDawt 

tOK* HMeHHO pJ&flH*lMe» UtOTO, WO HWKOtl 

noweyrap ;ia c*f o»n>m j M KJWXGQK «a 
nyxa k 33 I'MBMCTBHCh na He ijcaso-ik- 
rimc ^a cc K*m*pnrn tow Hiiro n *oft f 
as r ^pyr acei.ho aico crane ^paajc nym* 
a* ha TujiOTO, He ro y*6p*nHP?ur hm* 
to b cpnna^ mrro b ncn>K. 

I aa»a 7. Bne HCKair j;a JHatrre ucBen 
toiw aa/iH C n03B0WH0 Wt WCTHH *flh 
H«MHcn*H na uenyitt KpMffl ivcuojwjh c 
MOimrrc, KoraTo paanoviara c mto, wih 
jia ro : ■ j:. ToBa e uani^HO noiBOAeno 
ha oh>i # koPio e shCt; sauiOro Kaitvo 
^pyro cc norm.pxcjiana b nfjypKara oc^ 
aen Aioooffra, or kowto bc^ku rop« na- 

I^HSO £0 H^fOr 1 A KAKBO Ipyro Ct ir3pe- 

affll b HoctHero My ocbch y^rbpraHBaHero 

Ftt rUThTTfl HJICf CVTTptAaHHCTO KbM 6/tti^ 

khtc ? HatiCTiiHa rocnoji hh e »ay«iHJi ne 
ro HocHM. ho t c^pieto; ho Koraro h Ma 
Tfl^OTO CC HOCK, TOpJITfi no>7TecKC c^ no^- 1 ibKi rpicoimtt I RtHJ 601) HanpatffJi i Anr/Jtn Ccneanfmtitcxva i.jciK-.bcutni* Auc^cntH, m « 
w»pw» itMhi0UKi« c**a^ Cw. Cnvorii M Rct'teir. XW. 3. MOr!. rpisr. lf,crfi. 3Wk * lien ^ToaEm- fi«|h*itn Nknhl I pipw — Owofeopirve na mn* HnimA I ra bent, facclntf artmoretur. Cm* mil ■ a 
cruciatu dicitur et, ut pracfalua exponil 
annates, tfuobus modi* ciucera Domini 
baiuiaiaus, turn aut per abttiucjitiaui car* 
ncm affictmra au1 per compassionetn pio 
jcinu necessitatem illlus no^ram putanrag* 
Igihif crucein Domini, passiorieiii cius vene- 
rantes. osculamini ct pro cius antort, si 
necessity cxi^it, eadem cogitations araia- 
mtni; portate earn, lv' ,uid Kumma rcve 
rratta ct enrpore et corrie munrifesiiiio, ita 
ui e intuit vcsUd iiuuftjtuuu t!«xiUtt(* M 
est, ut ex per abstireiitnm carnem semper 
adit :. l et per companioned necessttateni 

prfvir- ' ■■ -.<■■■■■■ "i'I.ti-. (^ui eriin 
dolorcui exhibit ill aliens iwtessilatt, cm- 
cttn poctal in merit. Irnmiirdiaft aiitcin 

banc porl*«t Lihltc pa^tv puuuUiiiiu^ ^ii|r 

Mm. guippe ert: *Miir>rtaniir4 qtil lertls 
vfisa Dom*!!*. Nullum vcro Dount i vss 
sacratius est crut* doipinica, qtiac ip?cm 
porfare Duuikium ineruiL O^culaii auttin 
tarn ::nnnirKUi non licet, quonbmi co ipso* 
quod uaniuodus est, ic-ase sibi t«db &sl 
rjucxl morttficattonrm carnis non dilrpat; 
ergo quara non ainat, ii*^ ugcuktitft ue *te 
eo dicalur, quod de reprobfc a Dmiiino 
p*r picpbclam inciepatone dicittif: .Popu* 
lus hie laDus me honorat, cor autem lorgt 

<]fiii, T eum in ore «io el in lingua sua 
meiititi sunt ei 4 . l>e trliquii. vuo s&ilcIo- 
xum ration dtchmis, quorum corpora lempla 
rt vasa tutre stinfqtic Dei quibuftiue ad 

omnia bona opera iaiiu;tiatn orgsnft Sanctis 

VSttS est. 0<IAiv1o vftluif* cptrifiw Cap, VUL Ecgp praeimssa digna rcye- 

-nii:i. si mi' . I: ;. mentis et corporis eo- 

II iL Tim . ' in :i. -► ~jj*twrni2li Umjuif^ *V 

qua specisli conbiiTtatione perew>ctatl catis, 
mix* Domini et portaii et superior* re- *) a«« n> C F ceujai. ie tpw6Ba ja ce hoch h b c^piW' 

TO/ Bt»B BCCKH ■ .t. - iii -l'.T.-i ,KpliCT* 

nancMHH 3a mmchhc 9 ii Kan to ofecttHsa 
enoue««TH«T no-fWHO npe.nCTOfiTejr^ hkc 
Hoti-n Kpfecia lo^noAett no jjb« ua^iut: 
nan KaTo hbtoit^mmc n^bTia ch "ipea 
in^Aipwatiiic. h^h ksto caiTaue ipea 
e/bCTpajtAHMeto h*u 6a»xHH* »tetoiuTa iiy;*- 
jia n w&u H -rtfei w/iyi^FfA; KpT»CTB iu 
rocnoAa or y&a>»cHifC ki*i rbcrpaaftHKe- 
iv My; japaoiH /im&jvni bh ickh hero, a«o 
MyKAara EroickB?, RiiOpT,HflPj»T^ ce c^^ 

CUULfV Mfacwi; HOttie ro» ko c hAav 
fo CTpMOTio*HraHMe h c nafl-ucio »aao 
h cijik, rbft ic HiiKora jia ho nrtesn ot 
<"hpiLcro n« f r. c H MtKdnf aa wsTOKUHWTe 
navrra cm ip«3 &twi*Bp*aHH€ 11 aa cshte- 
tc 4pca ctcTpajianiftrru 01 Rp«/iaTa na 
6aHrfKHTe sa cboo. 3aiiioto OFP, KOtht* 
npcpDRBA rkpi^S p <nra:Aa Hyuai*, hi>tm » 
cxpuero c« Kp^^^a. C6*kk na HVCna 
»tve ne no3aoJtafiaue no khkoA x^im jia 
m nrMTi. aanoro <■ nReano: .CfcWTfTe ce 
bw, komto Homie c^AOwic rocnoAMH J * 
Ho nwhofl n>ci>A ka rccnoaa He e nc-cae 
men or Kpicra rucuun^H, KoAro e On* 
yjiorroen Sfl noc« cavKn rwno^ Hit 
na hcwcthh Me e ix&ftoaeHo h u ro ueo 
ayra, aamoro wpea caworo tom o6cmH- 

icacTByue nomco vc offlsa yMtpTwsaHer* 
na lurbrra; w cnejLoaareJiiio HtKa ne wo 
Jiysa Kpi-era. Kofiro toft ne r&mti m flt- 
He 6« ^a ce name m &a wero cwoua, Kurnv 1 
1OCIJ0J K8303 38 UOpUUaHHC H3 Hl^eCTH 

ra C yciiiirne Cfl, a CLpuero ay ctoh jia- 
ac^ oi Mfne*** a h ncajMonMccuiT «a»- 
&a : ,Bi>WDo6iixfl ro a ycrara ch a ro h$- 

r/t4ax^i c ewna at* 3 *. I(o rMUmo icaaua* 

mc ii si >^0iniiTe na CBeinme, ^hhto roia 
ca f*.i« ii ca xpaMOBe h ctcbflH 6o«kh 

K C KOHTO KfiTO Clrf! CpC/lCTW) *tt TU*PKO 

Aofipo Aeao ch e nocayxuui cBtrn pgpL 
koimto t. nowt/ianaa 

Tviaaa R H n4 aito HsrbKHaioro no- 
rope rtocTonwo rrpaxoiKniHTPHHe ee c*>~ 
njvton^A4 oi tiucTOT^ ua cvpuor^ 1 u T*iao* 
to, noaaoaeHO bm c h a L ier>ipn/;ecrrHi] 
nara 7 , 3a noaio b occ^eKo jL0ru7sane cie 
nnviicfi^H pa:wfntHHe» M hochtc ^wra 
rcifnoAen M t icaio otf^MTe ropHcnv npa- < /1>wn 14, ». * H* «™*cmi tit« ^p>-cr- (CiuJfa ^HaMtmmr* (coidmu*) c* en Pi&H h ctai fans IWqHA * Ik. ifi, II. * Htfflia. IrfV, T7 S dfh T, t '^ivi|M-f|-tT iirnft hicih 74 Rcarma Nfrlftl r [V[..i- ■■-rcin:|i.r;c na reu HjMaiaJI I guU custodita licet, cum likutril, owulari; 

r*d c* time »»irtwitnt alquc tfci, auai^o cfc 

ubi anliqui tioslfe vd puut;at v*l instrJia* 

.'(■!:■. foil i ^ ."1,1. 

Cap, Villi. Ccrpoii et sanguine donii- 
nice cotidkr in quadrate:*™* irutiori si 
flrlwafn: r jimmiirtrrsrp, i^nvitllttiL Qttod ut 

flat, Deum ouir^pctetitcm supplirifcr exora- 
mus el vos otnnes vehrmeirtissanie *cnl*tf* 
Latum, y tamen mens In aflectu pcccajjdl 
non sit vcl si lianr non clc aiminalifctis 
peccatis <x>n$c*entia impoemtens vel non 
ttconciltata fqrtassb accu«l vel.S trairi 
rilsrorfajjti quis vest nun suu viliu letun- 
cflutts iuiwt exi&ui. Nam quern de horum 
altquc eonscientia mordct, graven tanto 
niuncrc polius quim renwdiun: conwqui 
tjuoOIIbet arlHtranmr ; Judicium* enlm ,si- 
bi"» secundum apustolum, ^WBixlucat tt 
wur, vwum lie Hue et de His. qui eccle* 
stam qirtdcni intrant n*c tamtn facia olla- 
liont oxjinuimcarf, sacrl ffinoncs suf Ik ten- 
ter tnuntlflJ]^ qui aulistiti vcaltu sunt, qui 
Deu vuLw auctore per medtoCTitatem nos- 
tram ortlirandus est, Iribuendi et fib w 
aatcidulJIJUUj Wl Uavrt* ivntrm SL'ttnntff, 
dumUix&t apentndt ct vohis nilitlotninu^ 
in • m! i> opus est et minujie pK'liibtlur, 
mwmtandi Inter iim tantum quadragt $jtiia p 
quatu mot ccckbiac niaiurciii appellate ctiini 
est die seivatq superior! lenwe communi- 

c nudum* CjnOfliam ^cijipci c*t OjottCtu ia» 

cauduu. el iatrijidis fideliuni concunerdunt 
cl illud propheticunu quo dicitor: Jn Hie 
ieiunii vestit Invenitur voluntas vestu\ 
iugiter ad menwriain revocandum. Si enim 
a ctnr5tn5U cofim^aluruin Fliam alio — 
miifuln rAqvjj# _- tarupttfo vacatur Ofo 
tlont f|uantr> potlus itfo, quo Deo Hiani 
carnb noplraf decimal dainus, quo ipEiim 
in abstinerJia Donununi inutaujur, <)uo non 
solum aitdlfl, vrnim eiiam mulla a nobis hiwCp, jia ro ncjij^are, Koraro iic>K*racrc, 

nv *4*\-^rt«ni/ iVI d«d rt JAM, lU/ltllU tl flt- 

to Owio BflnajfioiflTo, e«j»o oacajiiiTC iia 
DevoiMHfl npar ornfieito »h h^&*^t rpe- 
ner. 

t^e^weeHo utB BwHKaTa qempvjtetcr- 
KjThnTii rCcnn^H*i y . Ho Ra jin rn4i*a tui&, 

hMe CHHpCHO Ct MOIHM K3 BCeMOrblllHB 

rocnoji n Haft'HarrftfiHHiio rchwh ui hs- 
rftpMaaaMc, aw cam Chpaeio iw He ce 
MiMHpu n rpcxoDnc pflsiioTioweHri*. h^h 
men HfpAAK**"*'^ <e mpm netiAUHjnM re*. 
Beer »e ro QtiBHMU u upecTLnHH c»»rpe 
uieiiran ir^« ako hmcoA ot aac nopajin men 
iiopox hc <h»^e ^ociarbiHu Eronpca c 

jim Kaxwio h ju e ot thji Hema. ho-cko* 
pu ce o6pCfreH«Bi or taiti>b ro^an. ^»p f 

QTKOJIKOTC A3 HOCTWrHe BflBfittCI Oli«K- 

ncMMe: n jainOTo it>fi xfle — cnopex anu- 
croaa h mte ucxjicAaue 5a cet> 

ck -0 < Ofiime othochO toea k ormjciio 

OHHH, KOHVO HHCUKO tf^HSOT B ni>pKT1dTa 14 

ucr n«K Hr c#? npwiflCT«fcai cji*& HMn*pui- 

.1"" Ha ict.urHHTO^ AauaT AOU^rb4UO 

L>CjicHtHHt ojemeHirra Kflnoim*. A no<rjjCA* 
HHte ip»6»a jia frb£aT i(|>en<jc/dHeHH its 
naiuHH npeACKwrieA koAto c (fomHe ct- 
fieArrfiiK rpuftaa ^a 6i>ae p^konor.OM^H 

TOSHC pa^KpilTH !ia COeiUCriOC^yiPrHTfTOTC, 

kowto ^*p*ai wtowwrre na 3*faHi«To»n lie 
no-wajiKO srwineHM uaw, tia kohto toha c 
ny«HD HnifhaKiieceaa6pflKflnii*Me>KAyTOria 
caMo npea HernpHfleceiH«uard. koato odH- 

'Kim* »tn rii.pimnT* rtonobAtSd be^ituo, rp**€ 

ha ;^a rr npmiacTttBaTe emu jieH, kbio 
tuiiauaTe ruiJiiuTo npaB-wia roaeiw TorsHa 
HMC^iiC Tpafina nofir>5*rTHC ^a ce OTAaBare 
*a woitMTOa, na ce cimmsiv «3 Htepiau- 
upHHcuju!*rtiTa ita BepHHre u nenpeicbCna- 

npopoMtcKu KapeseHHt, BCTO ce Katwa: .B 

«Hfl Ha BBUJHK DOCT tC OTKpttRa BO-7HI3 

BH" f * 3amoTO, ako no c06cTue«o cwJia- 
ch« 6p«oci>MCTaHHTC ce oraaiiaT tia nu- 

JIHTB8 H II Ap)TO M>CMt C 4HCT0 TSUK> r TO 

ko;jtq iioseTC tpflCsa h Otioea BlXHt, KO- 
raro noAnacfiue Cory k---- .■■-.■ qi chovi* 
la n/Thr*, h Koravc ivDApaJKajt^Ajt it a ca- 
nh» ruaiOA in* nihWhpiieiHKe « ottbt^i- 

ffflV^ C "!['.-'■ OT tcCc LH HC CflWO KGnOS- 1 T. *. . .. l-. .: ■ i- noCTH iip*^» Buf*j«n iou txi% c»|< 73. 6ci. 7 (tpn* /lu r>wr, Ckrtu 

rfijrn 1j< VT .SH7) * riaii* *i»j» *a irvti^ntoii» a f kiw II. >. 4 ■ . - "- t: .; j. 

I'U LXV1L <« 142; Aaticch. c:. 2 ( PI . LXVII, ho* 15&- 
Irtrvjng. », PL, LXXVU, ao«u 1137. id. * He. S0, & ■ Cp. fi^^flr. M. rferaft Response Mcctui J pap": - OrrcaorHU- iki rons Hwualt 1 75 qunqiiF llcitn nifflto rcsecntmis, otmii est 
voluptati remintianduni et, ut liccntei ora- 
tion! vatetur, casflfati mentis er corporis 
incumbenduml 

Cap. X* Nuase LupilK hi ):cf3t aiicui 
sabbato vel dominico <1i* laborationeiu ali- 
<]uam exercere. Dc hoc saepe rtiemoralua 
Sanctum paps Orcgonus Ruraanos allirfjuens 
ail: .Perverit ad me quosdsm pervert 
Spuilus lnjmiiL« prav^ inter vos alfcjua el 
sanrta* HdH adversa setmnassc, tta ut die 
b^bbalu idyllic! upcrari prctfitbercnt- Qui# 
quid aJiud msi Antithmti j h .■ a torts 
dixcrJni? Qui ventcnG diem sabbatunr atque 
rinnanirtim ah otiuu faciei opcre custoOUL 
Quia tnini mori *c er re&urget* sfmulat, 
Itaberi in veneratione vull doiuiukuui dtew 
et, quia liidatzare populum compcilil, ut 
extersoiem iiIljij lejjfc rtvocet et tabi 

InrtocOriiiii ptrfirfiam -i i ■ . coil vult sab- 

baiu>B.Hoc eniin, quod per propheTam dl- 
tflur; „Ne initiate oneraper puitas tebtias 
die Gabbati**, lamdtu teneri : ■ imt. quamrifu 

ccretii heart mxU UHeram custodiri Al 
Ipoatqutm gTalfa omnipotent!* f)el Domini 

norifj k*u Cliriili apparult, prsecepta kgU 
quae pa figuram dicta auttt, inrta Irtttratii 
wrvari non potsun(. Nam si quia dicit hoc 
de> Sabbato esse seivandmij, dical, nece&* 

est, etioiTT camalm sacrtftcia peisoivenria, 
dirat pratmptum quoque de djciuurislone 
cofpoiis adhuc usque rerirendim Std con- 
tra se Patthmi apostuliim audiat dkentem: 

*Si cifcuutridammi, (Ihnstus vote nihil 
prodeat". Nos itacjue hoc, quod de sabatlo 
frriptum eat* spiritaliter accepimus, spirita- 
litej leQemutti Sabbatittn fnin requies dirt* 

tur. Verum auteni sabbatuiu . .:, icdunp- 
torem nostrum lesuni Christum doniimmi 
liabemus, Et qui lucem fWei eius coynos- 
cit, si peccaU concupiseenHae atf tnerrtem 
per oculos tralut, in dc sabbati onera per 
portiw mtrcxludt. Nor ergo in die sabbati 
onera per portas iiilicxHitluinh, hi tn re* t-fcUti R ui^3ti[ am kni tp <j« dokkh »ema, mo u MHfro ^op« nowoiie* 

KH Heilia, A3 « OTK83fteM 01 K«D JTAOBOfr 

cinvc h au Ha^erMtM :m nc/io>fh/ipeHOCT 
Ha Cbpuero h Tf^OTO. 3a Ha cc orjiajieN 

CuutfoiKHU Ma HU-IHVosI 

1 jaira IU. Rue juiviaere jja j»t!Wif # 
4^1** e no^»o^eBo h^ MfKoro jia irbputH 
KaK»a h is e patera a ctfiorn ham a 
locrojibHp acn, 3aiuv^ Ka-taa ■kcto cno- 
Mtnyaawkfrr Cucth nana rptfrrp«A f o6pi»- 

IIL^IIkH « KliM pHMJKlHim 1 : .Ho M«HC 

jiofo:c RCfTia, ge hakou icpa c ittQAoi 
Jiysr ca nocesuiu mchcaj' nar hakoh hpum* 
h n^oiHHHn »*a ceerara vHp^ tteuxa, vbA 
hc 3a6psK»Bfir ^a ce irhpuiif nemo p ck- 
fctCH ^t«. rtu KiK xpyrwie Ohx wape 
tn»JT tun xopa ocwii nfonoR^ann^ na 
A*n»\p**cTa? T& iiA. uaxv tufi^c, nw na- 
Kapa Ad cc ona3BQ m bc*i*a p?6oT*i c*- 
Ooxmui*! ii rocnu€l iit'H, now ne re npn- 
cipyt^ t ^e >Mt*pa it Bt3Kptcua, u ci>u]0 
hcw /ia ce raw ciitioT&Ta, nowewe nojt- 
(t^MVta HapoA^ jm Kjiefianyaa, 3a nu uia 
tn^n OTXTn^pzrHHa ortpej *a aaKOHa u 
43 c» npwt*tm Bepojio#*ctwno »a B}fl€H- 
Tf. MnpflueM ■■ ( :■ - 1 mo ce kaaaa **ppa 
npvpOKa: ,/la tttr uHac»'re ronaph npea 
npaTVTe en a rh6owit acxI^, e mw-jo 
Aoiorana ^a ee cnasaa, jioworiTo e 6>wo 
uoaao/tcHO jia ce «6JK>Asea aaKOH-bt n.r 
jiarFo nyiMTa Ilo otioikto cr wkm fj^a- 
rc^iTa aa ucemirwuHK 6or, rocno^a 
hiitiKio Hcyca XiTMCTif, HaciafuieHHHia na 
3aKona, kohto ca H9tfaaaRn orjpaaHo. lie 
MoraT na re rnaanar * w ■ ■ 3auioio, 
eko HMkofl kawc, ne otrocho cbCorara 
ipaOea ro«a a« ce cnssiw, aeodxOflMMO c 
iyi Ka»"e t se h kjt^rkh AejrTtM j(»r»a ja 
ce l ._.' ..ll j ■. CUUO ":. Cf .,i;r- «ie n 
nacTE»jicaiieTO »a o^p»3BaKe na tsaoto 
TpflfiU ^aK jocerci fla ce npnaarfi. Ho 
ifetca Tofl 4>e anoctojia llaMa, hcfiio ^aa- 
ba ■ . i-i ueiv; .Akq ce cK^i>nanaTf l Xp#- 
ctdc hmk&k «e »k novwyaa* 4 . M tsks, hhc 
nysoppo CMe nenpaem onosa, ko^to e 
nHCaito sa cbCkmna, m jiyxoatsc rn ennfl* 
Hanc. 3amaro c-hoota apatia noKofl: o6a- 

HC KaTO HCTKHCK3 CLtfOta MVit C^HTflMe 

catum caoA iCKyiiinw Hcyca Xpiicia 
it*cnoiia; k oiui. koAto nosnan^ ri>erAHi4- 
ra ffi fvpara y «ero, aiiao) a Aeuu Ha 
ebflorara tobbph npea RpaTHTe cm, aico 
*jpca oiHTt ch nauitMe a rtyiuaia rpGXa 
wa ffixoria. OejLOHaicvtao w»e «e ahacHup 
u AtHi* Ha cbOoiaTfi Tooapw npo uparMTe C^OFV»/ r MRtt K Lttr.XUL&MOfll»toLIL^^ • He* 17. S*.S7. *T».t(»- * I**. 5^1 7ft PcSptiM Nt«3lBT — Otra*ipa?t na m JtoiyjP I dcBiptocis nosiii #atia cunatiUti pumleia 
pccCati ad animaiu per census co/poiww 
ron f:-!ii ... ir_. :■*:.. Hxm Dominas ar re- 
dcmptor nostcr multa in die ^hbati kgi- 
tur operaius, ita ut Iudaeos reprehenrieret 
diccn$: ,Quts vest n tin bovcui aut dsinuui 
sunn ton solvit in die ttbbati ct durit 

uetodiri iwrta ittterani sabbatuir. pr&cctprt, 
- Hi- 1,111- otiuiu sabbatt secundum leuit lit- 
tvrani tuslotlil. cni aiteri msi ipsi i/etilati 
contnadidty Domimcomm vero dk a U- 
■ nre lexreno ctssartdiaij est atque oirjnj 

incHta m a twin f Kim irwiitartriurtifr ut qutfquid neslegentfoe per &ex dies agltiur, jwi 
rcaurrtctionfc dotmnicae expietur\ Itu Cap. XL In Quorum apostolcrum vel mar- 
tviiini sivc tonfessonun atque vugiijiiiu 
dlttais Ictrttt 3 labcce terrene recedert dc- 
teatts, tnqutriti?L In sollttiiiulaTibus utnjur 
beala? Morbe Virginia et sanctorum duo 
dPrtnt flpiwtftkrfTiin ac cvangelistarum akju* 
pr&et . <. j .-. Vi/. lohanms ft inert Ste- 
phani primi marryiis necnon el in cortim 
sanctorum nataliais, quorum apud vos l>co 
ft*ventf htemnrisi rpMink *l < r W fevtlvtic 

liabebilur Sane scfendum est, quoniani 
tacirco in die bus fastis ab opere mundsuo 
cesaandiun ctt, ut Ubtiius ad eixltsTam ire, 
psehnlp ct hymnfe et ranricis spmtalibu? 
instalrrr, otationi vacaie* tMitioiws efferre, 
mrmcftis sanctorum rnmmiirifarf, *H imt 
tflticneut eocuiii assurgtre, eloquifc diviniH 
intend ere> elemoatnas lr*li#errtthris mfntslraie 
valcat Qirtatianu& Quae omnia ai qnfs 
netflegrrw oration! TantHm vRcare volnerir 
<?t *C ccteras itiutiOJ vaulbles licilcu lato* 
ffs converterit, melius Qli fueiat ipso die 
bvali apcsfoli Paul* praeceplfc oDaudtens 
luborere nutnibii& suis, u ( liabcrct, unde 
tribueret nectssitatem pattenUbus, queirnd- 
itiorium tpa*e t qui, heel Duminum ordiras^e 
dkut, ut qui evangtlium anntintiaret, de evan- 1 jiyM taj^. T. «. tea » ^^*^h, t E^. 5 V 19; Ktiiv S»ia CH a^o t BaCWfl itn n 6jiarfi,wn» na ha- 
uiMn i*3Kynji7u. ue CH nuHjamvu a jiyuja- 
ia *ipc3 TCAccHKie Cm **>ncina itwecrin** 

Ha rpeaa. Buposeii Kaui^wr roencut h h> 
KynHTOi, kbkto wiew, 01,1:1c e B^puimi 
uwi'O wma b ^e«B na tiiOCTfira, n»ii ^e 
Tofi or^wpraua^ eBpeme, Ka'/t hm KB* 
utwi. *KuA ut tiui. m* cnm>|.i3iia wwia cm 
nn warapeTo m n xiphii h> cbGomva h 
Ht rv uo W jia ro nancH?* 1 H nft, aico 
MCTURara cava no rao^ noun* jhm t «ay- 
mhaa ^a ae ciajBduc cbdcxiaia CyKua/inb^ 
to Kony apynfwy nenen na cawara mcik- 

Hii r^maia rtyKBanho no aaarowa? B &t~ 
h** iociio^h HaHciHua TpuC^a sa ce BT>a- 
aiipware or niwcKB Tpy& h w ee orjta- 
eaic rjo m hhai-.M.' m 1 ; Ha MMHTK3* TO 

KUIOWTO liC*ip03lfl'OCT CTop«Te B npOA>^- 

*eM«e »a nicc7ie ^e«a, iu u MJKyrmre c 
worm-Be a ^enfi na rha^pefreaHrro rocno- 
we 1 *. 

l«Ba IK H«e aanrnwrve b npaavn- 

HMTt AHH Ha KUH aiHXlWlM BAH WRBHIKi 
Mil B3WH>CJRHUH H JICBI1 T|wGlW ^a He 

ce aaHKuaaarc c noacKn rpya, B n^aanw- 
mrrt (to jpyro na twawrHaTa neni* Ma- 
p»*a a na caanm A^aw^eceT 3iiqctoa>j> h 
na ensHrf/HCTHTf, h na npe^TcuaTa roc no 

^ea ftraH*, n na cwern Ctc4«h ntpao 
M^seHHK*, a cuno b » pOHCneHMir npa> 

me ce CVffll y nac no CowHa eWflrowr 
aa c/iaBTB a Aenwr — ^ (Tpa&mwtrH. Paa- 
finpa ce, tj:j*hj na ce 3nae, w u npfia- 

HH'IKH £KH i'pHCTHMHlMfb7 MTOM Tpa^H* 

4a ce KbsjLi>p*a or cutrcKa paCora 8 , ja 

a* upM«cTb)Ba Ha iica>iMii, xhmuh h ny- 
xonirti necifH, /ra ce oTjcaea na mo/ihthj, 
jifc nojinaca upHuoiiitHHH, ja ct npHotfraa- 
DamjMnflueTfaHa CBeiiwre ( M ce imji»r» 
ne jio i«j»o uuApai^Hjie, A3 HQC04B& 

hHHMaHHfTO CH K*hM C/OROTO AoWHe M .Tt 

paa^aBa uh^octmhh m u>iiu&eu:HK ct 
Ho aKO HHKofl, npenefipeiHafiKH km 
m« HeiOd* OQMDIflM ja ce OTfia^e cjmo 

FA MMMTW M Ce HSIThpHl- KbM OmitttUW- 

Te cyeruociH 11a cBeia, aanirrwi ace nos- 
»*fvi*nii Yn nf^Tf>f4ie fin i'. L . 1 ^ u»n> 
rajiNHKHBafiKH ct ua BECTflwieHBinra ha 
6/iaJKfHHir anoctiTJi IlaedJi, ^a paGoTH etc 

:'Al' J -'--... CH pblie B UlMmi (ti*a3HH*tCH 

flew, » a* hw* nT^e a* Jiajt* riCM^ut ica 
rkpiwuHn ny*t£a jlo tosk nMefiou 1.: 
hhh ano<Tom»T. Manap h na wa^na n^ *W 

3WJ. » ■ tlpa^^bT ft Rc*For*o fcmlil I papee Orrcwptrc m ran* thwart n yciio vivcicl, rxm town u&us es4 bflC po- 
fr^latr. scd ntarcibus auia Labotatrat. ne 
qucm eoiuiu, quibus evuugelium praetftra- 
bat, gravairt. Cap* XIL Quod interrotfatie, ulrura lieeat 
m feMivrtatihus sanctorum indicium ptragi 
ei ulrura eadtit) die dfbeet homo, si dig- 
nua fueiitj ad mcalciu iudii:aiu Hlerxlutii. 
qucmiajn in hie feetivitatibus. in qmbm 
mj perils »h omni opcee niundaijo i?b£ai;- 
(him f£V montfravimus, multo niagis a 
sflrciilfliiiaib ne^otus et adhuc a roOrtibufi 
abstincnduni fore dece minus, quofiian. 
quamvis ulruroque (ortasBf situ: culpa va- 
leel cxercen, nuacdo burn hii. *juat Dei 
sunt, aitits homo debet haerere, quae 
imirrii awii, m &e cur.vtiiil pertltub r^e- 
caje; ptaeripu? cum co die ad miltriam 
clh-itiam accedens homo Lmplkan ram dfr 
bfjit r*gotiissaccularibus,et ob reverenliam 
latitat bolkmnimtfc non oporteat in me- 
dium deferri, rBi unde c*umi t& gaudiurn, 
v. x et «r»ntall? lealltia genctctur. Vemn 
his pradibatis. uuibus ditLtLs prsuer bos 
nulla ^int ititlicla sacculaiia cxeicciitia, lex 
vera aJUliiu eduxeLiL Cap. XHL Inter quaestiohes veto ct 
coumiIU Itjjtt vos murdanas postulate 
perhibetis. Dc qua re no8 codices, quos 
rwes^arios vobis ad pratsens es*e ronsi- 
<Yrare polub^cinus, libtnli utftlerwniis ant 
wo, a que in pmes vos esse cotnptrisse* 
mus, qui lit* vobis Inlerpretari potufcaet; 
w quof a utcm de mundana leue libros 
missis i ■. . u.l dedirai*% cum reversi fuciinl, 
nolumu* ibi rtttnqui t i* qutslibet log vohr- 

PWWtt imerpreietur aut falatatt qualibct 
viole !. 

Cap, XI] I L Practerea fndirafe nnral 
quidam (jraeru* inerjtieiis fatcrclur t* pres- 
bytrrum esse, emu nun esset, ac per hoc 
pluriutus in vestra ptrta fcaptizasset. Cum 
ergo vos iicpiialione Dei cognovissetis, 
quod ikhi esset presbyter, iudieaverilts, u| F HaDOnflJian ^ ini^^r or fem>necTi*eTo 
: mw, KO^TO afOflOBWHriaT CAMronccTneTO^ 
RCt MK ne re e B^inn^jna^ or tan Kts- 
uowhoct # ho e patioTiu rtc cockroeiiMTe 
r« p*HCt »a A« «c 07eK»*H H8Koro OT 
cuhh, itfl kohto e nponrmflflpaff Sanw> 
CTHCTO * 

Taaiu 12- Othotho uiiHiuaHeio »m 
^ajitf e iLO^BO^^hd n npaanwrtHTe ita ener- 
uwre m ee npOH»»e*:4a Cb;i h aa^M 7pw6- 
«a b Tuna npewp jia re oo.jim r& c*n»pr 
»io#ie»:, ako r jacrywuj], rpnCkta jia ^toier^. 
se a onwi npanirtfiiH, n kohto, wairro no- 
rope hoco'ivijuhv. e ncoCKn/iHuo jia re or- 
KaweTC or ocrmi racrewn pji<vyra, me t patiaa 
cbinacHo H3U)ero peujeiiHe omoro noee^ 

XA l!e ■ - - ■ r-.f 'r- i irf '■■ h'i;KH 3aH«TH« 

h oiue ntinc^c or cMi.pniif uar.\'wn*m f no- 
Hewe h A^ie Hrtt^t, aio u ^a moist jh 
ce mm^piniiflT Pea rp«x. «ec naif, Koraro 
jioTpji6ea «ob<k> jia cc OpmqxoH ixkiucno 
iei.K ottKfl itcma, kohto c& 6oxcHH r e pt^no 
ju urxmip-TH ffflnrjTHO or ce6e tv thu 
neuia, kohto ca cbctckh, oc^Oeno KOraro 
n Tona npewe, n[>^fTwri*afihH kkm 6o*cct- 
be>*OTO UdAhCTUO* HOlf^H HfC TpcrdBfi ita 
ee o6in>p^n4 b jn^Tefiekn ^nvthw*. [I'me 
h or yifax^euHe ki*oi TfiKoea npasHeifCTBO 
we 6u irwfkHa/o nyOajwtto a<* c« uBHacn 
npyro we/wo oci*m onona, oi^eio 6m re 
nopOAwio 3a bciinkh ytexa. imp h ^jxob 
na pa^oei Ho icaio i*k noAKacnve ujre^- 
fcapkieiHo £i?uv Tvti&i atiKoirt'/ 4 focra- 
rh^ito uie bM nuy^iii *i hum ahk otneit tuh 
ue »(wCua jtb ce njxw&wiKjia HHWikta cbct- 

I j ; : -a 13, fl '■,,'!■. Biinpocirre h jio- 

ci:n wKftntt. 3arrmfi me ohxvc bm u^npa- 
notn ua jpaioci.pm; i-.hwh, |£OHTO f Kat^O 

fivi sir- vrrjr- ~z cu nr-^.-.T/iiM, ^acera BH 
cj utuC'AOJuiHu, ant :«Kaexue, <w y nne ce 

H^MMpa HflkOft, KOftTO fa MOITJT A3 BH tH 

mTtJucyna. Hn ako ewe na/TH wa npATeHH- 
mrre cm wahOM KriHTk or CBei^hiiu jhkou. 
to He HCffawe, Kato ce H>pn^t ii|^ichhuh* 
T8i xaw >ia ficraHai khhtht^, aa jia He bh 
rk H-ir^jiicyfca hhkoA npcuparrio uim ah ru 
le^cna^aM. 

HSKcfrcH rpLK ^L»:/iHoo ^flmHRa^, se fiHJi 
npcaiiHTCfi. iioharo «e &i/r rain*, m t*A 
6«/i noKp^CTHA vKoauua d ponHaaia OU 
H Tbfl, ittoN C7t pf+a-iH ipea Ooauie m^x- 
HoeeHHe, *je ue Giwj upc3BU7Cp f bbu ere 1 Cf«. Liter Paf Jrr«tt Kirol M, t. 136, WOH, Lege* I V. 312 1 ttd Iujol 3> 1Z 78 Rraptcita Nirfibi J \i\-*r. — Or<c*opHic m rmt Htuc«ft I amilte/et aures e( nares et acerrimis *ej- 
bcribus ■ 'Mu et ex vestra patria pel* 
ktefuc. Et<* implelum est in vobis, itfnca- 
cite onbte, quod dr quibusdam apostolus 
daraat, quod haberent telrnn Del, sed non 
secundum acientlam. Nam licet We male 
fecerir* hi nienUtus tct. vus> tanitn tri lioc 
celum quidtm ptuti: r sed minus cautum 
hfibuiate, quoniam, qiiomvis ipse »c sacer 
Oolem «!?&« cmuilavent, sbnulatki tainen 
etas aatatem plurimta contulft Skiutdem 
diver&i futje. qui diverso tiiodo Christum, 
sec! non propter Christum' anmintiabant ; 
sed sive occasion*, sii/e (juoniorfftcuurttie 
hunr annunharent, hos tamen non profoibe- 
ba! apostolus, qui solum, ut Christu* an- 
nunliarttur, pluriinuin saiagebat, quia enim 
Oirt=tu8 OrtHnaveret, ut qui l* vanadium 
aiinuntla'el de evangHio viverel. Si muiti 
Jdcireo Christum prsedicabant. ut awnmuda 
terrenna actyiitffent, ergo non era! Chris- 
tus in causa, ftfrt avaritia; ruraus quia 
juulfi evaugtlii pravdicaloies a ticWtbus 
magm$ honor ibu^ cffercbantur nonnulli irieo 
Christum ptaerlirubant, ul ^uiulia et ipsi 
peiciperent : ergo non erflt Chrishis in 
voto* sed tavMte. Sed nemo isloTum pro- 
liibilu* eat, quominus p« hoi Cluislus an- 
rurtiaretur, nmrirum cum et Iudu& inter 
- - l * ■ ■ = ■ ap -?"!■- a Domino missus et 
ntiracnla feceiit et Oirisiimi anniintiAveril 
et in nomine efuv phiitaK* baptizaveiit. 
Uaque, ut sedis aposlolicae praestil srribiJ 
Anastasius, non quaexitur, quia vel quails 
praedket, sttl quem ptacdicet Cap- XV* Poiio irterroRatis. iitium ho- 
mines illi, qui hoc ab iDo baptibma rece- 
peruni, Christiani aint, an itcinm baptbati 
debcaut* Sed si in nomine stirrnnae ar in* 
dtvtduae trimtatis bsptizuti ftiere. Christian! 
profecto sunt et eos» a quocumque Qiri* 
stiano baptizati aOttt^ iterate baptirarc 
nor commit, quoiiaju, ut jaiu nousinalus i) 4Hl oon |«opkff CbMBB &&*t c. 6wih OT<rh^HJHi A" re JOtmn OTyuiHHnoc, 
iis 6h&t Hatt-metTOKo Cut h n3rc»eH m 
pu;i*"*a T ****** Kiov Raccee ttmrihiirM. , iO l rpO- 
crcre hh, tobs, u : oeTO anoCTOJTbr taar/a- 
rttfka aa hhkom, ie MM peuHOCT EVi 
flora 1 , ho ae ijo paayua, 3au;uio. MAKap 
u a*t Aa e DQcnfWflg «aio hh e n»ra^ f 
see narc mit u toa cmal ere npomnim 
pBEfiOCTi HVCTWatp OAaruMcCTHBH, ho we 
rfcfl npeAna.voma^ nowewce, HQK&p h ch Jia 

ce t: upwipjttM t* c cweutciuiK^ bcc naK 
«ero»D70 npec?pyBave e jiorer^o na yno- 
&HHa now H iwwi'iMHa pAWfrJuoiH 
ca 6^ah omifi, kohto ca ffbanecTHR&nM :»o 
ptoimr^uciii it&wit Xfwcxa, ho ite ixjpaaM 
caMHH Xpncroc^ 06ant Gm«o *ic tc ea 
p^ncCTPBami nopfl/iH CTOM, 6bjo IH> 
puaii KtiKiiu n aa €, i*ce naic we tm e «*b- 
iiknai anocTOAfcT, koAlO ifftfl-WBoro t 
rTtiiw/^. caMu aa aa fruie irt3i*cTeb Xpw- 
cror, aarnoTO XpHCfK HMeitmi e Cpma aa- 
nuwiziwi iia ittHbtc 01 foiaroarcTweTO ch*. 
kC**to frKfRecnma e^arOBCCTHeTO. 1 Ako mfo- 
Mma ^iToftfl npononr^isaT Xpucva »a Jia 
Up^^ooufii acwKM 6iiara t to h i*t30K>Ti] 
Ae«> onemyiHO ne ce aponBfl Xpucioc, 
b KopHawjtotfutrTO; oj Jipyia crpaaa^ no- 
■ewce Mrto^iHA nponOBc^HHiiH Ha EBSiire- 
xneTO ce se^OTain or BepMirre c rojieu« 
noi^eern. to hhkom afftoftn hwhho canpo- 
nonflflnara Xpnrra, aa aa iidcnimaT h le 
CflMK Cbiuonx. H iifi, » Te^HH« ofipoh ne 
ec npmiHsuia XpHcroc, a saBHCTtit Ho hh- 

KOH OT THH ACfW M € ClWl BT.3enp*K y lA 

wKinecTww* Xpnrra^ 6e* cbMHCHW^ aa- 
UiOTO « tO^a, npaTew or romo^a wejuiy 
ocraHr^ine anoero^n, 6Wi npaaHa nyjww, 
BWHeciUBaA XpHcr-i m b hcjow nwe 6m 

KpoCTHA «HU3HHd- H r«i t KaKTO npejlCTOH 

re/:*rr na anocr&'anaw npccrofl AuacracHH* 
nnuie, He ce nnra d nojioCeH uj^vi koA 
hjiv ica»%n npononfljiRa, ho Horn npono- 

Pubi IS- no-Haran* rwitiTe Jiafl»! 

OHHfl xopa, kohto ca lipMAH ro»a Kp*ll«- 

HHV OT On* NOoeK, Ca XJWCTHWI^ H^H 

TpaCua BTOp« m»T ^a ce KpxiiuaaT. Ho 
QKO Ca 0)VIII KpbCTeHH B hmctO »a tfhp- 
HOMma m nepaajiejjiia r(xwiia, re ca irefl 

CTBHTe/IBO XpnCTHHUK HO? KOHTO *pHCTH«- 

hhh « j»a ca KphcreKKjite no^oo^ina nrorH 
m>T as ce Kp^maBaT. Samoiu, katrm cno- 
uewarHiiT netieanormneKH iThpAoriKine^HK 

o:t : i qticcunquc Chifruauc taptluti mi* qm* C. 15— 1ft. * LKop.%14. * Kecftt <u3eii»cwT0» owratewoci nan* Aw- 

nV^niM |W(>M>6liWiniilVltl«nvTrf^W^AR6cTK»(B I (»l WftCpfc Ttotl CpiWkrRw»OMU« 

- 3d iaSH r*U&l PGK. a y 3*arrMptKU f HoOpM^ I, ? f ftp. H. i Phwl 10,^ 
< It (4«M> 1^ R«|h-irt9 NfculaJ I ji*ja* — OirotA^»i* hm nmi IWiuitf 79 Anastasius flpoetoHciiK pontifex ad acqui 
Vfinm amitn srriNt Augustum, ct baptis- 
tuuiii, quoti piocul >i( al> ecclcEia, kivc ab 
adultero vel a lure fuerif datum, fid pcrri 
plentem tamm ittunus pervenit illibatum: 
quia vux ilia, uuac sormit per cdutibain. 
cranem maculara hwnanae pollutions ejdu- 
rift, qua declarator ac dicilur: »liic est, qui 
ii-ji... ■. Si i.-" ; r, quajuvfo baptismuin ub 
mfuhtTo vn Hirr ctuum furm. an prrnpiciv 

teiu tai] en itkuutsb- peivetij; QULmtiua qBUD 
nb frn non illibahim ct sine uJla iterationt 
subwstat. ^ugd quilibet nmndaous homo 
tribuit ct iKStimus qua intentione se picv- 
byleram fingenK? Et certc Acachis Con- 

racerdotem fingebat, cum Merit a FtJIce 
papa Romano damnotus. Sc<1 quid iani riic- 
tus d« eo pratsul Aiiaslasius dicsl. audia- 
rous: ait erini inter alia: Xum Abt safer- 
dotis noinci] - - Acadus videlicet — „vin- AwccracHfT mtiue £0 choh cjwohvchch iw 
rcpaTop 1 , h hptrucHMeio, ako to 6fejie 

AMCHQ OT 6J1YAHMK UJ1H KpWli, KOCTQ 

^ai»o ©*« ii&wi or lrbpxBam Bee nak 

;!ftXB>fejtil HfOTfvHO JLO Oh», komto RKV 

nttttMU iiupj, tJUiieiat hjlclthhht uiac. 
kokto c rfromytrajr apta rfc£-t»6a, naHnmBa 
bCHKO HtTHO HBUOBtUlKO OUUMVUUIfbT&l 
kato qpeo iicm re pamwifl n Kama: „Tofl 
c, KOfrrn KpMrrsB**- + h nu t toca uphtvut* 

MtiL. ^.. ...' i! Aajicito OT fiaynmiK win 
fcpaneu, "Ct nav jjocrnra MOitMHO 40 
ciih, KOflro i^KtfifHtMfi jiflpa. to no KflKlta 

lIpM^HHa H* Ch <KTaHa-W KCOTCMfcO H 6c3 

kakbo v jia c noBTopcHwc KpiiiueaBero, 

n Knraro ce nrtJCTpyoa tta rrpcauhi*pc w 
AHav KAhMO naxe|i<»H«pV M fir? CKM^hwe 

AitiUCufL HfiKcca uapiirpucKH enucKon 1 , oe 
c npeCTpyctaj ha CBemeHoc-iyscHTt^ cjtm 
KiTO e OHf. DCUCI OT pHWCKHfl UD0 **f- 

Mifrf 1 .' rHo pftiffi *iv*m i^iitmn r^nftnn rm *iMir, 

5upctbinr lutnnr inflfrtus ext ( quia non cnoMPmiHsrr w<w npe^croftTM AHaciac^S. ponnlus, c|li in mysteriis donuui ipsius 

$tnct«t» exclusus est, fed anitna .sola, quar 

ptrc&L'Hat, iusto iLilirio proprif erat oh- 

noxia; ^uod uliqut nunicroKi BCliptllMllID 

Itttstei irstroctio*: ^t r^vrra c«w s*c%ut~ 
dun: -iiih.pmssl:..ujii apustuluni , i.-Ttju-j qui 

Ijiaul»t" t M est catechizat, t nequc *,ul 

frrigat- if) est baptizal, est abquid: sid 

uui incrementum dat, Dcus". Et iCttf mail 

bora ndnistranoo non aliis, sed sibi d*tn- 

n.ciiti ii.-uilti::- jr^riuiijj , _ t [ hOC CtP 

turn est, quia quos flle Graces baplicavit 
nulla porlio larstonts allin$£it propter illud: 
,Mk Hit, qiri bapH?at- t id est Owctus et 
itfrutu: r D*us increnrentum dat% EubaudU 
tiir: et non honto t r«p. avi. vos, qui «c prratmara jliain 
. i.!j^. :-t.-. invesl^LLS* bi dtbeatis trine 
^aenittntwm agere, Utiqtic dcniquc onme Toft Hweniio Kfl^Ka HGuy iipyroro: .Ko- 
ra*ii> nneimo AKaK^i^ ocr^eif, cm lipiicoow: 

traPa ^acCjiwar n:fnH na ropjiocrta. au- 

n^Tn Hf (Wit u>* J'nv.if w Of . j,*ikKji-M x^- 

pOAT-I. KOftTO WBA>Ba^l » HtFOiJHH flap P 
raflH(T»arfl, a n: noa.ioWKia cawara m> 
Jiyiua, homo -fituia cipcmu.% topimno 11a 
cnpeneiui»Ti ci>^, nam>flro c?wRCTf^r78VRiT 
p*4»pe^ HHoroKpaTHOTO uacvauji^Hifc »a nH- 
caHHjrra 4- ^ H i*a»rrHHii TSKa e, aamorc 
rw^fHft HaA-cjiariHM«i arttXYfw* ,»H»cro f 
woftTO Hacasirflu**, t* e. or/iauiaaa, mHhto, 
hoAtu uaiJUMHa", t. c KpnuaB^ n e hciuo, 
1*0 Cor, ko-hto vupecnH*. 1 H mtooo 
/mjuihht, KaTo noAiiscfl Ojjara, «e upvm- 
UB «a ApyrwTe^ a na ceCe Cm n(^ipi*CT 
*a aarytw, u 3aroiw * curypMO. ie HHKaJrto 
jim or meTa ne aatm Tim, ko^to o#tfl 

rpKK € KpbCtK/, nOpJM< H3tiecT»OTO *43- 

pe*iemw: .Tod e ( icoflro ifpT,uiaaa*, t. e. 
XpHCTOC, I' n«K ct noAi»o»GMp6 "ByK! „fior 

«■ ; ii 1 -k r , a «t ^OBtK.* 

I^KHi lti. !■■ \ to rbft ere 6hviu 

04rbinj!» otiOfifi mmc, HCkarc xa pA^ficpr- 
rc flwiM rp»i6Ba 3aro«a jia M^bpuihie peccatuiit iMcmlcntia, quae nonniti Dei gia- nouaflHHG. Haotfino ncem rpnx HenpeMeif 

lia ^milaiile prolicit, oinninc diltiitnr. Nam mo cc hwiibp HanuiMO yp*s roKan«wero f 

ko«to npwiiacii ixuaa cbmo k*jto ct CuqM> 
_ iw^w.ia <ft Oi»tcHH iVrarnjiaT. Aamoro roc* 

1 B>i. cip. 78, CuH; cnco /AW. noc* tw, np 6'21. * [[rati I X' * Ibwrru^n 

t^iaoi 4^1 «. au 4$ft r- < PouotanT mm ^xaiucc 111 M«-4&2i. 3a mm c.r^ii wc r /. rt^r- 
CBrato* FliQllui I P*tiimch vi«i CV'TKUnr.ni.^l. I, Cip. 123, * TftiW , ixkx ci*^ t ^t^ «Ss ft AV^«^ T ^ 
na stmciiu liSBC^ ni^n-uaHM « ot wrji AnacMoiA, epi TArW, ro^ c^w, rqx fiZt * L Kop a.?. 
1 ( W; I. Kop, 3, & T. fcffttfl** Nkulffi I l^Jjarr — OiriM^mr n* |i*r» Hkkiuj* I Ittmimis primurti Pedum tesrexit et tunc 
PttfUfc id 1 , • ■iii:i: ■ fcttx ' m lil'' .::i'ir 
autcm vos tii ilium humirjtiu pcjpttraifce 
manifestum ©ri. Primo quideni, quo-Am, 
quantum nee comprchcndefe possumus, non* 
dum dare pa(uh ftmdpm hnrnmen non 
esse pr«byl«unu et striptum ««t: .Nolite 
iudicaie ante tempos'. Secondn, quomam 
cl« « firm! esse, quod nor. etat, non U- 
mcn fecit, quod factuir |)ro vel fidelibtis 
eiu* nun placeat, pfdeclpue cum in ca genie, 
in qua uhjuc fid fllud tempus nulla rccU 
lidcs, nulla vcia reli^jw colebatiir, sibiiittt 
ostium multos luciaridi dtviniius viderel 
apertum et Ule forsitan arMatet ptorimos 
ad tantuui donuui* peiductre, in quo se 
Deum senserat misericordtter adiuvare. De* 
niijuc si David *£$? t* furiotauu limit, ut 
AuAtn tantiun salutcm opcrcri potui&wt* 
quant i. .'►.;■ i .' j ] t j . L : : l : h qui hi hominum 
niultitacWnrm qudqnomorto tfe potestate dia- 
boli et aetaflUe [xrrdiliwii^ uLcitrajta? Ma 
xime cum se sacerdotem sumilaveiif, non 
tamen in bapti^ando egtt, quod praefer 
sacerdotra in taui evident! ittLeaatate 
agere nullum oporttf ; > > < - i lytmmi vero, 
til opioaimu, idcfaco se fimtil o*e t quoriam 
iam IKnMfaf vobis fuis?* siiasum, quod 
baptiiandi tninisleiiuiu rioinsi picsuyterfo 
tantum cssct indultum. Tet tto, quontam elsi 
In ffcta Simula Hone valdt fuir cufpahill?* in 
tat houiiuibus couvcrsis satis eafetit lauda- 
bilia Qufirto, qute etei poena dignus erat, 
non lamen Uebuistfc roodum ullimts exce- 
dere nee tn tmum hominem to! et tam 
crudelia detriment* congereie, cum dintis** 
ei naribus tt aurjbus propriis sutficciet ad 
pocnam ill ■ repulsio a pairfa vestia, quair. 
cum detriment*. :.*r tncmbforum iudicantib^ 
vobis experlus est. dp- XVH. Ifcitur referertfR, quitter 
divina cleraentfa Chrfctianam re)«ionem 
perceperitU qufiliterque j»puluni vcatrum 
bcpTJmH omnem fcrt/iti\ qualitcr autcm 
fill, poskjuaiu UptKati fuerum, insiirrexfrinr 
unantimter cum magna ferocilate LOntru 

*J4c€um| toram C no^ n*bp«OM ce »3p*ui e tlerpa h icraua 
1>n*p re citwi^ no n^Mii. 1 Oo*ne apho 
t, st bHe cte cm peuouiH npen qhh mubciu 
iTrpoo, aaiuoro aotojkoto v^cm fji pav 
6cpeM t ome He e Onro ncno t3hob^ho 
^nn Ohh n niwrr lOfln: hc c 6mx csctne- 
hhk, a iiHcaHu e: .Hcjicflit c-t;:n upuMCJie^ 

BI*WfHHO!"* HropO, HmOi M3K3P H flJ 

ce e npccrcftui ka TaKu% k&ki>rto ne e 
ftwi, nee n»K ite e naai^puiUA ^eHHwe, 

KOCTO JTG He O JTOJTHO Hfi 60T& lUftf Hfl 

wrphmi: Mv f ocuOeKo rwanj e bh;i>vj BCpe^ 
icwa ji^ne, > kocto *hik ao ohobb Rpe* 
«c wc G^Jia ivichh uHioiKua upg&a uapa 
h HHtfdKBa HCTKncKa pe;ntnifl*, p*^Kp*rr i» 
OoKKti mh*toct npeii C€Ce ch oioji, aa jta 
cnewjJM nHO^^Ha k^m TafCbB rOJiffm Jiap, 

IJ KOITO HJ*BLTB>H»f t HF <k\T v J( ■: 'I JU: n> 

iwjinoMara. llafi<CTnc # bko JUhmj^cc npc* 
CTOpM rra ^yn, 30 fli nocmnK caMO 
mocTo cnaceKke, HairnA rhio m e waiuifr 
hi.a mtfl t koPtd no KfljrhH k jia e Fawn r 
Ksrpfcrnaa iSKOva Mhowecnw ao|_« or 
iviacrra vr\ jc^BOita h ot bc^ho nory€«fi* 
be?* n*tt£ jxopn h ;a tt c nfiecioptc/- na 
fwmfHHK, rofi nee naK, kpyiiitimafiKH, He 
e H3m,piiii«i ohobb, Koero HHKOft ire rp»r6ra 
;n H3&i>ptinia i T.iv*iii*i OMeBK^Ha HyHuia t 
ucueu ■. l'i. -in . Koitfo ~.*-.\: pcitnu/:a 
raue, rofi wtom ce e npecropni!, »ie c 
npewiHTep, aonioTO rtwJi nese rvwj'BCTfiy* 
HsiA, ye wt ci« yjepeM, 4e uOpeji'bT «a 
upTiiiieHhcrn e np«Ar>rTflhCH camo ha npc*- 
uinepK. Tptro, aauiOTO, Mauap ti b tcmu 
n^iectpyHaHe a* e ft»^i rirsp^e nMHowen, 
net naK ce e nuKasart aocr<n v b*mo jorroen 
3fl noxnfl/^, HaAcro e ccVhpH^ji b xpucTHSit* 
ctdo ToaKOEa MHoro xopa, Menrbpro, 
aamcr/o, waKap u j*a e 6h/i jiocToeH sa 
H&Ka3ait«e p nee tunc »e e Tpaftaajm hj npe- 
KpaMMre HflpKara ua onruueuwro h jie 
ripynave Bupxy cjimh wmeK To/;nrwa mih> 
ro h iipft accTowiJ narj^H, noncxec, Cc3^o 
ro jjitt^HTe ot coCcineKWfi wy hoc h ymii! 
dii 6hjh> jiccrsi^bqwo *a ro naivaiKeie c 
M3it>HoaMe ot pojsMBara hM ( KOeTO aaeftHO 
e orpp«wHe Ha tokhn mw^TH e npenp* 
iw/i no uauid npucbAa. 

t '^aaa 17 H rhft, pa3npasaf4Kn i^aic ere 

ItL^nptKTlJI IH> OOHOJK VftUIOCT XpttCTltHH- 

Ckan* Hopa h rak cte fftKapaJH ^ ceno- 

KPK1H UHIHH'J- HH HapCjl^ KOli U&IW UJiWI-, 

citcji «aro cjhjih noKp-hcrenH, rhcrana^K 
ewmoAyniHOf ro.TPwociJKPCT04eHiTe np07FB 1 JI>«* 2k til 6Z ' t h> U • Jlr»« M, tti; I. Iwp- Jfl, 9, « I. I^k.31, 10— 1& 

^rH>KpWTiilKTgC*j;'iJm,piIC«0 HMK>V I " 11* *eTn*Mlipi* ftfi& n Cf*. avn*^K*i r Mrni|T(» I, ? f np. »; &>*!**«* Nkriti | pa?** — OttUBOpfrT* HI knm>« j 81 IDA dictates non bfloitn vos eis legem 
iiadidisst, rolentes etiajj] vos occidcre et 
rpgfm 'urn tonsMttitfc, et qua liter vos 
divina coopenmte poter:tia adversus eos 
pnaepfirati a msximo usque ad modicum 
biipfejaveritis et nianibttt vestris detenlos 
■ al ■ ■ ris qtialite tque mints pruuales eorum 
atque raaiores cud iminf prolf air gladio 
fuerinl intercrrtpti, mediocre* veto scu fill- 
imks i ihl i.iali jvrtutefMi:: te lit* noasc 
ilrsideraria, qui vita pfivati mm:!, uIiujh cx 
ilia pcttattiij lubeytfa. Quod ufiqiw sire 
percato cvasum non est ncc sine culpa 
rata fieri potuif. ut proles, quae bi con- 
Silio parentum nOn fiiti ii« adveisus vos 
airoa suetulirec probata!, mnocenj; cum 
unfruitful* |ruriflai«»lrif V*n Mnc IH^I 
Jiifcla Domininn, posrquam dixerar: ^Nc*i 
sedi in consilio vanrtatis et cum iuiqua 
gerentibus rjou iut/uibo; udlvi mngnga- 
tinnfs nialignorum,. et nun tmpiis non se- 
rirho 4 ', pauio post Apreains all: -Ne per- 

<las CUm u: I us animAm mram Hi rim tins 
sanguinuni %itani n:eajj)". Him; Dominun 
per Ezetfiielem prnpbetam peihjbet dkem : 
,Ut aniun petiv, ila et antaia ttitt mea 
est : atiimn, quae prccaverrt,ip$* monctm**; 
el post pauca de pelrc dial: -Quoctei gc- 
nuerit t&iurn, qui vidai* omnia peccab 
P*tiis sui, *juat leciU timuerit ft nor fete- 
rrt {until? eis, supti tuonttrni uon tciiwdefit 
et ocuk>s aioe non levavcrit ad kJnla do- 
mufl brae I el ujurciu proxitrii soj non 
violaveril cl vinun non contra taverit, pig- 
nus non letinueril el lapuiuin non r_ 
pu«jt ( pGRcin 'in csurkMiti rtederit et 
nudum opnnerit vtslimejito. a pauperis 
injuria averted! manum mam, : un n et 
superabundant iant non accepeiit, indicia 
niea ieceiit, in praeceptis mds atnbtilavc- 
rtt: htc non morieluf in ii«|ti£talc patrit> 
s»n seu vita vivtL pater eius, quia calum- 
niates est et vim fectt fralrc «( nuiliiui 
nperalua e;>t in medio populi euJ, ecco 
ii*cftuu8 ept in iniqtitate «na. lit dicitis: 
f]uare no: poctavil i;iiu tnkjuibitem ;m 
Ms? Videlicel, quia filius et Judicium el 
Jufcttliaii] cperatLe eet t omnia pr&ecepta mea 
ciistndfvit et feci I ilb, vita viveL Anima, 
quae peccaverh\ ip^a morirtur; filiie ron 
po#tabi! iniquitdtrtn patiis et patej uon 


kic, Kaio TiTbpAP-'H,**e ne ere hm/imh jHKXbp 

38kO« t MHCKaJ!HflayCM«l H ttlCH jtlCM IlO- 

cTatofTjipYi Khua, h kuk hw p nonrtrrprmi 
cpetuy thx cbt CT^neftcTBHcro Ha Coxhm* 
cmia.cTcrniianBiUHOTuajofloro-tiiwoBSfl* 
/»w-Tif ci>r OdfiemPHVrE pi pbu^. K'umat. 
BCu^iKirre ku rrLpocinwH niy-^HaTHMxopa c 
tte^na mm jx>^( &4<ih na6mn c nes li ue 
iiMKC«i a^iaTUHTf b no-HflJHO HH^HHre He 
npci*npnern »ifKaia»o 3J!O t uwe weflttyc mi 

3H«W LTHUCKO OHtfR, KOHIO C3 AHIIWHH 

ot wHBur, jaaM hv^-tc ip*u; ^apa^H fhx. 
Ho ixjoa BU ncorw fny«nli we e TO»"bp- 
nifHo o>3 rpflx h nee now aa ciane 
0U BHHa ot nama CTpawa, wpm nnko-w* 
hhctv. Hoeto lit ^ >*ecT*iyiffi/io b aaup- 

Hjo<ix^4eito, ^e e -u :hh7A) oi^ww npoTKo 
u»C e (5h.io HBRmo HCiMMHO Aar^HO C 
B*fHOiuti!Te. Fto wiilo Htjfxwew ucajiworiH* 
ccirbT, rjieji fcato e ntic ua3avt: „Hc ce- 
jnw n nneTa Ha cyerHOoia m c Henps- 

tfpamwTB »te 3^o6tiM7e h c wiwciHBHTe hHua 
*a ceaij* 1 . iijuncn no-mi*, y»o^i«BaflifH 
Oora r ra»*a: Jla hp ikh^Uhui c jje*4eciM- 
Hwre /itinera mii k r KpbBOXiajnont wm* 
iiora mrI"* i;*o anmo iocno^ aanontia, 
KaTo rowpti Mpca npopona Mr^fKHH/i : 
pKftirro jtymzTA Ha Caii;aTa f T3«a m Ayma^ 
la »i CBM r aOt: jyuiara, *roaro crpeuiM, 
caMa me j!-pe"». H qtxa Hhrm h&t& 3a 

6ai:tt}T£: P AKO ,1H pOJIlr CHF, KOfiTO. HM*f- 

juftKH HO'>ir.;rf rpexooe ha Gawa c« f ce 
nodoH H TattPBB rr upanu 4 na n«»tiuH9iTP 
«e n*e h vwncu «e wtma i^h wjiWHTe 
ua HaiiaHFfBWfl xou f h Mfeiiara na Codk* 
iiiiv en «e cKKBepHHua, h Wb^Kd at 
OCKipCflUa, .v/it we ftiVrtipira h rpiif**: 
ue mifwa, xjwfa ck juba h^ iviajmitH u 
re/aw o&msa u ao-jta. or Hfuraaia K^y 

Oe/lhHH CH OTfljrhina phMTA^MXBS M CBfcpX- 

K^HUjbK w npncMa, Monte rpHCwiw m 
n~twiP«nA f cttcpejL noBeiKie mm PPCTm>" 
toh f ',.1 tiayupc :j ii<- i :jii- '7.- »a danifl 
ci^ t hoh(m&ot ii;«MHBec. I^suia My, uoneafee 
icoBajxiiey w»/i, Cpara cm narim CTBywa/ 

h -uto npAawj acpu BapoJU CH»eTO rofl t 
VMptT.t ■ i]', -r rrrnpeiytaTa cm- tk> w* kjv 

•aw: ^iulo CH*rbT a& «e hoch HenpaB^aTji 
hu 6ama ch? OiteftHjiHO. miuoto chkm e 
ctopH/i nn h iipab-jia h < onaanii gchhkh 

Tf MOH naCTBEOCWKS^ H I'M e NpH^OWCH/T, 

iKHaui iuc wirir A jfymara kowto crpe 
ujHp me VMpe: chh>t Hfiwa jia ase^e 
Kenpaanata Ha femaia h tfamaTfi HflMa ra 


knn. M Q • »W. lfi 4 4. to tt^p-.r** NmUi I pap* — Qntaupm in miu Hiiima 1 poitabit jijquftateui lilif. \>uamvif et de 
parcntibus, qui compjeLensi sunt, uritkt* 
wyae debueritte, M*iiret tit pro Dei atnorc, 
qui eos in rants vcrfras tiadtderat, vilan: 
flKb leseivaietfe, quatenue in orotfrwie do- 
mi mo* Deo piompk diccie valuetis: h [)i- 
mitte nobis debita nostra, sicut et noa 
dimtttmius dfbitoribus nostji*\ Set! d, si 
B09 fescrvare pormatis. qui beilando inte- 
f if runt ct niirame vivcre penuiaibtis me 
salvare voluisiis. non consulte prorsus c^i*- 
lis; atriptiiro quippe est; Judicium eiil 
sine mtseiicordifi illi, qui non fccc rit mfceri- 

lam Dorninus: tNumquM*, art, .voJuntati* 
mra* est mots ttnpit tfirit Dcminus Deus, 
et non, ul convtffalur a vile suis el vi- 
vat** Verum quia zclo Christiana* religio- 
ns et ignurantia potius quam alio vitlo 
rivliqnw+tv. poomtgnlia fuh^fnurntr pt* 

Chriati £Tatiam inriulgentiain de his el iiii- 
Aciiroriliani coosequeuiinl Cap. XVIII. Scire vug veUe a%nif icatb, 
qukl de Ids, qui legem Girtetianani respu 
unt agfrc rirbeatfc In quo ixitandum esl, 
quoniain cimifc Itomo, sicul per sltcrius 
CLJpam, Id tar Adae, eotrtnxit, undr pur- 

cuii^&d Ikleut pfomittetKlfim ad regenera* 
tioiife uccurrit undam, aliun eliyit quodam- 
mode pBtrem, sptrltaletn videlicet, a quo 
»u5Ccpti» iretrualur et osiiuf cusludla mu- 
ntatur et tamqLan: deport urn i.uoddam 

rector! ecclesiat reoraesentetun Praettrea 
qui lidcii] it^puit, quaiu proiiiiwU ab illu, 
a quo suwtpius e«l et qui Iklel duslnter- 
ftDtoi exfltlt, debet per omnia tevocari. 
lam veto si jii>n audlerit euro, quero ipse 
pro se detleiat vadem. rtlcerdum est ec- 
cIcFtac, a qua tacicnte inaioti studio ad 
ovue pcopriuui ovis reduci convenit, quae 

erravit, et, utad viam Tcritatts, qua? Chris- 
hie est, redtal, modis 0amUm£ rerotaii; 
fciqukkra eb ca taniqLatn a matie, tamquam 
a ma^iafra HiadndUlll est illi, quatenus *J inKirttl <2UtiUfc A, 1 Hrs. i», 14— m * Max. ft.12. * nil 'i t 
em ' Mat. ib. li - fton lift B3c«e fienpaa^aia »a ana 41 , ITbKH nipfl- 

UG pOilMtej'KTf, ICONIC Ca 6tOH ^LPIOBCH^ 

e Tpaeaajio Aa noa-uimv no&iaro, pa»- 
Oupa ce> K^:o hm BMBaHTC w^noraoT ^k> 
Gov rai Oura. huftro tu e 0|»na-i n pv 
uere rh. u ao ho^tciy cm^o aa Kawver^ 
6«y a Moxttisaia ruatoaiw: p npoc?H 
hhm ntJJrofiPre nn ( kakto h mhv npomsea 
wr Hd AJii»>Kt^iu*Te ch!"* Ho airo h ^a 
Cl« Mor^n ^a aanaMre onnm, kokyo ca 
SBimttw b 6opCoTa ( Nut ite ci« wm nn.'v 
BO^u.iit iir nai#-vJUTNo jib »:nee*T « mcctc 
nCKajik ^a in cnacHTe, Ta HaoCiuo bp nv 
iflni*i>ntf^F pasyuFo, lamftio nucaito *: 

,C^^t*i ute 6bjie 6caM*t^ocre« aa ohr. 
KoRiii hl e rropiui mwjoct'*, H spca ro- 
penoweaaTiw* rjxpOK nKnv Kama: „Hh^ 

K4 t: IK> :KV.vr . ;.i vi: jia yMpe rpf 1)lll»1(.M ( 
r^DOpv roriwwi fior, a m na ce ora%p»^ 

ajuioTO sire ere crpennt/B no-CKopo or 

penHOCT KliM XpHtntFHCKATa HUpa H OT 

waaaHHe, OTKorjtort* Of jpyr nr^nk, wwe 
jioChmtc aaTOBa onpomeMiw « miwoct no 
&irironitfenHero Ha XpHCYa, iuom uooieji- 

DO OT 93U1A CTpt:U nr-wu mmc A, 

TJiaaa 1H. I^«e MSHvitflYf, ueHTk»r«^a 
SHarre, kuhu rph<3ua j& HaupaHHreconHfl, 
KOHto ce orpeKaT or ximcrvmcKHn aaKOtu 
ilocewHo roaa Tp«68a ^a ce aaOe»>KH t iie 
uccrca 'fOflCK, k&kto ch e ka^hmwi no 

nopajiM Koeio ce wy»cnae or crtwcraaHe 
qpea w(^ara ua upbUieuKcro, raKa, HOnato 
npH^rrHe /io crpyara na in^pajKnaHeio, 

aa f." »■- iih^ .i ■vjp... .. .., . . -fm. j en i^ 

HPKai:i>B hhshh /ipyr fauta, hw^itho ^yxo- 

hph, or Kororo Bxaniwei* ja ce nov^a jia 
ce diia^n ipea F^nxaKiin na;iaop h ^a ce 

noflHfce Karo (rbApaitwi^e-oewajiurna npea- 

CTVTtn ita inipKaam OcRew to« tosh, 

Koftro re orpe*^ oi enpflTa^ ku»7o c Ha- 

ncaau^, rpa&a bCunaK Jia OhM noaOBHH 

oOpBTlTO Kl** hpb or ohh,ot Kororo c6*wi 
nwipu^r h komto c Oivj nocpejiHUK hi 

unpaid My, Ho hkd hc nocvrynia otf« f ko- 

roTo Toft cow ch e n$mx aa nopi>iHTe^ 

Tpfifiaa x.a ce o&ah he U'bpKRara, na 

kqato nojioCiflUB ^a AffttrayBa c no-n>fli^ 

mo mpaniw v t ra ^a orae/ie ofiparito a 

e 3&ftayAw?a, h » a rwww ito »c»fcaw»B 
tfawa ^a ce rbpne K'bM nUN ita wciHKa- 
ta> koitto e XpwfToc*. M AeBcrBiire-THo, 
th TpwG&a Aa ro noci>birrea Kaio MatfKan 
Kaw y^HTP.iKfl^ sa ^a ci^utae. oe e no- 
li * Ilea. I* 2* ^ Mai. S.7. * rip* *pir fr*pyi*i NfctiUi 1 pip*r<— QnvH^Kii »** uia Eii^iaa V 8* videat, qtioniam aprtttatam flpjtituin titijtv 
tus est, de quo saiptum ■■ i, quod in ve- 
ntre non -st^tcrit* tlmi^idere* etium, quod 
Petrus, prin«|>s apostuloriHii clamst: ,S1 
eniui iefutfiettle$\ (fU|uiem;, ,coincjuir;a- 
tkmes mundi in togmtioae domini nostri 
ei salvatotb kui Qirfeti lib; rarsuH cmfili- 
catt supctanhu: facta sunt ei* puetefiora 
Oeterlura ptiuribufc. Mrtfi* enini m # illn 
r«« fflgrtogctre viam ins I iliac, t]uaui post 
coy:iiliunen: retron-um converliabco, quod 
illis u^rirtuiii c$l saitcto iratxlato. Contigit 
enini efc illud" proverMl: Cantf tmrw 
ad v omit t mi suuui, et: Su& lute iii vulu- 
tabio lull". I'crro si ncc ecclcaiani audre- 
itt, sit omnibus revere start cthnfcu*; id 
est gentilts, ac |*f hoc hn merilu pei 
potentates exleras !:■■<.-■ ctraneiui op- 

Ktu&tur. Dengue mtum cj4, quooiait: seapc 
us eoncitat potesratffl art versus abne^a^ 
tores Uimit, advercLJE dcteiiu/es \ iptfe \ 
pt IddfCO nemo mirctnr, quia Deus conc*> 
iat, ut ponanl rervke* ft humiliati redcart 
ad etcJesiaiu, qui* cl Ayai, lljjj difctesd- 
ft-ct a doniina sua, occurrit et angdua cf 
<U*it ei: ,Quid est. Agar, ancilla SaiM? 
Reverter ad dnninam team*. Ad i«c tt#a 
qui huiusniodi est affligilur, ut revcrtatut, 
atqLC ufcnwn revenatur, quia rum fretri- 
bus hereditatem proirifesam recipief; nam 
nls^ moverentiir pott&talrs Chmtanae ad- 
verfus huhiHiMli, qiiomodo ratlonem red- 
decent dc impcxio suo Deo? Qutppe cura 
pcrttneat bnc ad reges sacculi Oufctianus, 
ul temporibus suit p&culum cl Bint all- 
mirniirvnc vclmt servari niatrem su+m ec- 
destain* undi* spjrila liter rati Kunf. Siquj- 
dem Nabutlwdoiwsoi re*, qui ^tatvaiu su&ni 
erexerat ct ad cam adordu<Um cimie$coe~ 
gerat, laudibu& trium pucioruni dc tgnc it 
\-> ■ :*-■ * >\ \mU*s ilixi«c U^ilur: tt 

ego* ponam dcrretum omnihiis tntr*» eit 
lingua in oeiiiu tma, et quitumque dUe- 
rtnt htopheniiam in Detim Sidrac. Misac 
ef Abdfuago. iii inferifuiu ci*mt cl dooms 
cofura in p^rditionen!*, Si «ro sic aanrll 
teA Larbaius» tie bltjspbemitur Htt^ lsrnr] p 
quia potuit Ires pueiw dc i^nc (enij-viali •) H* filial IHhr* R, b+ i W rtr^ « ii £ 

C) tt C£0 — j0 j<rljllf«tr- ] A it* pj^; pcklUm 

wt her rU^fT-tijrn. lit fninfe |*»|ul*r>, nil** H Iro- 
Pur +1 gurvutTi<|iJ^ tout* fvrit IiU^e l.i. ii .i l: Hutu 
Dan SWfad\ Mnach n AMfnn^ ditprrc»i 4 H 
dpntf (u? vtettlur V. BCBBD^ *ic DC yCTOff/ B HCTHnaTa'. Hew 
c^uw o6mucj« Toua, Koero n%pBOanocro 

Ha, KDy luOAroaflKH nneToaitirn nenrpnt 1 
^ipea noanaNiKio na luctiUAa k cuaCHte/H 
Bam Hcjrc XpK<*roc, or*fc*o ce cn/jerat c 
tmi m ocrahaTiic6ej]tu»» iQnoc^efiHCi^oww 
^^■Toimwe e c?£Ha*o no^nuioti ni*^&oio 

3amoTo EKMtotipt Cm Oh/u :*a nu ja ut 
6irTfl rrcniif-nM mkTh na np^h/i^ia. uikq/i* 
Koro»c^e;i KflTO re nuaumrr, jia ct orm^p 
«A7 nT rprjifljteHETa t«m cacta aanoee/t 
Hu c iwc te e c^y^H/io HaBerTFOTo ot nn- 
cJTo*m*i*T* : ricero cc a'apna na TybAbWd 
cm, a CB»*H«Ta, cticji fcflto 6e anauu — 

u KonMara AOksa*'. no*Ha7an.K, in tie 
nor/ yr up ut^tokit^ F^Ka m fr^j^ cm«t«h 

saiOBa HCKa w^t »acAy>*-tho or niyujott* 

Ut lipHTCCllCIIHV 07 CPCTCIfHTC fVWfTM kA70 

<ly» i [^^«c^ , * MaA-c^He, cwjptto e, ^e 
Ciot *iccto noAt>y>Kjia iuacTHTecpemyape* 
crbiiMMUHTt XpwrTOBH f cpenij tfprwmim? 
ut hjTuneirnrjo, h 9aT<iua ucK4 bMKOi nc 
« 't>*aH, se flor th nojiCyiKjtfl jta mgiicwt 

UIHHfC CM W CHUpCHO .Li C£ r, ; ii^i KLM 

ir^pwwrs, laniOTO w na Arap, Koraro iu- 
6*ia^A or csOHia luciiL^apKa, lc h&hji 
thrtt h h Kaau: ,KaKM fma, Arap t po- 
Aiiilo Capima ? H ■ piii- ct npH rccnoAQp* 
Etta cm!** 3aTCtM vmchho Tam*a ot- 
cn.rHMK 5Mita ,sacTfliWM jia re m%p»c h 
jianci ce irbSfftpiie^ jamoro uie ncwyju c 
(SpnrflTa en nOinaHoro Hac/ttACTfio* Bnpo* 
'jew, awu xpHc/HHiKUin-e Macttt we ce noa- 
^HtHCva npoTKH 7oa wmji xopa, ro ifaicba 
njj*am 0KU jia^H ftor^' WtfT an cnoaTa 
a/:aci t ocd^cho KOiaio ao cwrcwnt oape 
tp^cihhnh cc cthack »o»*a — ^4 nfK*T ^a 
ce aans^H ti rnxiio npeuc p Mitp h 6& 
HAkhpw: dan m.ihj ■ mm, U'fepttBaia, DTjtftO 
AVKunifn cfi npOHsjifsm H HAHfTHHA, tyip 

ctarya n rpnii) jfinaB^vi DCK^ftft in: ft i/« 

XADST, BC« (ISK tTp6CH3T, KftKTO «l«TeM t OT 
nprrAASMTC Hfl TpwTC ftTpfti.^, IfO^TO nMJTH 

cnaceMtt or on>Hfi, Kanar: „H me hkji&m 
Aano»cA au blh^kh ruityeua 11 ca^u^ na 

ayM cpeiuy Cora an Ouip^x, Mucax 
h Ar/iCHflro, mc 6w^it noryaeHM n zo«o» 
teTe mw aaipHTW* H nA 4 aKo ejiHH 
tapn^pcKH nap vt>fi btMi^ei. a<a Jia hg cc 
IjmV fiorhT na Mapaiiflu, saiiioto >>o»:fir/[a 

OTITLplJe TJJMTC OTpOllH OT HpCM^HeB OH*!!, 


2- Herp ?. 30— M. » I fp>miM », II Mar. IB. 17 & F*r 16, 81 Re*joma Kkotal 1 pgpHi — OrKaopini* u* lima H»xw;jS f liherar*, <|ti*utfl potiiis sacvire dcbcnt rapi 
Christiani, quia Christus abnegattir ct irri- 
detur. a quo noji Ires pueri fantum, sed 
et orbis tcrrarum rum fpsis regibns a per 
petuis ifinibus libejatui 1 Nam _.i j!!i: x 
tlri vel esse infidelca con vine untur, aut 
vix gd( numqusm fib ?it vivere r*of< .■ :. 
sinuntur, et quomodo rion* indigueatuf et 
saeviant. quanrtn vttietit Christum, qui 
est lex rtguni ct doimrus doiuinaritiuii: 
ab hominihus b abnegari, illucli ct ei fiden: 
promissaiii aon custodiri? Zelentux iUque 
z*Iq [Jti, t;uia at ipso? per Oifistutn fe- 
colunt liberates a geheima uia^ib t^uaiu 
ille, rfut attenc-tt in- pufmft treptos * 
Samoa. Cap- XV1IIL Quid iure de his facien- 
dum sit, qui ad octfdendum regem tetif- 
rexerint, vtneiandac leges, qtias scripto 
inittcmus, vos aflaliui edoccbunt. Verum- 
tamer hoc in srbitrto rfgte manet, qui non 
semi tantuin, &ed el b«pLua^its aepties 
dehrt peccanti dimitt': iuxta qucd Uoiiii* 
nop in tvanKclio sanrlo Petro nmrdavit 
Nam cui plus dimitliltir, p(«s diligH, el 
quemadrnwlarn evangeliura docec, rex de- 
cern mtiia taleitta, id est imilla et iituiiania 
peccata. servo dhnittcret, al ipee rcrscrvo 
suo centum denarios, id est miiHtfa, diiuit- 
tere voluis^ct. Cap. XX* Quid de homine libera (tMlt 
candum ait, qui dc path* Mia fuga lapsus 
fueiit, 01 comprehendattir? Nihil utique 
nisi 4Uod leges decernunt Veaimtamtn 
multofl ranrtorun de patna aim ottaflE et 
in alia celelmus venerates fuisse sacra e 
produnt btttnrtae, flM atiis nor exbtentibus 
caws ob solum exituiu ij.i_.jili _i__p.-L_ 
les iudicatofl extitisso, ni lallor. invem, 
I -I -i ■ a ! i < .... Abrahae path noslio di- 
vin* voce dicatur: ,Kgred*re de teff» r et 
de ivgtiaiiorr .;r et nnnnulli [wrtfum 
nostrorutn exules per piurimos aanos in a) nod _W. £* b) homjobus] oirir^u< C, c) n_^ 
/rth. 1 (ifm c**l K kojwo nowieTpnOBaflflBtt^neRr xpHCTHaB- 
rirtur ivn* t aafl£Tt> ce <irpHva ii -.■■- ■>*• 

XpiKTOC, OT KOI'OTO HC CaMO TpllM£ OT- 

pnnH. ho m nein»rr mwr ce annul or 
uchhh oruwifte? BnpniWM re MHTTHHa iuim 
rima r M.iM khksk ue DOWMflKl M_OHIir 
rpnn r Kottio 6hbjt K , _o6jin«ieHH r 4e m ,:*b- 
>rtai iuk ie tiM ca tiencpPH. ta f<aK »ta hc 
ce h-t -ir- i i.-: ■ i w Hrtjineirr, Koraro ^r.' > . 
st* Xpnnor, koAto e iiap h* njKffe h 
roencmap i < jjphtc 1 , ce orpH^a or 
xopaTa, nopyraoa ce w we ce cna:n« o6f- 
tua«aTa My wiptfOCr? Hn*, ncmcKC now- 
H*!T t ie qpea Xp«cia cavn ra 6iwm ocao- 
CoiieHu ot n-»rb-ia t neKa iojotot pfWOCf 
rn>H 6cra noncw, otko/ikgio omh, koAVo 
-cOl.iu^-ba, HeipHMSTafvrponHthi^H rrmcenF 

r.iawa Ift KaKBO TpiiODfl JU <!e nairpft- 
um no np&fio c ojuhh, koijto ca fit>cra^a-iK. 
aa ,na yGhwt mfi^a en, no^po6no mf b» 
nay*»3T ceeiuCHwrc mkoh^ kowto me ea- 
rparMM aatAHo c nocaannero**. Hce iisk 
toki ocrawi BVn pJiama ha KHiiaa bh. 
Kcflro TpHfiwa He ca«o BUHaat, ut> CtACM* 
jxccct in»Tn no reACM Jta npocrn na to«, 
Kufiro crpejjH, CKjjaCHo cttoaa» ^oero roc- 
noji e aap>^a^ na I lerpaV Hainmo ram, 
komvto no»e>* ce npouiaoa, nooe^e otfH^ia. 
irbK h, naifio eKanr^^Heiii y*tH, napni 
rtH rrpocTH^ na onoa c/iyra nefet xnamiH 
Ta/iaMia, i. e. mhoio m fie^Mepaa ip^aoiw, 
aico cau toA nonce^ae Jia npotrn na cboa 
iipyrap cto i ...1^1 t. e. no-ua.iFfo rpe- 
xowe*- 

rj»na 20. Kamo xpfltfea m ce orcuvi 

3^ '. .'.<m_p ■ : .. ■ dth t KofiTD Ce C WJIIAT».?Ha/l 

qpea fiarrTBo or OTeiecrBoio cw, bk& rti^c 
xB^iiaT? Hnn;o jip^ro tra Bcerm c^\iaA 
ocitfx ah i ■ . Koero i?aKo«H?e* onpeAejixr* 
Bee naK o^a<ic uftcuWKa HSMewjiy ewer* 

U»K, K3K7U pa^KfldHaT NCimiHT2 HM, Ca 

i". n" i.i i at rofiCTHrnoro ch OTe**ecTBO k 
ca oWtt no-c^iatiHo yrMmAban« ApK*Ae- 

Aa odaw ytTaHooiot ne re. bko ne ce 
jTijica, HwKora He ca Ah-ah cwenw xaio oh- 
rophk raMo ^a^to ca Mjuiea/iH ot oie- 
scrrnom m ihom He cj rHi!iefTByBaj»H n 
JipycH npHquhH, occ^eMo Kora?o na BausHw 
OTfu Anpau fo»n r^ac itaaaa: a H3^ea ot 
&ew*rra eii h ot poaa chI -7 Hhkok iixk 
or nam^te otiih ca wtmesiH *cato Harna- 
mhuh nn»pne uhoto roJinKi^ niysKM MiotJ rcy, H-M*. XXXV. U IMft ctp. « * 3i ci6wt*itto wt. y Ataa^^fVxH. Hcic*ii*i. I t !?, cm 9I-» 
flea wx*4Wifc' nan j:-»0ufo cnoaie QTtTMt-H. * Mat. 11^ 22, /lyxn 7 t *J. * Mar, it at— 33. 
■Qw. MGir t Ujyc* IV, cip, l3;Ccd loaito. 11. W, ' jBut. 1^ L Rmpon** Nlroiiilpipae — OmtOfAK M8 nan HnwMflA I terra non sua habttavertnt ; alioqum libei 
DOfl est, «i rte pitrifl sua quia non aodct 
egredi Porro si libei est, el ime nuilius 
condicionis nexibw tcnrtur ohKtrirtuH,iK»n 
fu|{it, ted exit <le patHa sua, quemadmodun: 
et Abiahae non *lufc*% s*d w exi <fe tern 
lus* dicitur; quod cjuja tent obocdiens, 
iiemine udicanfe pwnam quamlibet pp> 
rulit 

Cap XXL SI scrvus a domino fugtera 
rec*v ■. td cuiuprcfteriKui (uertt, iynuH 
ccnclura eat e(; alias aulein legum scita 
non Iranscendantur in co. Verumtirnxn 
semper iliud apcsloll Paul! piac oculfc ha- 
bearur ^alubris admotiiUutLis diccntis: ,Do* 
mini, quod iustum eat et aequum, servis 
praesute, scientes, quoniam ei ves Lkmii- 
nun hahette fn raelo" ; tt alibi, rum ser- 
v« ut oboedimit duuiiti: :aioilibu& pae- 
cepissel, adiunxit: ,Socntes*, inquiens, 
iiwxl unusquinque vest rum, quodfumquc 
fecerit bonuiu, hoc cowwjuetur a Doinirxx 
rive scrvufl Sivc liber Kt vn\ doming eadem 
ladle, ad ilk* reniiUiiile* mlnas, scienter 
quia et vester et eoruui Doinums in cadis 
est, et peifionaruni acceptio non est apud 
Drum*. Cap* XXII. Circa h«* qui. quandn ad 
pupnam contra hostes proreditis, lu^auj 
arripiiint. si non nifcerirortliter praevenat 
conipessio, salient icgum leinpcretur Keve- 
litat. 

Cap. XXIIL De Jlis, tjuibub uMBUD cat 
rontra hostrs progredi et lusstoni pareie 
tOJitemnunt, eadeio suariemuR 

Cap. XXIIIL Quti pAfttrida, id tat qui 
pattern wl uiairem occtdil vel etiani qui 
tratrem aut sororem interfirrt, nati drt*ai> 
le^es indicant Porro si ad cccWiatn «m- 
fugerii. td, quod episcoptis loci ?el saccr- 
dus, qui ali illo constitutus est pfovMerit, 
agendum decern tut us. 

Cap. XXV. CororatudintK -;■< fatruve 
VCfltfH pcrhibeh* semper custodes inter 
, -I .1111 veattarn et siiorum iuxta terminos 
invigilare; el siscrvusaul libti jw ea d*a \ 
custodiatrt quoewnque inodo htgerH t sine uxoCtue 'iuucK uc c ccouojim, ako hc 
CMce ^a nafleae or OTenecraoro cr Mo 
sku E cm^5oneH h n^rjiamo npanoro K 
cc CMHia o6m>p&aH or aafltflttce^HaTa Ha 
iifiKoe yciTCB»e f toP hc fiara, ho K^ieaor 
oieueciBOro ch» KaxTO n Ha AnpaHa He ce 
Kaaat: »I«araft* f »«o .HMrta or 3cu>rra 
CM! ,,1 A no«e>Kc roBa e cropn/: t ifaxo ce 
e nonuntiHHa^ Uk \, K;it, Oea^a roe ocbjiiu] 

lt>IKO^ t r OTUCHIf^ RCflKO HaK^rMKl* " 

Ijiana 21. Ako poG iioOviite q\ rucuo 
^apu m t Tportna jm «y ce npocTH, xoraro 
ce 3a^oa«; no kvcOiuo na ut ct iipeKpav 
nar rnpflMfi Hero nocraiiOH^rHirtrra ks aa- 
KOHme. a 06ase ace naa: neKa re hva 
jifvn u*vi kjbccthoto H3peMeMMe wa Cfiacn- 
re«HOro yuemaHnc na anorroj! I [*tQM f «ofm> 
Ka^sa; ^PocnojtapH* oraaBaAre ira poChre 
cm mM, wneio e npano m cnpawflaH«o t 
Kaio 3HMTfk hc h ftHe HMaTC rtvnojap ua 
hcSctoIV a h jipyra^e nA cviea i«tu 
c noyqf^ po6nrc jm ce nc^op^fiiv Ha 
roc IQU PHTt en no nvn»T* e xoteui , 
k^^h^kkh: Jlonewe 3Haere t ue bcckm eAMH 

OT BAC t dn/:0 p06 H,1H CBO60JICH, fCaiOOTO 

^o6pu cTopH, iSKoea me npweMe or roo 

enpauo r«x h nooTC^aCjiirre daruiatnD» 
nmrra rw t kbto ^iiaere, *#e w sa aac, h sa 
tsx lih. rocnoa Ha HeCeusTa. a y rorn& 

,1- H*Ma . UK 1 i li> 1 -i"" .- 

TiianE 21 Oniocao ohm, kohto y^a- 
Pht «a far, Koraro MCdere b cpawewre c 

HO H« C« HWeCH -<j ;■. .t\ ■ mic JU CC 
cmck^h cyponocrra h» MKwtmt 1 

ki.ir-. 23- fo ohhb, tffl ronTO e aano- 
BH^aHo iia orHjur cptmy uenpHfrrtcfl, na 
Ce oikavaT as ce doji^hhxt ha ajinoBe^ra, 
Cb^eritaMe cbLuoro. 

r_wna 24. Ka>fno Tpnfi»a m nper^pmi 
Dni€>finem>T f t. e. on*, koRto ytiK Cauja 

Irt HAH MafiKA CH, HV1H CtlUO OHfl. KOHtO 

rotj'Ch Spar en nvm cecrpa ch, nocrwaar 
aaKOumv/ Ho aico H3<fara a m^KBara, 
norraBo^ahnue e* ce naitpaim o»oaa, araero 
npejiBHjiH MerniffHT eiwcKon win tsetse- 
HHirbT, Koftro e nocrawH ot *«o. 

!';i;-i ,"i 25, '■ ■ aHufleatc, *ie e hoo6k- 
^a*j na or^'HiCivOTO an BCHKcra na^fl^tH ji£ 
&Bjrr na rpaBHuara wewjiy eaniero otc- 
4ecTBt> h Tciaa wanpynrre; r aro fti&wtv 
c*oGvji*n iwCwra no HHKaKU Ma^HH upcs *r. }? t A. t jUljuj, kwj iMMiaiHi UoiH- lAfE»iC8[k 44, MUH, L*t". IV* OP. I2S; Uttr 
Pinj*»l. tap H MOIL U^t*. IV\ av. S17; <kdex lurtiru 6, 2. "Koa, 4, I > l<_ 66 
i 9- * IfrnMiir xva rptnwui Lit PwpScrah K»ic4i MjgQlCJp. 2H f 79. *C- MOli UlF*t IV» 1 liK 

e&ttlin:u| btfltm. 4i» 16A: CocJcx luatict IZ *ft. 
»Wft iifiMi "V. erp. 37; (nil. Iot4Jr, 1. 18, fr t ti- IImum Hwa iij»j:Hii» Fd. RolTuii^evp S6 RtapaviM NfenW I pAfAt — riTir»nr>ue 9* nana IWftfrti I iT'ni tnterniiss;one custodcs pro *o inter- 

imtinfw. IMnd* percontamtni, quid nos 

tone iudicemus. El de hoc in leeihus eat 
rcqutrenrtnm. V^ittulatacu absil a menu- 

bus wtrfa* ut tain imp* jam iudicetis, qui 

urn plum l^um el Domiituiti aRnovistj^ 

Sacwrtim cum magfe oporteat. ut, ricuj 
cIpiiDf ad mormn facile quoajue pertra- 
afetis, ita deinceps rton ad mortem, aed ad 
vitam quo* potettis mhitoniinua [Educate, 
ita ill, quemartnodum beatus apostolus 
Paulus prius persecutor el tontuiiiebo&uA 
*t spfaatts minarum et raedb in diKCipulns 
I 'rr-iini fosteaquanj nuseficDidiaij: coiee- 

cutus vyt, divina rcvflarionc rnnvrrsus non 
^uiittn rnnmtc cuiunet mortis poenant uitu- 
tit. veiuui etiam anathema esse nplabat 
pK> IratribuK et libentisshtif hnpendcre ct 
stTperimpcjidi paratus eral pro auimabuK 
ffclcliura: ita et vos, poetciuaiu ekctione 
Doi vncftH ft liimine ipgivs illuminati rstut, 

i*n L4ii> ^mil j*. m- -: i.L u: jiI.'. t ( . ~ .. 

nmnes ad Wfam tarn corporis qu*m aiiimae 
debetis oituii occadone invfiita prorol du- 
bio t*voc*re ct ( sicut vos Christus de 
uioite ptftmii sua de tint Dam ini, ad vitam 
aetemam mluxit, ita ipsi non solum kru> 
vir*^ v^rtim attain fit ra>*ioc a nxcriir> oxi 
tio salaglt cunrtr* truere, secundum iLlud 
Kapienltssuni SaluiiJuiiis : ,hru« eoscitttUu- 
cuntui ad mortem; ft qui trflhunlur ad 
interitum, liberare rie cess**". Cap. XXVI. [)e his, qui proxjmiim, id 
est comaiajuiiituui tumu, iilest fiaUr, t*jn 
sobrinys aut riepos trucidavfrint. veneran- 
rtae befits proprliim robur obtineaiit Sed 
ti ad ccclcstam corvolavcrint, mortis qui- 
n*m iPgirtis eroairtut: paenitetiuae veroy 
q»am anlistfs lod vei presbyter conside- 
ravefit, absque dubio suiuuiitlantur: P NQIo 4 
inqut Dominus, .mortem pfccatoris> s*ri 
ut cotivcrtatur et vival*. Tflfl muara (Tpa>Ka. to «cMi6aBHO huccrn 
kcto ct h36hoht naaa'ime. Oiea TOBa ith- 
TflTC KaKTVI Mwf/TMH im to* r/rynaQ: w 
aaioaa iptittaa Aa cv ntpanHTt b awoKH- 
ic 1 Ho sec naK rcka 6i»nc ja/cs 01 
ct>p«io pi! *e/jaHiieTO rtfl uewiWocritBO 

BCIC JJ.fi CL/IHTC DKC KQMTO CTC OIHWHflJlH 

tact* v^ionm Cor w rocrtojij ocgAcho 

KUraro )X>-CKCC€ e hvjkho, moio UKTO 
aocera .necrm rrc aanjimajin nccKMro na 

CHisfVr, T*»ft ■.. n:i ■ -,- #a oTaem^are «e 

irbM Cft*tpr t a iffaM autu^T uhkh, kcwtii iicc 

naw uo%TTe /\a cnacMr*. Kakto naiipM* 

»*p feaweaiHHT anoCTon nanu fi t nc>- 

pauo r^HHTCJi h xyjiHTC/i ua Jvp»cie, 3a- 

Mnrfl^m Han'^>a h yOHBcr&o ci:pHMO yw 

»*HH»Tt Ha rorrrona, rjieA kato noJiyqu-r 
m»*^5CT, npco6paacu pt 6ojKccr»eiio ot- 

^P^SOHhT. H« uaMD hH ttaA-E43J]ftO He ll|Mf- 

« rt HnBM Ha Koro h iia e CMT.pi«o u%kk* 
SaBnc, ho mw «waeji w 6i>j(« npwew- 

ce*i o>otho ;ui meprwyaa* B fiopn aa ce 
c«MO)K€p7n>Tm aii^ympr? na DcpuKrc, raK* 
H Bve r cmjl Kaio ere noduuaHK no usOopft 
»a Cora* h npccnereitH or iTcrona?a cner- 
AHH* t He TpfiCaa Bde, Kahio nonanpeji, 
VajmuyDava f^o ni^paaih natakBanaMp ti<^ »f a»a 
HanivaynaTi? ,- , ■ ^. .•:■ %% npttzot&uiT*: 

Oea KcwieOanHe bchwh oCpflTwo itlh kh* 
hot, Kairro le^etva, tiJ* h ^yuieBeH F w 

KaKlO XpHCfOC* Bk B1.3Bl>pH3 OT M^HaTfl 
CM-bpT. 07 HOJHO Ct 06XBaDiaj(l€ 4 K-hM Btr 

Te /]a H*laflH7f or nictorra ui an*pTTfl 

HC CBMO BCHSKH hCBHMHH. hO HOpil M HCHH- 

kh bHMoHHH ctraaCHo HaoeCTHOTO H3pesc- 
ifiit naupCMiiiipHHraaowoH! ^H^aait o«Hw t 
Koiao ce OTue>kjiaT 4a cwi*pf ( h hu ce ki> 
jcflaft ^a ocBodofluii] ohiir. kohto ce at- 
lurnoar KhM rwf*^* .■ 

r«nai 2t», ;ia ohh^ k'^hio jChwt Cjw- 
;n»K, t, c. cucfl rpojiHRK, -nh-lHTnr fipflTST, 
6pflTonqe/t».i m^m 'n}M.r f M^M CseujeHHTc 
.^aKOt^H , sanaa«T coOcrBCHafs ch ciwta. Ho 
aKO Hsftirar p ntphpara. mckw cc Kd6at^n 
01 aaKOHicic i^a ce^prra oOa*ie 6^3 ko 
jie^aKue ja ce noAXH-hpjiXT na nohamine. 
tcocrn MccTiinsT npf^rro*iTOJi an JJpcOaw- 
TCp>.T nnpeAejw, aamo»o ,« MCHaM^ Ka»* 
ua rocutiii, cwiijiTTfl na rpeniH^Ka, no jta 
ce onc^ppt |ct c»of ni>Tj m asi iCHt^e-** 1 riaioTa w« iprj uta Ed Rvtlwil, cap, 20i— 2C7, MCH, Uyc*. IV, ctp, 61 ; Cod. rusnii, 9. 1, 4 : 
& nan r*ao* ml « > Jttftoe*. Euk o «MtaMr^ar.nprtrix *r*H*oct*a PC<o ttn t (i_v 'L T ir;,..Afiv'u X|f 
fl9e>i| t cip. ML Q-* c-'-l-C -V.vy. JfiMM* 3a crohcecio t ii^incACriin nrA 4«iniuiAaa BKinnm t Cab^a 
1»?, CTpc 31. * ileaijw 9, I * P*«a 9,3. * 2, hep* 1% 1CL * \*m> 6. 7, - UpHrif 201, 
' (*■» 1>¥ ci|i.K r :,te*. 7. * M«i.;B. II- ftapttitt KkoN 1 p*ja?- OjcDoprfit Hi tuua HmkojuR I 87 Cap. XXVII. Dc 1"! , y.\ tmium suutr 
morti ifftdidcrintf kl ipsum c;uotl supra dr- 
ccminiuk 

Cap* XXVI II. Dc M> t *jui ltd uNOfAm 
altffius romprrhrnsiis fuctit, cjuri ioriican- 
duia i>ii. Itclts legfan repperitiis. lam vero 
si ad ecclesiam adullei rotifuKttil, id rudi- 
candum ab tpiscopo loi* dteunniiux.ijmxi 
macros constat diflinissc canones vcl sane- 
tftS arirrttnlrfaf srriifi praroilf* Ha mm tui 

etalufcM. Cap. KXVI1IL Similiter tUc w ecu- 
semus, qui ad proximam asiipilnis sui m- 

Kicditur- Verum huius tami tfacull IcDram 
melius ad sacerdotts considers Hourm et <u- 
difiitm frofecto dirigimus. 

Cap, XXX. M- f A : f]i:i tifjlcliP h;nn:nriii 

interfecefit, id btatiutnus, .n : ■ m* re- 
buke stahrant, qua? cpiscopum veiirum 
ap*m » pcn*r$ vo» pu&uum prae mam [hie 
opoflct sniper habere- 

Cap XXXI. Circa lines ammalium si 
hod luisvricotdia, sail** in ley urn edicTa sei- 
ventur. 

Op* XXXII. Similiter dc his, <^ui vtrura 

Cap. XX XI II, Qiumdo prociium itiirc so- 
htl crafts, indicates vos bactenits in ti^nv 
militari caudatn equi portasse, et sciscita- 
mini, quid nunc vire il litis poljarr debca- 
tis Quid aliud ulique nisi signtim ftanctae 

divtsit H Amafcch iuterfecit, quo Gedeon 
iMadlaiiifaa supcravit rt Qirbtus Docninus 
mister diabolum, qui hate bat mortis mpe- 
num. non solum supmvit, sed el proslra- 
vit Ipeum cat racnum. quod portatmia in 
ffflntitiiift lifrttrK. fp«i n rrifiriiv rtofawlimitr 

Iw&libus et abomnflws munimur inruitinm- 
bos. Hoc est slgnum lldci ct ingena horror dia- 
bili, quo Christian! principes in nectssita 
tibus suis semper uUintur el regc* vrram 
reUfijonem scctaotes saepe tekbres Cfafcto 
pmpitto triumphos dc bOBtboS ooerantur. (Jarta 27- M owhr, kohto npr/iaMT «f 
rwiipr jtpyrapa cw t nor uhohhb»h*« Comoro, 
Koero norope nocrawoeHxiie. 1 

aa ruM hofiTo '■-*.'. i^auai upH cuvfltn 
»a a; ., ii ... m* uawpuT*, r<aro npo^CTf 
aahnwirtL* Mo ho CjiysjwtChT waflflra s 
m-pKnara, hw nocraKoafroaw*. <ie or oriK- 
CKona juc Tp«6ea ^a cc orrb^M ohoiw, 

Hf!T« KanOPR*. IWH KOCTO «IK> Cfl rK>CTaMn- 

»■ cwrmic npeflCTOHTeKM Ka anocroJi- 
fKiw npetTOJi. 4 

f.iaea 29, riuntXiHO mhuthm n aa oha 
KOihvi Dorerae ua Gai&kz no coocmeiia 
KDIB* HO DDOaEUafi Hfl T^KORfl rfiTPMA 
nj^cviviweHH^ i!f»/ioivabHKf no-CKuyu he 

paaMHuuieFhero ua CBcmwroc^ywirrc^a k 

Ha HCTOTlHa Cb^. 

I'jiaH 30; 3a OHfl, KOftrO HCWUIHO ytoc 
40MI; ntpewnaMe OWHUb BOtrd oTpCMc^iUT 
CBemenKic npa»H^a s . A rnx ip^OBa aa 
HMa BiraarH npcA ccfic ch non pwffl mujkut 
^mitkon, na<"TflHCH y i«c, 

Taa&a 31. Cdjwwo hpauuiii ita mmvt* 
hii, aho Of c^rrpaiianirtTO, to noitc oocta- 
HoiwrwHsTa aa ^aiccwHTe 4a cc cnaaaan* 

Taasa 32. Ci>uioto AOU>maHc k mpcr- 

MU 41KMVV KltHTt* OTIUTrKaT fThW RJUI W«*«aV 

rAaw 33- But 3am*Hba7«, <jc woiaTfv 
CTt B^uja^n e CpaXCBHf^ ^oc^ra oCmkho- 
Bcnn at rtoouitt icaro hochho .i»aue tcoti- 
cica onauiKa^ h hckbtc >ia yatraer^ icaKno 
Tpirfirai ^a HftCKrr iwiecTO Ken*. RaicHO 

/*f*v*r*T' tKvCn en«4 fid *. pc i rt»l k^i^J T 

SaOOTO hwfiio c nero Moflccfl paa^*yi^ 
Mopcro h y6h Auilfil h c Hero luenn 

KflAM Mf/lMaHUHTC 8 , UHC H XpMCTOC, H8* 
1LHHI rt>CUOX] 4 He CQMO UajtnK JiriVWTA 10 p 

KOflrc HMatue a-iaCT KajK cirbpna, ho ro h 

tv>B5mi Toil tmcmio a aMin.i^ ir^ftrA irt> 

^hm fffl qp.iaia en «pe^ Hero re orfipami. 

WMf OT HCWUtfH HpatOUt H Ct UXpBHflBfiMe 

cpciay KJiwii eiana/teHwa. Toft c »raKM 
na Hflp^ia h o( pomck y*ac sa Asao*ia; 

TOfi C atUKTT, C KOflTO BHHflrH XpBCTWiB- 

Aar h c hoflro uapti ■ , ; ; ■ t pii; L ]]ii:j: cc 
a HCTWTfCKaTa rwpa, tccto HaiTybmaT or 
HerpuMre/jHTr ch no OViaroBo^eHuero he m.Vt*hM±4+* 711-11*. MOH t t«^p. IV, *•,., ;i| IV. „. t«S ICO i IV, «p, W4, Gl.*.* ]«e4k[ 5. -;. 

,/r^ S™« Anyiau cap - I^Wra, Swrmin ccncil . ccll«t» U, L -n.A26; Ck Aweftm.^ai, ciiv 1. 
kuii. (iT^si^ |. cm 2 * Cfa lniK*?rtnlOecr.,cap i tM ( PC t LXV'lf L acA*. 21? XkitK; Antvra^CM*. 

27, Matfl, II, ctp. 527. • Ikmw ri# riranA H< Rpfliarl . ^p i« 4 31*329, MI91 |m IV. m*& 
l\ 75; rntt. iraut. <l L ' Cps* >KjH. Lc^a, IV' t np + 4f. 51 ■ li^i. h«iin, 4. 16. 1ft a 3a ia*« 
tm$ p». y Jvtfw CtMaHho^kxnaiicmv jpe^icctif U-c*> ae^j, ^zanunottelca XI, 1 (KUOLCRk 52 
E«^fti4WA nor. fi^ op, 18. . i» Haj + 14 p 2l r 17 P 11 » Cmiu* 7; Eup> 2, 14, RtflpoofJ Nkulji I paper— Ofia^(.«vt ia r«Tie HncaiiP Jwd ut BRtdfttttll sditu, quid pro t]| t Xpiicra rtnaMcn™ no6r^ I k> ■* A a » 

fquimc^udAui^iiumdebeaUHfnDrTftrcrnn were rcmjcbo k*ki*o naOm fl* wcmt 

vcmcntiDfi cum m *w*r*tmu brlk piocedi- bm*cto onm kohck* nnanwa, k*to imhio* 

tiMWUrr p«ic»il* Confllantimactibus me- WD noeww MKK, porno npwTKrmaTr 

mr>rarflii(li!CimiiJsqtnpu**«u«fi Koraanorura m,H nnfina, f<n*raMe ?a KtofaoflHHo ja bk 

extffil uu^nlor ct Oirifltiatiiratis (amosis- npunoMuw bakoh neuii or j^m hi 

sinais omnium propagalu. flic quippe cum Ko-rraHTH,**. koBtw <e e nc*asa-i rflfi- 

fiUwreuR Maxentiu tub* Komae lyiaumiui ojirpcwpctmb ohvcwi HKnepaTun w na||.nno- 

™atxim dumtl T crit qM*m iam tunc iyi or bchimi payupocTraHKT^K ha xpi- 

CJinptwiMC rHiKionw faiilor, Doiidtijij (amen, rrmmCTnoro. ToA hokhho, kowo BOOM 

ul icrt soUemiie jwtrfc iniliari, jugmmirto* boJicks npotw MaiccuHimft', thpahhh na 

mime** pamumja acccperat — cum igitur rpnna Chm, fin* h Tora** uohLXWHitA na 

i::ul( a ^rum dc tnstftnttsproenincccsMlaU xpHOHJWtitaTA Bflpa nonce iwc ome w 

P™ M £* V»l ati;tJ€ ad caelum otu- Gwi w*i]piie/i 3«ki Ha CTpwniiCTO rnc- 

loRs&f^useJevafelrluKksibitnvinunipre* x\anm, c kc&to hmm* oGhkhobcho new* 

caietui allium, vidtl per aopofcm ail bar hcam patfonL H rbft, nuraro |m 

cnrnHs naxtem il ratio w^num cfuds iwi t pa-wnuwwMfiKK Maoro 3a hcq&coah 

uko iulRore rutflare; amque tamo v«u wwrrra o? npwcTOnmeio cpawcaa* m m . 

KtaM externteg ac i*ovo perlurbaietur jiwafiKii tm o«wrc cm ki,m HtfScTa « 

asp^ctu, a^liire ribi vMU angdos dkenks: orra* itmoanu ton ncwon, to* hh^ 

AiOtBUnaK m hoc vuira". Tom vtro b ct>hho Cbcru»«iic otki-m hotok as « 

iaelus matna rt de Victoria iam KCtmtt, wpaence a orwcii 6/ikm anaKvraaKpiCTa 

wgnaa cruets, ijurel m carlo viderat, in h K aro 6aji yuwcH or TaKOsa Bum 

BUI frotile dengrjat et hoc ill i nlilaria v*- n fi HJ i rttyrw or cipaHHim r«iuca, rb- 

xdia Iransfonnat ^c laBaium, qutm dicunt 3 i«ur, se aacraBaT npc^ weroaHr^n, kohto 

IP q| Il2f B1 ^"^^^ crticb cwplai ct uwum: .Kvhctwimk, c ran r^o>*^^ 

iu araus ct ^vexillft r^Ufttot^ insUuctut oaRI* Torflna imncTFiia ^m^ H me 

.idveraus iniptoruiQ autu pmfirisdhif *t curypen d a noOefiam c«ra m cbocto sc- 

buic cruorf Romaiu popuJi t ul Ipse Deuoj jio kpwthhk s«ak, Krtft TO Ch-i bkam ha 

pferabatui, MTOntto in (lunien dtin^r* « c 6no. upeoOpa^ynfl m m* m^nh » H a- 

fle (>fanno niinlice UimjjphaviL mche ^..ara^Aa T b p. vpmm «lfiltf«U 

BHii mi rocnMf " KptcT. n ti>fi, c«a<J#tu c 
oo^mH^io ti 3HEMcwaia rra ftflfwra. ce ot^ 
npaiw rpOTHH op^aKwero «a iwmrcrKBHre 
H C«<( jlii npojiHita KI^RTftlTa pHUCKH* «a^ 
pnn, KflifTo can Moan* Ooni. iofl c^en 
non^aacTO i-a M a t c ea ^ai i b pcKara* 
Ri>3Ti>pjHecTay»M ^nectfo hia tkp^hh- 

Cap. XKXIIIK IVaeterea coiftulitfc. si Tmw S* Ocbch tou* bue ce /lomrr 

JwjJJ guaiido iiurtUusveneriMiladpro^- wit auh rpffcJpa rcjinara .a* norovrnfe. 

lundum pw^atur, inox pioficisci an sit "W* aoiw w:ct t <« t aywHDAa dt<)iimtc 

iilit;ua di^. m qua non oportcat ad pior- H * uofiwe, hjih itMa jttaeemp upewc, bkoc- 

nardvm cxire. Jn quo retpondemus non to hc TpwOaa 2ia c* ompaaflTC Ha aottft. 

f&l ulla d»o; in quihiiscinnque ad»olii» iiv B toa My«wfi hbc crtOBapjuw: BRflUO 

clpteridjs vcl exciceudfe pftiift^ cibservanda, »ptne nt 7pirfiBfl mtwo M ce cna*Ba t ko- 

pxaETfr t n :■:,, non urcueal ueceaota^, ■'*«> c^ np^Anpwitai ii^k iwFrvpiiinaT pn- 

>iipra lueinorstiif; rtiw cclrbcrrimo!; et on> k"flim» ptMYv; ocbch crowasTHre ao rope 

pJbui vrauabllcfl Claislianiix non quo vel Tffbpjie j«3MeHifTH h m wvnim xp«cTM*ihw 

in his tale quid titri pfonibeaiur t cum ixici c&ouchii ahw, iko He »h 3acribH cxofieHo 

sit in *i^bus ape nostra ponenda nee a die- ruwMa MyaKAa* A Toea Kama**, «e »a ^a 

bh »a6panitM Aa Bbpiume AOptt h b tha 

/IHH TaKOBJ ' '■ '^ p TTifl MIO BJllliaia i-:i 

AOKAa He TpflOHB m ce BWnara na ^Hwre, 

■^-Af"^"' ^'l* 1 ^ Ko K aiifTi*i B^hKH ^306^337): ■ €■** »« ^ <»AeHBewi a oftW- 
*">7TTa Jia jvm. a mi> ^^t»j |H«cvKir bmh^kiiop MaflCBUpfl an?r. B Doraw. mnf. * Ciaua 

™ 5L£ («i^ " „ tfV]Uhi * **** i^'*wi*ro & Wfliccamia Koixt»^h ..- » . h^ Mh**h- 
«■« wwn (313 r.) aa jfc*ncn prt m*cu> Mtiwii- ^wi»»«miifi u v m«ctoTOi R«pM*s NicoU. J pepst - Otro&oiiHft rt* mm Hnk^«A ) J.'u-, : -.! - Deo sotovfrvo et vero salus oni- n™ h tiaaoio hh enact awe rp*6m na ce 
ms r e r , l u l 5cxi>ecUnda ( £ed(]uo 1 aiMvitfitiita numa he ot /.««*, a 01 «mcnwr. 
dhmM non <*t, vacuntfuni *5l in IBs «atwn h HCTHnrKii for' m> 9b ju « 
mWo studiosiiis orafioui el lantse festivi- onMnt, mco Hflware He^KHi ayama. 
Ufc mysfcife ltt<;uentanda; nam cum tfc- * ran mh no^chpwo or c**hHOH r ao »a 
rrei ijnnnd*™ sabhatuni ubsex vaults nulni* Mrumraa a aa v<iaCT»yime n tbAuht* na 
**n[ contra bOMtft Udl die sabbatoniih won rwmo npteneiirrBo; Muiom ao- 
arma stistAller* et Dei* omnipotent, quo<3 raro cc*a.m rap<-itrt>_ rfefaujmaRKr- lb- 
in s* taiituiit «t nai in obsemrrtiaritenim fm*ra. h* oa^^du * a xurvai-n *»i,tSt> v *« 
sptH easet *t fm-trturio hxauda, voluifeel Jen cjruKHe nnomii aenpHtfTe/:aTe a*» a 
4*tenrieie, occtsi sur.t ex efe iiriilr virl. Ha BceMorMiimr rocnoji ijohcku jm lw no- 
ut supers!)^ pocnitentw ducti inviccm -awe. <* lujiexj^ii a* a JcpafipociTa an 
diratm; .Sioiriwlecetinnuj.tycutfrfltrcs Tpnfiw j|a a ocvian* rawo aa wn a m 
ncrtri fecerant, et non pugmvtnmus art- a* cbtwioj»Baae i : jiita. 6h.™ ir**"™ OT 
versus gemes j«o mftubos pCtittfc ct ius- tax ifimni nrnwr t*b u»- iw ^m^M 
uiitationi&us OHUS. trtnis dtspcrdent nos aa** xaaa, tfXUffflTTl at paamaitut, **- 
a terr * ■ J«™ «r <*«>* cxpaaa: JUovcmKJf <5»nrs,r 

cropHiuA KaEfomo ca cropaja HaiuMrc 
oparfl. a ne rwxwe ce cpawaro/ui nporno 
eawstumarc jfl cbowt* jiyum a st c»oe oi> 
pa*wane ( n tio-CKOpD me aa aarpnBT or 
t* vwu r* ^ IJIHLIO aa ;w!wrra Hk . 

**t* P * ^ Kwerte. qL-od solili foe- ftfUa 35. U«t; padiipaaHTP, oe rrr6 H jiH 

rnis, tfjuando in pmeimn ptcwedwl^roinL maKaajtH, KOraio oTrtBUrt v cpajKthifc :ia el boiss obtuvare cl mcnntiKlorw el nfiiuaHinv jibhh sacooe h ia nunK 
luca cl rnimina t( nonnull* abulia en«< ueic 3aKfHH«Hnii. ntpH, neenmi w MaciHun 
f«r, rt liisUiu drtidtfratiN qufcl nunc v<*is nuum, is we-iaw «e bh noVMMM kihai •itmHluuinlLDrqnoiiDiiiwmMfiovoaiiiHiu- TpnCwi na npiimrr ccra P nOtatfa cflv- 

eremus msi !up«r hoc vos divWiufiinstmo «(L Otmkmo tow ..... no h««xow<w)ct 

lo& conmertmiit; super divmnmenin fund* ««iHe mi noyiiviii mm «t 6r>;w noosiK- 

mentim iin«dBicue qulcqani r»n pnssu- jm, vunncir iny<i«HH CEHiPt: ?*(7o"o 

iiiiRtedwrunitnproellurnpmfioisc.djspoiii- M in,y Cootctbchbib othobs xhiho *e »> 

»d qbofl (psl CAnNnnnorislft. agfitt in Dei Wfw na cirpiwiM. 11 rifi, KQrBTO raic-- 

: It"™K;'^.- ■"'""*• W **' ■? **•"'«■* MMcpwm M ce ompaB^TC n cpn>-*hHe, 

i(t, oraciones pc«flfttre, i«cardibus indul He Tpnciiia ^a npotiyujatc. mkio iohh de 

s«e. nuMMuu wBemntti InWrew, obl«- en c iwim , n» Kflcnprt « hmw 

tionrt oHerie. ror.few«.en, dekloium sa- 6o*K r r. c. » ontMi« b irbpna, ns hv widoliUus facere, reconcllntioTiem ft com- w-puiMTe Mtwrnrf ji, aa npouianare Ka ohmh. rfa divert tt strvoe et praeci,,.* cot- mA-mr* TLpwccron. ^a nwittR npnb- 

iwclos ct dCbOsit^K capttV(t) Hhertatt i-wirm, » cm MJ nni«Hwii e rpexoWTe npr^ 

oouam ac _inc!igenllhus elemosynas wo t -aie. CBeuiCHBunTe, aa nanpwMn nmuiiieaHe 

SS dUS, ■""''A " r ' ^ apM,0 "f ^r HnpH«ac lw . ^a orMptift WTWfi » rwl dicois; .Otnne qunclrumque facitis in 
vetbo aut in >;pere, omnia in nomine Dd- 
iin{ loin*. Mam ■ anKnie amen, bh ocBoGow^asare poOn, 
m to np^AKUHO cw»«itH h oieKft6ns;iM, , quae io"ui»i™^n( cipuiw ii .1 ■ .inn ■• t> AH paaaim h» 

w rst aia et none ob^rvattonc^ bean- .-hxthhb ^a HyatMenmre ce, aa n« ce ■»■ 

teliwia, lora et .ntq.a carmiia att{ue au- irunm tobs. m kocio ,.y ,■*„„**'* Bnocro- 

H P ?^ P " f ^ °»» ral,on « diBboii ««». *w, rtfahw ; ,H bckwo, K»«iiOTf> nw, 

2S2i ?T ^ """ lr ^P"* 11 "''- *■ ■"« tmiii hto ne-MM, BrK*^ npaairv 

nnuDMtM et haee eum ireioe honliie «t n «tir W «> W o» Htycal'* SamOTO 

oii-n "vim, "uniu CIV nr,Mf ■ ir T . e. 

ciOflki.iaHaneTO Ha jim » <jac. saK/jHM^- 
BHHia, urptrre, He'iecTHOHTe neewiB n rs- 
iiauMH, ca merrw-fl » JIC iia asbcuicrh, ot 
kohto fwiatoaapeHHt hs flora Kit np« 
Kp-biuaBaHeio ere et mpeKJrn * nan».iHo. 

W. (L '<&. !< V ' '" M ° K ' , ' 4a * ***' "*" '*• v -*»»** roc »*. cip. »- > He 

IS jknaHRi 90 frcapoia* ftlcoUJ I paptv — On™)** *a *+u* }W^ I actibus eius, t;uando novum induistis, on> 

Cap, XXXVI. Si die domiraVo vcJ ce- 
teris '; . dL_ .;::. .,:n RfffSSltAS ur- 
goer, iicrai airnuiare vel m beJiandum 
pructdete, *a tflcesfruo quarto capitulo Tta- 
lum respnnskmum nostrarum pokstis ad* 
Yertere* 

Cap. XXXV II. .. ■; ■ : quos vobis ad 
prapsera necessaries esse consider* mus T 

fit ' lufP- DCO if ' K : . | t;1 -Inn ■:■,.- 

rairru& 

Cap- XXXVID Dicltls quod, quanta 
In ra^trfe es1is> orationem periectam el 
rotttfrnani facere ne<jueatis t ac per hoc ex- 

c contra suademis ut, quanta pl*«* hobles 
sacviurrf *t ijeiestJlas vel Iribulatto inann- 
bit, tanlo insUntlus nratiori operan detis. 
Nam palirs txtsiri plus orando quam pug- 
iianJo victorcs fuerunt c( voti compotes 

phis TTtribn^ Qitaia prnrlit* »v1it»nint I 'to* 
tuque Moyses ctiabat tt [osue pugnabftt, 
sed plus ille vinct-tal orando quam tste 
i.iLf>j]arKlo 4 AptiaB ergo ab arnxs quam 
flb orattonc varairium eat. Cap. XXXVI1IL l> consanguiritate 
generatjonum c^uiritis, ul, i.uibus (rminis 
iungj rtchcatia, Ixjuido cognoscata, Verum, 
qtxxl Utf/ts bine sanciunt, iaw meimmmus 
el denuo monorarc suramntim opera* pie- 

tiinn riunmus. Aiunt enint: r tf^u uon op> 
1*5 nobis uxui es ducere licet * mm qua- 
rundam rtupliis ahtfiner* debtnius. Inter 
eas enmi peisonaa, quae peientum lihern 
lumuvt lo rum inter <y optinenr, nuptiae 
run r rani non possum, veiuu inter pat rem 

et filiaui vel avum *1 iitplem vel mal- 
rem ct filium vel iviam et nepotem cl 
usr,ne ad infinitum. Inter eas quoquc per- 
sonas, quae ex liansverso gradu cognatk)- 
nfe iiingnntnr, est quaedam wrailk obter ») phi*) |4ijj**k C ere th OTxr*T»p/iiMH ?ae^HO ei»c crap«« 
»io«eK h herOBinc flMfl, Koraro cie ce oO* 
flew^H a nonm. 1 

IVtasa 36. ilavJH e noi'ii-j^rHo a roc- 
no/^HHR ten HnjM n ocraHaviKie npa^h t*iKH 
;»«j. iforavo ny>KAa7ft i:rAiaiiu jia ce oth* 
iv nfl n i n - ^a re 1 1 ; >t- . i >. \ ■ m>v uok* 
MHr, »o*eie a* rxwihere or ipwiccrr h 
MeTBT*prarfl rJiasa h* th^ BauiF OTrn»opM s . 

Tiiana ;f7. FCamrai^ 3a koxto mhcxmh, 
<ie aaeera bh ca utofixojiHMH u« omyiM- 
mv. MiKitP cn*w BCKaTt^ ci>c vi^OBonrrBO 

h memem c cVjahh inc^pu^i omc HHfeJR 
KhiTH £a wit noiHer«K*» 

I'.iaaa IB. B*ne Ktmn, *ie Kuiaro n* 
H<t ctaii, «e MO*KereaacTopHTecT.BiipuieHa 
M f»>izonRnia mwtftm^ »t ttwwa jia au ce 

TOH rwao^ line ou c-uoCTonMe iianpmm^ 
rcMKoro noeew Henpnuxe/MTe r»Hpef»- 
crayaar h ijiKflJia h^h Cejiara Ha&Tara*, 
TO.TJ:ooa no-nacTOB^HBo ^a ce oraaaaTe aa 

Mn/mra?. .iaitlOTO asillkT* OTU,W C3 CTSHi 

Kft,lKO»o ^pea 6oft. m ca nncTwrna™ «ejja* 
HHflia ca no-cifopo npe3 momhtbh, ot- 
kctkoto «ipe» cpawcHHH. Haft-ceTHe Mofl 
cefl ce MO.HU1, a HcycHamn ce cpawaaju, 
ho m»pnKvr rtofjra^iaBaji noBew c 6«uie- 

HC. OTOWKOTO RTDpnUT — r h f itt ma w& 

M rtflj no-narg.aiw e A3 ct otkjjohkm ot 
opipMiero, OTKGflKOTO OT MCwimBaTa, 

Taaaa 39* Bw n»nare aa KpbBaoro 
POjictbo Meacjiy ponoeerc, aa jia p,i3fjepc- 
Tf floto c aaran wenw hmchbo Tpafiia ^a 

ce Cb*#eTanaT»:. CGaNc awe ae<ie cnoweaai 
Me 0KGua t Koero ^aKniiHre* nr> roa noaoji 
rrocTaHcififlnPr, «o KsnpeKH toba CMfiraMc 
ac ai crpyba ipyaa otuobo na bh ro np»- 
nOMaMM. Bnpo<rcM ?e KaaaaT; B H n>& ae 
^ noaeoieao 4a ce Mteany 3a w>KaKBJ* 
>kchh, ^auiino ar CpaK c hhkor Tpntfina 
r ia tr mt»ar>p3Kaye, na^nuna wextjiy xa- 
kmk* . r jHi4a f kohtu 3act*aT nDMeHX^y cm 
. j :i' *■_ aa poame-v ii/ih jietta, ne mohcc 
^a cc rKjno^afl 6pak, naupHMep mqiy 6a- 
ma » j-buiepa* h^h aajo h BiiysKft, f/tn 
Mtm h CMa, Ua 6a6a h aayic m r** wa- 

letom «u C^AK|^itFTnv^l* CoUlU ucpcjl Ohlffl 

,TBiifl, Komt) re caiipasaT ype3 KfTbcrocaHa 
< i-i - aa ixuiiiiMJt j_ ..■.;, t.- L3«aac na no- 
JI06H0 (npaBHJio^ ho we TonKoaa CTporo 1 ." 
OCanc kekbo Bi*3B<XT*aaT ia roea caenne 1 Km. % 9. 10, Of tuo a| 
fa**im*bt/fl r»c- cv*. f <ip, 3L 
» tot J7. 11—13. t 6*. lyp rrpif r* 2. ta-M i:bu afc y if>Oi«, ito^ cvt. CTfv 22. » 3* Mlv r«mi» n*. > 
* 3a to*m s»- r 3#:t*uf**tj, Mciuphv, l t 2, cip, 91. l Paw* 1J, l ? fa«t. ukHl 1.10, I, 2 iD* trnptlh). ^« (terpens Mrclai I nap*c (>ticqc-i:«itc m nana Htttbua I 91 et praccipuc Zach&riae sum mi pfflcsulis de- 
creta quki tiint prumuIgeiH, epbcopu vcsliu 

Cap. XL. '_ ^:- '-ri. ■ ' K-tii patriae vcstrac 
ptrhibctis inesse, ut, priusquarn ad pugnara 
proffredimini, miltatur a domination? vestra 
ttdeJissimua et prudenttawrmis vlr. quleun- 
eta arms el cahaiUa e( qua* necessarLa 
ptigrjie exist tint consirterft; apud qucm iru- 
UliUf praeparata iiiventa luerint, capttr 
punhui : nunc nutem nutctv rtijdib, utlo 
tins liinc fieri deccrnamus. Scd hacc i:w 
cuncte vobis ad >pjrttalts apparatus arms* 
lurarc converter? eiiad* mus et tantae seve- 
riiatis riRortm ad pietatts eaefcfthim inrli- 
rare monemus ? ita tt, strut hnrtcnus Ala 
praeparauu annujutn et cQuorum diiiyeflier 
inqdrebatuf, ulfurn bene apta cwseT r of lira 
vtsihilft* hosle* Ha nunc ■■! ^i:>- invtftf- 
getur, ut arna spititalia, irt csi bonaope^ 
siiiguli piacpat ata possidcant *adversua 
prir.dpes et potentates adve rsua mnndi reo 
torts ■.'■-!. r.i.'i-t:. haruui, contra Kpiritaiift 
najuitme in caeleslibus". iWto equus ani- 
mus intellfprur, quia nimtrtim, strut homo 
portatur equo, dc el regitiu aninio ; optinie 
ergo, qui arm* contra hnsles praeparata 
(MJn habct, pent, quia, ut scriptum ■:'-■. 
^rtalemrrus vir, qui racir opus dh ie(*ii 
geutcr". De equo vero. qui imparatm est 
animo, bene per nsalmishun dirihif : F Falsu& 
equus ad salutem. if abandantiaamem vir 
tutis cim non c*it salvus 1 *. Nisi enim falsu? 
£$£*(, iuiparatufi non e*MCt. Quo rontra rtr 
praeparafo dicitur: .Kquus paratur ad diem 
belli; Itominus autcm salutem tribuit*. Sic 
utiquc' quod hactenuri carnaliicr otacrvas- 
tifi» et arma, quae forsitan ab inopibos 
haec pracparare non valcntibus ciudeli* 
ter * eiLt3*ih(iK, iain nunc gpirtLatitei veneta 
mini ec naec magnos er paivos praeparare 
ja> el fnriesfoenter hOftttnbiL I) attorn cad£, attan rtmwt. P) cmdtliterl KahOKH 1 H jirKfljtMno nocrariQiuteHiiytaKa 
a^pzoBHHfl npejcroaie^ Baxapt^al*, npe- 
^ociaeKMt ha nauJH" en^CKOu^pw oO*«CHM t 
raawi 40. Hue saaBnuaT^ <re hm« odnafl 
o oiwtcrfKiro ch M ce wsnpaiua or oa- 
nan rocnojiap, npe^H ^a nptirrbTiHTe in>* 
(Twi>KeHnc l e^MM Dpeiepen h*im qwAnro- 
pa3\r/«ii tfbw, Kofiro Aa jiperjiepa hCitnnn 

OpbJKHft, KOIW M UetUH, hOUTO CI UCOOxU 

^mwh sa tpawctiHc; h ohw, y uroroTO ce 

n»c ttffcpr.* Cera o6ane wejiaere ^a y> 
natTc kakdo no tojh uobuji hoc i an o tan 
ham* jia ce B"hpmw. Ho afi«kf> rrma «i 
CUHfMMt a** nacogHw iffc** B*opfc*ehHe- 
to Ha AyatOBHaTa noarnronKa f bh yftenia* 

TaKaea i o-n«'.«*' cTporocr iom noAAipw&He 
ua C^aioHccrHrro^xa, Kaicro zioctra rpiuK- 
^»bo ce e HiHcnVH ohm nojirOTOBKa na 
opi>JCHfTO h KO«eTe t ia ^a ce bh^h, ^a-i« 
iikchho fa jtOrrarti^HO rOjHH ;<ii,k -h- 
^iiMKTe nenp*iwTe/in, vaKA k* Ka Cf ra ipmfc- 
jihbo ce creflH aa npHTeacaeaT orarAHHTc 
fiuua npiiroivruo iiyxoBfjo opt*»;He t t, c 
florip» «ra „epeinv ntpseHmtTe b R-ia- 
cinMynie f cpemy ynpaeHmiKTe b^ coera, 
koi?to iy:acTij)MT »«e Hpm b toa bck, 

7»" J ; ocneii rona non kob ce paa6Mpa 
jiyxv^ nJi «aro ecTecTBCHO, xaicro ho^ck 
ce itofH or kch, ttJ* k cc ynpaBmma or 
^yx, H Tfefl, wafi-cwrypKoaarwsa obh, ko^to 
n?Mfl opL»>H% npwrbToeito npoiMB nenp«ii- 
Te^HTej santoro. Katcro e nwcaHO, i|-n- 
k^ct e >n>»n*T t Koftro irbpnrp Bertprrtcttr> 
Ae*mo rocncw«e rt * Ofia^e «i kob**, mrf- 

TO H« e HpHTOTBeB OT OTM, K^'f* « 

t-:a?B^ ot ncasiMOne ueua : r l)enaAe»A^B e 
irottflT 3a enacffnane h mnpeKn hafiiisu 

m r aKO bc oeuie nfMjK*iKji?n t ne ineme 
K* Aud Ktnp«roTBep. HanporHR, »a npf- 
roTBCUWK kon ce H03»a: ^.Kohht cc roTOM 
^a RfH* na 6oa, ho cnaccmero c or roc- 
nwia 1 -. Two, bi>b bcckb c-iyinft saw- 

■ nJirC «ia n<^c «jaO»h^ t>uv«*&, nC^iuAO 

«bcc CTe cfcdJiVjjiaftajiH nvr^xcKH, a t-htm 
i op^jKnero, ko*to MO«e &•« wecTOHO crc 
KwrKBa.iB 0T6cnBHTe» kobto ae ca 6ffOT B 
c^rroftHwe na ro nnwrmBar, m wac^pia- 
uafire mbw h fomio jw ro npBTt>TBr (fra* 
roNeciHBO h BeJipetciiCHaro. ■ Cpa. PL. LXVII. ww. 5*3; Mmu. XJ1* Ktv. 2i=3 t * 3axapHt. put™ nana j74i-7»|. 3a 
MuraFOb.ionHiTa vy imr, MQfL &rlst ill. ci|l l&fi ; MOH h Coficil. II. eijv 14 ca ■ Sa una ijjm 

4Jr, la * rifjut az. i?. ? noBTv Si. su 92 Rc*f(if;<* KkoUJ 1 p>pf — Orf«wp*'7* m nam Hatoojd I Cip> XLI. 1 - Iijs autciij, tjui Quia ha- 
rm at is bontim suscipere renuunt et Idols 
nmnoianl vcl pcnua cu/vaiil, nihil atiud 
srrfhcfe possumus vows, nisi «i r ad ttdem 
reclaju tiwutis, exljoflatioijibuii tl latiuitc 
tllos pctitis quam vt, quod vane sapiant, 
mwtr.catk: cpera nionuum susrum el In- 
&MSibilia pletnerta, emu sint l>rvmjrie$ in- 
idler lu taluks, atforantcs, immo rtprmn* 
mis sujini ceivictm fkclentes et tmmolar* 
tes. Nam. ut apostolus rtnoet: ^SciTmi^quo 
niam nihil *&( idolum. srd quae iitimol&nt 
gentry daeraintis iminolanr. lam rem si 
voa ix}ii audicrint, cumeisnec dbum sunierc 
iiec uUam j:r -it .:s e omtnunionem habere, 
seil cot UJinquaiu sltei.OK atque jiolhita a 
vestris ohsequiis et fatniliarilate removere 
debetit, ut tali* coirfurione compuncM con* 
vertanfur irapiraute Deo ad ipsuin, qui est 
verus et nor fateus Dtus, creator el non 
creatut, rion (actus, sed facta omnium. 
Nam, u( Duutmus pffttriptl.de dotno tiling, 
qui non credit, non solum ribum, vcrum 
eliam nee pulvtrem in pedibus debet tdu- 
cerc Chrisltanus, in factum, ut dfecipuli 
iie$cknlr& quod acckleiat, iinkble luie- 
rtnt quod Petrus prinrcps eorom ad Cor- 
oeliura ingressus fueraU <ju«u ips* IHo 
pratcipknte prim urn ex gentibus fecerat 
ChrtHtianuTn. XnlLi tgitiir cum hfrt, qui non 
cralunt idulai^ue adorant, miscenda com- 
rmirio est, l*orro iliis viokntia, tit rfcdatrt, 
rmllatenus inferenda est* Nam onure. quod 
« voto nor est, homim ease non potest; 
sciipium erf mini: .Volmitarie saaificabo 
ribi' r et rursns: „Volui:taria* t inqutt, ,oria 
i-i. btneplaclta *ae, Dorainc*, et tleram: 
,l j ex volojitate mea coufiteboc ilLi*. LI 
Ironea quippe Deus otxsequia ct exhibcri 
tantmu ab L..MH ., praecrpit; nam si vim 
irtferre voluisset, nuilus omnipolentiae illitift 
teaOttre poluiseL lam veio tfi quaeritis, 
qutd de huittsmodi perfWI^ hidicandura sit, 
apc^toluui Pauluiu autl:Lc, qui, cuui Curiu a) <*e pud m 4rtA B t E F, f) WK ante ts!l 


^4;10»% Mav IQ : 14. *^«10, 11, 2, r^iasa 41. 3a ohh« oOa^e, mum-' or- 
Kft%AT HA frwrrpHTMAr 6raroio r« xp«- 

C7H51HCTBOTO II npilliaCHT *epTUB Hi IIJICWIH 

rtk -rur.- ...-..- npejt in^ t ^muojmyiu 

HC MOHiCM Jlfi BH nKIITM, flfMH J18 TH >«■ 

^wrf b n^uiKaiA BHpa no»CKUpo c nanoM- 

ItaHHfl II pft3)*MllH yVOOaaHJl, fTKOflKOlO 

SpC# NHCiWMe, <*e H3ni^dHO ca >tlaP"* UiOM 

orV))KflwaT nopemifi na dttrte p^qe w 
6e»*J>nCTWHif Hcuaa, nanap n jia ca xopa, 

ii MHra cw iijiezi Cecuue h hh upH- 
Maevr wep-™* 1 . 3aiiioro. Kaicic ano- 
nwrbT Ka&o: ,3n«eM. Me nwuio ire e 
w;i<ArbT, »o OHosa, Koero xepTay&aT tstt't- 
iwame, wepTByttw ro wa fifcrw*. Ho 

aito ne w nocjyumr. to Tp**0aa jia »e 
wycRATc xpana r rax h usu^o jia h*i* 

ware HPK2KB0 ofimcBHe c tux, ho Kate 

qyJKJtM « OCKt«-pMC«" A*< rv OTCTpaHMfCOT 

CBOfTft Cfiura h ^py*fia f ra or xaKcxia no- 
cpaueaw; cucpvLiewf u ce bi^iist no 
Cottue BjttixncmfHtfe iibw ^ amkv Cor, noft* 
to e kciwhcxh 6or k herbiK^HB, T»OfeiL 
a we CvTBQ|ttHftBft£i&nMe*i * Cha^are/j «a 
SCUWa ^GUlHTtX icaKTO n:::»or nnvHn^. 
xpMCitntnMKbT «e Tp*6iift /m Hdr^fce oi 
/io»a . -i ■■ :. ko^to nc Mpna, ne cfMO 
xpana, ko aopH h npaxa b& hpatfaia ch* 
nOTOXKCms, il^oto FcroBKTe yueMmjH, «e- 
awaefi ■ n ■■ ':i. :,rnni ce cji>sH.io t Hero- 
4y«fl»% iiero TcxoHflt utipveHeu FleiTip 
Cim iM^^ini npn Kc|)Hf* r JUU r !■:-■ lO-C- 70(1 
caw no 60MHt MaciaK^en^e HaP*nanpc^ 
H3MeHcjiy c3H'iHnmrre >«npaB(w TpwcTHa 

bc ^a ce rutiM'pana e onira t kohto we twip- 

U&T H QOUHTttT HAOAtf. OCDCH TOOa IIC 
IpHCffH TtO HHKa^bB Htf'iHH JU I'M Le HpH- 

*]hh*ib^ waciumr, at jia nownpfgiT. 3ainora 
bcwko, Koero He daua ex) coGcibcho mc- 
•ifiHiic. ne MO%c aa <"■ j r. ^o€po; hi*k h 
(fMcanoc pIIocboh noAM me th nOxcepT- 
pyBW'S ■ "** f* 1 Kaana: ^Hanpanw f roe- 
tojih, jia m 6%Aat yroww ao/ium^ npit- 
HOtiictiHH aa ycraia mkI' » oxnoao: H H 
no mow nn^fl me My ce Hsnonfljtaii -6 * 
HaoCkuo 6or bh yw sa ao6pobOfln« no- 
C^>th&iih» h itHM r^rsa ,ia re K*Ri>pinaT camo 
AoflpoBOflHO or xopaia ; aamoro avo At 
nrweJTAH u ynotpeftit haciwvc, nHKfli »»e 
fat MfTUl ii3 Ce HpOTHBOflOClUBH H8 B«- 
non^!ifCT»DTO My. Ho aico mir^re ijikBo 
7pn0a^ » ce otcwik 3a BepofloMHHTf ot 
ich bba nyftre anocT&n Ilawa, Koflro, 

e jpfUlccnt ia i o beta, crp. 5 en. *pn> Op. 
; ciatjo Eti*£<&&M r rce* cm, ctp* 36. * I. Kdo* 
X ■ ilea* 53. a; US, 108; 27. 7. Hrxfmiui Mnrfri I pjpar — OuofOfWTi- ** nan* Hnxciafl 1 93 this scriheret. Ait ; *Quid enim unhide hfa, 
qui tori& sunt, iudtcarei' Nonne de hfc, 
qui ailitsr sunt, vos iudkalis? Nam eos 
qui (oris sunl t Deus iothcabtt. Auferte ma- 
lum ex vobte ipsis*. Ac ddlctret: de hfe. 
qui extra religionc-tn noalram sunt, nihil 
ego iudico. scd ere Dei Indicio rcwn'o. 
qui iutflrattirus est oinrmti ciij^m, Vcrutn- 
'■ '.'■ atifcrtc :■■!.. . < ; vobts ipsis ne 
videlice< vobistum mofans ut cancer serpal 
xul certr, dum a fitlrlil)us slni mtvmiurt- 
cari tondpictt, auae qucque vanitati com- 
muricrri putef a<* pff nor veraciorcm el 
saiictmem fcuaiu seclaw guard nostram 
rxtstinet frltfttotictn. Propter raiwipntiam 
ef^o maguupu* njvvjit cult i ilium cb vent la 
cat omnino cctfumunio; nam qui idolatris 
cum manic at t ipsis idolir, immo riftrmoniiP 
rommuiiitare videntur. .Oiunes enim dii 
gentium daemorja", et apnato hfl dkent: 
.Quae inimobiii tfentes, daemonifc liiuoo- 
lant rt nott Deo", adiccrt: »Nolo", ioquit, 
„voe socios fieri dac moniorurn*. Cap. VI II -: - -: ,| U . rex vestei 
cum ad manducondum in ncdOi. Bicut nr* 
eft, an memani srdefit, nemo ed convex 
rendum, etiam neqne uxor etas, nan eo 
discunibai, votfe prorul u selits residen- 
tibus et in terra mandurantfbus; et idcirco, 
quid vufais hinc iui*ecipiamu£ nosse deflf* 
derate* l.'rde nos, quia »on contra ftd&u, 
quod agftuf, est, licet bonce mores saris 
impugnel, nou tain praecluientea (juam sua* 
dertea hortaimir, ut ad Christiana* religio- 
ns culloicb pruuiixs aLLcndatift ct hi:mii. : - 
tatis eorum consul* ranter fastigiuni depo- 
uahs ex vobis omne ad nihil utile suptrct- 
litim; Ifgerunt mini IJIi (n cvangtlio rceii- 
teiii Dojiinuiu: fe Diu:iU a nte t quia mitis 
sura ct tumuli* cordc, rt invenietb requiem 
anuria bus viKtris*. Nam antiqui reges, quo- 
rum iiwJIr sanctorum consortium meruenjnt 
ac fclco vcraciter rege* dicti sunt, quoniatn 
aancli repperti sunt, cum amirfs, qttin iinmo * I. Kop*& 12: ia 

6*JL^«-Jt^# t DOC CVfc, CT(V 91 epfc »iac //vJj-rf*. Karo nnuie na xopHimiHirre.Ka3ea: „Biipo- 
*iCM mo mc e rpii>Ka Aa r^iia riiMuhhtc? 
He cbaHT« j:h Biiciri*Tpeui*urt? A bt>hiu- 
HHie 6or ute m c^jm. ^Mro»a Msirhjiere 

jin Ka.ma: .Mmmhi he cwr*s sa ohhi, kohto 
ca refill uauara Bflpa, ho m aanaauiM aa 
uptfCtAHTa Ha Oora, kohto me cl^h scuha 
rufbT'. Ho ace naic warrfc/rere now*** n-*- 
Mearay Hat, « m hb 6m. ocranaltai hmch 
mo artw^y eac^jia npmtusi Hcaafc^RaaRo 

KAly ptIK, MJ1M IMI^Akh, Ht t* ufiiU>Ba UT 

BtpHMTe c «erO* ^a Cm homhcih nAnwp- 
ho. *re re ofitoVN w r tteronftra ryeTA^ m 
nopa^t< irma ;ia cuw^a nwva cetera aa 
no-HCTHnnfa m ro-cncTii or BOBTl papfi. 
H rbfl, 1-mhmo iiopa^H ci»»*etTfa «a ommh, 
mmo ta*iflT it^cjtm, TpaCna jib ce HafiBraa 
Harrk^ho oGiuchhcto c t»k ( mujuto oti». 
koAto ofiiny^a c M^CLioc/iywMT^jTM, narxe*- 
jp, ml* otfioyBI c£»c caMHTe Hao/u% He mo 
uuveve — c Gecoue: P 3aujoiu bcm«jkh 6u- 

rOM HA ■-:■■■ ;ri H i' ■' C* fid^OfiC 4 , W AnOCTO- 

.7bi t Kaaaa^KH: ^Oto&a, xoero eatMUHuvre 
>KfpTfiypftT, wepipynftT na ftecoee, a kc va 
Oora'i aofifaui: ,a He MChaM aa GtlKR 
npKo6rtir nt* c ficroRfif"** 

TjiaoQ 42. Bw h..;vhtp ? ie KorflTO 
hahihat tcMu^ c^Awr h^ cio-*, Kamo «afa> 
na»r ( no Tpaneaara. sa na aae, «HKOft He 
CbTpanedimMK c uero. 3a fa sae cluio. 
hi^io aopH «i«a wy, aOKarO mte^ jiaiTtH 
or »er<^ HacK/iare Ha iihskh cramra h 
p^rrr wa aeMflT^^ m >Heaaete aa sha^io 
Kfikuo :ia TOBfl bh nov^iacaHe 4 . no ten 

w 

i!^mu;i Hwe. ItOMtAe TUVA, ^0 KOeTO CTfiWl 

jipta, hc e npoimi R«naia, wawap n «o- 
cxaTLdio jia ii|xrrntioi%s» nacoGpitTt Hpa 
bh, ah HanoMHMwe m touckoih »a myica. 
ifrtfiknrn KttTQ noCTj U mCOWrt RHH«a 
Hwero en m»w rocnoAsptrre. novKTarf/]M na 
«jintrHMiit:*;8Ta mqifi, u ofiMtxvcflflKn ere* 
neHT^ n* T^xHorc cw^peMMe, aa cva^Kre 
or ce6e cb nrfwa wrnatui ^ ntiiuo rop- 
jioct. Ta te nancrHHa ca vzjw b pBanre- 
^HCToaaK&»iarncnojt: B Hay vie cent weite, 
■te cbH Kpori>K h c^Hpcit or Cbpne, ii ute 
na^epHie nu«oA ua jivuufte cw*/ Bnpu- 
4e« upeuHtfTe uapf, ot kowto MHoaiiKa ta 
RatJiyKH/m ja fiwiaT npHofiueMH ki»m ceer- 
mrre b aaioefi mneiTno ca flmin a tp c a am 
HCTHuatH uape, aaiuoTO ca cc 0KA3a^« caei- 
UH, ca citrpanesnfnHmi^ kakto cc paanpeBff, 
CLC CaOBte ■ .m ;■■.:. . AOpH C1>C CDOHTf 

lean. B&5: I. Kof. 10.20 * Sa »u ruut i*. y 
Rue d cnaB«no-6o.irfpa:hx jje>K<n*i IX-ri> e. t 94 R*wma Kfc'otaE 1 pap*e — OtrtMOQwn k* tana Hmuv^b I cum wrvis suis ceavivati Iuhev memcran- 
rur; quin potiis tfse rev regmrm el do- 
minus doiiiinanlium reOcmptoi rxaster iron 
soUitti cim serro el arakis suis, afx&tolis 
sdlivcL itcu ijuisst, vtruTn ttiam cum publi- 
cs nix el pecratnrifous et rerubtiiaa* et man* 
ducasse destribdur 

Cap. XLUL Qii»t nfiimalia seu volali- 
lia llceat irjintluraff, quanmm rxistimn, 
Domtnus evidenlej ostendit, cum pest di- 
luvium anfmilla nincta Nne triuiit et flirts 
rim edenda, dktu&: *Ouirat pisces mails 
rranui vefttnic traditi sunt, et oime, quod 
moveUir et vivtt, crit vobfr in cibum quasi 
nlera vifcittJa* ; et demoistratt* caelitus 
beato Retro In fllu disco, iiuamviV licir al* 
tins inlelliK^ndiiin mI, aim: Its <intiiiaiitibu5 t 
dicitiir: .Mara et manduca*. liaque omne 
animal, ciiiut ctbint niinime tt>rpounocivu& 
ea« prnhamr ct sorters hoc m cibum ari- 
mtltit liumana, comedi non probibetur ; nam 
ideo. ut satictus et laeujjdiNSuuus doctoi 
»crfhit AugtiRtinu^ mnfTirlnimi id escam 
iisus hnmtmirn ron admis)!, eo cpxjd non 
occfenrum, ftc fflartuonm BrinoHnn tnor- 
Nda cart* r>t nee apta ad salutem corpo- 
ris, cuius causa Ptimimupalimentutn. Porro 
eoruin opinicr/eni* qui ■ ujp. ,un in cibis 
mmiiindilin esse perhibeni, per se Dominus 
Oestruit cltcens: »Nnn quod irtrst In of 
couiqiiiiiai licmiiKti}, stO quod piyctdii 
ex ore toinquinat homlncm 1 ; et cpostolo 
Petro divinitus dicrlur: n Quod Deus sano 
Tlfictvit, til cfimmcme* vel tnini«ndiin\ B nt 
dixeris - ; et coaposlolus eius Raulus sat 
bens: .Omnia*, liK]tift, .innndt munchs, cotn- 
tjuinatis autcm el infldclibus nihil est raun- 
dtim*, VeriimUiaeJ iw quilibvt ex veteri 
vohis testamenlo rajaedsm prohibit* velint 
anhnallfi demonstrare atqur ah cwum vos 
edulto coeicere, noUmlum est iiitci ilia, 
quae prohibilA sunt, etiam porcum connu 
tnerari tic qua re pritefatnfi santtus Augufi- 
tinus. dc ceteris Iniciitn laccns, scrihen^ 
etiam liulus animalis i mil diewfi: »Tc* 
rtfimerto veteri, 11N cjKiriam cfbf carniiim 

in li. .-.i cm titii &tt conlreria I8ti9en- 

t*ntb ( qtia dicii apostolus: ^Oninia munda aiyrw; nemo no»eie,ca«nnT uap mj uape- 
ie k mcrwiap na rocno.napcrre, nan^tn- 
HdKyniirt/i, kmcvo c^ Ofincoa. cnja,r ^a 

»££ tie !'.■ i «■ * - ^ ■ -L H ll| l .1 ' . ■ r i r. 

t. e. c anocrrvTHTe, iio i: cc^nvi n sot ^npn 

C MMTHpM H rpeiUHiniM 1 . 

r.n.-.H.-i 4^), Kin - .-■•*.-■'>'. it mnnK e 
ncononrito Aa wCm*, rocrw.n, ^OKfvnco- 
io W, o**B*ywo e jKwaaaji, hotsto cam 
nr/rona e npe^oer^wtB KiMrMi *cnftc/TKH sa 
Hje«e ^a H(^ h cHKoeeie My. iarro Ka- 
MA: v llcn«iKti wopckn |jh6k ft p^ueie Ri* 
en nr»fla,ieHn, Bchsk^ kocto ce E»H)i«t h 
xHRe« t me rh t JiyvK :ia xpa«a t uaKro 3e* 
Jtamytl^t**; m**: k KoraTi> Cmw noKaaa* 

MH 01 HtCeiU H6 O^JHieHWt* ricTbp fa OHH 

ciici^ ncHKKii v(»*noTiTir, unxap p tobb ^n 

e iieodxowMo iia ce poaQqu no^nMH 
menr^ ce K^via ,HaKo^M h mift -1 Hn^ 

DTRKO *KMlU:T1tt>. :<3 HliCTO HilCHe € H0K3- 
WHO, <1C HHK2K HC C BpCMO 33 TSMXTXO, Tel 

*KineniKOTO o6mecriw> ro ^onjniiA sa xpn- 

n:' ik ci .-■.■■ >.; -. : -;-. ^a ce K^tf- BiipowM. 
Kaicm nnx CRrTKsrr h Kpacnfpemm yw- 
"fM Auryawj 6 , KoeeiuKHfir ofw^afl 33- 
rosa ee jtonyiua as ce njtc y^pma, iatno* 

A> MtX'OTO Ull IJtyOHiHTC, Ull yMpC/l! JKIh 

h:unH t^ cMhp r fOHOCHO m BpMflK) s* jejiec- 
iiftio 3np*ne. ^apfl^P vnero B3CMUK rpOBL 
Ocbch lusa HKHKIO tia ohu«. kohto 
TMtpAflr, *te n acTKMia mma nemo Mtwicro, 
o6opi*a caM juljioa. MjimtlKH: ,Hc wsa, 
mo BJiBsa b ycrsra, a oHosa^ mo KajiHsa 
ot ycTSTa, ocH&efjHHBa 'icawKa**. a ci>uio 
CRHtue ce Kaswt Hajtnocroj ITeT^p: »Koe- 
to Cor e owcriM, ra Ht ro c«iiT6fl 3a 
cifoepiio h iieMHCTO fc? , (n»K h HcroowiT 

cTjUtocroJi Ilan«^ iiMiueihH^ kw»-: n HcM«- 

KO C 4HCTO 5J0J iHCTHTe. ft ^1 fKKBfpWHHTe 

h HeuepKirre HKti;o nee ukoxj**** bcr iisk 
nOa'^e, no jta »c 6h cryia^ito tiHwnn as 
moot na bk txxo^ar m^xom JKHBorfcu xaro 
sanpcTeHi- ryrC?flr«B ^mier h m bh ma- 
ciiKpar or HA^Hrro mi*, TpsCsa ^a ce ot- 
r>jie*£M f ue Me*A) ohms, »:okto ca sanpe- 
TCfm t re 6pr>H h ■ 'unfrra. CWfl'ic cn^wena* 
TM«r no-rope CBeru AeryciHB**, hhui^Bkh 

93 TOBA, cnOMCHyBA TOPa KHBOTKO, IfATO 

i!p^Mb/Jia:ii wvattiyiii'ic:, h k^ih3: B Al<0 mo* 
raT, hck« Aa paaflepar nintotf ^amo ne npom- 
Bope*m iia OrapHw aaiter, aero c* aaiipetua- 
nar kukom u^ctkh bctm, ohois wapweHwe, 
r KoeTOatTOCTOJTEiT mma: ^rVn^Koewrro 1 I. Thw.O, 15; Km. 9. 10, 11. * 3a n» r.i;iiui ex. £rn^Mu f i, mx. ci»tAvy< 3G- a E*ft. 
9. ?, 3 * A**»** 10. 13. * An^u^ltnjfc cunto Fjt^tQin^MwkK 3? t c*p. I?, PI JCJ II, «o* t M4. Am yniw 
0M— ^fi) f*^j r^n oi ptminHT^ icapciM^K ra i«*«ra. *Mat + IS / ll< ' JIr«M, 10. Io. *T»n. 
I. IK lB AiigtiriintiM rtvtti/ Kjttistiua MfaMt. 6. <ap 7, PL. XLR, »m. 333 fa. Rr i^«i eh NkoU paje* - Orrwcoatc u* cam ftaioraF J 9S rrunrifc" ifcf .CW»nfc croahira Dei fc<*rui pcit fc , 
ki poflfunt. ititclltgant hoc apostolum de 
ipsis durSse naturte: illax* autfm Hrtfc^ 
propter quartern praetor a Hones tampon 
ConKnienUs aniir.alia quaedani non natura, 
SfO sign if i ratio ne immunda dixis**. Itauuc 

verbl gistJa, t1 tic porco er agnr requtra- 
tur, utnimquc nature inundmti tat, quut 
*Oiunb» ureal lira l>t bona prT 4 ; qctadam 
vrro signifiralfnne agnus raundus, pcicus 
iimuundus est. Tamquam si stultum rt sa- 
pienlem dkcres, utruinque h« vecbum ns* 
(ma vocfc; el liHcraruni ct svllabatura. coi* 
to constat, utioie nmodumest; w^nilkB- 

tiooc autem unum horuin YfTlium, quo dr 
rllur prulhrf, immunrtum dici pote5t, non 
natura sui, st*d (juoniaai quiddam jmmun- 
dum signiliroL lit toitaast quod rsl in re- 
run fitfun* porcus, Ikk csl In reium i#- 
nere shiUus, ct tarn illtid animal quam tstae 
duae syUabac, quictis dicitur stulUiS. quid- 
dam unum idcrnquc signifrcat. hnmiindum 
quippt fllud animal in leg* uoeilumeflt eo, 
tjuod non rtiminet; non eutetn hoc eim 
tritium, fled uatuia est. ^unt autem homi- 
nes, qui prr hec annual signifkantur, in^ 
murclt prop t to vitio, non natura; tiui emu 
liKtiltr aadiant verhn saplrnttac, posies 
de hta omniuo non ccjjtUuL Quod enim 
utile audieris, velut abMntestino uemtAe 
MnHjuatu ad os cogitation if recofdanti dtU- 
eedine volvere* quid eat aliitd quam spiri* 
lalitei qtodaiiiniodo riuuinare? Quod qui 
non (echini, Utaum animaliumgenerefigiH 
rantnj; unde et ipsa a (alfbus cernibusab* 
stiriti (ia (ale virfrim no? rat^re pracrnonuit. 
Cum enim thesaurus desiderabfli* stl ipaa 
mi icuUit*, de um: mnnnuia nvrinanni ei rnv 

inunclrn* nun ruminandi sb* alio loco Ita 
scrlpium est: ..Thesaurus fcadcraMIS re- 
quiescit in ore sapientis, vlr autem ylullu^ 
Klutil illunr. Hae' autetn^lmilMucllnttrerutn 
in kKUtmrtfcus et cibseivationibus liguratis 

tionein ration- ■- i : — utiliter el - ■ ■;- 
tcr movent. Sed priori pnpulo mtiha talla 
non tantum andtenda. veruir etiain obs«r* ■I «1«| UUt tv&t^ rtxte vm*t Pi t XUt r 2ZS. 
14 *li wn ^tuai. tuppl* « PL, XLII t 2,Jt c) val- 
var | vtri»*ie IhttwKmv H* tc, d) di^taitTin d^ 

D.txPL, Lc.t)*t ifTiru^idHU mjo omdtuaidJ a> 
MMtf^AM|ttiEiX«ajf%vt4 ftlMdbcc fc 

/^ t Avrt Xho C. ._v ^ e AOfipo**. tu Cujoi |Ki3rtpa.i»" t te rona e 

ka^afl anocrcji-br UpmH cauara mm np^ 

pewi WOBl Otira nHcanHs nopajiH HflKfirf- 
Bw npejiCTaBtt, nnAKo.anw -ui ppewero, en«- 

per^o ijhicc« HfHBorim h«4hctk fie no f 

nr«poA», «n ito BMaveMM^ -H rvfi t Haifwuep 

uko erauo er.npoc a« rama h artie^ h e^- 

HO70 K Apyitrro no upH^o^a e 'ihcto, as- 

iuoiu .BcwiccxG^miHe tfowue c aoCpo*"; 
oCave rr snaurnHC nn ^yum* atintro r khcto 
a CBWHBra ncwrra. Ti.fi cwuo, «ko 
vaiK^m . rjiytijtit* 14 »ftrva*t*p* t Tts urwn 
«4«o or THA jir*- c«»a no tTf*iponAra na 
rjiaca, r? ^yK(***Tc h na cpnqKiiTe, ot 
xouro Cf vttiOH, f BlbB Hcncn r/ynaft ny- 
CTO. ofime no ^naurMFe f i.yr-a or tm» 

jiBe tjjnea ( c www ce H33038Ba ^r^yna- 
3hht*. uowe it a rr ubwm .w^^rro*. «f 
nopa^H oio«rra np^poAa* »mk jauioio 03- 
aaSaaM RDEO nfwcia H HancTMna, OHoaa, 
xoeio e a o6paj»r/c tta Heutara t»HHjna. 
Tt)Ra e TttiFj rhhb aa Mentava .r^yoafi"; m 

ka«TO OHQBd HUWCIUQ, i£hd H Hh AHf 

cpnsHn t c KOHTO cc nanrBHitt r .r^ynaRK*n*', 
ojHiwawti eflno h irbuio wiun. Kara rte- 
uitLTO MVfHMO e nofTantito* BJtKOXa CttOBa 
wkrotwo aa 1011a, aawuTu "*: llpewnBW, ho 
Ttma Me e iictob nopott, a nerona npnpor.a. 
Hwst uCane Kopa, kokto ceoaHa'iaBar spea 
ii>oa MWfMVTHO rraro nfivrTH rro co6cTBrM 
n^poh. a k? ik> npupoiia- Tt HiatttHQ, Manap 
>f ae uyEiiajTOXonm jtyHHTc «a Hi^TpocT- 

T», liKICdK iff NHCJ7M7 ROCJIP 33 T»K. 3a- 

niOTO m npCMRTain ot BbTpfiiiw)ri7a na 
juNerra en hj>u ycrars ho Mucuwa bcn'i- 
iro rroe^Ho. icocto ch Kyji, nopa^H r^a- 
aocna hi ciJOMKniierc, icaioio Apyro o3na- 
iBfia, oCBeH ji.a 10 npc»;nnfnn no umwh* 
Ha»4KH 15XOMD? A OHnm KOHFO R€ &bp- 
uiai TOQa, ce npcni-TauHT wpr^ ntfAa ha 
o«hp H^fFvrrHK Onaw it caMoro Bi-ajrbp- 
VHHfe oi" TUKuua mcco tin c noffrcnTa/io 
;ut kx nastfM ot TBir^n nopctc. t^npcweM^ 

Tbft KOTO CaMfiTS VMpCCT C Cl>KpOBHt!lf 

BTiWA^JieHo, aa tan wtcvoTa na up^jaajtifl 
Htio h ue^HCTOTflTfl na nenpp»Ki'n««f to or 
Jpyra cipaHa rbft t micaMo: F 9i*>KDe^t;H0 
rbtpontme nOyMiw n ycraia »ra Mbjpn., 
a o>j*yMHiiwr mi»« ro pa-uuuiasa' 4 . Ofla- 
uc thr can>icTfta »a Reifiara p ofipa^^ n 
aaC/noAeHKN nopaAH ynpQWHeHMeTO d ah- 
pe«p n rpaftnmuitie paSA^n»^aT no cjihk 

UO^t3Cn II lipHHTtH HSriHH pa3CT>^^HBHT(* 

vmobc. A aa iintiprjutujuMi napO/i ca 6m*tb TKT. I. |&. \. Tt«. 1< 4, L T»- 4. 4 |:pm* ?l. ftf Ritpcro* Nlurial I p?fte OiruwpHit tot nana Hmma J laiiia piactepLa sunt Tcmpus eniin crat, 
quo non tantiim dictie> s*d etiam factis 
; n\ iitLi i l ; < lieret ea, quae pus lei iori 
icmporr (ucrflrtt rcvdanri& Quifcus prr 
Christum auiiie in Chrtslo re leva I U lickt 
gentium onera obswationum r.on aunt 1m- 
|K*t*a t prupheliae Ijiiuji auiloriU^ com* 
nwndataV Cap. XLIIIL Nulla ratio slnit in uuadia- 
gtgimalt tcirpofc venauortbus uti; venan- 

eigo ntlul caniafe stctan videaimnj, deceu- 

tcr a carnlbus caaiandla in quadraeesimali 
praecipur tempore vobi& «( ab$tinendiini; 

Ljumto wiiiii ieiuciij tetupoce artius est di- 
vlnte tiiMixis insislendum, lanto est In runt- 
lis muudi nuuvis oblcclamcnlb lon^ius 
rectdenduir, prat^frlium cum neininem nl 
*J reprobortim vcnaliones cxercuiase sarra 
desigmt iiistoriJL Cap. XLV. A nobis scire cuptis, si 
i;iUKiragrafiiiull tempoit Itftlhiu Mtai exer 
cenda vrl ad mortem aW|ufc addicendus. 
In quo j:os uuverili; cackiu dt quadrant- 
siniali tempore super hae rfspondere con. 
sulfation*, t^uae de dhbu testis nos duo- 
dfrimn harum respraifiinmim nowtranini ta- 
piUihs Mil* iv^pt*»dlr^< diiitt^ciuuu. Cap. XLVL lam vero si quadragesimal! 
luuixjft liceatt ai mxe&atafc txi^il vel &i 
nOn exiglt ulia necessitas, ad bella proct- 

duin, cum m: priorum prcprKitionum soli> 
Uoiiibus, quid vw con venial ajitre, etiaiu 
iinbta rjicentifous lam tptl cnlhgitjft. (lellorum 
cjuippe ac proclJnrum certatnina necnon ct 
omnium imgiorum initia diabolicae taudc 

Sllllt arttS h tin rrp|u i • iM l! ." " 1 1 ill 

reii.ni oipidus til vel frae vel invidiae vel 
alius culuspiam vitii dilcctor tantum hta 
iriterxkre seu deleclari convinatur. ht ideo, 
ft nulla urgua necesattas, non solum qiui 
drage*imjlL, sed oirnii tempos ^sl a* proe- 
Ui£ abttfaendmL Sf autetn iiicviiabilte ur- 


cjyai*n^, bo km ^i?Gjik*aj»i!*ih«. Jauprro 
TaitOEA t dwjo oiiona Bj*«e, ra Tpfltfuayio 
He caMo c JLyMM# no h c AeJja M ce npo- 
pcvcjiurr h owivp nniia, i:onrn TpffOouoiifi 
re . '-m :11 ^ b :wxtTMcumo »p tM ^- A «aro 
(Sbd pa3Kp»™ <ipes Xpucia k b Xpnrra ( 
re \>t ca Cih-to fruMOJKciiH no Wipara ua 

C^KqtmiUTTC KBXO MMTitJimC^t^ fCOMTOTpftfr 

i-a na Obiiar lenutHHBariM, no 6m/ih ikwi:- 

(ifKR Aft JU>CTOBPpHOCT K| npOpn^CCTWOTO' 1 . 

rAuna 44.HhK*Kbi>ocHo«HMe Herp^Oba 
na bm£t^< m xa ce ornajiMe npo H07V- 

pMjieCCTHMKarti na.Kw J&UIUIO UliKH, hohjo 
xoitur Ha fl«», KHiiio flpyiO H^ HCKaT A3 

yjwBflr nreeh ncra ra. CJiejioBarrcJiKo. 38 

/t« U3T^CHUUI, H^ Hill UO !:._■- Ne i'[' - 

iTMABit^ TpnSoa cuHpttco as ce BWfl^p- 
ware npej^miifo upo HeTHpsuieceTHHitflTa 
OT JK>BH76a na ueco. 3atuoTO ko^kotu 
nAnfve ■ r - _ : 71a c riT^aRawr ha Gowe- 

CTOtMH ^^flfflrt R1>R BpCMC HA nOCT, TOiT- 

Koa* no-najia/:e"i TpnC>na A3 ce A'|»* -hv 
ot j'.u'i-- »penHH BrftHH, ocofieim Koraro 

CIKUeif^ia HCTOpHi 076rAHBBa» 1C KKKCfi, 
3KO C«M KC e (SmJI OT H€VeCTH»ITC, He Ct 

e aaHMMasaj c 30ft. 1 

r.iaau 45* Hue HCKaie ^a piaiH or 

A3 ct upt>«JBtJi.Aa chA « A* cr ofip^Ma 
MFtKOfi 11a cvn,pi\ R Toti c*iy*iafi mc juatT^ 
«« hue oiro»ap«we na tom Rauie jonwr- 
Danf aa c leTKpiuiectTHHnaTa trbc ctmoro, 
c Koetcv tcaxro pMfiip— ; ivxce rwe bit m- 

wa^ccraTft Maw na tha «attjm OTTOBCCH> 
r.iaaa 46- flann e it^k noaeojieao b 
MeiMpmccei Hnnaxa, a^o KjTft^flTa b?«ck7» 
h^h nno nnxaima nyncAa Ht ndKCKuu t jace 
npKcrbnea kt»m wtfina. He c wv>kho r^uc 

HH^ro na npeAHiiiHMT^ fJiynau ne^f camh 
3aK/to>iayaTf K8KB0 uoiucoiua Aa*rt,puin 
»c, Oea p»e .na ntr KaanaMC* 3tDWT0 oaiL- 
npe»a[*«aHH«ia bi>r noflBic h cpaKeHitii, a 
Chino h noBOjmrc j» ucKHKti coajut ca 

UJnA|irrfMH nrfrrRH'W^Hn OT kfffl*prn*0TO 

Ka fRBMCKCTO HbKycTBO h a;nawiT A* 
IwmiiHpM uapcTBoro ch wm oTWCHUffr 
11a ruw» m-th na **b*4CT, iuim **a «aicbi»Aa 
c ;ipyr DOPCK Oiaw Bspftmuy if catno 
ua t*ij( ce or^aaa hjim paaaa, H sflTona. 

8K0 HHKaKDA llV)Ua KflH T/:acKa, He C1MO 
p LfcfafmcC fTKIKVITfl, HO P ffbB l*CJ?KO 

epeue TpaGfca A 8 ce tftiM^pware ot cpa- 

» T *HHff ftKO O^JWe BH TMCKa HCH3rte>«CH Cp^ fiw. !<V*; M, 27 i- CHko MOH Bplii VI, a^ W. Rc^fftiisa Nicflfli I ;*p»? — Ot i»n( *rt- *a farm fWwlt | f>7 guet o[»rtunilas t nee quadragesimal! tn 
tempore pro defensiont lam sua quDm pa- 
triae seu kgwn ratemanmi hellonini pro- 
cul dubio pr^eparstiuni LttU'euduui, nt vj* 
dciitet Deum vidcatur homo tempore, sj 
habet quod [*ciat et el suae ac alionim 
cutluti coiisulirc non prorurat ft #arctac 
rrligfonia detriment* imn pfaccavct. Pono 
muri Hieritiic filiis Isiaet qui sabl ■ Li ■ 
iflfiL cbMirvnndum wiarepcrant, rtl^m sat> 
i o urnem rircun cimnnu* el iuduf ciau- 
K«iil!Us ad leiram pmuati sunL Cap. XLVU. CcwuHrfe, si Iktat in 

|i ■ "i . '--uii- i tempore iocis vacare. Quod 
mm custom Li i^tut^litf^r^iiiuilit Hum clJoiu 
In nullo tempore Itcitutn est Qirbtianis. 
Sed quia vnhtf, c;ui in monlem nondtim 
ascendere tamquam infinrJ potesiR, i:t in> 
subttmia mandata Dei percipiatis, sed in 
camptstribus. queniadmoduii] fflii quondam 

Ureal, po^iti *ft*i' tit naltcm ihi j -:**>** *t 
minora quaeque praecepia sunratis, necduiu 
possunros suadcrr, ul ninni tempos ah* 
iocis abstlneatls, ai quadraxesima* ac fern- 
nil tempore, quando peramplius et inslan- 
tiub oratloni el abatinenliee ei omnimc<!ae 
nneiwtentlAe. siml lnn»-.* Yiinrriitx rynittaii- 

iuu* vacaie debelb, nun solum ab v foeffi 

vnbis' est abstinendiim, verum etiam ab 

omnj vanfloquio et scuxrilitate, quae ad 

rem non perUntrL atqtir eh rpsn otioso 

verbo, ul in evangelic Donanus dicit, v i t uod 

tocuti fueruil homines, icddcnt dc ro ra- 
nonent , ':5i dc oHovj, quanta itiagia rie nu- 

xio v#| criminosol Nulla eiRo vo$ volup- 
ljLli.i Ytl ioccnim tt maxime In lempore 
ieiimioniin v Anitas seduccic valeal;nonenim 
lamenla cum iocis conveniunt ft fntor ac 
deeeptrix laetitia veraces latnina* uiodu- 
cere ne«u in proximo, Praeterea *st iudex, 
qnl dixit: .Vw vobfo, qui ridette nanc, 
<]UI& Jngebitis ct Htbitia*; nine Salomon 
ail: .Rihus dolor* inisceWlur et extrema 
ftaudii luctus occupat" ; nmc iiemm dicit: 
v Risu(T3 lepntavi errorem el ■_. w.W - dixi: i«* rt. rj voM« mi jit^t:«i«n4iini ^VdlT £>. cjiyvaft. mHH HeTwpi4Aece7ftKnaTa fie3 

vii'iicu:-' Me 7pRoeaA8 tt njx -na^sareoT 
nojrrtfratnie h« nojb«a sa ^mm^ kin-jo »a 

ccfic CM TOft h na otc*«ct3oto h» wa 
nTe*»onenitTe »aKUNti # aa as »te Har-ociKAa 

Hj^t-KHUt se (torn; uaiiyuiaBa Cota\ uivh 
Hi^a xaKno na cropK caw, a hc ■ i.n r -.- na 
re nor|;iHj#;i* 38 CBoero ft^aro u ^a owobe ks 
jipyrHTf , k re irnenoTRftfrirra rieriiTe »a ciw 1 * 
reta pwpa. Ofarn Tona CTtHMxe na Hepw- 
xom ce nDiWDUra mo BeMwra, iuom ciiikk 
Btre na H&fMwn; kohto o^™ se^e 513- 
itpHCiH Aa nasaT ci»6oTaTa t l ^^a^iuih m 
b n>60Te roe rpaj h Tpt^HTt 38CBHp^/iu. 
r . huh 47* Hue cc ^nnMTBPic >iaan e 
tio^fioicHO b MeTniMAeceTanu^YTi ^aceor- 
jitiTiart fin tnj^t* A tiiiuj Mr e tuvitvuk'ttn 
na xpHcTMMHHre «e t«w> t- HeTwpHAecei* 
Htiuara, mo m 8 Hh«oe Ap>io ape**^ Ho 
nnnejKr iwe ere Hewotun^ ia otue He s#o 
*exe ju* BKMeyerc Ha n>id»ivnina. M /*a 
"i ■ jr^i. :■-»■,■ . nrrau m^fwurentrre ?annee^n 

CHHOOCTC nft K^pntfflB*, n HjICTOv 81 M 

83eUtTC nOHf CTiaM H»K3KBH JOCrbKHH M 

oiue He Mo»ew a> bh ^aa^u cbnera a& 

Ce BTAMipJKaTC B>B ftCftKO Rpe^C OT HfpIL 
FVp n9v it^u* o LJa*njpiiJifc('^7uuu«ro u tit 

npcMf Ha nnrr, Knrjrra icaKTO mkoto no- 
iope tin HiMMJiiNe, oiuc uuae**e h no* 
HacirdMKBo Tpff6na ^a ce oTjranare »a 

um f Hyaaio e A3 ce rowhpfflarc uc caino 
or wrOM no k or vffKa^wn nyrmrjinaitr 
w BO^mjjiyMciw, hwrro He HPMT a pa- 
Cots, a CUR) h ot ncwa npaana fiyMa t 
vaf.To Kaa&a a hsaMrtAwro rocnOAS p^ a 
HcuKa npa^Ha Ay«a t «oa?o KawaT '*oee- 
hhtc, me oTrnaapffr** Ako me orroaa- 
pn aa iips^aa AV«a, TO KOflKO nose^e 33 
Bpf^iia h npecruino? H rt^fi, HKmKBti 
cyeTHM y;.oBf>«r*TaHB n wrpw, n to npe- 
jhmho EftB »ptHe **a imxu ^a He fi^Aar 
B CbCTOflHaC Jta BH CT^naSHllT ; satuoTO 
Pka^hkk c nrptt hc ce cxoika^t, h /rhm* 
-th: ,17- it ; r/':\i ■ j':-"K'a norc/TOa !te MO)KC 
Aa K3xapa ac^naj^ >*rrn«cKn cwish, ucaeu 
Tora iiwa rbinH, koAto e Kaaa/r: F FopKo 
sau, icukto ce tweerc cera t aamoro me cc 
iraocbpfwTe ii pa^nA«*iCTC*** Rto damn 
CaiDMOH Kawa: .Ki>n CMeia me cc upH* 
M^fN neuaji p m Ha pajnviTa aain^piueiciiT 
e cifptfl**; eio aauto itootodho Kassa: 

t Cwexa citrox »a 3jft/ryA" k h* panocrTa 1 6iodc»». 6 t 16. 

13 /toTWltfM OHfl. 11 1 lie- Hap, 6» 2<», * 3o Taaa r.taw **«. y ^^kV*;*, CunihixHx^ pp 
« Max 1» ( 12. * M*t. I2 t 36. * Jl>«* 6 t 25- 7 npww 11. \& (tepaiSB Nfccfcl 1 fapat -OrroDCpmc va auu MiuionaH 1 Quid buslfa dedpeiis?* Hii»c rursus ait: 
,Cor satiUfiiinm, tiljf irtetlita esi, rt ii* 
slultonuu, ubi UtfihVj unhiiu ii*n*|iie 
Deo sauiliciuiu est atlHclio cotiba pecca* 
turn psalmist* testante, qui sit: 4 Sactifl- 
ciutn Deo spiriius conlribulatus*. Cap. XLVHL Uncle nee uxorati ducere 
ncc convivia tame in quadragesimal i 
tempore conveniie posse ullatenus aibitra- 
mur. Vensm quid hinc sacri conones di- 
caul, epfocopii vettro doceute acitlis. 

Cap. XLVIIII. r*raetrrci msrfraniiiii, 
si licet exhibeie voWsqueniadniodiuu priiis 
in dotcm coniugibus vestris aurum, argen- 
turn, boves, eqiios et cetera, Quod quia 
nullum vuriatiuu «t ^1 It^cs bOC militant, 
ct r>05 m tut tninime orotMbemus: ft no:i 
mjIuiu liot, vc run: clianjquuquid ante bap* 
tiSTmnn egistis, *t nunc quoque vobis age- 
re protect* conctditur. Nam piflcatofcm 
IVtrunt t Mutiltacuiii vrjo ttlouarium Ktnuis, 
et post cenvcrstonem suam ad pteeuUc- 
titm' Pctrus itUiit, Matthaeus vcio ad te- 
lonel ncgotrum non resedit, quia alfml e?t 
vtrium per pferatkHicin quacrcrt, a hud te- 
lonei Jqcrts pecunus augeie. Sunt cnini 
plefaquc negctii, quae sine pecoato exhi- 
ben aut vix aut imUatenus possunt Ad 
till ergo tantunu quae ad peccatum tmplt- 
canr, n«*ress* rst, hi pn*t to ,-■■■■ n 
^i iuu.v non lecurraL Quod vero quisqu* 
ante rnnvff^onem sine pereato exercuftt 
lioc ctiam posl conversiotteiu rrpettit non 
ea* culpa^. Cap, L. Quid de eo, qui quail rages ima- 
li tempore cum uxoro sua coieHt, ait indi- 
candtttli, episcopi vratri vel facordotis, qui 
ab eo contilitiwrelur. axbltiio consiCt ; : . 
dutn fir diffinfcrwJurti cntrnntttimw, nut mn 
gulorun; mores agnoscere puteruul el unius- 
cuiusqne veartnm chusas librates personis 
ac temcoribus dfectmeie mi moderati dr- 
hfhunt l-Vwro ruin ea todem tempore sine 
aliqua contamination* dormir* cwnnino li- «a^ax: k^kbo ce ji%ih^iu Haupa3Ho? M 
f-io initio nut ithk ntf-ma; ^Cbjjuetu ita 
MT*ApBrr ^ lilt*, Aeio mmji fKp»6, 4 ct*p» 

uero ua OejjMHHTe ■■ a*to »ua sect- 
AKe"*: m to samoTO yroj^na 6ory HtrpTB? 
c ci>Kpyui£H»ero upeA rpcxa no CBHAeTU* 
rrnOTo up nr^/iunnenerta. mfrm Kfttna: 

I'jiaEa 4i Eto 83iao H«e MwCfm* w 
npes MeTHpHaereniHTiaTa BRBH hc noiwv 
6aBa hhiu Aa <^ weHtn^ kmio m npaBwTe 
rouiawR* Ct xpyra npaHa. Kvmn Ka3 
*ai 3a ina rwniTe KanOHn ft t me yaHacte* 

vj.j«vi on rnyaooa D^nibiO^ tnu^trifi 

raflM 49. OojcHTOoi Hoontia bb» 

ie jiaJin hu e iiosromko Aa nawre, Karro 
no-Hanpea, b aecrpa na cupyrme ch 
^lara, cpeCpo, flojiose, KO«e h np. flOHe>«ce 
TOUii lie <! nHwauuii rpHX, a u SttdWN w 
t\*tu\m+ h ime hm nafl-M3MO uc aaOoaHR- 

■ JM' £4 CC B&ptUK; H JtetttTBMTeXHU He 

faMO tdHg HO H BCKIKO KoeTo cte m>p- 

[UWW nptJIH KpUaCHliCTO, DM CC IKOBMUDfl 

k t'ej'a ^*» ro v*i>niMrr, lvipn*it** *twe 3naeM 
rierpa ksto ; ■■ " ip, a Mstdr * kato UHrap, 
h CiiM tHoeto oOirbiueHHtr llertp ct v±&- 
OT^pna otiiotki in*M piitiepcTDOTO, a f^arcK 
He octxhm npw MKTapCKOTO ch saHfrTKe ,1 # 
3auuicv caho e A> ck HBKapsaue npfxpa- 
HaT» qpm pHCifWTfiB, a Jipyro e na en yee- 
/iw^iBatoe rapure -Jpe3 jioxoAHTe Ha mh- 
Tapciiwr^. HanTTnna nua Mnoro ji^tc^. 
kohto HJiK e^a<< > urn* hhkak He uorar Aa 
ce trHJiuai Oe* epHx. Cbmo ki>m ohuh 3a- 
nnTHw, kohto NipuMnnnT n rpnx t avti.t 
cika ufii/biueNHero ch hc ipuCva a> ct 

ftTja&p F n:M. <>G?.'IC KQIO>BT0 SaHaHT BCtKH 

npejtn oCfTbiueHHero ch c K5ivbpniBa-i '■■""■ 
r pHA, nt:m uitA v^pbu^cimviu vn lie t 
rperrrHO otwao jtj noAeMC. 

F.taBa 50, KaKBo i: ^fiaa ^ace otcwih 
^a oKa Krftro npea "IcTirpHAefeTHHuaTfi re 
crfi^pe c wefta ch, nptjK>CTaiMiMp $a ce 
O^MHCAH K On[*AG-1M 01 C^^a H3 BSUJHft 

f nMfti^n ir fin r^o#ft*llin^rtj UfiiVpn r*(c M^fi 
HlWH«neH OT HCIO. 1-fcfl KJTO T* (H« MOfflT 

aa oHoSMa^n- upaBKTe na or^e-iBhTe iopa 
h rue rpfrC&a jxa pcuiaca? h ype^Aar nt- 

A3TS H3 SCtKMTO CAHOKP OT BBC. K8T0 (tpe- 

ntiiw .ittucra h oOCTOHTejicreara Hrbfi, 

oCKRepiteiiHt fiK Ohj:o mhmiq jionycriiMo. 
nxn orMifnr n nnKnnTa 6fixa HMa^H Oo snftLtx DUodlcnftT jit mwjt, a^. otiut. r^ut & b) <ulrM out todd (fa #tar& adl mart, mod. BJ r 1 tt.ti 2. Z 7 Tint. 7, .S f * Ufa* ' IU«ru cr FNUiranft ■«: Dccrrt. (v#t, r>q\ II. PI. 

CLKKXVU, j^m, 1^ J| L l Ufk \ j>fr L ?i-l. [[. i it . Y-2. " cur*** ft M-ii'tit I Jin ill. It l» ujii"., PT 

LXKVL mm. UM. R«pi.j *.* Hlftjal I ptpn O roappt+iu in liars Hi»:<^tf | 99 tnun:onen: aliquam hflbuissent vrl si dlaho- 
hcfiC fraudta astutiae nesnrcnhir; raw t>N 
masculus cum fciuiiia puit€J ccnversantur. 

quae niiiiinim no de fut re, ubl solitajia 
ffatffc tr sorori*, Amno-nta scilicet ct 7ha- 
wax, caUIH jjarvtsiiLn spalio lonunoralio. 

Cap. U, Si tictat uno tempofe habere 
duas uxorcs, exquiritn; quod s- ron liret, 
acne ctiptlis. apud quern inventum Ilk ii. 
quM wind* ftirf rr deN-atls. Duas K-mpare 
lino habtic uaoks n-ec ipsa cil^o Ituiua- 
nee corahtionis -tdifflttit wr Irx C'hrtittano- 
rum ulla ptrmfttlt Nam Dcus, qui fodi 
bamhaHti. ah initin imsrulum nmmi fent 
ct ufiam [euiltiam milium* cui potull liK- 
quf Ri vellrt duns mores trihueft, scd no- 
luif; flciipium ^uippe est; ^Propter hoc 
Klinqtwt homo patrctr ct tnatrcm et ad- 
hacfeliit uxori suae 11 . Nnn dixil: uxorit>n& 

Et ficrum; .Efdnt duo*, raasculus scilicci 

ft ■ ii in- ,ir fame una*, e? non: ties 

aul phires. liable apud qncin uno tempore 
duae wcei j:i ■, ■ mi. ti . inter ii n pi ion 
rettnta poHfeiii)rc*n cngalur fiinfttpre, insti- 
per el por itilen (tam. quain loci saccido* 
pracvfclrrir, compel latur stiffcipere. Denkjue 
hoc t*iu iitimane scclu* tat, at liujiiiuilii 
quidem perctttmv quod Cain in Abel frat- 
rem swum conunisii, seytlnia ^cneraliorc 
raiaclyStno vJndjralum fucrit, adulterii aii- 
tcin fbgitium, 4iwd LamccU omuhini pri 
rnits in duabils uxoribus prrpetravit, norm- 
a *am;uirw l:uMi attoitium exiiterii, qui 
septimaetfreptuagedma geneiationc .secuiv 
tlurn evangeniin Lucac venit in minium. lap. L II. SI nusse dcsideiat*** quid tie 
I lis, qui quunlitrt cunuchizant, uitfir.irvlum 
flit, paginal Iegmii r«*volvile. 

tap. Lllh OnsuLUis^M Lice? super me n- 
sain, in qua sjcenlos aut tiiacoous decst, 
vexilluiu sanctae rrtirft tmprimrre et co- 
medeffe. QikxI prcciil dub^uUcet; namoto- ftpp^a PWflkRn rMipffK<v«n»fnHe um la» 
we ce a«At-k^ XKTpoCTiiT^ na akbovkkuto 
KoeapCTBo, saiuoro Kwaro nunir cv«ai- 

MS HtlvUiiHHH b^ai 1 - A Tt CLTCnBC^O Iff 

ca jiMticsaJin « tum, a^to Gpar w recipa, 
Hanproiep Amhoh h Tflwapa 2 , ca oCTaBajrc 
Kacahif ct*pi>t« &1M30 e;mM ao .opyr. 

fjiaea 51. Bhc nuTfliv nn/in f noaBO- 
/ftm ta HNair rjiKDEjieMrHHD A»e cfciipy- 

IH, It OKO TUDU Mt £ JJCX»OUJIC)X\ Hff^aerc 

ap 3nacre k*hio rp^on a* crof>HT« c on« t 
y koioto Cxj;e toda ctkphtoA Fj^Honpc^ 
mmhwi a* wMFiTe ;;oe wcim Mi cc ^ouyLKa 01 
cawi« npOH?ixon tia 40B^ujkOto criaecTBO t 

ckh ?*koil 3aiiiOTO 6m\ KoRfo onta^M^o 
c cv3^ax to*?*:*, e ri>SA*Ji cawc«r/iHH »t,>k 
h c&tu aitua 1 ; roft H^i)|. , VNeiiiH> r mihiwi, 
aim e XfiJttfJ^ ^a My ;im* ;'i*p JKftiw, no 
He e uoKiaii^ Tbfl wto e iiHcawo: ,3a* 

paaH TORa mp iVTafa* «AftrH riam» rw t* 
vaAka ch « u»e ce iipiuuiu ictw wena 
ch**; toG «e e Ka=taja - »kt*m weNMTe 
ch* h imk Kaaea: ,Ulv 0uaT nniM« B 
fjwa mrhT**, pa^vpa ce, tthik u >ken« 
h eiiiia iwrti, a ut uyuam k uuuevr. K riift, 
roa, y Korom ce uncpntfr t^tHwipeneMHO 
jwe >kchh, ha frhpM uptwi: Hf»a Oi.^e sa* 

HanyCHf noccniemnam Oipi»x rowa HrKn, 
0>i>^e upmyAcH Aa npKcwt m iiok»ik^^ 
Kocra wrrwitwT cnrmfnoc;iy«aiTeJi npeji- 

BHAK- Usft-CeTHP TOBd UfeVITfctUtltWe lft|- 

KOBa nvtflMO, »ic rpevr>T na soeeKoy^Hflcr^ 
HftTo, KoeTo e KWhpnitur Kaita cnpwuo 
frpara ch Afie^ 1 , p 6nxn h3t<3?who a rejv- 
moto 1'aKoaeHMe c iioniii 8 , a ho»ophoto 
HfflHwe na tfnyjiCTM. KOCto nair-BfinpcjinT 
hckvkk e Mf»'fepi:rH.i Jlanex cii^mmo A»e 
,-i:tp >- v . e ''n-io aannscHO cawo c Kpi>Bia 
Hft XpHCr?, Kofm» fiiopc;i EaaKir/iHero »*a 
/Tjha e Adirwi ua cpefa & ceACMjLecei ii 
ccnwoTo nOKOJienHe 1 ^ 

I ; :iw;i 3Z Ako - -Maere ja yatcaerf 
ioJkBO rpuDAa ^a ce oTn>jt*' aa ohhh, ko»*to 
ckoh»7 ifKhoro 11 , pasrbpiieTe cTpa«mtnre 
ua MIIOMI** 

l i-i'^i 53. ' ■ «■ ce j;oiiMTBaTe, jian^ e 
noascwciio na m-F^araic .iitai<a ua cBeinn 

KpTn-'I B'bpXy ■ ; hik vi .-_. H« XUfiTO /IHJICUII 
CbtUitUKX IUiK JHK1JH, H ^8 KilCT£. TdUtt ■ T. *. a*»n« • 2 IbpciM 13. 8—14. * 3i ia»^ t/uu « y £rtm. Can 

4. &. * Cmt, 7. * fart. 4. 19-ii, w Jtnx i 2^-28. U Ilo idH liopcc te«. ^ft#tf# 4 E«l* o 

C.iMtttro-foiiraL>Ct:i-i t;r^tn« |X.fo h, (m OT. l» n^i*^ n*i & ia-hiuu. Ilhri Pjii ^i>4^ K*fUL M., 
cif, Sl t MOH. l.eceF IV. cxp. MZ tto E«jun*a Ktolai I pap*c — Oucaoflaic im nana Hu»»o.iPfl I nibus datum est utcl omnia nostra hoc six- 
no dcbcamu* ab rrrtidiie raunirc diaboli vt 

s*h p-iii* oramlm* hi-jil .y*n^'f> i lihiw frl OirfS- 
n nomine tiiamphare* Supcrcsl taiituiu, 
tit, cunt potior adnti inferior hoc stbi nisi 
iu£8icr nor auLtal jm^aie* quoiiiaiu ,Nor 
est riiscipalm super ma£wrntm fc l el iterom 
praedpil apostolus dkeus: ..Honorc invi* 
rrrr praevenkntes\ Cap, LU1L Dkiti9, quod Oratci fatrati- 
tiir, quod m trclfffjit qui uoii cuiwliictit 
ad pectus iiuriiibus detail maximum ht- 
beal pcccatiuiL Hoc ut lietet pracccptum 
lutse iiL»i|uaiii f hi lalluiitu. invcttitur * 
per iioc f niaf fiat, pcccatum non eel; ram 
quidam laciunt hoc* quid am illud. nunc i&ti 
hoc genus htimihtalfa»niirtf fltiirt ostrnranU 
nLsi qui pertfnauter jecuset facere quod 
omiK5 vidcrit fjder.tca Vcrtnn ct hoe ft 
multa in dlver&ls Iocjs alia liuimlitaiig mci- 
cio Hunt, ct hoc, ci:m Ml, rum nisi iinrnili 
Ittk gratia flu *l revera arriptnm esd: 
,Oratio toimiHantuim se nuhes pcntirabiT: 
pioimk sive hoc sivc altud quid himillt** 
tia exrogltare potest honxv non eel rtpre- 
ueiiticriclua, quia sectirttiim evanKCtnim „qm 
*e humiltat, Mattabrtur". S cntin qufeante 
prindpem inorlatem veiiient cum uinni re- 
vercntia ct ilmorr *ta1, tOQtfftttr et incediU 
quento pottos euni, qui ante Ueum, qui «$t 
jetermis^ terrtbilis ct excelstia, eccesp*rh% 
cutrt onuil pftvore ac trenwte, iiou solttm 
stare cnnvFirir, sed et quasi scrvum srme- 
tipsum in conspectu tfius hiin;ili|er pjae- 
6*ntafe; et quia (juocundflm tr evBrtgrlio 
repfnrvrfiim ligari mamu ct prtJt-> placet- 

piunlur, quid aliud isti agurit, qui mantis 
jm?*> I'lnnm r*t*iitim il|;^i l- ufci Drv ^uv 

i!:iiiii:iitlfi dirtlflt: Dftfiiine, nc ItlAtltS me»S 

ligari praecipes, ut initial In tewbras ea> 
tefifires. quouiam iatn ego «s ligav[ et ce- 
re ad lla^ellg pauiua; &uiii? nine etiam 
pectus perruinnn& p ^ignflrtes vtdritcel qtiod 

anlcqttam Dctis fertaU *d nns in nobiv 
ipsis ltiiic cU anltquaiti *iltik> exUertia vc- ) M?i III, M. ■ Pw*a. J£ )ft ikh^km hit e ^a^enTPStr MX, Tfl Kpra ncro 
iputjua a* uasHU bcm^ko CRne or Kn&ifKit 

ttt flfiBMa m b nueio na XpKcra ah m»- 
A»34Ke ciofjeA*"*^** npMBT»rmrH Herons na 
rB*eHM». Oci^ua c»mo jia c« K»ce* ko- 
raxo nj;«cwravn« nr. roprn, » ti€ cue* 
no^jOTOUffr iu ch iiphchoh icaa. 3am«TO 
,Hma y<acHMf no-ropen 01 ywTe^fl tH* f , 
K ou;e BCiiHaw aiKic^oJrbT novsaBfl, iraTo 
man: P tlcanpeBap«afl7? cc jw ch dm*- 
fiare tAKM na Afyr (To*!!!? - *- 

Tjiano 54. Hiic icaaBart, ** r^rjiiKiv sa»- 
swear. « Mafi*roj»n« rp«x en irawrcqa onn, 
Koftro »e crow ft m.praa CM ckpi»cichh 
PMC He c* cpems HHK^jie, sko ae ce 
jntweai, ^a c itvrvio nacraiyitHW Aa c« 
FjTjpuiH TOca, H r»Jt t a»co »c ce irt*fiin< ( kc 
e rpwr — wipo*:eM eaii» rfKmJiBaT Tftna, 
Jip>m hh»'«. a Tper*( nporsflFar Ty 
tow, ry oh« »w ruHporme — ocBtn aho 
HfKOA ynopHVo m*Ka»Ba ^a exopw oacaa, 
Kvcro e HhWJi, «t* BiffHKM in tvt:|mtKi-. flw 

k toba, h Maoro ap>th Heuu* m» pasjwmH 
■etta ct H^BTjpraBaT n mmk na cHHpciiuc, 
n Toea,Karo ctH3fiT>puiBa,Hje*pcjiiacecawo 

Mpfl^M - r : -. " i = I r - tt nflHCTHHa DHChM Ci 

^Mo^HTsara na CMHpCHifTC m^ DMWUC 
ttptsf titiJitiuiiJt;"** 3*iw»it 'tuKAt <5fviw *ic 

aKUK*;U MPUWC^M TO« Hfi^lH HB CMHpCtlHC, 

6mjio ^pyr hbwh, Hf i^hba jia cc itopuuaba. 
1%(1 nwro cu^acHO ertaKrexwero, ,ko(tto Ct 
CMKpH, me cc Bi^MrHe"- 4 Bupoitu. auto 
HWKoft aatiataflK^ npw cM^pren iwiio- 
wp, rrnn, mBopH h npurTTfTBri C 9C3K0 
yBdJKCitue n cxpax, kuhko nuwwe nojaoo^' 
Ba h» on*. Koftro e aaCTattaA rrpc^ Coia. 
mo e bc^c-k, CTpaineu ii lnWhukh^ He 
cawo A3 cjch c RC8Kan*M crpax h Tfxncr, 
■0 n cMH|iettc JIB npejcraEM npe^ iwrflcjia 

UiJ L«IHVI «€< *» BOTfl p«AI M T-T-0 tfft-^O 

b CHUKineiO ce noywua jia ce Bi»psaT 
pM^R H HO^eiC HA IfUKrtH Hr^fcrHBH*, 
keuBo npyi'o arhptuaT cmkh^ixohto rtpaBiT 
pMWTc cw npcii oora, oracn aero Gory 
Ka:-afcT no BStcanp najHw: B locnonR p Afi 

mb, sa A4I d^-aa npaTca » no*;n*flGoK*< tt»w- 
n*i(tir, nofiemc aa Bene rw »pdax t h vtvj 
rorow cb« *a CimyiMiiic* K* 3arow cmuo 
hh*- niaWQ rtpziHTt i:ii* o4euHA«o o^Ha* 
iiawfcfirtH^ i*e kc hk ce itpaBH OHOBa, Koero 
6€am-TH0 ewe ciOpwiH, Ta saroea npMH 
Gor a« r*i y^pi, h«c fawn rti yjipmie, k 
npefiH jia noflje ncoieanoTO orarbuieBve, Kp** Mu. Uip. a$> i^ * ii>*:a :*> »4, >nnj. *6A f?c*|WM Ntata 1 fwpj* ■ Orrvarfime ni nana \ ^^ -.** I 101 mat, oomml^suTTi poemfrntia digna pu- 
nlic. 

Cap LV. lam vero quod assriilis Grar» 
cr>a vns pfnhibcrc communioncm tftmdpcrf 
sine ciiiguliF, quibus sacrae scripturae it- 
Jtimonttt hoc proftiberefurc probentuf. rw 
pent us ignoramus, nisi illo, quo LHmiinuy 
pracclpit dicers: „Slnt ItimM vtsM prac- 
cincll*- Veruin hoc sancti evangelii lesti- 
uiomiun non p^r litteram, sed per spiri- 
turn c|:«iM kupleiL Nam i ad Ikk Islud 
pfaereptum c** t tit talrfrr servaretur, ciif 
non fiunt pariler quae scquuntur, ut .lu- 
cemac ardtJitea* *l t stud ajjuiui; cwiecku* 
hbi> iuhehtr, battilum :n tranihGa tenean- 
tui? Ilabcnt suuiu bU inyj4criuru tl iiitcl- 
litftntihus ilA elara sunt ut ?* nwgfe, quo 
decet, signification* servwitur. Nam in lun> 
hnruin pffa cc mrlfnne cfisHta*, in taenia re- 
gkticn pastorate, in luctxtiis ajJexitflxis bo- 
iioruiii aplentiur ojarrum.de quibus dicitur: 
m sk opera vcBtri hieeanf* , indicatur. Ru- 
dee er&o f iridium tneiiteSt ut sanctus et 
egreglus propugnaim rcc icsiac papa Catlcs- 
linu* ! 1 , I I- jj-i ■ j im .1I11. verba 

miituatl atnnus, ad talia non riehriniis tndn* 
cue; dweudi eirim sunt potius quam UIu 
dendi, nee imponenda eomra ocutls, sed 
tuenlibo& infundenda pratctpla &niiL fjfi TVl Ni^se v» vrlle asseverate, 
tl Itceat omnibus vestry praecipes tem- 
pore skcitati$ ad pluvjam protulandititi 
iciujiium ct orationcm latere, Vobis qi:idtm 
hor aftere licet, qnnnjam leiuninm et nratin 
magna e vlrtutts sunt, tl ad lias ityiiei 
facienda* veatra multum valet hortalin; 
nrd L^on^iurnliuc est si haec per cpiaco- 
porum disposilionem tiant: ipsi namque 
Stmt, qiii litfnrrrtj solvendlque potentate™ 
aedpiunt, ad Irfwinii vinxm popull DrJ cas- 
Ha mftvttitiif et ieqiiir5aint; $tne his 
(amebian: sine capitc fore vide mint ^ qua 
si oves crrantes et non habentes pastorem 
Incedltb. Slquidetn in UUIiuk prisco tern- -) S*c lucval IbK k*t*(ia COnm iHPrnftiitMj*, ;j| a ct»JM-irr#*CT(i tty ww. Monti, IV , tip. 4G4 «*; nai:s^Rawe nprwRrnHrrn ch e ao^t^Pmo 

Tja»a 5& Otbdcqd mpxeaaeN bh, 

*je njpnHTC bh Tfif>paitfiOQr iia upHCMCTC 
nptmaciKf 6*b noiKKj 1 «»e ci»bc*m »ie 
.warK »» tfflKBii cfiuMTejCTfifl ce ocj\mm r 
3a ja bk jjCpaKWi tobb c npauo t ocften 

ii j> ce . ,■■!:■.:; t%a Ha»ecTPOTft e^iyicjeA- 
ctoo, 6 Koero Cor «u itgyvaBft, itaro u*> 
aa. r H& 6vie KpTiCTbT sh npcnflctHl* a 
C0a*ie Toaa cBMJitreflCTbo na CBeroro Esaa- 
re^>« ne Tp*6na /yi c* 1 wmomm* 6>*Kftaji«n, 
a aj'kcbiio* 3auinro aKO 38 ran ucji c ^a- 
acho losa .-.-'.. .-j= j--ii- ^ji ^a ce cnaa&a 
™> iii-ii na^rn, aanto ^a «e re iwinipiii- 
sai Cbiuo la^a ohhh aeuia, kuwii* ia« 
oirrraT, k/ikto: .CflCTtfjinwuHTt bm a" ^"*>- 
^a? dana/ietui*^ h na 5i^>*ta7 weawB r 
[ffiua, kaiiTo ce aanoibiAAa na ohh«, rov>r> 

i.:u ::l s i:> Ho t-:h lieiild HMQT TBOfna 
■iai*^;i h ca Ttofi kcbf 3a ttreayitlhTC, Tt cc 
rna^'wiT ome renege b cMMcwia, KO^ro*tt* 
iioaxoxuia. 3auiOTO & npenacuaHeix) ua 
Kp7»er« ce Kp*e Ke^oMiupiieTO^ r roura* 
n — nacTupocuro ynpawieHH^ a b aana- 

/irilHie CBeTMAH^Uff — CaflCWTbT Ha JJC<K 

pirrt joia, ja ttotrro cc KS3oa: .T'vfi ;ia 
( mem «an:wre a;e^a r* H rrA, Hecaejiy* 
mirre crpty* iw afpmue, Kairrn npiiwrne- 

THHl H OTAHWH 3aUJHr*!HlC Ha UbphBaT? 

nana l|ejiecTvm A t ot kototo CMe sakn- 
rrByo&AK ortmo tcsh jtyuH, nc rpir^a jia i . > 

'■ ■■.-!. !»■* n T.ir-M"^ uema, aamoTO rp«6Ba 
no n<upo Jia ce otiyt&ttar, otvojiicoto jia 

M cc cjiarai npen ototc hm, ho aa ce 
MKBar a opuata wk- 

rJUH fifi, ftae ynepwnaTe. tie wrKare 
,ia ^uaert. aaiiH »a bck<jkh u»e naiaoJicBO 
^a nape>fv;arc rt» spewe aa cyiua iioct 
aa Hnnf^rftaHc ra jtmkji h ^a y^TpoftaaTf 
^r^/te6^H> Ham e noanwirHn pjl itp^Hnre 
Toaa, ROKHrt tt«ctt»t h aioiriiTBarn ra bc- 
jim«:k ^oOpo^ei'OK, a aa fla rw arbpuiHTe 
MdpWbCtliT'C^ mora iw>kh aarrero nonce* 
maue. Ho uo->«ecTHo e, ano ce iipwuirDO 
HapoKjane Ha envictcmuiTe. h to ^amoio 
re ra nttKF, icnino nn^ywnar njtarrra tia 
3'L^3baitc ii pa^irbp^BaKe. u no icxkhm jib 
ercirtiT im fiOKHfl napoji cc mcctw a ra 
oruo**«a; 6e» T« t ksrjiewjw, icaxo w ^k 
me rtf>jterf (Se,i r.iafia Et me ce p*ere wain 
oaue, Oji>MjaciUii a . i — i.l: or nacTHp^ 
M ^cftcTPifre^iio b ravHpa c^ywn ncrapo 

vklwt vo^rj tone. t'. 

pr. i \ia r hmi. t?4 en. f i, nop. ? f 7,v 102 Ffripoftta Nirobi I pap*— f>t«w»jrirr«- m nam HikojiA I pore, quod nanc qucque sancta tenet ecde- 
aia, saetrdotum prarcedtbat institutio et 
onuiis penflus ortlinatio el tunc rr3tqna« 
pleDB subsequebatur assensus ac [*r bOC 
oiclint drbiir> eustodito ct unariiratalc Bcf 
v4tn [too Urol*nf* *rr.ti pro^ctahalnr **L 
fcttUA Cap. LVII. Oraems veiarr porhibrtis 
eunudiOG animate* vestra mactare, ita ul 
cum. qui or aniraeUbus ab illis occlsis.co- 
niedcfit, k***c ttWmwW pecralnm afttr- 
menL Sed nobis valde Bbsonurc est ct 
adhuc [rivolum sonat, quod dtcilur. Focro 
qui* ratiodnalioncm fctto diccnttum non 
audimus, nihiJ interim de asscrtione ipso- 
lum nondunt plettc tngnita deeemerc dlf- 
linttivt vaieraup, Lnum tam*n seining <juo- 
ntorr, si eunuchi praec*pta Del nistodie- 
itnt, pil rfgnum caclcste percipiendum nihil 
els obesse racinbrcrum potent delruncatio* 
cum secundum apmtolam in resurrecfionc 
onum occummtia in viruju perfectum,ct per 
ptifitiriuin rAmilniiHtrfHutr niaiitlutttulftfj- 
vavcrint, eunuchi* nonnulla laeta prorafttat. 
Sic|iiideu et ille euuuchus Aettitofs a sancto 
Liica evangelitfa pro virtutr ft integrilate 
vii appclialur, dum dirit: »Ei tec* vir 
Aeihinpfi, eumictius, potens Candacis re- Cap LVUL Ulnim vrlalo an item ve- 
loto capita mutter In ocolovU rtor* <Uh*at, 
apostolus docet : r Mulier orans ant pro- 
pheMna ncm velato rapfrr dfturpat caput 
suura; uiwru csl cnim ac m dtcalvelur. 
Nam si non vclatur mutter, el tondratnr. 
Si veio lurpe tsl luukVP tondcii aut dc- 
calvari, vclct caput suum*; et iterutn: 
.Heo* # ir^guit, „d«bet ratlici vdaniui ha- 
bere wiper caput propter angeloa*, id est 
sacerdotcs; ct rursus ait: „Vos ipsi audi- 
cale* dtcct iiiulitttuj uon vel&fajii oxarc 
Dcnm? Nrc ipsa natufQ dccei voe, liiiod 
vir i|n - ii si i in- n : . k ignominia 
ert rtli;'mitlirr wow comfim nutria t» glrv 
ria --i flli, quoniam capflG pro vclamincd 
daM nmt*. a| ^lti»] rfnrtfei C. r») nMjUMfm C* ) F^ + 4JS. » Hc t !£. A. b. • /lea^. K N 
.V 6. * J. Hop. IJ, 10. ' 1. Kcp* II, Id -1J. ci*c-Tnf»*tt h iih/..irj HepapiitF, h Toraaa 
HetiocprjCT»eHD c cntju&nc ue/:oKyn* 
rwwt ocmuaa bh^oa — aemo t itoeio 
n zioccra cnasrsa cneTaia in^pKCC, — n no 

jruDrTtiTcrcn peji H ct t :r:_r;..:o :.v n-.i 
jiyniMrro, re e oeT»mcrrBiiiiaflo C 6o)ffna 
me/ivocT tonxnWHHero iia »;e/iaHHera 
Tjiami 57. Hnc 3aHrjHflaTt, ne rbpUHTe 

3a6paK«BiT Ha ckohuht^ ,na koj3«t aatiruTe 

SHBOIBH k se re TBi>PAflT. ksjcbo i«>rba: 
rpnx p (raBifniHVi oim t KOftroe «/i or jkhmtthh, 

3aK/fiHll OT TMJC- Ho 3tt H»C C TBT>pfl* Ce3- 
^i;v,iM' h AupM -nvn Ktro rjiyna lofia, 
ifOCTo cc Kaare. Rce jiek p noiitHtc i#c cmc 
nynn o6cn:iio»fiHitciu Ha out**, kohto icaa* 
sax TC*w t mie nt mowpm Bnpo^eM hhiiio 
ocii>caeA«tto fla pcavjui aa v*xhutu *iKhp* 

ACHHC, 7'bB KAYO TO OlUt He HH t HairUlttO 

HftBCCTfto. ripH nee ronii UBO 3HflfW, If 
ai<0 ' :mi: - ' ! natiaa-i^H^maGojKaH, 

CKOmrBfllKTO KM HWBK lie rOKC M HM FIO- 

npf« ^a 6i.fl.aT npn<iH b uapCTBoio 6o- 

BfcaKpcrcMHeTfi BC» T *ia:H nofTftraue ^o Cl>- 
CTonHkero bb o»B>pureK m^k 1 , rrbv n 
ipes npopoKa rocroji ortemaea iia c«oit + 
HM»e h«ko^ paKoCTH, aKo cnasaar Htro- 
Bhte ntewjeiHH.* K a«ctbht«jiho u ohh 

rUKT Jim ub)K iiopaAH cwcwi^ ao^(x>- 
jereji h uenopoKHOcr. K&TOKadaa; ,Mero 

bfhMC ri«i>;;» II, . KtH\rii_ ar^ucMB Ha Il^pll* 
iiara rCAHflamn 14 * 

I iUba S& Tlaffn TpHfjBA iKCnara Aa 
rj.-M m iil|**.ti4 > r nrihTi»^w r»awa t mjim o 
iwnoKpnia*, y*i» flOOCTOJFbT: ^BciTKa jk^ho, 
kouvo ce «mh »an upopo-jecTByBa c H«- 
HOKptiTi riiaB*, sacpaws raaBara cw; 3a* 

ITIftTn C: fiT CAHO. KB TO HK -111 C CUJJUiJM . 
3aiUOTO BKO «* CC HOKpKBI MCeHSTB, HCifa 

ce cipHXC^ Ho ako e cpauotno ab c« 
ctpaPKB me«t kih a« ce 6PTICHC, itrKa eit 
noKpiittn iviaoars'^ h ciak Kaasa: n 3a- 
Toea c jui&MsHa accaaiTi ^mw h* rraRarB 
Ch nOKptdinno — flapaA" MBTttBTC*', T- C. 
3ap3^n CBtiueKOCAywMTeCTiTe ; h othoao 
icaaBa: .Due own ciiACTe, npuniWHo ^n c 
h:ci ia Til Cory ja ct muau iCiioiAaBa, M 
hc y^« bh *irt cauaTa npKpoAB, vc axo 
*n JirbT en onawi kiks* rtiua t aa unu 6cj- 
■teCTKe? H aico niauna cm OCtBBh nocaTa, 
TO c c^iana ?a hch: 3&liioto Ktn t : ,j;k-m; 
KOCara umcoo iiuKpKBa^o* 9 . 

- ' r rr.iK nrpocinK. ) Hwut, tmco <ya»fl«- 
^t^fc^f**. noc ei*q^ crp. 30, * 1. Kop. II, Itetfcirtoj Kltotil I frtpac — Oirotcpine w mm HnKfunfl I 103 Cap. LV11IL Quod de femoralibus tcis- 
cilanim, siiext vacuum esse putaiiKifi; nos 
pnhr non pxtpnorem nil turn vftrthim vrfll- 
rBrtJm, sed intrrioris hoiriris mnres In vn- 
Wr mutari cirsitlcramiiSt nrr quid iniliutiis 
pfaefer Clifislum — »qiiofc|uot rriim in 
Clirfato baptfzaii edis, Chrteturn induis* 
Ife - — sed quomodo in fide at boni^ opt- 
rtbus pro?iciatw t exqufrfri ; Verum quia 
simpliciter de foi« irleirogatis, verentes v> 

.-V ire '1 i-i" hi ; v .'. l Li Iiu^ulciuit 

si praetor eonsurtudmem aliorum quid sal- 
tern In minimis aeitis auistianoriun, tic 
quid destdeflo vp^fn avbtraiietf vfrleatmif, 
dictaius, quoninra in llbrts nostrfc iwss 
mint femoralia fieri, non ut his mulieicv 

ulcinifui, oc*1 \LU Hunt attilviu, mJ ( *|uc* 

madmndum a re ten ad oovum Iransistis 
itrailiitra* ita ill* priori conMitluiiiue ad 
mnfetn nostrum prr omrta transcalis, fth 
die; sin anion urn potts lis - .quod plactt* 
■_i!<- Nam sivc vus :r: Icmimt vest raw 
tivt ik ;■ :ii i: elVt ^i:u- . ■ femOTfllifl in C 
salnli 'ill '"if ncc ad virtutum vtstranui; 
prnfirit Incrementutn Sane quvwilam tfixi- 
imiK in&sa luisse fciijoralia fieri, nclandum 
ret quia ooe apirttaliter indutmui femora- 
Libus, cum earn is libtdincm jjci absLinctv 
tiam coartJifttoio \ M'r ilfn l«c« fomofAlihu- 1 
constrinpuntur, in quibus luxuiiae sedes 
ck-c nromntur, qijamnfrfem tVurasso prinit 
homines post pcccatxim in lueinbris suts 
ilHeitos scntientes motiiE ad arbcrie Ifcut 
neac IoIIh conmrrentes sibi perizcroflta 
tftviieriinf Sod ha*r VpirjtaU'? HUlt gno* 
hacteniH portarc non poteratfa, *»rd ncr> 
duiii", ul cum Hpiisiulu dicaiu. .ixrte&tifi; 
adtme enim esttt carnalesV fit (g>o htnc 
pcrpauca diiirr.ua. cum plurs Deo donante 
<itcere VAtcraniis* lap. LX. Cunsulentibus vobis t &i liceat 
ah*qiie ieiuriomm Tempore qiiantnlumcum- 
tjue valdc iiane CQiucdei? T rtspDad-cinus 
fjiionfair mmJneTn i^rrimi nostrorum ante 
iKiiam dki ititlam nianducssst nee sanc- 
ram ecrte eim flnTf hjinc hoium traditio- 
jwoi imeod cibuni accepts* r^collm rj»fltm 60. Kudoto nutate aa racrunc 1 , 
cMw7aue» ^ * Hxiwnmo; jiacioro nwe we- 
.larv ja re npowfun y nai" Hf BbHtttmuT 
pflff Ra irp^ifHTr wi, ha np^RHTf na ftrTpeilf- 

HUB ^OBCK t H W ItpHJUIptiMC B KQIOIU 

^ipyro ce o&iKviare, ih hPN ti XpHcra, ,m> 
uei^e 3CifVKH v kohio ere ce Hpijcr^^H b 
KpKCTa, ere ce oOaeic/jH b Xp^cra"*, u^ 
Kan ere nan;iejiHajvi bib bMpsTa u ^oCptrre 
^ejia. CKV3«p f ^nuioro tipoOTn^yitiHo n*miTe 
ai iha 4 A;iAmi w uitttiiJuiiJ iid uc Cai Mtt 
bh ce »«hh b rppx, «ko a naP-Ape6«HTe 
. ::;■ i;i Kaotpiiiea^t ittmo stupora oOa-iaw 

H* ^pyrKTf j:p- .i : iif. lO ,ti A* «* «3* 

rjjOKAa, •it «t yACMkieTBopviueut Kuirumo 
xtesiaaittTO an, HMe bh Ke3BaMe ( we a ha- 1>C nimi *Vi + n»#>* junv iij 11 rflittK, ho ne w Ra ck e^ywaT c tax werncre. 
a mxikctu Cwa uCtiwi imtvamfttt ct 
no Kamjiio KflHHH fTt rrpeM^HMH ot era- 

P1IU ,f.u:'.i, i ■■; LUUHH*4 T4»^ BIB BCH'JKO 

A* upcMMrtrrr or no*upeAHiUHH3i ch o6msoA 
rkM HfttniM upas: pko /ih m>i< lie howctc. 
irbpujtnt naicBOTo bm e yroAro* 3auTO"n> 
r>BjTf> *ie imo, ntum ie Krtttrrf bh m 
cwiiit, hah i«jLH«aT raujM, tok* hi^to npew 
iia cnaceHFero rh, hhto Aonpuwacfl 3a npti- 
pucra Ha £v6poacTeAKJt bh Eciictbcuu 

npftwr (4UUh, Tj/Mfea jia aa6we*MH, ie 
n«e UiOQU cc ort/wwiMe r rartiM, kato 
crecHflBawe nuxorra *a wm*. l ■ <ipr3 **i«^ 
Ai>p3cauKe;da]iK>TO c rauiHTe cc npiicTarar 
ohkb weera, b komto, Kairrn cr avtae, ce 

Tft JTOpC a»l TGBfi MOMC 6» in>pwiic xopa 
cjieji ip^xsj f uato no ( iyBC7tiyB&*iH3aCpeueiB{ 
n^rtffinff a ^/lenonere eti, ra ce npineKjm 

-l|ll . ■•: '.-'. Ita CMCKDBBHliaTQ H C8 Of 

rhUiHjm npcnaciai*; «o tc ca ayxosKw, 
kohtij Aocera ue en hotju a& uocu?e 
P a h cera\ sa aa roaopp c anofTtwa, # ome 
He woatere^ roiiefte «ce ouie ere njai- 
CDl*** n ftaiopano TOHCfy^aflotc ita?ajtK 
TBtpAC Me/ikij. Hai:ap w jia Ohxmc mcijiw 
r "'i :*.-» Aap noBeue rn Kaareu. 

r^aba (0- Ha eamun B*bnpoc, jiq/jh e 
r?*ww\*eHo H**KhH Bpe^eTO na irocra sapaH 
pan ^ia Hflere. kwkuto h *iajtiuv arroB*- 
p«we f >te cm enonniiMc ua HPMkpave b 

--' ■ 1 1 :- ■ L ■ l : i ] : l ] E K K2KHO Ki::' .' (^ (Xri]KTt 

Hn ere e »?^ rpfiiit TperiBc »iae »a jieHA* 

k *ic merara ir^mva uc i* iruiiLuue/td 
npcAfltmcTO M ce hKycRa xpatta npe^h i> Hi* pc«c>tfi cJduttt fX 1 Fh> abapvea , ©-M : KM, 3. ». ia * Eur. 5. T- ft t. W 3 + 2. • T- e. ;* S ««, 104 R**pore* Nfrata 1 pp r Ormtntw « iaw HnnOMfl I vvl ujoutuueutis quit Lit jr.n-L,. '_■ reppnimus; 
e contraiio vtro quosdaro ecium usque ad 
vesperunu alios aukm us^ut ad ootiain 
horani rtw t rorro alios autem usque ad 
slsIuja irsvciiiiiutb ieiunatj&e, nullum autein 
nuuie cibi quanluJutticutnque sumps tesf* 
ro<tippfii*ni% rum polhis ,Y£ie* dictum in u 
qui uiane comtdunt, fuis&e lcB*rfam* Qdmd> 
obrem ab isio maledicto vo« alfcnos esse 
debideiaiiteb Ixxlaiiiuf, ul ante huram dirt 
tfrtiam nullum omnlno corporaiem cit-ura 
eliani hi IpetS insfjniibi:* solletuuitatibua 
omntno aumatts; nam quae sollemnitafi 
potest &w Pentett&te subliiulof, in qua 
spirit us wnetus super apostok* rieacrndtt 
ac pel hoc homines mcrucrunt in ce sus- 
ripere _>'...:;<i! ? In iii*1a uciupe fe>1ivit*« 
fe aanrtj apoetoli mm aliis nonnultb brwa 
diei tertia repperiuntur fuissc ieiujiil cum 
repJelos spirit* vncto el loquentes; om- 
-jii gttitiutu Unguis qiulHiideju inartful it 
fiiidieutibua et ob&tupcscentibus et» quod 
musto e&scr.t repkti. hi. qui siinul aderanl, 
fel&j dicenlibiis Petrus afrfwtolonjm prin* 
reps resfonditit dicens: „Non tmiiti, mcuI 

\OS lt*1 i- I \ -It:] glint -M. CUttl Sit l)Ora 

dleitretla". llbi ttotandunv quod non 80- 
Iiutj apusfoll, sed et oniues, qui cum ipsis 
erant. id esl cerium v^irti virl, super quo£ 
tplritus sarclus ceddif, hora die: icitta 
itjum repperiautur. Siiuul eliam notardum, 
qixxl nor dixcrft beatusPelfiiH simplfcUti; 
,Nou f went v0« aeatfmatis, hi ebrii aunt", 
sed addiderit: „cum Sit bora diei terlia*; 
ac si patenter diceret: Jjsi lu;iildn nos- 
ttes <|uod non fill fctfc consuetudiiis arte 
horaru dtei tertum ieiuuuui solvete, quaim 
obrem Inistra illos ebnns esse pntatis*. 
Imitamuii Haquc lios, ut spirilua tjaiictut, 
el $\ tion tardiug, saltern hoia tertia diet 
vns ieiunos mveniurs siml islos voh quo- 
que tiwpiratione stiac ^atiae repleat Cap. LXt Ue cetero stiie voa velk 
signiliefilf^ quo! vicitw taicatfe persona 
per unumquenique diem vmlimiciii lacere 
dfheat. In :juo tcitt voh cunvtjilt lieiuireti 
ejtceptum esse ab eo T quod Doirinus in 
evangtlio dicit: ,(>porb'l s;*ii^cr orare et 
nor deficere' el apostolus: -Sine iniermb- to* «ac. HanpaiwR, khkto ycraiiot^H»aMe t 
HKKou or ihjc ue ca mm ■■..., n- M^pta, 
Apym ni* ^o achptm* ^lac 1 , ofwM iona 
■ )■% i ik ro ruecTKtt. 9 IIxk n line suaeai, 

*lf HL<KoA 3£(ttH HC « BK) f CflAH VflKPp 11 

Maxtor* irpiinfl, 7i*fl karo ewe *ievui, se no* 
ChUfJC e Ka^aHo: P ropKo* ua ohkm. kooto 
aapaH iyyiT.* Saroflfl HHe» ioto sic/mcm 
^a Ob/iere ^sjict t/r xoba npenume, i«f 
yaeuUFSMe jja Fe nic^'CBaTe Ksorimo nixn 

TpCTHH *iaC H3 JieHfl ttUKAKba MJM*UK> 

ipsnai t« ritrOTO uaojim n camae fie/^wHTW 
ifkaauHUH. 3atuoro Karon upuhuh mvm 
4a Gt>^ic no*m^Hwme« or lleTflc«:Ttttmara, 
a K051T0 coeTti nyx e c*ib^l^ ua£ anocro- 
ame h »ipefl ruua ta ce yjuv^ un n ^°" 
pfiTa na B-hanpHCMftr b cefle in rocnojia? 
B 70k HMtUHO npa3«HK ce OKa3«, »iC c»e- 
7Kie anocroflw aae/ino c h*«oh /ipyrti m 
(fatfH wiH saK Jio ipeTHfl ijac na AeHB, Tfcfi 
kaio ntpnoanocTOvniT 07roeopn.i Ha hrkom 
neRepyxiittit, kohto *yM\ H3m*J3HeMHTe etc 
caeTM Ayx k ronopeiUH Ha esnuKTe na 
nfHwu njeueHa* tb ce M>;iejw ua TQM h 
.t^wtHBO TbT*pflertn. mc ca n^mjiHrnn c 
Mine oirna, KOJfTft 6imii « nUpMH aae^iJO, 
Kuru pearfeA: p Tw« Bnpo<ieM ue Ca nMRMH, 
kskto hwr Mur^HTe, nouewe e Tpern sac 
ua jiwd't Tyit ii«G«a aa cc aaficvieJKH^ 
*k ce mtfcsnaT ueBKycuiTH xpann n Tp<TJ>« 
s&r Ha KfHfi nc cauo uuociUAUTe, no h 
ikij**kh, kohto Cm sa^nPino e mi, t. t 
cro h nBawceirf MT>Ke, etpxy kou'io 
CJU»1 cwriH Jiy*. CTownprweHHo rp«f>- 
b* jul cr oTftrjeiKH, Me 6^a»ceH»iT ne* 
Ttp hc e peKV? npocto: ,T«a ue ca 

nUflHH, KaKTO fctff MKCJIHT*". ttf> jQtfftWff: 

frODMem e iptra hc uu achh*, ksto <*e 

.in fiBuo itaa»-w: »Um« csmk /;o6pe anaere, 
<*c tc HfrwAT nrtunap jta np^irbCBaf trb9- 
iitrpxaMHeTO cw or xpaiia npew iperH« 
ittc Hft ^leitav nopajiH Koeio Hanpaauo mhc- 

•IBTC^ « TC Ca UHktlM** M Tbfi # «a i**x 

nojtprwana^re, tb cseiH iiys. HaHHpafiioi 
am hko ite iio-k^cho, mw r Tpemfl vir 

m ii<- Jtopn, Kara no, c BA-bxuoif«HHii> 
ha ciKMia C^aioAav. 

Huca 61- BnpCKieM bm samm&aie* ie 
iKt/iaeie as abaeit ko^ko itvnt tHcrcworo 
;ihi^ Bceicn ^rw rp«6B* Jta npapH Mor »Tma- 
Oit 10c ho ro«a nojto^aKi* >sa awaere, «e 
HiwoA ue e naKiuoWH or onoaa, Koero 
rocnoA Kaaea b Eu3ure7ine70: .Tpa^a 
attHaTM^aCewwiwi kAa«< n*AaT jtyxoul' 1 T. r. A!; 3 *iou cac* oC*ii l< C AC 12 Cta* ■ HC. 5- II- ilewk 2 r 13. Respoua NfctiU I tflpw— Onawpwt t* uja Hkw-iafi I Iflfi sione oral**; ^urd santssime praefaio ssiv- 

lo die utferirJttartur certa tetnpnra rrantiL 
Quar aulttii suit liaec ccila luupora vtau 
di, quEenclln die pfBetentritli dtbcnl. F quae- 
rile 1 * et inventeIitf* T Op. LXII Rrfffffc, quod lapia invert 
I115 sit ap*ict vos, aiitequani Christian itatrni 

;i: < p . K:. dc quo, s?i ^ufcr.uani oi> all 
cuaiu iriirmiUlei: qui .-.n.. ■ ilea all* 

aliguotiens vcio sine profeclu femaneie. 
Quod utlquf etfoitl de lllo iarJdf rjnkl Tiutn- 
quaiu suweiitibus cotldl* cesium est eveul- 
re t videlicet ul alii . litkm ab aegritudmc 
sua remedium aaniltti* reeipiant, alii vero 

infirm! fo»» talw^trnf ^uanvihr«-n< nnc fom. 

qitam erroris tastes vobis consulcntibus, 
utniiD de cetcru sit agendum an letpueii- 
dun), respnndemus ct decef ninius Qtiatenws 
cmuis eiLtdtin laptdfc sumptus .nohibestuf 
et ' i..i odl rrfuteliK et in solo illo la 
pidr domino i)ostro le&u Chfislo, ^quero 
reprobaveimil aedificaule*, tie tabtiifl tsl 
in rapid anguli*, spes toriua salutis huma- 
nae ponalur tt UoK^uam a lortbsimo tz- 
ctiperandaf loftitiKltrite nostra* remedium 
e*pec(dur; ail ijiieiii vos accede ft el in 
eo fidudam cm ran loc&re bealiAsinius r ■ ■ 
iuu& aposkdotuiu Pctiub pel c^isLoLiiu 
Miam liorlalui clicens: «Ac! ijuerri ucreckn* 
ft? tap idem vivum t ab rtoininibns quidcm 
reyrobatum. a Deo autem eleclura el how 
rificfituin, ct ip?i tamqaaro lapides vivi su- 
pefaedifkamini in demum spiritalem*- I ap. 1 Kill. (loitMiltlis praeter^a, $j lt- 
teal viio doiutiicu nocituuu vel diuruu 
tempore cum uxnre £*ia conifin^i aul dor- 

t.Jiie. QlllbUb I t*H.:; d*!...lfc, qUOiLlUUI bi OofDl- 

rico dieat> optre rnundnno cc^anrtutn est, 
■ u : Mjpra dccuii:iu£ t au&nto potiu^ a vo 
lupUle Liini'.i! et l t 1 uiiuuda corporis pol- 

lutlOTX cavtri. i'i! -:,_ : -liin ■mi domllij- 

ci diei iK>;ret), quod Dihil ecdein die pxae- 

ter <fuae Durrani Mint Cbristlantsagered^ 
nrflt, Jif^itnn tiunir**ret. k ;:c> .n ipbiuu 

c«t dc roctumo ipsits Cfci, quod de diur- t) ^i^fllb /f # ^irraritK C> (|i^ffu1l« £*, ii anocTOJUt: ,Henpecrainio ce fttoncTel*' 

A iiAi)| H4A 1W ^iVHcnd i OK a trrm Aim y\. n;n 
JHH, Pflft-p£S)*MHO 7T.fi C* BliSfTpneMf, IUOTO 

b hHKOfi jien zja tit ce (ijxiuyuuT hji«cjhm 
^wrofle 3a Mn/i>rraa Knit o6aw Ca TH8 w> 
BtirrHH '^'ini! :« ^^iimi. kohio u imkoA 
M« hc TpfcGua ;u ce npouyuuiT, .imiatije 
& me «&MepifT£* 2 . 

I jiaba 62. line pajuijauHic, ic iipt^n 
jm npvefct^re xpHCiHflHcieoTO* y eac diw 

OlK[«r e^HM t^KbK, in KOfiip. 2h0 HHKOfi 

n»wt Hfmo ia oVwt^cr. fji)Nna re ^a ^i> 
OKe uup sa lu-toio cm, a HHKora — A9 OCT* 
nr 6c^ norruL Ho itld dcCkh cjiy^aft fn- 

, :._' e, W lOBS CfclBOTO moikc Aa ce 

C. r V i :»* BfTB£nt H C r J-li: , KOflTO HHKOra lie 

t*3eMai Pkitto or to« Ka^nK, n»fi «ic cjihh 

OT TCK 03ApaBflBJ7 OT SOAtClIt «. 3 

; ;-)1»t ii- r.'df^f OT CBO^Ta 'TMOni 3a- 

TCBa, Karo ce jtOfiHTBSTe jo Kac flajin no- 
fffraniK jy* ch cjtywmt r wro, in na 
ce ornate!* OT Hero, ni*e wtv uparoue 
re aaoJt>"Mrt orronapiiMc h pcraarmMe ^a 
re iiaApaHu usipuio u jia re onpoaeprae 

110 HCHK&KTB HS'»I! BCHKJ H3tVaHt OT TOfl 

f^rriKi Kswi^f, tfaTo ce RT^roHCK Bme>tviaTJi 
3a ^fviort »ioi*eiUL<o cnac^Hwc ca«o na ouh 
Ksim*, roenoja Ham Hcyt Xpwcroc, „ko*ito 
3HAapiiT« OTxnbp/iM«, a 7ofl craua Hpafl- 
hr>/en kmim* 9 , h m re o^pkiw ^f*< ^i 
uMHpMi&Heroaa CHjnra HHoriieroHtfiV or 
H^H-^iCHfr* fChM «en» iw rh>*T»« nperviaxe- 
hwht u>piwanocTu/j ITerbp /u npHCTV- 
imte h na i«rn ji& Bi^noKKTe usjioto ch 
yuuBHHKr, winx* Ka?»a: p {lpw Hero nfM- 
CThrtsiHfe, Karo iqw *;*■ ^-. k »:m s or iweuuTe 

i * j ■ n -I" m. & 07 ■ r?l |f!l6p£H K uerifH, H 
ld_MH JltllU MKtNrf ndWlllH tfl^VUItfftlC cc u 

ipaM AyxoseHr** 

I .i,iF;..i 63, C**e iimaTe oc»pm i«»» 
l. . n ^ JJ" ( j u*-mi.i :■■ -i ,.- nptj HOlllULU'O 
h ;ihcbho Bpcwc na rccno^HMK ji*h ;ta ce 
ci'fiispfi c siLcaa cm win ju uih c aew. Ha 
Tcnfl orrfjwflpffwe, v wco a rofnoA««a hcb 
TpniSfva na ce orK&%CM or coercKera patiora, 

Kd*:Vl> IHMUpC UH l£OyHUXNe f KOJ*KO IlUi^Wf 

7p«rtfta jr^ re npejina.inaMf ot nff^TTKO 

JilCldCMICTBi'e II OT BOUt&KBO OCKBV^IieHMe 

fin twiotg* Ooftficao kotiito iteiro ct*no*?n 
NutTo aa rucrjoAHHH ach, **e » ro*i aca 
ajBcnawmv uano «e rp^-fira rb bt^- 
tin* orneH Gnnna, Koero e rocmijiHf. 
rTbK « tute TfiiciB3 na n>*scT&>faic 3a 
HOitmoio npewe na caitm* tou «h Tc*a * i r Cm. b, 1/ * Mat. /, i. * XUt, n, 4£ * I 

A^^* Cwwac 6frrapcuw xpcatiocTH iX-rc ocxi.ap* 10 ex ; ccv. ciiuo t btt*ect$cxpQt^ cw^cp. J 

14 ,lmrt£br BrattL II I I(K Re*pc*M Nltdal I jvpac — Otrosflnmr nr n»i NfiEMfl 1 rn u- no wi*tifnrinm- I Inus fst tnirci 
£\tb t qui laui diuiim quain liocIliiuv bpatfo 
crtislnt viginri quattuur bores tiabeis- Nam 
nisi lam nbs*n(i& qiiem pracscnlio soils 
urns exteterrt dies, nequaquan scripture 
diieiel. ^atUiin t%\ vrsprre ft mane dies 

unus". lam vtro ai donniendui:i sirapHcilei 
MdCtB sil tempo:* rum uxorc propflA, qiiwt* 

quagestu:o haiuni respotislor.bni uosirsruu: 

tdutulo qitud seisimus cursim mm mtima 

vimus. .Pwio', ut veibis utai aposfoli, 

.hoc »d utiiitateui vcslmiti dico, non ut 

taqntum vnliis iniciam, *=cd ad id, quod 

hoi&ttim tat, rl quod facullatem pu ebefll 

sine impedimtntn Doniininn ct*eerandK Cap, LXI1II. Quot diebtie viro, post- 
quam mulitr (Blum grauwil, *b ra sit abs- 
tirwdun ran adinvwitiuuibus noslris, sed 
veibis beatae memoriae tjregorii Romanl 

pontHiefe ct Atiglmum gentis apreioli de- 
clarMiu, qui AiigUMirro rpiscopu. qttciu lii 
Saioriam ipse dtrexerat, rciibem inter CO 
tela dint: *Ad etiis vern — i<l tst ftiulffi- 
ris COOcaMtna vlr suus accedere "on 
debet, quoadusque proles, quae jJignMur, 
ahUftttur. Pravf aitiein in corJu^atoium 
motibus ddopkMo parffidlp irf mun>rf£ 
filios, qtioa migrant, nutriie cunlcuuianl 
totque aliis mulieribiis uuUitJidos lradafit; 
qtwd videlicet ex* cola causa tocontinentke 
videtur inventum, qui dum $e contincre 
nohint t despiciuiit lactare quos gtenuiit*. Cap, LXV Turc recte noii licet cuiii- 
bei coiuniimioueni tfiriali ptreipcre* quarv 
do giilae dttlilus nou uivetiiiur leiutms* 

prtitt cibi laid Wituphi ieiuitiuin solvissr 
videaiw Ouistique vetierandiuii torpnit ar 
pretlosum sarputnem a ceteris noo discer- 
iveus alimcutb lion praepewuisv omni hu* 
menac refaction^ wd pcetpceuifc** iioscatur- 
ReitKdium quippe sdlu(il«iiiii t& corpus 
Chfifltt fonlra peccaium, cl qui ttuc ante 
QUH.ttll escaiu veuefante* nor sutnit. uon Ovist* u t j» 

i!iLi [ p troptiJ h * j AaiyciHH k*. nx crp T2. fc-n. L 
* B>k. MUH, bp, II, cip. 3» CMaOTC. KO€TO •rtBCTBVsa™ » 3a AHtB- 
hcto uy BpcMf. Bri(W lCM c ^ ,ni e Ji*"" 1 ' 
Koflro te cutom >caKTn or AitCfr'O, 
rrft m or koiuuo epeue, wuflfcl A»<^ceT 
m qempw *tac&. DamoTO aKO hp fm ce 
o6po^yiiC/i eiTHK neu KilttO wr tnvwn*Mero ( 
taKd t* vr itpuchCtaneTO Ha cjii^it^TO, 
lianpaatio HicanHeTO Oh Ka3fi^o: ^.w«aoi 
l'-.'.I M sap3HTS mhm /leu* 1 . A JiaiTH 
Tpfltfna jib ce enw F30ftluO cm cnficiBeHaia 
mena b cbtu070 T«\a npewp, ime ue«K 
Cer-ioi*HoCsic*inxMt: t *C£K»oTOCMe adtCMim, 
b neTAeceraTa r^aaa hb tv« nfltHM nTro- 
OOpii. iTt-isCivari-s., 33 ;:a CH cioaiy>olM C 
jiyaHie ua atioriftJia- „ Tona napAu sa 
L^o6cn*cnaTa eh nousa, ut sa &a un BafMfl 
npHM»ta. »o a* jia hh uacma itwi TON, 
Koero ^ <jprrno h tcnero bu ^aHa tfta 
wojkhoct jm c« nori^iHTe tory fica 

HJ>r*IKH " ■• 

z.a cc m>3ji^p}*:a ot cwwrra JLtHa*, uieA 

TpyyeaHHR, a t ji>«mtc Ha G/iaJKemmaMCf 
mm rpwropHH^ pBifCHn m.pnorReuieHMi; 

luaiieftKv na ermrKora Aory-eiMu^ jaororo 
raw Obji juttpariui b CaKCOimH a f Me>*yiy 
Apyroroe rfasan: .A m ci>6KpaHe c Bffl, 
t e. r axeuKi-a. «Xkia«HWfr wfc^ h* 
T^inOed ^a rij*vr>inii t W ixoxmQ povt(5a?a v 
mo e pOJinn. ue Ovne oiftrra or mj»ko. 
0$a*te mm aa&KK cc no*iPit n upa* 

B*cre Kfi cuBpymK>n wontc npc u efipgrBaT 

;iii ApaH«r OJHfUWFC, KOHTO paKAflT, H TH 
npejiafiaT aa Kpyn wewu 3a jia n* xpawwi- 
A Tosa iDiciitiv i«ar/ie»Aa m e HanaMepeno 

^fikin TV*r r njl - ,lJ '■ I'-i'Si-- 11 } " u - 

KOHiOp Haro hc Hc*ai na ce aM^pwai, 

npehptfperfcflT na ECftpilflT ctQHit pojc6« j *- 

ijraBi £& ■ ue- !"■ -■'-■ !lf,|J WO0 
Be c ooafic^eHO Ha annvro jni(p»teM* nf*- 

<iacmTo na XpHcta, Kf>raTC> oiiiaj^eu aa 

np*'DAyrjVTU», Tf f*^**r TfUTKHfiJ MiLllvJ 

nocntHK, tc re sium, hc uch«Bkh wuko 
ral^hcnMiiiaTa ipatiesa, e npe*"T*fna^ no* 
p«io nocia <tpes b&cheiic ua otfrnnacDeua 
xnana, u ce paaCepe t *4e ue |MBJ)w*ai»aftvH 
cBeiiicaoTO 7«^ft «a XpwcTa h ncwroneiuia'iTi 
vy Kpuor ocrana^ie xpaHH, ne e npeji- 
now^ ii^fwire nf*A nrtrko qOBrOUO no^- 
KfvmrwiHtv ho ri^ c ntiauKn ua ma«o 
mrnK 3aiuoro cnact-TP*i»r>nrtcapCTBonpo- 
tub rpexa e tbjoto «a Xp«ia h rv% t 
uoflTO nero Baeaia c yaaJtcrtnc opcA iw:wfft Li* 4 n*t. — *. « r , c». :f„ l llOl .CtWCCBKJl' l\Kt|rt«awaSC*plSC'»^WA«riBia ftesponsa Niccfal 1 fM|>»e — Oraapiw h* can* rfcwc-iap I 107 S3t?ari dcsifleral, scci it if it man F.t eerie Co- 
tklie medicos vacuis vfeceribus sua ccrni- 
itiUF pocula pfojJti&re; cl s\ l:ur pni sani- 
tate i.: ■- i : rilui. quant:- pottos est pro 
aiiirrae salute patiaidura, Cctcrum quarn<tf>- 
rem non deDcat js. cul saneuifcex orr vri 

Gluisli ptiidpere, regula nulla tiocct Nero 

Kl tavitus quis patttur, in culpam ei nou 
:\ impulan ac per hoc tiec a parties 
palbnt* tarli Temwlii coerceri; novtrous 
namque, quia mulier, quae fhutum palicba- 
lui tviuKuints. post teigura Domini, humili 
let veniens veattainrit ciitf fimrtriflm Mi* 
git, atque a.> et slatiiu uifirwilas fcrr«{4t. 
Si itaque nraller haec in llux*; ^u^uiiiis 
posita vcstimciili doniinici tactu imhi iudi 
calur jth%iic, itrmo ipsiiis Doming nam 
ipse aim: q iengtt me ainjuur, cur ei,qm 

sanguine ex we vd naribu* Ekurau aosti- 
rwt, nwi liceat Hhitlfera Christ* sacreinKr- 
ta perctpcrc? tap. IJCV1 tiraeros prohiberc vos as* 
beiltie cum Iteatura Ibriei quam hi capite 
gestatts eccleawii uttiaic Quod DOB quo* 
que similiter nonabre foisltan inhibe mits ; 
nam saepe mmitxatus ac semper memo 
rendus apostolus Haulu* ait: „Omnis vii 
oral* aut prophetaii* velato rapite detur 
pat caput suuiu'. H iterum: ,Vir quidem 
nun debet velart caput ^uofiJam imago 
et pJoria est Dei*. Qiiud enini de vcUuiine 
dicflur, etfam de ligaturae volunrtne debet, 
rretltnitis, observaii. Cap, I N V I i ''in- vos corsuetu* 
dinem habuiss*, quotienscumqiie aiinuem 
iureruranrio pro qualibrt re dispone lata 
objure, spatham in medium allere. et per 
cam iiiramerhim Agehahu. Nunc auieju, 
per quod turare debestis, a nobis lubert 
deposctt«& b**U ik% ante omnia i on solum 
per spatharn, verum ctiam per aliam out- 
turn coixlilam sp&cieni iurari iudfcsmuE 
ir^ligniam. Her ^uein cuim quis iur«l t pro- 
feclo el djliuil el verwrslur. s«0 et [iflu 
Liam SJiam ei Hrma rtahtlitate ro«imeitd»t t 
QuamcJjrera per Deurn (uranium est, qui £m*.rrp. 2H tji ; cmi* v /yr^^^i. wc + cvl, cip 21. < I. Kop, It, < 
+ f«B» »t % Jlyfrirt. txv. n* , ctp IK ; ft«w/ttf#, fine. etm + , np. <9 KAtiie, uc Me^ae as rxu^panee, no jio 
orcjiafirte. H 6tJCnupuo. hm^ iwwijiaMtt ^fi 
Bt^KK mu neifOpHTt tartar ca tp hhht 
ACKapcTi^Ta »u na npaaeu ctombx. [to 
a«o To»a ct npa&H sa anpauero na t*uk>to ( 

jiowh sa cnarrHHfTo tia jiyuiara ~t BnpMM, 
sarno ue Tpn6Ba fla upwMe i>+^oto h 
Kpi&ia na Xpucia Ora, komvto e itKM 
KpiiC ot yrrara nn Hora. HwicaKho npa* 
a win Me hh j^h. ^prtfTbinf.m^ touh^ KOtTO 

KtiKofi H3C£uia"^<miBBo/isTa CM 4 HeTn«fina 

My ce orpahHHaaa i,ww u thkobs 3Hasn 
tcjho ^etrapcTBo; rr>K h 3ttacu r Me meturni, 
kcwto cipeaaaa or KptBoie^iaiiie, kbto 
ju>ujiu CHM|mto saj rfcftfa na rocnojia, 
aonpwia ce *o xpaw na jqttsan uy « 
tejiaaiii I88BU1 BCHODl n iianycnaxa 1 . 
M Tbll* aKo Taflmetta, crpajiainaoTKp^ao- 
ichcuhc. ue ce c^wia ite^ocrofiiia ^a te 
A0Op« m jpexarc romoAua u jiopw ^o 

■ r-iiM ■'- : i, BailLOTO TOU C^M Ka?Ba; 

^ilonpfi ce h>j(oA jio Meue B, ( aauio ^a 
iwf e MmfltHQ tin own, KUKTO CTpajyi OT 
Kp^Bvre'whMe oi ycxara imii Hoca. m 
npweMe cneCHTe-inifr^ TaftiirrM tia Xpm-ra ? 
Tjiaaa 66- Hue xirbpnuTe, **e n*pciiie 

P»t rW!6p<tM!4ftJlT J|fl KTli^lf n u^|i>.k-i c 

ii€tw>4C<t tn' /leuen njtar, icmiTO fiocifre na 
r.iSBKre en 1 . Tosa u Hue npueMuwe aa 
ntwieiuo^ aemoTo necxo aioMehaoairaur w 
Aocrorn B^Haia £H cc cnoueuyua anocro^ 
llaaeji K83na: .IVtra m>nf, kotatu ce 
mo^p iutH npopowcreyBa. sko e c noKpcrra 
!7iRtui» aacpft^nn mbrhtb cw**, »■ row: 
«MiiWbi HawMHO He tphditt Ad CW nokp^^a 
rjiaRaia, noHex<e e ofipaa h cjiaaa 6o*m«" s . 
Bnpo^eM To&fif kucto ce Kanra 3a noicpii- 
i^ajioio. TpwCaa m l* cTieAK^aua, asp- 
Bane, H OTHOCHO UODHraTO nfyiv-Ka t 

TJUusa 67, Due aaHHUbS'ie, Me en HMOUi 
oOwHaA, Koraro cie tt ptujanajH Jia <y> 
vbpj*. . ki^kuio c K.ieTua 3a m. ...-[.- 1 pa 
6ctu, jui cjiararc npeA ceGe cm we^ h a 
H«i-o jw ciana jaK/jeBaHeTO*. A cera wjhck- 
pare na ph rtapeAejiHM a Knxao T|m€u^ 
na ce KWHeTe. Ofanz vine npenw nrwwo 
(«ui4m » neAociofiuo Aa c* trwiHt mowk 
He caMO 8 mc*?, no h piih »c «k*. jpyra 
CbTBopetia Bem. Hautoru u Kororo Hmmfl 
ce mjint, iiero MJfclMTWViti h o6n<ia, w 
iann, m if MeMy Aoa«pHBs coctio ynOBB- 
Hiff cTn-jvia HenivieHRocT. 3aionii rpnCua IDS Reijoiivi NkcJjif ] ffiipK — Otmw p*Tr 11* iiJib Hmonifl I in quo omnia spea et fiducia €3* iocartia 
*t a qim prae rimciis rreatum rst ram per 
auxiliiui. expectsndum ; nam cum a Domi- 
no per eaelnm, terram, caput el Hierasa* 
km nou iuiait iubetur, uil nisi ut per crea- 

difflrti itirctitr, fbTA^iil ^fjSift jnhib^t«ir» CJ«a«J 
aultm per Dei nouien iume pfaectpiaijmr, 
tp:-o iubente dltftcimus. Sane possumus per 
eas dumtaxal treatiuas iurare, quae divi* 
ni- aunl cultibus deputatae, ut tst teiup- 
lum tl altflrc. In quibus qui Jurat, iurat in 
in*i* h H qui Imhiial In ijisiv. H si ^h;- a;h1 
\:]\\: . Quapruptir bra h cvan^tliiuu iurau- 
diun est, io quo qiucCtUid ccaittnciur, nihil 
nbi Dei, qui In eo acribitur et legltm c sst t 
pmfccto dbiosciluj Ip&uui tol ciiiib lex 
lOStia, ipsuiu te s1au ^nlum nostrum, quod 
legifcr ef teste tor Dominus el redeiiipior 
imiei rlecli* Sim tfbposmt. et si hoc arna- 
mu&» £er ipsuru etiam iuramus; etenun om 
iiih vera qui diut, pel emu lural, cjutfii 
amat Noii *igo t si per rvanftchiifti iura 
mus, et testaiorein el (psuni le£tamentuiii 
clfligcie touiprubaitmr el ab ems mandalta 
nop nolle recedere prorul dublO tdgnlR- 
camus. Cap, LXVIIL RcquiKfatiK post <juul 
mulier pc«sit erclesiara aitiare, post- 
ififim ,>r!rirtit In quo nos praede cessorts 
noeiri becti Ore^rii p&pac vestigia sequen- 
les eadtm qu*,e ipse dcccfiiiiuiiS, Qiti pro 
nova genu, aicut nos mudo, iratnicnda 
sciibeus intur alia dixit: r Si umlic-r hofa 
eaticm, qua gem^rit. actura gratias intrel 
eecksiaiu* uullo jxccali poitderc gravatui ; 
vohiprss etrim carnis, non dolor ir culpa 
est In cards autern commlxtione voluptas 
est; mm in projis prolatione gemittis. 
Unde el ipei pritnat matri omnium* dicitur : 
.In dolorous purics*. Si cci^u erixaui itui- 2} prtm« matri oanlum| ptfu : .il:j .u..i: B E, 
pro me niLlarl C; i'fi»o nufrtiaoQlo !>: fortr 
prfi^ar oaudutn n*tj \ t fair [*otc<nitrl & ce o6w«a * tihii or xopara. Ha tfororo 
TpjAw j^a ce wvu*ar* waica H^newAfl ^ 
ynoijaHHc. Or ircro npeait bch^ko, a ne or 
Xpjffl rbwaifHa Tpsfina OHnarn JLa ce 
Mama noMoiu. 3amoro Koraio oi Con 

tni cc r»EinAa>rvu>a no «tf **^ ifi^fifn tt 111* 

dexu. atwnra, rjiaaara n EpycjAHU*, hmiuo 
jipyro '■:'-:■ ■■]■■ He uh ceaadpanflBa ticseH 
Aa ce K*bJtHe«4 » TWipeHHero. 06a^e aicn ct 
uoyvanaMe a^ te Kvrfrau h MMeiu na Cms. 
70 3a toea cMe cc ujnniH w coOcrae* 

Aa cc m»/in^M ncr naif iwwe n oiwn npejt 
weii 1 . KOtftO ca uipe^eiiH aa fiowcciiWHH 
06peAH, raKwrrO ca xpaMi>T h OJirapHT, m 
Apym rahnna HCtua, Ohw, koBto ce 

»nJ»Ht B TTW, Kl^He Ce B CflMHTC THX H H 

70^ Koflio o6*rraiia » caMwre mx* fcTO 
notno r>3nopuo ipaCBa Aa ce ki^hcm b 
E»Bitr«j)»^T0, •■ Kcvero pcmoco, mo ce ct>- 
XUkSL ct KOnaaa AeficrBiiTe^ico kato npti- 
HajUtwKaiije c»mo Ha Oora, kuAto, xauiw 
ta* ce ninrre h 4err, ce r .■/:■■, p-.-i'i b neic 
3amom to cawrro e nam ^koh, ro ca- 
hoto e Ham iaMT| kohto saKOHOA'rejTar h 
^ntternjrTO.iflT rocnozi h H^KyDHYeJiirr Mam 
e rpcAOcraBHJi tia ci*nirre ra6paHKUH 1 h 
«ko ro oftu'iare. one ctuio we c* in^were 
& Hero; m to aamoro bccick, »ccftro KasRa 
Mcnwara, cc irt-iue & otifi, Kororo o6hm3. 
H TT»fl. SKO HHe IX X'bJiHtH u I^BaHrtflHeto, 
70 np^jH^eaMe, we o6n<iaMC k aPoetiiaTe^ft, 
K rsuHfl mv saaeT, if Oea cbMHenwt na- 
rbub&ue, "ie we Mcicawe na otctmhm ot 
aanooejiHTe wy- 

r^a»& 68- Uue ere aanKTs-iw cjieji 
&JJJMO ahx Menara MOX^e jia BJte3e b 
iffcpKM, cieji KftTO e poaifcia. 1 Oruotaio 
Tooa, c/ieAsa^XH crbiixtn* "» H**ii)ww "j*a* 
xoahmk, fiiiatteHHfl nana PpHropuft, uiw 
nocranoBfiBaue ct.moro t KaKBoru h mft 
fan nocTaForana. ra toh, noiio^Ho Ha iiac, 
nwiue(lKt4 aa HatTae/ieMMe hb hobo naene, 
fc:a3&a Mewjiy Apyroro: .Ako »ruara 
ancic n cuuhm **ac, a koAio e pOA^ia, a 
ifbpKaa, aa ah oiAARe fijiamAapwocr, to 
Tf ae ce o6peweitBBi c Bwaua tcjkcct 
hs rpexa ; aamoio Hac^aAara na rwrvm^ 
a m« fiojaran rt ce nveHHBa a rpflx. O^a^e 
a ruenteHHeio na run>Tra ;im& uac^aju, 
A^vtv •» np(Mi^*e>«^fliicTo na novr^:ci'Kc 
hko oxic&aci ropuw Koero ct naa «a 
CUNaTK nisj*a ut ucHUku uaAun: n C 6oJtKa 
ute pa*Aani**. H tsh, axo aA^panpv na 
ocur*ojteua7auf OpuAtuinjcrKfctia Aa »Ji^ae 

tf^rt. rtrc t Ch*i^ UfK ft— fti, itf&ttAut*. HOC. CVt- KtipooM Kicotal I pj|>ae — Oircacpm* na ran* H**M*ti I 109 licrtiti inli^rc ecclcsiam jsohibemus, ipsaiti 
<-i pc&idm in culpaiti (IcpuUiuu.^ 

Cap. LXVIIIL Quot vifibns per totiim 
annum bapfismala relpbmj debeant vel si 
eodcm die licitum sit corncs mmcdi vel 

aiiut in amstquentibus ibbtedt abbliueih 
lit, r^qriiritis. InaJgHia igiliir annisivesnl* 
temnia tciiipDra, quibus tapltsiuala vt*le- 
bfintm, secundum canoncs duo sunt, Paa- 
chae stilicel et Pttitecwltg, Vex tan una 
vrxi nulla sunt trt baptisando tempora pe- 
nilus observaiida, (^leinadmoduttf nee erga 
ens, qui morns vtrinae pencil hi m iitehien- 

ivr tattto lavacro purga:i deskJejaut; a 
rarnibu* autem ipsfi die hts, qui sabbato 
sautto vel sabualo Pemecosfis foaptizarl 

cuiiswrntntibuE vero septern diebus, qui a 
Ytttribus dies ariinorum iln ■-!* -i diei 

lesurregfiuifc donrinicae cotiiiiiicti rile ce- 
lebrflnlvr, si rjttfcquarti quRiwtocunwjiie c&t- 
nibus vesci affrcuit, multo insgis eOefi 

carrwr Apart* b Cap. LXX* isukodmn deceitiitts, 
UtjutiJ pf-\ fcllU . h:-.-:l-:. hllbci tCTIl ih ■■ 
tfc susteutarcel boroiarean a vobis proicere, 
Itj <;uo rtbpondeir.u&quortiam, licet tptf vakle 
reprehetisibiles sint, vo* biiieti Dcimi convc- 
nitinitarip .qui sulem aittrn,\ ut evangeljum 
tf Ahlfllt, t nfiri lanl Miptr hnntrc *■ I malrflt 
el h ii tuper iuuliw et uiinatos". Deicere 
vrro eum a vobU kleo non debt t is, quo* 
utiuu net: ludain Hii minus aim osc*l men- 
da* disripiilns, de nuniem aposfoloriiitt 
L^dccil. Venun ite presbyteri^ quale$curr> 
Que smt. vobta qui lain etfis. ner iitdirtn- 
ilmn vst nee de vita ifsoruNi qulpptttU in* 
veetigandmn, sed rpiscnporinn tuilicio, cjnic* 
quid fit, i*r oiiwia ciitfcrvaitUum . Cap. LXXI. SciistitautitAJs vobi& 31 a 
Btcerdote, qui sive comprehensus est in 
adultcrjo sivc ■> buc lama sola re&pei&ub 
est, debfatk cnmronnlonfiii susdperc, nee- 
iiv, ft^L^i;Otuuit : nun potest uluiuit uumi Bm>pkR8, to itKeft niieHrtftaue chmoto Hdtca- 
:-taHnr b rpKxV 

rjiaBft 69- Ftae rnnare kcvihc rrhrw npfa 
UHnara rojiHua ipwCsa ji? ce n3H>pui&aT 

Kp1>!rtCHHa K R&IIM C nOTIftO/lMlO tl CV 

HIHH Atd HS K|ThUteUHeT4) 4* cv K^e wco, 
Mflu ko/iko ftpevc p noiJW^cTi\Ke rpn6fta 
jiu ct uKi£i'bp>Kaut ur u^itx H rbfl v 6t-w 
MifTHre roAHiUHM h/ih npaaiur^Hii &|D€Me>ia, 
B Kvl^TtJCe H3irbpuibai , Kp r tmthHH T c*t CtLOpVA 
RAHriDrre 1 npc t ^vrn-o riacxaTa h rier- 
AettiiiHiiaia. Ofiase cnpuwo oac h3o6iuo 
ice tthi6wi jm ct Cb&iKJA*itf7 nwK«Knit 

..'■■'I aa Kpi»rtPHWP, KEKTO R tnpHMO 

OM«n, komto, (ioeftKE! c« or omcHocrra ha 
d^HNtn c*%pr, nonco^HT aa ce omieiuT 

Oea niMHenite iiojuco«:na at ct m&Kipx^ 

n LikWH &vn tia K^rbiutifMCio onvtn, kohto 
ca tidXM Kp%ereKH tna ac^iooTa cMfcua 
i*/in r o*fiorara npejtM fVTAecenmqa, no 
npea ctfjiHHre ct^eM Jittta*, kohio or 

Af>^Mr»tT< fr« HAPI^A^l AtlM HA |*M if! >l U'1T* 

K ' Oil III ■ ■ Ct * I'. -'I , ... Jl .r. [>.■:*<■ 

c jit** m mowpccetiHe rocnojiue, aia> 

tffiKoO e ocflowH Bfirara Jta ce jct«ifh c 
mcco, nojicyi^nA My jia v v c* upoto noiww 

r.taiia 70. Bhp ce pcumsK jw unrare 
r.a*iM TftiAfka flfl riipflrtTf « wtHiaTt npea 
Brrrep, noftro ii»a »:tKa, ham ah ro npo- 
roanie or cefic th. Ha tobb orronftpHyc, 
hk vaicap h caH aocts ;ia 3KA>iKaua iko(M- 
uanift nee naK no^ofiapa &a nojtfMwaeate 
rnrnr\nn. i/nth*A h Mrnoanm h£ rwrj^m 
r.aijfnt*, kakto r*imeTt/!CT*yria FBaHre^ 
/iHero. P Aa rpee naa ^oOfii h noui« h jia 
npa^l^fl^>^y^ nt nraaejiHH ti HefTpaBf.niiH**. 
HncTmia emr h« rpti6K? da ro nstoa*tfnr 
o? .'■'■:■ cn f asmoifi rocnoji m e KaroHHi 

OT rpr»>TM KM aimfTftPMTe nOpM JOlTA- 

uajcap wft Jia e Oirvi jaoxaiu* >^ea»K* 1 J j > 
h iWe, kowin CTe uupftHu, Be Tp«6afl hhto 

ita cuhtc 3fl rrpeaoitrcpiire, khkbhto h 
^a ca Tr ( hhto fla nacwiarre Heuw or 

reXMlfW HHB07, Hft KAfPOTO K M HMB, 

rpfltisa iTi.ii lcckii L-iy i tifl jta ce jauaaii 33 
fT«jte ita enwcKOnvre. 

IViana 71- Ha hiiuhh itwiikx: - maw 
Tp^TiRA mm nr -.[iFrftfl ^a np^rverr np«- 
isrrne or cb^ii^hmk, koPto e jjitwea b 
45ji}act»o Hiid c onerncH camo or nw» 

1. VITQUDflBK: IIHKOfL K>/]«OTC H MHOfV fCttfVtndum odd. Ctiikttio uvujrum arfd% Vatic tcL i34&, JfV. t?6 (vUt Scats Arctav 
26, 1/8): ett Si aiilan hoc o^aslonc *iJqui lptfd cos ■ocnati prciwnpKrint, c<rum 4C<t*airfotfi »lnlir< 
icrl | dc rfct *f ti rvie Jfcn;iin*«n t 


ce»t, cap. i£ pl, LKVn.mil. at& ca* no RtSf*n*a NiroM | pup* — Oiraupmr ** naw HhkomD 1 lumcumqiie polluius at, sacramcnta dtvJoa 
frtllticre, ^iijif |Hii^ak>na <:um;tsrum feme 
dia : iMiljtL-iuiiLi . wtettini ::ec potesT srvlta 
radius per clo«czj ft latriiiws Uausieii& ali- 
qitkl ezintfe conlaimnattoris attrfhcre. ;i rr>- 
tnelt, quaJiscumqut sactrdt* si<» quae sail* 
cla hunt roinquiiiflre ron potest; idciico 
ab e<\ usqur quo cpttcoporani iudjcio t*t 
piobriur. mmmiinin petdpterda est, qiM> 
niam malt bona mtuistfaudu &e UutullUiAM> 
Oo ledunt el ccrea fax ecceu&a sfbi qui* 
d«n detrimentim pracstat. aliis v*io lu- 
men in teiicbri* adinlnisirat et, unde aliis 
romirotlum exRlbct, inde sibi dispcp.dttn 
piacuft. Somite itfitur uttrepitie ab otmii 
aacerdote Christ! underta, qiiuJiiaiu omnia 
hi me purgantu; T Fid** est rmm, que* 

VtJKtl mi: Tin: ciiJii, .1 :ju!j I' l. I'unlb, 

sed accipitirtte til* itacente tsancto Hiffo 
nymn, art crnleiwUim io oiuiii aiiiiita i>ap- 
tiajuuiu esse unfrctiim ft in omni flaccr- 
dote cofpis Clutati «» peifettmuj gui 
rumts tacrse scriplurae concrcdana oil r 
.Pnus^uaju audiaa, n« iudicaveiis quem- 
qumji atquc ante, prcbatfonem accaaattoob 
ilbtar riemintmi a tua totuiutuiiooe Mi&peit- 
<Jas t quia oui. clatitu c;ui &cru>stur rcua 
wt, 9cd qui eonvindtur cramirasus". Cap* LXX1L fit* uiiii s T m IkmI in vo* 
bis patriaicham ordireri. Sed de l>ot nil 
definitive respnndefe pftfaumu?, priusquam 
*K*li iiostri, quos vobfecum mittimus, re- 
vetsi fncritit f-f nohK oiiar inter vn* mill- 
liludo sit et ur:aniinitas Christ ianoriuu, re* 
i:iuiliti:L Nam interim episcupmn habeiote 
tt» Com mercmento divir&c grattat Chria- 
tianltas ibi ti:erit dilalala - t <■_ . - ■ §. ■ i per 
slugulas ca'taia* onlinati, liuic digadun 
est irtrr tos cnu^ F Qui si ror rfltrifltrh^ 
certc arcliiepi^coput- appdlaudus sit; dd 
qucm omnr^ coiTriirrant rt cuius rovisluim 
m causis rnaiaribus piaestdttitur. id ipbuiu 
ttiam apo^tollcis icgulis pracclpiaitibus ac 
dit'erttibij*: ^fipttcc^x^ ^Liikui: sui^uLjuluu M t OfKoepHru, M >*o»e ^a ocK&epn« 
6ViiHH«7e TaflwcTDa, KO«ra ca oiHcurreJiflM 
JKnpCtva ^a wr***iKM sflpasK H cjniHbCBifAT 
ajH, uptfFHHatef>KH upta otjeojihh KanajiK 
h nywtiHiin, w* mom* ja ci- Ha&/iei«e cuias* 
h ■ ■ ■■ u . i ll._- jiLivnjjt; Tiirt cuno rneiurno* 

C^yMCKTeAMT, tt&tTMirO B flfl 6b^t Ht MOMC 

jta ori<a«piiH Muiiia* uioocbhto. Ktossiuo 
or H**rn Tpyfmn ^a ce npu«M» np*m^o>*r* 
Han iUrtcarn to« ftvat iiKJBcuraffr or udhc 
ciijuiTfi iia rn»n<nnifrc, rr^ft kbto jtoiuht*. 

cv6e at. !■: BocmGQra ^uwa, 3aua.ic';a, 

itp^vwiTWft" iw c#6** rw Rpe/ia^ nn ha gum, 

rule nojLHdCK a upaica CBCT^tuta* h ot- 

ra ia i>och hc ACATHfc vnodcrBt. orraw 
npHuwflitA Ha c*?A> cw ut*?ia, H ti*» ksh- 

»afii€ fiea crpajc or b«kb CBeurtuocfly- 

jmic^ Ha Xptfcra ra^Hcraa, homck<« &chhkc 

ce OWCraa &t*b BspaTa! H0101O Bfipara e. 

irrtfli^ no6>M<^a»5 Tf>v fB**T T m aairtoro 7*1 He 

npHnaMOKH ifa ohh, koAto a flflBa, a na ottflt 

koPto « ODHfua*, xaiao mommiho ymi 

c&tTu HepoiiHM*. icaro jotfam, *« cnrnMO 

ntpaTa Kp^iiieHMero * c^B^ptucHO n*hB 

Bcnca .lytua h <ie tow>to XpncTooo e ct- 

BT*pnirHHrt rm PftVH CMlWMGtiyMCBnai 

TuA wiposeu. L'MTi&cxiaKKii cc iuk CW 
Cikrlorn nncsHHc*, ka^rh : Jtpe^H A* ►* 
cjrymanr, hkkoto ma hc oct^ikmu), » npejH 
ji </b^e AOKa^auo hbhccguoio ufieHucHHt, 

Jia H*> H^HJTKV^Rattl HKFtfim OT Of^mfRKrTO 
fK t 3fi1UOT€ HC Bt^iUlia C BHHQUCU OltP ( 
KOfifO Ct OUHHHMH3, HO flJi^crbMCtl c o*i**, 

koIi™ fri»ne Itwd-IH^H* 6 - 

l>wa TL Bm mM a^^h r n&Hm> 
jieiio /ia oh cc pbKOfiMoiHii narpwapx - . 
Ho 3aTata nmuo ofipeat/ieiio no uo>xeM 
ju tm oiix^sopHM, nprjui Jia « * rhpH^r 
iii.r-'-'Tr noaTeHWH. koiho saenfro c Bar 
w^npufiairte, h hk cioAuot naKBO j#HO}«e- 

CfM h «HitoA>iiJHe «a iptCFUHHMie n«a 
y sac 06ane ua m^pBO epeMe biw TpnSoa 
^a HMarf ennfKOfi i* Koraro c jMxnA- 
hh^io »a Cotuinia Cj»ro^i. 1 y sac ce |-. j 

UIHDH XPtCTHHBTTBOTO H ffbiiaT 0110X1000- 
aceiiH b oiAc/uurre u^pkbh euHCKOcin. Toray^ 
Tpftfna iia cc «36tpe aeamy tkx «ak» v 
nafio xpnTiBa /ia ct? Hspt^^ akq hc i»a- 
rpwapx* to noitc apK^enHCKoo, ra HM nero 
hch*oxu a* 1 f ** ©fipinnaT n na ^kat arrcv 
Butt c-ifier a n&BasKHH c^iy^iH, 3auy>io 
anornvJCKHTc npaw^a npeAiuscaaT cwuoto 
k M13B3T; -Ma rnpcKOriHT^ ua OTAe-luHre dC' sctlctn orttiribta rccksinc. PL, XXX. km. IM) * J. K*p. i* ^ ^ tittf&i* not. cva*, PL. XX>, 
KM. IH. * 3* toh r*iMQ an SstmopCKb, lica«r*4ti» 1, 2, crp. J» 01, ; 100 101. i:2. ftcfpc-nei HUSdU I papat - OncatfKrtc tu rBitt Hhhwj-b III scire cu:;vcuit, quut i;jtei wis primus ha- 

fceatur, querr vetot caput eMstiment, tt ni* 

bit amphua praeler eius cunscitnliani ye 

rant* et eetexa. 

Cap. LXXIIL A quo autem sit p&liiai 

■■ u ■ m : i l interrogate E: idcirco sci- 

tote» ijuia in lnro, uhj numquam pflfriarcha 

vrl arcbirpiscopus tocurtifufus est, a nutiofi 

ett prindtoi hifititutnduE, quorum aerim 

rlum A|KkMnlinn ini a i i ■ u i betiedicitur 

ckirde vern eccepJa lictntia ct palHi utn 

oidinitf Ipso sibi deinccpe cpiscopos, qui 

sucvc&ojctji Miuri. valtanl octiinare. Voe 

llttttOi Stff patriarchsm sivr aichiepisco* 

pom rive cpfarnpum vftbis mdinari postu- 

i-ii- it ■'!...■ Liutic velle collar u«nti us 

cjuaiii a |H>ulific* stdis btati Petri, a quo 

ft rrteropmtis ct RpostrlatiLs siunpMt ini- 

liuin, hunr cfdiiutri v-ileli^ In quo hie e*t 

oido servanda**, uc videlicet a sedis apo$* 

tolkac prat*nle sit nunc vobts episcopus 

luiitxiidijUuN qui, zti OuLrli p i . ' t-. (iimi 

jir.- -!; ■ ■ crfscit, archtcpistopAliis privile- 

gia per rns accipiai et iia deiuuiu epfect> 

pti- stbi consritust. qui . i doctdrnli sue- 

cesxirem eHffani l*t propter Inngihulrtrfiu 

ifiutris lion lain hue ronsttrajidus qui eleC- 
ttttf *rt vrtitnt, *ei\ hunf *fHO^*f*i| qui ab 

nhriintr airhiepiscnpo con&eftati sunt, a- 

mul congregali constituaitt, sane Interim In 

thfi'tx> ran scdeulem rt praeter corpus 

Ouisii noil cont#crantem, priusquatii pallium 

a aedc Romana percipiat, sicut CiallUrum 
tvtiti^* #»1 ripnnam^ *1 alfamm r*^ forum 

arrliiepibTopi agere rrmprobantut mitueua ooAoGana *a auasrr koB i*3neHtfy 
Tfl* jra ee <*vHTfi sa nrn^R. kototo Tt /ja 
cMKiar :ia ceof: r/iikuu, r Aa uc m^mai 
mi .. . ■ 1 ■ i .. Gr uc- obq .«»aHKr h np.* 1 
r/ttiw. 73. Etiv o6bsv nm-are err koto 
Tp>*ea Aa cc pi«oticwiara naTpitapx^r* H 
saTOna aiiafrre, ic n mhcto, jicto vtKKoro 
tie e Chjj nocrHBMH naTpHapx mh apxw- 

tliKKOtl, TpR^BC 3fi npi>B ttUT Jlfi C€ H&3Bfi^H 

or uo-n is:t:Mjtfi, ^auioro o>tjuchq auocro/ia 
oo-w/ncimt re Ofrarrtci&Dfl ox n<yr(ijifl- 

HW 1 , A f/t'p KHTO ilc:;jVKif pS3pelUtHMC 

m re nfwaj'Aa or naJiHyM*, rnft caw ch 

pbKOJWWI^ IKMtfflWMf fcHMCHOnn, KWCTO 

nHi bet nan, OH^o *w hck»t* «bh Otjie 
phKOrfWKMtLCH iraTp«apT. 6vjm afffKtnirCKDrv 
fiw^ic **rTHCKoi^ ee Mom«xt jm MCKare nr> 
jrvceno ot HHKoro cpyrwro TaK"i>o jia bh 
&i*At pmoamxctii ocBtit or n;pnoci^e* 
meHHKa ua i[p*cjcvj3 na 6/iajKPHHK flertp, 
or Ki»nrn> cm r iuwi>sh;ju naswi<rA» h 

CiJICKUilCilKrrQ, H AtKKTOACTtlOTO. IIq n 

xuKta uiyn^fl rpu&& m ev cuaau yoju 
pc^, rwcHHoor rp*j^croRTe«« ua anocrMii- 

VtCKHH ItpCCIUA ^a tift 6bAt: pfeKOUOJlOXtett 

triirKmi, K0fl7f\ aKO Bapojr^T na XpRCTfi 

ot iuc npanara na apxHerMCKoncTBo; u 
cnM TnraM ^a m nocraan enRCkorra, 
hokio cJieji cirbp'na m>' na My waOiipaT 
rpiieMHHx. H nopajiK lurm m»r jw ue 
aoxoftAa Beye T>Ka aa pwconoJiaraHe oh«, 

turfi'ftt a ci3tfr/2ii t n« xa ro u^crflUAv iroro 
rahi* enwcicDnicTe, itomto or nr>MHh>u)MM 

apxMeniKHon ca ptKonojioraeHH, kato ce 
d»6epar 3»aho; ua m>pi» Bpevie t pasfjuja 
re f atom uc cnjia ua tpon m nt ficr*etunBa 
uhuio Apyro of&cu ntJKTO ua Xpticra, 
iniVHTn wr rviryuH iu^u^'M nv puuiuiib 
Upet'TOMKiKaiChtfTU HMCHHO HaiHH KflVB 
apxHcrtHCKOrm b rancKirrc *icMn t b PepMa- 
f-Hu k b Apyn<rc c&tacm cc yTKi>pwAa»aT 
b CBOHia acHboct. 

Tjiaaa 74, L 'i - ucKtre na AHaere kaxbo 

TDft5&a ja cTocHie, aico cjiea aanoHDaKe 
na Mo^nrwi rtoft/je fte^T aa Hana^HHf 
Ha uenpumeA h nopaAu io«a hv ere 
vnrJiu ^a npHm.pniHTe cawTa mohctm. 
Kmmhti npyro wh» hcckh ciysaii, ocbcm fta 

UpiWbpUJHTe ACXfpCfTO flMO.KOtfTOCreiHW- 

Ha^M t ^em rh ce yjwne ja ro nponvi*MT^ ? 

JaiHOitJ XpitCTi!HHHI« UHHaT tJMO TMACIO 
3& MOTHTBO, KKTC eBpeWTe 08 HMft.lH B 

EpycaiMM* « k»cto cawaptHMTe b oibmm* 
1 Cmiojl irt&irJ_ <a|t a^ Pl^ LXH. m>*. I*i » 3a nun uu aw> ^Aim-ipfAB. fenr^dt I, ?, Cap. LXXIIIL > ■ -i ■ :- ir,i- ■■ -i si coepta 

orattorc nuntius vctietit dc Ivo^ibua ac 

ictn ipsatu oratinncm rnn&utTHuare nequi- 

verirlf; qtud voftts aRenrlum sit, Qtad aliu<J 

utiqur, nisi ul bouuni, .... ■ cuepuitis, tfiih 

cumqui: vot pe^rexisse contigent, perHna- 

tb? Nam non est ClifMiams uuus Incus 

Orationus ticul ludeit ciat Hicro^oliirift ct 
vi-iuii Amuartmnis in motue t'tafint^ SW1 112 Ret|Mu KkoUl I — t>x;-c]*c|3tr;e 111 mm ItlWM** I in 01:111 loco* queiiiadinodutn et apostolus 
alt: .Volo ergo vims orarc in nmiii Inco 
n: ■ .- i' ■ ■ mauus - . ' - I- 1' qui in 
bono optre pCfKvtrav&ll in tinnn, hie 
salvus eiit, piaerfpue eo tempore, quaixlo 
contra inittiicnrum itnr incursiis; et ora- 
tion*, skxii iani supra dutbtius, magfc quam 
aimb enpectari d>be1 ab hoste iruimrJius. Cap, LXXV. Judicium pwnil«iitiat!,i]i3CKl 
posUdatis, eptscopt nnstii, qiios in patriani 
vestram mishniis, in scriptis serum litique 
deferent, aid wait epboupus, qui in vobts 
A^lintbittir, hoc, arm nnortuerit, exhibehil; 
nam saeculaies (alt ^uid habere ton cot> 
vcciit, ntinirum qulbus per id quemquam 
ludicjiidi muiLlmuui hu11l:li Inburtuc, dp. lxxvl Similiter ct *ic codte* od 

faciei xlas nitsbas asset iinu& 

Cap. UCXVIL Refer lis, quod Graecn- 
rujii nuibutdaiu codiieui atdpieriiibui in 
man t^ 11s rlausum turns ex eis arciricrs 
parvfrdmam partkrulam lipii htrc intra 
ip&um tudiceni cvndal el, $i utidecuinque 
aliquu vcftitur airibiKuUas, per hoc alfir- 
meot actre se posse quod cupiunl. Vos ver© 

■ . *i nlii 1 ■ . H sit hoc tenendum an respuen 
diuiu Ul^ut l^.ut*L0«m; tLJJpluiii^teiii.:.: 

f oVanis vir, cuius est nnm*n Domini spca 
eius - , etntin ".:■■:.: in vanitatex el ii 
&uiab ialsab** 

dp. LXXV 111 Eiiarralis, quod poputus 
i1le> qui propter Christianam rrlipnnem ad 
oixiOeuCuuj vub imuxrexcruuL poetrilemiain 
Agere vohietit t et sacerdotes illi, qui infer 
vos T &dvenae mir.t, hanc recipeie recti- 
saritit; tiucc atitcin leqiujUb* quid rle eis 
agendum «iL Si. quemedmodum asscriti^ 
sponte poenilennam a^eie volar, t, nor stint 
prrthiberdi, j*d per omnia poerritenttae 
sutmtriiteiKji, quain episcopus vcl presbyter 
ordinattis ao illo ronsideratcril: nam ran tiara rapHMr, ho Ha rchwh Mecxa, raicro 
n anornyn>T K&ana : »H n»it, hckom n L»;ere 
jik ce MOJiwr 11a bchho vbcto, irh»yirt'fij*Kn 
pr»ne wTfi* 1 . Ocnen TOBa ohr, Kofrro iv 
jiotipo >ie/*o ycioH flo Kpafi, me 6ue 
cnaceii 9 . ocooeHo b ohohb epeue, Korsrr* 
Ce oniB^ npOTHB H;ui.i:jeHiit n.- h> . . !<»;- 
ie*ia: 11 DO-ctcopo or mojihtmtb, wkto 

U^AAMe* OTKO/1KOT0 UY 0pL}K«ri1> rpkCtft 

/i.i- ce onaKBa no6e^a ua^ HcnpHfrrcvta. 

fjiua 75. Gtiit »a uoK-iHMHe 3 . nuflio 
in tcaie, ure nu jiOMevaT nenpewe«HO n* 
ceo> cm Me%jiy KKinKaT^ 4 Katnttre ejwe- 
koiim, nomo KinpaT^XMe b>n aarucro otc- 
MfC7fw>; «/n nopf enHCKorrKT, koPto > oac 
rue OfcJW pi»Kcij.ojjni«e« f me an ro upejx* 
CTonr, KoraTO jioTp^fim; damorn tie no^o- 
&4rfa Hit HHpanv 4a MMin' 7"^KOba utirro, 
tkA kato eciecTneHO tipea nero hc mm ce 
BK^iarc hv KaR^MtLtKo at 'WKHocrm a& 
ci>A^r Kororo h jia c. 

IVius 7! - Obiurm) TDxpaUN u aocewno 
KHHraia^ aa LissvpuiBane wa xmyprmra. 

r.iaie 77. Hne ppanpamiie, «e tiwoB 
o* n-puwre KJMMirj■ ^araopena K»wra b 
p>*ne w ej^K ot not, aattMaftKH e^HB ct^iv 
tew ua*Ka K.ie»u<a. h -mnisiii cauan khhi& 
h p 4*10 OTMHR^Ae Ce ao6*** h«kA*m ^&y- 

CMKwime, Tin-pjeJiw, ie i»o tcw* uauv 

MOtviif ^a 3K3UT, KaKftOTO xefla*^i* Elne 
ofia*ie ce AonifTMre ^n^n xona rprtfea ja 
« cuasiia* mam onsbptin. fces ^pyroTp«6ia 
W ce orxK^pjiHj satuoTo nvtcatin e: ^rMaweri 
MhiK r an Kftruro HMcto locnoiiue e beroaa 
H»i^e»yia t* « ce npioitpa a even* « jit.ik- 

I :\ur?. 78. H«e oagitfl^BfiTe^ oe ftnn 
tnpox. koPto nnrjut,if xpHC7«i*HCKaTa Hhpfl 
v^tTauin* aa A* a« yGiie, hoxcm&jt a* 
rmpM noKflHHt*e, a QBMi eBemeBOCJiyJKH- 
T*.w ( kohto ca upnurwmu Henuiy eac. 
oiioi3«iflM a« ro npHewar*. Ora otfaie 
nhirare icokbo rpft6aa aq ce ncnpaait c 
t«x, Ako, kakto rBi.pjrwre, HCIfflT ^oopo- 
iuvinn ^a uropiiT uoK&hHM, he 7Ph6»- Afc 
ce swciiHpaT, no Aa ce rroA* ft ^p' r * |r *<* 
hi h>4- t- crrnrim no norca&HKeTO, Koero 
enwaconiT hum npemmepbT, pi*onMc»KCfci 
ox ueto^ uawHC^n; samoro He e npHr%rrio 3) et ocaico Dootlal spesj ciu< epep ia Dofnlno C * |p Ta« t 2. ft ■ Mjt. la. 22' * Owpea 3^^nap<-M/* K^Jcnt ha« «Hh'ittKn h rviAOJiCha a4no*« 
e 11 .■ ". i' K-rn:- 01 ruiir'i ? Jleronmr is BAH, L IQIt r.| cip. &9, vyh ca fc!*«v ja *fopn*x or j«- 

ja « Hxe«rHJj*wp*ip * 3i fcatan hawa cr^ea aymi ryic. a*H* y 3^rmoprmr/ 4 Memprtu, I, ^ ctp- 91 — 62. 
* 3l Ttu* KHHia aac* y /)u CVuue. Olowiluiri, V. 412-413; cum y tV^nrr«v*x HbriUMl L H cip. 
91—4)2 *;*» raa r.wa »c y l/*.,'t^Yr«, I aai« witnmvira njra fpr.i^riWKmHCTa HWM, XIV {t&4Q, 
<T>* 4*J-te ' 11cm. iflJ. 5- ■ 'to twh ffernji ton. y Jfy&m OtaMBfrOejrapwiic upcaaocm cn> 19; Retpensa Nfcolil 1 papc — Oucwpm* hi nana llmu** I (13 suscipeie potnitenles nwi est cattiolicoiuin, 
s«l Kflvatiaiinrum. 

Cap. LXXVII1L Perhibeutss, quod mo- 
n> ^t ap**d VOS ii:fi:i!lis Jiffalurain "1>i 
flam nh sanit&tp.rc rtdpterxlaiu fene pui 
denlem sub gutlure, requiring, si hoc ro& 
de cttero lubeamm Quofl non solum agi 
iron iuImuiu* vcfuiu efiaiu lie lial> mode 
omnibus iithibetmia ; hitiusinodJ quippc liga- 
turec, phylaclcria dacraonlcis sunt invtuta 
veisuttis *l aiiimamiti homiiitim ess* vfn- 
mla comprnbanlur, ac ideu his u ten Its 
anatheuiate aposluUca deciel* pelentan ab 
etclesta petti pracclptiint Cap. LXXX. Oau generation*, quae 
pacem vobfrcunt habere (juatril. ijuutncdo 
ad ; . i.Uum pacnn innate H cu&todire 
debeati^ Inqiririiis. Qnaecumqiie gens vo* 
bus pmitt uffone volueiit, *05 oolite ic- 
uueie; script urn qui|.>|>e ea» : ,Pa£*tn acqul- 
mid* cum omnibus*, el rjisub: „Cuni ot 
nib us hominiUiih pwreiu babe u tea u * Ubi 
„Afimlbus* **>nflt t nemo a mtitua pace pror* 

sus txeipitui. Quomodo vero ipsa ti; pax 
Ciuu huiuMikOdi linuaitfJa vel tustodlrnrta, 

nisi gentis, cum qua pux iutuixki est, mo- 
res et veiha praenoscamua, facile diffinire 
r-on possutmik. V«ftimratwn quip <w lau- 
dabilfc pax, esl ci pernicio&a, pfuvklenduiu 
est, ut in otimi par to Christus piaepom- 
tnx, ita ut lege iptius et pcaecipue fide 
illeta per&ister.te ioedug. qtiod tuvicem pan* 
gitur, p*mianeat inrorrnptiim. Quam autem 
pacem sectaji debealb, Doniiiiua iuwiifcslal, 
turn dicil : gPactm meant do vobia* ; cnni 
ec igitur, ^ui pactn ChrisU uou habet, nee 
nog cotinuunirmU habere parem debemus, 
sed (ire nam i1k> t qui pacem Idciico prelu- 
lat, ut liberies nociva couiuntUt. Cap. LXXXL Peirantati caffa, si cum 

genet atioue. quae Christiana est, foedua 
inhrposito ea utraque pari* iureiurantlu 
leceritis, et post haec illi pactum clinim- 
pere el ^iprr vns in&ui^erc vniaml, utiiau 
e( vos mlife cuulia eo> audtatts an aliud 

1 Tjb* « iiapuHdAh rp^HJriftBKiUrtp us !»*<«»» ^f«iB»a«p Hcaat4K^a t roIHa ■ 9S1 r_ c«* n)bimiu> 
rporvn rptievattCffi u arcnitaiiiw h rp;m4>mi ;■ - - i>ki^ij n u«a<* t*i A^ <e cicrm c*w oi ^ijcih ajw" 
arw.irnKM- Coo, inroccntU I drcr^ c*p i2. Pt, LXVU, uv. 247. ■ 3a «* r«w i*. v fi«*a 
jtcc <vl, err- U, ^ B*. COOflL U*xau cap. », PL. LXVII, hoji IflB. » Hap. I 

1& .vi4LH»H 4Mf«. n Ha Ka-^h/iHitMTe Afl w npHfwaT F^aemnTe 

Cf, a Hfl HOHGlIHaiTUHTT. 1 

IViaaa 79, 3i«»npaPhM, **e y eac wwa 
ofinvaft ^a iwmt iMMfHunim napuntj Mp« 
uevo en liUKaKBa nohflaha h /la ft nocar 
ojttuctta non uiH«rfi cn t nuTa?^ fiftm H«f 
Mn^BHABaM* Aa re U'bpuiH tob& h ikh 
H3iaTbK fl . Ho TORtt ne c«mo »* aanopjw 
mmc xa ce BiptUH. a Jiopw do BCHhaina 
iiamiu Hacfouiwwe ja mc re jrhpru^ «ihoto 

tm nn^ oouuth myjirai — ra ^sck 
Opexeui't Ha feroacxtj xirrpucTn m ie ca, 
Hittio ce noTfi^pKjian^ okowi m jiyuiFrrc 
na xopara tt suroBa tmucioachHT* oocTa- 
HosjieKHa np*jimfC»3r ^a 6mst aopas^nx 
c npoK^imiaiiM3roiteiinoTin»pKnara oiihh, 

KfWVO CM CJ\yHiffY C T«JL 

I .inr.p Kii rvc " -iTRsrc no kj*tld 
HiiHHti ip«Cua *a cKAioLifTe w cn/A*T* 
k«^moh Mirp c Rflpnji, irt>ftro HTKa Jia <h»jie 
r wwp t itic. KaKTOTO urteote h fta nowe- 
/i*e aa »n JipeMowit *wp, tTcjifflte ro 
oTra^pj:^ 3aiU0T0 c irocaiio: «6xa«Te ■ 
Miipc bcm>;khI -4 H tmcz r C hcm^km *opa 
Huaft?e UKp!*-* t wto ^nniHktt" MMK; 

HHKOfl OT RM1KH«U Mllp Ut C« H3K/l04Ba. 

0<5a»ie iiu ksk-mi i«i>4iui Tpflfiea » re 
CKftroiif K rrra.iti raMviHT mhp c TdKHta, 
/lectio He mo»»m na onpeAe-iwk, avo ne 
oe *«a*iT nfWAanpwre^Hfv apaiwre h hhc- 
/ihtp hs n^riAPTrh c ko*to npejccioM a* 
C« cicik:^! Hup. Dee li**:, noufwc uupbT 
r na ^ofipo, ho MOwe jia hoch ii raBtA 
rpA6ua aa ct n»4a npeaawa, moTo »^r 
rc*ko yirjMpflMp ^a ce rocrat* Ha m»pBO 

MRfTO XpMCTOC. IXfl Ht U3VO OCTaaVT l»e- 

tfaCCiniTM HcmaHHT 3BhOH II ocofifito BC- 
ron*Ta nwpa, na nprrtTi^e ikhip)'luiim jw> 
roeop^T t Kofi-^>B3*HW»oce yroBapit. KflVKB 
>mp r6aoe Tpt*6wi na rvpcwtt, rocnoa 
caeEOw. KavOH33B0 : »Mon mhp iw jia»a»4* * 
M n>fi,c oh*, hoftro Mfivfl Mvpr. na JtpHin'a, 
HC 7pHtiBa H UHC Ail WW «npa ha o6ui«- 
unero, ho cbtiio n c oit*. KAfito saTOBa 
wnca wh[\ ria na bi>pujm iio-cauOoiibo 
bpejihtt Heuw- 

Tjava HI. IIhc «w aamtraxre - aKO 
c^Kwirre ^orofiop c iiapo*, ht^ro « xpn- 
crawiuu*, icaro cc A*ne ot hb*t* crpaHH 
pfjieT»<v « mm ™»a o«uft nouataT na 
cKLCai jiorofiopa a ce wiii'var npOTHB 
Bac, ^a^a h bkc cmcjio a« ce utnpaEHTc ft 14 114 fair*™ NicoUi J fxpjc - Omwopm «* i3iw Hwraaa I quid aR*rt debeatis. Verum omnis est ne- 
CCSttU toteranda ttjagis quam a nobis quae 
lilwt iniqultas perpetranda; proindc foedus, 
qnort pangitis*, udJIj est occasione viotan- 
duuj, iiisi forte in conflrmandi foederis insi* 
us artkulo interpositiiju e*t. qnstenus 
Ric una pars id foret otosrvatura pactum, 
si path hoc altera mills tergiversation* vio- 
la *set. Skjuitieni a Guistiano geulis orane 
juriidarii Kummnpere dedinandum est propter 
Olitri,qittd Deo djcitur: .PerdtsumneK, qui 
hxiuiHitur mendacmm J t etiteruni: .Os, quod 
mentitur, occWit auimaiu/ ct apostolus ; .Nu- litt* ..nientiri invlcem - . lam vero ■Hi postposUoiuramentydiiuptoque feeder* 
coram vos insufrexerint.quid vos oporfeat 
Bgeie, episcopal vesta a vobis taquisitus 
respond^ qui mxla positus et circuuwtan- 
Uacn rcnim et tempocum qualitatemef tw> 
r« pcreonaium ct iu ■ tiara partium clare 
congno^cens quod congruenlius el salub- 
fius cse* perspwiit tunc faciliua poteril 
Indicare et, guid ap conventat, cuncta 
praenasrers vobls plerlfer ftitimart Vertirn 
nos interim rebus iucugiiitiH yatius admo- 
npmris ut semper rogetis ea, quae pacts 
BflnL Cap. l,XKXH.Cuni paganis auleru quod 
at Ctuistiano pactum faefcudura, apoatotur 
irtdicatp qui mi I lam rcnmiimionein Kiel ad 
IcuetiraSt Ctirfati ad Belial, fldeli cum in- 
fideli cW iutelUgj debeie pforsus c&kiere. 
Verum ^i eo fidelis aniwo pactum cunt iu- 
fideli conslituit, ut cum ad ciiltum veri Dei 
possll attrahere, nou est piohibenduni, 
guandoquidem apostolus cliam maW™- 
niam, quod ex fldeli constat ei infideli, 
iion uJiibel permaneudum, et Mo>«e8 cog- 
nattim ^tium ad Dei veri nofitjjtu ....n--. 
vdens tius aocietatem non appematur, sed 
romitatui stio Cucera lore summopcre dc- 

C rem til r. Inveniunttu autem BQtttKulj saiie- 
inim et fidelium cum OrV-n 'i in-lide- 
lihits pacta et aniicitiac tutdcra conlraxisse 
diverta,«<]ecMinontBmqtiamintideHtfltoni^D- 
rtint ct superstition em approbantes toluitite. ■1 r L\ L Kop. ?. IK I H»l 18, nprrun r«^ ( hah rpu6ua jui if3Bbpcuirre 
Jipyro neiua Ho no-c^opo ?p»in«ui ^a none* 
CerH BCHK&KSa Oeaa, otkcuikoto jia H50lp- 

lltt'.M UffKaMU ttrtipAB^A; MlVfW b ItHKOA 

ajytafl ue TpnCoa Jta HapjiuaBert Aoronor*, 
KoJfTo CKJiiouRsve, ocaeh atto d 'meitfi 33 
iaji^nnc<TTa Ha jioronopa H e e nu^KKai^ 
te ejiiiara cipaiia uie ro rbfrrmjapa no- 
Toraiw, ^o^oraro jipyivia cxpatta ro 
Hap>ujB C ucaaHnTflHP. H aeilcmiireiiKO 
)iF«cniahHm*T tpH6&a K3B*bHp<Aiio mirjtu 
/ja ct arKJiHHWBa or hcckh -h. m .-./-..- 
noppnti ciflAna.KneTo re km > 9a '■-..,. .li^a 

JJC*>6>1U1 UCH4KH KOWTO fOBOpflT JIliKB** 1 . 

H dw: ^cra, kohto awit, vtfKtMT ny- 
UMta" J . H anocrMfci nsn: ,Hej;eftre 
ce^-bra ef>uj ipyi I" 1 Ho *Kn ce lULKrnaT 
npOTKB aac, Karo npeue^periiar K/jrAMvra 
H CKijCat jhm onopa. KaKno Tpafiaa ^a e*p- 

IIIH7C — Oh nit OTTOBOpJM BaLUKHT CIIHCKOT, 

moM ro sawftre. Tofi hmchbo ( KacianeH 

B UCtlOCpeflCTKha &1H30CT ^O BflC H JlOfipe 

AancAKaT f o^kroirre/icraara Ha paOoiHTe, 
Jiyxa 11a Bpewero. iipaBnre na JinrtarA u 
cupa^fljiHiwcTta hs crpaiiRTe, mojkc no 
jwcho TOrana jw ycT*t*ow* ohom, Kor/o» 

K8KTO TOfl € Upo:spfU, G nO-fl OJttOEfflllO 

h no cnscHrejitio, k kbto flwae kc^mko 

npeAwpnTCflHo, /a en hocohh hsuwio k3kro 

nojLXO^fjta ^a croptn-e. OOanc tia ui>pso 

epeue. aoiaro pariorMte ne ca^ocTar^iHo 

ysicHeHH, HHt bh HanouuiMe wuant ^a ce 

rrpeMHTe irbu okoba, ino e apt-fcfeiuo ** 
MUpA 

rflau* 82. Katrfcn o6a**c ^orouop xpw* 
CittMimHtr ffpsfiu «a CKjrr>wa c eaK^jm- 
hm, noco^Ha succto^i>t* v Koftro iaua ua 
fp pa.inVpe t ue ithk&k ae ipkO&a jia mm* 
u&i;timtr H8 CBCT^HHaTJ c hrpnKA^ lift XptiCra 
c Be^ifap h ua BepHuu c heeepHHH* Ho 
8KO BepuHCT CKJiiOinw c tobs *av*r#Hnr 
jmvwv c HCBepuHs, moro ja noxe aa 

rO "l| ■ 1, H ^ KT*M "I. ',■ ■(* HB MCIHUCKHB 

6or, Bf Tp»6*a Tosa A3 ce 3aCpaH«B&» uw- 
OtHO Koraio anocrojii.T c-hmo nc aafipa- 
naaa ^a wtibhc b ctua OpaKB'rt hcfrro e 
_ 1 , ■ _. ^ T r or nepeH b MetteptH; it ".:.\m.}\ 
hcuAkk fts npiiMeic coon po^ ,m «^ F * a ' 
nwBinaie Kft KcruHCicicH 6or. ue ot^ul(xtr t 
ricroBaTB Apy»cOa t no HacrfLfi^Hino ro JW 
ahbb Ad era He ocamefl ie CRKTBTa My, 
OKawa ce o6a«, ^ hxkoh or CHtrHte 
» tfepwm: Cit rjc/irnqna/TK c mtopOAUH k 

HCBepBH pa^l-HHK J|OrOBOpi1, UU T« CO I'H 

Tav/iH, pe aaiqoro ca o&oGpntAnH twhoto 
Heaephc h c>«Bep«e, a samrvTo no iosb 

■ U. 'P* K i9 + * ?. fop a, 14 \$. <-:■ i. ■■ a-.ii 1 p3j>ac Ottc«^«c va aaaa Hi»x*ttii 1 115 serf tamquam in angaria^ tHverats usibtis inv- 

elcasae et ptaedpue In terrenfc cos ciuaestj- 
is et servilibus occupasse. 
Cap. LXXXIIL Si Ikeat vobib de cii- 
luinalibbs peccatb aliquem indicare, cod- 
sulitia Sed rf nemo volume! peccare, nt^ 
mo debui&ait aliqueni iudicare; at post- 
quam peccatni, nmferlo et indicator Set- 
tunc cnim, ut secundum aiwtolum dfcainu& 
.quia iusto lex non ea l posit*, &ed : niuslfc 
et non sutodirte *t inipiia et pcccatoribuf; 
Fceleratis, palricidis et matrirtdis, [»o«iic-i* 
dis, hvniranta, maanilnnim forcnbitoribus, 
fi:. -..n ■: . ei latil . .i. perlurfa. ct si quid 
aliuJ sanae doctiiiiae adversahu, quae est 
secundum evangfllum glofiac bcati Dd\ 
Nou auleiu vobis licet clericos iudicare, 
ctnri vos magis ab ipafe convenial iudtcari Cap. LXXXIlli. l.-i. : :ir.:n:!::- U [lyiis 
ducitis quid de eo ittdicandtim sit, qui 
qmmUbet fafeo tnmlnatus fucrlt et poet 

mndnm accusalof (alia* spparuetit. Dehoc 
^uamvi& veneiandac leges abundc jood 

mstuni est Jnnuant, nos taroeti potluG cum 
apostok) vus *d irtisetjVofdiAe vittffa quam 
ae Deus super sacrificium velle testator, 
seioper coovenit exhortari; rdquidtjit ipse 
coin getitvsi qnanlD magjater erat t doce> 
ret r not* ad aiifttcritatcm 1cpi> Htd potiuti 
tas ad nilsericordiae viscera provocaba 
dicens: Jrtduite voa ergo ricut riecli Dei 
FEncti el dilecti viscera iniserkordiae be- 
nignitalem, humilitatcni.mode&tiaiii, pflticn- 
tiais; suppoftantes invicetn et donantes 
\ : !:■■ ■ - c i £ - - ■ - _ si quia advetaus aHquctn ha> 
bet querelam, itfrirt et Dominos donavit 
vobis, ila tl vos\ Cap- LXXXV. Ergo similiter et circa 
cdOL de qon atiscitainM, qui mortiferam 
quid bonin: dedetit ad blbendum, vos ad 
ims?ncoidiam calmtatnur, sictrt et Domi- 
nus tube! dleens: „Dimiltitt: ei dimiltctui 
vobis\ 

Cap, LXXXVV. S) fur Vfl latw depre* 
titnsus fuetil el Tjegaverjt, quod ei iiapio- 
Kittir p asserihs aptid vos T qnod index caput uaHHu r« 0&n»p38MH b pflWH MBrOAHW 
3iaji>/jjt«:iiK>* « no^-m«/iHOTTi*xr^fl»>mDaeMfT 

II portH. 

I^ama 83. line iiH-rare jijwiw bm e noo* 

RO/ltflO J]fl rhJlHTf HtiKOTO Lq Vl7iai**i^ 

DpCcmiKBKAi Ho aKO hmkoA He 6w wfjian 
jia rpercif t hkkoA h^ fit* TpnPnaJio M fiUHi 
a CWfl KflTO CTPWUH, C1>I«0 C€ H CUUL 
3an(OT0 Hue iwaeM, ja A* rOf*opmi ck- 
rjsacno anorrcvui. »sc saKoirbT He c cwna- 
iieii at npiBejLHKKa. wj j^ «t!]p»i*ejL»«''* a 
Ktfnoc.iynmirre, a» wwecTHwrre h rpcrnuH- 
mrre, M npecTLOUHCMTe, otuey6>iftuHre k 
uaJfcuytmfiuKTe, '.-■ HOBCKoy&frinHTf r wt 
6/ij*j«iHriHTe p M>*e/io)KnHTi^ 3a j^jGfiTuiH- 
n*rre, «ii^tui»9Tt: ( K/iejBOiipecn^iUMUHTe h 
aa bcmwo Apyro, wo €t nporunn im .upe- 
hoto yiCHKe, Koero cuopen EaawrejiMfTo 
e Cflaaara ua 6flsweKHji fior 1 * 1 , O^ane uc 

RH C JI03i)WCM0 m CHAHTe ApDHH 

n>fi Ka to noae^ic nonxoiKM nHf JW 0"*^erc 
extern or t«x. 

riL'.i, .l S4. Hue KiicjwTe^ ie TpafiBfl na 
hh nnn«TjiTP KaKRo ipflrtna jib ce crcitjw 

38 OHH. KOfiTO O0BBH HMHOf t> /Il>J«aH»Q t H 

cvreji roea ce o«fi*>Kt, mc c jniftCACteiHim. 
3aT0ea Manap m cncmciiirrc ^axonu* ao- 
ciafkiuo ^a noc<>*<*»* OHOna, kopto e 
cnpap^jiffi/Ro, bcp oak uo-rxopo iiOAotfafls 
saezi**o c anocroAa bbui ah b« uoA6y*i- 

Aaue ITbM HHflOClipAKe. IlliK h c$u dor 

noTBfcpw^aiv3 t w RUM UH-MCi*paH*?iyj >ia 
Oifit ueiieiio noaeie ox «epTBOirp«HOiiie- 
nnera' H jKtfen*nTC7iiio f nw arofr<urhv, 

tforaro oCyiaua/ iweMetiai*, n komt o <3«ji 
y**MTe/^ np«*o»ftRaji rw hc iriiM crporocita 
ae aGKOaa, no no-cKopo ki>n mh/ l oc»>i>^c, 

—f*— W H TtR ? KaTO M36j»HHnw 60X<HB, 

cpctk it TVt»aJtioAeiiH t nArcie7e n u tntwo* 
d*pa»c u friaivcr, cMHpeHOMT>AFwe, KpQ- 
toct, aMrorhpnoHHe, Kito ce noifflrFT*' 
■OIHUO h ch !rpomai*dY€ cauh sa Apyi\ 
aKO HKKoJi npomt* H«Koro Mua rtirtrtic» it 
kikto Xpiicroc e npotTHA dam, raw a »we 
CK lipouiaaa^Te* 4 - 

raaaa 85, M enpflyo ohp ( aiejioua* 
T«m sa Kororo nttrare, nc m mjj io- 

B«K> 43 IM MUG CM*bpTOHOCHO t HHC CbmO 

Ml H3CTip4BBflMe KUI mkjiott, kbkio 3a- 
noBJJAin h Jixiwa, KS^aaAKH: fc llpoiiWRaftTe 
m HpccrCHt* me 6%Aere* 5 , 

rjiaaa 86. Ako OSflt xnaHar xpa^eu 
mju ra?ffiofi^w*' M nxKAwe oiiona, uio wy 
ce nf^niKCoa, Bae TBt>pni*Te, n* y uac 
Cbina ro Owe ho (Tiabara t C»4 r »* Apj* a Tw. 1.9-H. 'Ci* MOH, U^r* IV, ia t C6d + luatia.<l v 46\ a K«t. ^ J2;Oi^ €; 

Mar. ft, L$ i K^u ,\ IS^ia * Jlyn *% :ff. 116 Nkobf J pjpuc Orrtaopm a* viu Hn*o*afi I eiue vcrbcribus timdat ct alius? stimuli* 
ferrtis, donee venlalem depfomst, ipsius 

tattia ptmjgaL Quam rem ntc tlivina lex 
nee bnmana proraw admittlt, cum non iV 
vfta, sect spontanea defceat esse confesio, 
nac tit violeutti tlitfcrda, mil voltirtafie 
proferetria; denique si contiRrril m etism 
- ':. pOCnt5 II ■ ■ nihil lit* lr: qn» pa&QO 
crimen obir:rthtnr» prnlfus invenire, noane 
aaran tunc Mltmabi et, qaara nnple 
iudiceti^ apiOFcltts? WmlUtcr autero, si 
homo criminatus f^lia potaut; fcustlniTi: ran 
vakns dtecrit se perpcrrasse quod mm 
ptrpclravil, ad queiu, io^o, Lanlat impleta- 
tis mapiitudo revolvitur nisi 3d turn, qui 
Iniu. Ulid lu^U nteiit3»tfui ronfKerlr 
Quamvis non confitcri no£oh;r, $ed lv^jni, 

!ii hoc ore profeit. quod corde aon ttiwU 
efioquite it&<jue hi - et quae hactenus 
insipfcntes rxercuisTis tuednlltlus execra- 
niDi; qiira eoiin fiuclura habuistls tone 

m itlk, m Qttlbtifl aim* crut>«Atfit*t? Porro 
cnni liber homo trimine fuerit appetitue. 
nisi iam prides reppprttts est olkflUti scc- 
teris reus, aul Iritis testibus conwett* 
potiiae sucaimbitaut si convinei non po- 
lucrit, ad cvangtlium sacrum, (juud sibi 
ohiritnt minim* mmmiciv^* far^n? 9bcol- 

vlttir, tt detaceps ftuic rvrgotlo lints tmpo* 
rillur. qucuiadniodum crtbro diclus apralo 
lus doctor gentium attestatai: *Cmt«\ 
tnqriecis» P rortrovcrsiae eorum lints ad con* 
(irmationenj est iurauitutum*. Cap. LXXXVU. UN. u.. si muUcrem 
viduam notenfem monachicant vitam aua- 
dpere quis monacham fecerii, peccatum 
comittat, inquifitis. S*d in nor sciendum 
rsi t quorum aiisc* shut viriuies, SHie qui- 
bu» ab vitam iiigredi urn putsuruus, allae 
vero aunt quae nonntel ab spousore re- 
quiruntur; sine ItuiiiSUIa qnippe* castitate 
ac dcmoayrJB el orattonibiis nullus ad vitam 
ingredt valet, el tsts sunt cum his Mmili- 

cfticum fltttcni habttum inducrc ac vHan i) tt mn D ± E Goa« p«<Jpa:ra «y c *»n«nH luhiiohc, ju> 
k*to Hmpwuc or Mro Knraia. Ho TOea 
hc cc nonjnira miToor fimiarffWim **^rtH 
»«<iy or wMiiihmi, rbfl haixi qWBBBWn 

ipufoa ^a (f^iie we mcM Cwno> o iioflpo- 

nO/]HO r H B6 tlO ClMipti: HaHHH H^Tpbl'HBTO, 

a no codcjwH qo'jkh cropeao. Hafl ceme, 
aK'o li cjj« wto «y Ma,iowi4Tr omh« waxa- 
9aK«», hc hh ce VMM uk uafl-Majiico .aa 

OTKpHCTO flCtllO OT OUODfl, KOfTO Ct np*f- 

rwena npecrwtneHire «a nocrpajia/lMfl. lie 
cr jjh ^fpwrrc none roraaa h hc cKtHa- 
narr Jin KtifBso 6avSDaon cwr? Actmo. 

notice TaKHBa crparaiitfA, h , nntc l se c tts* 
n"hpiiTtui ^ho#m, trto we c Kam>pajHJi B rtpxy 

koto iipyruro — uhtou — najta T^ft'tcTia 

wa TiKAtvi roflPMO 6es6ov<HC, oceeu e>pjy 

ohm, Kcirru ro sacraRfl ju npH3Hae .tl%- 

n>i8o Taiof^a Hetus? 1 ni*K h Hena cc3itae, 

Ht on*. iroftTo npoHFutaoi c yera oNOna, 

UHDto nf npH.VTana, 110 camo ronoptf. M 
T^fi, t^jocTaBere xos bha uema h upoi^vA- 
itere or an ^ynw oboiui, k<^to aoeera 
a cbc^to 6>=iyMwe ct^ irbptuwiKl 3hlioto 
Kani aBOB cie m6h/ih Toraas or ohhh 

pa^o*i', fWipAAr (<ot»ro «m *^ -t«fHu«r« ? 

ifc-p flax. Kcraro cwOojieK UDMK <ni« 
3anojio3rflii p npecrbn.TfKHe, awo lie ce e 
OKasa« b«c rprjiM roea BHHOeeH b hr* 
xahBO iiperrxnjieBHe. normna noj uaKaaa- 
«tf j i:iom ct naotwuisH err TpMMa cwMAtTtMH, 
Kjih, r rnyuifi up u» vnw^ .no ■** ir>oifn»iiu, 
c« ocBOfloxjsana, mow re abki^mc a cacroro 
EDaiuuice, *ie hh Haft-MaviKo hc e cropw/: 
oHOaa, hocto wy ce npmmcBa ; n <jie^ tom 
ct Typ« Kp^P. na Tan pa(5r>Ta t kakto ipcto 
cnOMfnarbiirr aituco/i, yoiTc/i na BinWTf^ 
ceHiiereJCTByhfl. IBM kawb- J-Ia arevp 
rexcH cnop icpaur c Kj«TBaia «*a rtuTBfcpJK- 
Aetine* 1 . 

: -inrtn 87, Due nHTflre. 4affR hakoP 

IW^rspujiHi rpBX, aKO BanpaBH MOHaXHbH 

^eiia — BtiOBieia, bthtto up JKf jiup jTA npiif mp 
HOHfluecK>i wmmot. rio TON CrtyMafi Tp»6iw 

Aa auae?^, hc c^hh ea a;o6poACTejutTC, 6es 
KOiiTO 11c mowcm Aa re hmtouhm *-fcM >k»- 
ROt, a jDpyi'H ca, ba«cT«na, wmv UCDQ ct 

H^MCKBIT C8MO OT OfiettlHlca*; MtOpTO 6« 

cMKneHHP, uenoM^Apae, uiwocritHH it wo* 

X1ITBU -iimni I1C MOHit Sa CC HaCOHH IC1.W 

**wuv h tb» itrnis ^aejtno c ran noj;0O* 
•imc ca jtajiM*txeHHMTa* kohto cenaHL'KBaT 
motim ot uoBfka. OSavc jxa ce o6ncne 
HOH3uictKo o6neKAo n aa c* bo&h oTuie^- Mar 12. 34 * Cap. 6^ 16. Mat. I** a. RtqttK* NxoU I ;*pa* — Cnw>pw* n n*a HbmI I \U remotairi ducere norjiift * spoiidwjle divi- 
nitus pi^jurmir. Und^ «juisqufc ***** ialtj* 
lent alicui, ut motwchlrtim habttura ac vi- 
tfira rcrooUoreiD, quaiu DOti opravir nee 
elegit, ■iWinnt.hir lanfltiara vknentusptc- 
ratum widen non valtt; el, quotiiaiii 
quod agitur e* accidentia voto non venit. 
nee atclplerp religjouuja Iwbitiuu indc ittf- 
Q&km hsbet mt: irAeteos cmdelttiirfc Mine 
uidicio carebit. Cap. LXXXVIIL Pro partnUbus y* 
stri> h ? <k quibus tonsulitis, qui nfiricks 
momn snni, prefer pcuuUnu iin-icOulii*- 
Its oraie non Bct?l» secundum Hlud loliantiis 
aposfoH dicentis: .tot peccatum ad mor- 
tem, ooa dicor «i oritur pro cO -1 ; peeca- 
turn quippe ad marten e&l in wdtm pec- 
cato rnorwntibus. 

Cap. LXXXVIIU. Fruges novas et re- 
rum oilen« primlias ttuuu v*t«ibu5 Bttta 
crat, quod ppne in ipso initio tuuudi Abel 
tt Cain egisse legimus. 

Cap. XC Animate «fv* \ ■ -it-ii.- . si 
$ii* tefro martennir ot foIo irtu boirJrie 
percusss morfantur, si lie«at coniedi, sris- 
citanini. Do hoc s*netns Atignstinun contra 
l-V: i Ftfum Manicheum pkniter sciipslt de 
cuius verbis nos mndicuni tjtilfl nunr prop- 
1**1 piulLitLtilrjjj Uiukumuo- „Ul>I*, iu^«4it T 

# ecckw<* gentium talis effetta est nt in 
ea null us Israhelita camabs aupaical, quis 
km lioc ChrMfattis ofcseivat, ut turdos 
vel nilnutiores avicubs jk>u altingat, n*ai 
qua mm sanguis pffiisun tvt, aut leporeni 

nun vJ*l, 01 lUflttb * cc»vi«c |>***t<soitr 

nitUo Cfnwto vnlncri rcrisus c&t? Et ^ui 
lurte paud adhur tangcrt isld forniidanf, 
a ceteris iiridentui. IU omnium aniitios In 
hac xe tcnuit ilb *frirfr*itiA vcritatls: ,Non 
quod intrat in ot vestf uiu, v« coinquiaat, 
sed quod exit". i) ooo Cko mt Ofctor |rro rc| i*>it j*0 iNf> dlco 
ui rogct t\ii« W. mmaCH «f»BOT cewswcKBa cimo cumue or 
ofierwiKfi, 3wtom dcch^ kokio waHece 
kukowj Hacwmte, ?a v trpHCM* MOiiamfrtro 

TOfl ne e nowc-icrJ3 h hc« it36paj% w oiowe, 
Ka*fo MrHlltff. jr* cf orKpnc <k rpiu; h 
noatwt? OHOBa, kocto c* MJiRi»piiiBa t hc 
rraM no acev^nHeTO h& toh, koBio ro 
r4Txwp«e«a, to hitto ioh. ko*1io »m- 
npHCMa pcmraQBHO ofkKwto, io6hb3 aa 
Tooa jacnyra, n»ro *jkh, koAto wj ro 
najiara, mc cc /iwraK or npnn dM 3a CBOtfW 

>K€CT0KOCT. 

Tjaaa 88. 3a poAnr^/arrC tH, 3a kohto 
cr jionHTBaw. Ht ca ywpeflw He»*pyK>mK t 

rpeifl n& rW&cp«eTO hm a.rjiacHO h3hcct- 

hoto H?pcHfHHe ita anocTOf ftoau, k^*to 
Kajes: ,H«a cm>pt*h rpax, m «f raswM 
jta ee BMMH€ :« wro' 1 , 3auiuto capita 
q>ju cm KaaJiH^aT ohka, wwtto yi*i^)flT b 

fjiaaa 89. Jb ce nocueuyinaT non>»Tc 

■-'i > ■ ■■ ■■ tf :i ]ii;..ru;i: >t3MtJIUL>' ptt:ii,.-/:a ca 
HMajm c&f*4a6 m j3j>rmiiiT(^. Tobg no i fTW 
ft cavoTO nWIO mb oiera ca cnjpMH ^auro 

UH 90. Bee jurrai* aaJJH e do»j- 
/leao M « »a*t ikbbotmh kjih mntlH, **o 
0-bjLsr )M%pnetf» fifa how k HBflUBT 
cbmo or yxapa na ^c*eic*< 3a Tona < n»- 

CM H0flpo6»1O CBCTM flBTf/CTHH B CtlKHe- 

hhcto ch apOTU 4>aycr MaMMx^u**, or 

crra hh, c^aCtM msako tvk npi^wjiaMt. 
,Ta«", Kaara TOfl, „ncro « e Cfc^Jiaiia 
riiiiflGa irbpKBa ot eanvHintB, n n nen 
jiKfrrwa PCflKarLn nm>rci:? H^am»T5iHUh T 
Kofi jih xpjiciM«M^» H^eci»Bn»oAana w He 
t>iry<*n/i ^pe,ijioo« iiAi* om* no<u*^w ittwtu. 

AKO KpbBra HH KC C ^?T--k'.:* , H.TH "a HC 

«M Oflflft tffOb J^apeH &puaonc&H spara, 
ac * yfiwr 6e» Kama h m e in>peaua 
paita? H obka, wowe Cn MuiuHia, 
kokto h cera « 6oirt jl* pjfjTirr iat& 

(Cktu KHwmm, re uouurr or iipyrHte. 
a*;a, e TOt^a oTrtntiio>inc e nfoftiia^O Jty- 

XOBfTC Bfl nCH*IKH H3«eriHOTO H3pCMeHMe 

Ha KCTflhaia: ,Hc rona, nio iwraa BbB 
nanmTc ycia, m ixxww*^ a toss, mo * 1. Pom 5 T l( r * 3a ma M.J Jly£ft£4> C/aan»tt-CtyrflF<wic ipcftiorr^ c?f\ 15— i4 & Bxr. 
4, 3 ( 4, * 3* tasH cramt a«. y Jfy&*** EtM e*m^ooccwfs7«<c"x jipewtcrfx. op. TS. * MaM/i- 

wr».-» OaytT nHft^t rftfS f*H^U« TlnJrftHUa MS IV t H tUHKCOn C^t> < V* K WML Mt I p<MH& WT«u«WI*Mi. «ew> 

AaryCTHB uc^rw &<-n-.~s ce*>i if^trar Cootr» F*ro<ii[n Martlch . XXX. »pJ3 ( PL XLII, h&i. 8H * Mw. lib Ifrtfiorjjt WW 1 PT * "" ^< T,h "P"WM BBOl HrnnuMP I Cap. XCI- Nei;ue quod Cliriallanus pff- 
SeqtnW ct a pagano percutlMir et ocddi- 
tut animal ncqu« que*] pasanQS petM^uilui 
Christfamis nrcklit, a CtiriMiano romedeiv 
dum eal, -.t- videlicet Ifdelis cum infidetj 
taltcni in irodico communica : vacatur; 
„<juae eniro pais ftri^li cum infiticlJ ?* \-t 
rursua propter constientlauj i>oti fitlelis utt- 
que, sedjnIidelis,gloitantis scilicet se,quod 
sihi a Christiano fuerit romiminitatum, At 
p« hoc auUuuantiE, eo quod con fuerit 
mint aprruiM; quoci vannas etrurls Mil » 

Ctirestiano txtilcril ajiprubuLtt* Cap. XCN. Desiderata noase. quot sinl 
vtiu^Uci |i4liluii.luic* VcttKilca 'Ah '■■ ib* ■ 
Mint patriarchal, qui aedes aporfolicae per 
successions pontifietim ohtiiienf, Id est 
qui i]lis praeaiint crcleeiis qui, apostoli 
.'■'ihii":.- - I- ■ " 1 U [, Roinaram videlicet, 
Alexandrinani rt Ar.tioclienam. Romanain, 

rus «c Paitlus et pxaedicalione sua instu 
tueruot et pro Christ! amore fosu pruprk* 
sanguine Batftmunt; Aletandrinam, quam 
evar.ydisUi Maictis discipulus et de baplis* 
mate Petri Alias a Petrn missus InsQttiil 

*f ilnninri f'hri^tn mint* rliravit ; Atilirt- 

chenam, In qua convetitu JDagno -■ " :toiUB3 
lacto prirnum tideles dicti sunt Christian 
et quaiii beatus Petrus, piiusquam Komaro 
ycrirct, per onnos aliquot guberoavit. Con 
stanitoopoJitami* autem et Hierosolymitanus 

aDtittites. licit dlcantur (Miriaiclm, nan 
tantae vn:n aurtnrttatia quantac stipcnofcs 
crislunt. Nam ConstanfinopoHtanain cede- 
tiain nee aposMoium qufaajuam imlttuit 
iwc Nicena synodic quae nincfis aynodls 
celebrior ft vcneiabilior est, eius ntaitio* 
Hem aljqnam fecit, ard solum, quia Con- 
slauUuopoit* nova Kotua Otcta ear, lavnte 
prlnciputn otiw qtiam ratiotie palrbiclia 
cius pttitifex appellatus est; Hicrraolytnjta- 
nus autem praesul, licet el ipse patriarchs 
riicatiir et secundum antEquam consuvtn- I\*aua 91. Hhto tobh jkwjkjyhq, noero 
xpiicrnaHHHT>T npeivtejiaa h cafraiinm»r 
hapauuBa h y(>HBa f nwro oHdna, hq&to 
pan'iiiHK"M iif>ec^**jTHa h xpacTMUHMirbT yOn* 
aa, hc vpstfna ^a ce ane oi xpHCTiratiHHa^ 
:» ja ne KameiGAO kmckijo, <ie Bflpaaiimflr 
nowr aa nrtBro ce e npH06u:iM f neBRpeo- 
niifv: ..Jaiiioro k»kbo o6mo mms prptiifa c 
iienepBK^l** 1 H toeg naK ho*h nopejix 
OiftccrTa »e na BHpoai:iu» in« ncehu ciry- 
a "jafl, a aa uee^pftaoiiw, Kofiro wmphmu 6« 
C¥ xiMJtwi, Mr c iivi'u it c nivrtM^uiu^J Aim- 
crtMautt, « aarona C« iHi^pxivit KaKao 
cj'erara Ha fta6/iyAa?a My 6n-w oAo6pCHa 
or xpttciHfliuma, none*:e hc 6mi npeapflH 
or nCM|MiiPfi 

r.nana 92. Rite. aeumTt? JUt yaaatrre kuako 

r ""'iff: rp::-"!-.. ,.■: ce CWTAT Ohmi. KUfilU 

^aeMflr anoc7(viCKH npecrojui Kaio npneM- 
Moxp Ha [r*pBOCB*uteiim;wTe, r t t nvro 

CTOSTT Ha ■ ■ -i ' 118 ■ ■ . "1 f[..|-. - i. ■"['"■■:. '{300 

e £f.ika4aKM t ca y^pejiHait anocrunifrr 1 , 

AHTfioKHflcKara — I'KwrKflTa. KnflTO ca y^ipc- 
aiuim ci»c caoirra npononejt nT>p«wanocTf> 
aktc Hcrbp u riaae^ u ocaenfiiH cu 
cofiCTBenflTB ck qnA npoJtRTa qt ^io6cm 
EIH ^ucra; A-ithceHflpwiicKsra, KO*fr<i 

yvnenui attnvancfM MapKO* v^hhk h 
ho Kp^metiirt chm wa flcipa, waupaTm 3a 
rone or cawHfl rien-p, h kohtu rufi c 
Kpbura ch otipexitA na rornojia XpHCTa; 
AHTHOXBflChara, 8 KO»TO t Kaiu CfWM 
r<M»M nfiOfk am raFTHTe nxnn* t RHpHantHTe da nptiB Libr 6hah HapeMCHH xpKCriiawk^ 
tcoflTO jrpafi;:5!L-::.i i(5iK<vu<0 rOjBHiiH ^.ia)He- 
KHflT llerrp, nije^ii ua Aofi^e a Pum. Ua* 
P«t i^ackwst ofiawe TipejicTOffTeJT m fpy- 
caanMCknar, M3«ap h as ce iiafaiiiJ 
rrarpHapcK, ace naK HHMat raffia bohcm^ 
r<nifB0TO tio-ropiinTe. 3aiu<nx> Hino anKofi 
or annrrojTMTe t yvcaM L^paiytiacwra 
libpKBa, img HhRcficifwftT f-hfiop*, Koflro 
e nofuuMei^oT it itu-cucmcti or acttwu 
rK6opa t ultimo » OOWvyN, bo canto 
aatuoro UapcfrpaA Cha nape^H hob Phn c » 
tteroauar irbp^ocaedieHMK' 6**/J iiAawviir 

na Maiie-pcflHTt, OTKomoro no npoDO. 
O&^e epyrfinwicKMflT npe/iCTOflTC/^ Mfl- 
Kap u com fia ce HapM<« narpiiapi h 4a 
jwrjiywjffifl yaaraeHHe cbr/racao 1 ? W.crc* 41b: m*> rjtonawwiw Knp a }S * f>m Ol^li 1 ilmH. ximi Row. VI 
Mct^wi L 2, <n>. % * XififiiL 11. % » Tonac rrpttmBeenei»cmnaoft caiwaii npaa 
(Mjjj Atn«J no ixj-imk hi phr™h»p KMcnitfTHH Bt^iiLk s Cia^ nyw* aa rrfrM^cTnevciD na cttfia* 

idta iu pa^CKiia utiiKpfti or Fhw it llflpurw «pc* ii* f. -ftepnis* NirrUi I r*nic — Omeopwc na nam ttacuaft I 119 duwtu at Nicenain aynodum bflftOrondw 
sit, saWa tameri mctropoli propria digniiate- 
sedulo in eadem sand* *t magna synncln 
r**quafiuam Hleroaolymitapus, sed I Wiae 
cpiscojafi Cfeltor- Nam vera Hieriisaleni 
tantUQJ in caelis est, quae est mater nos- 
tra; ilia vero liiernsalem terrc^lr!^ wcuu- 
riiim quod Domiiius ptaedtxK, adeo lundi- 
tus ab Helio Hadriano impemtorp Romano 
deatructa est, ut in ea nee lapis a*»per 
lapfclem tit defdiclti*. et ab rodctn Helio 
Uadfiaoo in alio est loco eonstJLicta, ita ut 
locus dominlcae ciucfe eilra poftau uunr 
Intra ccrnatui el a piae^irto HpHo Haclrfano 
nrfis ilia Hflia vorrteinr. tap. XCIII. Porro qiiis pftrrisreharum 
BecundB Kit a Romaoo, consuJitis Sec! 
luxe ■ quod sancta Roinana tenet fcclcrta 
el Nkeni canones innutmt d sencti piae- 
sulcs Romanorura dcfwduid et ipsa tatk> 
dotet. Aiexandnnus pathafdianim a Ro- 
mano papa wim;1i!>- eKt, 

Cap- XCML Gractos dlcere perhibetb* 

Sod in fllonim patria duisma oriahir et 
illis per totum mrnidiim trfauatur, el 
irteo vmest dcsfclriatis. si vefwn «■•• Sed 
ioill Cl«ltalti6» quod veslra soltertia. qnam 
verum nou ait, aninadvertit 

Cap. XCV- Qtid de Ms agendum de- 
crmamtiH, mil pro qulbusc unique culpis ad 
t?ccle*iaiu iiispind^ requirrti^ Sed qufimvifi 
ea sacri canores, quae leges mundanac 
sflociunt, custrdienda nagitent ft leges 
circa quosdam immtsfriainles appareaul, 
nop : iiiu , (jui non spirillar liiiiua mundi 
suscepiinita, ri quisquflm ad eccksfaai fu- 
gertt, non lllura, nfci sua voliarrit spnnte, 
lib ea diciinus*rtucrTidtim. I>e rique ri quoo- 
dan tabonee et dlversorum cjiitiinum rei 
ad asylum teiuplura Roimill higkntat in- 
demnitatem conseqtiebantnr, quanlo potiut 
hi, qui ad lempluui Ouisti conJuEtnm lari- ofiH'iafl h HitKeflcKM* crfop, ace n*K, fiea 
A* ce nam*pmf rofirTWHOTO jincmfiiiCTDO 
iffl MHrpouoJiwrm My, b cmuuh ohh cbct 
u kakk c-bOop iipe/iBaMepcno neee HapiTio 
no nHtfoft aafew epyravniMCKJi iiaT^aiapK, 
a enwrjcon ua Efl^ii- 3aiuoro »cth»ckii«t 
bpyca-iHM, Koflro e Kama MaflKa, cp na 
■ mi.: rtiMO 11a irrtSfTo 1 ; o6a*it, on» aewcw 
EpyCbJiHM, cbtJiatho cat«j»a» mo roenoa 
Chjj rtfcnprin>fl f tfwi Jio romcoaa (w^Py" 1 * 11 
JIO ociiobh OT pw«chH» HMneparop f-J^fl 
Aju>nan, ra m hpto Me orranaj KaM-bK ua 
Kamoc, H OT CbniHfl Ejih* A^f*»h 6*f,l 
OTHOLfiu na Jipyro k*»cto, Tift se M*rroTo 
ha rvcaoA"«» KpT*^^ rtimcfliaf uo-paMO 1*3- 
B%» iropTOTa My, cm ce awMtna a^rpe, m 
uopaiw l^mft A^apnaH oha rpaa oAiKao- 

newo re aoee Ekw? 

[«»it 93. no-naran>K iwc ce fioiutr- 
M7C Kofi or naTptPpCHTe e mop* r^ej; 
p«nc*;iBi* Ho nrmceo o«or«, mn cBerarai 
Phmcke irvpama noajr>p*a, HKfceficKHie 
rtiintrH* lUnmpHUauaT. cbcthtc ptn*rim 
upejiCTwne-i» aauimitanaT u cawMRT poayM 

y^H —BTOpil Or J]8TpH3pCJlTe Oiejt fMti***C WW 

nana e imw i aaajni Ifc ihiHT 

rnaaa 94. Bhc aaaaffBare, ^e i ' ^mrre 

KARRGT, Se B TittMOTO OienCCTBO Ct p*Wlta 

Mwporu H OT TflT Cf pafwaCH 110 lieAMH 
cbjit^ h ^aronfi ncKai^e « yanacre ^uah 
tobb e wp*to»- Ho mm awe nnjmnue, « 
pamara nposop^HPnrr t fTTPWBM **o*iKO 

IffWTpllO e TUH3. 

I .jdt.3 95. 1*"^ nHTare, Kaano nocra* 
»fonnDa»e m ce wanpabh c owns ™»*to 
nopaju* KaK»a b pfi e i«Ha KiOarar 6 
i^hphm. Ho H8L<ap cwmie kshomh ^a 
naiCKBai jia ce cnaan cHona, KoeTo cner- 
CK»rre aamin^ nocrflHOOTO3*r F iTkK « aaico- 
niiTC^ Jie Ct noKaauar alp*** hawc* Db> 
MMjiocntt*, H»e nre na« t ko«to lie CMt 
wkinpHesiH Qa t*a tohcb»it^, buhu^ se 
aKQ aatttofi Hafera n m>pKna. hc TpwCi^ 
awo jiof'pGFKHno ue iKHKeJise, onau j\b ce 
aWfjpa- tiafi-ceThe f aKO wocora paartftflrtwtH 
if BHH0BH»Bpawri4»;nnnpem)iweHH« Cl no- 
CirmanHn yfiextHUiero— lpaai «a P*jMy« — 
H 'fbfi ca Airtrowm 6«naKftsaiiOCT*, mwKO 
jrfwe^e Tpfitioa as nccrnrw*T oapomcm*e 
ae nperpeuwKionii cm o">a, kowto npw- 130 r. fwu»rvari hihm 

CD OCMOOlc OT k>*ir- iomiik Acltt CapOdba a. «*™» «« ciaaM Hfp>«anai«. aOf^a «ama »«-^ "J 
paiMlHrnTCr * CoodL Nfcm., t*jx £ ^n^ «* ctp. &*; PU XJ-™. "^ J*»f*; 

M m rj » 3- ™ a-T> SiaaaW Hrtrpna. L 2 « *M» g MT« V »r PIP « 

i*C, .S07 t * K Ifop. 2, 2. ' • 
rr«. cviaf* V^^i^ Aerr. 6. 3^2 ./Cordlla Aartttfina 

urn* PaNwiU l(»U5U||iil J c^ 8JW.MCjH.!«CtlV, ot. 

1 Herna "p*j i^*o»^ A^iri.it. Ue ttrttirif [)d L cap* «. \. cap- 17; 120 Pen)*™ Kfcohl I papae - Orroaopti-e m ir*ra Hh^h 1 lint dclictorum remM«tor*ni suorum adi- 
piaci detent et ism sfbi a sniper tn iura* 
mento wacstho omui piislinae tfcinrilatj 
nstttail? 

Cap. XCVL Qiiicqnld multer tua contra 
te eogitaverit aut ftctiif vel a te iccnsa- 
verit. non est eirepta caiisa fcvuicaUorjfa 
rcicienda vel odio prorsus hefccrtla- Quae 
est apostolo praecipieiite, ticut a Qirtatu 
eccteia, dillgenda. Qantutn autrm heicti- 
cornm me Quisliia etaccusatur et in gen- 
tlbus Masphematur, seri hos Interim pt*r- 
versa pw&cantes toleiat et nsjptoceolcs 
a misericordtac Kremio non repellit tap. XCVl SuaUJCer el de servo, qui 
dowluinn suutti aptirt priitriprs accusal, cu- 
stodiendum est, cm secundum aportolun 
a domino suo etiam minae stmt rtraittcn- 
dae. Sed quid de> Servo dirjmus, quando 
[torainus ^eneratrte* omnibus et de omni- 
bus praecipit: ,Dmnttrte\ inquietia, ,et 
dimrttetnr voire-, et apostolus: .Videle. 
nc qufc malum pro mato aliciii reddai"; 
Ubi enim .alicni* inter postal, ctiai \ . nie: 
compcehendlt. lam si non omnra conpre* 
hendfese ditis t audi, quod s*<;uliur: »Sed 
semper quod bonum **t settanjini in invj- 
rem et in umnes*. 

tap. VCVIUL Si sit stpdfcnduaquisp 
jjwiim oeddit vel si ^t pro to sacrilidum 
offetendum, requmlis* Sep^liendua erf nui- 
dem, nt> viventium odoratui nxdefctjam in- 
gtial; non taroen est, ut alii? pavor inen- 
tlatur, soli to cum obsequus more ad sopul- 
chra Jatudu^ ?cd et, pj qui sunt, quieius 
fiqiuHurac studio huir>anitatk o-btequuniur, 
5ibi, qqd Uli, qui sul extitlt homicida, prar- 
stare videntut. Sscrtficiinn veiopio eoncn 
eat oflerendum, qui non solum ad mortem 
tisout peccavit, w d et moitte slbtaet in 
teiitutn prnpinavlt Quia enim maftis pecca- 
turn ad mortem lacit, |«o q<K> lohannes 
apostolus non dicit orandum, guam its. qui ' Mat. 5l 32; Bf 5. »; Eijk 5. 35 
Cw. M& ' J. Ow. 5k I* * 3a f ^ !■.+ Offeror b xpaMa *a Xp«cia, h as Ouuu 
n£B*|mn mQfiin icbm rtpp^Miniiaro ch 
Oe^MTCarorr, Karo ugnwrnirr »ta*iu*ui<itcikV 
(j^HiuoiHtr :^apajiH nojioaupaitoTO rrpecrtm 

ntmt 

I .-iai;ii 0& h rKno/o m a« iiom«cjim Kteaa 
rw u[-. i ii : Te6e u.- jia th ctopH, sap* w 
jm re itav/iefterB, He Tp»6iw ^a a oiAirbp- 
/)nui, ocuea h est) mil nn rp^/\xi6oxsiRHHC t 
whto KsuHrtO m w uaMpawHUX 1 Th Ipi0a3 
fld a o6f<auj no wacrarweifM«7fl aa ano- 
cto/i^ mkyo XpHcroc oOm** Q&pKBMl. A 

KOIKOIO MIJQIX) H M CC MfnfTH Xpwroc 

or ycrava «a epexBUMTe u ^a ce xy-w 
acpfji cwiiiHitirre, to^ o6aiie r*4 TtpriH, 
aro h see ii«k ^a iipono««JiiviT HAnpATena* 
CT« t h mc rw npfwi».>*yia or jiquoto iia 
MH-«KT>p4Heru, Koraro ce oooansi'. 

rjiama 97* Comoro ipaCta Jta cc 
cfcdxioiaBa n cnpfiMO pofia, koAto eaK«* 
MTtf roeno^^a cu upeii l^tp^eHulac B 
OTHCHlieHUff-fa cr kt^m ucro rocnoAapwi 
tp«5iia c^rjwcHo anocroAa m Hrwrranv 
JOpH m 3aii/eu»iaHHfrra 3 . Ho k^kbo rooo* 
p*t« 3a poCa, Kora-ro rocnoa k»^iuo noy- 
«U KhW m wiwo, kjtu uaaua: ,npo- 
maaaft-re h mc 6um npMTCHaT 4 n 
anorrojrhT rbuto: e IiiCflaflTe as h« 6m 
hacoA HXKo>i> 113 B&WMt 310 3a ajio - *, 
,-tputOTrtj icaTo e airbKHaa .haauuv 4 , rnft 
c nojtp3^&»rpaa k porta, llo ako tbt>p^hm, 
hc ac e no*pa36np0/! bchhkh, ^yft nKiw 
cyreaw" ,»o rhh^h CmAhIiv nuMcHUty 
c^ utrptiMo dchukm ouofia, (uo c^ofipol" 1 
Tjaaa 58. Rwe mhtmyc jia/iif TpflCtto jm 
cc rtoii>e6e o«a iwfl-xo ce rawoyfltie; h qami 
rpflflna ^a ce npwuaca da ucro JKepinonpHuo- 
uieHHjj 7 . t laficriwe, toA tprom ^a ce i(orpe6e, 
3a ah ..... . j. .i ... i. i MenpmmiocT ua 

HHHKWO IIS JKimyUlMYe, HO BCe UMKf 38 JU) 

ce bhvum ha Apynn-e crpoa; rofl ne tph6fui 
jia ceflawece ua rpo6a no vOuKHoeeuuw o6h- 
*iafi c^t Cbupoao^iiaHc- Ho mc awa tthkow, 
kohto Or CKJiottnorr k-km 40BeKCxaFf4lte 
CKipoeowiiaT uorpeOcHHcro MJj Te n^pntat 
Tom, Kaifto Marjiew^a, aapajrn cefie ch, a He 
aapa/jH oha, ko&PO e CTawa/i j-fi«ru tin csmhh 
ce6e ck- 06aw weptoonpHHouiertwe He 
Tpflrtna ^a ce npimarff <ia oa^Kofao wecano 
e rpeujm] im zu cM^pira ch, ho en e 
uaiwHKT^T h nory6nane upes cw^pxia. 3a- 
iuoio, Htd npnjit no-ro/wn enprefl rpvx, 
sapanM KOfiro anociaa ftoaa kasaaf, tie 
ne tpnfea Jia ce mcvihm, OTKovJKoro cnc« rti«4, 2. 21. » Cfr 6, ft * Jljw GJJ. a L 

y G*u#9Aw r roc cvl. crp* 57. ■ 1. Own 6, la PeapoEflfi Mcclsf \ f4pflc Orrc^of*ne ua raru H»uwifl 121 Iu1:im hnltatuF aui ipsios- honikida f .. 
tro diabulo eomprobattir? Cup. XCVHIL Si est Christiflnus intra 
ccclfftani FepeltFuriuti mrjij r .; Haixr iftoc- 
tu^v papa UicKorius qMCiGodcn ati&olvit 
die em: s O™ ginvia pcetata nor depii* 
munt, hoc prodest mortuis* si in ecclwiis 
sepcliantur, quod eofum pmKirai, quotkns 
*d cedent ^aa Iocs conveniunt, suorum, 
quorum sepulchrn asplcmnf, recordantnr el 
pro eis Uoiiunu pieces luraiiait. r*am quos 
peccata Rrtvia deprimimt, nan ad a&solu* 
tionen potius qiam ad msiofem (bnntfct 
nis cimmltiui eorum corpora in ccrleeiis 
poamtnr*. 

Cap« O Vui Ln pnvcln uClunctas lurm, 
ntrum reportandus ad propria rit, si paret> 
tee eiut Gut sotii eius vulimint, <m pi*e> 
cedent* rapitulft poteatiscdliftere. Siquirtem 
klrirco, ft \ ..■.: trial ;■. . - q . ad propria 
reporlandus est iuortuu$i ut eius tiiniuJum 

tnta**ites e proximo recordentur ipsus ct 
pro *o Domino pieces hindant. Nam et 

sanctum loscpft talc: qtifd de ossibtis suis 
■ 1 1 j 1 1 1 e _ : i -. i ]■..- ■ (1.- -s sacnt profit hrelnrta. Cap* CI Quibos* elemosyoa eroganda, 

invtitlgatta: Qtod Dominus to evangdio 

manliest* deroonstrat dicetts t Omni peteoti 

te da 1, \ ct iter urn petieui uicjwraos ait: 
„^u sr>iem Mitirr unri racir ttiper Gonos 

cl pJuit super iust<* ct iniustofi*, ct apo- 
stolus: ,Dum\ inquit, ,tempus habcmU5 } 
opereraur bonum ad omneg, maxime autem 
ad domtstiros tiflri** id est Chrtarianos. 
v'r n . r est in eleiDOsyna facienda 
qukleci: ordo dtttrclionls obscrvanduH» qucm 
nos plemtet cxpouere studio nunc brevi- 
talis i ii.ii i . Sed quit! nam Ihx uoinen 
signet, pH mi ti is indif rmns: riremcesyna ^ni|f* 

Graecc, Latine mtecricordia dfcitur. ctccrte 
soriptum cs1 : .Miseret c animae tuae pla- 
nus IHv*. Ci£v i/iiiiHtfii otfri Uet/cl Iivtliv 

prac ceteris clemosynaro facere; squidem 
oraiem regulam bene anendi a &e debet 
ftomo fncipere, platen? H'iliccl Deo per 


^weeic, Kufiro, kbkto cc auxad»a, ouiiywh 
or APBOJia h rroar*»aBaflirn Ba Kljyi^ e 
crawaii yftiea c»m ua ce<V ckJ" 

rjnna ft9. Rne nutate iuh tpufiiw 
fla « uorpedwi xpncrvuBun y ubpKB^, Tow 
tn.npor ** panpeniHj cbcthat nana I'pHro- 
p:;!» KflanaAKit: .Koraro teiKioj rpexoee ae 
upjnvocai wbptnitTe, nCrte^ho e aa aix as 
AiAtT uorpcOttHtt u tr^piiUu. jqhiuvo icjc- 
KHte fim*Ku t Knrato ce ci*6«pat Ha ru» 

Cr£TH HCCT8, CH CJKJcHUfcT 3& CBOffre pOJt' 

:h mn' 'J-- - ipoocee ce Mrwjiar, n 
otnp8B9T ^a tax uorfta kui Cora. Bnposew 
TeAaTa na ohuh, mihto ra n|«rr>«rKaTu o? 
rr»K^ rprxo&c, ce no/iarai n itxpKnH He 
To^KUBa aa onpomeuKC Ka rpexoue/e mm, 
hOAKoro an rrr>-r<vnruo onitKMFe**. 

oCpattio BCo6crBCHa7s MyseMflOHn,KoftTO 

e .'. i . . -! t- | .-.-^ ., .-;.-.. HeiUEIITe po 

AinMM >yin ^p^jmi nowf-Tart, woacete 

jia «'■: i ■ in- n, npejuoiiuar? r^ana. H 

itaHcrKHa mi^tbciht sarofla Tp*rtj*a j& 
6wm aaiieceii o^paruo n coficTwucia «y 
^mh, a*:o nowrn^ffT /uiniKtrre My, *fl ja 
ci4 oiouiiat aa caMwt iitro, ksto BHKjiaT 
oi6ju*^y Ha^rp c ^ ,|flTa M y Morrtfla*, m ja 
rnnpsHHT muj^h * uao »h rocuojia. 
3aiuoto cnerara Mrrojwa upv^f^, Me a 
cdcih HocjkP, KoraTo uiba jui yiiHpa* uo- 
p^Nan noAo6no H*mo 8a kocthtt ch*. 

[ -.ui'i 101 I .,-.[■ KOMy rpnfwa ^a 
cc paiMas uuAOcntiut Ho toqc «uao 
rocrroa uoco*iBa f k«to wtaaa: .Ha iw^kk, 
Kofho npuca. iiafi!* c h ua*i, CiiOM^M>iwfij<ii 
onyi CHj iraTrw: .Ton AanoniuuiB ria cbocto 

ccthuc za rpec MM AOdpu w jiocim n 
npauut &h* 1 ii f* hh tt n i .- - -■ r hh**, 
m*: h oriocTOJTtt Kaasa: .HoKaTO HMane 
Kp<-W£» fiftn'a n [.-■[>' r- i :]■".•!." t: ■ ii : paft- 
iTiaimo ofiaie »a cbch*^ ho ■spa"^ t. e. 
»*b xpucrittiiMrc OOsse nee naK, Korero ce 

lipdHH MrfflOtmW*, HarffTHlifl TTr " f - . /; Ce 

niaana hKKahao iwrpsmimeiwc. Koero HHe 
<vr flttaaMC M 6t^j*m tqtamv, lenyrKawr 
Bam^Ho na WIMDM Ho npejw dch^ko 
aie no^o^HM kakho 3iia<iK taw Jtyun: m 

i" /HtTHHCKit Tniscricordia h 6es ChunenHC 
uik3hi> e: .Cmmjiw cc iuia Ayuiara ck, 
yra»:z^HKH dory!'* H riA aafl-iianpe* Ha 
ceCc Of ip***** HOf«eh |tf npana MMjioctMna, 
a t;hm tuna Ha ffpyj mix. ucuCenu Komio » Man 37. 


Grtjpr* Mvk/t r Dii Dtalot. Vl 4 cup. 30, PL. LXXVU mjj 41? 
Mil 13, 19. ^ ilpta 6 30. * Abi.^ 4rx ■ r*». 6, ic 122 OetpoOU KkoUJ I p*pw — Orrtoffnte tta mm HmhowJI imirrdhiam mentis et corporis ac pef hor 
sibi tribucus flluuj pattern vivum, qui tie 
caelo descendit- Deinde vero elemosvns 
extiibenda est propinquis eggstat tm pollen- 
tibiis, sicut acriptum est: „Canieiii lusm 
ne deepcxerts*; nam ft ipsa nature docct 
no6 dc hoc, el quod ij#e piopiuquu iiru 
non cxhibucro, quando cxtraneus cxhibe- 
bit? Delude uutuu bus maxine m&ebcorlin 

Stpstanrfa fst| qui petere ronhmrlmitur. 
ne notanduni cat ijubsunt nonnulll qul- 
bus oil coulem debet, wcul sciiptuu: est: 
»f)o bono et re reepperis pecratorem*, et 
mil; v Ke dederis itupto H » el Heiuni: 

^Panrffl hiiitn et viniirn super sepulturam 
iL:-h coiiKlllue et noli ex eo mundueaie et 
bihere mm pecratoribos*. Patera etiim et 
vEnuiD huutn peccatorlbmt piacbet, qui i: i- 
quis subsdU pro eo quod lolqui sunl, iro- 
pendit; unrfe et nonnitlli tabs mundl divi- 
tea, euro lame crucientur Christi p3Up**i*% 
effusb largitatibus nutriunt tiisfrioncs. Qui 
verb indi^culi cUbitj ptccatur! paiiciu suum, 
non quia peccatof, scd quia homo eat, tti- 
buit, nunirum non pecratofem, F*r! instum 
ntitrit, qui in illo non culpam, sed -ii - 
ram dfllglt Cap* Ml Non ess* itifetendam pagauo 
violentlam tit Qirlstlanus fiat, supra <V> 
cuintus* 

C*p, Clll. Dc libra pro(anL% qnos a 
Sarracecis vos abstulisse ac apud vos ha- 
bere pcrhibctts, quid faciendum sit, :s:gui- 
rttis. Qui nimirum non sunt reservandi: 
w Corrurapuut - eniin, sicut scriptum est 
^mores honoft coikvpiia ttaUT, setf utpote 
. ..-.ii et L:l. sp! ttini .;. i tratlendi. 

Cap. QUI. A quoiktrc lotiaeo, ntscitu* 
utrum ChriAturtO an pagano, multos in 
patfia vestia baptizatos as^eritis et, quid 
de his si I .-:'-■. u, ■ msulitis. Hi profecto, 
aj in nomine aanetac trlnitatis vel tantnm 
in oouu.e Girkli sicut in actibus aputrto 
Joium kftimus, baptirafi sunt — unum 
quippt idemque ctt, ut Rsnclus ejqxmlc 
Anifirnriuft — constat eos non e£3* rienuo npiMLio aa AodpoAereJieii ikhbot. Kaio 
yraiKjia, cxTecTBaio, 6orj* c iHcrotata m 
cypt\£TG U Tfl/IOTO cw K TBKa uujj.a;*-. ua 
ceCe ch oufl *«b mi»6 t kOhto r cjt^i 
or Hcfiero 1 . A «ej tobo rpafiBa jib c^ 
jiasa HHiir»cruMji HH O^ff.4CHTe.Ki:HroTbpii0r 
iffilfl, K&KTO e fiHcano: .JEa hc nptapem 
cBonre oo lurbvl** 3aiuoro h ia«oro 
^CTCfTBO h« noyiana h& tob*; m>K h kbk* 
som cau ut ahh ha Cai&khji ch, Kora ^h 
«jyw/]n»T me wy ro wj;e? llor« rrwc 
rpfrOna jm ce MBa mh^octwa npcaHwuo 
na ommk, kohto CC cKctffluar >ia h hcxbt. 
PioftMpa «, rpffftwa jxa ce aatienewi, «ie 
itKu ukkmh, ua kouto He rp«6ba tiHlUO AU 
ce no^nacw^ ka»r/o e 11 nucano: r iJaA na 
iiu6pKH h ne npmM4ifl rpefUHHKa! kS n tuiir: 
^Paa^aft c«f>a »Jifl6 h anho np« iiorpefje- 
itite na npflBejiHMH h H«ffi ta mcuj h na 
uhcuj or ucru aaejmo c rpcuuutuHteE' 4 
Ta cnop xjia6 k aimo Jiftna na FpttirHKimrr 
ciifl, koAto otnyiua na uenpoeeAHHTe cpeji- 
ctkm. aimero ca He»pai^jirti4 ; uocjie m hw- 
kok rtorain B TOfl bck xpnH»T r OflHJTHH 
tilCApccra aicrbopii, ACtcaio 6ej^Hirrc Ka 
XjijfCTa ce inMi»qnaTOT r/iajr*. Wa<ic oka, 
Koftxo jL^Ma a*o» xa«6 na Kyjic^aeuiHn ct t 
aKQ i: rfl c rpciTiMHK, no mc aautoro c 
rpeuien, a .-■;: h.: e 'lowex, ecrecraCHO He 
xpann rpeuiriHica, a npane^nHKa, kbto 3a- 
HKra u uero ue ipum, a nj^iponara* 

Titaaa 102. 4e He rpjiSna ^a ce yno 
Tpfc«na itartTAMe _ nj-rv- -.- writ, aa /ta 
crane xpHCTRnmiH^ no*rope bh noy^HXMe*- 

fflaoa 103. Bue nHTare kakbo fjwtit^a 
ja ce nanpasK c HesecTWBHie KHHrw, kohto. 
Kaxro ^m^inare. eve nonyVHTiu or cApa- 
DHHHTe h ce Kawnpai y nA ie ( ecttCT- 
neno, Ht rpa6aa Aa ce naawT. .aamoro*, 
Ka^ro e nirrapr^ ..WMimte f^ercim p«i«jTjrp 

JI0<5pint HpUUtt - ', HO HMeiMIO KdlV ttptOUM 

h 6oro*y/mn w ce npCABjiar na ori>ii, 

r^asa 104. But vi^pjme, w or itn- 
KOfl eapeiof, ttexsnecTHo nui e jfpiitrnfl- 

HKH HJ1H eWIHHK, MH03«Ha dwiH fcpXCTeilH 

h ore«iecr»oro pk t h iiMfare KaK ipH5ua 
M norrhnii're c rex*. Ako re ca Kpticr^aB 
AeflcrbKrejJHo u *i«ero ua c»eia Tpy«ua 
hah cawc b hfjcto hb XpttCTfl, ifaKTo qeren 
b Ue^ujutra na auucnviHTe^ — tow e wee 
eAHO k rhuio^ icaKTo wajrara Anftpccwfl 11 — 
RBHO e ? *« He Tpnfiaa otbobo ja ce npir * fktm (\ 41, 5t • Mc Sfl, 7. » F»cjwr. 12. & * Twl *,!«. » 1. Tan. 6 ( 17< • 3i 
ion* 6*, y ^jiiun^xc/iu, IbOpka l ( ^cf|>. 6B* '3« ta»n ifjm ton* j 3fiar*aueKa+ Hocfw^ 1* J»cijv67; 
/tV*wa t EnC ^ Miiw»>r«r*|K«Hi jjriuiTKTftT, rtp. 90 ■ I. Kop. 15, &£- * 3a mum r.vna nw. 
3A*fti&p4Xii. l-lc:f-p::ii. L "J. dp. 66; a;t' + tuuc y b&*itt.Me t naz. CVu, c»r % tL> iiedlL 19. 6. 
n AHBpfXMft (MO— %7| t Caui #180 CT aHAHan iit.r«:c«nr ontfi; w^aw m njwoc*«A»^ o rp* M*uiho 
<l?rt,wiHj. &>», iewra y .^.rv^' r De tfiritu ntclc. L cap. 3. PL, XVI. hok 7\4> ttetporu NicoU! I papae — Orr<HO$*ve 123 bapLiiando& Sed prinium, utrutn Christi- 
anas an paganus ipse Icdeos eatttwit, vel 
si pofilruodum tactus fuerlt Chrfctianus, tn- 
vestigandum t-St, qWLUvis rion practerem>- 
dum fa=r ffedatmis quid beads de bap- 
tism*) dical Augusliiius: Jam salfc*. iaqult, 
,ostendimus ad bjpltstnuin, qui verbis 
evarpeliri*; consecratnr. non pprttnere niins- 
quam vel dantis vel accipfcutis errofem. 
sive de patre ave de fiUo slve de spirttu 
sancto alitet sentiat, quam doclrina cae- 
l^stis faalnttat* ; et rterum: .Sunt cliam 
quidain ex eo numero, qui adhuc nequiter 
vivent aut ettam in heresibus vel in gtnti- 
liciiii superstition Amis iaccaut, tt I a men 
etlBtn Bite ,novH Doming qui sunt eiusv 
Naiu - lu il. ■ uieflabUi .-. i« leuUa mul- 
tU qui (oris videntur, inne aunt - ; et alio 
loco: L. ■ . .1 l . j curde tardiures, quaalui;: zxh- 
tlmo, intelleflninf bapttemitm ChrfcH nnlte 
pervcisllale lufiiirii^ : i ■ e jj ij* &lve icd 
pieiHis posse viulni*; d tuisus: ^Polesl 
iamcn\ ait, n tmrtcre KptfttOB, rirot potest 
hatwe separatum sed quatn pemiciose ha- 
hfrp, tarn pernfrkw trader* 1 . III* aiiteir, 
cui tradit, potest salubnttf ace ipeie. si ipse 
non sqwratusacefpintV Cap. CV. ConmlentibUK **l inrfrui pos^ 
centibus \ . -■ . quid de eo faciendum sit, 
qui sup*r pracccpta apostoHco se efferent 
praedicare tercptaverlt, unite ex *is, id est 
PauJus respondet rt instmit dkena: *Sed 
litrl uw aul angclus de caefe evangelize! 
vob&, praeter quod evmngdaarbnm vofais. 
■ atli la sit*. Vernrotaraen cum hoc til. 
nor est paasJm iieo a vobis, qui Eairi esti% 
temcrr iudicandum: v ln multis tnim effen* 
dimus onines u t Cap. CVI. Postrtino deprecamini noS 
nippliriter, ut vobis, que rarimoriam ceteris 
gentibus, veratti et perfect am Quistianita- 
Tem non habentcm maeulant ant rugom 
laigjaKiur, ► Jilts, i;uud in patfiam vest* inasar* Ho up*AH bchhko £p>fitoa && ct 
Kstaetea nam to* eBp*KH e 6m b onoaa 

RptMe ZpHCTHJJHHK J4J1H t&WUMK, UflH Ol* 

noc/c e CTSHaji xpmcthrhhh, waitap a u 
njiptiaf40. qc hp tprOpa U 06 npcrtperBfi t 
KaUOTC hajuaGiajteHWHT ABfyctwu: ,flo- 
CTarMWO bc« nocoiHXM^ — r^--pi:»- rofl 
— *ie ktm K|n>iucHueiu, k**jo ce ucne* 
ina»a c eaaHiejiCKW jiymw, »* npnnajyviKH 
afltViyjifira hh oha, Koftro ro >7ana mh 
B%3i:plKM& t &K<J Onrv *a vm», (kino 3S 

CHHe t &tw :^a ceertw ^yx whc;h no- 
iipyronHfj otkobkoto HeCeCHaTfl uajKa no>*- 
ia«a -1 i k naK Kasna ; .Hwa m unhom ot 
oaa Bnji, kohto ^orrra HtHRe*rr ifeflfaro- 
^lecnujo «/.m » epccn, u/h cc uaMHpar 8 
e^tfitcKH cyeBrpiiff T it nre ihjk rocnoji 
uc^tHasa r?w kuh ca Hemim, m to saimrrg 
b iteroftftTO »eH9paa«Mo niy>Bn«Hiic who- 
3«ha, kqhto ce uoKasaai bi»h, ca a-hipe**; 
h H£ /ipyro MAC70! ,H no-nenpot^oaTca- 
Tm?r, itok<wik(ito muik, wfjt pajdnpai, hc 
KpbiucKHeTc «a Xpwcra Ht M<uKe na ce 
nairhpHv ot mfMni HiwpaTeiiorr ua mo- 
Htha t kcAto h^h ru iiaba h/ui bt3i;pncMa^ t 
h n^v Kpwn: „Bce naif toft wowc Dfi 
npen^e pa:*no-i t iaKi.HTu icoCiilo mom* 
;u **wa, ho i:oi:KOTO MOHre ua 6%Ae f«v 
KQXbT imrytx it j j m:itx to^kors ns- 
lyfleu Mowe za C-b^c h aa cphh, as ko- 
roro ro npejLaaa; o6a«ie onn t t«a ko- 
roro iip^jtatia Kpt*ujeuK^o, muwc ua 
ro noayvu 6e» ui«a, a*o cam «e i.-.^-jj 

r^iaBa 105. fbirareii wcKatejia Cbiieie 
noy^euH k3kk> 7pi*oa na ce uanpaaR c 
obii, Koftro, HMnraflKM ce Haa HacraMe- 
hhhib nft BnocTOrttrre. ce onHrw jw «pO- 
noimjiBs. 4 Ha TOM com ot rwx, t. e. 
1 1 -Hr/i . km mroaapa w noy<aana r icft.-^aiU w ; 

.HO flKO H HHP C3MM HflH OHrtA OT He6cTO 

bh Coaio»cCf« MeuK> ^pyro, ocneti o«wa t 
mo bh tf^aro*K?CTHXMr, ita fii»ieM npcin-i- 
N3TH* & . Bcc uaK. Koraru rona CTHBH, HHC 
He Tp^^HB HaEpeji HtoOMHfjseHo jja rwiiTe, 
ti>p kbto rrr MKpaitH, .:«uii>iu u uuoio 
aema aee khhkh rpcuiHW 

rjnptf 

npeidutiuo 4 106, Hatt ceTik* ftue ko^pho 
hm yMawt&TC Aa uoiLHeceu II 
cue nojttiecJiH w ra jipj'fv 
nfeveii^. HCTHIICKO H Cl>Bl>piIieHO 
Hhcrao, kocto Mfi «sm* iretHO Knit 

KflTO TWhpAHT^ TC B OtC*ieCTDOTO DH El JtpilCTH- 

6frs«Ka, tj^qtMmv«»ciwclfadefc«^^&cdq^n|»nTic>w<birt>«^tamn^^ trtda* PL.XUH. 200. ■ ^je*ttffr^i. L* b&pdttow contn U^nalbto*. IV, wp. 15, ^ 22, PL, xutl, *ca. LM * PL, 
Xllll. frcu^ »»\ ^ PL. XLIII, loan. \U t 7C<L * 3» U^ hw. s 3Mcmafrati r HcWpM, I, A Ct|\ Al. * Tafl- 1, «t J Z 124 Ri*fi»u»a Kkulif I |*|«t — OmiBtfpirtr na nana Hhko-jS I iam multi ex divert locis Cli/tstiani ad- 
venefinl. qui, proul voluntas eorum existit, 
mult? et vaiia kxjuautuj, id est Cuaeci, 
Aiivni et pt cetere Ipcis. Guaorooter 
iubtri (>«!UJlis, utiuwi omnibus liis set in jdmn 

varies census eorum oboetilre an cjuid fa- 
cere delicate. Vtiun; no* it: bis noii suitms 
suffictentes, *std suftkientia nostra ex 
Deo est* ; et bcatus IVtrus, qui in sed* 
sua vivtt el praestdct, dat quaeiei;iibua 
lulei verilatem. Nam et sancts Koraana 
ecclesia semper sine macula lull ct ruga, 
rimirum quia die banc uiklituit, cuius fl- 
dei conies&io divinitus extitit appcobsta. 
Art qu£tr. videlicet Qiristiariitalis likux 
licet eius niyatcria consummate nullum in* 
tclfcgeic vafrat, voois ui&imiMidaiD inspt* 
rante Deo ecce acripta nostra et jrdssos at: 
diveisos codices in patriam veslrom desti- 
navimue et quousqu* radices tobom coih 
scquamini, ves riffare nullo modo desire- 
)jtus et, quousque ad solidum perfeciior.is 
rMHJTTt nervtTifeiifr, vos M*lltm luctc i*Jiuie 
jjuJiKjLaju penitus oniittcuius; nam gaudium 
me tun et coiona mea ves rstis in Domin<\ 
De bis auttni. guos hi patiiain vesliain de 
diversis iods HdrtAhN perhi>etis varia et 
tliversa docente& luulla vobis iam scripst 

rawj tt nunc ^cribefc aIkjub, doct&fio ft<*** 

Hum tuftragantibus Sanctis ekxjuiis procu- 
ramuSt qui inter Corlnthjos tales esse lor* 
utidaits afcbat: ,Timeoenim ( ne lorte, cum 
venrro. non qualcs voio inveniam vo& et 
tgo in vena r a vobis* qualem non vulti^ 
n« fort* r*c**t«(i1irtn*c 4»roittatinr#%. 5»imw.i- 

tatts, (llsaMtfionts detmrtlcftes, susunatio* 

ties, jjrflatioues, seditionta in vobis sint*. 

/i run ■ . mm, quantum ad iidem rccttun 

pertinrf, non cuiamus, qui ptaetiicent, set! 

cjuem pfatdiccnt; ipee quippe acripait: 

..UuktanT inautens. -fluldcm. et prootex in* 
vidiaw et cotitejiljauein, ■ : mitem ct 

propter bunura volutilatitein Quistuju prae- 
dicant; quidatn ex carttate, srl€ntes» quo- 
main in defeo&ioneii} crangaUi positus suul 
Quidam autem ex contention* Oiristum 

arnuiittant txxi sit;teic l cxislimatites pics* 
turam ae succitarc vinculis maa Quid cmtn 
mlhi est t \)\iw cut ; nO'V: sive per OCaSSio 
nem *ive per veritatcln Chrtftus annuntif* i feu 


AOnLW CT pflSHH MCCTH KpHtTHfiinV KOHTO 

ooedOJHO pa^upawn hhoic ** pawinwHw 

nana, t> «• rbpn« f apxcHtw h xopa or 

ztDVTH wecia 1 - 3flTtwa HCKaxeAa»*» kswcm 
Onriijirjifiwi abjih TpRfiiw flfl ft nonsHHfi- 

care na tcifutH ih» iiponc*eA«wiiH c*- 
t-jiaciio pawiwqu»re hm wrteUHfl, n^H na 
ciOCTtnwve jipyjOR<«. Hmc cbmhtc ctfsce 
p TOft r/) Pt aft ewe Ochcw/ihh* „ho cH^ara hh 
e «ACHa ct 6ora% h 6«n?ffiewmtT nerT,p*, 
KOfho oOifraoa cbca npctioji m npajceji** 
Tc^crByBfl, MDa ira jtonHTBamHre ce nem* 
aara n Btipaxa. th>* « cBerara I^mcka 
i^pKna BMHarH e 6hm 6«3 nemo a 
Optima*, cctcctbcho, m»o « e |WflHD 
OH*t. *thcio BJUOucJUii^ie na tmpsia c u»^o 
-"ii > ^/i^cpfiia ^i ^a hh m"MiuHi4 *n*« 
. '-. in? -i\^ «d ae ._. r/ JKitfciOp watcap M 
■ ■■■-■!' na nc Moxe :ia patfepe u^iepna- 
re*iHu rieflnvTc TEfiwcTM, cto hhc no 6<v 
wiTe iuii*xitoBe.HHe oinpaaHXMe b oTc^e* 
CTi»OTo sh cbocto nivjjiiiwf n npaTvrtuuw, 

w ]'- h ili: ■> s n iJWfl»^ "^ njciic*;* akh 

TcopeiiK, hc uic nprrrfliTfM no HWOfl imhhh 
jia bb <ipocKuaMe; in>K u jiwaro hc zioft- 
a*t« ao «nanffra irpaira Fa r-MriipiiJeJl- 
rreoTO, BHKOia naipwino Be ine bm w> 
oct&bKK a^ «" nonM r uJtfiKo, aamoTo we 

^ ohhh ofo\*e ( ico#fn^ # KPKm sanBHrre, ca 

JOOU1H fl OWJeCfWJlU Ki OT pa3HM UtC7? 

ic »k j^ar na p^ihhhhh etpothbocojioikhh 
Httua, H»e ee*ie mhoitj his imcaxMC, itM: h 
ttrz cc CTapaeM aa hh hauhumm vine 

■ruin, fcram Ct OCJtAHflMe iia riWTHTf H3DC- 

seram ha yHHfun Ha Haj^jiHre, Kuflro, 

OoePKu ce, hc raKKDn hm* Me>Kjy BQpBri- 

niiTCt BBU: abo* cc wipweM ^a «e 6w, 

k8to lOfUH. -aa coj ue tta«ep«* kbkbhto bh 

^ertan, ii na 6'ww HawcpcM ot eac, ne 

OH1BI0 Mt Ke/iaeie, a* hc Om a» m«3 
Mtxjiy one peanpw, aeDHwnaiiHHj raobc* 

pajHof^atH^OflyMBaKH*, meiiHCHMfl, aidrop- 

j«B£H€ h CM>lT>l*t* e - Ike naK o6a*ie. KO^» 

koto ce tfmicA jt.o KcrntiCKaTa Bflpa, DM 

tie tc I'puMstH koh nponoamsar, no kofo 

nponcBsuwiT; dainoro tcti cau c fianataA. 

kaaaallkn: ^Mhkom, HJWtTWHa, or aaBurr 

m peBHorr nponoPHMar XpHcra. bhkoh b 

OT AOtfpa BOflM, J«yrH Ot J1WOOB. K1TO 

wflflT, w (TvM nonaneH aa ^aiiimTiaBaw 
FjwiHrcvuwnv. IIwoh cpGaMt »wwmaMt 
Xpncra OT npecrapafijie KCHCKpeHO, KaTO 
MKC.lltl, ^t jueviM*ttL*ur jciac^.11* ■** vftv* 

iJHTC IlK I k> mo MR CTfiAfl OT TODfl ? J1&' 
KiTO JW BCChH H9UIIH 6ft/K) aapM" CfCJia t Wj t 7, Cip 60-61, W ? + Kcp 3, S. » E^ 5. 77. Rttpcttts Nieolfii I pjpur OnoncfMtf *■ nana ItwcGJaF I 125 lor: el in hoc gaudeo et gaudebo - , Sed tt 
qui haec dixit, audite, quid alibi dkat: 
,PfOfaM auttm ct inaniloquiadcvits; mul 
lum vnltn proficient ad impitlatem, el s*rmo 
corurti ul cancer Ffrprt*. VprumtaTwn in 
lis omnibus adtril misericoidia Dei missis 
noslrii ct future episcopo vestro, qui vow 
jrorruftnt etquilaffredebeati^ abondantcr 
eiudt&nt Scd ct dli sivc uunc Stve post 
haec femper in rebus dubiis et rcgotife 
raaioribus seilem (otius ccdc£i&c moj* 
«wmilcnt apostcliearo el ab ilia Instruct! 
in quibus op<*rtet iostituent el quae Dei 
surt atfuta prarriitziliont docebunL fiMO sapajm HCfwaa ce iijx*iora£Ba XpH- 
croc, h us ro*a ce pajiadv h mf tt p*Jt- 
eatr 1 . Ho *jyflTe OEft uofiroe Kaaa* ttwa, 

npaawoc^OBUfl H3tinraaH\ aaujoro mhotu 

pittdRAfl kiito *HDe«Hiw fc4 . Bee nm ata 

BCH1KO TOBa HHJOCbpJDHClO 6t>JKMe nw 

noMax* Ha Btimn npaTfrimiCH tf Hfl fruie- 

11l« SI CnilCKOLl, Tfi ;i: H ... '..=n i.^j j H 

oOwrtho noyuanaT warnc Tpflfina iy m»p- 

IMHTC ; Hfl H TC (5h/1U CCHl, GlUJO CtlW, Ult 33- 

nHTHaT no otitmai anncr* a oiy^aH its ne- 
npyMeHKt u b ocotienoBfliKiiH paOorv am> 

cTO^hm:ckhh iipetioa Ha UHrtiia nfepkBfi «, 
noyqenn or Hero, in* an noy^anax b ohobs, 
kocto e ixttttttfiio, u me bh npcKMiisaear 
c upjoiewHj* njnrope* a ohora, KflerO e Hace ttnlckin £U4£*Miui;ibu5 siv* quaes- 
vestris. pjout Dominus dedit, 
dlmus, oil quantum potutmuc, sed 
ituro sulficeie ftes* pfatvidimu*. Cum 
miteut e|«scopum Oco concerfente per prae- 
Hultatug noetri raiinstcrium habueritis, ilk 
vus tiocehit owctta, quae ad officii m emmi 
pcrtineut, el ll quae sunt, quae mm capiei, 
ab apostolicac stdis aiictnritatr rcansni^et 
Deus autem, qui in vobis salutrm maxi* 
maai optralus tst, Ii*h>l hj.. l. . cuumjIkIcI 
ct usque iiT linem siabiliat et eortoborct. 
A me iK Toaa umhho oiroaopuxne na ooAce- 
uiannwrfl win rwinnTRamittra BH t "viikto 6or 

HH BHyniH, Ht KOIKOTO «0>KaXM€. HO KOA- 
KOTO ClCTOXMt, **r MO*e flS 6^W ^Offa- 

tk"ibo. A KOraio no ud^ha mhhoct ac<3h* 
6tc Ot ynpauaTa haaptjicrOwnrjiCrBO'ix> m« 
cmtrKon. rflfl (fie bh nnyjH m>r* BrHWi\ 
HOeiCI taenia HertiaaT^ jyiWROcr, h ako 
Hva ncitia, kohio He me anae, tofi d* th 
nay*iH 01 peuitHWtTO na auociwuinccKwjj 
uprtiwi 8 , Ofiaie 6fvr, frrArc e npoaBnr BtB 
sac naft ne^HKoio «ao ha cnace4u*ero> 
net: a ro /lOfffapuiu, 3«»tm>;i,\« h ao *t <J^.i t i, ii> -t^ 2TW2, 10—17 * C(* 344im4y«Ki* t tfcittfHtH L 3, <ip- XVIII J10TAP II 

JlOTflp II. Kp<H\ no JlorapmirH*. riwi pojiCK npca 82ft r, w iWMHaji r 869 r. 
3a wpajr Am nporwrjttfcH np«i «55 r. two wy kt>«ootko ;ia ynpafiflwa femi 
no TwtHHtro ua p. PeflH, 01 lOpa ao Ceeepwo wope, waicmrruwo 11 >U€Vh OTflHeiuna 
NlBeAuapm. BUpOOT 30 HtKOM pciimt wmjui nvrimo iKM:MTwr0O UdttK nApe^M 
!■■ "\ !-.!lhi j ■ sa --- .'i".i. -i: na "lacTw ot <T>paHKCKdTa itMtwpwi, rbfi jcatc Jlorap ttMx&n 
Aejia or sakOhnara cm cuipyia, u kmb-j titaaKouitH ;H:;a c>r Rajjrpara. Ilara Huno/aft I 

C« BWHpOTHBHfl pCLUHTT'/lllO HG p&BUOHa BE JiOlflp IL 

Tyw C rr.vrrff j n;i M3n&arca OT cAno nnnrfO riB xp«Ji Jlorap JK> nana A;ipH*H II, 
ft kocto MPitcjiy Apyroro icpajiHT ■■■[■. --^' paAOcrra cm ot iom, se 6s.iiapiiic « 

IlpH&lHitfT K'bM PHMChaiJi n l-f:*-*i- B'UipOCtlOlO IIHCUO It HaUHfH 8 Got! BrtJWtfi 

fipagf. ecd. Trevtr., foL 24—25. 

MMAHHE: £. -^^V'. Kfttttiat ad titvoikja I/itiutrii LJ rt&s prrtineiilu. MOH, Ep«*cte* 

KTVmhHHA: Cft X /WW, Hbtnlir dp* Cradles, IV, I, op Wi— 3UI RPISTOLAB AD DIVORTIUM 
LOTHARII II PERTINENTfcS nHCWA, OTHACflUlU CE RO 
PA3BOHA HA JIOTAP II Lvtharuts rex Hadricno papae grotulotur 

quod Bulgafi ad limina xanctorutv 

aposiolonua tm'tiantur 

5n:'.-i -'K.i et perbtatissutto liadriano 
sumrao po&lificl tt universal* p&pat Htote- 
ntiS} rtiviria practenktite dementia rw 
iHitemae bcttfmDlB et pra*?*nMs prosper*- 
tatis paiem *t gkiriaia 

Porfo i i J potifisimum ncstrae mentis 
aciim oljrubilavit, quod nos eb ipsa sancta h'puA Jfor v nosdpasAHsa ntmaAdpuQH II 

Jlomp, Kptui no Ctaai^citfiouHiia 6o>kii* 
we/tccr, nO)#w/aBB na OKttRuim n npe- 
O/jaaitH AnpiMtt. nproac h n%paocwui«wi< 
u ftctMCKCKu nana, wwp m causa 3fl iwhho 
&rj3Hctncruu vi ccraLiuc uptyaiftBaue 1 * 

H^o^ho i^wpaqw scuaia «w mhcwi 
^e cawHflr cbcih npecww or&pi'faCBfi 


tatlurit* U — jTwp II 127 sede repellimuj. quorum pragotitaKi el 
alav) ilium sanctum matron ctdcSiam di- 
vine auxilio pie ac fidtUta patiodnaute 
protexcir. Kt quidcm ultra quam fan pc&~ 
Sit rcttgratulamur. quocl Bulgares et alia 
paganoruui Icutas ad liiuuia sanctorum 
apostolofiim invitatur, iiniw* quod sane t a 
ecclesia iuxta vaiichtum propheta* dilatal 
locum teuton! sui rt lottos lacit luakukrt 
>*©* nc pcl1f> taNrnacutarum aunrum ex* 
tendil. (fcpistola XVIII, p. 239, „_J nac l t quiiro npaji«n u AW Crtaroiecnreo h 
npr/uiim c* fipaittf/n <wt*m wafiK^-in^pwia 
u c 6Gacnn noNom ca a aamHwana/m- A 
h<wp*shmo ec paajvjMc c mc, 4C tftwtra- 

p«Tt H Af>>TH £HBH tan'lliBUH Ct ItpKWlH- 

4at iri>« upara «a Cvcttfft anOciWH hah, 
no-cK^po, *« ceerara ti-bpieaa, c%r«riKi 
npucKaaauucri: na upopona 3 , paauiupflaa 
uwctuTO na najiatMTa cu r y,B>Ji*aBs ***• 

■:<r'. H ;:..\(i KOHWTC HO mi:. ;;■!,-■. . i Jltt*f> II te rii^Mxn M^(tKKHjWH'ni "iff'iirH^ ma ItoHon* J, kC^O Gut r|ioi«i v 

h rti '"in .wjriirivM t ouvmwtc* * Bml Ufa*. M. X XIX. XPHCTHAH APMMAP 

or MaKaciiipHTC na Citrao m Mmmcjw (Bewm) W)«umip kt>« hWHrcji^cro ot 
Mat* B to*h *o*e*iTap ainopbT e A a> n«Kf* hhtcp^chh hcto^iclkh owm 
Tana Hcuip^ep rnft CDWItW aa owbcrBanero h* fojvapmc. noiCBa cncweHaKHc 
m *hho « NKWwna, w cvibhowto * uhuiho npcs BToptra HMWHHi h» (X b, 
*v*m ©70 ■- 

H^AHHfetOrirtanlUfuAnurtCw^fer^ mutt fiipwJtio * MMlfcatoa evwgHbNi, 
PL CVI. WW. 1262—1514. 

KHH1KHMHA: £ Otwftr. Uta Cl.ttfe* v« Sl-vHrt und iHr* At*U*^ vm Mrthnj*. 
9 Ak, WH3h Ifcrtir. XXXVII 1^0, tip •#& <*. - ^ ^'^^' r *» »ta<« '^™ ™ w 

«»« ** » tai MH « ft Jud«i*™. Dm *• ttota auto*, MR, XIV (CSVfc w*rJW™hr*. CIIRISTIANI DRUTHMAR1 
CORBFJEKSIS MONACHI 

EXP0S1TI0 iK MA'ITHAEUM KVANGE- 
USTAM SfPMfTHAH nP.ViMAn. 
KOPBEflCKM MOHAX 

KOMEHTAP KbM UBAHTE-FIHCTA 
MATER Dc Buigarorum cornerstone 

Nam ct rn Gog ct fo Magog, iji« sunt 
gerttts HucmofttiD, quae eb els tiazari vo- 
caqtur, win una gens qua* forlior eral « 
hb quas Alexartfff cmulLxerat, circuraita 
131, cl omnem liuiaisrauirt obs*rvst + Hul- 
garii qunqia, qui cl ipsi ex ipsis centibus 
SUr*t, tjuotidle baptizanlm, (col. 1456 AB) 3a noHpHtnmnemo *d 6tJMipiitn£ 

3auiom h y ror« y Maror^xorro ca 
kvhckw uacweiia v name <rr tax ce iispiwaT 
xasflpH, cjilo iwewe, aoero (feme docwi- 
ho <*r ruiewtaaia, kohto rteurc CfcCpM 
AMKcaMi»p f , e «m: oGptfa*o h cmw 
BairwiHO mnawva. W tfwrspuie, Kowro 
ra cmilo or raw mcmcm, cr nnwpT-riini C*pev Aj*Kr*tMn»p Bcjim. XOHiwt* ABT€PK Ct OfcCttftMUrt 46CT0 «S05|i» f»irK»1r lUeWfKfl. XX- AflPMAH H 

Anr*«» H 3&extn nUKMH npeciqn 01 14 ackcjuiph S67 r. ao 25 mo)* 
CT? r. Toft rhrMUiI nana HKKOflafl 1 a cc on htm Jia IBOBH» iwrowTa uiMomin 
Ha rocuoACTBO m* cmtckkt* baba«t€Ah. 

AxpHU H ce H3nec«/i w a patfornT* ha Hapwrpa^ncaia u*pw*fl* Ob6ophT B 
1 1 api f ". npea £69 870 r^ Ha koAto npucMmiytiaJiH k«to npejicTaBKre/iH ho Phm- 
c»t* ivbpirea flnava enwcKona u e«n mkoii, ocmwf 0hbu]h» naipaapa m ^ciiphmtcji 
t* PuMrvm n-Krwwi <l>oTMfi Manx AfipHM rrffcw He yrnftt la mashhh nea Macra 
eta nanciooTo npaeRuh ipwcrnsHrTBOTO fngiraprcH HapojL 

T>k U noMtcrtHH m'>mt s km ot ;»bc nttcua Ha nana AnptiJiff II — ejxnotn jio ftuna- 
parop BacitJinA 1 « npeawioHac/KyuwnH'ir KonoaHXMH w ilM, a ^pyroro jo nair»n- 
apx HmaTRR. B IftpnrO narara ttcrojijiia, nc naTpuapx HrHamft ksnpawr nyXOMfl 
ivu&a it ft E-nropri/ata ir>pwna. ki*r kt<ti!.i~ rftf ynp^KM n^Tnu.-r*?- MWOTO ISO lit- 
rooo aapftflUPHe rt3runciano flyxoaeHrtfio fiioo nsroHciio or truirapHa. 

lUfBOTC nacHD tf hhuimuo rassiio e^a ocuoaa na Cod Valir, IaL 49B5* tol. 
!fW-163;God. Vatlat 5749, lot 126-127; Cod Vat lit. 73W, loL 943-949; 
HTuporo — bw ocHOaa tta Cod Mcnac pace 136, p. 100 (B). 

M3AAMHC: £ Ptfrl*, Hartilanl 11 i*|*it cpitfclot, MGH, fyl^tolac. VI, op. tt»l-/*5. 

KHHMtfUHA: OLJ M0HI HUtoIrr dc* cqfidhfc CV, 1. CTp. 534 $37. J i fl wa junq Mcmmm, 
L 2, dp. 162—156. H*. Cwuptw, Kpran itcrtfttn na cmp**™«*w *w«b*- I, Cac^** 1944. eip. 417— 
4M — A £i. Ktxi/xo*. KwpRrt a WerouiB a Pan a rara Ajpaaa I. Hflp. OL »t 1, 1MG-19-.7. 
CUV W— lift. Oft ^HcnWttrt, Byjantinttacta. I v p- 214- HADRIAN! il PAPAE HAnA AflPHAH II 

E.K1MOLJIC riHCMA 

/. Had/tonus II papa ab ignatto patri< /, flana Adpu/tH II re onjWKaa. v no* 

archa ftolgoris antt&titem comecratom mpwipx Himmua e hoshohua emtcmn 

tsst eonquerifnr m 6bAiopam£ 

Hadrianus ephcopus srrvits f*rvoruin EomcOfl Aapwaju oiyra na Oowwrrc 

dd dlltclfcsiiu& at apiiitalibus liliia Da- cjiyrn, ao npc/nrt6BMHTC ch flyxoeeH ch- 

sfflb, Constantino *t Lfoni, piissimis tt Hoet Bacitrwft, KoacraitTHH m JlfcB, npe- 

tfaniiuillissimiS imperatoribua 6/iarowrHBH n npecx«pc«H BMtJcpaiopw 1 . * Mtmcparop narilllW 1 WatWHKD fft07— Sfi^ m wnewn »ao»f Kohcwptwi a Jtu. 

17 ;1#T(fc**n >qwi|« it 130 IWllBli II r*i« — nana Aipa Est pnetfica tt aliod, quod prima pie 
litis veslrae opera %«l circa sedis aposto- 
lic^ prions btfnlgnltfllfc indicts contia spcm 
imUaiu decoiorasse tfouvitjritur, ircntofutv 
rtitiw drsfTuxis&t prubatur: videlicet quia 

f#vOdC icjtto (td4cr ct cocpioc^puB i*GGt#r 

IgnsrluM In Vufeajum rcgkaie couseuan 
pra«unipsit arrhstilein. Unde miiatj aumuS 
et. quod a pla intention* vesln r«-tic ie- 
veisi site ad mod urn obsturuhniKt, . rcm- 
tanwr. saltern nunc km iJictmit revwentis- 
simum praeMilem ab ilHus rtpionis Otsposl- 
!i i- -■ salubrious OTlitfc, UlC^umuy, COCf- 
cctc; alioquiu nee ipse canoricam cltugiet 
ultionem ncc hi, qui pfecsulatus vel litems 
officii stbi nemtn illic usurpaut, cu;tt tn~ 
cctrotiumcatton*, qua litn tenentur astrtcti, 

*t!*iM prftffii ;;t'jii t ;iliiri r«fphlin1 Data llil idus Novemb., indictione V + 
(fcftotola XLi, PP-759W.U; 760it^>; 76l») OcBen Toea hm8 k Mine ^i yie, hocto 
hbho c oacThwio, TTT>nprKM nanKTa nc- 
WW (n>P«iTe JIM* Ha Baujero 6*ai*o<«c* 
twCkjif npmmre bq irp«Mnnt<>To6flar<>pa^ 
uwioxchhc cnp4Mo anocTWintiKKHm npe- 
*roaa, «ntt KApvt 6*©<»tttfp»*ft r*i « yuotuo 
»hao or ochobk, 3atuoro c actio, ■* c 

ndlHC OAOtfpCmi* H(1HIHBT tSpiT It rb*fTHOCOU 

Hjuainfl 1 t ptUHJj £3 p^KomuiOMfd fnMc* 
icon o eipOHara ne frwirapHTt. Hue cue 
myAewfl or Ttwa u nonra cwanHu, «e sh* 
ct* orcrbmwH or BanitTO 6aaro<tecTHao 
yctpahe. Ho uont ctra, ucwhmc, iMUptTC 
c iioji*3hh cvfii- 'T-i.- h'imv new yna 
Mean irpcACMmeJi ot pasuoptiKjiaiie b 
tsiAii cif^HA. H npoT«B*n t/ij^aft « C*m 
toft* hc in? H36true KaiK>iiH4eCKo Harasa- 

:-,r-nn;-Hi ks erwcHOij wjh Ht Apyra hhkm:- 
aa juniJKaoer, ne mc OT6ftn«T saeiHO c 
owrbHBaiLero, i»evo wm c bc« Ha/ioaceno, 
n aarjfiara na co6cTnennn CM «ihh. HI HOTWRfW, V KMflKKT (871 r.| ?. Fragmenium viJolae tfudriani ad 

Ignatium patrtareham t in goo Interim 

Roman&e ecctesiae in Bslfiaria illatae 

diatononwupx ex tattiS promottones 

repre/tendujtiur 

87 1. 2. Ornnx t»ro Jijtcmo ha nana Adputo il 
do nampunpx PizHomud, noemo moS to 
ynvpsea $a tuiHecenume A [&Atap#R fl6u* 
du na PttMCKama tflpfCSe u MMkmo 

ttKOnOM&*/l MftpMHB M dflHOHIL 

871 r. fwytmiaz nt^J ioi'tw «^/«p< /m'ewv v>Ak 
(rf* ^i4» st(**Hy.h]-ft>#tiv sum til *&&;&&> 

JbmMWcn^ rfn &&%&&£&&> w Hcay taO tf**^ 
*fc i^v /(oti^f/rt *■■■■■, <5iW «oJ cfe rfoa^ 
^alrxMur. 'it'flfi ofo o» ^A5to irotm, /i»^>v 

rfff ^ fW> ftHJv<fc*^ .(It^ WWW"* *«- W iihcbv i^tfa *• omitHeM MHcro no- 
jipyin Hfiua, nan hbiukt^ CDtmcffUB fa 
6w*n M3roi«enif c ixvum uoaop h cpaii ot 

ca 6uh npon^jifHH orniw c ne muiko 
ocfrbFAneHMp, 11 to fea na e hmwo u 

TCBC :;: l- , .il'i:. 1 .'... B >\ v ii|'. . i.j -nc 

;!■*-«- HP ii Ml/ CBHKfiHH "1 C1>Q 3t 

TOWL H n4 aKO T ** TFbpAMUl, ^ CMt 9ft* 
Opel F! Wilt MO UUeuHUJliHlY CtfCutcnnun ih 

!' ■ ;if i.n: ."■■iiii'i . i r .■■ ,.i'i.~< Jla MV>' "T r 

cncuwiiwiTa cTpdHa 4 ,!!!* ne CTrrtmBueTi/M. 

Tc Cfixa np«*Ti»pJKeBHUn h cboSuihkuh bi 

■I 1 . i Mif. Ma Kdrrrk -.*i»raj«ntMe n saC^as^ 

cipa***T*< »** fiurapm^ ho p » idwtste 
m>pFpa, npcwf, Karo aaatiae Toia, th Hr 
rpttfisaujc 8 crimum m» &b*rapHTc attmo 
doj:o6ho £a ftipiiiidu. .Vanaxue. <w I Cm 


WrrmK r. i tiiKNC Ot nnpM^>x Hntfni\ Rt*ro ire c 


tfaMamftl pfip* — rtww Atynt n 131 

/vemfa «5* -aftf(p» Sgar tjuk AtfJ^tfrcwTfr*, ftKpmHTP n UFCrO APJTR HCWa, lipOTHOHU 

Aiid dh «=( to€tc rw rA> wwri &*£ rar »a apaw«iaTs Ha othhic v Mtxuy kovto u 

Aooeftp Wj.ru> AtaxAvou; i^nfitt^tpOr^ havria TMa; HMTHfiWlll BrtO fie ptKOIHWCnKWIG 

jib v*& rwc mila nar&tm* d)i& dlj xd tjj iiaGtpsQ ttwoh MHfflmi 3a ^hkobk. tOero 

ofo fytoeir* At fa 9 vrf Ani/w *ro*nc jipeBwrre otuh. no a m «otmbhi cbb- 

Mii^y *^r cIpotk tlaC**. (BpMoIl XLM, k«hhh »ce^CHtwi C"bGop>. A aHacte aofipe, 

p* 762) « *oti«doto najKinc sanoraa <myiL Ct*m ryv* m rt60F< t XXI. HOKFbCTBAHETO HA BABAPUM 
H KAPHHTHflUM 

MuUy ujjwpiwre en*jienH* aa «Gnocrra M apxwenncKonnTe or 3ajmfl>pr 
&HAHO uscto sue Ma nobeci»Y8ani«Tt> aa vin bbhWCtM a»rop as noKpfccnwH^ro »a 
6anipqpTt it KapmiTwfiiiHTe, nHcano b 871 r. AnopM, H9TMXM, e 6n 6vuj»k h» 
iiip^^HWTc £efiuti b 3ajii;6ypr h ncwneutfajino na fauna apxueniiCKon Amjibhh (&59 — 
873). no TOBd BpeMt MtHUlHft tK** e Oh/i p wwiio/ioach ur uaiiaia aa apaJwiiHCKon h* 
[UHOHufl. o6a«e * C«a rccp^mnst Bpawjipilnu m hvuckoio jtyxoittNcroo, KDero K 
mqtao m ce yjn>pa&» & Ilaiiomi«» cwi k*to tjm ct nofiBMJiB nponoeommn KB cm- 

TttFCKH fiSttK* AillWITbT Ha »Ho#* pfcC7B3HeTO Ha faKlpUH H KapKH7Kftl!H" CH e DO- 

ctbbhji *a u*J M hokjihc^ **c HevnfHT* apxRemcKOiia HEI Hti^pmecKc npaso Ha 
jiyxoBHa enact b IbnoMtft n kc M*ro;itiH h*3ako1!ho t Ghji MBBMV ^» qWUUKKOlL 
Tnwt ryiMernnK euiwn.) bbhccjl KaBOpeacaaBftHCKaTa Kcropw*. MtKfly apyroro aB70pw 
ciKKuchaittiH uCkiobicjictboio, *te MeTGaHfl c flff»oinicp«TaTfi cjiaaauaca a^Syua iiaMccmn 

/KlTlHtChUi: P3HK H JI3TUHCKOTO i'<Ji ■ Ol) tt CMKC. 

ABTOpvr flflfw CBejiciiHfl 08 MCTOpwna aa Ubhohmh, Kkpwtm » 3ui|6ypr- 
mn n%pKitt or upas na VII * *o RiopaTa pWO— Tfl na IX s^ WO ok>w*h3bs ■» 
hbkok nopaHiuHEt cbtinun. Toft Hsnoroynajr rrapw ipotiHini h jok>m<?wyh — xpohm- 
Kava ua 4*ptjKiap«P, xpoaHxaTa Ha Kombc MapigJiKH, KJ&flBeiicKwrc jteT0r«<rw, JIay- 
petiotiMfrorT« rewwiHCH MaKtHMuaHOBHTt neTOiiKCM h ap. 3a crfuiHim or no-noao 
bpcmc roll Cb6p»K dRjMBM or jikhieh N«6jiiflX0TtJiH h yuacimmn, a WHO! CMtelM 

T>k ca noyerTCBacBtAtHmia aa Ghictbotc wa vuQMftua khss IlpuGHna a Bw- 
rapna c«ji 830 r. III nponoaejiHWfCKaTa jieflBotT m MctojihA u riaiioaUH h K^phhihs. 
B ejiKa ao^aaica (tixcBfptiun dc KajciiUnis) ce caoMCiiaw aa cw^pTTB Hfl Merowft (88fi r.| 

nO-r^aBHHT* pTJCOItMCU, ETb3 OCHOBa KB KOKTO If HBpBJXWQ i i^ - ■ nu '■ . -, CC 

k»MMp»t b Hauwojia^hara 45«6^nor^Ka bia Rhws : Codex Vifidohonenst« 596, oi XI & (I); 
Codes ViixtoboneiteB IC61 t or XII a (2); Codex Viiidcfcoiur<*is 54G, ot XII b. (3); 
Code* Vmdofconensfe 4&5, or Ml— XIII u (4):Cc<!«[ Vindobonentfc 434. or XIII— XJV». 
(S); Codex ViudcbOtic»aia 1524, <yr XlV a (6> 

U3jlAHHfl: IP- !Fflif^n*fi*A. ConvoiioB4J^rtorum it CamHanurum, MOH. 5S. XI, cip I— IX 

KHM*HMHA: ITaWnft^A, DeoL»hLauiE OtsetocMMiuciUB ka MftM*ltei t I, <rp- 291 — 
CHMiOttn « dc Mifhoik. vuta dft fiyianre, rragant l¥S3. pp. »l 271. B> A &rwte«*. KHfwu r Cuuvucto BtijKwkiiuni — IVwjim nttimo re Aewfwi! 13* CDfMl J9H ap. 234—256. — £. rcaptt**, KBpw B Mcraitlt ocpwHW^wWi •« cu«n»«ff A.CONVERSIO BAGOARIORUM 
ET CAPANTANORUM 

/. Prtbtna in Bulgarlarn /ugU 

10. Enumerate jta^uc eptefrtpis fuvavfn- 
sium, con&iunf, prout vet ac jus in chictitcis 
tmpeiatofum et regum Kjancortim M Ha- 
goarionun scriptum rfpperiirtiK, wire volen- 
tibifc inajulestai*. PosUjuam *rgo Karohia 
imperator Hunis reteclte eprsfDpatus dignl 
taleni luvovensfa «:d«aac eecturi aiiiitn- 
davit, Aruonl vidtliett archrcpistGpn ft bbIb 
succesborlGut teittikki pcifKtualiler alqu* 
fmndi nerdonavlt, cotperunt pc(HiU etve 
Sclavi vel Baprarii inhabilaie terrain, unde 
llli expuki auul Huni *t inuttiplicaM. Tunc 
primus ab unpcratore conatiaitus cat con- 
fuiii coiues Gotcramittus, secundus Weiin- 
..l .ir . tcftnis Albfictis, quartus Golafridut, 
quinlit Ceroldus, lulerun veto dum pcae- 
dicti comitcs crraitalem prccunataat plagam, 
tiliqui dut.es uabitaveiuut 111 iltfi paffihMS 
ad iam dictam scdem petHnenttDus* Qui 
comittbus prai '■ . ■ ■":; fuerutit ad bo- 

vftinin imfwaJrtH*: ruirtrlirn Ortitmip sunt 

Priwizlauga", CemCMi Ztoiinar 1 ; Eii^r*. 
Post ctos vcxo duces Bagoaril cocpexunt 
pratdictaiTi ttrram dato return liabae in 
tomUatuin, nomine Helinwiras, Albgwtao 
ft Paba His ita peractts, Ratbodua suscc- 

pit dafcrttione*" t*»rtnmi Tn miiiv vparirt 
taupons quidarr Priwina rxulatts a McA- 
maro duce Maravorujn supra Danubum 
vent* ad Ratbodum Qui statim ilium 


A. nOKp-bCTBAHETO HA 
GABAPUH 1 H KAPHHTHfiUH* 

/- fl0t6uHU nsOnttG BMtnpux 

1ft H tfcfc, crea i«to naCpoHiMe wsa- 
itn ijHiM*-' ^iiKriconK, ["'. rt ociitTawc Afl 
WflOWllv nprj^ ii.-;j(Ki:-i:iiruj.MHTt voi*y, ni'- 
€70 Ba«piiJiMt ODHCIBO no-nwuo b xjw 
Tiifk^-ir mj) vMneparopRTC H Kpa-Ttie iia 
<^;>auuiiv w CoHapiiuTc* Koiaxu MMiietaTCp 
Kdpa* t^en uporOHaaHero m* xymn** yjio- 
C70HJT c enHLKUfin&u tau >jiuj»>r^e^i »a 
lOb-w-'CKT? irbp«3»a M t pasoupa cc, npe- 
jiocranHJi ica apxHejiHCKon A^moh' h «a 

HCJC&aiV ■.;■.■ :.'ji:i_^ ripa&OTO £a Aa^MST 

m Ai ptAofto^ffT na kshh cpTMena MM 
« 6ft&apaHTc, acnoituuin w ce noUBtl 

U JCMHia* OTJLtW (&UH H3TOB*aH lyKMT*, M 

M cc y*iHoacaBar. Torasa MwncpflTftp^T 
RasnaiHti -a i:ptfi rp&<]> ua norpawwHaTa 
ofi^acx rftraMM 1 , « ntopK — Pep«Hxap T ( 
sa tper« — Aartpia^aa senrtprH - Tow* 
^puji, as n«rv — rcptriui' 1 . Me>KJly»p*MCHHO 
MMre, rnriiTr rnoMriia'iKre iratbobc. aanon- 
hj^ih A** yupdaflmaT lujunwdia vGaatt, » 
TtaH XM>?, KCKTO np«BOM«MlBT tTlrH »^3U 

Mara ee^e f jiapxtra, wHBceJiK »hkoh khjoc* Te 

ue U0AHUHW1H ua CDOueuaiHte ipai)xwc ft 
CJiyatfSa *w iwncpa?opa- H«€»iaTa bn cu; 
ripuwwMayr^ I Vmhitr Ctohmha FtranP. 
A oieji TAX, cnopea eiiHKTa Ha K^weie, 
ytipaiiMiejJM na ciioMenara scmh CTan<wn 
figaapCKHT^ xepuiHti, HueHKu few H i) 
ArtHTipftfi ■ llado. dea k&to tobh Oh<ki 
wirbniinrrto taica, PaiOoj 1 * ncefl aflumraTa 
tig nj^rpfluu'jusTi n/inara fin Tiiua up^nr 

hsk^h cn ripurinua* , rstouck m khhm 
ii£ MoptiijUHiv MohMap oiB-fca Hyaae, otm- 
uru rpai Pbt6oa. Tofi ae^Kara ro npra- m *^pS: Snlibw.HiinnCBnlB 7W r- : roicpi«^ay*fTa».2r + UcwtKir«flf*u hwsoi csrapiuiK » Hi5 r. 
*l€(<ki: ifrd* t. pQIO c AaOpHhC*yi BWtttiawnitTO.llOKS ATadci**, b». MOH t SS, XJ, op, 11, fit* 47. 
1 MpKOHtLUyrs* HcMkr^, Cvottwnp^ Qmp O^w khh# (^ikvx) h* Btpmom i» a|>«weTf> Ha K*pfl Branitx ■ 

^: -!■!. -. .* i«m^k l P»r\u ciwn w*iwai km A*g|t»mf ^AMtmi* B fiW r. ro* M0H a h*w«wct 

MA iv am ««Tajo*H or AUQm Hkbk Tofl f*n npuapmcaw; *■ llJPJ9prcMI ipxacrwtcriPviC-AU. 134 CtarTOTlo fo£TvrrkNnran — ritt^vnMBCTO a* fefeifw prjifsentarit dmnno regi nostra Wttdowico, 
tt aro ius&u fide tostructus baptuatus est 
in <■ ■ t. -.!■ sarcti Martini loco Treisnia 
nuncupate, curie videlicet pertinent! ad £e- 
dem luvavensesu. Qui et postea Ratbodo 
cnmrntssiis, Allrjuod aim ilia lull tempus, 
Inlerim exurta est Inter lllob allqua dtesen- 
siu B ijuaiu Pjiwina Uukus fuftiui iriiil in 
regionero Vulgarianr 1 cum suis tt Chozil 
Uius ejus cum ilo. El non multo post de 
Vulgaris Ratiirari duels adril re^torem. 
Illo^ue ttwjxne Hludowittb it*. Bagoajfo- 
rum misit K*tboduro cum exercitu multo 
ad extern mindum Raflttiaruni dut*m. Qui 
dUJisus se defend! posse* In fttgaru versus 
est cunt suis qui caedeia crueninl Et 
piaedictus Priwina substitit et aim suis 
pert rami v it Ituvhim Sava, ibujue susccplus 
a Salacftone comite pacificalub &l euia 
Ratbcdo. (pp. 134,0— 135^) 2* MftJwdiua in Pannoniu sUzvUe 
prtuAUM 

VL Qui inultara leiupus tbi dciimaltts 
est, exetcHH suum pctesterive ollidutn 
acut illi licuit arcMepiscopus suus, usque 
dirni quid&ni Grains ♦Methcditis "orotrtt 
: a .i. ii( : inventtfl Sclavinte litterls Hnguam 
Laticain doctriuamque Rcm&iiain atque lit— 
teras auctorales Lotlnas philosophic* super- 
ducecs viltscere Jecil cuncfo poputo ex 
pane niters et ruatigelta cccleslastiruniquc 
offiuiuu iDofum qui hoc Latine celebra- 
vejuiiL Quod ilk Icrrt Don valtrs sedem 
repctlvit [uvavenMni (p. 1 39 4 . y) 14. A tentport t£itur quo date et prac- 
cepto domni Karolt . pen ■ e orientaUs 
Paiwotiiae populus a luvavensibus regi 
roeplt pfMBOnus usque In preesens tern* 
pus sunt anni 70, <;ubd jihUu* epbeopus 
alitubi vcriens prfestatcm habuit ecdesias- 
ticarn in illo ronfinio nisi Sr trhurgi ■■-.-■■. 
rectoies, neque presbyter aliunde venkns 
plus tril us m. .■ ; fhf suum ausus est 
cotere ofikium, priusquc suajii dinuswwiaiu CTaiw/i Ha HafrfMflrocnD^pirpMyiin^eoii^ 
Ilo ..ir. ll.-. JJii^ii-i Tli.;..: mi. ■: .. _-.iiiL'.. jj 
c ipHCTHHucicaTa aupa h Kp^cTen b utph- 
aaia Co. Mapinn b MecTRorrra, ftape* 
«H3 'ipe«<r«a* t kohto npiiHajLJieK^ Hero 
epcflrn*e»K) fn»« K>najifHCwaTa enapvHs. 
Cneji tobe nue <iwi HarpaTeH np« Par- 

"-'_l H LLt--;j.'...! H3BCCTHO BpCKe C HCJO. 

Me«jy TO»a Bcpej^ m ffb^HHitnajto WKO- 
eo Kecw*^jcHe»KOfcTOH3iviaiiiiijio npHOHHa, 
h rofi wa&rraj! b BvirapRfi cw csOHTe 
Aopa, np*upyaiCH ot outa m KuwA A 
»e cntR XMTC apcue OT&Kir8pHT«TOft npe* 
v;i'U7 o cTpanam na knim ParHMTtp 3 . no tobb 
in ■ L i.j.:.. .■.( i Ha CauapuuTe JIxj&obhk na- 
npaiKa Parfioji c roatM* boSci^ sa a^ 
H3rOHH KHB3 PaiHwnp- Kato He SHpBaJF, ne 
wjMce ;:a ce OTCpahHBa, toA aacAHO c xo- 
para ctw kohto ue citaouni ot CMtpr t ct 
npeaaji naftRrciBa Cnowenainirr llpwOwiia 
CLiito Oiiejm/i n ci>c CBOwre xopa npeun- 
Haa p«Ka CaBa; raw, iipwtr or kcmmtb 
Ca^axoH, xoft ce nnwrtpF/i c Partn^a. 

12. Tofi* ocranaji ran ^>jjro Rpe*te. 

kbto H5nwiH(re« c^ymCem ch iruino- 

snacTKo. aa kosto C*« yat/iHOMomeH or 

c«o« enwcKon, ^OKATf> Kafrn^eTTie *A«n rpiiir, 

i iimc ^iCT.'nf 1 ^, P3Hauc|)n^ cjmasi[nc& 

as6>> H Hi f .--: '. ■■: :-^pO OT ABTHHCKK 

ewn( y<ift<iieTO nfl Pp«fKcTa utpKM « 
CBemeMirre xaruncKH khhtw, TosaHacapano 
UMHfl HapOA or fTpsitara [na ciatuM*- 
ie] jia nptttKipcrnt aKiypotura, tvaure- 

■ .1.:. II ^t^OSH&Ta _-. --!/_■■.. Ha C4IC7H, 

korto m npmK>naaeaAtf na j:int;r.-:s: t. n:; 
Karo He .'■.-..< n jia nperbpcm TC«a, K«- 
$ajin ct Bt.pfiM b K)BaBei»craTa enip- 

14* Or apeMtro, KOrato iiapoa;i»T na 
h^to'iiw IUhchua c nceeaaeHH* h aauoBea 
na rocnojapH iruneparop Kap*i santNHaJ. 
Aa ce ynpan^Htia ot popoBettcKHTY upea- 

CTOffTOPI, AO flHCC « M3WHBWJH C«tt«e- 

ceT h ner rojuiKK, nonoxe hiucoA ennCKon* 
unwhA oTHHtrb^ie jipyraje, ne t hmsi/ l 
UbpKOB«ara &mct BtasHrpahifWHacTpaHa, 
DCBeH 3ajm6yprCT<KTe nreflcrcirTe^iv khto 
o^k uhkc'K upcCBHTep, aOutwi OTApyraAf, 
ce e 0CMe.in3aji na nsB^piuM OoHecTBeHa *J 'M l^ffJm 7,A vl^rb f fulgirijra tf m tlfif&wtt, ao-ftn«}io icnaa ua ItaHcwu (C6^ - fe?*l> * P^mnup. jrvpuicKh kb»3. * ft^-nn (hut tOflvmift R^tffktfiai* — flftYpvcToaffere H£ Saarnii 136 epfaropo pracwntavi! epistolary Hoc cnto 
ibi ctowjvstuio Iml usque dum nova Ofta 
rsl flocirfrfl Medtodl: ptrilMGfALfo mv,,) CJiyaiUa nc»e« ox rp« mMM npttP fla 
e npwicranHfl na eimcKOiia urnycruTCAHO 
awCMO- To»a Ohao caa3»aNO ran *OTora- 
na, AG Kara cc notiBU/ia uou&Ta uiKQ-ia »a aEXCERPTUM DE KARENTANIS a OTK'bCH 3A KAPHHTHHUHTE X Mettiodias slcvias Utteris adhmentis 
Ofiud Carattianos stavitt pratdicat 

Kartntaiifc pnmo pre<licavit McOesius 
episcopus missus rt uonsccratus a bcato 
Virgillo sub Pipplno Francorara rege. Post 
hunc missus e* consecratus esl Ttitcdortcus 

epl C( pus in prtsentfa KaroH irnperattim 
*b AmoM dreharpttaftpo. Pod hone Otto 
ep&copus cciisfccratus ab Adrlramnio ar- 
duepiscopo. Post hunc Hosbaldus ppbeopus 
sab Linpiamroo et Adr Iwino arcftiepiscopfc- 
Huic Ostaldo suiptit Nkolaus papa duos 
canones qm in corpore decrelorura Inventus 

supcrvenft quidam Sclavus ab Hydrfc at 
Dalmatic partilhus rrTnmo Methodius qui 
adinveiiit Sclavicas litteras ct Sclavice cc- 
lefcravft divinum olfickim et vfltnen fecit 
Ultnutn: tanrtem lugatus a Karenttnis 3, Memo^uA usniMupa cAMXHocama 
aa6ym ir nponoendiQ Ha cjhtsxHctw 
9 Kapawmin 

Fh>P6HffT UPOIHJBWHHK MC«Jiy XjpHK- 

tmRuhtc Ohji crotCKOn MoJKGT, p*KOnwi& 
.iokch ■ Hifiparen or Gflaweitra BHpro- 
jihTi 1 no Bpcuero ua <JjpaHKCKHS .-.. " ■ 
rtanwi*. Oca Hejo&w HSnparcH ran Te- 

o^aop*ru, ..ii*-- u**o ftwn |TR*Yinnn*m#* *• 

euuiKon or apxMCniKKona ApiroH b rtpn* 
CfcCTBHerO «a wnepa'rop Kapji*. A cau 
hcto 6nfl pwrtin(Vio*c€H aa enHCKon Oio» 
ot ayiMtuHCKon AjicJipak. Cjicj Mronx 
6iut pTiKOCKMCHcen sa coMtfH Xocfaju ot 

TCOtt Xocfia^ji nanaHHKOJTAfl* naiTMcafljffia 
kSboM, koiito ce HiiwpaT b cfiopHwea na 
WKpenrre- Hs»emm epcue oieji Hero 
jiorirt-i mkk cxaK«HMK or npf^e^HTf Ha 
McrpKfl k JlafluattHB. na mm^ Mrrojwfc, 

TOft ■WmwlWlff <io*KecTBe»ata c^y*6a 
'-: caaaflHCKii u craHaJi np«*Ha u ce 
HiOttaiH MiwicKWflT ewK. Hafl-nocflt npo- 
rc«eH or seiorre aa KapnhTnfiui*Te ( TOfl 
otmutu » PAopawn w t«m ce nounsa/. 


„ sjif'-'f j in (741 ' XXII. riAnA flOAH VIII 

Bcmh VIH wir-.ia.n nanCKH« npccrcui or 872 ao 882 p. BMDOJisyBafiKB tt or 
cjiaSocrra na c^BpeMCHKJire en 3anan;HK njia^rcjiH k tyea&EAR, rod ch nocraftK^ 
uHpoKii .-:■.'. j*j« za MiAMiHe naucKjrra mjct. Ha cbtiopa b PatM-ua upua 877 r. 
MfrmM, *fc HMcuitto nyxooencTBO, kbkto h BHctiMrro, c Htnojmjifto npea cb*t- 

3a GMrapocara HcropHU € or SBaqeBHc ctjihobhuicto ki nanata othocbo no- 
j>oxrHHeTo wa BhJiiapHs b uitpKOBHO OTHOurcHHr. Roan VIII hm<ui sa ur.i As nocraBu 
cpue/ura xpucrsWHcroo BixtrapHH tiOA okjht* AyxcBua a-iacr. Or Apyra CTpana, rod 
*H«Aaea aa c* cijpuwi c ualfome i« apafiwre cpeiny Htmhm, mo m moiw nopaju 
CC3CK.1HCT0 i:3 SSnaSHKTC B/UIA€TCAtl JK Li. J ;,'Jir noucui or TflK. 3tTOBa tia tiara, 

pa3 L )KT3fiKH KA ClOMOLU OT pKl-aHIHIE, LiptEJHa/1 *l\>IKfi c4 ..U/pliipX H U*GKB3/1 £& HO~ 

ziyw Boe«Ba do«oui epeety IpttdBR b ayxocno noji^meiiHe ua BuirapHH. Toft ofianc 
He noewnta* yenox. 

nana tto«n VIII ce naMf cw.i AK-nmHO b rnopor^rr OKftro KHpwio-MfTOaRfBOTO 
Ac^D b iiAMfwnn u ^inpaBMa f rsm nuDmrewD onroiiiftfMc kt*m bcto. ioh noTBT.fV*Hji 

KasHataKUiero Ha M*toahA si a*xwKOt*opaBtKw apxH?nuctinn w uy nOMOft<aA 
cpecny hcwckhtc ^yroBH«uH, komto ro 6kjih nccraBMH a wcbt>3wojkhoct na «3m>-anKBa 
apXHtnuCKOrtKara ck a-tkxhoct, nojyioxjww ro na uvie hha ■ ro 3arnopn.iH b runHQ. 
I Iran, KoAni hhwaha, ve Pmutkitb u**pKWi c ^i yGtwa DOBa^om ch cpe a fr&Jirapirrr , 

rlanCHHff K CliCCAKHTt 3CMH. 

Tyx ca nrwrcrcHH micvBTa bb nana Moan VlH otwocko fii».irapcK*Mi Bwipoc — 
fiHCwa fio frb^rapcKHH khhb befwe 1 HlWHT ao frk/iapCKH 6oJwpn t ao uk3*wtkiV 
thiiK HMDcparop BacMjiHfl I, ao uaptcrpaacKtrre naipHapcw MrnaTHn h <JKnwfl f iio bb- 
sanrHflcKK avxobhh junta h Ap. IloMcreitR ca k OHcwata na nanffia othocko mBwv 
crra na MeTOJinft b MopanKfl h naHOHiN — nHCMO no Kpfis Cueronofflf, ao fawns 

MCTOAnfi, AO -h l-O.mi:-. KHBd MyitWUPt AO ' nt :Tii { i.n^.L AtfKOHCKH, Koflv'J GhA H9- 

npartH wapnnro or ranaTft m ssiuimf MeTUAHfl oi hcmiihtc, jio HfiMCKDTe ^yyotstmiiR, 
ow^cto^ichk npor^auKEiK na MctoakA — Aw^bmh, apxfttnMCKOn na 3d^u6ypr ( XcpitcpHx 
riMCKon aa llacay, h Ahoh, eiiHCKuti na OpafcHHicK. 

nHChfara fa aan^-i < . T-i-.|iin f n r npemrc or XI K, ccra bw* ■■- t - i-rrKA 
apom {Rctfistium Vaticanutu 3^ 

1— Z dp. 1 333. JlitWBCKvai tckct na n»tCMiia c ajff w traa Mflimtc. kdumie* VIII p*i» — yim ftwn VII! 137 ham mjc ca npepaanaiiiu oj 3j4Tjjxk»; a*. 3*wmiptxu, Hoopiw. 1. 2. 161— 1W, 19H, 174 — 

177. us— us. — j. MNvwnHm fto*fl Ndmii vr» KMuaotiUfa i— uj* i«t, a i* 

/tfM LTuopc CI Ic StlPf S»gc 1 I'tpoqtK Orclttitffciro* : I- L* pap* J*an Vltl P*l* 1K& 
— £. A tfiwtfatt*, fopm ■ MctMl «. 4 C llcrcpfijpr I88B, crp. 76-S& - W*. £>*%** 3t do 
IH M Me hi IterifciwtwT apm*, r*ii*cain* cc *> 6wtp«ini tempt* flX XIV BH, WJI. XI0 (JOT3), 
cip. 114-117. — A 7Ve»*p«-5^a*. Kwp«.t h Mctojk. H, Co^ms, 1934. Ctp 213—334* — H, Fpup* 

ill'' J .'d ■ - i ■ i l.i *r i*tro« K Mf4^**» a * ir.ii.M'^i.ii' 1 .' t m**np». BH. 1S4&* 1. CTp. 94 

cil — Em, Ftomm* Kh|mj3 ■ Mciomtff. ocircftonMOroDiioi m w»trckhtc funeparyiu, Cotfcu iWfl. 
tT". 23&— 253. IOHANNIS Via PAPAE 
EPISTOLAE IIAI1A ftOAH V!ll 
flHGMA J. lohanttes VIII papa Micha+lrm flgffn /. /Amr /fort* V7// npetina&a foAtap- 

Bulgarontm a pcrfidla Graecvnm, qui eius exua khhs Abixwufi cm nepoAOMcmtomo 

regivnem a Romanat ecctesiae obfreiiientta ho ibpt(umr t HcmmO <V onitmMm do K3- 

atvtttre tcnantur. dtAort/ttur. mpbZHtm empamma My om nodmnenue 

(W2 IJee. — 873 Mai) (He* 872 — ■ -ji" 873 k) 

<Iobairoes VIII Michabeli regi Bul^arlae) <ftoaw VIU ao G>jirap«K* ichai Maratm) (1) Scrutimin) saaas accclcsicstkas in 
mcEitc scxiptur&s el pioiccto noil iguofa- 
feltis, quttl r>cus omnipotent lic^t uriver- 
Sam aecckstam tibl ut sponsam ctxiiun- 
xeril, \\u*tv. > i » ^ macula crfubutrtl, cam 
tamer partem, quam esse prinripalem ae- 
dtinquc Petri vocari decrevit, peculiaiius 
nolutt pr-nltus habere mirculair ant fiiR^m 
aul elk|utd huiu£u>odi Quaiu .;..■>: ipse 
sanguine ski dedic^vit. postcjitani aucto- 
rera eiuc cdefiti patre revdante cognovit 

(2) Itenu* Porto si Oirtcorum pcrfjctia 
aese a region* veslra. que b nostra utk-ue 
dioc^fii posits Ml, nt *nti(|UA srripla te* 
mur&tiar.t, inlnnoe mhitucrit, sritole. Quia 

■>;i -: i : ■ I[;t.- hi i;ii: SrdlS nostfC (fi- 
voie tronun rtapit, denuo depofltioni 
tctiuquain violcnttoa cl tciucrariioo Mibinit* 
tenitis ct eptecopos ac prcsbitcroa Ofcco- 
rum, qui illlc inverlurtur. non solum de- 
position!, verum etiani el anatltemati Subi* 
ffcmu^ Nairj cl ex msximn iKtrtc Photti 
I.! i [ cssr minus inposilionis vel com' £tmj) Ikil^Jik^. luttf cetera. (1) Uscjiefieaflie pajyMMnc«Twrt trfcp- 
KoaKH mcaiiKB a ncJiowHTeAHO me ysna- 
erc. *tc BccMor-bm«^r Cor, Ma«ap h m e 
fipKu6iumi k*m ce6r ch icaio lOAeKinia 
ujwaja m c#fw, kohto e ct^m^ fitt fc- 
jtocTuvt-K. upw lice TOua ia« "lacr, hoaro 
t pftumt ^a cc h.-THsr rrLpBff if npccrofl 
na anorruA ller^p, r rcfl t ooace/jaA oa 
khm» H«K»K»oneTMOwiiM6pT*»JKa, Mi Beino 
<rc tow BBA 1 - ^ Cfl nerfep ocbcth^ c i^ta- 
Ta ch* Cflt^ kaio ysua/i CMABTerta H t icofl- 
ro «y Cita OTxp«r or «etirfKH* rncrf. 

( ( 2) CtitllO. CJWfl TOBO, 1K0 RCpO-'WMCTL'OrO 

»ia ! i . . Ji. -. hukiic hc Li '.'L.'i^nm or 
naniaTa crpana, K05TTO t st>r acr.KH ca>*iafl, 
ce (ilwhjjj b naujKM ^wouea, kbkto no* 
t<aatiar crapBT* iiik^hkjv s«a(!Tc, ne oroo- 
bo me OTfii4fcu icaro «to6y*:taH k Ors- 
piocifA' t « narphapx HrnafHfl, koAto no- 
nyMM npccTona en no tijiaroBftJieftiteTo ua 
Mamara KaicApa; n kc cino tut <rrju>«inw 
ocmKH rpunca ape^mtfpF a enncKom^ 
KDtrro CC hawMpar law. «c a we n* npc- 
W^tx «a aHflTcMP. Bnponrw, v&ana c^ ^e 
nnu'teTo or t>.a ca piKgitoaOHieiai or 

djI*x*1o (Do Mklwlieli i;U«knc i*gl wt: tolt ^Ofrsliratl Maita 16. 17. Cf* fi*«- S. 77 Cp* l*> ,1 pimn i 13R Miaow Vm f apt - nana ttoan Vtfl nuEtlouis et wis us, sed et vos tajnqiiaiD 
aposlatas el tefugas ct tergiveisatoits *t 
restraniiu corruptees pitjltastonuni una 
turn illis anathtitaits vmculte . ■ .-t.nhiT-.:.. 
ct cutn ipso, quetu btiiLati eslfc, diabolo, 
cui ab Uiicio iuc<*te v *t in vrtitatc non 
st*th\ pnrttanciB vestcain locabimus. (Fr. 7, bst: a memo c tux h uac me oCffbp^tM 

C BphSKMTf Mr. OTJrbSMHCTO KftTO OTCTW1- 

RcrnH, flcn>/inii, o<3iri>iuauiH i pi>6 h paa- 

pyUInTcJIH Hfl MpflTfl Pft r H 111* nOCTARWM 

wmra rh rtc camp* jraaii KOaiyro hoji- 
DaxiaeaiTC il itoflio e a-M<eii orwamjio 

H H& HCTtHiaTtl KC CTOH 1 , 2. lohannes DomagoJ 17// ptf/*a Domtsgoi ditci 
sfiriM de Qwcco falsilate 
tn Bulgaria 

<872 Dec. - 873 Mai.) Ad mcntern reducijuus. qualittr Ore* 
ca falsttas Bulgaroium nobis iure pertintiv 
tem patilam per Igiiatium, quaiu nos re* 
cuperaveiaiuus, oeniparf non titnuiL Qui 
frrqiicntrr .1? lioc eacoiunuiDicalus nor 
mjIuii: non quirvit, muni etiam ifluc qucra 
dam fcifinslicuiii sub nomine archiepucopf 
H^Hnavit (Ff 9. ft 278,-* M n ) 

5. loftanttes Vfft papa Kawt&mafumm 

filium ludovicl Germanic! rtgls ttoriatt\r t 

at Mrthodium libere, quae epistopi stmt 

In Pannonia gerere siruxt (873 MaL) 3. flana than Mil nuutt fta MomozoU. 

xtpeamcxu khbs sa tpuvcoma AyKOi* 

ctn*o 6 BMzapuu 

(Jiex. 872 — uaA 873 r.) 
Efl HowiroR* 

BpMqtn« ce na uitrMTa, mk rpwiao- 
to jiyKaBCT&u hc tt yciflaiaw 4a aarpaC* 
npes Hraanift npMHajwe>HamaTa hh no 
npaeo frurrapcKa po^niia, hckto c« G»x*«e 
owni^ftajiK. Toft, uiK*p tt OTjn'uiaH He- 
cto nopBjifl tom* »e «iho hece nonpasn, 

KO II lldflpSTM Taw HBKOfl CH TXIWVaTHK 

3. Hana (loan VIII wn«l «i™ «o 

p<tif&uu na Memoduit c*v6odHO da it.*- 
^*^i«tfa emtCKonekume en 0yraamu * 

riQHQHUSi 

(Man 873 r.) loharaics c^enp^s glockwo viro Kaiolo 
inauuu dilctti lilii wstri ltiii<toici rtpis filk> Inter cettra. Itaqae r«ldito ar restitute 
nobis i^nnoiticnsiani epbeopato liceat pre- 
dkto Iratri ooslro Methodio, qui flttc a 
awl^ ApOFtotica ordinatub est* 8eau;duiu 
pi^catn coiisu^iuotrcTTt iiocrc; \'\ »'! 
epiacopi, gcrera. (Fr 16. p- Saiw-j^^-tJ Ehmckcq floan ^o CWta Mi»Mf Kapno* 

plinJuaMT 

MeaiL>" Apyroro. K rtfl, caw saw 
ck BtsBT>pnai»tc *• m^ftCtaK^BtfTve !lflik>R- 
ficflTa enncKOUou wua 6^a;e nosao^eHO 
■a cnc»ie«aTM» rto*ropc nam <5paT Mcto- 

aiisecKdra KaiCjipa* CB06OJIBO rti nsmji- 
HTF3 cnnCKwicKHTeot^yMHUHM c*oSpaa»o 

crapw* u6»«ai. * Cat, Onr *\ «- 1 iouaroil - nwnoi ■.»,-- (8&5-f7Q. B*. BWH, EotWoiat, ULnSllV 
O:0P=A Sww^i JVcph* l,Z op- I77 p r^aHfo* e aacJ ■j*ctt*d «61 r ■ Ap>arrJtp;or Cr***« * 

nf<n»c 01 p»t30 na .*hrae> c fivm^Ka r«opni% »Wl, 3-4 (ISO), ^. M5-3«. Cp*. Jwwpatn 
Mctopwi K 3. m 261* ><*TC np»«M« ( so manan *jaKr»<rNo« t &x ftocirt). * KafWMflaCfcn aoa-n> 
j^i r«n n ^pw /Im-fuoik hten B S6S r. crattaa »i>to 1a Baeapiw w a fiTO r, no-n^wa a«tia mi 

* Mrtnirt* 6w nccatw* a Brt 1 r. cr nara Aji*jk [I » £w.a(.Ti*c»ct: kj IUaqi , i» c»apo ma »«•* 
a naa n ci^rt nih o+v na^w ob »« » aWjMwapa «* »>^» 5* ^tx^, r^M w d 
&MopKU l npi*n.a»H*To «> *par flmnmi: Htick»i- Hj iua ttffop fffrtw» Ca &uti peanwaaun ummn- Mnan vm pp* — lima flwn Vfll 139 cent Sclffitimat cd pastorafm coram 

episcopi ab aposiclica sede in Pannonia 

ordlmU (sctL Metttodtl) revert! iubtt (KM Mai.) khm MymitMUp <ta ce nacmasu nod 

nacmupcKCma tptwca na HasHawwH om 

amxmoAtitfCKama tcamedpa ettucfcon 

6 noHomn (xu e< MemoOuH) 

(Mtf 6731 <Iohai:ijes VIII Montenwro dud> 

(1) Pi^sbiieri illic abscJuli ct vaj^j ** 
omni loco advtntantcs qfltdam Mcclcsias- 
uca conira eanonef oitiaa pcraguui, tonne 

numerosi. cure sint asc^ptoill scelprs con- 
Ua Lfct pjecepla cocmdUunt. (2) Quapfcoisi auuLonenius te. ut pro- 
f^nitoroni tuorum sccutus morem quantum 

potes ad Panr.on«tisL:i. reveiti stock a* 

digcesin* El quia illic iain ll« ?jMw- a 

scdc but) Petri opostoJi eptocopus ordtaa 

Ins esl ad ipsius pastoralem iccurras aolli- 

dtudtacra (Fr. 18, p. 282 lf ~ 1 > W - 3C ) 5. lohunnts Vlli papa AtSofccino archie- 

fA&copo Salisburgenst praeciptt. 

at MitkotUnm rcttptat (873 MaL) AlviOo afchiepiscopo Ne irjicris, quia diximus tc aeeirtc k*- 
dcw a Italic ncaljo M*thodio recipiendum, 
quia profccto dJfEmim est, tit to, qui fuistt 
dus auelor ddccttonis, sis officii coftrcraa 
causa rcccptioot& (Fr 20, p. Sffl,,.^,*-^) h VIII m khiw MyritMMp 1 } (1) TawouiHKTe npeamrreF** ca*ocrofl- 

TCJIHH R IT : .i:: \ \\\\ KLW JfJLUilV OT p»3- 

hh Meet* n cTtJiywBar tmon rp>pKUi»tM 
t^iyHrffn, h to Miwro6poB«H f np<m«imi Ha 
■ihum-i: i-.i«- ■ :-t:c dl nHrutHH Of pi»K0BO* 
ehtcji, haoxpu^ar npecrfcijaewMH »pornn 
tfowmae npfRnwcannn. 

(2) 3**tobb rn BanowBimc ja ce no* 

rpHJKHUI, KO-1KOTO TH t BT>3MO»JiO, Cb- 

oC^asiiO oGH**a»i hi TPOHre npcjittH jut ce 
Bii»rt>pftcm m>u naHOiirKHw jinoiie3. Hno- 
i:efltt no tfosttKfl mujioct taM « tas«ai^M 
bc*» ot karejipata na <iia»<eHB5i anocron 
ritfTi^p tmOn A 8 ce nocTa»«ui doa 
nacTHpCKira My rpimca. 

5. linm fioaN Vlil HOpmcda n& apxuf- 

nuacon AdajfiVM 3aAt;Cypzcsu da 

nputMe Memodvit (uafl 673 : i 

«Jf TH rpflfba Jtfi CUlCfiCTByBBlll HfllliHflT 

6paT McTOflHfl iia npirewe KarMpara, H- 
moto H«Hcrir«a « AorroftHo TR t KOfrro <rraia 
MfncoHHic jb BtrCMVO cwiatte, jiz craB*m 
npfewna aa np«eio«ero ha roaepenfiTft vy n ai c^iww-iCTBaii, kc*to ca n iiwoiufcTtt, 6*. £*. r*Qp*u*t. Kwptw » Mcroami. e^ ?3?— 74i 
(afcl— 874) — Ewwtffau. H* Kruw ^ »s HeitwoTr ■-■^. rm* ft ti/it*/^, Nmrtmki K»ea r\ftf*i>-. 

irui* T©fl y*pw- « M nrf 873 r Tww a**«H*a, *< rou^cro c imcarto opan m» Din* Mo fcjunrri VIH js*pi — riffM fWn VIII & lohannes VI/L pupa Paulo episcopc ft Hana ffoan VIII tanpauyt HGtmatA*- 

Anicnitano tf>nx*tanitoriam de Icgationc hu& ho enaction flMeA Ahkohckb so 

in Qermaniam *i Pa/wordam suscipienda npcmeHUHecmaomO^ KOemo mo& mpx6*a 
mUitt <ta noeM€ $ ttpMams a flanAwut (873 Mul) 

(tohatmes VIII Piulo episcojHj! 

(1) Ips* nosti, o gtoc tostssime n*y» quoi! 
Pannonica dtoceste spwtolicc sedi s>if su- 
Wffta, Ivct heilica dades earn ad leinpns 
at ilia subtiaxerft el giadius ad hoiain 
hoslilis jubduvcrlt. Venrni reddila mede 
si* pace, redtSi del>ueiunt el iufa, que cum 
pace rr^-dita tirannirus unkruiqiie Iitror adc* 
merat* Id JDSum sancto i»m Lewie in de- 
cretls cauonicts, rum de rcmtepMCO nup- 
UaruiQ fedtre scribertt, innuente ac dicenle : 
Keniotis mails, que hMflitflfi intulft, urrirur 
que id. <;uod tetfjluu* habuit, refevmetur. (2) Him non sr>lrrm mtra Iraltam bc 

ccterse Hctwritt wuviucU^ veruui etiara 
intra totfus lllyrici lares conserraliofies 
oidinationes et dispositions apostolic* sev 
des i r.li.T' ■ . ''■.- conHUcvtt, sJriit non 
nulla rtgesta et contcripticrae synodal** 
jtqiit ipsafuin tpoqoa pftnU ecirtestamTll 
In bis poatarum muuimenta deiuottblraiit* 

(3) Itent Porro si de anooram numefo 
(orle cauattu*, sdat LudovtVus rex. quia 

Iricf Chrtstiaiioe et eos, <jui unius lidei 
sunt, iiuiDeius cert us affixos est. Otfnim 
ubi pa^anorum et jncredulorum furor in 
cauta est, qu*iitili6el pretrrtanl fcrnpora, 

iuri rx>n pceiodicat ecclesianaiu *ju« cotpo 
ralia ncacietites arma sotiitn Doirtrum et 
proptgnatoru . suutu, quaiido ei placuecH 
tuiaerrTi, padrrter expectant. Veruni si nn- 

norum orolixitm in lalibub iiiipedit. ei*o 
Delis ipse r**preh*nf'er*lus est. qui post 

CCCC et XXX anr.os Jliios Israfiel de du- (Mad 673 r.) 
iftoa* VJD flO enitcKOn flane*) 

(1) Th cim snaem, npacumaa *paju*>, 
se n*no«irHHr jutOt;cd e tiojmHRtft ita 
anociGJiHsecKara KateAP<* ( (TbnpeKH *c 
ijoeBHo HcmaeTfte aa h^bcctho apcMe ro 
Ceiue nsrpT>r>Taao m Kpaw^rfeH wch ao 
Kpanco ro fieine onniTHa-i or mch* 06a- 
sr roi'ito MHybT Me«uO' ut»P*»htc Ceuie 
rbjcraiioisef, Tpn6aauie aa 6i»wt m^0T.p* 
KSTtt m npaeara, kowto TwpaaKVMaia *y- 
AOct 6eiue oth^m na bctka enwa or thx 
: i^_ . C ■■:.'-.. :i-- ■ ' - r T - KUpa, [-■■..■' 
ceernflT mna J I'm, icotbto nmneitie 30 013- 
nauyuyuaheTO «a CpaKHHH ct^s, 6eme 
ttoccHif/3 m «asa-n e KaHOHifflccitKTr «ape/r- 
tin: ,KoraTO <J*nar OTcxpaHeicK ^toiuTc, 
kohic apiokjiefinocrra npwnwm, m frbjie 
BMiTLpwaTO aoaou} tobs, Koero :*komko 
e npHTe*■aMU^■^ 

(2) 3auwT0 anocroxHWCKara Kare^pa 
or ApeaHO apeaie e nidfiptteJlfl jw naiYi»piti 
B£ nocne uieHKA, uaaHaicHHflH pas»iope>K^* 
nitH be raMO b Hiajum if b j^pyrMie 3a- 
najiKK iiponMnuHH, homb npejieJiHTe «a 
Ue/i4fi H^T«pMH 7 raicro novsmar Mtwon pc* 
rerra n ruuufia-wiM npeawicaHitH. a ci>mo 
h MHoroGpcAiw navtTHHmr na raMtrre t / p 

(3) C*mho. Ako o6a^e ce HSrbKae Karo 
4>cbuwih>w Gpcwr wa nareKjrwre 'o^» j kw 
kcks Kpaji J|iftAO«wc rt«ae t *Je «c«jy xp«- 

■ : ']) H , , ;:.:mi: : ...:.■ . .1 OT ClsUtara 

■ hi-. .■ yoaiioo^ii onpeAe^CH 6pc* lrcjttiiiR| + 
Ho ki>mt<i ce fiocrasK keto npwsHa* 

spocrta H* eaawmme H HflBftpaBtHTSi 
KO;iKOfO h upeue ^a e Hj^Knano* Hr ce 
npeApeiiiBBaT npenaTa bb mipKPMre t koh- 
to ite noiHaeaT 3*mhh op-b>KKDf h caao 
i-bpnwMBO oatcr*! or cues dauiifriiiiK ro- 
cnoA t w>ra me My ^« yrojrno A« >"« no- 
MH/tbau Ako oAa^e nDfiHinm na rojiKRtm 
b TAKHaa ca>san ce flatfea iipewa, to ca* 
Mwur 6oi 6m TpflAsa/in Jia 6*?i€ nonnuatf 
■■n T<ma, hc otwo^OiiH tHwoueTe h* lispaw r;wTi oi iitwKtTo > ct jupme ttpa VI 

k^nfln/^Ti. [iicrti* Ixorii p4plC» iViifff* PU LXVJJ, Kid. 9& * Cp* OU<Ctio 0HffWUHB |*tilincum teheran** VIII pflps r.aaa ffciB VM 141 Ulwr ■ -i sed et ipse prr 8f rrdemptrir. 

St hotninum genus post tot annotum millk 
inferni cbuslris eriputt 

(4) Item Dec ergo tifc: Ego nuidem ad 
aedem dus, qui f* r tfe? vim pcitulit anncs, 
redpiendara, non ad Judicium super dtoce- 
sim dcstir.atus sum subPtindunL Ft Ctrl* 
aecuuduiu tiecretalia irstiluta prius eum 
reinvestiri cenvenit episcopl et postmnduin 
ad rarionem adduti, ut Scilicet vestitus t* 

HhiM ner annum et dtmttiltim rcsurnDlfc *d 
ditfiricnilain csuj^iu suam acctdat Porro 
si Aluinua cum Hffnwrico iutliduin cuid 
epfacopo uttitfo Methodic inire voHierit, 
die ad eos: Vofc sine caitttiicft setilentia 
dainptiaatfe epbcopum (all) apostoiica sede 
missum carccri muKtomlH rt rolapiii* 
afliigentes ci a sscro ministers ^r^""™^ 
et a sede tribus snnis pelktites, apo&to- 
licacn scdciu per ipsum tiiemiiiim plurfmis 
missis et ertetoilsproclanunleuL Non esiis 
ad indicium convencrc difrrati quod pro 
fecto sempei ubteffugefe cwastis et nunc 
sine sede apostoiica rudprium vos qucrtrc 
simulanti*. Cum cgu ad Iwc injssus^un, ut 
tanlo vos . ipori fi divinis minister: ts sepa 
rem. quanto vos ciundem vencrabilem vi* 
rum a ininistejio Sacro ressare C0egfelis> 
et Ipse tarto tempore uedilo tibl epi«o* 
patu inconcusso ac sine queatione froatur. 

Junto constat ilium voMs fadeniibus <*o 
oissr privatum. Sicque deinum si tiabuen- 
lis En ioYicem, convematis et coram swie 
apostoiica pars audtatur et tudicetur utrft* 
que; pfeswtim cum inter aidikpitcooos 
causa vcftelur ct < - — ^' c nor sit, ut 
inter utrunicue situs nisi patrtarctia index 
invemafur. Nam ft hi negotifs Tniroruin #it re*«orft po6ctbo non AapaoitH a or 
ttueswm mux c*ea qerMpHcroTwr m ipn- 

jiece x oahf ■'. a CLiao h cawBHr caacHTea, 

ttOJlTO HaTptltia MOBOUKHa pOA OT «0* 

ywrc «* ajw cjicji TfWiKflRa xp/ujah ioahuk. 
(4). OuiOi Kaatn hh 1 npo»*ce: As ct»>i 
nanparew, aa ^a c« sa«Me KaTeapara ttoii, 
KOftTO nnpntT BKIMC Tp» to.ihiih*, » hc 
^a aa ptua a^npoca aa tooucm. H ua- 
crTHra, cro«5pa3RO ycraKOBeuMte jeKpe* 
iMiiH. iK)au6ai»a HaA-Banpen JW ro oCnc- 

SCTC OTnOlW> B CriHCKODCIiiJ WA3CT, a CAF^ 

TtjUB A» io iiow^cTe b cbCTOan^e. ooVre- 

«C« ft rtOH Catf, K6TO BMCTttHOBH CH^WTC 
CH 8 ltfHMll>1>KeKKC Ba rO^MHA H nOJlOSH- 

nit, Toft Aa npHcrinH kv« onp*AeJ«Ke «e 
cboero noJiOXPH>»e. A awo AjavfRnn saejuio c 
XcprcpPJi* noraeAae Aa aajxwine c^^efie^ 
iitKjLec cperay HatiKfl ennocon McioahA. 
Kawoi km: »tf«e oca KanOHHMecKo nocraitu* 
iwchwc Kauaaftxre HanparennB ot anocro- 
AH*icacaTa WTfciLpa enwcKon, kbto ro nO^ 
cTtwxre « n>MKHua f Hanecorre My ucGiA 
oTO-LCWMTt ro ot caeraTs cxywfo m b 
itpoAbJi^^H^e na Tpp rOOT"** n> AT<P>KBTt 
nporoueii or WIMpiTi »y, AOKaro ano* 
crojiH«ri:aTa wtTfApa npra ewm ip" 
rojyiHH nporecriipaiJie c MMoro npaTCKii 
<n-<TBa n nwcMa. Rto ne ere aoctoBkh Aa 

npBCT^ITHTC I^M OpOUeC, KiUTbOTO HMCHHO 

BHHanc ce rpwacotTc jta B^Cerneie, h ccra, 
Gm n.rjiflcwero ra aiiocrojiMyecKaja Karrs 
Apa, re npeCTOp^vre, *ie r^pctfre npmec, 
KorsTO as clw HsnpareK aa ruisa, 3a m ph 
orjwu or 6oi**^fi»PHiiTP enystm T(iHKOaa 

BpeMe t KtWKOTO 8Ht irpHHjAHXTe TOBB 110- 
MHT3H •TtMC A* npeCTflHC HA «3CTbflHflBa CEC- 

HTNnia rw uifyjwai ■ •■ *»* *n>fl** *:*»*»'<▼ 
roll Aa ce Kacjiaw^aBa Ha »)C»cpcitaTa Ky 
crmcHonoca A^«i<ocr 6e3 cwymwMf 
h 6es c^iie6»o ARpcKe rewKOBa apeuc, 

K0-1KOT0 e MJBCCriiO, 1C TOfi C 6fOI AH" 

HiCM ot nrr rrcfiaau uaiua -una. A aKO 

nowHCJiy ch» TpPdea aa ce Cbfiepere h a 
npHCLciaitiXPHaaiiccToaiwccKaT^ KflTeapi 
tph6m Aa 67vie H3c«ytucHa k upKUHB 
h ejBaTa ( n Ap>iaia crpaiia; ocofteno m>w 
koi arc ce noBjmra cnop Meatay fipxaenK- 
CKcra h ne ce nocr«ra cw-ncHe, Me»Ay 
t*ix ne »o*e ne ct am tf*To ci#ah« apyr. 
orwir naTpHupjri#T- 3amoro h aa pa60TKre 
m no-Hucmwie «iHMOBf CBemewtrrc h'tmom * H<u # »v *r Mrf*p*r »pB4 J\Ktxm He*<om n Beroa»m cimcitoiiK * Craia nr« ai M«***<a. 

ASM imtcu^c ua tuna C^o* \in a*j EnBOiiU X*T»*fjTHr. * XrfivrpRx, pun LM0MBH t*4 tn^pfcn na 
tiny <ftlf»— a?4^ C-icamuoro rmrvr^ nehc^teHt T>i* f e »«innct« m nflm (toMl VAI ic t»ro. 142 felUQix-i Vllt popa - J - -■ ttetit vm sacrl cutout ad sedtm, ubi est mi 
auctontas, parte; :i»art probattur* 

(6) Htm* Ne BUCCiptM occesionerr excu 
s*tionisprohih*nlenil* ve] fratrtru noslittm 
HcdtOdfeUfl transire ad F'entepuicum, Sve 
btlU pieleiKlttiil sive ifljiuiddas ccugeraiiL 
Qui rttiin sancti Petri auut, pacifki aunt 
et» quocumque icrint, btllis a pfoximonirc 
utilitatc itiiniine coeiceulur. (Kr. 21, pp. fuipt^aax crpaj:HTfi a; ce orapa&flr »m 
xarrdpn, kOh»x» ««a no-rojiaua BJtarr. 

(5) Ciiftio. fla kc npHcuuu HawuttJiW, 
kocto 6** rfesnpffito t*6 hjib x*ni»w 6par 
McWAHfl M otmieTe npv nenTenym: 1 . 

Chac* It TC* Ka IfblH HH Cb8^3JBT BtfflHH, 

iwit iibn u['-.i^_: 1 .-.■ Bpaft/iH. 3anwro 
xopara, kohto qnvnw m cbcth f]e* 

Tip, C3 MHpOJ1K>6ttBU li, HaKij^tTO M ja 

OTVUat. RH naft-UUKO M « ffw>rofp«r 
or tfU«KH» & na Gaaai iio-ies«H ha C/m&- 
Hft. 7. Johannes VIII papa Hermeriium tpU- 

copum Pclavtcn&tm ob imarias Met fay 

die archiepiscopo Pannofdae UhUas a 

mtnistenc setpststrat, d&net ftomam 

OBdUndu occunerlt (S73 Mat) 

EofMDM VIA Hennefico episcopo 

Ad deflendam pravitatem tuam normisi 
fotiteju I act unarm::, tit prophets Icremlas, 
sufficcre crecliipns. Cuius ennn, ut nor di- 
. dm .. - epitcopi, scad&ris cuksquaru imiiio 
tyranrti sevtcjam teraeritaA tna (*on extesstt 
vel : *.i:: :ni frritfltcm noti tranwndft, 
lratr«m *t coeptscopum ooslrtuu Methpdlujc 
carreralibu^ penis attic tens et sub divo 
Jiutius ■cento* lifcmis etnlmborurc hnnta- 
nitate caatigatia atqueab ccckdc; &ibi ceiu- 
mtec rtgirainc subtrthens el adeo in fo- 
saiiUni n-iiit: -^ ill in tpttcoporum cotid* 
liuin Iracturr, erjufrio flagHIo ptrcnttfes, 
[a piolubefetuc ab alih? Sunt, logo, tirr 
epscopi cuius nimiruru dignitas si e xcesse- 
ril, n^lora corcfetunt crimina? O epfeco- 
puni episcopo lalia ..iJtiv ...... et ad bw: 

apustolioi wdw manw safTalo et latere 
destinatot NoIudius Ujueii nunc cia^iiaie, 
que gefiflfri^ ne cc^amtir mdiHer enter pro- 
mulgare, quod couv«nit» vtruro Dei OEUii- 
potcnlis ct beatonim pnnc^wm aposlo*o- 7. Hatia ffoan VII! ojiumpaHftea enu* 
cKon Xepuepox fkimamucKU Gm*dM&c- 
hCffmna My wpadu HaHecenume Ha Ate* 
mvOuu, tipxUemtCKon *ta [Ighohur, ofiurfn. 
ocKomc ne ce hob, set da fade wcjyuuiH 
£ Pom 

(Mafl 873 r.) 

fica« VIII Jio cnwcicon XcptrtpKX* 

MHe B»pB8Me f It CaHO :;: ']i U( CU;:", 
KSKTO Kaata IlpOpOK HcpCMHfl, H03Kf A* 

rWM AOOTarweH, .% a n on/jaw Teoero 
f3eiwfjpa»ic- HancrvKa, mkh mccctoxoct, a» 
hc xavctM na cancKOn f »0 pa Kaicmro w 
M 5h.io cbctckh huock, a Aopu ii Ka th* 

paHHH, HJ1U *Mtl 3S«pCKa CUHpCOOCT Ht 

KEnXR^p-lK fi HC najlMHltd CbC csoara np- 
3LKTT. KaTO i.i:.i„-.i> ■ i:..i'iUr OpflT H Cfc- 
cnMCKOn MeroAwfi na ?arhopKK*iecicH tfiwa- 
3aHim ( waro wafl cypooo a Oc^ioewuo ro 
Haxasa Aa cron npoATrJittHTMno tap^mp 
no*t onpwTO Hf6e h& Bnm rr>n h w»k* 

jTU&C, K3TO HI UTilCJlli UT OOt&petlOTC M> 

pbKoeojiCTBo na j j-^i- : v. .* h icato Aocniriia 
jio 6c3yuKCTO ju io Aoc-ieicar ua eiuccKai- 
ckh c»*op « w ro 6«enr c KOnrinc 6m f 
flFCO T- iir Ht P tittAO :r.;i:::u :.:..■. hU^jm-v 
or iipyrKT^ ? Totw, mnix, Ac««wtr na crw- 
CKOn hh e, ifOfrro, t*ato ce e Hanoi uu 
otMiwcoKO a AOCTOfiHCTeoro, h npecrwuie- 
kwrtj (yy] ra n<vro/:eMrt i* 0, enHCKOnCt 
npHqifKHBam taKHpa aema na cuhckod, 
KOflTO npa TO&a c notaeicu c pT*ara 

tcu or cTp&ua ua ran karejipal Hue 
tX>air n« Ac^acM tera JU tfJcbAH» toba, 
itfttTO tti cw w»7»pirfiii- t aa j)a trc 6i*atM 
upvijiyjiciLii *ia oCnurtiM utaaCauuo tos*, 
icoero noAoCaaa, no c a/iacrra aa BctMO- 
rt*uHfl 6or, sa GwunR m»pnoanr>naiii? * ftetfrtciytt; c uc^^aaun mtb Cuffriy*r kkii Cb^ukljh (870— S&4>. * H«at c* n».i*nfl w«n- ttw Vm ppi — rbna fi«i VIII 143 rum Petri ct Pmili atone noslre aiediocri- 
*MiA auctorrttte interim rominiitilonc Chns- 

ti nustetroruiii et consacerdolum luorum 

|tr| privamus et, r;-:t run: present] Paulo 

veuerabili episropo vcl cum eodein sanc- 

tissimo fratrc- nttftro ■"■■■1M-: ■ ■: hnnr- 

cum Ipso auditmJus uccui nun dccril 

rueta oompnatto, uti talis et tanta fucrit 
invents picsuoiptiu, ncc pondus apostotfer 
scdis ancioritatis frufitraUtur, uhi tam gra- 
vis mdb pravttalum imitientttas conprobih 
bftuf. (Ff. 2& p 285h „. „-**> flertp w llasex h H naiuero cvnpe«ne 
saccre it .imiinwMe or npaooro ua ocftue- 

HUC C XpHCTOWMT* TaflHCTfl* M C TBOHTf 

cw^JKEWJia H 8b0 th saenHO etc ce- 
ramtiux ^ocro*iT«M emici:oci Hane/i 1 k-ih c 
npccBcmcRKB nam 6paT MercAHfl ue ce 

hbhiij b Fmu, *a ju 6>*«a HscJiyman c^c 
cavHfl Hero* ice me ce Rauepct cnpaK^AH- 
&a qwui, aico frhAt orxputa T*Kaaa h 
TOfKOM rOUBMa Jnjp30C7 ( HHTO TTbK T«- 
acecrra na anacrra «■ anocroJiHictKaTa 
ice v<~ >v n " rue ■ m-- uanpadbo, &ko ce jlom- 
a;aT TO^KOsa orpOMHH k wkwi napyuje- 
■K S. Ic/utftnes VIII /**/** Aiintaui epistG- a m liana fiocn VHI sanoeadsa na ennc* 

pum Fristngcnsem cl iniurta* Mttkodh H&n Aw>h <t>pou3UHzeHtr.u da <h&d* npn 

Pnnncnico archieplicopc dlatas f&mam Mtc*i\ cenmeMtpu a P&M naptziiu odi- 

verJre mtnse Septemtrt tub it dume. huhh ,< m nanoHCKuv (tpxu** (873 ante Sept) 

(Johannes VIII Armour epiecopo) 

Aatlacia tua el Dresumotio oon solum 
nnbes* set! el ipso* celos IransctrtriiL U*ur- 

pMti entro tibi vices apostolice stdts et 
quasi p&triaitlia de atchitpcicopo libt tudt- 
rltan vindicssri. immn, *[und est gravhis, 
fiaUttu turns Metlttdiuii], Pannoricum ar- 
r hie pise opium legation* apo&tolke 5edJ« ad 
tjeotes (uDgeuleutt lyiai-cice ma^-is %uaiu 
catiorice Iradaiis, cwr preshitc rorLm, qui 
penes te reperti sunt, kidfcasti <H£ni:m con- 
senm, quod nonnis in rontumelfarc Sfdis 
apoitulict pcrpclrastu quiu eliauL pelette 
illOt ■■-!■ canorabus edoccntibus, ipstus 
sen etc sedis Judicium con red i tninfinc pet- 
iTnst£lv sed in ei«i cum s«juicibus tuis r( 
Bociis quasi senientiara proluttsti a divjnb- 
que celebiandis officii^ ilium sequslnm 
career i maDdptstl In^upcr et, cuni pro* 
prruTti sanctt Pelti hommem esse te dice- 
rtSt aOco m pttntDocu in uennaitia srii 
curirni gerercs, istrus Iiairis et coepiscopi (ripeA« cenrtMBpn 873 r.) 

(Ploau VIII 50 enHocoii Anq«^ 

TBCsrre MnuQUKT « ^ipsocr «u- 
t*T>pnKT we caMn ccvwumtc^ »?o h ca^rfDio 

HC^f. 3ai0OTO TH CH npHCBOU . .u ■ .a ua 

anwrrwiHWCKaia Kateftpa ■ ce sae, Kato se 
jih en narptiapx r Aa ctuuuu apxifeiiKCKor, 
*i iopn. htuio no-TMCKO, nocrbnu nofie^c 

rv|ian»^HO t OTICOaKOTO KftnOKH^HO cnpFiKO 

CaOH flpai MerojuoViaiioiiCKH *px«n«c*o« ( 
«o*ro i^cKCiDynamr Kffro npatcninc Ha 
anocTOJutueCKata Kaie^pa np« ropara; m m hc cwexiia Aa noctopno jia d3cmcui 
cu-facHCTO iia npeafawrepHT€, kouto 6«ia 
tca tttoji iwarr, h ne ca»«o mm-pimt tow 
kjto ocffi,p<5jci!Hc ia ckihh apecroj, no 
aop« h icoraio rofl BwcTCBainc^ « ceemeR- 
no?e KaKonu wape^jwxa, th c^wceu were 
Cbr/acH ju RonycHnn cuji or crpatta aa 
cutTKft npeCToa, no aacjiwo n*c cuciiTe 
ripUWIKVrUB a <rfetoaiuuui ft opOMShece 
epeuay apxwcniicrona aemo kbto npncww 
h, OTCTpftHflBaRKH ro or HamwitieuHe «a 
CoxecTBctwie «> wwaieMiH, ro oociaBH 
s aaToop*. H netuo nonev, uairap aa 
xaaBiuj, He ra « hcthmckm qoaek Ha c»e- 
tm rieTVp, HweicHO 3a :\a ^uaiif -|in/ .■--. 
aa mrpHKOHiiywa, koSto oCxsama Tep-*' 
hhv, tm kc caxo Karo acpeir ^ouck He ct>- 
o6mn HHiito sm i»Taapft»ero « np«cjiejuia- 
hcto »a tok ck 6par h cbenncKCn, KO*h*o 

1 ttiHCKOTT Mm/ Ahkwooi. Kctro fei unpavca or neoa FWh vm « is npoy*H ooeaowne 

^ ■;:: i , acrrc knu*"-j hvr«iliu: i«a;a;vji co iexl*t*cw>i MltookR. ■ Anon i«*ni Awo, eiiuaai 

h* *i««*K>n:tf (i*M— 67^ » Hwit rr rjr.i»u na ntj^o Mffro «pxwnMCXoii aiwwk 3WVJRH « 

v-ttHTCcn Acn^pHi Llx^BCHM. * Senate tew emoccn Amc* « hvbi-didu mp niouiioivd nn-j>3Ho c^6jj> 

i qa v SO iv 144 Fohronrt VTU papa — Ham Roam VTJJ quin potiu* et niissi t*os1ri f ne tjinj uobi* 
naior cura debebotur, vincula et insecntto- 
ues iiuii solum ul fiCclLs miiirue minciabli, 
j*d Rnme, [rum] super eo interrogaieris a 
: - Li.s. I* :|lun iwsst mtjjlktidu tc^i; 
cum cunctarum alflictionum sibi a vealra- 
Ubus illatarum ipt# inccnlor, ipse insriga- 
tor, ntitno ipse luerU auctor* De quibus, 
ujjjjtlxib liEjj atlro luerii ciu^-dem venerandi 
cpiscopi condicio Sana eHecta, ul ipse 
puefcil DfTiDcm Bum cb'ivirni propicr Deum 

LHlUfiani ' '■'■-' ■ K 'i ....ULI ..:!.-: j t ddi- 

rums imlffferenter occutre: attocjuin post 
mensem Stpteiubrhiin iumcliu ctminurirandi 
rullam habeas omntno Ikcutiani, quaimliu 
■ '-ii tediendo tuam '■--.-: no* r c ten£eris 
penioaciam. (Fr. 84 P- a*u-i* n -W 9, iohannes VIII papa Mkhaetcm regem 

fttitgarorum mOtt€t*nr epitopes a Grottis 

in Batgarlam mttMs retipmt 1874-75 iiL) .i^i ■ -.L.iirL vol :\l abdt; (I) JSji erRO super apostoli Petri con- 
blauciam Glirfclus aedillcavft erclesiam, 
cousUt otiuiiuo, \juia, qui ab tiu& imitate 
disceseerit, regm celeste :anuam non intra- 
bit. Ipse etenim iu*ta veridjiaiu predecv&bQ- 
rifl noeffi fierrtendam In sede sua specia- 
liter vivit et pcesidet et ptr succeikoniiii 
scorum organa per totius mund: latlludi* 
rem pro meritotutu online ligacionis out 
absolutions Scntenri&s peipetu&liter mode* 
ratur, ner habel in singularitatis priviieRio 
sociura, quern apcelolorum principcm omnia 
aerclr&ie Dei university dfek aiso coapo- 
stole cbufitctuf. Aiijjod* kari^iml lilii, ve&- 
tris medo temporibus, ut vetera ttjusea- 
nuib, bee j^iicta ^cciesia Photium repulit 

et Ignani "1 !' ■ 11 f*1 \urn_ ;i.j . .. i. vi* 

derunt oculi vestri et autcs vestry audie* 
runt judicium ab apostclica sec* prclatura 
ab omnibus patriaidarum r$cd;bu^ mcon- 
vertibililer o« suaccptroti ? Quods! solu* 
tlenis Egnacii |iudicium| ab apcsLobca, ut 
diiimue, sede prolalum a nomine rcfutari 
potuit, r.[ itat, quia et obb^acionb fttijleti- 
Ua ab tadOD sede apostoilra promulgate ci^iio e h Bam npareHHx it sa xoroTO n»e 
K3HCKBaxMe nn-ro/»iMa rpw»*ca f ko KOraro 
to deiue aanm u.:i, aa rooa or uaniHre a 

Koraio 7%>, cam en tfpji m^oAjaireBMie/, tm 

CAM CM j-'.i . _,K- ' ,:J:itJl H ftOyrf tM ttau CK 

rit^ Tonpen Ha mmBBm, korto c .- caunt 

i. t-i^'ir :n copstMO uero ct Bama crpaiuu 

tiiUCKUU £U<jpU yC/!Ol5KH JtOTWIKUKt, Ht TUfl 

M Mowe MpajiM 6oia ^a npe^jie «a wGtwr- 
uhc usuiarfl ioiiT»pureHa rnppMO bcto ner* 
npasr, / in- i .. tk |'m"j: . A3 ce «bh*u we- 
^a6pDHo s Prm, 3S ah /tajieoi cwerxt »h 
BpMmi TWA Keiua;BnpoinaeH lyiynafl cjreji 
Mccen cenreidBpH th Be me hmsui hhkbkbo 

npdBO 3U €<SllKli»C 'L'J r_L^, ^OKflVO ire 

Cf nOA^MHRiu 11 ripOfltoreaui caoero jnop- 

CTfiO CnpftMO i" ■. 

if. Dana fionn VIII c**cmm foAzapcmn 
KHfu* MuxauA da He npaena etmcxomwte, 
ttoutno t&pnumv uznpuu+QFt 6 UvAtapUR 

(874 r. — has- 875 r.) 

<flOAH VIII *o MHxawr> 

(1) H TT.fi, 3KO XpHCTOC OCBOBS qtpK- 

Bare cw nfnjr Hanosc^aiuicTO na anocro/i 
riCTKt^i HiflUW e rcho, ie to^u, koAto 
ce e cTKJiomu] dt ueRuoro ^^iuictbo, ue 
mtr uai^k: npta optiTitie ua lUipcnx/ru ut- 
6ec»o. Can (Ilen>p|, cnopeji »HpMa-ra k^ 
n.n na nairnit npf^inerrr iih H >xiinee n 
ynpa&XHBa* ft OTAeJiHO ,b cboa npecrcwi* m 
Hpea opi^BiwTc »a cnoHTe -iw mum no 
ucniia c6uiHpen cbkt Hcnpoc^ruaTO pxKO- 
lvjh peiueuHMid *a tj-'uwdae k ljiuh - r 
hc cnCpe^ aarAymie n ham* c^yMacTHHK 
u e4nncr««H0TO ch np&Bo. Uflflara Ookhh 
m>pr^a ro CHWTi c weronnn n^anorrrw as 
npbjj oi autK";t';imc. lltiMd. upea;wiLi CMtie^ 
kqto raocraoHw fla«MuirK CTtOinirti.ii ew 
wiite eptMe 3 Ta3» coera uxpnaa He cea- 
jn* or npecfOJia <J>or«C h He FtT^vaqn umbo 
llruaTiifl / Hbmb aaumre <hk hc ewinxa 
h BaiuHTe ymH ue iyia, *w Baeroxo ot 
HDDCicupBcciwn Ka*rt^pa peuieKHe6eTO*aio 
uLJuphtrro ot ticu'ixii nt*Tpinipuitf<:KH K£- 
rejipK ? HoaKO eaeTOTO peinenwOT anocro- 
AifiKtKaTa Kaiejipa 3a oceoCoJfme»nero na 
I 'rflaTttfi, rcaKTO «flMKMe T He vowa &r bpi*^ 
fo^s ceo7x«i,p/H t pcnoe ( "ieHn>odineBOTu 
OTCbiuvra auocjW3imta(d tmrtjpa ptujetiHe 1 Cpft. MwrP 16, 
■ ripea aocMe iu o^or* n Fkw npa t*3 r. r#. 1f6 t ijb crp Jotiiniv* Vfn |mju — llaim ftodri V1U 145 fescM mirimc* prevakbit. Sub *a e*icm 
condition* Ignatius a nasttte pfttlrctfsori- 
Luh &iilutu& *&U tiU » per Bulgarian, que*; 
reque Photius ilk tcmptavcrat, alrquld 
contra iura apOGtolics temptavTbstt, sub 
pxisliiie JimffFrfrflff sue stnlenda nichi- 
k>miftis pcimanrrrt. Ant ffgo in Huiguiiaiti 
CGOfia iratilucioucm sedis apostolic? nil 
temptans verc solutus est. nut. si tempta* 
mil, pffctiuis uti^ue laqueis inretitus est 
Hittc €5t 4 cjuort sedes apnstoMcn ens, qui 
vchis a Orccia directi sunt, in eptecoporuui 
Jiumero juiuiij* recipil, quiiiimmo in clrpo- 
srtiontm ilJojum ensqtit miilentiutn anathe- 
ma iliterc. iria lebtputriiit, cite disponilt 
tit, qui salubrious adquiescw monitis dif- 
ferunt, non *?se. quort djctntur, cpfceurf 
veiaciW vbteantur. (2) Iteuft Si eriim ab liis, quos excom- 
municates haWtnus* sacramtnta quccunxiuc 
susdpct[s» constat, quia ydclatriam non, ut 
calboliti i s -i Li% aeu ut adsiiiatiti eflicei*- 
mmi, reltarfatt videmtnt (Fr. 37, pp. 

2!)4 u , u . 00 -295 t ) 

W* loiumnes VIII papa Basilio I im- 
peratcn (Jrceromm qtifrltitr de fgiiatio 
patriorclui, gat Hulgariwum tBOte&n ad 

Komtamn iwfan prrtinentem. contra ius 
itmtstrit 

(874—75 in.) 

{lohanncs Imperatorl Gffconim) 

(PJIuiiitiL'. i: i ■ l-.i. - 1 ■ " - : n ■ de Igiiacti 
Constantmopokos patriarchs tratrrnirate 
auOivitaus, que mcrdolalibus officfis con- 
gruent qcd agnosc untur, quo ideo erttfendfl 
pulwuus quia tapud suuiu tvigere contra 
^aiictani aposiolicam aecrkxiain, ■ qua epis- 
copatw eorlitu8 est dignitatem* r*on dubl* 
lavit, cum contra omnium patrum prohi- 
bitum inraefcrt ausu tememio ptesumpslt 
novern Bulgarorum ^cntrm* btati Petri ct- 
lt-'L- rrgni clavjgen rt Fault grntiutn doc- 
tors prccibuB dlvinitus IDu&Ir&tam et per 3a ofie^p3raw aPKaie ne int mow* m re B8- 

P>U1U. Hllldlllft CfcllJC -■■ Ui .'i. 1K\. oi .-)■-.. 

npejunecTaenHiiM i:pn vc/obhc jia octane, 
BMpCKHBQraOb RMMUMM pmut'HiWTOW 

h€A3BHaiUBOT0 CM OChBtfl-r- - m 3HQ - 1»[ -- ' 

-. ' in - I ■ -; i i|>— n ";■ axiOCTOJUfHCCKK- 
rc npaaa, Koero »e Gc ct ocMf/iwi a» na- 
OpflBK :*'j^ OothH QicjkhwitcjihO KflTO flf 
itraeK Hitmc (ipirntH napejiCmt tit ano- 
cTOaH4fCKaia Kaieapa, to* e ocboCo«h 
cnpaacjuihoo. imth.sko ce ocKia, e oOBbp3ati 
c t..= ^-.it-..i.', ..-I '.■ k no-pano, QrryK 
cM^Ba, w anorrMmecKaTS nnufm iihkbk 
u£ np**3naua 3a cnHCKoau TejH, Komo ca 
bh HsnpaiitJiH rfcpu«Tc, k jiop^ cW^bo we- 
poKJta, MfO iip rf ftpasyNPT, na ce apo- 
m:-hc^ atiaiena 3a HH3^aiaFCTo »a t*3M k 
sa HM^aaranfTo m n?fipa(ttaiaHTe re, ra 
ko»to OTKadsax 4a ct CM-racrr cic cna* 
cHTeniH n»BeTM ( Jta we rar^>wicr b&h- 

CTMiH^t^eJiHCKOJlH, KSkTOte IB1>pA« 

(?) CKttm BnpcwtM, aKO npircMaTp irn- 

KfiKPH TaAllCTM OT «3H r IfOUTO CvKTaMt 

aa orm^wiu^ acho «, ne hc ctt Baocraw- 
*1H, khkto H M BIIfftj P^fUT0ltOKJ>0h(Te0T0, 

90 3a C72HClt KCTHIICKU ipVCT^HH, HQ 33 

,*a ctbiktc cuaMaiiti;!! 

/tt liana floan VIII ce OMMOa m 
gnajHff ttMnepamcp Bactutib I cm no* 

Krtdjexatu nn pttMiKama Kwrwdpa 

[f£?4 r. — rraManOTO 875 n) 

(fioan ao ipUUM uwnepaTop) 

Or pa3*ca3H ira mboohhb qyrwe hpkoh 
ntnta sa jtrAttocrT^ uu KOuciahTtoonoji- 
ckw« naTpwapx Hrnamfi, kohto, kikto ce 
Vjji^ nf TwnTOHc'isT Ha cbtuiehM^^cum 
jurbJCHOCTiLllHC iHatatM^, **^ rprtfina ^a Pflp- 
nawCD thh «en:a» noucact roft tie ce noxo* 
M6MA2 U3M«*«e r^aaara at cpemy caewia 
auot*it>«^»ietKa n^pww*, ot icoato f DDjijmil 
enRfKOncifciTO en nociciAticTuo; u bxnpe- 
kh 3»(H>auaia ^a aamcv otu« to* c 6a- 
pasojuia fl-bpsocr cc ocmcjib iia Hanajibc 
ijown GuiraputH uapoj, tqwcanefl coauna 
tlOpUH aeojiHTBKTe Ha <Via>KriiHF ucflccta 
K^Kwap rierbp « >*tHTCAs «a Hapcjinie 
[l&B&i, o6i>pifaT » XpHctoBara iwpfi w CW *) LemrxQ rf sapfntrrptrc in D: Ul imiIIuk rctleti** toct*fr*nfa *h r»ff«tiTn»rlcatfc acflpiit lohsnne* 
VUL Mkh*H* ntf Bta^ucnia- Umna (n D-SfMmHd sunt, qui ib enconmuiiicao* *a«nk«u W Ai IPMIB *•(*,,«, Ufl Wminwi vm j^r* — fl** (Van vin aposloiicie s*dis legates ad (idem Qiristi 
convercam et sancio ablutam baptivmate. 
1 « uei .■ t iiira prcpriis cura foie cooler* 
turn limitlbtis et tion rttoUentfr; coirui 
t*Uena appcUrt et alieuos UrmiECfe inva* 
dendo diriprre. Verum quia \\rt aliis pre- 
3 r ipl 1 1 ii[ i :■ molttub eht uddcre, necesFsrtc 
turn to care dtuumus ct apostolus sedi 
cui auctoff |f>o| preFfdemus, prestntafi 
saneiinus, quatinus de his et aliis excess i- 
bus rarionem redder* vateaL (Fr, W, p. ..JK ■- 4 CB^TQIU KpXLUCHUe OT HpaTettHUH 

Ha aroCTWif^erKaTa *aT*jipa. Tpflfoain* toA 

113 « JLOUWltU OI t'OtiCIWMim CH J pSKH* 

hh, a hc ^s Kanaka c oerpwero Ha eecwiTa 
ropTiflCT TyrajioTO h jta nrpartna c nairc -c 
hhp gywaw sewn. Ho noaeme c« s oro* 
Tajr Jia npH^apH tons irhw jpymre ch 
/iP^kw aoLThfikH 4 hw cwerhaiKt 3d ueo6- 
ftojimto Jia ro non»KOMc h pciuaeaMc aa 
ce >*bk iiptA anoc7 wmstcHaTu Kanfiiya, kumtu 
ynpaa/iftaeue no fiowns roxh, aa na uovce 
£a i .■.■ oxier aa lean h npyra cboh /ipo //♦ lohannes VIII pupa urrhwnis per 
Gatlias et Germanics constitute mitta 
senttniias In synodo Romana ale 19, Apr. 
d<r hormfisfi eplscopo P&rfoensi, tie Ore- 
garic nomenculatort eorumqac templtcl- 
bus protatas 

fi?6 Apr. 2L 

loh&niHS epfccopui servus servorum del 
reverentissrmjs et sat u tlS - ■>■ corrfratribtt 
ixistris arditepiscopis episcopia abbatibus 
sacerdotibus cunctisqtit iudicrhiis et uni* 
verso populo pci (Ute fiallias et Genua* 
lias coustilutis II. Roan VIII cboGu^xm na acuvo), xcttmc 
ca nocmaficmius hslaq ratm a rtpMam&, 
awnmme pemenua *ut WanpttA na ctOopa 
ft Pom 3q nopmyeHCKMt entuia>n <&opMG- 
94 32 HOMCHKAomopa rpuzopuH u 3a mex- 
MUnir tiputbpMtKsmu 

21 anpi^Ji R7ft r, 
EuKOcon floau. pad ua COHUime p&Cu, 

JIO AOCTfiVTWMHTC H Cl«™ lULtttH Cl»CipaTl — 

apxHenHc^onn, e/o^Konw, Hi-yueuis caeme* 
no UMa ra/iin » repMaftu l-uMti^uirj Poitueitstm tpfccoptaii. gui 
a bcatae manorial domno f tM*-t v \< -<-i< 
nosUo papa Nicolao in Bulgafum paUiaiD 
^cstlnalus novlter In Qirlsto regenertti 
r^gls aiiJuwA kUto sub caI1Idlla(ibt& vllia- 
vi^ ut ternbilibus s*ciaiwntia eum ybi 

CtOtrilttfB&e ■::■':::: Stt, HC $C VJVO qUtt* 

libet episcopum a &ede apo^tolka susce- 
pis»t» s<que eidem terrftilibus nilukwrinus 
luramtntis, til ail rum quanlorius veverti 
-I si :..->■ ■ i ■■ it. turn fiusse profeaus $0+ 
qulqut a nobis ptofickcendi UIuc licet: liaia 
Kttefas «t necessaria adiutoru impetravit, 
qtonifim lam dudum pEr amhitiowm a mi* 
nor: «ccksia iaj maiofejo, videlicet «a»ctaiu 
s<dem apostolicAm, piosilire conatus pluri* Mpt3 wecrra Ha KCMorbiUKti Oct w 
na cbcthtc m^piifMmocnwir Ilcriip « (la- 
sejt hhc peuiasaM* nopryeitcxMrr enncKOn 
OopKOWi 1 ^a &ijie jtmitwit or btako m>p- 
Kcaw oOuietiHe, otww axo ot juec aq 
AacCTftn j;eH, t. c. no 23 anpflji na ceranv 

BHfi JlCJ^Tn HH^BKT, C€ ffDH AltHDO npH 

aac, aa ^a ce oopaa^ae, noaewe, iiaapat»K 
a ij^^rapHflor npWHCMWnWi aaai npejt- 
tuecrDciiHK naua llHKu^iau, cu cimjuti xh- 
jpccT jiOTCwKoea nOKBap* jivntaia na ew- 

pOH««HK B XpHCTa KUB3 1 , T» (iIm) yBfifW. 

<w ciiC cTpatmni kjictbh ro fiiw ofieipaai! 
K*bM cetie ch m ue itpneua or anuexo- 
*T»'JCCKaTa Kare/ipa iipymro 31 enncKOO, M&~ 
Keio c Trfi aror^ n np*t5j« ouie^ « ee fii« 
«fi:n |cw/t iiiC ciiiruiM [»:uua| Hpe3 crpamUH 
3aximmHK>i, ia ipufteajco Aa ce »*pHe np« 
nero, KOiiKOTO mo** no-CKopo. H noaeiKe 
nOAV^iH or ---- . .■.'..I'-iin- hhcmi h .■.■_■ 
to,-: v^Tr noAKpena, : j r_ 3&MHHe raH, 
n>fl i-.j. . or jn>^ro speue bi'.e. . .. ^u.n 
wrro/JKrfiii^, npaaM on»T fla ce npcMecnt 
fr^pao ot ruvMajiKa m*pKBa a IRhlWM^ t< c- 
_ a CBcrara auociwiKHecKa Karejipa 8 , xoA CM 

* Jlopfjafcftfcrti cunc*(«T 4<ot>mM <ir# tijtyticn ot IMM Hmvuiffft I nj* fttiHA E^p«C> Ocno (loflit V!U 

Aoin TC* &ttl r^:v: /.-.jj.: :-i; :: lOp» HXfrt* 31 nam (tt&l *^ bra. ^lam^exv, I^Ct^i«, ], 2, crp* 15ft- 
1 Bib. ithmj rcj»c ? Tufla nrbp2uu»«iui2iU7a«nuMi(TtJH{X B;*;^ £' Ctt&ar. MOH h l:vl>^at* VII, up- 327. :■:■.- VIB papa Hm Hr ''i 147 mos sDbi consolalores eTfecit el qdqc per 
lepcrtani hypoctisfm rttroisuni redtera sine 
licculia vel LOi&ueiitia uobtra propiiam pa* 
i> < -ii deserting Ufbe dtste&sif ct contra 
wlutcro reipublicae dilecttque Jilii nostri Ka- 
foH a nobis electi et otdinati priitripis aim 
suis butonbfis conspifavtt, nfei amodo intra 
diem dectaurn, id est IIL kal Maii prae- 
sentis rxmae Indictionis pcacsertiam suenj 
nobis saUdacieiJdo n.-i-.i.-M.-iil, .m-.j.i 
tate Dei omnspotcntis ■■ . ■ tommque apo 
stotomm principura Ptlri et Paull omul 
rcrlesiastira rorniminione privatum esse r>* 
ctrtJruus. Dteeriiiici et ■■•■. ita? Reapon- 
derirot omnes: Decermmu3. tit m&$ post 
diem dedmum quintum. id c?l IIIL nouns 
Maii pjaesenlfe Villi iuditttcuis reeipisc^iis 
sstisfocturus nobis occur rent, auetoiitete 
el iudicio saudi Spfritus, qui temper ellu- 
gjrr fktutu, omt it sacerdotalt itiinialerio r*"* 
nitus deuudatum fore iudjeamu^ luOicatis 
ct vos ita? Rcsponderunt omnes : ludtca* 
HH - '.. U SI i"f " IISJU dflri.- - mj E ratlOl ■ 
comrootus humiliter se post diem XX., id 
est VII kits oiu^Vrn Mait roensts, prae- 

sn.l ;.r l : . ; ■. . <■ ; dCfll iv! SI vlltf plh 

T- nnf ii- --L .-.n.t sedition c5 vel lacttone5 
concitaverit vel ti in ecctcsia Del In aliquo 
cfwtturbflrc praesuiupserst, si contra banc 
communem omnium nostrum spnlenltam 
;i. Ere vc£ resultas ttiuplaverftt auatbema 
sit a Patre ct Kilio ct Spiritu sencto run- 
quaraque in ulla syeede recuperatkwfe 
spem ant nt.'-.r- toi.i- :■--■) sihi noverit 

rtservatiniL cvejiajie xhoto noMoiuiimsu v. cera, c npwcv 
mo to en jwrteMepHe, Bpttmaftra ce ofcpiT* 

HO, Ota l. .Li:t .. _<i;k...lk. H 3tfEHHt iOfV 

craen co6cT»cnaT* en enapiHsi, nany-cna 
rpajia 1 »* ?aejiiio ci»c cdohtc DCKpODnrcJiB 
n^npauM 8 Art? sop cpewy npeyciiflsaucru 
HP ^T-pwaMTa n Ha HEmnnt jnotimf Chh 
Kapsi. Hddpau h Kopci«Kiu ot uac 3a Epaa. 
Peuiaeate in h bjk T&na c* Ikwtfctt oiroeo- 
ptt&a: Pcuwiaw:. B^&crra h no peme 
■Re us cb. Ay^t koAtO &»«an( me ortaraa 
jiTiJicaTHj Hue penL&naue rofl jis 6tji<* im- 
hick ot fic«KO Ajicm*o CAyKeHHr, ah'o 
crcji nentajirceTHfl neH t t. e, jo 4 mrP 
aa ceramHn» iieaeTH mhAhkt, «e ce h*k 
pd^ic^mi rp» «oe, 3a j;a cc onpan^ec. Pe- 

UKltJal? /IH H OlIC TBKU? BcHIKH CTTOBOU^ 

xa: PeuuBaMe. He« to* &* Oi&e upOK* 
iitT ot nm n CHHa n en. jiyat n j^a 

aa n[>Liaaue ujih lionokiwct 3a onpaa/iQ 
mhc qpc3 HSKSiTba c%6op, aKo» o«ypa*cH 

OT CHHCtOAlfTej]l»OCTTa llfl TfiKOOfi orcpo»i- 

ttthe. He ce ftbii cuHpeuo cuu upH . -i 
exf^ ABa^^efT jtHH^ t, e, ua Aesfn«fi ^ew 

ME ClvDlKR :.■!'[■ * "! ! n;i: _ .o6\ - . . Ci OT 

^mvivjihm /RiAf. jipc„n^i->K-* 6ymOae k 
irLCiaRnfl, iviK peuni m ctsjiaas chvtobe 
HwKi^e a m*ptcauTa f^xufl. aKO awipeKH 
tob« iiaine oftmc HHearM na ncwwn ce ommi 
ja jieflcTbyea « aa «c ct iioawiHSiba. 

21 aiTpmi* DaU XI kaltjxlttj Mali. (Bp. ft 
PP- 3B6tt-*^*-im 327»-328 u ) 

12. hhannes VIII papa MickctUan rcgem 
Rul^aroront a &ra*corutn ctunrmtuon* 
haeretitQ deKortatUK de xenlo siti trens- 
misso grattas ei agtt ; Scrgium tunuckum 
a Georgia falso tphcopQ ad eptsecpa- 
tum ftetogrndettstiti proefcttwt tU$orti 
iubH 

876 Apr. 16* 12. /lana than VIII np&tnasaa 6tA 
tttpcmtr KHjr* Aiaxaru om eptmmww 
oCuiycane c zhpqume % 6A<ti£oapu My aa 
ujttpumfHUZ nodapw ; scncsxdtia On &** 
de ceaMH e&Hyxtm CeptuH* phsanoAonccH 
m HtJtpadixamn enapxux cm amk*' 
enucKcna rcopza 

Itianpiw «?8 r. Mtoea peT Rnmilttm ft Paulutr episcopos Vtonpaxrnn na rtun^apokna khoi Mnxaiu! 
a«Lise Aprfli.d« XVLiiidicIioi«XI Miclia- •Jpfea eiwchOJiBTe CureHafl* >i llaoe-i* upe3 
heH rcgi Vulgarism uectti anpifji, tfi jieir, II Hii.nnrT 

Spiritalibu* te visceribus edito gaude- Hue ce jwAaajMe, te tm ce h*wthz c 

barnus et pro salvattone tue ^alias age- jiyxoDHiiTc e« jiejia, a 6-iaro^aptSEMe aa 
bamust sed nunc aslutia maUgnorum de- laoero enaceisHe. Cera ofiase cscbpOuu^ 

nontMit ch K^Mai^eH ot iiyHanrraoTo na 

i Pnw. * Tt^tvma — pawtMi Ov^<Kvh (iipH&n. ot *fl> ^o S&O f .1 a ilaiN'^ — easmai Ajucokkh 118 kkfrnfic* Vlll f*i* nam (W VTll cepto tiisfamur M in^tncScuT^js ve/entes 
et peitime&centes, ne, si forte Credos se- 
culi lucriti$ T turn illi »^ divert* h^rescs 
ct sdsmata solito more cedderint voe quo- 
cue euro ip$i* in errons profunda fuatis 
el, B sictit setpen* stduirif Rvam astutia 
tiua, iUi stusus vestri torrumpantui ft *x- 
► r ,1 i a simplkltatf ft cttStlt&te, rug e*t 
in Chrteto lesu". Nam le. Fib, Mcto«k& 
rojju verbis: Jnteroga patreni tutu otan- 
■ initiebit tibi, senkircs tuos et diwnt Lbi\ 
si aJkiuHudo Gn*ci Sine hat vH ilia h^resl 
fuerint et. curn noia inventus cos ab all* 
qua i:c -i aljquanrto llberoscxtitisse, opor- 
tet vos corum fraudes et consortia fugere, 
net cum illl erraverint, vos errctis ct, euro 
lUj ad Masp*hemiam vcrsl (uerint, et vos 
ctiam lidei rect<; blasphematcfes invvu- 
amiui Nee nit quf vos pcstrtiodum corrt- 
gai vd ab errore ftthcil tt !ioc est, nuhl 
credit*. Jtli karissinie, quod doletmi^ hoc 
rst, unde noete et die pro vobls sotiiciti 
suraus, non gionam ex voli* vH honorem 
tut ctusuin procul dubto expectantes. cum 
vos potius et noo vestra queramus. Nam 
nofi patrx; regimen et rri puWIc? modern- 
men fidipisri cupinnis, bed dioeteteos eius- 
dem regfoiua rurem ct dtspoeiticnem more 
prisco resumere volurous, ut soiliutudinem, 
quam Li.iveisis ilebenma ecdesiis, tanto 
pro eadera dtcecest sollertuis ejterceamus* 
quan i > ad ordinatioMni specialius nosUani 
banc antjquitus pertinuisse ncn fffnoiamu$> 
TantOqiiP pro vtt>tf\ saluiis LUStOCuflE tmui- 
tius vigilarc valearnu&t quanto, ul cenfir- 
met hoc Deus, quodoperatus est in vobis. 
euuius i*)bfc optandum est el tfistrictiusa 
nobis divimtus exigenduni clarius arimus. 
si circa tost rue tionem et munitionem vts- 
tnuu destdes* qtoC absrt. fuerimus invent! 
Revertiinini ergo 2d bcaLutn Petftuu apt*- 
stolortun pilraum, quern amastis. quem cfc- 
gistis, quem qmeistlt; cuiu^que in Jiectbtd* 
lalibus patrocUiium nercepistis ft Itucnta 
doctrine. salubriter el conveiuetiter haurf- noKBapeuHTt* h HbaflHuiaHt, crpaxyunAKM 
ce v DJiauiefbcn ce ab **e 6m, aKO cJiynsfto) 
ere iiocvicawuih rtpmoe 1 , ikuwjkc xe no 
c«ou wanwK ca iTona^Hajiw b paaiTHMHR epe- 
CH H CXK3HH, H BW Ha nUiiaAllCTt 8 6e«- 
uara ua rpexa aae^HO c thj h, .kbkto 

3WHHT3 Upem.CTH EOft C JiyKaBCTBOTO CM, 

tana h Baiume syBcrsa aa « r«»ciiAp«T n 
4tt ce oTAueuf or crKposeKocrra tt *w 
crocxp/ieHHCTC.KOeToe b Hcyca XpHcra'*. 
Mww re, t^iie. c Moftceenw nyw ^fTHTefl 
fiflnia c^ b Toft uit to ctoCiuM, nororTafl 
cMpnHT* en k re ine t« Ka»:aT* 3 AaJW 
nam rtpmrre ca Guir 6« ww w 
jpyra epec- H nouc^e me waMepHii:, qe 
re'HHKOra m ca 6*uih cbo6ojiiih ot HroaK- 
pe eptc, one TpfiOea ju uttinrBirc rexhH- 
Te KUtwpcTm* w npynctia, M Jtfi nc rpeuw- 
ie h iwe. ncjiicrHt le ta crpeuiwnn, « 5t 
jia m war^ciKAaTe u eae nyvwre^H na 
HCTBHCKara BRpa, noneJKe xc ca ce OTjia- 
j\h na xyna* PI uv^a a* Kwa cjicji TOaa 
■ :n .■ kcAto jia bm nenpfliw h jw or B^p- 
He or rpexa. Tosa e f BHptwfire mh, rrpejiKw 
Cestui CH«e* sa irceTO cipajiaMe, tobq e, 
nopana kocto uomtu h aeacM cmc c<ie3- 
noKOtBK »a nac nice, kobto 6ea n^MHeww 
ite o-WKBaue ot nac cam, h/m ipct, mh 

CctatCXflO, TWfi K«TO T^PCHM EChOCOpO 

nac, a «r saiuero nTKnewaii***- 3auioiu hhc 
kc we.tten jia Danytaii >«paBJienMeTO wi 

pOjumaia UH W piiKOBOACTBOTO HS J^p^Ui^ 

para f*h, ho wrKawe ixt t^rap ofiwyafl jw 
D^eM^ irbpxy ccGe ck r-pniKaTii « yrpao- 
^cukcto na enapKHina b trbuiaia ^ > ■ > 
3a &a ripowi***^ ^a xa3H enapxiift HftUifcro 
fTapaBwe, Koero jtw>kh« Ha BCvaU u»»P* 
kdh, iDJikOoa no-ii^ycHo, koakoto raan 
euapxH» e 6HJJt t or ctapo BpeMe, ixKracua 
npwo5iMHa ? Tooa jaacx at^Gpe*> k^u «a» 
uiero ynpawanie, u kcwiwwo no-ircao 
3iiacM, qf, ja as noT^LpjiH Cor TOBa, kc«- 
to e hhbi^uwm aa bsc*, mbc me Tpntfoa 
na ro Hc^awe no-yctpAno k u io n3»i>p- 
iijHM no 6omne BiqmeBH no-npft/icjiriiO, 
»ko ce craawe, ja nasR 6rr, 4« ewe 6hjhi 
fiesAetafH irtu up^ata c BaweTO HacreBs- 
He h yKpenftaue (»t.b aaparaj- SaroBa ce 
BTipwcre BH nJiajfceuiiH tttpwanocroJi ll<» 
rtp, bOroto oOwciiarre. Kororo ufrfptSTe, 
kocoto noT^pcBJ^^e n wra ntacpoii*r/w- 
enw opjtcxte b Mywjia n niiKTe oiaorroF 
ho n KanTO e penno or oo^iara «a J*fr ' 3uaiM ce m oiwrvrr iin rpuaotft cr.ncKt*iH us iuvkot Owr*|:*w n xa ™ ocavhhut p<vi 
BiufTT* *> anwrnawn norpt^n, * Bx. Kop. u. 3- *&*. Bror<*». as; 7. * epi, z Kc^. 12. 14. 
a bopiic e t*n roKptcr^fl or rpu*" cCHClM "^ «*itv**ic«k« u wxm» ™p» rw^y^fw rvr»rwao or nana 
HtKOJOi L * Cp& nc. 67. 2S, ktmr** vm r*p* - itj» Ham vm 149 stfe cuiiLSiiue vns protection! cum subiectls 
omnibus conamendastis tt (radidislis. F Bcnc 
quidem cuffebafis*, cum acostolo tlflnta- 
mus, .qui- vos fasdnavil v* ritatl non obe- 
dac?* Sed et ipse per se Domiuus dicit: 
.Nemo mittens manum stiaiti in antrum 
el couvtraus HUoreuiii aplue ret in regro 
celorum*. Non autem dicrnius; quod non 
una sit Iides, unum baptisrna, uiius Deus 
roster paritcr ct iUofnm, sed qutt in ei;* 
w;pc t pitsute CoiaUiituAipUlauo vel iiupe- 
rfltore tut plerumquc utroquc ouclcn ■ ■ ■■in 
h^retttoht plureu, qui sub iptii -m. . adula- 
tion* ant certe futiore iUis efficiuntur COD- 
similes; ct vc. tunc cis eM, qui sorieUitem 

;: ■ ;iu: ! tir ■. r U Dl( liz.\-\ fOgO, .lijssi- 
me Iili, qukl laorres tu vel populus tuns, 
si tempore pneumatomactii Macedonii Con 

^ .1 i i.n antistilts. quanilo et impims 

illic imperabat Constantlus, e»etfs eoium 
socielaLe Iruefites, uoiiiie A>;iua c;u$ ton* 
Ira Spiriturci sanctum Maaplmnrns cumiUis 
aoqucreminl? *Qi»d peccatura", sliettanie 
Dummo, »noii fetnittiliii ntque Itic :^if 
in future*. Normc &i hon pcilhitttTn j-o- 
cieUtem habere tia, el pravam doctrinam 
nichiloralnus haberctte ac per hoc ct vos 

:ui. Ulib giiasi fasciculi colUyali ad coubu- 
rerxhim (temo igni feservareraini in die 
ludkii cmdandi? Credimus auteni, quod 
iaiii voi non lateat, nunqiiani ajxtetolicam 
beatl Petri serfcm ah alib fedibus reprr- 
heiiaain, cum ipsa alias omiw ct pi^ripue 
ConstanHncpolitanam s^pisslmr reprtben- 
deus aut ab efroie libtiaveril, gut ceile in 
his, oui resipisrere nr-l 'inm. sententt£ su£ 
iudfcio condemnaveftt. Ncli ergo sc-qd Gr^- 
cp^ fili kar i^i:of: t qu;a arKvuocutis semper 
faltaribus rtnritnt, semper dolnsfc irtendnnt 
versutits, ne (orte vobis, quod genti conti- 
git Gotiiorurn, contigcl, que, cum a pega- 
noru-n eiiore *uperet libtrari Chriatique 
lidei sociafi, episcopum inciflit formam pie- 
utit habtnlen^ wirtutem autem eius abne^ Hlf&TO M>" H tta WHCTO rOkpCriMTtVICTDO tC 

noeepMXTe n OT^ajioxie aaejiKO c sch^kh* 
t« cm nOAaHtirtR. ,Hne FrvpeniTe ^o6pe" 1 , 
Tcitp^Ku ^aejittc c anocTOJia, ,KCfi mi oua* 
rtroca jia ae ct iio^u^iKHBare Ha Hcr»ua* 
ra? 1 * Ho h cbm rocnoji ka3ba: .Hhi^A, 
koTtto ciara prva Ha pa^OTO k rnejta ua* 
aa^, pe e y^c6e« aa r^pcnw>ro neGecKO"'. 
Hue ve Tf^paw, nt DPpaia ue e cjuis m 
cttiita, Kp'buifnneTO ejiHO m cbuio, ie na* 
imifiT tfor a TexHPftr Cor ne c ejinit u rbiii 4 , 
no noueiKe ^ccro npw t«x MtioaKKa.KOnioca 
rm fMm*4tfnettiv ct^mt Karo tpx nop*uw 
i ...uuHticrtbu kah cHtypwo uopajut crpax* 

Tvfl K*TO KOHCTaNTMMOOOrCKHflTnpeACTOmC^ 
H HMnep«TOpl>T f a 06HKUOne«0 H ABCMaTS. 

ca craea^n c*L3jaie^» ua epecu H TOra^a 
ropKoup rtifl, KOmoc/e.aiiariittn8TaflpyB<- 

<Sa* H TaKa, np^/uoCwHH chhc motim, Ka*<- 

BO 6m HinpaBlUI TM HJIM TBOHT HSfOJtj fiKO BT^P 

epewero ua KOBCTairTwronwicKHn npeacroH- 
Tt/i, iiyxoOoptiia AUfcezjciiH/?, «oraio van 
yupaajtanaiue ne6.iaro<JCCT«RiiRT KORCTati- 
iN.i . ■"■>Ti CC .. iiV..:.'iaL«JlU ua TflKuaTS 
4py*KCa? Hann a»*ejiMO c run nunc jia 
fxr^naTr CoroxyjicTRypamoro epemy ca 
,iyx Wfflaxi yseHne? „To3m ipkk". kskto 
C8HAcre^CT»yfia rocnoj, „hc tc npomaoa 
mhto cera, hhto b Gtjieiuiifi aat**, HaAH 
aKo HMaxr* -mxHaTfl CKBepwa ^pj*»rfia f mss- 
re m npKTC)Kai*sTe m noKBapenoTo /hc- 
UHt* lie tohh if Bile tusixre sta ce sana/.MTr 
3aeau6 c rai. kbto apHBi^aifn rtFn>wn ( 
33 JIB &.;:'_■: J .'■_ jmi UU . l- ..:j:;. Ol'bU & 
jtCMn na GTpaitiima c%nr* Ho nn* nspea- 
im\ KOfto Rew ne e cFcpuTo or eac t ** km- 
koi aanocTO^h^ecKara Kar«pa tta &ia*timw 
ller%p ire c yKOpnwitia or >tpyrKTC kstc* 
ipH, JioniQ ia m>pm ^ecro e >'KOp«Baj:a 
*:.t^ oc &o6o>KaaBaJia or sa&iyWACiine t>ckm- 
ii. ApyrH m . lij'i . ■-.*]. KOHcraHTHuoi^KKai^ 
Kateupa, m/]h n'KK e oc^wjtsna c nrwci^A*- 
tc tta CBoero pcu-'tiwe Ttan. kokto Be ca 
BtK&iH aa cc ono«imr. H nJi, tie c*tjl«^ft 
n*puMre T npejjTocJeaHP cHHc t noiiewe ch 
cjiy«<ai wmarH c aikuh A0Ka3aTe.KTBa, 
BHMar^ ce sawMMBtT c BCCapw xhtpocth, 
m n He f« ce CJiy^R h »a Rac tchw, ko- 
eio cc cwyui Ha rorme* Te # AOharo ncica- 
jtn £& ce oceoCOiiflT dt 3a&^yA3TS ua esjt- 
««CtbOto h MM ce npio&HMT itkw Xpncro- 
■Bfra rtffpfi, nonaiiKfmn Ha rmirvrkci , kcRtu 

HH«4 C*MO BTjUiUhiaC OAC5M 4^ 64K01C* MflitexoruiD I >\'£<i2 &W, 3A0 -360). ntej&j;Cftarc<Mne wy ce j^rtiuin Mm^^orwiim *eb nwoparCMaxx 
1353-901 )i 0»i npMBvpw*^wi n& ^puaucTKw ' 16 Bac Kai t 12, 37 * Cf«. M41. 13, 30, f By«- 150 frJimnes Wl pa pi — 11m floaw VTD iten^ qui *os> aiim a pagamsrou iftfcrzn, 
blwpbemtis implicat; skxjue illi, dum 
■ * : : e ■ r errorem tuyere, In errorem 
et c$cum ducem sequenles cum 
(Do OflCl lacti iu Airiwfi pravftaUs prqci- 
pita diiabuttur. Et hoc rsi t unde Gr^co- 
rum raven da esse pr^dicaituis consortia, 
*Cojiuuipuiit ercim*, ut Paulus apostolus 
ail, ,raofcs bonos colloqwla mala". Qui 
elri alicpjundD !o H uuutur aUquid boni. noli 
iriiaiit i|Liaetdcmonc3 confitebantuf filium 
Dei; sod ipt* ■ 1 1 l-- : ix>Uu£ ...n^ pr^tipiebat, 
ne t qui eos audiret vera pr^dica rites, se- 
qjieretiir errartes. Conveftiuiiiif jgitui ad 
beatimi Petrura apostolomni prtncipcm, qui 
primus cognovit et cotrfessus est liliuiu 
Dei, qui oves doxuiukiis itgeuiias aceepit 
et, lit h*s ad fierce pascua vtl^ jntrodu- 
cere possrt, ct hie ligamli solmnl&iue po- 
lestaierti et illic rttsTtaudi eis claves celr;s- 
tis regni promerulk Igttur scitote, kaibsi- 
me, 9 tx hot ad O^cos, quod aveiUi Do* 
minus, conversio vestra luerit, partem v€S* 
tiam OmniUis cum his poneniara # qui pri- 
mara fidem irritant taciunt, et turn his, 
quorum tfbenter umpketimiui porlionera. 
Puiru si uc* audieritis ct ad aanrti Petri 
gremfum rcilirrit^ ut lilio* vca amanU&si- 
mos - pai r-.i- siiibua recipiemiia ct exerts 
brae Nis amplec lemur et in vfcccrlfcus Chri- 
st! dUecttoris semper habebimus et, si qua 
sunt aancla, si qua sahibiia, si qua con* 
frrua \cbis> ct pro vobis ofkrre ntque ini- 
pciideic nun tessabuiira. Xciriuiti nobis ex 
vobis if. if - -i ■■ . ii ■ i riigia habi- 

tus Uiso deferciitc suacepimus, de quo be* 

rirn ■ ' ■■'". : i.l: :i ' J 1 1 _ : I ■ _ UJJJ tU 

davinras, qui te nobis devote munus ollcire 

doCUlt ItHl* " p": i CltO tOtUlU, Ut " ■ " ^ 

mil , ct perfectun: daturua Cetefunt gloria 
veslra iciat Stroma cuuiidium, qui, cum 
prnrre Slavic 1 eseet et raultib pravilatibus 
iiifetiL T ■_ '.lIjLll... per suncptioiteui Op- al xUhi* ff. LlOtf UV UlpMHOJ ntiVDai* ^CO|^Oa^ k <"- 

loft, ^OKato rwocT*o6o»:j;aBarTe3HqfrTW> 
to, orjiHTfi rw o GcroxyACTBUTO ua Ap»& 
Tana xe t ftMn rvpcWr H^npwnaanMBO 
^a HsAsmiiT aa&iywjiCHiitTO, nonaiLax s 
3a6ayiK;ienMe h. c^«jusaflK« c*in bojlm, 
craHajiw aaejyio c Hero oicirn 1 , najiat e 
6c^Httte tta npuaHCKOTo aaC/iyxcacHHt. 
TlW t npiwunaTa, nopJjtu kObio ^- -p'-i -n. 
i.r Tpafisa Ai OTWmaTe oflmeHPrro c rtp- 
nirre. .AnKR paar oeopu paasajiwr Aoopw- 
xe MpiflH"* wnifTO ica?M anoeT<vr riflBM. 
Jlopv. h as ruaopHT iionflxora nemo ao6- 
po, tu tie cc ovy^ Mft i aau-OTO » ^c"oh»- 
tc npiTHar^xa cirua (kHKflK CaM Oor km 
aanoBuzu-auje jia KT/war, sa jia ne 6k ab 
m nocjtejiBa hukcP n 3art^>*JKJieiiHrTo hm, 
KoraTO jh *iy* ua xaaA»r HcraHaTa, 3aro* 
■a\ ce bt»f«« tc n P H SnUtCBUl Flertp, Koft- 
to e npeOMOCTOa ^p^B ii«jna h nano- 
t«jia emia 6o*w* ? nojty^H rOcnojlnlrTe 
DFtlH. AI |U n: ;n. ■::;::.■ l\J ii j;i Mowe 
rt£ rw 3GBejie jio na^OHiuara na t»C4»HS 
«HMT t h Mf/i>T«i Mflcrra na Dpi>3Ba h 
paabvpaea ryk "«a atMina k KJiKwonere Ma 
KeOecHOTO aepcTfiO, m ^a hm oro/nonaa 
7aw rop* h« ttefievo'. 3aroBa wafirt, npe* 
aiooewH, aico Orccra oe ofrt.pnere kt.« 
rbf«RTe, koctc ^auo OKfflW rctnoA, sa- 
mara yiaci no 6o«*eCT&ewo finyiiicnnc uie 
6*m ofima t yttCTTa m Tean, kohto npa 
BPt HE«nOJ}y>w«BO Dbpawe crbnKM ht»« 
Bup&fa\ h Ha reim. «wpto jnUT F«e jiofi- 
!■ 'i T . ■ i- '|:.ie- Cera. »ko nocAyuiaTe 
aac k ce Auri^pHexe » jiohoto Ha cb*th 
llerhpp me oji npnttnu ksto Bafl-jw>0«MH 
ckhobc c oTBOpeiw ofiftTHfi, me m npM- 
i*».pBeM c pft^nwpeFH puiCi me m Hauoie 
BCfiKCNtt L MtApa^a ua XpHetmwiz ,noOob 
h ue me nppciaiieu ^a pm no/iHac«Me hjth 
>ia rai aaeawe, aico hub nemo Cbsiro, nemo 
cnacHieAuO kjih Hemo noAxO/imno ia B8C T 
Ilo/iy^nitMC K3npaTeuKfl »tif Or rac iuy 
no e^MH Mowax. Hwe ortaro.wpwM aa wero 
»a RainaTC JwteHOcr h oiaxeawaM* 60- 
rs, koAto te ny« ua ub jwAtro c npe- 
jwhoct A^p, a KaftTo re Efa^fmaMC, th 
CKOpo uie uh jipcjianeiu Hairb.iHO n ateoa- 
ao m c»«wa cetfe ch, Brpo*ieM BCKfl ?nat 
ntEiia npcweoHOCT, Ht eauyxix Cepmfl 
upea asrop*n*T» ua in*pBHT€ anocrojm « 

„ Ha CBTTITTC KtHfOHR It CltfViaCUO ::oCTJ1KW- 

ikuwiz Ha Hanjeto pcuKruHe e caa^eH. Toft, 
usnap k ^a 6eui? r^aR«Hnn no npr>n3XOj^ 
ynneren 8 mhoto nopwtK, Ge mmyiHii t » d*.ftav.l& IK ■ LKftj, 
F4ca 2l t l& * Q* M«. 1U ift ■ Cj:*. Tbw.fi. 5. 1 ? I^Ll Cp»- BAar. I6 h »> Cpa. 


I li.wn *-* VIII j\tjM — IT™ PVjh VI tl 151 tinuit tt post etiam supe* alits delectus et 
convictus excessihiis, ah episc opn tunc ano 

deposit!*!* fubse (ftwsdlui cl pod iitdiuiie 
satis a Cieargjo, qui loJso sbi episcopi no 
men usmpal, ad epjstopaluir. Bdutraden- 
sem provectus est. apostnlorum principum 
el *ancl(ifuni canoiiiun auctoritate, etiam 
aoitri esse sententia drcrcti -I'. ■■■■■- ;i. 
quod tarn votis quam ■.■■-:. omnium ;.'■ 
iwalitati canonic* patrtaciitujs, ut hi, qui 
abjciuntur, ah aliis non redpiantur. ne, 
(juod uL'ii uutaitius, ^iraili cum eis p^ua 
iudicli teneaclur astricti. 

Data XVI die mensis Aprflis, indictfone 
XL (Ep. 6& pp. R8m. „♦ ^ -eOii) hsvsh^ ir^pvoFeii can. lioc/.e ctHHa toae- 
ctro, if, yjiHseu k Rao&iHHtH m b apyrH 
upomartuui. e 0»-i utt/iett or etw cnnCKcn, 
ho nojiHp TOBft no TObpfle kcjioctoch hb- 

CKGTOTta t:are;;pa ot Pijojth 1 , koAto c na* 
MM cm npHCWsaa eroiCKOircito aaaine* 
Toss an riiOftitiftiiaMC no Katfonaneaoi ptJl 
Kaiao Ha eac, raw h na uuan aama 
oGmttocr, ia res*, icoirro ce ommnit, Aa 
hc ct npneM&T ot apyrwe, 3& Jit kc ce 

tHMtpXT otfcbpjlHM SMViWO C TM c no* 

jotfrto tiaKaaauflt sa oci>smaiae, koctq 
h*uw awe ne wm 
16 anpwi, XI khjihkt. /A tohtxiuies VUi Uasiiio imperaion 
Constantwapolttrjio grataiatur A* pacf 
a conconSUi vvclvsiuv rtstlluia; retiqua 
dissenstctds sca&dQla in Constonttropfr 
lU&na ecctesla fluctaantiQ sedari petit* 
Ptwlum Aftconitaimm et izugmhim D*- 
Uensem episcopos, lalores proeseaUum, 
ecrjitnendaf (Apr-*. HfleclkttiuiQ nobis et dcsiOeiabili It... 
Basilic cluisliatilfeinw ft tranquilHsaimo 
iraperatori 

Missa pet Paulum et EuKetiiuJii 
reverent initios episcopos 

— — Veiumtaraen tgnorart plum hti- 
pcritnii vcslmm aolumua not -■_ i : . Jits &e*!is 
pre cepiese legs tt&, ut causa tartum visitations 
gloriosum dusdetrj pmvindg prfudppm arie- 
ant et de optala mttiwiia ei apostoloruii, 
ul cooderet, expletts officus pcr^alutationts 
edicant. Ideoaue ro^amus, ut aditu tu an- 
nilcntibw vom? roncesao, talem fllift in- 
dustrium virnin, qui eo« usque ad predic- 
mi i pritiripem xaivos ducat atque rcciiirat 
facta In fcriptis de ea mirirae ilerum usur- 
p&rxla lil^v ■:..'. ..'.. ■ iuji. : > i..^i per tulles acax UMtxepamop Raeuaik c Mtipa it 
tfbMmaHocKwiHt'fiw ha H^pHoenomo ra- 
uacuc; uckq da Adam ypedem ocma- 
HOAume cnopoec u paxwtun, Koumo via- 
nymm UapazpadCKQma ffa/watf; npenc- 
pwtot npUKonm&Jmmz na HQfruwtqomo 
nucMQ cmCKOnume //oaau Ahkohool u 
Eetenaft OtmUMoai 

(AnpiLi) 878 r„ 

r ■ nr»" -r- "": yr.v. BH « oOh^U CUB ape- 

XpHCT0.||0CM»«fl H JlpeKpgTWi HMlKpiTOP 

BaouiHfl 

Hanpflietio 4pca jocnwiHMifre eiMCKQiw 
I1a«e^ « n&reiwfi 

06a4c hmc hc weiaeai aaujaTfl 

6iiaro«crKB« Mvneparopciffi b^bct m at 
aiac t i ic iihc cue uap«iiiuii< Ha npaieKHitwre 9 
B3 anocrojHieocaTa KaTe^pa ;ia MtuuT 
ca^O c i:- ■! ftfl *"*:" NKi i"- "'ii :j:.. , j i:ik 

KHfls* ba faSH npOBH«m*« ». KaKto noji- 

lOMa, C^CJl WTO KattMHflT 3BatJI»ieilHR- 

ra ch jia ro nconpanaT, jw ro ocaejiovffT 
&d HCKOfrora or i«" ri- r :nr a aa anorTOflH T je- 
cum* OTMaHM. nopamB xaaw npwMwa ■«»- 
-iMM. ■ .1- i kato mm ce jiajtt ^ipe3 Baiue 
CTjitPcTmie jM»Dj Jia hm opejtocrai»i4Te 
ejiHK jeeii irbw, uoSro jia rw aar»ejte h<- 
o6eano«ofipaiiH m ropecnoneaanui itKaan 
ju m B^piie ofipaTHo^ CJiea: Karo C*w aa-* 
nn- 1 ifi:.- aeioapnOTts BKMMft ie an bafl- 
f.-,t.i'.. ue me C\ac aapyuiaaana ruvtopho. i, llj ap* W>1 ■ B rp^ Atones rc«« fi*iw jywt H rtp*itn«T». hohto auoepiicp &*tfun* n»- Ibotfaij u, ap- * Orafci ct jo f*M KHA3 bop**:- Mbmi?*. lohmiscs VIII f^pi* flaw floaa \TD annos In Gmsto t*ne value et barbaricis 
iugiter hostibus Iriumphiire, spirituals ct 
ttektershili et Christianizttime IU1 sam]iei 
■Uoutfa 64 Data iudictioue KL (c^ G9, pp. G3„-«- av «rt) FA IohQnr.es VIII papa Ignatio pettier- 
ehttt ConsicntifiopflHtanr* sub poena ex.- 

dUrum spoiiiim cpisropos et ttirteos* quos 

in redone ttatptrrcrum cntiqt:itus atl /ftv 

manam ecciesiam speetarttc contra fax 

crdinm&tii 4 rtrrvxtfat 

878 (Apf .). 

Reverentistimo confrarri noatro Ignatio pa- 
ti b r cl tac C 01 ;staiit itiopoli tauo 

Miasa p« Paulum cl El£wuuju fevereutis- 
e*hh tplsropoe 

Swundo lam strife apostolic^ littcris 
pi ■ :bari - adTTtnnitus et per misms riu? con- 
ftstatcnis. conventus rtoftatibus. ture fibi 
Corstentinoplftar^ dkxsrcseos, quod per 

rem anmirtitc Deo recrpcras, rite contmhis 
ultra pi^Iixos lib! ex cauwitus liniilt* 
pf^umptionis pedem con tctxJeics, nee 
antiques lamiros, quos posuerunt palies 
tult ali^im usurivtiuiu: iianblmeu Nullum 
autem jroofat reeionera Vulgaron a sanrte 
mciiiurl^ Damaso papa el dciuceps usque* 
ad pagaiioruni imiptioreni a mlta apotr 
trvlicc; pf£$ul:btiSj quantum ad ecclfsifistir^ 
pjovistoris atlitiel privjkgHim. iitodcralara, 
pn;**rtint cura hoc nonnulla scripta, acd 
pujcipuc divcRiorum pouhlkuin fjotaatio* 
rum les grate, quQ in arcivis . tti uittu 
nostf<; reserartur ccclcai( rlartus attestcn- 
tur, l)c tus autcm, qu<j bcllica clades ct 
grsvissftfct bostililatb incurtus intutifi&e nns- 
atntnr, nil prestantruj sentimdum est, quam 

good clmi&iuiu tcclcsf^ (aba, sULctab vkle 
ijccr Lea nosrr^ s^oe arnsies, eooruiT ci 
drcrtvii cunt ait: Adliberida, irquiecs, 


/ii „ ■ ■ ' * ]:■..■<: -e.: .1 m aa &Ljtere sapaoji mioro 
rniHHM a Xptuia h ;u noi!>e>wjia*UT* we- 
apcrrsHno BparuEfTe napftspn, jiyxoftmt, 14. flana Moan VIII aano^HdoQ hq qa- 
ptepart'-iaiP nempuapx Hwamua nod 

30 Ohu da om^oee enucKo/mme u KAuptt- 
nnme. kqkmo npomm etnuo rtpaso e a> 
npcmitA e MJmma na OMzapume, om 
emapo tpejtt cncdouia mm PuMCKtsma 

(A(ipM^i) 878 r. 

Rq flOCro^THMh** ttaiu ctCptn Hj «ii»ifi l . 
Ko»CTaHTKHOno.ncKi* naTpwapx Il3iiptfiTt!io no hoctowwhtc ctlHCXOflH ibnccniD e, 4f tii 3a BTOffl m ch 
ci>B«TsaH enwewtf 1 Ha anocraw<*eckaTaKa- 
reapa » «e m ce rtrjaflrnff qpc3 npateim 

m C Ht-ftHRTe !0pHJlH4fC«K AOBOJH— K8TO 

rkrta*t^ir nr«njifR no o6m*tj»i ot nrwnnTO 
c« t*aa KoKciaKTHaortUJCKHH AHCitej, kocto 
npaeo npH 6o>Knfl nowom cm ch otj»tiP- 
UJI c aeTOpKrera k uoKpoewTwcTeoTO ha 
ojnaia rain n + i»pDa Kai'eipa. M ue nptc- 
Kanam jipi^sKO onpwexeMwre tm ot kbho 
uirre rpaaBue u Aa ue npeMHuaoauj c mh- 
icaimr Mrrnfeane fTapurc rtpejLCJiH, kohto 
ca c*ipe^eJinrji ToOMie Othm. UceK« 3*ae, 
Me rrpftKava kg (Hi/rrapH7€ T mo lc otueih 
jo n)iasoro ua u&pKOnrtH rpH>hn t * ynp*»- 
-itfRBH* ot npejicTowTiVJHi* ua aaoii^JiH^e* 
cKaTa Katejip* ome ot npewTO tta ftjawe- 
nonu'aiBLiiHfl naua iJaMac 1 * h noc'te saic ^o 

uax/i>BaHfrro ha cdKtHKuwTt t ouie noutm; 
*e tc»a notmjpx<,ianftT «cno «noro Jtot^j* 

M^VTit H tipCAHMHO JlCJiata Ha [BJAMHHU 

Pmmckh narn, KOHTO C€ nSMT 07 CTfiOO 
bptut b apxuBHTc na xaui^Ta t^ptfaa. 3a 
TOfc*i oOa*« f EUVIU ctr aibc, it *: npuittH^- 
ho 01 aueauoTO BopMECiC ** ur TPi»pjie 
TeMocure aanajiCHiw Haeparoeere, hcmo>hc 
jia ce peuiM khuio no-jio^o or Tyfc kocto 
upi i rAv^tiT?. tfBpKOsne TpT»6a t CDtrunT 
nara JIijb 4 , npeaciORTtJi hb baiuara Ka* 
ttflpa, e c^o6lnlUl m pennui, KoraTO Kas* '^ *■* HrMatrt <!iw iirrpup* mi ivim it^t»l Tc* howm » SST^L R78 MnraiA no am* Aqv^rarcT c 
K^raio c thc&ji fona ikcxU * Ot'Evno ttnti VUl *iM«a aiDIMBtf ^fyrc niCKO JH0TA »i cwbpria hj. 
naru (4*0 — «IJ> " ;uvi<! - r***»* (Lata t3a6-36<). * />w 1 — pttjMH k**m** VIII |*» r * - F*u &■* VIII 153 caratio est, tit vulnera, <]u$ aCvcrsltate 
hostilitatis illala suet, rdiginnit mjxinie 
raticne sanentur; qui statu return auxJIkuite 
Duiuluu in ujriioia tuuvtiso iitiuui dial: 

;. oti nulis, qu^ i ■ ::iitas intidit, uni- 
*uiqup id t qluod legitime habuit, rrformetur 
oniuique studio pfocuraudunt est, tit nsci* 
piat unii5qiii^ur t quo;! proprium est; ct 
riusus: Quod bellica utce&iutt turbatuw 
est, pacts remedio reformetur. Scd lnjc, rc- 
mrntfcsime fiater, omnia dsuste oculfe 
re^isti sanctofMnqiic patriirti decreta cal- 
canto leraerario conculcastl ao niultiplidum 
tibi btreliciorum a*dis apostolic? presto 
torura ottitus contra eandem sanctani sc- 
drm bwefactricem videlicet tuanu ereclus 
es, (Htscam diofrf sin- illius in regione Vul* 
garica con$titutam tllicita pcrvasionc sub- 
rjpitus el in vLciiam Jitt^sctu contra (!iv> 
nas leges mittere falrcm mn renuens. Unde 
rociiio post prijiiajji tl setundain conh 
monitioncm a nratr^ te debnrnunus com* 
muniontR contubemiD beuuestrare, „in promtu 

abertes", secundum apostoJuiii, .ojiuwd 
ufefeel hTO*^diertlaTn';qui etiam dlcit: „S1 
quis nun ot^dil v«rbo uu&tro per episto- 
iatn, hnnc notetc, ut non cornmiAcrammi 
cum eo\ Sed quia sedis cpostolict; mode 
rflnone iitfrtfs spiHru lenttatte pofnis qtiain 
BCVerilatis erga correptkmis tue : j imut 
elfrttuni, ecce tertio canonice per missos 
et syllabas commonemus et hortatnur et 
pjoleslanjur, ut culuun omciino uioram per- 
pessa atruDoa viros m regkmem Vulgarurr 
dirigat, qui per totain patriarD peragente. 
quoscunquc iltic reppcrcrint, qui a te vel 
ub sutfertis tibi itu.-caationis munu> 

'< t\ '>--■ dicunlur, si qua vis dilatknic 
rcdixsnt, ita ul intra tri^mta dtcrum 
tpiliujii unllus tptfccojju& ixlhib umrinu 
rletirus, qui tu$ oidinattoris, iinmo inor* 
tfnationiti punt, intra Oftineg Vulgarurr 
fine* iiivciikltu. Non eiiuu patiiiiiir c** t 
quos ibidem tu illicitc conetituisti. quoe 
ct ab epostolica esse iam aede huius 
rri grat^ constat ejccommuniratoiv more v Bk 7Vic rtp. 15^, *«* ¥> C- ea 1 : /I'pucSea ^a « irpuoNcH, KJissa toft, 
crapaKHe, sa A3 ce i&ieKyBar Hafl ee*#e 
cbc cpcACTBara na pf Jonwi paHirre, 
Avmv ca upvt^utuii or *KccT0Kociia ua 
Bpan»ere tf . KoriTO no-io«CH«tTo na HCmara 
c 6n>K«fl noMoni ce npoMtnH n nojtoCpo, 
TtrtnaKitaawi; »nij«ftaceaioiCTpa«eHH ae- 
mftrtHaTA, kOfrrn npjin*T npimuHif, m c^ 
;:sn h& i-: kj- tj]HH loaa, KCirro e hmsj 

acn i oai cil^k bcckb na ruwiym o6paTKO 
Tpna,Korro e tieroMO*. H oute: „Koero * 
piaOi>ffaiHO ropoK do€hhbt« HyjKim, ,ia 
ce rbacTaitOBu at cpejicrtaxa tia u»pa". 
Ho ociimco tooa, A0cT0*jT«r«i Gpaie, tm ch 
rrpo^efl ct»c aaieopewi om v ch ctuikw 
c 6wpft3CT^iHaTa eti rrera fwrnrtfuirra Ha 

■■i-.-irr- 'iN. H^ ".n CB 3a^p8BHJI MHCrO- 

KpaiHifrc 6^*rO£i*:«Mtf>« na npejcuxinyiHre 
Ha anofTn/HqrcKaia k^iim, 'i^.h>-;ih 
ce cpeuiy Cbatata cseiahaiwipa, oseaHjmo 
TtJOfl 6>arOA«tc^Ka, kato aarpeGBaui c ae- 
UO^&OJKhO ; '.J i\ .lllii _ iip.rij. :. I*! T.\'.-r: •. 
ycTa»cveH p cTpai^ara ih 6i>^raptrTe r mcm 
ce cwiiou na H3npaTwm cxpna en hb 
*y*Aa «cib& iftnyeKi* Gg^KetTBeHHTe 3a- 
koiip. riATnnc c-Tf't m*pmTO n Piopcyro kh 
nanoMi+RHe' \nw atcayawao TpnGoauie a& 
re nTMJiini or jipywtia r o6myMiie cirac, 

.CH^tMKH IU70BH — COOpti a^lOCTL-ia AS. 

itijKax^w Banco Hzttoaiyiu*m>uz"*. Tofi k« 
to ome: ,»Ako aflKoft tie nocjiyina ny«MTt 
hu a ntx^sHueto, aaftejitHteie io, 3a ;ia he 
ce cHtnaiBaTc c hci-o"** He OOMMtt ex 
CJry>xuH exc cHHCXCAmea^ocrra na aoo* 
cTCjrmecKara iraieApaif cveooxBa«arH no- 
oropo oi Tiyx iia mhjioct, (jtko/koto na 
ciporocT cpemy ocbuieCTSfiEAHCTO na n»e 

TO :^rpii< (T-r CTO &C«IC M TpeiH m^T*. 
CbMaCHU KSKOHMTfc, Te C1^LT63U€ J' Kfl 

rhp*iai»aMe T n oowB^RaM^ ny6n«t| M o vpea 
npaxetmuH h dwcma jis HsnpaTHiii Bejnrara 
b j^mui4 Hd (n>iu apKic ycxpjum " l-. ■... 
kohio. ofcowMfkKii ii&iaia hm ponnna^jifl 
HsaeiUT aeaafonMO ^cm^km xopa, koiito Tt 
Mawfpjn* wu n sa ifowro ce Kawe, w ce 
: ■>.■ , n r ! ,'i.i. ..nM.eakt ot T*0e hih o? 
TtoKre no^mtHCHH, T*Ka ^e c/ieji 30 auk 
jia ne c« nainnpa m muiara cxpaHa m 
'■ ...i ."I'lu _ uuKaxiD cnucKon n U3o6mo 

■HU KflHpHk, KO«TO Ca fKXfl TBOfl MflCT 

ham, no-npaso, noA raw GcawaCTite- 3a 
iuoto Hue kc n03ccjiaca>»e Te3« p KOtrro n 
en mxrranHJi t&m cpckbcutho h aa korto 
ce artae, it 3^paAH rosa ca OTA>M«hii n ft*, oxrrp. I62.6r^^ *2. Kop, 10 A * 3, Cgu.% M 1M tohirraeA VIII ptpi — T13U flow Vfll btt^ pjcvaric at iciiis tarda novorum Donini 
fonxilortiin tnffcae. que* videlicet iii fide 
instructions maun plantavimus et fi,"i.i 
ffllutarif fonti£ doctrinsnira riLjavinius atcjue 
horura auctori Deo ad ncrementuni spin- 
tm daudum, F ut sit ipse in omnibus pri 
matron tenens*, optuiimus. Pofio si intra 
ttiginta inter valla dierum i n ■ ■ : quos vfl 
hi vf I FjiTopi lui consecrasse in aliquo 
ffradu putanttu eccleaif, a tortus regtonis 
Vulgaris tenninfc non eduxeris el leme* 
tip&um ab omiii eccl*$t*$lieo Uiras iur* 
die*cesectf non antauxcrCs, tandiu saiiclo 
corpora ac prctlcso sanguis* domiiif uostri 
le&u Christi pc*< duos meracs a die ntl- 
merandos, qna huhiF epirtdf Uwmtuaac- 
ceperb, usto privatum qtandtt his cbstina* 
Ids deerrtis riostris minlmr cb*jdJcnt*e colla 
5U lumber is l&iu vero si pcrtinaciter in hac 
mdisciplinalionc atque pervarionf pcrmarv 
aerie et epihcopos et quotquot illic vel UH 
vel lu consec/asse videris fores Aline minus 
expuleris, omnlpolentis Dei iudicio et bca- 
lorum i ura principum auctoiitate 

no&ti , | e- ■ - ] i - ■ "scrrUtis sentenfla OrrniJ pa- 
triarchatuf cstc dignitate. quam lavorc 
no&lro iccepccas, alicuus el txsors, nulto 
penitua suinffli Gaccntotii privilege cnjditws 
vel poliitis. 

Missa p*r Paulum ft Eugeniura epis* 

CDfMi 

Data mens* April*, indictione XL (Fp. 68, 
pp. f2 t9 _ va --63 lf ) rncrTOiTHwcKara ketch pa, ac cKueptiftT c 
rpcxa tia co6ct&**ioto cm Bepcjto*cr*o 
cbpuara tra itorirre rocnoAWi pad*, kohto, 
p£jGttpa C€, Hue nocaAHxiae c **CTa**ii**v 
Cktra cm pitta \n>\$ w j a " ' k EOAHBaxiK 
c Boaaia na ciiacHTMwifl HSecp Ha X\m- 
croeoro ycetLHc, k r* npeAOCT*s«x*e ita 
rexrmr ctanare*! 0on» h .'■ mm A*Ae 
aaqsnaca Ha ayxa, B sa Aa hmb cay n*p- 

oeMCTESO ffbD BCHTKO 41 , 3*T0*U t aKO 3t 

30 .fl«M ne Hjmrjicui or npe^irkre Ka hr- 
nn 6TJirapeir« crpaHfl dchwm, aa kokio 
cc CMftra* 9c w/w th* i«« ttsOmtt: eoHC^otiM 

Ci* I'M |JDKOnOJlOlKKJ]H » ttHKaKMl mpKOftCH 

ihii, n can ne ce orcrpanMui v/ uo<ko 
irtopKOHHO upaeo najic«4« jimow^ CHWM 
M^rfM, emmm or aena, d icoflio n<wy- 
wui rosa ruicvo, ^a &bjteoi avujcu or 
cfteroTo T«no h cnotKKntn KpijB na 
nauiHfi rOcflQA Vicyc Xp»croc AOTOraM, 
joKaTO np^Bnem epaT na nooiyuifitiHe h 
npccTGHPO; M ce npOTMCHui Ha rem aauw 
ptiucHHfl- Ho ako yiiupuro npwumni 
ja ciOKii) b tob3 «nrjivwHeHHe w npOMic- 
oane « hc aarOHWu orraM emicicuuHTr w 
■CHW, aa kohto cc suae, *nr ca ttOi pv 

fCOOMOUffHR OT TTTX HXU W T<5e, IK> UpK- 

cftja wa eceuorMHMB 6or t c tuiacTTa ua 
ejiaweimre rrLpoH aaocronn « no pcuiwme 

lia . ,iLir CMMpeilHC Aa 6t>A*H1 OCBCCOAeH 

h jihuich or u«0TO mrpraimwcKo ao- 

CTOflnCTFO, KOCTO CM llp*Ao6u/t OT»0»O C 

uame 6*arOBoaeHM+ t k Aa HflMtin, h u ne 
npwre»canaui HHf<aKB« iipaua iu bhcw Ay- 

XOBKHK, 

M=«^>aTCHO no emiciconHTt riaBea k 
EercaHfl. 

Mecca anpM/i, XI mhkmkt. NL hhannes Vtll papa fiatom MUhae- 

11$ regis Rulgjororum twrtatur, tU penes 

Ulum pro iiumana ectlezic tob&ret* 

876 Apr. 

[Dfl*ctU$imo fillo nevtro Mich*I^Li| Qiri- 
stiaiusEiiuo iegi apoatolalus nostrt mltlc ntea 
eptstolam dlgnuni duxiious, ut el lite quo- 
que Rlorie scflbcrcmus ei gemitua ac do- 
lorea noslri cordis aperlremu^ quos assidue 
patioiui suspiraotes ettristes penitos tnee* 
dentes et sitipw^ rimio aiiiniiault^ quo- 
modo ij»e tapteiittesiiiius rex ei vos Ipsi 
avecti potuehtis et a recta senilt* dfcMnare Z5. Hana $oan Vill ch&emsa 6pama ma 

Gt+UQpCKUH khhs MuxatuP da ce aacmhfc 

§a ttped ftxtta '- PuxcKajrta tfrpK&o* 

Anpaw, Sit r. 

ripauwHKH nucMOTo* ;.j iLaiue anocro- 
nnW3M ao [tifXAtoGHNm mm cbm Mwxawit 
HaftVxpHCTHJIHCICfcfl KWQt C«CTH8XHe aa a<^ 
CTOfiiiO .ii nuuieu ^ ua xucm CJian»oct e 

A3 OTVPHC*! MTbKHTe « ClfHp^nTe BS .:« 

mrro CURCi Kcmio He»pCK*cnaTO rkpnuw, 

t*fe3AnUl3KKH» A*1CJOKO naTTtHK^HH H f«yA* 

^■-. '■-':■ ■■■ c npfnwfnao H£AO>MenHe — Kajc 
C3M UptMbApHHT KWO M CaMHTC 1W CTt 

WClTi^ A* Ce OTA e ^ irT ^ H OTK/TOHHTe OT jfeKc Bik ,^-.-;^^ ( Hctofva J. % erp. 105, fia*^ ' Cy- 7yrt ^ *,* N> iz ktanntt VT13 ptpa — Hart* flow VTTI 155 el a sede beati Petri apostoloruiu prin- 
cipal ctnnino reecderc, cut p sicul evange- 
lium rciejt, non caro el sanguis, id est 
hurcana sapientta, s*d ipse per se pater 

liliuti: propnum icvelavlt, cum alii hunc 
lofrannetri. alii IWw nIH HiVr*ttii?tn a»ii 

uutmi ex pr<H*ietis exitllmflrent ScrltKiriaa 
ergo tanquam Iratii eius et carUSmo no- 
suo; nam cuncta, \ 5 ad aaititem gcnlis 
vestry a nobis acta sunt et quol tt (juan- 
105 I a bores pro instruction* vestri noa 
assujiipscrirous; ipse piolecto non ncscis. 
Et bene quidem primum in noNs drlectaba- 

mini et spuitalibus gaudus el pcoleclibus 
Iiucbjmini. srd nesenrus, quis vos dr ce- 
tero fasriim-erit, quis decepail, quis or- 
ttanmu faclus diahtJi, qui olim per wrpen- 

tern Evatti setiuxit, vos a recto rtitieic 
t * iug* sua stone retraxenL uac- non paruni 
dolemus Dec teniter anxiamcr et iddrto 
te, vfrctum Optima cohortamur, loquerc 
ad aures ehistem dilecti filil ncstri regis, 
cui et Domiiius ipse pottos ad a tires pre* 
cordiorujii loquatur, ut pritnain fidem non 
r avid l uilLuu* uL ulttv m: l^l&OJftB ttHO 
nequaquam resptctat, vjam qua awbulalM 
non deaerat. evpngelicam legat hyMoriam 
et videat ibi pi^cipue, soli Petro Christum 
Dei vivi lilium m*elatum. Ad hnius ergo 
bealisshrii Petri wdew alacti prdore rwr 

quid sumpwril noxhun, debiderat ad fontae 
aquarum. Ite deslderet et tftiat antma ip> 
siua ad aalulifera ■ . s doctrine fluenta 
In quo pio tua toboret operc pr<j cunctia 
solIcrtia t ut non solum fraueiu kafiasatuuin 

hmifariat, *p*t +\ Ap *;al(il* nmntitm vp€~ 

trura ipse mcrcedum pr^mia consequaris; 

■ p; t-T ■ ti placet J i eo plus his, qui ab tJ<- 

rore convert! faciunt homines vd qui ad 

;uAUHam erurtinnt pluiimos, Et Ideo pro 

tam satcto taboce beato Pelio claviftejo 

regrJ ceksiis «:tcrccdcnte owrlea sicut 
senptum eat^ multfturiiheiu peccatorum ct 

stabdieis quasi a;li linuaiuet:Uim et dies 

Sternitatis, scd et nos Interim te in devo- 

toritm muuciQ fdruiuui ha be bin: us tt con- npnara owtK* 1 n irwicnn m orcmcin 

or KareApara na ...j - '.a-.-. ■. m>p&oatiocTOJf 
nertp, irowyTCf k3kto peSKa.ua FnaHrf* 
/lt^ero, HeruiM tt Kpi>i^ t* e- Me qoseunca- 

ta Mtapocr. no can tih**mo orai My cmcpH 
rtfWoAuua /*u ruu ( AO^-«Trt •*«« r© Cm 

laxa aa (loan KpMTtrren, jipyrw aa Haioi, 

Tperw sa PcpetfHf! hto aa cjehb or i*k>- 

pouirreV VI raica. nice tk iwujex muc hs 

neron 6pax w Toi»pRe intr aa tiac. T« caw 

naiKTniw 3naeoj ao6pe PCtnco, hoerooie 

poa h KCUiKO «noro k koafco icntf** rpu- 

}Kh rue nojiontivJH aa nauiero K8C7aiuie* 

une diu ufiptra. 11 orita^aJio aodpe ce 

paanaxre npH nac tf ce wacjrawjiaBarrt m. 

ajxcoum paAOCTh ii ycnexii, no uc 3uacu 

KOfl oh OMartiOca nocjie- koA bh KAuaww 1 
h itoA, Karo e crautJi opbAHe l .■ ^h;-.,^. 

kcAto Hsu:ora c^<Sa£3iiw Eua spea 3mhht«, 

C J!>Kan CTiBPtr mi e otkjiohka ot npaniw 

mj'H, rtopajMi TOBfi mhoto cfpa;^«e h 

chjtho ctrup6tw tt !urona re c-erpawe, 

naft-Ao6pM mk or fi'b*eit, io»op H m» \xo- 
to K3 equina Kiifla, nam -iioCiim cbii, Kouy* 
to h cay 6or rOBopw ncKKOpo ha ^yxoe- 
fhtc «> yum, ^a ne Fsoiwnawi nftam 
nsipa*, nfac ARn Kanppeji, » w ce o<ippv- 
tT\a r Httvofi rJiy^iflfl HS5ta^ m jm k6 ibo* 
c\an» ti'tnit no xcAtq in-puw, na iqw*iCTc 
ei«nre/)c*mTa wTt>piffi n ra bmam tam, *e 

Xpnttuc cc c oiKpuji e^HHcioetK) ua Fie- 

Tbp K3IO CHH H3 3KHDKR " r . ' If M f : P 

xp«crn«BcicM»T tiTP3 c seceM cbp^e ce 
ffi»pne n|« KaTejpara »a roan npefi/iaattH 
Ilen.pBjfain , DejTfH t KfATO wenwe ^a ti^ivip l 

iiyuia aa KOnuce n w wiacyBa as cnacineji- 
HnTe Bnjtw aa ycaiMerTO ny* 1 . Tamtj no* 
xsafHOCT veica c (^laroHecTKDO crapaime 
^a pe6otH npejiH bchwco na cne*ieiTKtii 
He caian iipectciinHii ch " , .1 ho h ju no 

n»ero Ha pbchwh nac;aauiOTO njficoA ne ce 
xaptc*a notfew »a Gora or Tt3n ( kohto 
■pfSfT xcpara %t ct OnpUUT ot rp«a 
Haw ko*tto yuar TffbpAt MHCSHHa *a i p.-.H- 
aaf. 3aTOBa c toa to/jkom cbar noaoHr. 
rfHi ftar r^nmnr#rTWiT^ m 6jia*^khw l l^r^n- 
ueGtcuwsi Kfi\^mp t th me savwHitui uuoro 
rperoflf 1 , kskto e chciho*, » uje ce sa* 
Kpeiuuu J-, ciiopa na uefSeTOH k3td wh 
na> eenisociia, no h uik uw tc Kuawe 
unpnqeu r "iwc-iOTO Ha trpejiaHHTe cm ch~ KafL II. £ »Cffc I-Th * & 12 *q». Mar. I6 r 17. Lffc He 41, Z. Cpa. TU. 3, L Cp*. 4 c» a. 
fl« i ?, a. IK' Icfcani ■.: \ .11 pjpi — flan* ['on. VUl fcssionihus apostolorom princifiitn roemo- 
ffam tail fugttor fVimmonitora nt-llatemtc 
Omit (cm us. 

Data mcnsc Aprili. indiclionf XI. (Efx 70, 

7*5. lohannes VII! pope Urcetos episco- 
pal BulmrUac dtoetesls invascrcs 3-n* 
poena txtornmunUaticnta infra Inginfa 
dierum spolium ex (ota Bulgarica ngtcxe 
cedtre tufret 

878 Apr. 16. 

Omnibus epistftpia et ceteris derinsGrecis 

VuLgaficae dkiccc&cos invasoribus ac per 

hoc txcoauuunicatis 

Miumui vo£ el velwmetiler olxstupefccf- 
inus sanctorum paUuw canone$ obturatis 
ccdis rclcgfcsc et cakata conscientia ten 
minos qterDos a palribus positos tmistuli.se 
et in alienam mcsseiit iudicii takew mi- 
iisit, in YlUrici proviiuias* quas nunc Vul 
gimro natio retinet, in#redietites e< ordi- 
natiorus ilhdtoc perpetrantes, cum et sac* 
ra concilia Sub s^le beali Petri apostotonim 

■ii'i li 1! : el rcrujn Ktslarum a Sund 
Dsmaso papa conscript* raanllcstc denun 
tienl ct stalu causarun. Deo auxiliante in 
mr-hM ism pririrm converse series flpflft<v 
ltta Mt ab eis, qui banc habitant u >. . 

fGMgnita, r>quik»lfl At multir^ prrrihtJil in 

'U.iij no£qu« Uluc episcopos ct inherent 
ordinis ceeerdfttes rum preeoptis wdif np© 
stolic^ mJserntuis et jiniUos bicics pio 
mstniebone illlns regWnts arripiiernrm& Nam 
el si quidam vetlrum clandeslina Blue sort*? 
vmcftint, apte de UUs dtccfc possumus 

I In j.' ni dktuiu aswiwatilfcj: ,Oih«, 
qui ante me venertinf, (tires furfunt et 
la tidies 4 ; ipse cjuippe Dominus pei pio- 

ptietam didt : Venittant ct ego non mit- 

tcbaui cos. Nam quklaiu vcstiiun pro cri- 
minibus lul fugttntcs, quidam flutcm am 
bitus «t avarita; cau$3 illuc accee&uii pro- Booe h hhkcto He irje nponycneu nocTOfttt- 

MO A 9 TO nJ>«rtOpO, dD*4t'C MO MOnOTVHTO IU 

m>peKTt or anociojiHre. 

Meceu vwu XI whahkt XL taurx amcKGiuu KOBW ca wzuaGaML 
fajtiapctcait aucj\fz t nocf jtfutwxa &i cm* 

AhWQHe e tporc em 30 dm da native num 
t{*Mima faAt&pctca sftta 

16 anpwi 878 n 

J[€t ncwiKK rpMiKM er t *s?rot],- if SpjffHraj 

KJTHpHTiH, I.':.-' CS : : . ]'■ i'iu:j i '"' .II'. ] T!- :i 
iMLUCi H I^OpHAQ TOfW Ca Or/I>**«l« 

O^yjiuawe ce hc« yju4&/js&aH€ mhoio. ^e 
i*nf <*hC aarftopcHM o^m ctc np^mr^n npa- 

BH/iaTH Ha CBCTHTC OTUB 1 H C ' L>lItHa 

cip*st.(i cjc i:pcKpa4t4^« wuinu rpaiihUH, 
onpejie^etn* m OlUUfCi w ctc nanp^TKjnt 
cxptia «a trfeAcrpouasoACTBOTO ch wa *jyx- 

A* WbT&a, HaB*QH3aftKM B rpOPHHRKWT* Ha 

Kahphk*, kohto ceia iwaat*; Omi^pckhwt 
•wpo^ it H=trrhJTHftRaAicH if^nonBDnemi Ha* 

TO A* lK>Ka*»aT, a U QKCaiiHHTfi Sa EBBIfV 

muHTl flcaa or nana ila«ac na rouupar 
«CHo» w or crapo Bpene t^3k npcuHHuna 
ca 6h7ih nOA'iHHeHu na KarejipaTt na O^a 
aicium irtpbiFanocTOfl flertp^ » Ma*^*p nt r 

Ha HemaTi ce 6e npowenM^o ot^bhb a 
nojrr^fA anocTainnecKsra Kamaps ja &c 
Otkobo npK5Haia. n-pcena h Kaneva c mho* 

ro MfJlfiM OT ICSH, KOlfTO 0»5KT*BaT TB3B 

o^aci, i4 Hue #* fox**- HSfipaiH-iM i?n»i* 
ckoiih m no-tmctnn KmipBnn c HaniTcroHn 
or anocrtwin*iecKro kstejipa m m fcxuc 
B3fjnf nrpxy cc^c en Mnom rpH»oi aa 
ypc^Caia ua Tan crpawa, Ako iiopn m«ko« 
or eac ca othuah rau c Taftuc n;i-i ; ■ ^ 
Ml« S , 3a TUX UOmt yt**-CTHO xa c^ Hapa- 
;::■'. C H3DCCfH070 CJtODO 60H\He, K3IO 3ft- 

HBJ1M* .BcwiKHt KCHTO Ca HAtf*^« f^>C^ H 

He«e, ca 6n/in KpuitK « pftMoflHHUH - *. 
Can 6or rot*opn m*& npopcwa: llnnaza, 
no as Be r« njwuiax*. 3aniOTO aflKOH OT 
eac, *5urafiKH nopa/jt npecr-MuieHHim Cm, 
a DpyrH or wcro/notfue h cjcbnepBWiecTBo, * Hum ct nprn Win j i - * ■ "1 hj- ' [.-i^h (T/ryi 01 3*91 F.(Mmti. HOfl tX BBpHkAU C^IICEfc DL 

tw. 56*5*. * Cnaa aywo oa ctK-pccarcsimt npue/b »a 6uirep£iiarfi r^paaoB npea «<^pm» w-1v&-'itj 
k*- i y . ■*. hdrro ctv:raAU 10 p^kktc ma b ApiaL * rpuiikfftc cyioeuiiLH Cwii loipaitiiH apea *S?C f. 
« artpaapi llrutTftP tofltc t*?> mnpmwk o tcm **r w«cp. &*a*i»P^ n<ira Hwojj Vtn out ui ca*Anx» 

■CThllHC KJ lurOOUl B»C<10E *9J|03tK t :^Jafl>.l tWCTTJItitf 1^<X M*l ISopHC IF 01 ^tOffl **<}»£**> 

* torn. Rem 1ft & * Cf* Pep. At*. lolKtirxs VUI pape - f1w» ftaa VIII !57 ftcb sunt, tion autem vocati nee invocatt, 
licet nee Bic in nnfitram vos diocesim ad 
ali mii dispositional! facitiLdiun intinire 
convent rtt Quia igitur contra sacra* na 
multipijeiter cuts* rtpuUs depfehendimus, 
wxonmuricavbnus vos et etti* eicom- 
tnuijicalL Qufc^iiiy jutecn ex robtt intra 
irlginta dieium spatium ctgnitt Imius apo- 
stolic^ sanctionb onitii Vulgarity regttmi 
non ctdcnp bi ca quamlilxl ordi u about m 
vel dispobitionecj patme ultrii picdiclum 
bpalium ofct irate prcstimpwril, sanctorum 
patrum auctoiitate uostliquo iudirti sen 
tenth proprio careal officio, noniusi rtsi- 
pibceiis rfnam cvasurus aut veniam alw]no 
rondo spcrituftis Si . . ^ autem veclfuai 
liunditef dc obedkrinef his saluhrinii* rm- 
mlis nostra parens Vijiptke locum duitrit 
diocccst roverit itcs derrevfrw siW cpis- 
coptaTt ■ r ; - c 1 1 f|tind cum in rtgicnr Ore- 

cdurapfiusliabutst* conttiteiit: porroet £ 
runqnaiD habuit, vacana Uli tnbui, si ta- 

men taip persona uU cui nulla in hoc re- 
gula paffum valeat oRviarc. 

Miss* per Pauliim et Eugrnitm tpis 
copoa 

Dita XVI die mens* Apiile, iiulirtionr XI 
<Ep. 7J t piK ft*-*, M -67^) TpbrnajiH ja otiiji*t Tan, HeettKanM * Me- 
f-h wii. ij !( ; h tana ^a uc e tinao nco- 
BMCW na iwnafite b nauiHri jutouca, 33 
;i» npaimtv loufaoTO 11 jja e paaiop^ikjia 
He. W n^ncweKP sn ynppuvaMc, se mho- 
ro inn ctc nocrtnBa-m npoTHn cnemeHtt- 
it npanitna, hkp bh orjniUHxue h sue ere 

J 1. -:: . HO LLIKH OT mr, KOftffl Wc Kfl- 

nycHr ivuiaTa {rvsirapCKa crpana h up> 
^TwmitHHe na 30 ahh ot jnnaium m Ha 
tom ajiOcTCmnwcKO nocraHuafeKw u new 

<»H It OCMe/.IIJl ,1L :■. -I'-r.' r [Of I hi :a- 

KBd-ro m a» e rapcaoa k paanope^jiaiii' 
c^u Ka3anoro Bpene, toA jia frb^e iduea 
or co6cr»cMaia cm jyitwuocx CW/iaCKO 
D/ianTa 11a cc* otiw n no p-n:rent«c na 
wannra r^A W *tm oa ro p«»*s^ 10A ro 
im n^fSerife nai^aaiiHc h kc me «o«e j;a 
ce Kajiiuta no KKKaKi>3 Ha i iHH na cijhciOjk- 
actmt* Ako jth utttnd rMttpeno h noc^yuh 

MO (?C nOrVMBH Ha T«a HJUJtl CI»aCHT«ilBH 

Chfc«TH H OTCTfcnH BWCTOTO CH B frlwTTflp- 

A^ ny ce jana^K cnucKonrKOiVi flortojiH- 
rr»o t sa t^oero Ch ce yrranoBn.io» **e tcfl 
ro t Hmx no^paito d crpanata pa rbpiw 
Te. Hn jiG\m BhO Hmcort uc ro e wwa-T, 
na My ce mac BfiKanrifO Macro, am e 
raKOea /;wuc t na kuctu hhkoc np3BH/0 na 
OTUHie ne Movie w nonjyq« aa roea + 

Haupareiwj no eiiMCKonare riaue.1 w 
Fortiwfl. 

16' ailpHJl^ XI HHAXUT. /r, iv/hinttes vm papa retrum comittm 17. Urna Moan WW fd*^vuo w-tiiwa 

ietur iJ*r SUat ■ Brtte ' flT^* Mkhodtm Hemp &a ce aOflnw* nurW u w>m*<\ 

repr« tMgafattim pm Romano eedtsi* vpti MuXOuA, HBUE9 *a ^faffi^ 

lowref 678 Ape. l(i 16 anpwi 878 r- 

Mtan r* f Pa«liTm ct Engenium episcopo^ HjupfiTeim no c-nHCKDniiTe naBe^ r Eb- 
a apjili. tnCiclione XI. <1fe XVI, IVtro rennfi .no xowirra [>i>p« npea Meceu 

anpHJv JfrH ach, HaaHicr XI CDtnOj DileclisAimo Mo ixtelio MicliaMI fhhs- 
tiantesinio regi aposiclalus nostri miHenlc^ 
cpistulani di^jruiu lJuxutu^ ut et tu^ quo- 
que gloriq acrtberemtjs tt genutub nosUi 
cordis aperirtnm^ quos nssidue patimuf 
f^i^piranffS ft stitpote ;i, admirantcs, 
qu«uudo ipse soi«nttflpjnMi? ftx ct vos HsnpamaftKK iihcmoio' uq natue ancc* 
7<uniHecreo ao npejnrtfwtHtf phckh Mumm^ 

I^Sil-XpHCTWSHCKHfl KriS^, hiiC C^TUaXkC 33 

jiocTOftHO A« rwrneii if hb t»o« oiaBwocr 
h .aa OTKpjieH w^hKrt na uauero ciipcc^ 
hChto HcnpeicwHaTO rbpnuu, »hvi«w»afiKH 
m o^yAwaflKM ce c nptroJiflUO wcjioyiieifHe 
KQK C^M np*MT¥Hnw*»T *»■* K rauurA 

lcw npcw> c 6hid naRpdfcHO c ctje rpn rt«twi aj n^uapu*: w ffcror. ao fpata tt pone — 
jk«c h j» .[.i.u^i* *DUttm d Rijcnptut, &k aamtam Mcmm i T t cip. 162 r^n ahcm c* nokt 
c^chh ty> dm »» l? t IS, h 1ft. ■ Kowm'M n«ihp e 6« ock: toiiNuad m khm r*&r nan nun a 
Phm ; nrtji !: . . MtiKcaiA I (ttS r) m if* hii Aip** n (WW.JB9 r.fc » « hm JP^eriictCfi ai But- 
ij F «K. u UMiW QOMttmB 0« 03li*r**:bai Rdch«, 2 AnfL, IJ t ctp. lfit ai, 3H-GC »Cpa, 1 Tii U8 Itlucr^> VID |>ai« — Rmja Ruhh Vlll ipsi a vert i potuerftts et a recla scmlta de- 
dbiare aU t ue a sede beati Petri apostolo- 
mm summi recedcrc, cui t sicut evanKeinim 
refuU uon caio el sanguis, id e&i liununa 
sepicntia, Sed ipse per $e pater lilium pro- 
prkmi levdavit cum alii huoc lohaiment 
a*Jii Italian, *)u Hieremiani *ut mrum de 
prophetis exist! marerrt, Scrfbtmus ergo tiN 
tatxaiaro familiaii et catissimo nobis; lu 
ciiliu in hac cause primus ipci rc^i prccur 
s»nr et dux aurrnre 11k* fuiftti. hi infer 
ilium et nos ratdius discurfcli et Deo gra- 
tis cunfta, qnj ad salutem mentis fltkis 
acta ■ in i, [.; i .- f it tuo ctrlamiiH: at:ta sunt* 
et, quot rt quanta* Uteres pro instiuetiooe 
vcelri noe asaumpscrimu:^ ipse ncn nescfc, 
Ft hene ipntlrm in no hi* ^Hri.l -iiimi >i 
^jiiitalibus gaudik Pt prefect) tiw tiutba- 
mini, fed nescinms, qub vos de celeto 
decepeiil* quit orgaiiuiu lactic diaboli, qui 
olim per serpentem Ivair. sedtwit, voe a 
recto : < re calBda aiafifanej retraxCfit 
Untie non paium dolemus ucc leiiltcr an- 
Mimu: ft idrirco tp t virorum optime; cobor- 
tatmir, loquere ad aures eiusdem diletti 
(llii jXKitri itj^isi, cu{ et DotuitLUb j].'- r ad 
tufts piaecordfrrum locjnattiT, ut priraam 
(idem nou facial IrriUrn. ut ante s* gia* 
rife to retro nentianiuini retinal, viam» qinn 
ambubliat, ncn ;'. :: r.-i. -■■*-: - ■ : . _i - loyal 

historian] et videat ibi pr^ripue soli Petro, 
iil::.-i Jala vrl ilia cpirianlibuft, Qnislum Dei 
viv flhum revelation et singnlariter dic- 
tum: .Ego pro te roeavi, Pctrc, ut non 
deficeret fides lua". Ergo at istts veJ (llts 
lata putantibus Petto Veritas prtf:i| i.\ 
revelata esl el si pto fide Petri oiatum 
stripul: il : " est a Nlio fir defter rrl, coih 
aideiel sapiens rex, qiiam landabiliter pri- 
mum (cccrit, Ufbon <^u(;rcna ql! quam i£tc 
lali* et txnfit* wpnetnlit* vemt et prejliri* 
vit cut patie revelante veriias tilii [*tle- 
(acta est et cunts tides, quia fflius rogavil. 
mix dtlfciL Ad banc quippe Rouiaiiaw ur- 
ban peat Anttocht^ quam in transitu visi- 
tavlt, fundatara ccckdam tamquam ad mun- 
dj rintniham prrfirr^vil ^1 Hlir roti*ef|iienler CTT W0TJ7II JU « OTKflOlfHTe H OTMJWqtfte 

or npauara irbiena n na oicrboirre or 
wreapaTs wa Qnavma [tend naR-rbp- 
b«« or anocTOAHTe, kom>to, micto u-»a 
FBGhrcvincTO, kc nvn»T h KpaD^ t* t. oc **o- 
ceiuu MTjipccr, ho caM aw^ho oreu vmpu 

C06CTIbe«Hfl CH CHH 1 , XOtTaTO e^MM ro rye- 

Tajta 3a f^oaH, flpyra aa Hjnw, tpeiw :« 

fifpCMKfl HJr« M frtHH OT HpO|XMlHTP* H 

Tb*^ tiue in imuieM .. i - . Ha x»p£c Cah^mc 

n MirOrO UIUI 3fl DBG, ^OiMOTC O TODS »^C t 

no mytijeNHe Ma Oora, tk 6e np^a np«A* 
Tcqa n aww ua cautm rufl3 t th tots Kin 

nOC|feAKHK MfKAV HCI"0 H Hat H CJJllfOJia- 

n-: ■ iic na 6ora ecimro. KOero e rianpancuo 
3b CfiaceHHeTQ ua toh »apoj^ e HAJipavenu 

ii* <$^i fnor vcst.p^3f«L Tir Ofl» mister f:OJ^jfO 

u Kar-jjH ro^euii rpy^oae nonecoxMe aa 
Bsutcio HficranimaHC bld rnpr-TG. H xo6pe 
te Hac^a^iaaaxre np» nac h ce pauaxrr 
aa jiyxonHH pbjiocth m yenexn, bo MHe ne 
3naeM koA Jin e Hasifeia;; uot-ie, itoft, mate 
e CTana^ cpTrjwe Fa /imojia, KOfrm Hoxora 
ciAia3wn tB»^pe3 3«««Ts*c Jiyhasoeer, 
tin e OTKrtOHwfi ot npam: i . .v. 3arOB9 irnf 
CT[^a^aHe mhoiv h ce rpe»0JKHW hc MiXKC 
n saroaa re c^seTaau^ yefl-joOjinfl ot 
wbMicre, cOeupu aa yxoio t*a ckumh itwhr, 

robcpai na AyxowifTe uy yiun, j^a He mso- 
fiaKBiw rrbpBaTa en BRpa, ffbpBefncH tunpeji 
uHKOra aa He ce oGpi>iua uaaan a Jia «e 
w30CTawi m.TiT, no KOftro ce jidhhch, as 
npovere ebaiireJicKaTa HcropaH h ju bha** 
raM^ qp KOKaro RpyrHTr ca mucac^h 7y 
ejiMO, ty Apyro* t Xpitcroc ce e oikpK^ 
Rare chh aa »HBnB 6or auotCTBeiio cauo 
uaricn-p,H oco6euoayMHre.A3ceuo,«o:aa 
Te6c. IlcTpc,aa ^a ne oota6w^ wrpaia th' 5 , 
Gnejic«<mr/iHo. aico t /iOKaio iea« h^houcsh 

Kp«Ta iijwjuiniio na rierbfv H a ^^> chh^t 
ce t mcotkst enem:. to Aa ue 0CJia6re bh- 
para aa ll^Ttp. nek* oOuhcak UbapKnr 
tfnna hoko noxBajmo e nccrwinvi oiHa* 
Uio^ KtTO e uorLpciuf rpaA»t » koAic ioa*i 

[■■■Mi.im¥ n TCt/ttf^rkO *JT«i>cn «no«*«>Jt 6* 

fionrwi as nponoitfUtuat kO«>to ncinwaia 
1a cm« e orvpMTa or otkphb4uj»h n oxen 
I . iv . j ■ Bfipa .-::■: na . kyaee, no«e»ie da 
trea cc e mc^wi cmrbT, Caen wto CCuona 
n>pe{Ba » Auraoxiw, ko*tto mean npa 
n^T>saiteTo en. j<m aafitpaa ictM rm pitM- 
ckh rpw r<aTo >o« rocnonapa co cucra u 16. U-1T; Majwo 8. M 


»C(* Z Kcp. It. 3. • Cpn- Mbi lohttDC* VJii c*ps ttaBO fatm VIII 159 Gliura Dei vivl queui ixm carnc vrl san- 
guine, ut prediximus, »d Deo ferdantr, 
sicut veraciter co^cwiu vemriter et pr^* 
dtcayit, supei quam tlbtu satidara i i I> - 
uuuts pctiam snam Danfana eerleslam 
fabiicavit, et h<c est petra Ilia, supra quam, 
Ut Salomon ait, serpent is non uivctHtm 
vestigium. Pro Iiac Itaquc puraama Hdc 
ticAtus Petrus Rein? tnoralus, in hsc sta- 
bilivit ccckebn et aede apoetolico diutte 
fiuhernsta pro lac fide decus mortis as- 
sumpsit atomic SGnctam Rcmanam e cdeaUiu 
i" h*c tklc lundatain propito sanguine cum 
Psulo qui jib Jerusalem usque ad I lyliin- 
enm fegiotiem, srfliret in qua nunc vos 
habi tails, tvangelift replevin domino Deo 
ojifcecravit et dedicavit; <fua fide tanio 
Jntra breve ten^us Kcmiaiii creverunt el 
fkvuttimf, ut prfbtus egregras apostolus 
niox itt i-fittfipio cpibtriarum suarum pro 
« Deo ^ratiss agere et denuntare jur- 
■■-■■!. videatur. Hanc Hague (idem suggere 
semper el ■ ide fcarisiaue, pio ft^t slide, 
hanc non aliW pf^cfpiK quaere nisi Rem* 
uH f - tala est et radicals a bealo Petm, 
qu( hanc, ut ftiprn ostmeiinms, sicut vera- 
cite; cognovit veiaciler el piedkMlt Quo- 
r:r-- ■. ■ ul i k- ■■■ i ; an potest alibi tuju 
munda vel lam hmpida qdemadmodum in 
fonte, uncle originem prolraiiil, invcnlri, 
ha ct ti<1es nuitquaiii omntiio fX>lciil alibi 
Urn puja vel lam nilicta repprrfri, rifnt in 
ecclesi^ nostra vivaiio, uW cam non ttcta 
penlSlaulta, yuibus liligk*a mulier. Id est 
heretics pra vitas, compaislur, sec! OJe \ ■■ 
li.Hun: clavi^er uberlim et purissime con- 
KfefCavit, qui ex ipso font* vivu banc C&r 
lit haisrit et I- ■]'uii-;-.ii . : conservandani 
nundavit H(jCt karfea~:c. pio rtgi loquere 
et eihorlare in Qiristo lesu, ul pro acccptu 
et multiplfcato familiarltaHs talento in gau* 
dram Domini nostri were»rfe iutiaie. Nok 
vero, si not aitf iertli^ quia vox lanqvam 
Iratres el lilies aimmo ainore diligimus, de 
lucro WBtfl gardfbiinus el Superwuliabi- 
rous; sin aLtein, dicemns omni ecclef^ et, 
siart Doniinus t^^ceptt. vot UDquojn clhni- 
Cos et pubbtanos liabebimus: el in vos t«m n«*jreflCtt*Te7?wo. i«kto mrpro noaua, 
HipHO nponceKjiua chhz m iwmHfl dor, 
kOtpto vy OTkpH ne n.m>T » icp^hR. poikto 
ka3axMe f ho fei- 1 . TocnojL rasnajie irtp- 
vMia cm m^pxy nfl anpaiw cksm Ha bh- 
para*, a Toea e CKwaTa, irbmry t^wrm He 

CC a;iiL, _ ■■ . . J CT SMhH^ KaiCTO Kfl3Ba 

CojMHfOn. ! -r- ^ii'--- . k - - orra*«ai n Phm 
3a 733H raxa npe'tticra imps, m»pxy Ken 
MKpenw n>r*< A T< * CJiea K«ro ynpn* 
.mva npojruittHTef ho anocraTH^ecKaTa itaTe- 
l\pA t nptt* $* ci^maia nnpa Beueua tta cifbpT* 

T2. H Ti\lffl f TOfl, MfJtlfO C llaBC^ KOfrTO 
p3?npOCTp£tai XpMCTUHHCKOTO yfCHBE OT 

Hpyce^«M van: ^o H^hokk 4 , a k<wto 06- 
jiacr cera b-^e jhHwcere, uocbcth h oCpc*ie 
wa rocno^a 6nra caeraxa ! ".-m.- . >.:^ ■ -. 
Tfiica oraouaua trbpry t«3h Dspe etc cofi 
en^MAra hj KptM*. PKM,wnnre j» artco upeNe 
to/ikcbb ce aacH-iHia h npocJtais«jra c m* 
BHpa, lie omh^hhrt « oiaaeH anocrofl cw>po 
cjtcji TOBa b Raaarnro ha cnonre nocJiaHHtf 
dasitiAapH nz Cora 3a nen h fl m^iwi 
.TSBa^. H iat:a, np«.Rio6e3Hu t BHHarH npeji- 
.iflraf* t;»« ntipe ho djarosecTKBHw khrs h ro 
c-fcernaafl Aa *i niaayua. jb ue n rLpcw 
>ipyr4Mie ococh b I^im, ir&AeTO e lacajwai 
h I- i^i.n , or CviamcKHfi '.\<-n.; t koAto, 
kikto no*rope KasaxMe« hcthmckh ■ DOtna 
ii HCWHCim fl rponOeajiBaji. 3amoro t kaicic 
noAara utrtti-ae apyraac nc mojkc aa cc 
KawepH Tara «wcra h »k* GnCTlJa, Kim 
b nmopa, orifbjsero bo^h Baqa-iOTO c«, raica 
r ■■![■■--,' -hk h.:*- -- we MOme A' ce iia- 
Hepn Ha Jipyro uwrro raica nucm w enfraa, 
icaKTO b%b nonoewa na Kainara u>pK&s r 
Kiario a riApaxa ne wineim* noicpKBH, c 
kohto ce cpaiw&a cuan^KiaTa rttcta*, f- e. 
epeTwqetfcaTa uopCMuocr, ho h CbCp« uso- 
dtf/itiu h HafrqHCTo OHfl Hetiecen KJiiomp, 

KOAlO H IUI CBHUtt OT C3WUH HCMS K3HOP » H 

uoncpH, U as ce irc3n Hafl^HCra. Tona ronopif, 
upe^ioOe-jriH, Ha 6juiroqeCTiicMfl kh«3 h ro 
rb&eTDaA a XpHcra Mcyca, aa j^ sacJiyufHiu 
As a/itatin o pasocrra ica uaunm rocnoji 
*apsuH nOafwrn u yMhoaceu IUBOT Ha 
npnarejiCTDo T . lhic m>Kj a«o hk nocjiy- 
ujart, u;t ce pazaawe h n .: *iHKyBaAie aa 
aaniaxa neqa^rta, nonewe »n o^imaMe c wafi* 
jimwms o6hi varo dpair h ntnone. Am 
jih Be, me KaweM hj mmaia in>pKBa w. 

3a e5*pmm;n it i&flnpft n hhc me nari»- » Cpi. Maita 1R 17. • Cpfc Marefl IC ( 1* * Cp». npw. 3a 19. 
C K-i. jxiv tth cccoattiiM) BOChaq l*A/it*MCn<»T itnTjocrrra * Cw- Ph«. L *, *Cf* t Pro 15 t 19. IfO lohanr** Vlfl papa — flir* fWw V7D vftlatlfa, Luiii In vtjif&ft riiojiiiii itinpiti- 
tiones incident is. - . 

MI$S3 per Psultun ct ti^tnium rcveten 
ttasimos *t sanctisslmos epiatopos. 

(Rp 67. P (V ^ ^ 611-62,.*) 

/A tdtanttes VIII papa Miehatiem rtgrm 

Buktarwum horfuluf, ut ad Komurm? 

tcctesla* Cbocdienliam ndeat 

DiJecto filio Micttaheli regi Vulgarcrum Quia vos uinnipolviis Utus dono t;ra- 
tuitc ■kKffcordlf su< g^ntcmqor vrstram 
ad copniliouera sui tiuniiius vocaie dioua- 
tus cfil, mcminisae debette hoc* quod l)o 
minus bcato tVtfi* apnstolo dixit: p Tu ps 
Petrus et super fcauc pctrarn edificabo to 
cltshm raeam L . Cui vos ii; primer die Chris- 
Lianilatis vestry afi rogtmdnni commisistis 
ciusqut successor i bus ad ofceditrdum; scd 
iiescio qua raitonc at eius magjstcno cal* 
/ilitatc- ljl .r : :i:l " f 5Sll5 flhriutti itB lit CUltl 
apovlolo dicamus: »Quis voe la&cinavtt d 
non obedirt*, cui dudum colls nimmisiftte? 
Aui illts credidistis. ul pace Orecorum lo- 
quamur, qui cottdk novts ft vartfc discip 

l :: attilte <!'■_ ,.,iLL 1. 1 COJlfuitduitlut ? Scd 

quceo* fili cfirissime. ad sanci^ matrix vestry 
Kftman^ eccJesi^ sinum, qu^ caput est irati* 
tucnte Deg omnium ecclestfiian to tolo 
orDf diffusa mm, felictis suprriluitahhiiS rt 
seduclionum scartialis vos gecUiDque ve&. 
uani affnurc merits sine mora reouciir, 

qui* in lantern vos affection* paterna di* 
itgimus* ut in vBteribus Qiristi kan esse 
cupiaraus. Ei ecce paratf sumas, ul vos 
lucrilaciamue ct. qulcquid legatorum rofr 
trorum luacatione nupei often sum est, 
a1 |fiiivui tunigcjc ct uujiiUj iiiuimE&aijut: 
redtntcgrando curare et, si contigeiit, oon 
solum cempsti el rimdolrfp voiwum, »d xvns trbpxy urtle rw* fcuiarru iHuittjimre n 

paasitinuH rpexo&BH iraicymeHH» < , * 

llanperciio no aoctomtiwhic u npeo- 
rBCuieHt? enwfifonM llfiv^ « FerfHtrit 
}£ aupnn, XJ hhakkt. 18, tfana ticca Vlll omu GbAtapcKW 
PuMcttama t&ptita 

/lo J3k>6«m«« hh cnH t &KnrapCKi4fi 
Ktnc Mwrawr 

IIomohc i*c«vorbmn«T Oor cMcnia 3a 
jiocroflno fpCfi Jtape IB rB^irro 6c3KopnfTiv> 
Myiaocbp^HC jia nOBHKa sac ■ saiuero n/ewe 
or no:=naLiaitc iiq hmcto My t bkc rpnr>r>a 
^a rrniiHHTe tobb, kocto rocnOA f Kaam 
nadnaxeHHJi sdoctm riertp: .THcafieTtp 
w ei»pxy Tan cKajia me nocipcn [^pxeaia 
cn h> . Oinc up-: npueuaitero ha zp^crrtuB- 

CT9CT0 BKC Ct OCBCpMXlC H3 HCrO — A& Bit 

P^ko60^h,h Ha Heroaate waaiejiH«iiH — Aa 
re no^jnPKnanTf- 1 lo ut 3«afl no k£ki>p na^wn 
nopaw flj'KaBCTBoro Ha hhkou a«« cie ce 

OTCG/ZHJTH OT HtPOUOTO [n>KCE30^CTB0, TSKfl 

le, Keha Kaxeu sae^HO c anoriaxa : 
r Kofl gh ouan.oca eb hp c« rro/iin* 
imearc Ba , w»h* , > KO«>*ro Be«e ct« Ce 
WKOpHjw ? HJin b«c noonpaaiTC na onwn 
— aa ju ce HjpaauM Tahr c nosiiojieKBeTO 
ua n-WKPe, - itoirro i*cf»:w a«k ce cfrbp- 
keut r noeK n peMHVHH y^eHHti h IKWIUir* 
J lo Mo/in le, npfcrno&3HM cnve # Karo H30C- 
rahKici v.i-iHi:ir4*T^arM m cbiUrt^n^iir na iw 

uaKHre, ac^uara l-j ■ j." . _ kl.. ■ Gjiarcfvay- 
MHerc. B^pweie cc brc h aatuHfr »apojt b 
johoto ua cBtraxa Hsxua waftca pHKCKaia 
nTiptrc^ kohto no Cuhcih' uapen^sbe € i-iata 

K2 BCX41CII UipKBH, p?3npl>CKfTH flO UC/7HH 
06k4 TO/KOBa MHOTOj 4C ffCCJiaCM JIB CC 

H^MKpflTf b »]:■■(;■ ita llcyui \[-i\. .l H 
eio, HMe ewe hjtobm, aa ju bk cne*te/iH»i t 
h jic icrrpBDHM ranujHOBCHwc, Kcero He- 
oraaima c Haebptneao ncrpemao aop«M 
noMpswHweTO hb Hfiimrrr npfirrHHitH*, h 

12 Ce TpHlCHM SB KaA-&bpa0TU BiscraHO- 
BflBaKc na BCn*wa H a^o crane tom, nue 
He caw »e me ce a/Kaaieu ja . . pi-_ -r- 

N fk-HfYiKM .^iMlfO C BBC, HO H M y^pCM ■ Mm, 16. If* * rw. 3. I. IK * Cpr. Iltsm. I7 t 21. * Craai apua BBMUAnajfl Nawa ktitmiH vm i«r* - iffli 01V* vni 161 ctiarn pro salute animarum vestraium mori 
non recusibJmus, dicente lohaime aposto* 
lo: uQufiniam Deu> pro nobis airinum tuam 
posnil, rt no« dfbejnus p*o Iratribns am- 
JitoJii puni^t i VratUig iiUitfii Uilti Uuut tAMr- 
rtt-.it monitis patcmts bcmgno amoif sem- 
per pr«bere astteit&uju el ijijwiiilkKiibus 
nostril flcrnmmodare auditum, quia ille t cut 
* Do»iitiA clav*s icgni njloriuii U&mdi at- 
que solvendi collate sunt. cotidie el fndo 

^in«it*r cwivuvlH brrtrhin c.t ooo f*v**ten 
les ad se gealulanter expectat, quatiiuis 
vos eteroo pestorl reddat compotes eii'me 
bca(iludiiti& l a quo accepil ministeiKJ Sui 
IpOBtOlxha animas vesicas reilintett. 
Data ut supia. {Fp. 182, p. 14*V in 3a coaccimcTO ua samirrc nyiun, kukto 
Ka&na anocro/i Hoav: ^notiewce 6or a&ac 
*KM»3ia ch ja nac « hhc cue jUiiAmi 42 

He^CM WHBOTB CH 3a 11.- H t I j- :•: ' BtC 

nav «a uamara oChh mmoGana rowan m 
ct ChP/CMnaTc c fiaaroeK-GOHua jhoGm c 
" 11101 - m- i< hh c t&eiH m j^t ce B&iywBaxc 
a itauiHTO HanoMHHHHs, ^amoTO ohsh, koujto 
fior c ran Kntwoncie ua nrtVcuoTO ryip- 

CT30, Z* JW Bpfc^BS K pa3Bp*taSJ fi f BCCtil- 
pa^OCTtlO "n QaM .vi.-- mp'; -.- rj. ,--.-.■. 

3a ua £M Btpue wa h*hnhh nacrnp ksto 
yiacnmiiH Btn b^kOto ejawceuCTBO, or 
KOroio rofl e nojiyiHA npauo jib K3Kynea 
aaniHTe jiyun Tpea CBOflra anccrwiiwrKa 

C aata K3T0 njpnoro*. ill. iokannes VIII pope Pdmm, Cwbitiam, 19, liana than VIII cuem&i ObAzaptsumt 

SaruHeam, opttjrukes Bulgcrorttm. her- GoMpu Tlem&p* Uep6yAa u Cynduxa. 3a- 

txtfur, txt cum Michorle reft* ad Rvmonae eOno c khka ^1axnuA f omHoeo du ce rutd* 

juvfrt/si* Aho4>rfUxfttim redpant mutism va PitMcrtmn «*/<v«t " 879 (MaLJ (Mafi( 679 r. Petro C^fNile 
uptinialibus Et 

nofitfi Michael^ cantilfarils dilecti filti rwre fionppw m rutfTwmi^ na Hflnun zio- 
(egis Vatouoma Ghm «b\ C-w)rapCK«w kk» Mitxawi Lenici;e ironeo vesbant omnium dilcc- 
tjoreoi, ut continue Bdhflrtattonihus atquf 
>»kri"^ -'^ "■■«> dikcto fflJo jxtido Micha^li 
glorioso regt anion vestro, admmtktw 
vwqut ruin <ro ad sinum sanct^ Romany 

W* par1tdpe5» rwleat ac rrd«t«, ne dtu^ 

tins qiiQiuixJaiu pCfWHl duymalb sua&ionj^ 

bns pemiriftn ac Orttimcntum, quod abat, 

aniiuf vesfff palianiini, quouiaio irt* in 

tantuni amorcm super vos dudmur, ul, 

qultcuid mstf rt 5rri]ndum IVum prftpru 

toSf* «obi& unpclraxe valebiliai mtiiajue 

petUOtttbol inrchagatilitcr volumts effec- 

tum annoert [kx (rtcfum) rtcmmqoc mo- 

iwnus ct in verto Chlfcti edicimua, ut rc- 

dirc &d nos oimino lestinrtis, quia, sicut 

nos peccare tiroeraui, si vOS ad tlnum 
sanct^ matris vestry non rcducimu^ fla 

vos in Deum peccaiiiU^ si noelitm vocnn 
a^dirc ori;UltiA Data :T pupca. <Ep. J83» p. 14?!, Hafi-ctTHc DOAicauflM ncimeii dac, duv 

JQQjXnC, C ROCTOmtHH CbOCTH H WytTtCMffl 

ju Ka3raT« ua aanjua JuoCtau cuu r cjiaBKun 
khp3 f^Hsaiia, BEiiiKsi rocnonflp, ua ce Bi.pne 

TO#» a Jt^ y lHd C HHd U H«C R JVOHOTU Ha 

ci>*TGTfl Pmjcvn i^rp*r»c, tmoTO new* vn« 
ja craHeTt y^«THHiw b>» Bfworo 6^a* 
avCHcniu, ja ne HpflyCWW UDMW no CV 
ftfTwre h^ iwkor xopa c Fmpamio yTCFRe 

" ■ ■ ■ ■ -♦ 1 ii' 1 i ■ h i ■ ^ 'Hero, ueaaft 6o«e, 

ua oaniaTa jiynra» noRcwe hhc cc |ruo- 
rathu nr mjvKfAfl roraua ^v»6nn ito Rar. 
ie utH<tKU«Koero tiipuwwrfbo « cw-iacHo 
(Sora tin noiiCKaTe, ute Mome m noJiy^Btre 
or Hac h hhc HieaaeM aa nonrtpi^iM ho 

OTMeHHOrO H3ta^H€HHC Ha BCITlKHTe BH 

HOflC^U llOBTOpWO lUk HII nOBKlHHUe IThM 

Tcoa 11 dm 3&noB*uL&aMe cbc cjiodoto ua 
Xp«rra ^a <h»paaTt ua cc m,pnerc npu 
n&c* 33uxrro ( icaK-ro uw ce <k>HM» «4e rpcnsn^ 

aKC HP BH BT*pHfM B JIOHOTO KB CBfT8TB 

batna ". '- ;'i;o, toks k bmc me crpcuufre upia 
6ora, *ko nponycueT* ,na *ty*rt i-ni- rjiac C Aarra itcto ropitOTO. 

» I. flr-ai S. I6 + ■ Cpc Mji. ie,19. * llpcDBOBMne jPTj-iiaiw nntNC 17« (MCiH. VII* txp* li^ 

tci ? Mfl* pjua VI ?^* fi Mate>. i 3* n^rfcr ax* t>* *tp* 157, f^. i 3a Ucpfco (ScrrcGyw »* 

Cynciwa (C/.I1WW) n^» : t*Tnr&/»r^«.r J ciiiiM» P i S.ctix 117. T*^-«)0. C)»- ryit CTp.202. 6M + tna«rt«»' 

r-*chiii « now*** MWapiPtlkl^im^tC BCix»mj>c*rii« dbb wo kaio rp""'T !?«t 3x«m<vtf*w F 

nSfBBaUil. X CTT- 1^6—177. 7W— KICK I nwi rnCtfO ne c f*J* t^ui***Q»^ ..*i i^i rj» 1 1 k rr. tin. 3.*a#tm%* 

tScicpa*. K 3.crp> 17/. 

21 /kr. 162 I ihitntt VJD |*po — -T.-1..1 P«*t VlTl 50. hftannes VIII papa Stdt&lato ccmlti 

Stovorum ffUMdoC ff/ Ugutum suum 
satvum ad Mithaetem regent Buigararum 

venire faetct 

379 (MaL) 

Dilecto filio Scdcbclsvo gtoiioso cotnili 
Sclavoruni 

Quia faroa t-.ie itfkctfouis iuue bociila- 
lis at religtcnis in Deum a<j nos usque 
perveniL conffctarter glorif Cue pwciphnus 

StcjIIC Uttl ''-I. -\ "' [**> r .- _ 'ti- :;■--- 

;![■■ irlr^run] Pelri AC Pfitlll ptOteCtOJUm 
v«tro«uu pr«stnttm kgaUiia, qu*m ad 
gotten) Valgaforum eirigJTnu^ aatvum al- 

m filittn roetrat ytchaelcm gloriosum 
regem coma et, quecunque ei sunt neces- 
aarfa &£ vtctutn el vesamenlurn, illi pro 
! )t- an sore administrate, quia Dominus Ah 
til in cvant*clio; -Quamdiu feclstis uni de 

mnoribuo lotto, mich* fceio+io* 1 , ct apottto 

Iuh: . : it.-: t.iiLii.i. in iuriceui eiihe iiturinura- 
tfonc*, quia n ptt hanc latteimil quidam 
angelis hospftio &vcfpti&\ AigtU (Hi ka- 
ri&imt, de hoc tua dilcrtio. til <;tcm^ v\t% 
pciripcrc valeat 

Data ut supra, (Ep. 184, p. 147 
*4-jh) 30. liana ffoan VIII nopvoa na CMflM- 
menuxa My da omttde 3dpcif npu GbAtap* (Mafl) 879 r. KUffJ Ha . -:: HHIC 

[tohewe oiaaara us ■ f: - ■ . ■ ■" w #o- 
6pO« K Bflpa '"::■:] THfTO AD 1WC, Hue 
cuf/ic b'boviaiaMe k itotrb^naMe ica TBOH 
cjiaMtarr or jnofoftvbM comnr anooromi 
netTip H rU«JJ. BaillHTC TOKPOBHTCJIB, 48 

rTOI*TT<» TJUca, W T03B nf*TTIi1flC B , KOrOTO 
flpfl!T!3HC JUS (hjir^pCKHM UlpC;i» 41? HUH* 

tin crh Mwxaiu, HcroenH cAautu khkh, h as 
mv vnatc or jdo6cb n*bM fiora bckiito, 
kocto «y e hw6xojihxo .- xpaita n oGneKJio, 
atqtfio 6or r .1 .pi,- d RBwrejiKero: „Kfih- 
uoio cie BanpaBd/K Ha c^hii ot MUKHTe» 

n« Men* f , TA ro iicn j*«nnjni* « f it arxxircF^Ti 

.&iijCT€ 1 ocrcaipKeMHM noMcMuiy cm Oca 
FonraMnc 4 *, 3an;Oro B »»rt>H, 5w Kfl rauifrr, 
ijpea h«to [ioctoup^uctbotoI cappHfwa^K 
aHram ite rocTH"* npeCKirai cmmc, toobtc 
oOiri Heica c* norpKiat 3a roaa, aa jia «oacr 
aa nojiy^KHi BarpaMia m bc^ik« )Kmor- 
C jara rcavu rupiuio. 2/- lohannes VIII pupa Branirmrum rf«- 
r^w CAn)/i^onjm Gtf [fcmanae eccleviae 

sotemma pro salute principatas dus su- 
per allure b* Petri d* ?/. AI4U1 s^ c^/r- 
ftmaj? rjmtuii : lohanwm prevbytertun 
cpistolum ad rvgvn Bttlgarartim (fela- 
forum remUUt 

S79 lua 7- 

Dilccto PUlfl Hiaramir 

Rakgaotes DobUbaUa tu^ IHleras, quas 
per lohaiiiiem venefabtlem prcsbylrnim. 
commuJiem fideUnu nobis mandasU tuai> 
tart lideiti *l sirc«am devotionrtn ciroi 
ecclesiam saaclotufn epostolomm Petri ac 
ftuii «l circa ncs habeas, latt clarius no* 
vimti& PA quia Deo (avenle i^uasi dileclus 21. flanu PUstH Vilt t&xsQAxaa xipmm- 
CM KMS BpaHUMup. 3azdemo ce e 

u j*> f ezo&wxc. h*> t: imejiyivcuA m 21 
hou mtpjxec' r> -<> Aumypzust e cAmapa 
HCt ,Ctf flemvtp" .*a nptycausttKvmo Ha KetQ- 
tama &Aaan; np^ma nets npc3eamep ftoan 
da sanete memo *a 6hAzap€KUU fOUO 

7 iouk 879 r. 

/io jncCuuHft cbk EpaiiHMHp 1 

IIp<«KTaft«M n>4CMOTn Ha TBce 6jt*- 
ropoflwe. ww ro in ■ 'n,irT no yH3KaB<jUHH 
n|»»MTcp ftoaa; oepcii h ho noaM* un t 
rbDcew ncito yavaxMc, koakp rpnana a»pa 
m wCHpe^a rtpf^awocT nuaui kt>v in.pKwaTa 
ua cuerwre ajiocTonn rierbp h ITme/i k 
k>u h*c. H noHCMiC c DCMi(t noMom THp otu. tfcTOf** L'i. cip. 177— 17h » (IfaiCHirm c 6mj T|»atTTcr fVw« Beatimsioai- T1JTHI .!■ riTUTJ^K itx^vurv* DHL ArtvmuF 
ttpHAKWWT 

cMiiiCamc'ati vopaeo^a tatMs C»cic«wx. llK ^Jflffi^^^rH^rciMM. I t 5- rip. 179— Itfi ■ ffmt. &4cL 

iKtotHCtsI »Mm CrDfl^J". IDA irrr>^KIUi rt^p'»KTr.'< t*.i»j kj 'Idtdia, Bl 21 CC JiUUL* l/f OTHWtWaetO i* taunts vin jMfM — rhp* fta* vm 103 liJtus sancto Pelio el nobiu qui per d(W- 
nsm grariam viccm eius teneraus, fidelis in 
omnibus ct obediens ts&e curtes et hiimi- 
Htcr pfoliteris. tiwj rtcbilitati dignas valde 
gratias 1:is nostrl apretolatus littcris egi- 
nuts paten)oqiic araore utpotc haiiKdmum 
QUlui ail premium sanct^ sedfc apostoucc. 
matrix h^. de iiius videlicet purissimo 
touLe palret tui melltflua farfte. predica- 
turn is pctavtre Uucnla, tctfeuuttiu ^u&dpi- 
mus ct spiiitalibus omplecumur ulnb atque 
apos*olica volumus benignitale fovcre, ut 
gffitiam el benedict in nem Dei Sanctcium* 
<jw Petri ac PauH apostnjctimi pfmeipum 
d iMtttram super te habere ditfusarn a vi- 
abilibus et invistbilJbus hostibus, qui suJuti 
human; ii>s*di*ji et unptdnc non cessans &al- 
y us semper acsecuius extras optatamquede 
inimicis vie tor um fatilius pobsis habere 
Norn quenio ipse te Dec fcumilitef subdeie 
sancU^ue ipsius obcdiit preceptis studue* 
rls atquc ipsius sacerdotibus ct ministrk 
Ixnwrtm debitum pro -' ■ - Domini cxht- 
tuetis, tanto super oinnes iuimicGs tnos et 
ret«rlles advtrsarios eria prornl dubto vic- 
tor et poteus* Et idconxjnenju&iDdustriam 
tuaia ut in omnibus luls actibus Demu 
semper pre oculis habeas, Ulricas cl toto 
(Mligas corde, quoniam dkente psalrrasta: 
.Hiatus est vir, qui tfmet Dominum. in 
matidaiis eiua cupit rural*; polens In leria 
erit semen eius\ ei ipse in evangels „<^ui 

' \ J]. i . -'ilil'^f. &CI . l ■■ il-lij.i zrivy 

tdt el pater meus diHget cum et ad cum 
venfenms ct it ■<:.' in j.Hi. euru lade* 
mus*. Quod Cum ita sit, si tufa taints ope- 
ribus in present! taccnlibus Deum gloiifi- 
caveria, gloria ens sempitema in (uturo 
sine dubio decoratus* quoniam ipse per 
Moyscn l>cc te lacerc testatus diceng : 
QIOlDautCfi me glnrifirata. S<cut autcm 
noyrtro pce.$ulalui per iaiiitatuiu preeby- 
lerum vaiia eufgessfeti, quatcnus nostro 
tibi otc apostobco benedlcercmue, pro lur, 
saint is angmento id ipsiiti libciilcj fccimu& 
Ksm in die ascenptonis Domini inter sacra Kite JDorjHM chb. ihcjweui h cmhj^ho rrpw- 
an^KiUJf It CM itcpcu m.fi n:-. ■-- v m.- 
cxytnen Ha anocTO^i lleri^p h na ttac, UBTO 
no OoweCTWHE uiworr mar.ia&MBaMc icero- 
naia leareiipa, mm ttpcaavaue c roea cm 
arEOCTOJiM^tccKO mrcuc npeAOCToAKH 6iFaro- 
..lapwcTH na tboc 6n&, opojwc h c fiatmuicka 

ortHI TP npHCh«SMC K£TO HafrOflin (. >.o- 

raTo ce eptuiauj b UMorO Ha <ae?fTa 
arocrrjjmqccKa KzrtRpa, TBo^ia nafiKa, ot 

iHfiTO Hfifl-MMCT M3tf0p llHXa TROtTPP rfflHIH 

ejiamvOMCA^aOTO uktwc na c ncraTa npciKwex 
h tc npHrptmaue c jtyvomnrrc ch p*uc » 
sftejiat^ jia tc ncKpOBHT^jiciiyDaMc c ano 
croiHHCCKa DMrpocr, Ta, vwafiKM ww»na 
R*pxvce€< cm MiuiocTTa h OflarccflObeHHPTo 
kbkto nc 6ori it tie cucthtp I lertp it flaac-i, 

ITbpllHTe OT aUOCTOJIKTC, laKfl H BaCKTO, ^a 

cm BKHsrH 3irpaBnaana^eHOTimjiiiMtiTCKiK- 
bm^«wh aparooe, ranro lie crmpflr j& Kpo»r 
iaca^H h Jia tipcuar H3 ^onciiJKOTO cos- 
rrniic, h no.iecHO m HOttcor JW cncicJiHUi 
Kejianarj nor3e>xa aaji upamecTf m. 3a- 
tHOTO ko/)kOto noceic cr cfapaeui ca« 
cMHpeuo ;ia ce . m n- u& <5ora h jta 
cf notropfiAam na K^rf>Rnr^ enrr^ ^auctvAH 
u or 06m kvm rccnona aa . - .: \-r ■■ i i M ■ 

Ita HCrOBtfTC l rtn j j m..jiVK>;Tt'/JM H CJ\\ : H, 

TOJiKowa th me r>bjicrii no*jicftcTB»iTCJieH 
aotouireji h wor^u; cupKMO dcuvkhtc ch 

WfTTpMflTt^M K MenOKOpCMM VparCBC H 38- 

rcua tint uanouuiiue tia *n\oero ycrpjiMc 
&b& WKSJBOHt cm ^ejia jia hmjui upe,i <wk 
6ora, jia ce Coiou qt uat> h,ii ro oAHWirr 

C tUMlOTO CK CT»pHC, TOHCKC K IKaJlMOIle- 

ueirbT Kajss: .R.ia>KCK e itmkit, nciro 
ce 6oh oi rocnoAa w e hmqio pewiocKK 
KT>iii aanooc^irrc My; cei*^ro My u;e Gvue 
LHjiBo Ha aeuiiTa* 1 , a caMtmr Toft raai 
a Ei«Hrc^»eTO: .Kcflru uc o&ma, me ua3» 
cioooTO Mti h moat OKii inc ro n5u6k 
n me jko&jtcm npw Hero, h me orceA^eM 
> Hero**. A uion tubs f xaFfa. Jim tv 
npoc/iaBHiit 6cra c ac^phtc :■...-, kchtq 
coGTiiT b cerauiiiHii ock, 6cs cT>u»+eitHe me 
OtflciH yxpaceu c aeiua c/. .::-.- b ■'■ -m h . 
bck, ncwfxe cbm 6or c aacwmcreiicrwyea^ 
"ipca Moficca, it toh npasH rrtaa, Karo 
K*3oa: .U|c ii|xx;jtaBH ?e3H ( kdhto mc npo* 
CMBXT^ T-tfi KflTO th ct>o6diii spe3 Bene 
CnOMenarkfi npedtwrep pas^Hiiui ucma ua 
i auic mpBocDemcucTDO, aa jia tc Onaro* 
ciDbMW c HauraTS anocTO/iHieaca ycra, jihc 
c y^oRcuicrntf^ Hanpaa^xr^e iobs -uyiK^iiiHs* 
le BTxwojHKocThTe na ce cnacmn.3arnOTO s 
ocnoAHeViipe^ ape«e »a flc HI, 1—2. * flo#n 14. % AttM «alH3HcccH»e 
< 1, U*pe 2. Kv * C*pflN ta 2L wci Ft 154 Mum VIII j>*r« llw« (W VIII miasarum solleropria super sacrum altare 
bcali Petri iposhdJ cekbtaotes elevatissur- 
sum manibus benedmmus lift et mmi po- 
puU> tuo omnfcjtie tens tus, ut hie el in 
qtcfmim corpore siniul ct annua saJvaius 
et princtpatum terrenun% quettt friabe*^ pr«i* 
pere ac sectuiter regere pctsis, et to ce- 
Ippft reginne prat mortem cum Deo Wfci- 

ler tfautkas et in perpetuuiu relies. Et 
quia lninc fltfum lohanntm prrs&yterutn 
tibi et nobis vermu fidefeni In omnibus 
esse copnosdmus, dedimus ill* nostram 
apostoUcflrc cpistolam deferendam rcgi Vul- 
garoruni. Ideo pciuous, ul proaioore sancti 
Petri et nostra cum tua Ipse licentia kga- 
Lii» in. baut ia- . _... tikie tarditaU: perfi- 
ciat, ut ct propter hoc tuq dilectioni iouU 
liplices gnthl habeaiiius. 

Data VI) die mense ttinii Jndictione V1L 
(Ep. 190. pp. 151^ I52,_ 4Q ) rJcroc/iyweinieTO, OTCJiy>*iiBfocH r*p»:*cT- 
r€kb iiHtypntB eijniy ceerHfl OJirap sa 
foiawcKHfi anocTfi/t llen*p, pnec it^iirmm 
narope pme <5Ji&rocrtCenxuc leGe, uejvtn 
fhoA hapOA k iDumia aenw. ta, cnaceH thjwjm 
h ayXOM. ja momcIii rera w no pe*H macT- 
ahwh Gejocaato JW yupuittaitflu jcmhoto 
napcnw> F tcoero nwauj r u oiej* orbprra cm 
uiaci- i. 1 .: ;i ce ■ j/if ■ . . u Cora n m bpkh 
*a napyBBin r HetiecHoro napctiia H no* 
Kexe i'jfaiv, ne io3H rpeaBMTep ftoan 1 
iiautTMna fi-iici bomko e eepcB i*a TeOe h 
ha Bac, iujoxwe M>nau»TO anocrtonnecKO 
mcBtcti 3a aa ro 3aaec* h* Gwrapcrafl 
khkl 3arofta moaum to* at jk*6o» m.M 
carin ritrhp n kth ksc m H3fti»pmtt, c 
ipoe no3soJienHe T ion a name nopvieiuie 
Ke3&6acito ( ra ii aarooa '< ■■■ v.t ■■ aa 
6jisr<Vrtap*w h« left *Kk»K*J**HM. 
7 WHIV XH HIWIKT. 22. Johannes VtlJ papa MkhacUm regem 
ftuigflromm monet t ct ad f&manam ec- 
cJebiam reded ei t St wUwrit, prr iatorwn 
pmestn/iu/n tohatmetu Venetian pies 
bytcrom sibi rtmendare atrtt 

879 fart 8. 77* Hana {loan Vlll cMtmM 6%JtzapcKU& 
KHuyMuxaitAda ce thpne k*m PtiMcKama 
WKM n <*a tf ntnpuztu da My amto- 
*Of*i f a$u> noJK*Ac* r *tp*3 nptsmmep (hay 
BeH/>naan*KU, npuHuctuwA rut ^nr.mnQ- 
merjio muMv 

8 k>kk S79 r- Dikclo ac spiritali lilio Micbab^U gtorfoso Ho AVtCmmn h ziyxoncn ait- Mnxaiu. oiae* 
ttfp Vul^roruju khk khxs he (h>JimpnT? Quarjte pit tads ct rutoretioriiK $u% lac- 
tate vos omnipctens Dem riilexefjt^ narran 
qiiis fuflklal, cariftinte iili, quando per in- 
tuscoiv^iu saoeti S^Mhlus sui in cor vestrum 
uuigeniton lilhim auum, per qi*m omnia 
vMMlia ct invistbiUa condidit, vobis de- 
m enter rcvelare di^natos ert Hientwirqii-p 
vej>tram clarltatis su^ lumint inradiare et 
de tenctris ad reram vflluit perducere fci- 
c«u veceque ltdei domatt sanclo docerel 
IpFtus etiam praiia vobis revclante ad $c- 
ikiu bcart Prrri flpostokwinn principle qii^ 
caput et ^islia oiuulutti tccletjarum Dei 
exisdt et a qua oiooea rec«5 et pnndpes 
vtrbura veritfltiR acceperunt, legate vest- 
rot, i'Vtriitti scilicet cognatma vestruiu et 
luharmem atque Mafttnom prqec^arrfts nostrt 
.......j-i Nikolai beatUsJml piesulk tempore 

direxiatw, «t et vos bide drctrinum eccle- 
biasttcajii atquc canoricc trt^tituta rexipt- 1 8a& xyt on 16Z fet* 2. ■ rith-^mo r 
bofttc, *rc*y?o mr^i« c ioiip«mj i*^ une imuy {ij. [■' [■ on t^or^Ji ,ia i.'-Kawt*, D|*t/:H>6e:«iH 
ch»e c K^tKBa meApocT Ka cBWta of3un 
k «H.r«CT re bkwk*h BceMon>mK5iT r?or ( 
«oraTO *jpe3 arcane »a cboa cbcto ajk 
m>B hauieio opue mh^octho cuerBa b> 
atH-TuHnu iut i?« OTKp^e cooa ejihopojieH 
:>m, k«p^a KOrotO n»^a^f BTKMKO RV.rviMO 
» KcB»jtic40 t i: nomejta Aa oceeiH uauuiH 
jh ck cMmmeio «a cmjftva caerm«Ha k 
w bk HayHH lapes coettra aorna na hctmij- 
ciara Bnpa. HoHeJice bh if otKpn wcrvraTft 
mwioct, BHe H3ffpnTHxre no BpOKM na 
KauiH» npuiuiccTBLiJHfCp iij>eCiiajKeiiiia iiuuu 
tlwcoaafi, BauiMTt npare^Htut, >■-■- mm. lie* 

nif\ uaiu (K>nttKua, ffunn h MapTBit, 
npM Ksre^paia na G^aweNKH m>peoeno- 
et<ui Ifenft konto e raana n }«r«Te^Ka 

■a WCHMKH OOJKH mpKBtf U OT KLvlO BCM>IK^ 

upp* H KHfl^e nrviy^Hxa cjimwito tia new 
KtfTa, 33 aa i:o^>hhtp h bw, kocto rcteo 
rwtK}, cfeTAactio i»ujeio septuple, 9aLJ]y* 
jkhxtc ot cboiSTt ciWTfl ftmrcim LfbpKSa, 

ji ^ * :„i, ijk nra. >A 2?. * Tlrifcf*. pfi r \^m*2 k* 

iM I7h19V B*c trp. :S7, 6w, 2. i In- r<\ Vld pipe — fWu Raw VIH 165 rctis, utri IoHup erelesic; ChrfetuB poeuit 
prindpahim, quod ninurum secundum vest- 

ram voluutaltja ab eadtin t&ucta Rowaua 
ocefcsia proracruisti. Nunc igitur vna <;«ast 

pioptiam grcffis Domtntcl ovtui oobis in 

ipso apostolofum principe commfcatam ct 

utpote kaiisanLum filiun: (toslnau liisiostri 

apobtolatus litteiis visttamus t c noHtris 

apostolim spiiitaUttr aiu^lettmiur uliiis f 

as>»au€ vos cum omnj populo vtsiro sao 

ris ■ ■ libi - rostris llomiiin cfHr^m^ndflfi- 

tes, u( ipst, qui vobi£ gloricaum in tenia 

tribuft prtticipfltum, trflwat ct post natfTttii 

celeste f«^iLiLiD et yluriaiu s*rapitertam, 

Quaproptw moncmus glort*m v«tram, ut 

ad sanclair, nactrtra vcatran: Hcmanaic ec* 

tlesfara devota rantc libcnTiquc ammo re- 

deal is* ut apo&toloruju saircicruin prtxibus 

adiuti 1am vtaihiW quam et invfeibilts Ini- 

mice* facile superare potsttis e<. quia vos, 

«t prrtftfhirn f st r multiim diligimua, nrsrnim 

ad vot vulumus emu ttdfc apostolic^ vist* 

tationt dinger* legatum visitaw;iie vrtf. 

slcut pastor vlfdtat gregen: domini sal dbi 

couwii&uiii, a tamer; cu^uovcriiuus volun- 

latere Ytfelfajiij Quod noplram mpfotis re- 
aper* tfgatronem el ayostotfeam visits fio- 

renerabilem presbyteiutn, ridden nostras 
nobis sub artftudine Utterarum vesUarum 

re ini- v ,* -- h dilecussim* atrjur stnan- 

tissliue [ill Ooinijotens Deus, qui veto 
vluffi vcrit&tta oste-ndit ct lumlrtf sue; clan- 

C-atu-i wf v^Miuiu iiluait*i% uig**4tu& c^kt, 

nunc et semper cum omrt prc«r*ritate el 
salute vos coiweivaie digmlur iucoluinrm. 
Data VI idufi lurrine. indicHotie XIL 
{Ep. 192. pp. IBSw-^ *_„, IMt^i) RfHainm aoktphiibh Kano«M*ircmrTf no- 
cTa»utuirhnn uitok, rjicro Mpwtroc noo 
J8UK r/iawHCTBOxo he ufi^aia irbtHCBa. M 

ffTfl HHf BK IIIKClU^mMC C 1O03 :.1L: 

antcro;jM*fcCKu imcm KaTucoCrnwiia ubiib 
or r^cTOjin<TO CTa&o, roecpCHa aa <jpt3 
utpboanocrc^a* h late : : ^mc<ScMir Usui 
chi! k nyxoBwo bm nj)c rpihu;ai#c c nauwrc 

SiIICCTOJlKS«CKH DlUe H B CKTUTe CM MO^HTDH 
RenpectfiHBoeH npcno|ni»«ane c nejiwuoaui 
■aj^a Ka rotiioaa, tacaw rofl, koWto a«e 
l&Jj c.iaena m^xoona 5/1 an na ftrwrmj, 
Afl bh ^a^t h c/jea cwbpn^ HeCecHO uap- 
ctoo h oe«jrra c/aoa. 3etooa ci*cciBaM« oaiua 
c.'iatirwcr jia cc ifbpHere CMMpenou jparo 
to^tio npK rRrrara P^ucka athphna, r^uiata 
Haf^Ka, Ta ( noanouorham ^ nmbihtij na 

fROTHTf anOCTOflllp M M<UKCT< «rCHO A3 
CTOKopurc KSKTO iJMjIHMHTe, IlKa H HftBHAI* 

NHie nparcBt M nopcifrp bh o6utom? wnoro, 
r^atrro aa^axue, hw h. .,inv . i.- M3tipaiuM 
rpn nac nam ^crai ^a bm itotcru |ot 
KMfei-DlHaanocTo^HqecraTaKflTejF^ii M oh 
cno^oAHit, iraKTo n^ct^par noc^uiAAa noa^ 
Pchoto hcm> crajioiw rocnoiapfl oi, ciHra 

raMOJte )WflCM r-: -j. - -.--!■ wr MCkare 
iia npHenere uamviu npanHKiccrao h 1 - - 

LTCMIh^atlKO ITOCrineUHr, AKH ttCKaTF TftlW, 

ii^i-^jnuH upeBiHAH chhc, nt>j"p*i»ceTe ce 
jia hm 0Trcw>pHTc nofl rafAKuntTa fe aaiue 

I1HCMO *jpt3 T03H nOYTCH, B&M BtpCB, Z)pC3- 

BHT?p fioaiL BcCMOrMUKftT 6rtT ( at>fiio BK 
nctcasa i*mw hi wciHHaia h Ckaaroec^M Aa 
ui*tt:i** L'ta^Wiv w« t Oj&iTbica Kb cuohtu 
CfitTJHHg. Mcna bh yAOcnw h asnaan k«- 
E|ieJiHM rrra h BfflKwa bi* ncmco ^/»* 
roncwyque m Mpaae. 
8 fc«H t XII miflhiCT. 73. loakennts VUI papa Mkkaeti Wj 

traasmissis ; rrtonet, nt a QwoflM flrf 
Romcnt pontlfkls oboediertiiam rtdeat 

879 (Ion. tx. - Itil 

T^kcto ar fpmtaii tiHo Mirhrl^lr frl^Hoso 
regi Vulgiforuiii 4 

Mullas iegi§ «At«Ui;ii(ic vttii^ gratio^ 

:i|;fi : . quia alLTJI ) : _ : ■■ " ":: :m CIVtHO 

replelus mm paternitatem nostram per 
FurtrllfiiTn f^dmtniB fldelem vestium visi- 
larv ini»isqu« donis honoiar« curasti, pes 23. nam IJoau VIII daazedapa hc 6m~ 
zapatun nan* Moxoua » u^npamttaime 
My mOaphw: c*8em&a w da ce siphi 
Cm nOrhffHehu^ Kit zhpqpm? kkm /avto- 
Hetatc na puMcxtut nana 

(tcpa* Ba »hh — tnjtu) 579 f, 

Jlp Ato6uuH& n ^yxoB^H chh MnxaK/^ csia* 
1WI KQ£3 Ba OLnrapHTf 

Mworo fVtaroztspnortn mKa?aflMr na 
Rame khmm^cko aufcwecrfto, aai*jirvtp t rATO 

tm cc nrpajXH iia nocrrmu Kauirro 6aiiWH^ 

CTOO SpC3 BSUDfH OTJttTl£ll V. IHpili *i>JH k) wr. in nLl^^nonjr /? 166 Jchanoej VDI w - RUM ffaai VT1I Qtittfl titQ Raltifts incolumrta(ni] omfiiuinque 
i; : ,in . Uiufuiii audkntes prosperliaterr. 
vaWe sumus gavifi Nns auttttt ct nostris 

Petri apuetulorun. principle corpus a<totorv 
tes e: te et orancs prindpes ti*o$ oraneu* 
que populum tuum ksu Chrisio domino 
semper commendare tfudemus *t bcucdtci- 
mus tibi H oniiu pnculo luo omniQne regno 

bin, lit »1 a i;ivt^ialHir ^mvi^l.'ihir koo 

tfbus Ubefatus tJeifiirf auxilio adiutus hi 
lie — tuorun; semper victor ■ ■ r m-. et 
ad palroam supente vocalionis glorious 
ptsiuigas, uc [pte, qui gratis su^ lactate 
et regmmi libi lerrenuni concessit et im> 
min^rdo ocutos mentis tut vi*m v^tfi^ttc 
Ktendit et d* terjebrfs ad veiam tocrm 
ptTduxii, usque ad finem in eadem sancta 
IMe et boois opcrfous j*r&*verai3tes Salvos 
et incoluioes dignetur perducerc, ut post 
Uiieiu pwpmitis vite per inteicesskwita sauc- 
tofum apostoloruiii Ptlrl et Paul! RfllU 
vai«at c^Je^e perdpeie, ta quo ill* omnia 
bona, qu£ otulua ron vidtt oec amis audi 
vit nee m cot bomiufe aacendlt* aim sane- 
Its oronfcua slmu! aedptaa, qu^ uh-. 
bus sc ab orpine mundi pr«puavit omni- 
potens Dotuinus. Std nor motitai nos tfb- 
UUji, u flU rR-r^Mrnr, repievisr^ quia setteitt 
bcah Petri ifkatia r^pii clavigeri, qui ttU 
in ncnifesla vitione npparoit etoportunum 
atix[lium pr^buit, rclic^ikti, cuid fj*a sedes 
caput et luagistra sit omnium cedeswrum 
Dei, ad cuius luctofcn bcaturo Petrmu o 

i>«nl» dtttuiu cal, .Past* l»vr» mmjr, 

et cut Iradite sunt daves regni c^toruu*. 
ut qoemmtut ligaverit Huper terram, li- 
gate mancant et in c^lU el quccuujque 
solvent su|jec terrain, rfnt soluta et in c^- 
lia. Reverter* fam, fOj ajuanliSNine, art 

<ju« tt religioso utern geimit et per quam 
totiiu religionfe el iaslit^ lormam sancto 
predtcessorc nostro Nicolao pi^^ik; mit- 
tentc ajsfep<5ti et qu^ omnium gmtttn 
nUpct pjiiicipatum et ad qoara totius inun- 

di v'.'ii ; ad Uliam m^Tfrm H iirnm r«pi|| TiiH' H KB OnaftC nO"ll*T C MSUp^lCJ-HT* 

PQff pmnH, TB'bpje mhoto ce aa^ajffixire^ 
Kcrato 'ivxhc ot item ?a AOtfporo cbc* 

aa opeyennao 
Hue irur, «cro 3 
9flpaae 

TBOM UeptUL UT 

iintMnr na TBOtro 

»CT0 MA BCUSKH 

aacTaaafiKH c Harrnue nociommw Mojitim 
npen npececTorotmio Ha fljewcmiii ntpeo- 
aiiL>CTOJ[ nen*p, ce crapaeM DHiiam ja npe- 
nopi-isnftMe Hn i^cno» Hcyca X^wcia Tt6e, 

ji BWalQCJUaMlffi tc6c h [■<■.■« th - ^a j. 
h uiiAOTo Ik tupciuu, ociioOo^eH or nun^WR* 
Te h nepH^HMw »paroBe h nojiKpecieii or 
fofrwrra domouj, ca duteui rtocroflitcR no* 
6cAMreji Ka taoHie aparoBe u npocjianen Aft JlOCTJiriLOUI aa np*t»amie. Cbm finr, «o*ho c me^pocrta 
na c60HTa CaanjflaT th Jiejie aeuno nap- 
ctbo h spefi nprcperanaHe kb wwre na took 
pas)M th roica33 n-httt «a ucTRKaTa r or 
Mpana it jwucac no KCtMncKaia CBCUfett, 
K: if£ r / .ir«" rv*~n na jiiiKf^,^ 1 u'poft 9Jit.vaDB 

rt HetJjWUlMH OHWt, KOHTO nOCTfWHCTHyiteT 

b cbmflTa r-> : a h d ^oGpHTf awia, sa a> 
Ho^em, c/eji Kuan ica cerauJimsi ch whbot. 
Aa no^ysum cic aacrtniJHSfcniOTO Ha cae- 
nrrt moctotih llenp m tlaae* napctBOro 
HcCkcHo, KhMpvo aaejiao c dchhkh CBerHH 
aaMMfiui DCMSKirre ohh* 6^ara f npurmacMM 
or c^T»^(rfHKeTo na caera ot Hceuurtnjtff 

rOCAOZL 3£i uOHSauJHTC FT), »<OHTO OKO HC r 

aMaxj^aM, yxo h^ t lytjajio h komto hc ca 
cnira-nH ao ho«ujkoto ciiioe 1 . Ho, nfv- 

l^TLUK CMie, '; . KM r r. ,,, u -. C W M3^K3 

cicp^n, iK^eAe Haityciia iq>tcio.TB ita 6aa 
jaeuHM IleriiPp wiF><*ap« na ne6ecHoro uap- 

CTBO, KC*TO Th Ce MSH tJ OTOpHTO BM^fHIte 

ii th Ji&ne iiflRpevf-itfia nnuotii, Maxau too 
itptcro/j a\a e rAara h y i u: r .■.■ na i--- vif- v 

fiftMHM UtpiCBM, Sia MHRTO OCHOMTU, fiJia- 

**™» tlci^i/, MA.UOJI r kh?va: ,riacu 
mohtc oune"*. Hcwy ca npfAJLHrwi kjiw- 
^obctc us He6ecHOTO uapcteo, Ta atwiiro, 
kocto c^pwe i& mom, aa ocTawe CFtp. 
3wi& h ica HeOero, n noeio i .^ei > p*e na 
^MHia f u e pamp3aBO h ia HeOero. Bhpim 

w^ftta PHMcifara n^pKaa, kooto ie pojH 
ut Cunrc*iec7HBaTa ch yTpo6g » tpB icohto 
th nrwrym ofuiHica Ka UHjiaia pe-wnn u 
rtpaso, K3KTU th ro BjnpaTH npeajaecTBy* 

caiUHflT KM CBCT CFTHCKOJI I liriciwafl,* IVOHTO 

lyie&fena h upH koatc cp rrasar Hapo^im 
ot uowa cwr tcaro iwmiiM]| #caBKa h 1 $YH7«* nwaa e UBMnvGraim,mpRi **«"♦» « 
n,f *?5 $ ,1 s - Hue. r.fl«wr F MGtl, Efr AU crp I5« 6o^- 6 ; j? 
um: i»UL XIU (tM3k crp. i! t Op*. ], |fe r+ ^ ft *(&£ 21, 17,' * ri-iT ct a tip I 1 ■ II . 1.. 1JL- Mwwca V1U papi — fUn* P*« vill 167 cwveniunt liatioues- Ndifc arcplius dpse- 
rere ttwtrcni tuam, quia iJla tui ikmi obli- 
viscituj, qdu polius quasi untaim dibgitet 
semper rcemoriam tui coram Domino fariL 
Mon enitn licitura (ail Cireds aUerius par- 
loechiara usiupwc, Sanctis hoc patribus 
apertteaime prohuVtttibus Kt kJcirco ipsi 
contra cmones Spuitu Dd condito ft to- 
rtus mundi rtvorcntia consecrates nostras 
jctinent dioece&es* Quos, fii pro tuo h* 
non ess*t amort, urn per apostolke acdis 
serjfeatiaiQ inde compellmmufl exfe 

Data ut supia. (fc> 19* pp. ISS*^ 
»_r» lfi9 i-a«) lai&i j'. : ra Mufltca, noneine Hf rf sartpana, 

HOpH Tf 06HW KftTO CAHHCTeWI CMU, H W* 

hath tc cnouenaBa npej rocnoAa. 3auw>To 
Me e 6umo rto»> * im i _ ; ulu : ca sa* 
rpafiMT Hyxcjui *nap*aa, nd a;aTO h cae- 

rMTt OTUH CXBCeW WHO 3&opatlflnT TGKL 

H Mrooa tc Buaaear naiuti jwooew irbnpeKH 
KaHutimt, kohto cs cTx'urairfnH ot jiyan 
fiojirHft b ca oc»ereKH or nowrra Ha u«jikh 
cwt. Hbc 6nxue jh 3acrabmmr*Ke;ia b> 
/laaarorrau c peuieKHe Ha inOCnuVMOMfl 
npf ctcwt, avo He jr*p*«Me hi Tao*ra a6m. 
C _.:"-:. JGITO i ■- HOI ■'■. 2/* lohunnes Vfll papa SventopuUtim 
dueem Moraviae orguM* quod in recta 
fide dubltet; Metkodlum artkUptscopum, 
quern atitee oc ffcmanam ectle&tam do- 
cere Qudierit. ftomam &r dtatumnt 
nunfiat Zvutntapu. 879 (Inn. ex- — luL) 
ik Muravna Scire vos vohirM, quia no*, qui pw 
JVi Riatiatu beaii Petri apuitutoiuiu prin- 
ciple vicem tenemus, pio amort voa quasi 
kartamos lilios anipIecUmur et patema 
dilfctwro ainamiifi notfribque aa&iduU pre- 
citue vofi omnK Icsu Ohriato rtnmino cam- 
mendamus, orantes semper pio robia, ul 
Detw onnrpotcr^ qxii corda ve^tra iniu- 
miravit et ad viam verlUtfc perdusit. In 
bonis aperiboa con linnet e( usque adfineiu 
in recta tide bonEque actione decoratos 
ros atque incoluinea d(gne!ur perduceic 
Quod ctutein. dent Idinnne pfeffcytero vest* 
ro. quem nobis icisisti*, reftreiUt didiciraitf. 
In recta fide dublietLs, mnnemus dilectio* 
neiu vetlraui, ut sic tenealifi, sic crcrfatfe, 
AtCld sancta Knmpna tcclest* ab ipso apos- 
!'.*! -.Li. principe didlcit, tepuit et tisque 
ift itacm s^cuti tenebit atque per tofuui 
luuudum cottidie BBDCk fidei verba tec- 
tequ* predication^ &emina mitdt et pfcut 
intece»tores nnstro^ sanrkw videlicet $t~ Mopcacxu* w ce KOAeGfrA e npatarna 
**pa\ cto6u*asQ, n* me RfiMXm e Pum 
Gpxuenutrfih A4emodea t SQ fcoiomo nay%uA f 
*? nqyuatQA ne § CbiMtcue c PtMCtcama 
H*pn*a 

<KfMB HE KHfH — >OJDt) 879 r. Jlf> CaeronoJtK MupUUCUH >KejiaeM aa 3BacTc, qe iwc, kokto no 
^oiKWJ! mhjhvt adwccTBtMe fi^paMa ot aix>- 
ctoahtc — (taaAtMiH FlfTT^ bu pperp^nta- 
c faaroqecTKti* vno6oii Kaio MBfi^cirwiH 
ORNGBC, o6«*«mc DM c fiarnjiMCK* <&n% npe- 

aOp-MBatt* 0CKMOI OCC D CBCHTe nOCTCMTlN 

nit MOJiimm kum rocnojtf llcyca Xpwcra a 

Ce MWIHM BHUflXH 38 BaC^ T8 »CeWOn>ITtBBT 
6or t KOHTO OC»CTH 5&UJHT* Cbptli B BB 

tn-weiie b mm nt HTTMaaTa, Aa m >TB*p- 
V a jto6p«ie acja m na bb yjicrwH n 
joBuie w Kpat* >*paceHH w HeonenteHa a 
npssaia uiipa 11 aoOporo ^e«n«<. A none- 
«c bbc nposBysate Ko^eGaHiui a npa&ara 

BPfO* KaKTU H3>*IH»UP OT j- '' I 1 K£ Wl- 

hkb npea«Htep flOdW*, kocoto HaopETWX- 
Te OpH Hac c*baer&a*4e nanu o6bh raica 
A* ^^p*»rre n law jta onpBare, kskto 
cRfTffra Phmcka rn^fama c* Hay«iK or n»p- 
a«H anocTO/u Kainc m aT»p»cn h irie ^^p- 
kh jo Kpaa rta &tKa b jjadiipauiB cxejiireB- 
hc no acABii coht OTOBaTa na cBcrara 
ai^ia h ceu+B&n Ba upaeara .iponooeAi a 
uainx) aBaere, ^e ca noyuaBajw oui* 01* 
ifatwrto naujMxc npeuuietTKUHUH a pbi:tb Mil. talHttWe XJI). f Cfl^->r, WJH, E^< VO. CTp. J^ dU, & .1 AMU ;iC*0|ittB. L % CT P , l« f 

Z^uf^T lf '• J v' , 1^ <, l K?" fi(H<kCMO i iAijoTOiier«orac»at H»ta naaencft amera^ » wot 
new ^# itfz, Tjif ft* ^. < Mretwrtp Rpaa Brtid^BCKn OH fl£*r 0D <*to*ncnOTO ^>TOcnj«e«He > 

u BttKKpro uac-auicma. r«H *an-*r«iM.i nH nam *piHfCHOiW: Metcj»f| n ro o*rttrit/ d 
•or tif«a»a w(xi 108 lot jnpe* VH] imp — Haui ffaaa V2H dis apostolic* prssules, parents vcsliob ab 
iniflo rioculsst eoKnoscilia Si autem all* 
qub vobts vel episcopus verier vtl quili- 
bet facprdos alitrf adi Mitiart aut predi* 
care prteumpsoHt, zelo D*i acccrei oiwxs 
uno amnio unaque vdunlate doctfinam 
faLsam abtcite stamps *t tcwmn traditio- 
fttin Srdfe apostolic*;. Quia vtro audiviiuofe, 
quia Methodius veater aichiepiscopua ab 
antecessor* costro, Adriano scilicet papa, 
ordinsitis VObtaqw dtr«tua alfter decent, 
quara coram &ede apofltollca sc credere 
verbis et Uteris profess us *9t, valdtr iui- 
ramur; iaiuen propter hoc drirximus ill), 
ul ebsque omni occasions ad tics ■. ■.: ii-.' 
pmcurft, qiiittnns e* ore tins audiattms, 
uUuui sec teoe et .[-&..-. t-icul prompt, 
nut nan. 

Data ut aupea, (Ep. 200» p. IfiOj^, onia, HMcimo rECTHTf rrprjtcTOBTfjm Ha 
aJiocTOJ)^tj^cKH« np*cioa. Ako o6aie h«* 
K*ifl no tnmon m*u nnnv h jw ^m* 

C0eUltUUC*iyjfUlTt/J 3ailQ4He && tw tfb3ttvC- 

taea h npofTfknsrflan jipyosrve, bcmvkh uu, 

J.flSJJSiAtHM OT COJXHfl pcniOCT. C CJtWi aya 

11 ejina bOJi« crxintpjieic ji^wujh&oto yw- 
hHt, Kaio cionrc « ce npHj7>p}K3Te wi*m 
r pa a*** in* t a »a anocrOJinteoKaTa KflTCApa. 
Hkc odfl^c micro cue oiy*emv noiie>Ke *iya- 

Wfc 1 , «e MUlIkHl BpXUCtptCKOU MgTOJUift, 

iiaaiifwit h KTuipflTew npw aac or KaitiHtt 

liptlUUCCTBCHKK liaH3 Agnail*. H* CpOTO 

n-:;.r;ir tana, kmcto c /.yv.*\ u nwcwa e 
: . i:u. .;: lipCJL _ikk.vim l; ICC* >t~: I Bl ■ -r- . t 
aupaa. Ilopajw rcsa My uapeAtuoie aa ce 
nnrpifiwH rtcs HDQTO w ja 6wk> saSarwHe 
A« ,UOftnt npw nac, sa iia Hyew <jt aero- 
bbtb yera £*/m jn»pWH « Bapna, mkto c 

00>(1L ' . MH «e» 

C jarfl ifaw ropitOTd. 1 25, fokman VIII papa Mdhodio or 36. fbM /iww W// Haf*wda na m- 

chitpiscopa Panrtotil+nsi pra+tipit, ul HOhtycttft apxueniiCKon MomofluH dfl dnldf 

Homam z*enuu r de crimimbas in ttim s Piim* m da c* tozutama «m j^wa'a r 
profcth tausem dictitrus /^&BOu^HQ^wme tp0HJF h£2Q otSautuihun 679 (Ion. ex. - IuL) 

R^verfrnis^itiio W^ttiodio archiepiscopc 
PajifitxiiiiisiB pccWiQ 

PrfriiraNftnta ttif doctriuis popuUuu 
Domini tQ>i (]ii£isl .spiritalt pfkstnd commts- 
siim salvare inatruercque cuiiidebca^ audj- 
viuius, quod non ca f qu^ sarcta Koraana 
^ ■ * lr m ab ipso apodc4wiuu pfincipt didi 
clt el cottldi? prrdirat. In dw*ndo doctiu 
cl tpsum Nit! io trrorem mitta^Unde 

his afto6tolatus nostri lilterts Utii uib«uu^» 
ut oiuni occasiouc postpoRte ad nrot dr 
prf^cnti vrnire procures, ut ex are tuo 
fludiaii.i^ mi vtradfvr rr.gnosramw rtrvtri- 
nam tbanij utruin jic kneas ct sic predi- 
M^ skut verbia et lilHrls tc aanctc Ro- 
mnj; cccksH; crwlere pfombistL aut non 
Aii^imus ^tiaiti^ qttnd mU&as cante&in bai- 
baia, boc et>t in Stiavina Imyua, urate iam 
Hltcris nftstru prr Padum cpjatofnuu Aii- 
conilar.ttm tibi directb prohibnirouAt n* in (K;>a« na mim — matt) ^79 r< 

A<> flOCTO**T>€MMf; ■.!<■ i- jnn^ .jj,\ r -;[l. . .m, 

Ra I lAttttwarsT* irtprea 

Maitap as cm bjom^h aa cnac«B3Ui h 
HflfTfl iwtfrtni r noyyriT- ■■-■ n- rnnflra irpv 
«uwj nt«*pehnn th uarc avxocck n&CTnp 
6fwKM Mapoj, H»e wyxa»e, we » Haciaajic- 
,: . ■■ en nc j:pouoerjiBBui tkf? nnita, kok- 
to cB^TaTa Puucu* u^pkea v K*iy*4Mfla or 
ntpuHH nmttmsy arorrnflHTt h BceKKxneftHo 
npoiioaH^Ba, m «*t rjiaVD ca««a napoit 
kiai Mftnywta^hHC. 3aroiia c nACToamero ch 
anocform<iecKo ohcmo th hjiluukjimuc 
Kftro ocraavrin nacTpiha scexM irpejuxx 
sa oi.iaraht* a^ ce uurpHKHUi aa r I'ueiu 
wfaafiaPM^ rpn hac, 3a ^a sy«M or iBtana 
ycra » hctkhckh jw onostfoe* tooeTo y«- 
hh« — jia*n tm ct np«5xp»aiai h npono- 

BBJlBflltl ma, IfAKTA C *yMK H fWOia CH 

uCemaji ua Willi PBwn (llipKBa, *i€ 
oflptjfliii, h^ih lit 'Jyaftve ocue, we cjty^Hiu 
AHTjprmte »a oapropcirK. t. e. ho oraBon 
crw «ihic, nopM" kevio c tmuic iuicmcl 1 Ibmra ^ «.i c^nHftmittre hji mvuckcto .t, \>r'«. i^.. h ha aiOto&mun tx> rope rpovmrp flcfia 
1 3t j.iibt.1 a-it ivr. crp. 167. Nj 1. Uhirne* Vftt p*|u» — n«w f\om VID 169 1 1 iL i ■ : :n. ; IttiSSaflUD SoUctUpCua CCleb- 

*d vel in L&tma vel in Otreca tin- 
sicut ecclesia Dei tolu terranun orbe 
diffusa et in omnibus genNbus dilatata 
canlat Pi^dicare veto aut serraonem to 
poputo facere tfti Ucet, quoniain psaJiiusla 
omtifH ammonef Dominum gemes laudarc 
c* apostolus: „Onmis\ iiit^uit Jioguacoo* 
frtffltur, qata doirJnua !<*&«* in gloria est 
Dei patris\ 

"'.■■ Ut | n i ' -. 201, pp. Itii) n "&i Ifr wccTBcnirre tiiywAu Ha ron eswir, a n& 
jiartfitCVH hjih Ha rpwiKH caHK t k&kto my- 
>xh 6ow»BTa ipipm, npomiomm ms uc*hh 
crar » pa3npocTpaKcna y sciwkh npoflL 
IIusboacho th e ofkrw jia ijxinotjiuBaiu 
hjtm is jn>pwHm 6cce^H npfa Hapoju, 

JHJ4IOKC lICtt^MOnCUCirbT (tpHJOBflBfl bcmkh 

napOAH a* »v*xi»/ifltwT 6ora w anooo- 
/ThT EC33Ba: „Br£KH enHK jia Hsimiwii, '*f 
Hcyc * rocnoA Ba cxaBB Ha 6ora om»*\ 
C M K*rro rcpnoroV 26. Johannes VIII Basilic I *l Constan- 
tino et AtexanAro imptraterthus gr&tics 
agit de rwerentla Romance serf* more 
praettec? ssorum senxita; ad pftitionem 
eorurn et patrtnrchamm cetererunumc 
Ortentis epi&cnporum %^ot^m responded 
se Phoitam temporum ration* perspecta 
in pat no/chat us honore recipere t licet obh* 
que nto tfittsutttt officivm owr/mwif, 
5i tfuulem mlseriwrdinm coram synodn 
fflUUnSflc zvlit; post illius obitam dt 
tekib pit luritdibuR pntriarchAm $ttgt H 
Haignrorum tliecssim a Romana s*de 
InUltutam amptttts a (tracts usurpan 
Vftat; manaat, ut cte/Ut de consetraUone 
IgnaiU patriarckne tontfstentts rttrttSi 
revocentur et runms, qui am Photio 
pntrtartha communicate notint, $ec undo 
ac tertio cvnunoruli communion* prttwntur 

879 AtiR. 2& ffaut VIII GAotoOupu na uMncpanw* 
fum* BactiAuu I, KoHCmantnaH u Amk* 
t r GJuh>p ;w xtmiiieHama* nsr ofioHGt? ha 
nped\u€cmt$M$nunw um 9 nonam k*m puM- 
CKama namedpa; mod orMtxapa na msx- 
nama moaGq u hq jtfeAanuerw hc na* 
mpnapaim& a ocmGKQAuin* uxm&iHii 
AWCKOttflj w, namo eauMa npeOeud ocoCe- 
Homo *peM# t nputMQ tyomtfu * nampuap- 
itrsctco docmMtmeo, uanap a da t w*a 
dAixcmxmMQ 6es Hetoto no3sCA€fme t quo 
motl nQ$K£jtat da nodapti MUAocm nped 
CiAm) . ■n- ." .'■ :■; ■., , ;, jh tjteO empmma 
na tito/ruta nampaapxhm da ct wttiupa 
UZMejxdy MUpHHume uau npudsvpttumc, 
it 6^Atap€KUSim dnotfej, oGhpnarn 6 xpv+ 
enwRhcmtm vm paMacamn lOtttlltdpfh d& 
ce 3Qtpa6ea no&fne om ztpnume; r>op*H*G 
omcnfpttxfiwm* tcAupW{u t pwcflnGA&HctHU 
om MHBMdt* du fydom omnow nomuum, 
u muR om m*x r noamc ne mAUun da 
6A%3am 3 o&uiemU' c nampuapx &omim t 
omKO^o da 6*dom omAVttMt. cAed namo 
d^dam u $mopu a sa mpemu ntm n&e*r 
BtmfGHiP 

Aarycr fl79 r. DiltclnJnib ac excellentlssmtis spiritaltthjs 

Irllis j^oaC if? [3a>iliu Cunslaotino et Alejandro, 

gtorio&5& ink Irtiptratoribufi Aenper 

augusfc )[o v^ik^ / - hh u ^rn^i!i ih tiaitiM 

jiyxo»H« chroiw EacHirnft', Kokct3hth« » 

AjicKcaaRtp*, npecjiaiWH HMntpaiopH v 

Duitarn aerycTR Hoc cUani modo bta excellently vestry 
r-T: t ribus moll ften iur*iuu%si ip^c patriar- 
chs fculgariorun: diocese m, quam pi^ n>e- 

mori<; Ntcrt&us pr^cessoi oostcr Michaele flprur petuw Jia He cm rrpHCOoaoa 3a coob- 
iptoivu itv« (wtcnlr aposloticte doclrinis tb b^ct k no HUka»rb& ki^hh i;a ut noftSyjurvic or MOitfMtrc «fl nanic ne/iw- 
wcriio, «ne sancwneaMe roea aa cfawe 
Tavfl. ako orcera HaraiTsk caw narpH- 1 ^ r*Ji*J4 fuh. lyn ap. iCT, <*A. L 

•ivn omm. IWwikp 1 -am hvii^ (Ser— H% * *«*ctHa*p tun bj Bacti^a I ; m^nc Aa«*fc Ofuiuro cuftptKarott Ka nncwoir. w na c* wi- ',-■■• -■ -' chp ha HHiTrjMirpn — liwiKH— iK> iv^h^m? iwj^utoi c *tJt \npfln, «rr:Fa s rpi^i-ffi 

BWCi*T0t OpCcycntT eroiwm cmi JJ**n (ViJ^o^vr* mcMAMX 6«n* c^ a cbwo h in; ^. ..:. ^ . Cit4«t. 
22 ^iim 170 FotittiDM VIII j*p* — riaia t\am V1T1 docuil cl per venembites epiwropos sikh 
sacrt ;mi unda beptiaiDatis ciuoique ec- 
ckdhSflCO ff^"l« ft dtsdpljrai, piout opor- 
ttbat, instxuxii, aiuodo* $uo iu« vendicare 
vel r^flnerf miilo mode presumpgeril n*c 
alkjuam j'.ul:m .: -n; honoris Ibidem ordt- 
nalwunij iectrit — ibidem sunt inllclte 
ordinati epiacopi vcl saeerrfofrfl |ab| arcbi- 
cpistopo v«l epiicopis, qui ibfckrc videntur 
fxistere — |net| sarruni palliim^ quo inter 
vera miswruin soltnipnia utl ponUticibue 
aoifftim est, ipse patriajclia mittcrc pre* 
mqnidt 

fJATA mense Aupisto, indiclione XII, 
MIsss per Pttiain preabytprum. (Ep. 207, 
pp. 166*^ I67 4 ^ J73 rt . WT 174,-J *o?C yataffrwmmc 6ywitjt*i^ ^ri^Mw Ji/H/tgit- 
awWoic «o!^*v^>t£T?j^tx%- ( Ott*kf$>, /ton A*pw» jy*onesa aa Gia*rapKTt, kohto 
licniBKT fijiajKtuonpMeTfH nf* fillip TB*H UK 
MwKunafl', no weflflara bq tckhhs kidu 
MHsamt, npotacTH c anocroatkoio ywwc t 
*jpe3 cfioute jiuciosTiiKii enHcicomt* ovbra 
c BOj;aTa Ha cvoero Kptme**ue w rw otfyui 
b UH.TOTO m»p»oniwv nj*Bnjio u Hayxa, ica*cio 

IjaiCwallK, 3NO He H39VpiUBa 13M HHK3RBO 

pwronoaerane aa kaKa&ro m ^a * tnyx* 
6a raM iieoakOHBO ca puconoAOKCiiH 

ePMCKOTlH H CBenieKwuM OT ap*MCOHCKOUUTe 

K OT erjiLKU:ilTTf , KOHTO, HSTrteJfCJWi Cf 
naMHpaf raw — w suco C3M Nrap>uL.:<V. 
P«ith afl ne npama cbctwi na/iny^ <; 
icoftro o^matcDciio en rJt)H<aT enBrwrmrr 
ppca Bpeut tea cnerara ftwryprH**. 

Metei* aarycr. XD hhjoqct. 
IbnpBTuto spen npesFMrep hei-hp, 

Jrtfl. Moan, CAytti aa Oownam* CAym, do 
c&enit$uwme u jim&imr hcutti fiyxoonti 
cuhGBe, 6ot0AKGuMume Bocu/tuifl, Jibe u 
AACKcandhp, ndtedumtAtt* mpuyM&tpGinu 
ttMntpamofm u huubu ottyemu* flt^l/w W>^ «oi fltfl T*Dr l^ittflwKfaW^ ctfTOfr 

Otixvi? n'-r^vi w Mrtf MO»<^OC *CI &WI </( ttfr C*«to >t toea itccaue o? wauic <34aro*ifr 
CThe aa»aii|\f ji mhio Hauntwr 6par k n* 

Efl bi.-irapKti co6cTnc»c^vi**mo, hhto spej 
uaipauiaKe ha OHOu)wp ( bkto u en "| r 
CBOflsa rno^wi?a7?.rfi ■ ^ ■ ^ < - = enap^na 
Kart> ceon ccn^ciBCRa. Tlpyrw Re Tpfifoa 
^a rpaj^nt rbpjty **y«ma ochom- 3auio 
to 6/jaaccnuffT rtam npe£Lf*CTT*cnHK IIb- 
kCTail, no Hoofafe «a Owirapaam »ninA 
MHxa^ ^fl(n*pMif c artftroAeiro yoeKte 
loan Happjt. icptcra ro spen CorooWviH- 
mrrc cit ennrKOJiK m, caca keto My 
jiaAe bcu'«km u'L^Kc**i:Ef np^riuia n KaBOHH 

H TO»8, KOetO C€ OTHaCfl flO XpHCTHHHCHOlO 
UOfOCJ:>>KcHHt t SBbipiUH JfOMDEO JC^OTO, 

ya»tap if hhkom ^piafco jia omeaa ot hoc 

HC npHH3JlJl€)tt4lUBTa HU m? f v n r h 1 1 Tp*hnJLa 

it. 3tf(M K1J4 m^arvoto sh nop^u- n) mjm /vl*I rvWw iinMo *iid Itiri \tixJit4* *cl retina** eA&tiGnt quefem autto, ttd in tt irunw 
wit texrtpta «v udttur: cunUxtum ifticfttum *c* frm m4u MiAffiAUl : nnodo tuo Jul vtndltttrc 

■■.- ■ i- d cffeuofl nl sacCidotCi «b ircMrrdsfonn vcl t^il^t^b, qtd IMA-tr. vldorCv f^httre, aqc pcrum 
p<MaL«D iritr wcra mtssatam Kieflpw utl poatifkUHJ idlun ett. in* patttelB nnln anran W- i * TO«B ti«CMC C nUMMW rrrwwr ilpCkOj Oi ♦end! n* nc^pnutiuio tiHtvo. &* L lltTKltChafi «M- ttmw vni p*p« — n*np ftwa Vu! 171 *Ot*t £)Mr;^4ttrt rftlrtrerfrra ^/xxLtf'/ur*' *mi *u- 

Af& *ru to) iVifxtnBytuf .XEp. 207, pp. I CTj-t, 
173 n 174 lft ) 57- hfuinnes Vlll papa cpiscopls 0>n- 
xtantinojinJitftnaf ctcle&iat et tribus alik 
principalibuji ecctestix respondet de Photii 
in pairiarchattr confirmatione mdem ut 
in eptstola ad B&sttlttm ceUrotque impe- 
mlcres coruHtionUms pnHatts 879 Aug, 

ReverentiHunis et aancttssimis ocunibus 
epfrtph ci coofialrlbuF eccitsit; Constan- 

tinopoUuns sedem respititntibus sen tribus 

altls piiccipBlfhij? ecelesite, Hietcsolimi- 

lan*>.. MMC H TOB« I KOmTO H*ie OTVpueM jwfi- 

cnyBUunc cera Kate ermcKonn, AajKnuna* 

13 npOBMTfKwe KbU Te» tUO«0H, H FK 

nojWirfcpjMii ita KaHORtmccicH HaraaaHH*, 
jia lie bh - 1. tepAi K3TO upHo^WMiiie, ho 
H«e M bh Bauepm m sac cuviacHH r 
iiwa. Kaiu mh norMMATe u rre eraac* 
ayuirn c iiae. 

27. Hc/ta ftooH VIII omwoapn hg rrme- 
wnumc orn llfrpnzpadtKQma i^prta u 
na dpytutn* mpu lAtuma fp/wju $a 
npiLituuahtmo Ha <t>oma& ja nampu* 
npx, namo Mmwea r^ume ycA<mx t hqu 
mo e u&mmkua e mcMomo at So Becu- 
au& u dpytmmr uMnepamopu 

Aarycr 879 r. 

HO BtWllrtl TiOCTMTMMM K CBeTsfluiB flTH, 

ckooh u nOpam, kohto nowm npc- 
cro/a tia KoBCTaaTBKonowicaTfi mncsa « 

JIO JpJTBW TpH rJTflRHM itbDKBH : Epyci- 
JIHMCKaTfl., t J Porio et nos bac vm fratrea kflristfrai, 
lege cor^tringimua, ut » deincept apud 
^rrrtara wclesianit qu^ in vote *«!, a 
palenns reg»Hs per simile™ pf^varicatiocitTn 
imiuqttaiu spordeatis dflfnqwic, id ^ oe 
ncophihis reprnifr d U Iiouortm aAcradcft 
*t *j parroechiom VulRflfirr genius gu^ 
Deo auctore bead Pctli apostrti intrrcev 
sioiic ufriue <ltf^«nriiiu nosliorum lebotc 
ad pfiattim ujuvtrsa wt, aahductt, ipftm 
iw tedrtia illicit^ ordination*, icddiilciitia 
ef abiectos quof^uf fmtrea ac dbcoidaii- 
tts vcslfo laborU sludio cmn predicts 
PlK>EiL>, quern patmniiam in t€gia uibt tie- 
^dcralis habtrt.allisquepifeopcribiisofrtn* 
aonem, qum conmj D«o et ^aoctis cano 
tubu* contraxistb, in hac parte f«cot]pei:* 
ttVerttt^ venerabikm Iratnem Photiuni co- 
'ara vynooo miFericcrfiiam Qw^cndo et 
pfltriarchatus henore fungi vnlimins et nos* 
Ir^; conm«nioius utimo et beatorum ^»o<^ 
loloiujji stu omnia e«leai^ loi« Uomiai 

miseraHone participant — 

Data raenae Augusta, indictione duo- 
derima. 

Mjafia per PetruirpiesbyterujiL(Ep.208 
PP^ ITfin^ I77^ lfr I79 I14 ^ I8l |t _) M bh«, OfLrw fiparfl, bh o6e-bp»aM* c 
to« yrjioBHC r 4e a^o aaHanpeji ofiemac?* 
3a luwara UbpKea. kcwto e bm namu ph~ 
n« t Jia He rpemnTc nju<ora epemy npafla- 
-•ata iiu oTUHte c itoac&io HapymeHHe, 
T.eHo*OJ>OKpwi*ii M Ht nojiyqana encuja 
irtpeoBna jyrbWBocT, h ano wcji kayo 
OTMCHMTe HtnoawvieHOTO pa^vmpewjiaHet 

KOCTO CTC HaBpa&HAM TSM, MH eT>p«tTe 
eil3|JXWBTa !i3 frwimpCKHfl HapAA v KofltODO 

fowHe nHynic-KHc c noqieiiWH^eCTaoTO Ba 
GjuuKtHH* anocTOJi ner^p w oJiaroaapenHC 
Tpyaa na tuuwTc npe/imec-raeKMnM « o6*p- 
war kt^u XpfcCra, h a*o 'ipca Bameio ycip- 

iLlie B pa60T3Ta Bl^UerC BOtckB OTfffcSCItH 

Cpat* it HecT-r^acHM tic cnnweRATHH *o 
thA KoroTO >KCJiflCTe jia MMareaanarpHapv 
n npwrrwiHUB rpai h ako C ijobh m 6>^ 
rweciHBH ^ejia sa^M«iHTt b onaat; ctpana 
oGiuuiTa, kOHio rpWHrnrnxre nptji (fcrm h 
csenie KatioHH, line cue nrxaom jio- 
crnq^MHar nauj opar <fcoT«fl, ksto ntv 
rtpcH wjmoct npeji rtvfiopa, jia frbAt >iw> 
croew e naipftapiueaca WCT h DOfUAB mi- 
viocits rocnotnfi -;■ 6*a« ^ihhk b h> 
iikto ofimcBKc, t. e. Ha 6jTaK<e»Bie ano^ 

CIOJH H IW lUMflrA tt^DKBa. ^ — 

Manq anrycr, XII Biumier, 
H^npaieKo iw npeaeiircp n«T*p. 1 B*. uojxv.y rpMiKwa «p«ca ■» ipkwoiu. klj*to «p«%f t itmci m \-hnrrr.t- \'\\\ pip* - liana fto:ir VI II 


do ari«tt4 Jiawi* fijaomfl k ctujAmjitiMff, 
Cfif&OHfCmit&u it ■"/>"! ' . rttyehu enucnona 

wpeeHcmayevuiti uhpsw F-py^LsuM, 
Axmttoxua U AAeMtlhdpnB U do npfd- 
cmvwnMume mc mexnume ctemu 
Komedpu* #» o ftw &a npcc^tia? »D ii-jK£S£«0t' linnet' 

tt/ir *l:rfjrii('J.f.f *M£ rnr juutiH* Wti t*fijflw MM: 

Air £ tic drAtajyitfOT £ iwij/tfTijc, Ad lot 1 

fiytinrf\TOv rrftiifrtCZtn' (frifiot-, £/r>£ of* J«J 
t£»* noihr 4>p&* fajpmtifurv, /!**** nrfrruir 

np^ (^ A >^1 h tow^> Qatpniot fnfcuor 
itf OboJS *i'vtf*fy™ — — {I*p- 208, 

PP- 177m,. 179,™) 

3& Ichotutts VIII pGptt PfMium p&trtar- 
Cham Con&ttmUwpvlttQaum in putrlanfta- 
tus sedem r+xtittihim ngnofit.it, eisdfm tU 
in rpistofa n& Rasilium ceJerosqut? pre- 
cipes tondkiomvus prolatls 

879 (Aug.) 

Photic patriarchs Cotistantinopolitano HanoMHAMe bh, 6pa^p 11 ion- - jtft n 
m^nere fiTJirspcraia cuapAtiu, kuato Oof 
c#tpK3 irtH XpKcra *ipes nparvR»L^4 ua 
Rn«K<CHHH anocTM Uenp « Hpea rpHMtara 

^CenacM h tom — aKO una raiKOti rrpe- 
ait^BaH ivih HaroHen, bk«, ksto ce 110- 

TpyflLKT* CAMH M CT»f CPfTCfllllHH ilfllJ'tfflpK 

*l>crti i\ Khu ftu l ti> tipoflbHXT^ BSLuara 
n|iMBi»p3aHOCT t sa^AHO r*c BCHSin* anrjrii 
CjiaroNCCTHiw Ifjal n t« m cneie^Hre, 
Ta » b low oTnoiueMwe *a ce whmt* 
npe^ nMnero 11a 6orz weeHHW. — — — 28. tiooH VI It npujhcaa gixmaHoaenuu 
hq nampttapiu*tH& ttamedpa ttaputpad- 
tfftia wjrtptiapx tficmuut /co/no nottruxpH 
yc/tOQUttmu a mtiMomo do uM^pcmOp 
Bgoiauu* 

(Asrycv) 879 r 

J\o KOtidaimiiTflcirttCHHn narpfittpx CKrnfft Pi^t«e* ( ntut vestra para suum vcllc 
cottatur vir*s acrtpef^, rtfl ct new diocestm 
uostraiii Vufeaiicauit guauj aposiolicc re- 
rordationis Aanctisrimi domini pep^ Nikolai 
certamtne j^des aposlotica retfperat ac 
IfadiiiUji cqut btaliitiiui pi^sulis tempore 
possederat, aimma nobis ecleritate restitui 
voluiuus et de celerooiunem ordinaticrom 

r: k. i: utfiir uL> cccksli; Cl»UtUtlUliO()oIi- 
Mem 1 r /,-. ■ n- an -inem aioecfsi Vuiga- 

rica auc£L>rilslc apo^lollca aiuputauiu&. iusw 
alitor ordlnnios ibidem eplsropo&^t omrwi 
alios inferioris ordinib k. 1 ■ > ut ifid« $e 
subtrfthant et at> invasiotie Vulgarly no- 
stra dioecoseos se omnino eoinpeswnf, dp- Ocnew tcki^ kgkto w« ct ciapa^rt 
ju iiu una ciias coOcreeHara bh crpana, 
tjik.i u une HCK&ue Aa im et rn>pnt e nofl- 
rojiflKa Oi-pwiia aaJUHHT DbarapCKH a«o- 
u£3, rofiro anocro-TH'iecicsra Kaiejpa Ceuit 
cm npKj,o6KJ)& nopaijpi yn^^nc to na ano» 
CTOflCKH fijnwwonaaieTKHH chctchUim liana 
Hufioajafl h Ctenie npKTeBcaBa/a no »pe- 
u«to Hi npefuiaweFKfl npewto*iiefl Aiipita» ; 

^jr>p^nHi«Mr BCHhaftso in>pKOarto pono- 

[%>KJltlKV CT.14HH &b^fapCKK A^OQe3 OT 

npe^CTOPTfjTHT* wi KoHCTfiHTWHnnoJirKaTa 
U1>pKBa» Th cc dct^mjkh, moto p%Kono/io- 
KepHT* as tsm enHCKonw h bcbvkh Jipyrn 

-.\ ce orrer^Hi uttuh u H^odmo Aa ce 
m»an.iip>kaT or naMnsane b Kainim <Jt.> 
rapcKH JL^ouea. Axo hm ^;^-.-i najiayai ' Tot* mvcwo e noanpaaafrpwxHn|«aofiCT *otnJli» nptuoaiCTO ibmo, " fl*.TT» oamol* ?«. I«han*« VIII p*p» - flaw Hcaa VTO 17Lt <taterts act quaincumque illic ordinatioiiero 
feceiit vtl, dracc DOHfl fiftfdiant, cum cis 
rommuftkaveri^ pari cxcoiiiiiiuiikatiooe cum 
tis Icutbcris annexe 

Reliqua veio» yti<; lilteii* tin; a nobis 
fore certffnda vcl finienda expectant da(o 
ccKuitJQiHtork* nosliis It^Btis. IVtrn vroe- 
rabfli pieebytero cardinis no*trf dilicio5is 
cott&fliariis iiuabis, quydarn sctipMs, qwjdam 
nufen verbis fniunxiinus, qui iuxta censu- 
rm ucstri apustulatub iro.tnicti dc omnJ 
bus omcta Deo pr$ oculis babilo contain* 
pl*r;tts «l ailmittmdft ubi fas cat admittete 
5iudeirit, et corrigenda st,b ijijuitatig libra- 
mine coriignm. (Fp. W9, pp. 1SI M _ II(I n.'.i - 1 ii i ;. BBHHI iffiKAKDfl pTrfrtfftViOWfttHe 
3a tan, M^rt irtkh mitjcuj it u<»mcHH« c tax* 
MKcilO hh w nojiWHWfH. m* Sftjvni 06- 

bl^paah C ejlHaKHO C TUX OTJTl-4B3He. 

OrtaH3flor<\ KoeTf> tmKi*a natii<rro 
riMCKO, oe rpsfiaa ;u cv peuiu u onpeueaH 
i~'( i. -, ■■ mi.muo*'. a .1. chu - Kacrajue* 
Ufa*! 1 j& nummt jjtrarn. roctotthmhr 
nani npeaaHTOp-icapaMHaji Ilervp m jiio6m- 
nM bb DWOUinin^— cjitiii nenta mir- 
mchg, npym yerita Tc ca noe7>aerBaHH 
m DTHSKO rin>pe;i pemeNHfTO tw twu*TO 
anocioayieciapHftaiu Hitar upcjtviu flora, 
Aa KMaT rpwwa jta naartfuiHttar bck«o, 
Koero TpnC*a na ct nuaaD/iraa, a ja no- 
iifflimr rrira. Koerr> Tpufina a* ce nonpa- 29* Commoaitorinm lohnnnis VIII papn* 
aa legato* natUttsOXrp jrn&ixnMoyu fiijj* r/i/toQ 6i«oi* *'A' 

ttfirfr t&jdtytmm&*flp t p* 211 n t pp. Ifl8„ t »• HntmoMtttmM ua nana I4qqh VIII 
do HrtOaume AetQmtf 

lAaeo 9: >K*jiat!H m ytfuunt npee: 
ctfopa crroweiiaTMa CKltAmn iraipHapx 
4otidl A3 we npama b Bv^mpiw omo^j 
n ra nr p^Kono/iara HHKoro o ci-maia 
«napzud ; qko itanpaeu 7oaa, :ic ro OT^x^tm *V Johannes VIII papa Svenfopulco tomiti 
Moraviae rvrthit dr Mctkodii nrchiepis- 
copi Moraviae cognita orthodaxa fide. 
Wtehtnum ab « electum episcopum \'U- 
reasem tonsviratum nilttm in episropam 
cansiecrandum sibt mrigi tubef, u$um Sta- 
vinuae Unguae in celebmndvs metis of/h 
ciis taudot 880 laa 
Di1«cto filJo SfctiCopnlcho gloric*o romiti 

niam cenfrfltre noclro Mtthodio revefft*- 
tta&mo aicftlpptscopo aantt^ ecctilesi^ Maia- 
beijsis una cum Semifiisno (Idcli tuo ad 
Itintna saoctoruni apostototnm Petri e* Paali 
rostfaiikiut imniilicaleni prc^emiatn venien- HQ. nana ffoak VIII nume na kh&3 Or- 
monoAK MepaecKu. ie eftptma Ha mo 
p(i$eKvA irpxiienttCKOn Me moduli e npu~ 
NUUM .'rd npQGOc/ia^Ha 1 ' cbo&tiiasa. He jm- 
6pAHuBm cm xcfd Humpanchu emaiwn 
&D&M e nocetmen notfAsuin rfd My 
6u)e ujnpQmen u <fpvt 3a ruxeettiomne 
a enucKnti; ^u*o.m«j ynompcCa/na Ha 
CA&oiuum e3UK npu cmtAyxefiaxe hh 

lOtiH 880 r. 
UDI9 

G^AC KiSBCCTtiO, W MJPdTO HaillKHT Ch6\MT 

MrroKHJ\, aocro'miMH>tT ApXHcrmckon iia 
caeTflia Mop^BCka ntpxaa, ^ae^no c tboh 

JlOBCpCHHK CeUHSBCHa ROfljie B XpSHfi IIS 

rBfTHTP nnncTOJiw llerbp h flaaea a a ■ Cf& tyr Ji 2U* * Katae cf m nJimHif aetata «MCMViim EartiKA Onitfcxn h naoca Ah 
«a«c*a. ww j^u&h a IJiperpaji h icpaF Ha »7# f . i* «iMa Mxi-r^ami *a ntepa now 87V r. 8*. 
frS?C?. * Ma *P M * >• <* ^ *• " Tcoa aaciax Juntne a cwnniTMP rpwDm fuua>[)t«aT. ; Wctiilttlaili r« AanaaciiH iace^lD< II 1J MWA«r«t a Ty« n owna im .n rpMWK "L4V2A h\M UpCTT^Capne HA t. »|Ap. ^OTHTfi n/Ofi Of 879 f.. Ill b', jiii-h^*r 174 Idwifttt V11I papa — n«ia fit^r VIL, te atquc sermon? luoiluo rrlerenle riidici- 
tnua tag nevorionts siriccritatem ct totiup 
populi tui deei 1-: i. . quod circa cedent 
ap&stohcam ct noMrem pctcrnitalem hah* 
lis. Naiu diviaa ^mtia iijspiranie contemp- 
ts alii* seculi i:i: v prtneipibus beatum 
Petrum apoetclid oidinis prmcipem vicfl 
riumque illitb habere patronum et in omni- 
bus adfatorfm ac defensorem pariter cmr 
nobilbus viriB fldelibut tuts et cum omni 
pcpulo terr,; tu^ a more fldclissbno eicgisti 
el usque ad (intra tub ipdufi et vfcari; 
eius defen»c*ie cdla summittens pio afiechi 
oipte fluxilknte domano utpott films devo- 
tu*iiuu^ per:iiantrt* Pio qua scilicet tanta 
fide ac <ie wit l< ■■ ■ id- et popttii lui aposto- 
latuB nostri ulnfe cxtcrofc it qoafi unicurr 
Idtujn atuOre indent: ^nipleciimur et cum 
cmnfcus liricJIbup tiais paternftatto nosn; 
. ■-: mi ucluti oves !>ouiine no bit commit 
MS recipimns vit^qtic pptailo cleruenter nut- 
Tire optainus atijue - : tr,- ;■::.*. prpci- 
bus omnipotent! le Domino comerxlare 

-f Utf ■ n\ '.. 1i n ■ - <tinrtorum UpfK-lolOTtlTT 

suffragantibue tnerltfc et in hoc sycula fld 
versa omnia super* rr et in r^tasti postnuv 

dum reglont cum fhmto Dto nofflro va- 
leas triumph are* -. ti i hunt Method him 
venerabflem archiepkeopura vestrum inter 
rouavirnus corarnpoaiUs Irafiibua nuetiis 
eprcopw. si orthodox iwto symboltim in* 
aedtret et inter tacra uiifflwiuu Nulfempraa 
caueret, sicuti sanctam Romanam ctclcaiam 
ttnere et in Ksnctin t. v uriverRatihufi ■ =yri :. 
6i$ a Sanctis patrtbus secundum cvangc- 
licam ChriFti Dei twtrt anctoHtatem pn> 
mutgatum atque trwlituni consult. Die autein 
professus est sc iuxla e%anKclkaiu et apes* 
toJtcain doctrifiam, sicott sancta Romana 
ccclesia docet et a patiibus traditum est 
tencre ct psatlcrc. Nos autein ilium in on> 
nibue eccktjabttci& doctruifc ct utiltLaUbua 
OrthodOxum et profit uum esse repp*rient« 
\obi& iierurn ad regenrism rrmmfcMm rflrf 
ecclcaJain Dei rcjuihiiuu^ t quern vcluli pas- 
tocem prcprium ut rtigno honfl « ct revc- 1 rVistfiai en tian> ftaw VtlT c iiarni: ■ P70 
ntTB api aetiMvT. (icxMtanece *Cna pe« l , nve j*H«an« Rrwpe* 

■ ■;"('!; ■]. .in". ,:. lipeiiailOCT H .."'■.._■.:. 
ra hwmii tw<* wapOA* icokvo bkc Kfln«r' 
nare ki>m AnortOffFPtecr<»si nperrarc b mv 
Kanieio pojutTeJiCHo ebpue. 3rluoto 8n>x» 
■-IK- rrr tfojKPCincHaTa 6iiaro^ar f kbto en 
npespiw BCM'nm npynf khrm or roaw cbrt, 
m caw aaeAuo ck cbcmt^ «p*im ?*taT«« 
MUK h c qem napo^ bb cborta scm« c 
HaA-B^pHa .ik>6ob c» u^Gpii.i ah hhiui &ia* 
wch^f fler^is m»p6Ha or arwcTOJiHrc, n 
BtKOm HaMeCTWMK aa cecfi narpoH, no- 

mto ch ce npeaocTaaw Bcewuio Ha aa- 

UIKTaia Kg CUMHH HCIO ^ Ita HCIUBKH Ha* 
MCCTlfHK, TM WCJlCeill C fiajrOMCCTHBa J1K>- 

Ocd h c cOMOtuM iu rocnojia aa ocTanein 
iiOKpafl kitc HafrnpeAiB ciw. 3a rasa 

CVtHIM.i TOJIKO&a IWIRHU ttftpHOCT M UpC 

AaHOCt, Taon m na tuOa napOA, mhc it npe- 

■ ji 1 ■ 1 ■ : . v c nrpovna jrrc*finr b cmaopeBiiK 
crfjflTM Ha HatUHfl anocicwHVechHcaH Kai^o 
e^iiHci»eH chh h te npaniaaar f atmno 
na tiauiara poiunejiCKa jiwoob aaejtwo c 

BCH^KM 1HOU B*&PHH Ui 1 '' ClOBCpCHil BH ■ " 
DOWHH CMU^C, WCJiaeM Hfl Tf KpBFiHM MHJIO' 

CTiieo c xpaiiata Ba JKnaora k b cbohi* 

nenpCCTflHHH MOAHTGH CC CTpCHH« M Tt 

npenopi'iaaie na scef4or-vmii« Cor, aa jia 
mo)k^m, no/tnoi*nnra7 at aac^ynne wa cbc* 
tktc anocrrwrn, .na nppfl^wc*iii aCKmai 
npc<4Kh b io3H csar m ab B*3T-bp*eCT»y- 
Bam c^en tobb b Kttecncno itflpcrBO aa- 
eiiuo c HaiiiHH rocno^ XpBCioc. H rbff, 
m*e BAnuTaTTMC roai ^ocrocir apjwenHCKon 
MeTOAnft b npHCbCTBHCTO ho BauiHTe Cpa* 

TH CrUJCtCOl^l — AailH BvpB* B CuMlO^^ Ha 

ri';--;- ;-m "spa h jum^ no speMe Ha 
cBevara ^THrvprini ro npOHSnacfl raira. kxk~ 
tu c H3»ccirto> «*e ro cibsh CBerara PuMCKa 
1 !.["■■ "-'. b i- ■' r- toA c iri^accTCit a npe- 
A&AeK OT C8«TKTe othk a iiJecne ace/iCK- 
cwi n.0opi t n>rjiacno pnaBrevicKaTfi aanu- 
Bej Ha Mainiw rocnoji Xpwroc* A rofi 
xmnp^, <ar re naSR n rrpc«5nifccr CbrJiac- 
ho eBanrMCKOTO b anOCro«CKO yWBHe, 
kikto y , m cBeTaza HHUCKa u^fcpHBa b icaic- 
to e npeAft^eBO or oit[Hre. H »*«» wto 
naMwpaMt, **e toA e npaBOCJiateH »%bb<h*i- 

KM ITtpKOHMH ydCBKH H IHMC3CH 3B BCH*rttM 

Ki>pKrsrm cviyx^ji!. Ha::pama^c bu 10 oO- 
paTso » yupaaviKBa npe^ocT^BeKaTa ny 
6f»wia qafum m Hnpowiawe a» ro np«e- 
Mere Karo aaiu cooctbch nacnrp c ao~ nwh or HHroHaLrni incMOt A<vpc lanvfiiu limpet- Mmcm-i vm p*|M - niiu, ffair vip 175. quia nostra apotlclfceauctcriratis pr^ccpto 
eius aichkpipropflttis privilegiuni cuiifinna- 
vlnms et in petpetuuiu Deo iuvante Annum 
raaiiere statufanus, sioiti flntecesamim nos- 
trorum attt torilate omnium ecclesisrum Dti 

inn *t pHi'ilogia eta tutu ct firrnalc con^ 
rtunt, ita saw, Lt iuxta canonicaiu Iradi- 
tionem omnium ncyoticriim ecdrsieaticorum 
curarr habcat ipse rt ea vclut Deo con- 
tempiatitr ditpen^t, nam populus Domini 
illt comniiffiiis est et pro wuiuabus eorura 
hie retldiluius ail lalionem Ipsunt qtioGue 
preRtWerum nomine Vuichiiais, queru nobis 
diiexbli, ekctumeplscopniu conseciavimus 
sanely ftcled^ NiUenas, qoem euo arcftie- 
ptocopo in omnibus obfdtcntcm, airuti aaiucti 
carones doctait, esse hibemus et volumus, 
ul pariter cum laaba arriiifpwnra ran. 
ptnsu ct provjdenha ci altaum not* ap:o 
tempore utilern preahiterum \H diaconem 
dtrtpi.% qticra similiter in alia eccleria, in 
qua tpiHCfttlEfl Curatr novefls esse ne- 
i" SSfarifim, cn'mti u> cpiscupuni, ut cum 

hfe rJuulus a nobis ordinate cube acta pre- 
late archiepisccpus vesler iuxta decietun, 
aposlolicum ptr alia loca t in qoibus cpi- 
ficopi hcatorifre debenl et po&sunl existen\ 
postmodum valnlordfoartPreshiteros vera 
(Htcottea acu cuiusctunQiie oidlob cleiicw 
sive Sckvos *e fuiusttbei partis, qui 
intra provincir tinj Iim & cum&tunt, prert 
pimw ess* subicctos et ohcjriiemVa iu uia- 
nthitf iamdicto confratri oostro, archief* 
scopo rutro ut nichi) omnino piqttr <*ius 
ennsdentiam a^aiiL t^ucdti conhimarts 
et icobcjdienteR oxtstcntes scandalum aU- 
ipoa itti fic«ma lacexo pnpumpscrinl et 
jwt pftmam et secundam amt:ioaiUo:iejn 
K minima ronexerint, quasi zizarriorum ee 
minatorea ab eccksita ct Rnlbus vt$Uis 
auctorhatc nosira precipiiuus e&se p*ocuI 

atociendos secundum auctorttateri capituto- 
iuh, ipuj Mi oeutmtitt [cr| vous oucxunos. 
Utfera* dciiKjite Sclavfniscag a Constantino 
quondam philrwopho rrpperlafi, qult«e Deo 
aitdes debitt rtsorent, iure laiidamus et 
m UKtent linqua Uvisti taiilni ooflri pre- 
coma et opera Piwrrentur, mbemus; neque 


^iv^nji iu^vct. itniflMaKHe u pajtoC7 f Ttft 
«tc noTm,pAMXMe c EOBeJieFHeto ita Ha 
ujaia anocToraneCKa a^cr apnienHCHim- 
«a q>Hii>u]rrH« ._ «eio ii noc?a«oHHXMe 
c Co*hh utmou ts M ocrtK Bcnoicia* 
r^m no ackk t^kj, KaKio c ameiTa as 

: !J t -.u«i ;i _. 4 l . I IJ«*PH K \TfHO- 

XfHH f(f- ;■■;; B flpHfWntrHHlC K3 BCH4KP 

6o*hiui uipow, ra nn nwa roft f*f*pa3* 
no KaHOHHwecKOro nnw^raup rpuan Ba 
acMMKH ubpfcobHii pa(knH a m fk ypt»:jip 
icaro no;i 6o>kmc KAfwi»acMne t aamoio Oo- 
JKHAT wapoii e oceepeu Ha Hero htoA me 
AfM CMeiKa aa ftcivawie ^yujH. A h Dpea* 
BRItpa, na hmc Buxwwr 1 , xororo m n»- 
nparn npa Hac ( ro MsCpaxuc u itlkoomo* 
*hxhc aa enHCKon na cBCTtTa Hirrpeactca 

IlKpfttf 1 M DPHC^HBaMe TOft 0J O^ttC BIB 
o/*mitvo DOC/iyiii*u ifo rrwwt Ap«n<ni*cff«n t 

^airo jn*ax caerme KanOHH, h hhc we/acM 
cbuio in CbC rbr-wrBero m rpnaccTa *a 
caMitfl apxHemicKon jia wBiiparHnj np« itec 
b rrojiKOMmc Ipcwe routi npcaumep mn 
I\ttKOU t 31 M ro Ha^paiwM Cbiqo Taka 3a 

aHapin, '* e fteoGxo^Hwa «rnncKoncKa rpa- 
*a TaKa moro JopecrioMpmiTntft nan ap 
XBecTKCKOr, c iiii^i; i; hb rim ^fiaoia Ha- 

3HB*JCHH OX aac enilCKOdH nj MOWf BfTO* 

cjiejicrime ^a K*jMa«,aBi, ctrjiacwo ano- 
CTOJifl^ecKOTOonpeMfeHHr, n aajfijTi »e- 
tra, b kokto mo*« h tpstCaa mi ctiuecr- 
BymT C nOTOT ennrrorm. Hue nocraKoaR- 
Raue npe3*aiTepaT« t mkukio* k K^HpEiUfre 
OT BCflKajTbB <ihh, 6bj\o cJifinmm, 6w^o or 
nance jipyro naeue, kohto ce HaMHpai b 
iiuciicaKTC Ha raoimi nfi,wr, im oViwt 
rtoA^HaewH a nocxyuiaa irta dckcko na 
Beie cnoupmiTiii! »stui Cb6par f Haiuwi ap* 
KHcnaCKon, raxa novo p& Ht npmiT hm- 
uic Cej aeroBO rtraflrRe, A 0n fe faw^ 
par krkok ynopnni h htntmopaM h Apfc> 
mt ^a HaiipaMT CKamu h.th oasico^ » 
■ < i ' " i » ;:ji- k mropo HtrTOUHflKt hhk^k ne 

ce nonpaawT, me noBe*jmaMe t aamati 
iwacr \e m Gh*ar uaont^n kbio c«sh 
«a fi/jeaeaa naae^ m aainwte irtpKBM ■ 
npcAc^H cw^aaio ooaeflehwrd Ha natiH* 
TyjiKT^ kokto npeaanoxne M Meio^afl 
n M^npATMXMc 40 aac H r n; : ■ no npaao 

BT^lBWBBeUC WaaflnCKOTO IWCMO. M5rta**e- 

pthO MHKora oi KoHCiatfnm *hjioco4, ** 
ja rpc»ny^ar ha aero j .i - * -wi*- ■ r- . ,i 
wo/iHraif, it dfiiKsaitBaHe na toaa e»HK Aa 
fhfAflr paaKaaBaHH npocceeA>fre k ACMtwHra 

1 Cnaoioi tu u^p«w^a wr Hurpa, ;u*e ip + N>ltn 176 jouaacej Vtii pop* n** frm Vin tnte tribus lantum, serf omrtifcus Unguis 
Dorainum taudare anctorjUlc s*cia mone- 
mur.quspfccipif dicens jAiidite Donunum 
ornnrp yenles tl collaudate cum cnmes 
populi*, et aposloli repteti Spfrttu sancto 
locuti sunt ontnNJF Hnguta mayialia Dei; 
hiuc tt Paulus cetestis quo^i* tuba inso- 
jiai raoncns : ,Omnfc lingua confitealut, 
quia dumijjus iioster l«su& Chtistu* u» Rio- 
rial est IVi Palrta" ; ric qutbue efiaro an 
glllG In prime ad ..■ l. i ..... _^ epiiici* titifl 
et mauifesle r*» ammftnH, c t iifittnifi lin- 
guts kiqoentes ctrlcsiam Del qdUiceiuus. 
Nee sane lidei vel doctnne aliquiri ofctat 
sive tnwis in eadein SclaviHea lingua ca 
nere sivc sacrum evmgdfani vel kctiones 
di vuias nOvi et vetens ttatatnenti b«ip 
trandatas et inteipretata* kficic aut alia 
lioiaium officia omnia f&allrrc, quoniain, 
tjai fcril lrts Krifcuus piinupales, liebream 
scilicet Oretam et Latinato, ipse crcavit el 
alias omnes ad laudem tt jftoriain «uanu 
lubemus town, ul in omnibus ecctoiis 
tcrr^ vestry propter ralorem honortlfcen- 
rtem evangel-urn Latinetegalw et postiuo- 
Oufii Stlavinica lingua Iranslatum in auri 
bus populi Latina vetta non iritellcgentir 
adnuntietur. gfcut in qnfaitriara ecclesits 
Bed videtur; *t, a tiN el luflfrlbu* luis 
placel missis Latins lingua magi* audire, 
predpfmus, ut Latinc inissaruin Itbi sottem* 
nca cekbrcrrtur. 

T>ata BttlM lunio. iodictione XIII (Ep. 
1*55, pp. 232^,, * *, »^ 224u) hs nauiHH ruciiOA XputToc;* aatnOTr> na 
cjt4b*m 6ora hc CtHO im ij-iuuo tta nc»n- 
Mi tSHitM khc cue no/iCy»yi8H»i OTCneme- 
Kata BJiacr t kopto npe^nHCaa, Ka*i*afiKn: 
^Xramert rocuoaa, bcikkh iwieweua, fi*&- 
£Ba*iflfiafiTt ro. arwurn mtpojuT*. H sno- 
cTOjnrrr. K.?m»jifTcm* etc CBeiH xyxi roBO- 

ptAa Ha BCJIKKH C2MU* ** waHkHTC 6o»Kl»l 

«*a. :teTfma h m f 3BKii>eHBnrriafte^Tpi,0K, 

Cl*l'TBaflKH: P H RC0 **3HK W H3rfOIWHTA t 

oe Hcyf Xp«fTOC e rornon 3a uiatta tia 
finrft orua' a , 3a ih» »kuh ^»>ciaTi*wwo 
ii rcho hh noyvBi toR b fli^inoTO noc/io- 
bmc jo ropiiHTffmiTC keio robopnM »a 
ctitmiiiia M3ipa»:jiaMe ^T>pKwia6o»n»t* 3fl 
wpara h ywtoieTo errerrrciro hhkhk be 
e npfmrrrrsHc toua, aa^« JiaypraMre ce 
cjiywtfr Ha c^aMHCKH earn* h ^ojiu cmtoto 
cnaiircJiiK u Ookcctbcmmtc *iCTcrf«n or Ho* 
■mm n Bcjcihh 3fl»rr ce iciaT n schikh 
npyrn cjy>Kfiir c« oiytuar flofipe npei«*- 
jiciih w «3rMkyBanM Ha to^ii e3«K t tl(* 
k3to ra-w, KOflTO erTOopH ipm* PJ BMH 
PSHKa, HUcOO eepcflcKH, ipMKK *< ^aTim- 
ck«, ninMa c-aM ■ aom apyrK en«mi 
» CBOfj Biiaatao-ift h oiaia- Ilpa »cc Tona 
hh€ nosejjraaMe »hB nfiwKH rapKRE< »a 
iamui s*m si no-rojiBwo dpuihW 
crBHre^KCTO aa c« teiv na«inncKH esmc 
u cnen ixwa, npt6ejieno wa GMMHCKH c3uk, 
j^a ce Hftwrmo, aa ;ia Ou* <jyro or Ha- 
pv/ifl* kcAto He paaOwpa ^aiKHdcMTf nyvw, 
T*a, kaicTC w3r^e»yia re rt-puih h b HflhOM 
apym utpKbH. A aKo na TeCe h ha ™«' 
Te ite/iMO)Kn re xaprci*a rone** aa CJiy- 
luaTt JiHTj^nwie na -uthhckh *3kk, nr> 
M^aeaMc ^HrypiHHTe w ce c^ywa? 3a 
reGe iia ji8thrckh ea«K* 31. iohaitttf$ VUt papa tmpcratoribu* 
Basilic I et fUUs tie pacts sotiditaU H 
coniordiac unonimitat* posi PhuiU patri- 
arthet rtstiiuiioncm gratuUtiur, gratia* 
agit de dromonibus in swim adiutorittm 
misiis.de restitution* tnonasterii $, Sergii 
intra ConsiQRtincpotitGxam ujftem eonsti- 
itttt, de Butgarorum dtfitecs/s oboedtentia 
sM concessn : auxiUum ii omorem eonwt 
exptti? 31. liana (too* VIII rondpaflAHi/a lutft*- 
pamflfnuxe RatuAUii I U cunctem* My *o 
padu mpaimM mup u eduncdymx omn c h- 
ZMKiie tAed ebstmattflAtitiaJWtuo na nu~ 
mptmpx 0omutt t Cjiozodapu an usttpamr- 
Hume My s nOM^m G&pMXfldfiU KOpatfo, 90 
aphtqaucmo na nocmpC0mH o LippuTpad 
Moxncmup ff C^. CV/hjiA", m fih3cmattfh 
UHcnut #y npaso nm faAzapcnuH ihicties; 
moau 3d mvXHama ttOMOtn a Atofae 


.m $7$ i. <iv* i* SB nana MWDo jpOPHMI vnorpi'dni »a owkdi r^m ■ f i^ totaling VPl pap — I ■ ftni* VUI 17? Ififl Aug. 13. August is 13 Avryct 880 r. Nunc itaque pro tanta devotion* ani- 
raiqut vertri anteritate, quaut ncn folum 
■ < i'i wd hi -.- !.-. ■ .in ' i lijti.s circa 

ecck&hm awcti Petri cl notitratr patcrni- 
talrm ostondttiij^ immensas post Deum «■ 
/tfiUati veslre graluis agimuF, prtmo que- 
Am, quod dromones vestrOs, qui pro de- 
(ensione tcrre sancti Petri in nostio mane- 
fent scrvitio, nobis mtswtb; secuodo aulem. 
quod jDonatfterium sanfti S«gii tntm vest- 
lam regiam uibem cowtitutuiti, quod san- 
eta Romana tccle&a iurc proprio quondam 
iclinuit, divina tnspuationc rcpleti pro J» 
nore principle apcstoUvtim rttivtio prcsulatui 
r*ddidistis: tertto vera vobis grates muV 
las rttcriir.us. quia Vub^trtorum diocesim 
pio more noslio yratanti antmo sancto 
Pebo, ul iu&tuu Od, peuiiiscritb liabtrt. 

Data tdibufi August! irdlcticnc X1IL 
(Fp, Bflfit pp. SB*, SJI 22%, h ) II cera, aapajw Tw.Kona roMmia bh 

HpCJiaPHOCT H A>«ieHHfl HCKpeKHOCT* *o*ic 

«e caMo «a jtyMH. ho h c nairbrtHO xcmi 
ACM npOABitxie no othoujchhc tta irhpt:- 
jiata Hi cuctk nenp n narntTn PamttnCr- 
bo, c*a 6oti oiAaBaue npero/ie»ui 6- cup 

i]i]i l.i; hi ■ ■ rrr rnfTJYtft? rrtpBo, no* 
hmkc hh narparHxre eaumre jipomokh, 

KtilT/U OH OTTflHflT M3 <ViyWfc3 IipH H3C 3a 

aauiMta h* WMirra na cwin flcrbp; cropo, 

m>nneHH c owmt icbK m»pBa» or ano- 
CTO/iiire, B*pHaxie *a nam* npeocssuteH- 

CTBO OCMOBSHHRBliB BJIUH1 npeCWeil rpa* 

Mamcrup »C*rrn CcpiHfl fc, ( koRto tt*Kora 
ct^ry- Phhcka irtpraa e inwianoji c?w 
R**rr; Tpero, HSka&BaMe bu mmoiu (feafO- 
mphocth, nraoRc ot jim6o* k-*m Mac c 

irpTrrrH-iDa fiT^rapcKwx jimoucs* kucto 
6tuif cop3oe/i^tK>. 

13 aarycr f X11J OwDtr. 52 lohnnnes VII! papa Methodfo arc/de- 
pisccpo Morazia£ propter ftdei ortho* 
ucxat cuiturn tfrtmturn grottos &01* cd 
cirnqnesltonts. tins de V/khino epixcopo 
respond** sv nlUI atiud Mi> praeter quod 
iff Ittttris Sventopuicc prindpi dircctis 
coitiineiur* itwtnxtsxe m\ Mart 2a 

Mtthodio r !.i' -i- I-. ■ pio fide PasmrnlK sniilritndmis tu^ curam, quaui 
in lucrandis auitiabus litltliom domino Deo 
QOebO fxhibf^ approtantcs el orthedox^ 
(idej te cultoitiu .sUcnuum extetfrc con- 
templantfs mrnia in codeni Dcmiiw ioeuu- 
daitiur et ci tnrwfvws lnucks ct gratia^ 
ag*re noti cessaniu^ qui lc mayi« ac ma- 
ifis in suifi menriatta accendat *t ad sanely 
su* K(Me protectumab omnibus «lvrrj4- 82. Dana Jfoan VII! omnpas* fijtazedap- 
Hocm do apxutinuexon Ate-ncdaU Mopas- 
cku id pfANOCtttHotnt* jicmumane hq two* 
$0CAQ9Ha/na ettpc, a un uez&mmf oUfltt- 
au hu a cm entUKon Haxuni omu>tOpH t 
ne mo& hc My e mao^eaA ■ ■>.;■ dpyio 
octiM mota, memo ce Ch&bp&tu v/iucmo 
mo. omnpatckc do khxs CumAmJUL 

23miA 86) i. 
Tlo apxiiffWC«on MeromH orHocMn Oji*^SpimflflhM rxap^KMCTO na mopra 
nacmpcKa aarpiDHCHOCT, ko«to th upofiitt- 
Bam, aa jib npHMewm nyiitme ita Bwpite- 
uuit* KhH nauuin ojciioji 6of. m cw*npaH- 

Kll R IftfC pfBMOCT^H npOflOftfJlHHh lt£ npa- 

uocaantwii mipi t ub^\mnuauH cmc uKoro 
b r6cnojaa h «e npr<rrawi»c Aa ny m; ■- 
wiuc r<v»CMn m*nxna^n n ftjTrirfwmpirofTM, 
*a Jta rt nOA^yayia rofl nee noae^e h (Kh fffSfi 10- !^ rfcMW*. to « Tp>wo migji. K|jm^ B-i CiT*?nr. MC:H. -i-- ■ v VII, 
4-rji. ^/?< h &M t 4. j f<4 nn^^ te enrt JU«« VIII r rmm. no iK«m imnnM«ti« cii««<M if C^a**, »l^u 

crmcwcift ftixwai c LijjiruiHtji «i ipxnctiEoa»n MClUrti w * rui***^ r^ tti^^^i, wmio Men*.* r /'in "WfB t Jj 17* Ictuinim VID j»pa - IImii tta* VIII tatibus clementer cripiat Vtruni audiris 

[er tuas Uttcras varto caabus vd cventt 
us tuis» quanta tonpaKswi* tibi ccirfu- 
luerimus, ex hoc advrrtefr pcterfe, in quo 
tc coram nofofc putiturn sauctg Poiuatnj 
tccltsu- doctriuam iuxta sanctorum patrurn 
probabilem tradrttanrm «<jui dcbm nw- 
liujruu*: cl Um symbolum quam iccram 
tidcm a 1c dorendam el prertttandam rah- 
didinius nostiisque apostolicis Uteris glo* 
rirwi prinripi Sphcntopulcho, quas ei ftse* 
ris Juisse dclataSj)K>t tpum agnificavinuiEt 
ct ncquc ali$ littery nostrt; ad cum 4fctCt{ 
fluid ntqLt epl£copo01i p&Ujii vel secieto 
almd laoendum iniutiximii^ et aiiud a te 
perflgttiiiiim dfCrevtDluft quanta mllW CW- 
derdum est ut wtiaiiicntira ab codtiu 
cpttcopo cjiRcroru^ qncm saltern kvi fcr 
roone super hoc negotio aJlocuti noo fiii- 
iHus. Jdeoquc cessct tsta dubictas et Deo 
cocperante, sicut cvangclica et ip ■■ U lb i 
ae babel doctrina, orthodoxy lidd cultimi 
Uddibus cunttis uiculca, ut dc tabore tin 
ceitauiinfc domino ksu Guislo Iructura 
sfferas a bund an tern ct gratia ciie tcmiinc- 
ratus mercedem reripiax cocuptLcjjUm Ce- 
l#riim dc *liis templatiombus, qua* diverse 
modo perpessus es. noli tristarl quln po- 
tior hue secundum apustolutu orai* gaudi- 
nm pecraua cxfeHma. quia, si Dew pro tc, 
ntrjw usdt potent wulra tc. Tanieii cum 
Deo duce versus fucris^ quiequ*d Inorml* 
Ua advensurn tc ck! comrni&airc, qulcquid 
timdictus cpteropus contra suum innate* 
inim ir te exercuit, ulfamque aLilleotiain 
coiam nobis discussant adiuvaiitr Detail o 
fcgitimo Hid tf*deinus ct ttliua pcrtinadam 
hidirti notftri ecntentia compere non onrit- 

knmti 

Iwtfl X. katendaa AprHfs inrtirtionc 

XML OEp. 276, pp. 24;V* »~« 244.. *j AJ, Ichanrtts VSli papa Michaelem rt^em 

Rtilgnmrum adnronrt, ut misMKt tiQKtiO&i 

auod torn ionge proetermherif, Homom pro 

yfilifatitux eecle&ine eitis transmittct H A* TC fiafianfl MlWOCTKnO OT BCflKaKBW 

dcacrrewa ^a^OAH yenexa Ha eauimi cecra 
ifbpi:»a. Ot ibocto hhcmo nne paMlpa^wc 
aa Tfion pfl3iioo6»a^iiH wflptnm upcw**- 
bc/muh; c kmko to^mo c*cipwa»wc t« 
c*N>BCT8>BftMC, IW MO*fnt jfl pastfepciii 
07 Ttxaa, kuk k««» K«raro in 6cu:c i- -■■[■■■ - 
BtM npe^ «ac, tc o«fTHflxMC t <*c Tprfliw 

jia r*^inain y«icHMeio Ha P«MC«aia h*pk- 
b& noGpasMD noxRajmaia TpanHUHit wa 

«cthtc otiik, wacoHHXHc tc jia ncFy*jaBaiii 
h Aa npuno&Hjitfam k&ktg ouMPfyia } take h 
npamra enpr;, b ctiuoro 70Ba hhc crrtk- 
.i^aaxue ■ cbocto anorroAiiwrKD hhcmo 
AO CJiafiHIW KHltt OCTfHTOJlK 1 , 3a KOCTO 

TC TBI»pjJKIii» Ht W> C 6lMO OpC^afiCWO. « 

KuhauBv jipyro Manic imCMo hc e Chjio ot- 
nptnctTO ao ncro, k inve hhto ueho, uitro 
rstoo CKc iHntru ha MM fnwCKOO^ aa 

u!. r .in- a na tc<J cue aanowmajiu 

XI aWUHHID AP>ix>, a ouw rKKuaflKO 

3H (Wp»<rHC C t *4C CMC HfllfCKAJII! K/lCTBrt ftT 

to?« crmcKon, r koiuiu jupu m it Man* 
'jMfCACM pasroeop «* c**c roBopn/in 3a T«- 
KftBa pafiora 3flTOBa ncica u np«7ane 
ivua CbHHeHHe y rc6 n c 6owmi nowoiiu 

KJKTfl HjUCKFa rPAirrC/CKOTO H anOC70V}CI«) 

y*ieHHc t BKyujabafl ^a scmvkh B»pt*amM us* 

fk>h Hj\Ra HC7C HA fipaBOCiTaBTTaTfl BRptt, 'dh 

M rpmicrciii VpttlDyjM ■■ csono yctp- 
A«€ iA3o6>vneH iwio^ na rocrrojia rlcyrt 
XpiifTfl if, BvinarpajTCH c HtruiM tiwoui; 
ja iio-iy^iu crfWBCji^Hiio Bt>9**&}mt. A .^ 

^PJTMK* HSrHTattHH. KOHTO CB nOHCCb/3 HO 
pai-MB H4**Hlt«, Mtaefl CC OCCSWKM, HO IU>* 

cKupo ih CMwran enopej; anocro^iB 39 na- 
m^ino paflccTBO bciiio, aamoio 3ko flor c 
c xede, hhkoA hc me mo>kc j;a G*a? »po* 
thh reCe. Ha K^raTO tm C Cnwmr iroMfiri 
jinAjirm otkcikx c«a wK^yuteaHe Ba»a- 
mbtz m Kaujc npBCMrawf, hhc me AOac- 
nfM jir> sftKoncit KpaA ucm**^o, ko^tc c 
Gk*o rpcflnpwerc wt»ai«*HO cnpflMO xc* f 
B BCHWO, KOCTO DC» CnOMCHaTUHT enilCKOQ, 
npori^BHO Ba CBOwtfr o65aaHorrn f c tamp- 
mwi eperty Tctf r b Be uic nponyrwev js 
ot5y?^acM Hcrueoro McnoKopcrao c naaiar* 
npiit^A*- 

MajtfijrcFo na 23 Miip/, kiulhktXIV* 

33. nana than VIII nxfimM ff*Jizap~ 
ckuh knh3 Moxoba da U3upanm t tcoemo 
eeie cmdn&HG e rtponycHOA da cmopu, 
nodxodmmt necAaHUW # Pum $a 6,^aomo 
na tfrpKtama 


<i-l4 ftHOf,Kcrm r ofturtititt i*»fifc Iot*m« VU\ p»p« flani flwn Vlll 179 (881-882) 
Ditecto *ic spiriteli filio Michael: gtorkwo 

re^i Vul^sukiliim yratia votts el pax a 
Deo patre ct domino Icsu Ouisto iMiramur, qiiort tarrto torn tempore trans- 
3Ctc missos vestrcs ad saitctam Romaitanj 
pcrlfstflm nuttrem vestram et art nos ron 
Uai&nuwsfo. Modu veic, akut i>obts lelo- 
Ift TTwtido&his vtncrahilta c p faCflp il fr mis- 
sro tuofr cum eo dirlgere promfceras. Hd 
pro qufl causa eos tfoigere preterminals, 
ignciamus. Unde vos iam recognoscere 
opo*tebat ( ot win ad paslorem et .vi.Uh- 
com animanim vcttrarum rcverti tote de- 
votico? debuereta. Unde hk ncttris aposto- 
lic* littm* v<w quasi karissimos hltos am- 
nxaiemos et exhoriamur, ut de pieseuti 
vwtros irioncos missos nobis transmittere 
uon duLitetin, cjuatcnuH ah ubcribus matrix 
ve*tre/ t sanct^ videlicet Koinani* tcclesie., 
satierainl omnique bone reptcarofnt quia 
noa moie palrrno ulnis extends vos an> 
ptecti ft cjuaai oves Oristi nohts commit 
sas alere et salvare pa rati extsCinju^ secun- 
dum qivort Domfnii* dfCit betto PetrO: 
.Pasct o*ts iikss*. Quiojuid erim vobis 
dinftiiruis, credeie omnino poteatto* qua 
pro salute vestra semper agere ac peffi* 
Cere iucuuctanler cupimus. Optaiflus vos 
m Christo nunc et semper hene valere. 
(Ep. 298. p- 260^ *_) 34. lohannes VIII papa Mkhaekm regem 

Biitgarwrnfii admonet, ut fideiitatis, tfuom 

Pomona* ecckshu spopvrukrit>memor$it 

H emrectis, mat mate gtsssrit 

legatum mtttat (880 Midiaheli jegr Vulyarum Cum noti tarn initia slut in bonis Uu* 
qiraiu tints, Deo omnipotent! factoti 
ommnm viabUmm et invitibclium giatia* 
animus qui vcttfura bene velle lactams 
In lOMIIate vcre fidei solidavit at aul ama- 
loieiu eUicxiib lanKjuajiiK vera ex tench- JlO ^to6«Mmi tr nyxoneii chh Mkxsmh 

oiaoeiL KHH3 ua CiwirapjTTc. F^am^nT h Mnp 

Ma Mat or fori unta h lucnojia Hcyca 

Xpt^cra 

O^waiie ce, *ie wawtp » a* nam 
to/ikosg Miioro apc»e ? trc nc rrc mnp^nuv 
BsniM npareHHciM no eauj^ra MaAKa^ — c»e- 
tsti f i .mi k:. m-pima — « /to itnr. M iw- 
mcima, iw m uCtuia^ KOKroitH jiOKJiaiira 

HOCTOvTHMBfiT etBCttM TcO^OOrt', A« 

KHpaittui npareitiiitHTc ch c ntro, ho rhc 
we SMM oopa;w Kavaa itpH^mia ch upo- 
nycHa/ ua ih mnpa-mui. Saioua Tpn^Baiue 
bc<k ^a c« fitmnoMH**Te g *ie ere mmu 
c mjiiia rrpcMHocr m cc eiptiete wie 

ICfcM II^CTHpH » . i .'.:.-. ,:.U- Hl'^.J ua t,,- 

mtrre jiynH 1 . Kto saino c tom name 
aiRMrra^HwcKo ohcno «h hanoMBfiMe u noa- 
KanffMc, KaTO HAfl-CKMiH CMifO«e v ^a »e ce 
icwicfifiCTc jtfi n:*npaTflTc nennnra npn aac 
nOAXoxai^H npareKUTtu, -ta ua ce «. _ ^^> 
MUTe Or jn^puKTc fts GfiiuaTs uaflKfi,CBerara 

PHMCK4 t; + bpKKa, v ,U CC n ■ .-. n.i^ c BCH- 

KO 0JWth DOTCW hmc CMf r©TOnn, kpiO 
Gauia, c oTBopeKw ofrmut ^a bu upertp- 
#tew k jifl nn xpflimM m ccuicmm ^sto no- 
bept-HK uk XpttrroBtt obuh Cbr^iarao tobh f 
KOerO nxnOA iGusa Hg &idMteiuui Fle7i>p; 
.riacH M«?re ow«** Bnpo^iew yo>Kere 
j;a Rupnate Man'wiKO ka hckwko, KOero fi« 
if.vtpamave, noifev^e PHe imraeit i\iinam 
ftd to KdiipaouM m u3irbpiiiim he^a&BHU 
m murcTtt ciMCcuiie. >KejiaeMMCTc^oepe 
cera a acmioja s JCpHCia- 

.W, f7rt«r /^wa VIII thtemto OuapaeoM 

KXH3Mux0UA OanOMttu upuoemma, kok- 
f?rtl f cGeutnA kg PiiMcnama t\hpK$a t a 

do tiznpama ppam€HUK t cjted namo no- 
itpnm ?#eutKume f Kourrx) e UMtpmMA 

Ho tfwirapcKnn khpj Mtuu 

(loacMe np« AodpHie nema xpfltfea Ja 
ce xnA/ai tie TC^mcorui Fa«maoi<\ kojchoto 
Kpa^j t Hue foaioAapitM ua accwot-buuis 
fior, TBopena m BCK*jm bubho h h^»b- 
^mko, kc*ic floceia aaKpcnii irbpxy Heiio 
K^iaTvn^cciTa ua HCTKKCKara stipa Baujero 
^ofipo we-iamic it npawAKH rm npcjiau 
wa ce6e ck» Hanpatai b jieHcraifTeJiiioci\ /L 17. Leopom — fnt^Kfn IT^iTChV. r/u*! Hi Xrp»Tt>»M n^4 * C|m. I. flri>p ?, 2S- A MK ISO Irliwnre vill [topi I*** Bow Vill riS dim lumen fiplendesccre fecit et ad 
salut^m wulforuiti benignisstmiim cor vc*t- 
rum gratia swj ; 'Utntk; illustraviu Sed et 
htnc devotion! vestnj (lignum duxituus coij- 
grnas grates rffcfrf, quod partim tints 
'. .i-dil. ii.i . .'.il' Lurtern eiga taretaw 
!■ ■■ is ■ -i' -c i l^ufn omnium terrarum mat- 
ron el caput oh^ervare curetii^ cum hanc 
ft initio vestr* conversions qu^HeiitLs ct 
ad preens auxiliatricem habere ad perpt- 
<u*ni scilicet vestnun salvatiootra raonstictrc 
non omiseritfe, sanctos videlicet apostolos 
visilando et eomm, ut diximus. suffragia 
postulantio. Oritur ateurdum valdt esl ac 
incenvenkns, miori pia verfra voluntas flll- 
ter >:■ pest habere voluit, quam, skut om- 
nibus notum est, prrnium, Vos cnim divi- 
nitus tttspiratt matrcm orauis relitfjonb. 
sanctum ijuippc Romniam ecrkpfem, due- 
trictm ct viam, per quam ad eleniitatis 
pftwtw dnccrendni, merito cxpetislis ct ilia, 
quia oronflxu ftdclibuH viscera matcmapc^* 
bet ac prebutt, vos expansts ad Deum ulnis 
CbrlSU graTtas ngens rcrepN. Consequent 
hut. ut 2 recti yitsau iUntrls In partem 
non flcctercmini ncc manum inrttente$ in 
axatrum retroaspicerc cdttscumque forte 
suasionlbus nileremiiu. Numquid non, tit 
kariffitmt sanctum mnsUin surda Hff 
■ itts, quo lefcilui: .Qui perseveiaverb 
iisqur In fineiu, Jilc salt us fi it* ? Aul >i 
audfotis el obauditi^ reriit* ad mentem 
vertram, ,redtte ad cor 4 et vest/^ spon- 
donis mnmiflrlffllni, qtila plus amor et 
timor Dei vw fecit esse crediilum apceto- 
Itci priYilegii, quam, nt ita rtixcrtm, txem- 
pla multorura Si enim; quod quicumque 
J)eo vovit, hoc debet et redder*, valde 
oporteU ut vc^qucdKanct^ Romany errie 
siq sponte vovislis, (metenus reddere stu- 
dratis. non ignorantes, qucd beaius Pelrus 
apostolus rc-gut ct^t&ijs clave*; a domino 
lesu Chrteto accepent el quibusque fldeli- 
Ous aperieiKlL aliis awtem claudendi pro- 
merutrlt poteslattnt Itac igitur, sicut et 
JKtfUi prtcepsurtR nof potwtate licet In* 
digni utcntes cogiinur, utei tion tioeodave- kekto aHKOra, aa G; n cacr/iuHaTa or 
Mpana m dApajut rnoeto hcau^h^ nfOC«er* 

iJH npCMtmOCTHBO?G BH CLplM* 3& l na.C- 

HKCIU Ha MMU-HP H tttTOBd cMCinaxuc 

SA AOCTOfltfO A3 OTMACM 0»6Tf*THa fea- 

to^apuocr ua ttuaaTB npeuuuci, iifl kbto 
ot^ictm kpaftr noi«»a fcakiia npe^airoCT 
cp CTapaPT* na :*ana;iwre htw cneTara 
PKMCtta npKsa. wafca k t-juea «a kcwkk 
3eMH, none>Ke a rortpaixTe « b uanajioto 
ua aaujcTo QOEp^tTBaHc x hc npooyciATc 
m flfi*raKT«, «#e q nwrre h jiocera 38 nowoni- 
n«iu a* oeKiioro c« CfiaceHue t «aro noce 
uiabaie CHCiKre anocro^i h rbpcuieTHx- 
Hftra nriMOiit KaKto iraaflxwr. 3aTo&A mho- 
ro e HcpeAHO m HecpHCMnuBO, ^e sauieio 
6«arowCTiff»o »:e-TanKC no-intrifO no*ejia 
A*" crane no-Apyro, otnojiKOtQ 6e. Kekio 

C HBFCfTWO Htk BCTI4KH, B J^va.TftTO BRr, 
BAbXHOBChH OT ■'"■•!.-.. (L[. .- -k ■ .' ^' • HOTbp* 

Cnx7e wafearrt aa ocaifa perwrw^ t. e. 
CWTSTQ ::.:.■['■ ii.Npr...:. lo. 1 :: .j:a H m>T r 
Koflro Wf bm oTBe^e kbh nacnuiaxa ua 
wvpoorra. M nonenre orKpwma h e orvp»- 

Mu.ia ntWOm «n oCHrmi ,« achmkh wep- 
hk, Tfl n» npwr c nporcrhflrir irh>4 6ora 

pute, n3KS3eaftiat Charon: ^. ua Xp» 
ct*. tlpaau/iHo fie ;;a ire ce otKJiOMtwie 
BcrpflHn or npawp ni>T h Koraro nocra- 
Bflie p^Ka ua pa^oro, m h« ce crapaeie 
ja rjic^are Haaa^ nopa^« cuernie ua no* 
rOTO u ^a L\ Ui"r . npCCK7>fTR OtRC, HC 
CJiymaie cbc aarsopeHii yum eBaHremieTO^ 
n irftern re iffl3fia: .Koffro np^TT^nw ao 
Kpaft. me ce cnaCH'r* H«h axo cie sy;iH 
h cc noAWwuBaTC, Bifprcre re in>w netiia- 
ra mhciwi. w Bbpupre cc kwi o»p«eTO** 
m cm npHnoMHCTC oauirru ofwuiaHne, no- 
ueact no rKopo ^k>6obts h crpaxonoTO' 
latfuero Kb** Gora, OTK&nKOTO, taKa ,aa ce 
H^pfiM, npwMepMTe ua MHMHua, aii nanpo- 
eHxa Aot«peiUK KaanocioAHNecKara npuBK- 
jierM- Ako tobs, kwto imkofl e ofieiua^ 
na Cora, Tpflflea j:a ro Jiuie. sue Henpe- 
Jtreuno ipfl6»a a^ cc norpnaaiTe ^a jiaj^e- 
if Harrwrno rona, knero nofiponofHo ere 
ofieuja/jH aa ceeiaia PB^cua u^pKBa, no- 
hcvcc 3»acT^ Ao6pe. **c (KflewctiHar ano- 
-■■.'.■: f[--:-L | ■ e noAyuaa or rocuona Hcyca 
Xpwcra jew****!* na »cf*ecBOTO uapci*0 
h e 3awy}Kiui B^aciTa nu ro onvircma m 
bcb^kh uepKH n ju n> ^aiuJHPUH sa Apy- 
m.* H tmc f uaKip c p^octobhh, n^viay* 
n&ftmi cc or to3b BJiacT, Kajrro Haiuitre 

.\ i. . — -■■ .z'-i'Ji. CMC up" -^^HK, ako tie Cp-.Jly« Mai«^ 10 t 23. ' Kc4fl *6. Cpt. M»Tfl(i 16. 19. Joaamra VIII pap* - flffla Aw VJ|] 161 ritls quod gfcfsislK ct ad preens vos ii: 
Iwc si^ruto dipie corrlpert cl» ut in futurtt. 
quentum in nobis e$t r maltriirtiombus repta- 
amitii, ixm pielertie. Huiut rel gratia, All 
tarbsimc, fcstinate corr^ic, quod iikjut 
gcj&lsiis, ct otnni occaeioae amniqut mora 
po«tr^W N tfl nobis per vesbuin L_.umn. 
UiOQDld super hnc fwndare vultis, man. 
date, quia nee Dec iuvante omjjcm volun- 
litem vesb^ coirectkonte implebinuis *t 
vor aritu-i et ccrpcic salvos exist ere cupi- 
enles caus&m secundum Deum urdiroie 
sriKlfNnius. (hp. 308. pp. 26^ T _^ „ „, vquiTe todb, Koeiti ct* ftunpanutt, 

R CCra & TOH B h jia B44 vrpr- -* ■ -.1. . .- 

acHO m dm ac nponycHeM, jwirfWTKOro aa- 
HHfH or HlC f w cc W3rn>nmnt C XJJIW tf 

tiMCflLKK WK. iflTOBfl, ITpeClCMrt! CHHC, IIO- 

{fopsaftre as iwiipaBMTe joua, KoeTO CT€ 
Hanparaan Mfnpaa*jyiHBO; h con ttctxn 
uytiajt h 6ca BCflK4Ubc HBtm ctofimerc 
TTH ^p^ fc 3 Mill npflTCHHK bchuko, rex to 
MCKare ju nonpasKi* ot ywii, nuntree c 6c>- 

MHH r.OMttin HHC I : LP «nVlHM^ Whk^ ftfliia 

;ia ct* cnaceHH jtyxuM h toaqm, me ce 
rptoiow jja HapcJWiftMC pafiftTara mCEowmi 

■on. XXIIL AHACTACHfi BHEJIHOTEKAP 

Anacrflfiifl BitfyiHOrwap c ftraafl npiMSnaiTeJcoc or 800 jo 880 i. Dpo«> 

xowjwi or ciflpa pnutKn 4 ),1M>ul, * f * JIoAkjt coimnno aa BpeMtTO en ctfpaaoaawHe. Bwi 

b fijiiaKB »pKww c npMym ToraM mcmr/m apwtenhCKOn X«mf»«p PcAmckb, na- 

xp»apx 4>ntHfi m ;ijx tlo bpcmc ns nana JI*b IV Anacracvfi tTttaJi nonax ot OppUHB 

»# « heirfniiKT. Oci ru^m ita rtftnaifl roll cc KaMHaaTHtuw ja uuia.no opouajinafl 
• **6opa. Term toA cc oiihta; pa h9wc^th Tiftnftft^rSpnHnii nans n *a sae»w ffWOfC 

Hnra Amcmcri octbh*ji ammans cauo aha m*cci;a npea SAfi r. ToG CKopo 6w/r 

tfcaaea ot hOTrfitttftpcuBfi BciHmuKTlll,CH;i HaruHtH m imuckhb jiaopet;, mwtu Ot iffep- 

»:otcH can b ttWM rio-K"bciio nana IIuko/ah I ro npnf* otfobo o n&ncKBTs Haunt 

jie[WB h ro nanpfiDHJi aCar tu uanacrppa »Cs. acw MapniT, «o hc vy »*pnaji ayaosnKn 

ran. EflBt nana AjipaaK 11 ro peatimun'tipaji *am»JiKo u ro aa3Ha<iw] aa {infuiKnrtKap 

kb anocromiiecKHfl rrfWTOA 

Hrneparop JIiojhmwk II (844—675) ro uaapatitt npc3 S» r\ B Unptirpflji Ha- 

<*£-*> iia eaita TpOTMatt ttCMTUOK 33 jia bojlh npciosopn no CKJWMKero H8 6[WKn 

Mrwitry KoflrraKTWt cum h* BnaflFTHfirKH» MMflcDftTOD BscmhH L u MpweurapM, A*- 
mepwta hi JIkijiobhk, C^mtlpflWWQ rofc TpaGaa^o Rfl ctc/nomi O40Q frpntHB rapaim- 
BKTir. Flo rosa tfpewe b Uapwipw z*c*;i*Ban rr*4*vnwHffr ei.fiep, CMirTflH ot HanajHBia 
qwkbb 30 Ochh bcwichckh cbOop. Attacraaifi npHCbCTuvfla/j *a rxx^ejinoTo sacMaHW^ 
«e T03H rhfiop b cbi mi. . ... a caaOw t upotokojiktc ha bckwhtc «y aecer aacc- 
tiahhsi. njttnea rw Ha nmftjcu C3hk h fh H3np«™;i ua DtDl AapHah D, 

Amcracuft * 6n, , i * aww KOpMFfT f flr«TftTfl Kitpwi » MtTOflHfl 
/ImcpJnypKAifl »bon mi Anafracnti c rtwflwa h pa3HOo6pa3Ka. 1<* «a> 
npaw.T MHOfonptBOiLH or rptm ^jhk, ctcuwii mmtm^ c^y«G»* « xpomiKw. Oc»#h 

npOTOKO-lBTC IU OCMHK bC^HNCKH CbGop, 'JHftTO rpil^W OpMrKMa^ C 3ary6e«, TCrfl 

nrcw.i h nooroKOf ttre Ha Ccamwh uic/wuuai ctOoo, Ainop tund Chronc^iapltia 

Iripcrtita* cicraoena no ^to""™^ M Hhk^op, rCDpn OHicen m Tec4^«- Liber 

pontificalia (HiMcria dc vitfc Romanoiurn ponlificum) ce cwpra or hh^cou wscneji«tn 

aa hctob Fflft-3raH>jTcrcHTp>x Toea ca 6ncrpa^HHre na phmckht* emicKonu or 3docto^ 

nc7i>p ao Hntomfi L Hakom npwMar, qe xofl e aBiop ii ua mmvcuQwcuHmw na 

Atipbrk IL 

AKacraOMw c m^viut Koftiro jivitt n fi rnopoeeTe ucwjiy HatiWHaTa h 3i- 

najiHara i;tpK8a. Tofi 6hji *o6pe aancavar h c r.j-.M fw :-;■■ in*pKOMri n-wipoc, iroftTC 

ttuil DQCTBBtll 8ft paapeu;citf*e iic m Dp««e* 3arosa cet^fiiiiffTa Ha AKaCTacHfl ca or 

H3JLW1K)!: Mpceoovr tie temp:»« ot Lttw PoahUcoltf {Hlsioila dc viiif ftonantmn pai- 

P«l» IW* P lit tir c aOCTtn»f>: tu rw^oro - no MOtt EpJtloiw, Vll, h FritOriUi, PJu BiM dv* Aim- 
tlastw EiljUvilKtiiildt an dti iii vjiii Q*<iutafcu* tvo Vdlrtrli nl^i dk Alitatmng Jci .VIM (uid 
irdnUrliotic CkncTitfe Paft«e** l;nr Qudk cur Cyrilla and KeCio^tiA-Hrugc, Susuncstxncbu, Mun- 

ctten .'.'I' flcll 111.; iii ui*a£Ktor* <*? nuoicwf :4i^* v* Cxm*u *.r.si»itH'<nA|' m -'J Afann^ Sftatttirtl AmtttHM Blhti#*ie*arins AttanacEfl EflforCTeaap 183 OIXIX ; Hd Clircttcgrsphia tilptitfb — m* Kii»HM*in ?&nf>fMr& CtaunfOfM > rec, C <l< Bcw. Lij£t*« 
IWS ; bj ClucnologiH SaiKtJ Nicvphwi — tic Jtf«Af, I V tWJX. 

KHftKIMIA: ^ tt**g+at*tk*t. Hmfo^ Patriarch itm Kotttfentlropel 11. Rtfi* mt * l '« I3^ p 
np 228^-341. — 3jmv**ii, tfcitfHtt, L 2, ci^ 3C0 «U» 152 « ca, ?W. A tcpdtre t U* Araata*to 
Mt>l*0t«£Vl<X PiiHa I6K>. - ft & Hun* B«Oit> mflitvwn? t*»Mm*eiwo o xemrt-vomt Kttmtfnflfti 

tt 6, CC16. IWir, f- nmstt Pnp*l HOollul Ui AnaMailitf ttfblk*Iia*tfc», Bctllti liWtt — It IfrR*- AN AST ASH BIBLIOTHECARM AHACTACHft BHBJItfOTEKAP A- II1STORIAE DE VJTIS KOMANORUM 
PONTT1CUM A. >KHBOTOOn>!CAHHfl HA 

phmcjchtk riAntt l Vita loannis IV Aeries JV copt&cs a Slnvis deportatca 

124. loaurus, i iMio.it DalmaU, tx pair* 
VeciuliD Kcobflficc, scdil annum tinum, 
ttwiiscs novcin, dies octorierinL lEc too- 
pwibos sute irisit per onmcm Dalmatian!, 
sen tottfcm, muttas pccumas per sar.ctissi* 
. .'in. el : - li : ■ :j Martintini abba tern 
propter redemption em captivurum, qui de- 
pia«lati e<anl a genlttjufc (PL CXXV1D, coL 

71 7 i-0 J >Kh*qtoo (mean hc it a nans 
fiOflR IV 

124, Moan', no tffipojiHOCT xflJiwarR- 
Mti^ chh Ma cAuJiauniura IknaM^fl, cca** 
H& M-i . KKfl npcCTtM :'"f i ■ ■ . i; AtBCT 
Mtceitn ti oc^MB9«trr jihw- Kaio nana to* 

spe» npecDnm h opeiuii «6&i Mspm 

K3npfiTti.i Mhf.m rapa no rifU* JtfiAV&tOt* 

iuih HcTpKH aa 07KvneaHe «a nnenHmiK. It Vita leant) tc VII il :i; i ■> o \ *t & n h « i Moan Vn lustinbums I! Guxitto TerbclU regttum 
Tecupemt 

imperalof a parlibtiK Zadmriae per lora'litil- 
gsria* auxilio Trebellii, Dubarorum i^is^ 
uAjue ad repam urbem venien^ ptRnnm 

propriuiTi, de quv piuit:clu> ..-cir. ailtplui? 
•flR (PL, CXXVin, coL OKS,^.^ 


- — ITU HCiuttu fc»|>CMir* ««nt- 
paTop KJcimfrian 4 , i^naPxH oi nptne/i»m: 
ira Xii:u]jicr., viu;aji rpc) fiT>jirapnfBTC 8Cvh 
w r rottoiHTJi hj 6KJtiapcKM» mia^ereA 
TepBM 5 CTnritwi qaif no crMifiwra v atu 
apecTuiK ch. or icofrio upwn toua Citt/i 
rnajicH. 

* C* COtta F^«csW«f>Mu»iloiaBtiB imiv « i.trti'.-M Otwjriiic Prt tea V*uk«fl»» <*u» inWii... u 
uM|«"<lKcftfln.^ ^/ Vciii^faKo: Cugari*c /nv'li- iirtHU Vulw-. Pc*- *d r««i«ni Ex a>Jte 
ggft Aftfjonw ^ rA/wji; ^ pamtUt OfctaA*c Tertbdh C P- id Hflim £v t&Ut* IKmm* atttr*: 
Uniartf* p, I. B, cum Trf«Mlli€> qmjl* A/*rj Ptrtfam tx totiu Caotnsi: \n:l^wtat cbra tet velL ■■ 'j ■ ad 

1 tVttH IV — IWMTCN n*r* ff^A— fid - !) 2 rWi ^«b n M4aWA *a MlUM 44Uiwt». »^a* «e 

i JOcr*w^« n Pwiuh («5 S9% 705«;il| C« ff^cti cr rpccrwa 0[« R* r. 4 <i am flKS ci *v- 
tffcf*lt^ aiKDO ATJCna. * IVprcj — Aur4|tChN I^fc (7111-71^. 1R4 AmiMia Bibbcrfbecarta* Aascracaa Safonoraap III. Vita Nirolai I papae 111* >KHwoTOOUHCttiiit M u a it a 
HhkqjiA I I. Nicatntis* papa legates nuttit, qui Hal- /. liana huHOAtm u'mpauic npaf*tettu^ t 
garorum populum ad /Idem cenvcrtont xcwno da ncKphcmnm GbAzapcKun napod 60S. lnlerta mentis bcatttstnu hulus in 
orbe prevails exuberantifria. operante p*v 
!":iIl- -. j.u Dti. qui quulidie suos per 
fattuilc« si#na ct mirabilia magna lacit, rex 
I . Igaiuiiu Clirittnuitatis et lidti sauclat 
rioclrina* Agnoscens meruit hapttrari, et 
qui prius eresturac servient sarviebat ciu- 
delilatc, huitis teruporibus Creator: colla 
suhmittens ampia cocpit rclt^Ionc iubt re. 
tuagnaque u&us est pietate. 'lime ad hunt 
cathollcum et vere pracwilem orthodoxtmi 
Itgahtt £UC£ •:<■.' lUg I" ■■('■..- 
XIV clestinavit, dnnaque nor parva tam 
Sanctis locis <juam tidem sunvno pocitifkri 
cOululit, sug^ereua tins apcatolatui quid 
se lacere salubrius oporterct, vel quid erga 
felkjuum Hulgaricum adhuc l>ap4«iDc sacio 
c a rent em populism, ut firiei sacramenta per* 
ciptrct, agi dcbtrcL Quod bettli&imiu; 
au<1<en$ papa magna repletus Uetitia laucks 
Chriflto reddidit Airplay et cum omm sibi 
divtiijtus coeinrissa hcrlrsia gralulans, in- 
IimiL . ■ * i ■ l co nostfO, qui novissimk 
in- (cuiporibua tiitiLm ■ It-- 1 1 luraculmn, de- 
votfl merle anpplEri qucque voce reaolvit 
Punc kgatfs diiMtau fcua nomine Mtdne- 
lis Biiigsriri re gi* ■■* sancto papa icccptw, 
honurtMcc apud st eo> relinuiL Ft in U rim 
sedrs aptstolicae misses. Paulum scilicet 
Fonulonwiioeni el Fonnoeura Portucnsem. 
iua^ii:ac sanctitatis cpjscopos. statutist, 
hfrfuiue monriia meilitluis atque dectrinfe 
fn6lnicna» ad pfacilit-andum genti ill! eos 
Lit ecrcvil Cum quibus qucniam per Bwl* 
gartcum regniim Iter utfjue Constanthiopo 
Dm tall tei.us teuditut, ul quidquid de 
sancta JCe>nstanlinopolitana Pxclesia, Bed 
iaja pa Oiietitem !kk ipstim idem papa 
scmel et bis apostolieis littcris divulgaium 
habueril, apud j>e clecretutn excteiet, ekkm 

Krr suos Ic^atos Hccksiae notum faceret, 
anatum cpiscop«m Of?tifn«:n% Leontmquc 
; i :*-i * l- - ' ctae Kcmanae l^cclesiae, 

necnon et Martoum sanctae fiedis dincwium 
apwtolicae iiJsJice idontos a«(ue direxit. b08. Mtatay toga faiaroMpe«Ke aa 
ripOMwrtKnwwTe 3awyrv na tu:« tipeftjifr 
jnt! M-fc* 1 it c noMOiura «a ocr-uorbuiMJi 
for, tfofiro Rceio> Jen npnBM oejimv atta- 
wtKMJi ti qyjma ^pea csonTe pa6>^ kbbu 
Ha OMiapHie* aaiMflauBlEB « c xp«- 
CTH»HCKon> yicMiie h cwcia-ra mpv, dac^y- 
>K»A ^a G^jir ncmphrrcH 3 . H T03H, ko«to 
poCyua^KH ua >uuui"> DO pa«u cwtp«ticToy- 
saJi Kp-feaOHcajiHO, no apeMeic aa rbiu,ufl 
nana, cBewnafrKB rraa^ npe^ TEoptiia. aa* 
iioi^an Aa ynpasiiffiia c rofltwa KftOOXEMOCi 
m eianajr wkoto djaiweciHa Tcraea. np«3 
Meccu aerycr, M uunnta\ tol tmipaeiui 

CSOM npATfHHUR JIG TOSH tiCfJTCHtn H 

hcthhckh upaoocjiaBcii npeflCTCWT*^ H M» 
upiiw.i ioacmh iiojiap>4iw Kfljcro a* rae- 
Twre %\tcrtt t Tflwi h aa raw**! b^psowh 
ULptMXwutHKK- Tofl iwiaa - i .--< aix>- 
cre>ji>weeTBo icaKao TpaCna aa cropw noiir*ie 
:«a rnactiitiPTU ck h k^imu t kwOxoahmo 
^a ce nanpapw sa ocraHa-iaa frwirapcioi 
napiiA* amueH jioceia ur everuro apbiuc- 
Mne, ^a ji. ncuiyMH r'ni; !■■ ■ m tutpara. 
IiIom npcr>jiflHccHifliT naua uajsjw ioua, 
n3ui*^MeH err rcunua pajtcci, B>a^a^ nc- 
xBajm hi Xpwcra w ftaarojiapeflKK ?ae^no 
c (UMata ncsepeu lay cawiue u^piaja, c 
npe/^aHo o^kic h cnHpeH rjiac npocrJiRHn 
f)eaicpa^Ho HaimiH for, ttcftro a nocJieiiHO 

C^ea Kara tipavcfniiLHTc ua rtirofl 6M- 
rapCKM hiia^ ua mmc Mhmiw, 6«j;m 
uf«rp* Cn caetM* nana, roft rv ^n.p*-r 
up- ■'■*■ ck c noserru. Mcjul> Tota xofl 
onpr^cAur cBcrcfiuiHie enttcxonn fiaae^ 
rioryaotiCKn r ^puchu rk:pryeacKu 3a 
np4T*HWin «a anocirciMKecKara Kare^pa, 
flar mm Mt^cncK7pyH4>i cieeTH h nam- 

H^CUHK H MM jai:<j8HiW*1 JW 0WW1 M Jia 

nponcep^aai ha tosh HflpoA, nonearc irb- 

TflT UL* CVUiU SUK AO KPMIf JWMM MM 

Haaa npea frfcjirapcicoro uapcrao, toh wa- 
rrpir«r ^if>me* c tiuc cicruRnnm tiaicKuu 
JIOhaT^ JIt>s, DpOmcp m^ eiteraTa Phmckj 
injaciia, a cbcio m MajiH, unKOii »a ese- 
TaraanocroviHMeci'iBKaitflpd.HaTo uoiio^a- 
uih rpaievHi;H t aa tt^ eTrrclniB Ka cBeTara 
KoffciaiiTHHonKViCKa tn.p«na npea cooHTe l Hkko«*I 1. p««K»i »M (85S £67)* * Gopac I (652 889) 
Paw icffc* atrycj 9Cfi r. RCOHC rt»1 f*»'jTWTH' nfnu Aiusuvia BlfctJotheorttt - Ahjctmhp) &i6awnt*^p IRS ul till Bulgaria* popiiitm; Ad fidem con- 
rerteKftt r\ fct> iwl w-i ■■! -*r Oporto- 
Ik* sedes dt cadcm toretnntinopiMitftna 
delibetatum babuisset Ecdesia nitidis om- 
nibus nuiiU&rtt: quod In nomine Uomim 
mm adhttorio saiu-ij petn tt Pault factum 
est Sed preifatis Panto et I ,nn . ■. .. veue- 
rabibbus cpbcupis h. Bulgaria morantlbus, 
Lujatus itvwendiw eptsropiij, Leoque pres- 
byter, ct Maiiuus apugtolicae uttib rrinfttof 
dum CoaclantJnopoim ire vellcnt, «cc in- 
ter lines Bulffariac Oinslartinopoliteno- 
nwujue qoemdam Theodofiitit illas cush> 
dietit«n uuejitiuuL yui ens ultra nevi di> 
misir abire, qufn pclius uicujueris cos 
denotans iiiiiirife, arteo tatttflt scdia legatis 
abufuft rat «t ctiam cquonun. In yulbus 
seddnnt, tapib percntcrct, dir rrotqtie : lm- 
pcratof nobler vos ncse&wioet jsajtr jjuu 
babel. upaTciJintu hckmkg, KQCK e HQROQ u»rfj IM* 7 #>«», rr«x BulgprQrum* a papa archie- 
ptscopam presbyter&sque postutat 

*0» Setf Mem imperatuT Ifgatfe r^fa 
Bubtdrcrum its lertur di*»9e: Nisi pei 

tec facjeiD mean, nee Romam dirbus ritu 
»iae vidcienL Ul j vero ptr quadraglnta 
dies illk readtirtes. lit cognoveiurt quia 
lice itopcralor Oraetojum fieri iiuswrat, 
teres vcittrumV el Romam haec eadem 
mmttantan rtfacti t^vwi mj**L FVhu e t j.h - 
npnmafa rege Bulganmim apostclici nUs&i 
roent* alacri magnaquc suaiepti devotfonr 
carprruut salularitros edocere populim mn- 
mus, cl a miitiro usque *d iiiaxiiiiciiL Cairo 
fonte emit L>*y gratia ablueroxt, ottmeiit. 
que filufii CttrtfltHfiK fidcj, aitut a Sanctis* 
ainw papa mstrucli futrant, in conwetudi- 
wm Bul«aroniin tiadiduunL tfortous 
autciu Bulgarorum it* fidei tanta coepit 
flagrare momtis Imiits pii Patris ilkcins 
costar k tia t ut omne^ a suo legno pclltns 
Rljenifen^s nrarialrrniw cpoctoliA^rum oo 24 ,i|»n*rt« 4«o|h, [| **(*t4}? L4SMHHT 

r<na .oa e paKjjatjiDflj Comoro TO»a He 
e^mi dm no 'laTotca c ajK^mai'i^rkw 
nixaKu ritpGHre |>iF^r. eBHMona] 7^*6- 
oaro .rw iiuKp^crfrT <H^rapcim« Bapoji, a 
iioc/tainmrnoDrffKJiirM Htsuii gj HdfeerrM 
KttBti h naK e petritua anofTDJTKqenraTa 
xartjpa aa rwiuna KoHCTaHT«n<jmwcKa 
irHfwua, Tow craaa/>o u macro roeuoAHt 
c nOMuiuraifa CBernTcncrhpn IbeeA. Ho- 

Ilaeeji w 4>opvosa ce fiaaefl« » bwrapHH, 

•li* h jBKcirhT na ajiocio-mktcKa7E tea* 
Te^pa Map«H HcicaaM ;ia aaMMnflr » Kon- 
tiiiiiTHiiofiOT. Ho ero ^ ie cpeuuiaan He 
rpanwuara «e>«^y G-wiraptm h KOfltTaiiT«- 
HOiiuwu HRKOfl ch Tco/iOp^ kC^ito r naae^ 

H lie MM n<1*Hnnnri jia iifirvru nu'ir, Aop** e u 

P0fi«>jwcn ita Tisxpne Miioro 0cK-bp6jicwH» 

H JlOTCXHKOfta WOynoTpttflW C ftpOTCHHtplTC 

na 7aan TC^KOBa rcu«Ma KaT^^pa, 4* aoph 
yAflpn no t-^aiMre Koneic. kokto tc e3- 
A&ia h Kasafl: .H^itiMffi MMnepaTup 1 ae^ic 

He 8H CUHTH 33 HeofijCOXIBWH". 

?- Bnffiw, XHH4 KQ fojMQpumC. BOOK O/tt 

na/mma apxaetweicon & ceeu{€HUuu 

609* Kawfcnr, **e ctumnT wMnepflrop 
THKa ksb^t ra rrpaTCiitfimrc Ha 6uirapCKuu 
R<i^eTej: p ako npareiiHmfre m anocro- 
^irtecKaTa Kaieapa tie Caxa ibsujh upe» 
bT^rapHK, re mtwaine ,ia b«r»it npt3 £HHT* 
BS CbOtt )«MBOT BHTO MOeTO *!», HBTO 

PmT. A CWA KATO np«TOH^M T3M 40 ^HH H 

y^na^H, «ie ip'UiKHfiT HMTieparop e aano- 
Bum* jia craw T4«a, no hcqOio,t«i«jct 

Tpitt-liaAl OflfOIIlO W CC BtpfiaJlF B Pnw ( 

aa za rw>6maT ^ xoaa* A auocKUiiMe 
r^irre up i - .- U u 0h/» .:: jsc t- Miroro pa- 
fl>:iiHO h JiiontdHO or rnoueHaiwi &biiiai> 
cam kMQ h »U0HHaaH na fioyuaBax 
JfapoFfl ri>r rnacHTejhH r^stfTH, c 6ojhha 
&WWI EftMnuU o cWTara no^a »cn>i» 

hH — 4JT Hai>-Ma;j|CKli JIO Hafl-rOJ!CMHg — 

h nQtMm na fii>/TrapHTe m^H« K yjnr wa 
xpwrTMflHncATa iwpa^ Kaicru <piuih Hayqpnii 
OT cfleteHiiiHw nana. A rjiaBRMi 6wrap- 

na io3H CrarowiHB otcb, aanowa^ » 
ropn e TaK-feb itnaurbK in»ij eapaTS, *re H3" 
roiiiw or napcTBoro cm bow* *j>«jieK- 
nH 1 , h k«to t^ymart iiponi>WR-/a cauo ttfl 
ajiccronHMecKHTC riparewfiiH-npenaTii, pe* 
» ^ywoiuji cm Hip»<ukii rpwao^c ftyioottiim n ite Aru*1*riif* Wblioihrurira - AtttiSCBP F«fJHOiOJp lummodo pmcdicatioijc iiaus nrfssoroin, paa- 
cuis vitae acternae Ingitcr relid Btmpe 
dweverit, utiuiaqiic ex bis hormosum vita 
et mofibus epuropiim s!M Oari archkpis- 
fopum expetieriL Tunc iterum k^atus bi*os 
Romam dir«it, cl inttr Mia feeattsSmo 
papae id ipfium suggerens ab dus sancti- 
tat* pro iretnicliotie mentis illiut p;est>>- 
tews pcetulavit Ipse vtro talihus papa 
compertis valtlt ^avisos est el infinites 
l>to laudes rependens, non pfltiH rronwri 
coram Sf prnbavit prtsbyteiVJs c( quus 
dirties lepcfit piacdkalioois gratia in Bui 
^aiiaui direxft, nint qui bus Honrintcum 
Trivem, et Gritnoaldum PolimarUemcm epis- 
C<ipoe deslmavit: at quia ipsum Fonncritim 
plfbem dimttcte aftl rrtrfitam nop upofte- 
!>at fpttcopum « Ws presbytcris ad ar- 
chiepiscopatum qui dignua invtmrtrtur ill 
pomme Duuiui Ufidem eUperetv:* *t s*di 
ccflsecrandns apostolicae mtdrrcfur. CIO* Irtet haec quidtra sWtuit beaten 
mus papa, aoteiliMimisquc vitiortim corcec- 
tor. et Dei rultof, ut pcutUautibut ipsis 
BuluHfikiii episropiSs Maulu^ cuiu* 5iipcrius 
mtfTOriam fcciniiw, Populooknsis, ipwquc 
firlmoaWub episttjpi Bulfcaiiae quidquid ad 
dnaium minislcrtum pro instruction* gmtis 
iltiut pertineret ellkeruit 81 nwptus dic- 
tus lbrraosus, aiqii* IMmimrus u-rtrabilts 
cpwcopi lierurn Constant iriopollin pro sctuV 
jj: ■ ; ibi excels de quo Urn late disserui, 

SDiiciscerentur Sed dum haec Egmrrtur. 
a iitdicio Midnden Oratcofuui imfcra* 
torem ullio digna ptrcutit et nelanda nee* 
pefcmit. Impertntr flufem Rswlio in Con 
; iL - _i- ■_ _cm. .nr.'i- . voluit I)eu$ ipsiws 
s*Ticli pontilicta itigts larrvre^ quos pro 

sanrta Cutislaiitiuupoliliiia passes ltd! Ec- 
d«w, cum line boni operis consummatCi 

sicm fama m habtdLPhotius neophytus ac 

invasot ut nioechns pellitur, et toxta de- 

cretum sefls apnstolirae patriarchs Ipia- 

!.-■ GonfitanltaOpcHnD reddjtur tbrono. DM na « noiinptnsi nocro«Hiio c xpana. 
kosto AaM ae^icrt vchbot, n HCHCxaA tji- 
iidro or Tfw - *opMt»3a, hcikhckk tttif 

CKOH UU >AMUOI H HpJlBH^ Jta «y fiut* M- 

^r» 3a apxMcniic«on. Toraua TCfl uoeiopno 
npoBojmi cboh npar^HHiw » P»»« l ** «« w ^ 
fly Ap> ,roTu i npMno*tHflflKH TOUHO IOI» 
na npe6^a*fiinir nana, uottcita/ oi »*«c»a 

poja cu. KontTO jahm Toai. uanaTB cc 
aapajiuiifl mhwo h ctjumRkh HcntfipoHMH 
noxBA^w «a fortfr umiro noAioam/ 14a iipo- 

DepKfl r(W!«M 6pcH UP«»BI1TCP*I W TeftMjKOMTO 

jtiMepn*. aa j^ocvoGkh, nsnparwi b Bwra- 
pwttj ?ia A« UpUflUMUMlTi C 7*J£ WW 

H eilHCKOUHtt il0t*«IIHK T^WBCHCKM M fpH* 
v... i r i I lo^HMaprnftCKO, A nOR«3KC ClUlClWD 

^opwosa Rt 0«i«AO Jia BisycBt nca»ii)e- 

hot© «y naciBo, TOfl Inpr/iocraaia] jp c* 
Hafjejw HwniUiy Ttaa upc3iMcp« «»»% 
koUto CT>^e H3MCJWH ti MMero rocnc^HC 
Aochxh »a apxneriHCKonCKH caH t H At ce 
icinpaTM Ha anocrojmseoaia icixejLpa ** 
nocBeniBaHe. 

tilO. ,: - ' ■. roea npiCiaxiuuiHi- liana. 
Koftry uaJ-rpHKJiH90 oOOpiln rpcaiKWW h 
DOWtm 6ore, nejnftra rjien npurTHrantTo na 
ttlHCKunHT* b BMnipm pcmHa; n«»tjj llc- 
uy.noHCicH, vi Kororo cmmeuaAMt nopaiio, 
n can TpHMOaaji Jia HBffbjMMBar ksto en*i- 
t-KtHiH Ha l>>f rapwfl bcwko, kocto ce m- 
nam no MxcecTMiiaTa cJjyJuOa dawpoiw:- 

I111IH&IICTU «a 103« . 'tpWfi, J* *rffTO CHOMf- 

^iuiitMiti ^opwcaa m floapnwHj mctovtbmh 

CflRCKOnH, OTilOBO /U BVBBVT »H KOHtiah- 

TUBonu/r nofHAH noflBH/iOTO ce tav pfl^^ic- 
n/»i'^ . as kocto Btst . ^l- _ -i. i»flpoC«o*p 
Ho AfHVTO cra»a/x> xoca^ no 6cBC**fl npn- 
ci>jui .nociotoo Ha^aaafpe norrHrva^o 
rpTifffwit wMntfptTOp Mttfliaut h ItP nory&i- 
Tio c^c cTpauiHa cM-bpr B . Komro b Kop- 
c7»riTHBonoji ynpae^fiHM Bac^n(H # bcbo- 

tfOKpltCTCHIOT B HaCHJIHWKM <I?OTHfl f^HJI 

itaroHf-H xaio r*i3BpaTHBK it b cbr»cnc c 
KIQCBWn B3 anociWK«ti<aTa Kareflpa 
On^ rbpnaT iui KOBCTflnTBHOncMiCKftTa na- 
ic^pa nirphspir HraaTHfl 6 , iwjHewe 6or 
iiOMC'U/i* Kajcro ce rOBOpfJTT^ ja EUJW- 
rCajLk C Jto6>f» KJ^^ nOCTOflKBHTC MT>KH 

Ba T03B CBBT n*bpBOCBemcBBBB p KOMTO 

6ij. llpCTbftfttliT 33 CBfTaia KoHcraHTB»c» 
noJiwa [trpKBfi* Tosh nptCWarostCTBB » " Rwrjpn*Mjrt mti» rticitaiM rf»rojftO fipamimiH Bptl wropari iiojgwtu « W7 r. IW. 3*j*-i<v 
on/, Itctoua l 2 1111. 112. • Hakcnw cc oa ci«op;, *T^a^ t-p^ Mr mo a* 857 j 1*0 nf>fiwen«c*- 
nsDW N4 ^irii^r Wbmiw hi. Ha rcaa n*w e 6--t tttivn *jiu ibnuaa 1 h it^i ncro rtwo cj-^ 
nMNttira nunM. » Mbjijim«|6«aj<iitj»W.W.*W r- __* Bai-MfHl Maarxflneti - aifl- hwjx Hnutua <lto n^»F^ji m* ra'p- itf^oor m* 8A XI AN n AoufBaitia Bteltobfrarfu* — AwwhII G*eU«n*ftj r 18? Neque cmm liic dMnorum txsecutoi ow 
rum pUBBQM et cattiolieus pap« f quae sua 
aunt, sett ea qnac l>ei swot primu loco 
posuit el quaesUU Et cumadimorio samrti 
Petri bclla Domini siirono disperaationis 
Jifcfani:i:« spjiibiUter pmkari curavit Ptac 
Tatra aiqtiiriem quosque dc subditos laolt- 
rem magna pruvisront incUtTans, ul pater 
coirroonuit. et ut subtecti praehtis subes- 
sent iuxla uiiiu&cuiugiiut privilcgia pwto- 
ralilcr guiique rieerevit Qilug qui sanctum 
aturimiTi vtiH aguoscere, in «*pteloifc suix, 
qua box Hbntaa per raundi partes ditvxit 
lace clariu* jnvenire valebil; quippe qui 
antmain snam in manibus sui$ rxnuil, qui 
nulh nisi coelcslk cogiiatat, qui returns. 
vigilirs fl r -ii, r i|- - node ic die vacans* 
nee i trgLit- jji carport nee membra datMl 
.sopori. Nam si riinrta quae Christi gratis 
i .1 - - . i ' i ! ii ^. ,ti ■. JUL JiOc namUm ifr ULXfJfr 

gtssit, ct nwribus vilacjue iloruil et iniple- 
vil, thartis ineeierc volumus, prius fortasse 
meftbrana r L uam serttio deliciel. lamer: 
anlcsiuuu ad linem vilae illius styhim wr- 
laiim^ ad ea quae snrctfc lods caituUl bcc/ichckh nana. UWhBiinM «a fiu*rer-r- 

f^HHTe ftejia, UUtia&KQ Hd Ut+WJ mhlio w 

npnH Me roua* Kiie to t iremoo, a tom, 
Koero * fioWKt. H c noiurpciwTa ha cbctk 
fl«vi>p Tofl ct norpa*HJi ~: eojih Jiyxoa- 
no fiofiBKTC rccno^hM c nafl-rrvima yue- 
pcHocr t viipaejitiiKtTO ch. To* cmcobo 
zae.T c rc/mma 1 1» Ti>ittr*twxT h wta ^n^ 
cucima ripe/ianae jw ue nojincirtT 
nojiNHNeHUTe n^ a kbto nacmji Hapeajte^ 
no^MMKeitHie u « noKOpNfiar ha upwit* 
tut? cnrpe.i nfwoHfferiTKTC na btyku ejutn. 
UceKH, Koilro HGM £a yaaae ncrnnorc 
cbcto yrbpjiiie, mc »ro»:e ha ro nanepn 
Ckuceu ACM D HtromiTt nitrua, hohto, 
^ofipe ci^Hiitfun, Hsnpau^ ik>m:h<ikk ^jcth 
na LBtrj: i^hCTMHa lofl ct ^aer ffpWD »fl 
niafetfMcro na ^yniara ih ( ^Mcjien caModu 

iicOecuM iieuia u, nptna;irj ;i i< n nout 
n iKKT t OAewife h «ai»TP»i ( ne Aanajt iio- 

Kofi ba twioto at h cm na o»(HTe en. 
ItnpoHeWt axo Hciawe Ka onmncai hohmh 
owmi ^ejw, kowto Tt*, aaibjiifcij c iLoCpch- 
MTfJ» k Bppa, npononit^naj h vRH-Kptrih/r 
sapoAK Xpncxa h 6aaroqec7i48i&t en kimkjt, 
mc iuc mi nnH« nume Oh iio-CKupu Jtap- 
i«ft, oiKOJtoOio pe«i. Bcc itaK( upew iia 
BUOWM nqxnD ch itkm Htviv m Herofikfl 
*KBdr, weKa re ai»pne*i k>w TOBa, ^oeio 
toU iBBTjprapx sa er«»rre wecra. 

(V. HtMBurooniicaHite Ha nana 
AjipnaH II 

/. HuKOAaa I onpak/iH i&opucaa flop- 
myefiChti da nponotiHdtu u HGtma&AKBa 

615-^ * H law^ uwa t*aro ra- 

B'bpiuiuu >rTaHoiwnwTe or npmBHha ofi- 
poa ciAotmm vonwTBh, f^ncHMH m pn3A^aa- 

hhm «» MMJionnhnj b wiuiK,m I4acnic- 

Gpft I MAttKTp B 19 rc.lKlln |OTIif|lJhaflC- 

00ii<u*fl c^iiHnTitocTo^rTKw cetmenocnyiKK- 
re/ a Ghji 3a»tjeH or uanoro BOfOHtecrso 

JJ O^f ruI**X Ktgt&S. Altm/inM ft ikitanttAi 

itiA a u i ' i. h - 1 1 ■ i . i. ■!'•., n ittnf*, H 
6t^mprr>rr^ i. ^ v- i, MI . ; j^ f ^^ j»tro m *j km* 

CTOJlNUtKH Kmetlph 5MB ipK^A IU Ct l***i*H«>OT 

it- RMsan >wx us ^tciawTwrn&ioaTa Mm*. 

l» ■b>pir#H*«Tr*]]BOC*:ii;cJiiiH AjjpHSH, K-r^ wi; #A1P. IV. Vita Hartrt^nt II I. Formosus Poriwnsis a NUtiav ad 

praatiecttonvm el utstrutttonern fittfgaro- 

rum dtstlnaliif 

t>15. — ■ [(ague Sabbatt perartis 

rite oradoiiibus, vigfliig el eleeinosynK 
Douifdeo stcunduni mocem idem venera 
bifc saccrdo^ ab nniveisitale ad ecclesiam 
sancli Petri apostcloruiii pjjjtdp:£ ductus 
iwnc» dwfatO Kale nd. lantiaiiaitim indie - 
unne i, anno praenn Au^ubU Cccimo nono, 
per cpiscopos rcver€ndis*imoft, fc:1iret Pe^ t<mronNjs fckhr^U f»t iftd nv«jnnaofto]piit 
aynodve fro tiful^lort Pltolii. ri lotilUNmr Irti^ 
t'l pfllrtwcJifli: I BujpsiC-ir lC? JEt tot'it B»lto 
liniCT. « l«K^k quatLor tf»ts«Hi«mn tecum iw 
irtlin iH^^UItrcinn h^tunufil. wlrutu Rcm^uCf on 
Owyittli»|iirftl4iuiv Earlcif* tutacctl e*se Jet-^ 

leitt !^5tra vrn> testis Hlctadfa ftfartd ngn 

cam donls r^aUbcs rtglw lm<t-Ai obtulll lumrtui AfiaataJin tiftdtolttrtBiiu* — Ahh.t*c*4 ft/v,t:inrp tram Onvensnn, Lfonnti Sllva* Candida*, 

deinde terttt loto Doialwn Ustieinrni, 

quia tpiscnpus Albsnrnfos ohicral, Hormo- 
svs vrro roni^nw a nearissi'tio HiculftO 

ad pfatiSicaiiuJifiL! et iusUuctfooeiu Bul- 

gftrorum dfFtmtta^ extKerat, benediction cm 

51 mi . pontificalia fid contoUliontfli vi 

delicti multorum sanctae Dei Fcdteiae 

Hhonirj, qui fActiosofum tyraonide li- 

eesaJoueia et altcriue subelitullonan pon- 
tilins diverse* fif/eharJur essitii^, variisque 
afffcietantur iiwommodfe sustipere meruit 
in nomine Dotntni. 616* E viftiglo etiam Donfr 

nirmn el t it iitioetlcltun epixcOpos, quos de- 
ces&oi sues smctae rtconlalioms papa 
Nicolaus In Bulgarianr patriam ire prat- 

?ns absolverflt, qulque virtrntcs tantt palris 
obilum ire distulerarct eadeni fungentef le- 
gation* diremt, el quasdai:i eptstolaiuin, 
quae ill* liiitttridas d«leipiat» ul se elu»- 
dero voluntatis et studii fore osLtndrict, 

joo nomine liiulari oraccfoiens. in Quantum 
temprftas Flurtuosi tcrupoits peituitlcbal, 

ptiksltui PaUta vcliuu [nuh hairts tmplevit. 7. tsnigori a synodo petant ittrwn Roma- 

not an C&nstanttn&potiianae tcctenia* 

sutxii Jf! ?-L,rj.f 

632. Igitui post dictn tcrtiom, quo sa* 
crflti^itm itynndtit ruin sub stripbonibos 

ad onmem elfgantiam hi ■ \ -it ■; sanctac 
SopUoe luerat, at Impcratore in domo cum 
t icarus palriardiaruin, videlicet Alexan- 
drine Afitbcbeno tt HierosolymiUno, si- 
inukftir patilarrha l^natio qui cmn alijta* 

bv.iP tbl ff«cid#ba1, called* onrvocmla rwdfrr* 

iubentur^ el quo! principes Bulgarofiun els 
litteras et dona per l J eirtm aliowjue dirc- 
xerinl, audiinL Quorum legalifmem imp*- 
ratore pclisElniura feiimtncnlr susrtpiunt; 
«cq« puri saLutationem PetrusBiilgaronun 

** *V«3 Fcttcttwn <x OSkLt trrheri: tfalfrmro. HO xpaua ha ca. llrr^p, irbpsun or ano* 

nwm Tax Mpe* iloctwthwhu *mic*<onH 

Fleri^> PantMtctm, JItiBOt Cnncm ECaujiH4a 
h na rpctu mscio ^jona: ■_ i , >. :'u . ... . .- j- ^ 

»e aViCMDM «■ A^dawo Ohjj yMpwi, a 

*op«03ii 6m^ onpejie/icw or iipefi^ajKeMMn 

HttKonifl lid npoiweiULKt h noynaea 6ui- 

rap^re, nl Ami jaociotii r kncio roc- 

nojixe as no/r\*iH fijiaroc^voecHiie 3a np- 

AUffCH UbJlUUt bCtllCIIHK *m jitx^ tut uvunt 

najia Tia cfKiaTa 6o»mri inf^i', ko»tto 
6wa« . m 'jiu'ht c ,■'■■■ li :'^rc*ieHi4»( 
h fwJT« nraAqranH ha nrfiKflHPw mpfUfc 

inj^wa mpaanPTa na napTmrrp vfwjiy C "VpiTi 1* ^U» a ** Oh^MI lltCTU Apynm nana. 
616. - Bennirt toA 1 *^nji-i-; 

11a kchto rerC'Bur: npe^ioecn^niiK, 6Jiavc€- 
HunaMCTtimrr natia llMicu^aftr 6tc/i Hap^^iui 

6h/t ornparH/r a rai>mti mom^ht Ha ctKWTa 
cm.pT 1 . Te naHCTHiia OT/roawH aBUHH- 

BilHCTO, KfiTO BlUeJlH CM^piTa H2 BCJlttKHR 

oTeo. AjpH8H KaTo^aroHecumFracjie^flHK 
HftrtvTH^. 1 '- : . j 1:.. upc&iaroHecTH* 

BHfl enca K JtfiDeAH/r 3a Ch>/iaT MannnraHF 

t HetWOTO MMt, AOnOJIKLTU ILUdHPJUCBBM 

tfypiforo EptMe, nflKOK ox rmcMaia, «ohto 
c^iwflT 6hji onpejMMji v Katipauaa^ aa 
^a notraacc, st me mk3 a»nu>To Htenjume 

2, h'tMaptunc ce denumtam do cifopa 
daAu mpufiRG da ce nodHXMfiBam na Pan* 
CKoma uau na LtaptupodchOim ifrpiwa 

632, M Tana, ipi hhh cjiea jie»H r a 
Koftro npecEcmflT c*6op nptiKJittu** ka* lU'^nv nv vi>v vvvnic DJimrUonun npoTo^cjirre v tie ncttpwr MHoro n*pa(e 
rraeBOBHpaHa ¥ i a (!o«)>hi h , nviifpampiit 
XHTpo noBHKsa b ABOpeua pwwcKHTe npa 
raMU h hm Hapewaa na aac^^asaT aaeano 
etc smecriiHUhTt oa n.- w> ,n. ■ naipHap- 

h epycaAHHCKHR, a eiLHOBfewKHO u c 
.■"■ -*-[i* HruiTuft*, ifoftro npHCbrTByaA^ 
ran c hokoh jyjyiu. Te <j>bit, <k (Swrap- 
cKMTf nitpfttHi^H ra hm HanpaTHait nncua h 
ix^aapikUH no FleTfcj^ h ap>tktc. TIoHcxce 

rpne«ar npavtmajHTt. H oieji npnoer w K JLMfir. mGui MKpftT na 2fi- H fl70r. ripitfMLr a nnjitiu c?*ia m» 4 wpi. * HiiunhB (ma aut- Ariutflihjs Bft>ti{itli*C£riu /i»*CTWHfi fcttfilMOTChlp Ug*lnc OTHdituri Domntu, Michocl o£n- 
ceps Rulgamis, aliens (;ucd p*o uttUtntc 
sanctae Dei eicksEu: ix <ltvri^a partibus 
auttuiilatt apoEtolica canvtiicriliii, giatan- 
ter •rrrpit, vobisquc qui ex scdr aposto- 
Jiia mfcsi csil^ quia in vcsiro traadtu 
vwtrjs fitih liltortc uiolat* dicnaii cntic. 
jniiltiplicts gnUas «ftit- l^.iii -..iik .,. 
Rc.rif.nftt Ecdtthe it^jxni^trunt: No* quia 
vus liltos sanctae Nomina* IxrVsiae no- 
vfeous. irealuto* «os ptatterir* nixjue de 
huiiuuR, ikcquc voluimiLs: quoe niniiitua 
wticti sr<l^ spustulica ut propria wcnibja 
cuiiipltrtitiu. •33. Bulgnronin. Itgari dixaunl : Usque 
hodie p*p»ni fuiraus. el iiuocr eil gfatam 
Uircfiatiufltih icccsMmus, ideoquc tie aliquo 
errarc videamuj, cui Ecclesiat kuMj dc- 
Iwamus, a vcbis qui vires sununoruni nr 
trforrhanun gents iwsst Otsideiaimifc Le- 
jjati sauctae Romanae Etcleaiae rc^powje- 
lunt: Sanctae Kotrauac tcctesia^ cui ner 
t«l o ^clie. luus senior beato apottolnumi 
prirwipi Pet™ n oimii gentis suae regro 
se (jadidit, a cuius successor^ vwMlmI 
ttfregjo pipa Nicolao, et praecepla vivtrali 
*t «pfecopoti «E preebytcroa susciperc .De- 
list, vos et pertinuibst tt perttKrc dtbere 
eliara in to monslratis quod pratulatus 
nostrns saccjdotes et ausccpistfl ft hac- 
leius veneration* rongiua retmeptis, Bui- 
garorum le#jii dixeiuul: A sancta Romana 
ccclesia sacertWcs nr>$ petit&sr tl auttfr 
pt*e ft hactenus habere nos confitemur 
u « [u uriniirtis opecirc urarranxiE, ve- 
aim ulnijii Rename an Constantinopolttanae 
EUKau ntionabiljus subdi debeaniu*, cum 
hts patmidiarum vicarila dittiratt Ix^ati 
sauckc Rumanae Erclesiae rwponderunl; 
Propter quae nos aancU £«ka apDSlolica 
L »'» OiifuittlLLu** ocrrcnirnoa inanciavtrai, 
Uotnino iuvatitt liniumus; de causa atten 
ve<(ra aerns quam diffiniu est fuuenda, 
qui> niliil in marulatis accapnntif^ nahl vH vionttitl '.'..'I.;. .-.Li. ■ 1 ; .1- ■■!■ [1 , r jjj|- 

noM«aj laio: pKi/iiflpcKMw khb^ rocno- 
^4wT WnAaiu.. H>BaftKH, se bhc no ano* 

cmiH<iecK% mm ci* ce irb6pBfln or paa- 
jw^«» «pai3« da inw^a na fticiara 6o*i« 
ui^KBa, Bayv mm c yjioBoncT»ne u n»- 

■fcicittc Mm u ^.*at v^|' ' 1 H Kb 1* .' P KltffTO 

nOHCttt npCi* 8pt*(C 11£ ffltn^wi iwmhiia- 

taHe OKTHim aa juetdhia a* ro noa- 
npanicTc c niKMata cn^ p flpanWHwiTe na 
caerara PiiieCKa rtbpvna OTros^Hjia; # rio- 
Fcxe Hut m npHduaBaMe 31 thmobc k* 
cacTBTa PuMrNa u'bphBa, H«rc Tpfltiaaujf, 
bmto MCKax«e na otMHnfw. dos^a noatpa- 
a»n 6flc,KOHin cseiara aiiocrunmecKa k&- 
Te^P" o6h4» Karo co6cri»eitH jeua*. 

833. trwiraprKW7c jjpateHHUH Kada^u: 
/In jtufrtT Anyt>« Qtniijuuriii n np<iT^tn^«>* ce 
iipMoOuiHXM* K-hw futarojuTTa Ha xpHcrnwih 
ctioto. Lto 3aiuo, 9a 11& i« mrjirww, se 
rjttUJHM n nemo, Hriraue ;:.- y&Katu or 
mf . »^o>rro upeacraB-TflBarc vh^^mmt 
uaipMapci^ Ka koji ia>PKua 1 ■ ■ -■ ^a ce 

Phmcla u^p«nfl orrooopuxn : ,flofit«e 
npucrrr m Hac uonocaiivrre cbeintFOCJiy 
*hi«h h wcera m MJi^pwaTc c awi^ 

JKMM^Tfi MM IH>HVtT r JOpfc H C TOflfl nOKaS* 

ttrre* sc rie npiRUil Hsajfii x rpwCaa .■ l 

np«iiawie»HTe iia carrara PirarKa i^pfrP*, 

b» KOftro qpea tr6e, IIerpe t TBom rocuoaap 

^atawo c in , -■ uapcino r^ caon a^poji ce 

iipena f ni , na6iTa»ceHm ntpagauott 04 DeTbp T 

or wdro Kacjre,iUM. f t. c caaeimq nana Hw. 

KfviaA, TOfl ce jmxoctom ^a nraaysn n 11a- 

^Ta^^leMl« , an wtooTA* K enHrrfim n Mf- 

uienHiiH*. Ihvju^puoiic npareiiwuH UUMt: 

,npn«iaflfiNt, *w bm ncacKttnK u noay* 

i aiRMecwincHo«yiKMie^K ot cKianPiw- 

o<a irbptea h jibcera n< hmam<, « ptim- 

Kiwe ja h ce noEswHaeaMr rwi hcmmko, 

mo pcujere aatyiuo c Tt3« aaMCCTiiHDH Ht 
iiaT[*ifipcHie a3Jim e nchpaayavQ w ce 

111 — put wa pHMCKaia i«ib 11a Koh- 
ctamnnono/icKara nrfuba*. Fl^ieiwunie 

Pf& CBexati PHUCltil ll ..;■.- :: OTTflBOpHJlM: 

,C (Snuow nouom nwf ctn>piUMKMe loaa, 
KOero ceeruTa uuocroiTHqecKa K^Tejtpa hm 
6eme MpMUa jta cfic^M** c MJTO^tiine 
ntTpi^apcK. fla ce peum nmnnm irLnpor 
wHate, a hc leattro e pcujet, mh> uhto pe- 
ujaiaue, bhto CKaraue t Ht Tpjr5aa aa ce 
peniH b yio>pfi Ha cuetavu Pumcku D&pnt, 
LIOIHMC lie CMe noaytimiM tikobi n>ji«o- 


»3CHc<rc»h a 190 *"■■■[.■■■:!* ! ; I ' --'in* - At", i J. v.1 IY'li km rw[ iiipnae fccclcsiae iJifJiiiienduui ctJUKiuUs* 
Quinimo, i\uh omnia veetra patna nostris 
saccidolfovs ubique plena est, nulli vot 
nisi sanctae Romanac iicrlewac pcrlincrr 
debere, difGniliva sententia quantum rx 
nobis est, promulgaimis. 

634. Viratfi Oriental inn? prirruirrtiarum 
Dulgarfs dixcrunt : Quando vos fliam patriam 
cepwrts rains pottstatfe subdita mt, et 
ulium . . ■ ;: an liraecos sacerdotes ta- 
buerir, dlrileV Legal) Bwtgarorum dhcrunl: 
No6 illaiii paliiam a Ciraccoruui ■ I >. l .. l ■. : 
armi^ cvictmuSj in qua non I^sliuos s*d 
Oratros saetnlok* reperiiuus. Vicarii Orien 
talium respenderurt; Si Graecos sacerdo- 
Its JM KfttrfBtb iranifesmm f$T quia ex 
ordinal! one ConstautiuopolecG ilia patch (iiit. 
lAgsti sanrtne Romnnae Etrleake r^spon- 
derunt: A Oratcit tjacerdolibiis ar^uinai- 
ttitn "in r non debclis; quia linguaium 
■:',li — t(^L c rckHUttttirum orrtinrm non roti- 
IuikIiL Nam srdp- apuMolira, cum ip^a 
Latins stt, In melius tamen Ion* pro ratione 
patriae Oraecos sacerdolts el senipei et 
nnnr usque constituent privtlej^i $ui detrt- 
Kurtita sen tne uec debtt, ntc dt*ult. 635b Vicaiii Orientalium palriarcharum 
lUvcn 1 nt : Rttamd Cintrconim pf esb^tcro- 
rum ordliiaticnem veeiri iurti-: foirsc doctfa 
Hi, Mam tamen patriam tiiactwum rt^no 
pertiiiuisse nutwjaam negate poteiitis. I,c- 
gati sunrtae Romanac Fxcksiac rcspondt- 
ruiJt: Simt Bulgaria* noMs divtrso morio 
pertuiere ocdtnalionem dlccntes irwndacitm 
non kvqutmt r; Ha nimirum ^ainJau IMil^a- 
riam et Craecocuui regno hissc nunquam 
neframus. Sed intueri vos Octet quia aliud 
ordinant iura eduiin, aliud petiuntur divi- 
atnws rcgnomiu, Ncs dc diviskme regno- 
rum non agiraua, sed dc itirf aedfuin lo» 
ydTKffj 636. Vicaiii OricnUlwm palriarcharum 
dixcrtint: lUud quod vobjs divnso modo 
Bolgariam pertinerc dfcitis> addiscere voltt- 
rniw. Ugjti saocu* Romanat Eccksiac cxpaaa t ■.-: = :■ : j»m;h-i bavcuirbjc: c Baujy 
eecmeHHnH, bhc oOmniBnue, /iokojikoto 
3aBRCH or Hac, onptji«ie»o, **e ene tie 
Tp*6iia pa tipymBRjjcxitvtt «a hhkca u»P»- 
m. oceeH tia CE*raTa PiracKa m.p«Ba*. 

634 t JJiecTwiBit m v^TOMRwrr na- 
TpKapch ua3iaH M4J 6*wrrdn*«e: ^KotaiKi 
wwiuuixTe OHa^M CTpaHft, pa qn B^acr 
fit jjoisHMena ifl h Kawert Aa/:i* nnwapi 

HAM ff M.htl CB^tUCnOCJlJlKHTtmi C HMBJia". 

Bi^irapc^HTc npeTCHwun oitgboph-ih; # H«c 

i l k . h.---- -; | ni.-.i -..1.1 xaau rrpan^ 

B KORTO l?l lEaUtpKXMf AITHlirKH riH*UlfH<V 

' < -.Li: . Jl . HO |''fi:>". "vraHWiRf Ha 

h^tcwmhtc rr»rp»+aprM orroaopHJiu : JHom 

TIM CTt H^UtpHAH rphllKM CS€lUtHCC^J»tM- 

TCJMp who e 4 *#e Tfl?w rrpana c 6wjirt no^ 
ynpauxcimcTo tia KoucTauT>tiiOUWJ* ( Elpa- 
rrHHUkie na c»<rTara PHmcxa ^i^pKBa or- 
rowfcpHflH: „He Tpflftaa na a^HAt* 3a 
jiOKaafiTencTBO rp'tnKwre cneuieHocji>)KH* 
Tfjin, no«e*e na^nKara n esUHTC at 
iiapvi.i :i i t ipfct>t«MH ptA- BnpotiCM ano- 
cr<UH^ecKa?a KftTt^pa, waxap raMa a* e 

;iuiiii:lko. uct miK, itoctaitxAhM xaicio ikh- 
Kora f raxa y jioccra, c nope a HyiKjifixa ita 

c rpanaTa t n utroro mcct* rpi>iiMi cDrm«iH> 
ea>UKirrpjiK v Hf t woi vra h He «o»ce ^a 
T^pnw HflnjiiifHV^ wa raOffTP npiiPwierHfl". 

635. 3aj.iccTiiHUHTe iia uaiowiHTe na- 

Hf ptifonMBraHCTO Ha nrwnni caemcMo- 
c^ymirrt-w e 6uac eauic upaao, ucc iuk 

*hi ■ — lie me iiv:.. ■. jia OTKawere, ve 
T35U crpau^ c np^Hanflc»:n^a ha rp^u- 
Ktm> iwpcTHO'. I[' ~" ; ' in 1 "■ wa cBeiara 
Phwck^ irbpuaa orroBOpH^ii: t KaKro ue 
-..::'.-.'.'■ >.'»!,(.. Kaa*aue, ■>; ynpaa/i^ 

iih€to na BiJirapna hh np«Hfln^c«M no 
paa.itmHH i.-i ik^iiuk. ui-;^ paaOwpa cc ( hh- 

Kocanr otp+imomc, «ie Cbuntra t npHBaMe- 
Ajwxtt uarp'bUKOTe uapaea HutphCw ua 
uObpwere »h»*waHK^, Mr c^hoto ce onp^ 
■if ? ^ or npanaTfl hi Kate jipwre , a paiwJit- 
MHnia »a uapcTbata JionycKar apyrora 
Hhc ue ce saBMNaBaMC c pflaneJtcHncTO Ha 
uapcTfi^ra, a roaopuM aa iipanoro Ha ksi- 

Te/IPWTC*'. 

636, S3wecTi3HuHTe ua mTOSHtrre ijatpH- 
Apm ^a«AJin : v t bit Kreawt jia ystiRCM toiw, 
aero Ka3B6rr, se BMrap+m gh np«HajiM»H 
no paamnm «nuiaHiin fc < npaTen>atHie wa 

n- ;m,: PKNCKa :l -.|-h .-.i OTfOBOpHJIH : w AlH> t tviiL-fare^ S\im III iktfip (717- 741) u mow i«M«*i ue uv^r^ijci^ impxjpx. AiwiMia BiUlrth^arios AiiameJiA GHfofwtui' decietaJibus sanctissiuxprum Rcroanorum 
prataulum dorfri poleritis, utiamque Lp** 
rum. rovarn videlicet vttmmque totainque 
TliemljaiD atquu Eardaniam, m qua c-t 
Ilardanfa tivitas hodie demonstrator, cuius 

twinr ftatriQ ah hk Rtit^ari* Pnl^irfo nun 

cupatur, Antiquities canonk* ordinavil tl 

oblinuil Ac pti hoc . n . mint : .. quam 

tunc ;:- : .n.. -i! tltilgarnrtim irrtiptiotit 

cimiseui, rxm a Constant taopoli tana Ikcte- 

fifa modft, ut fingitur, ahrtutit, «d ab to 

tactis ip«a Cfcitaianis rcctpit Securrdo mr> 

do. quia ftulgares, qui mie gentili sibi pa- 

tiiain HiWu^anttFw earn pef tot ■ :: ■■ , ■ i:- 

nent quod cepenint, sedis apcstolicac stmet, 

ut superfus Cixiniufl, petroemto crdiualio- 

Rkuje spemtitti coriiinilti-ntes nobte de- 

txiit net uwncrilo subiki quo* nlfmn^ai 

voiuttM* mantras elcgem Tertio wodcv 

quia ecsd«u Bulbar**: as'nrta sedes aposto- 

Ilea. liifRD quondam ^atictisini papat duiucri 

Nicolai, tajn per aliquot nostrum, out hir 

Minus, <:t illir multes l>clcsia& dediuuilts, 

«terdoit t ueavfojus; rjuani ncr J'Butam 

Lwiiratiim, Leopnrtium BcFomttn vene- 

rghfles episcopos, sed et Grimoalduip. coe- 

pferopum nostrum, qutm Jiacleuw itli Bui* 

pirts cuui mullib ijustrts Rarenlotibiis in 

conspfctn nostxe habere se fassi &uuL a 

diverse wroribus ad catholicae litfei vrii- 

tatcm multo tudcit. Climti yratta prae- 

due*- Iramfrfftis, etc* ultra tiimnituu 

tcnutt, ■■ \n . ordiiiat ac dispOniL Ideoque 

coreequeng mm ffft ut >rne corotienlia 

Fftanani suuimi pontificis Eccksfa Rnmana, 

dequtwprae^^tlalitcr vestila cemitur^po- 
iirinr vicaru UrienUUium potriurchAnim dt* 

aerunt : Ad* quwi istorurn mcdociuo nialiiiu* 
dbPttUre veliiis, edieit*. Ugali rancta* 
Koinanae Ecctasiar irspOTderunt: Sancta 
Mots &pft$toJfra vos^ quia revera iiifeiiorep 
tstia, super sua causa nidice* nee digit 
•«*. |ici ut* elegit, uipcie qiwt at omni 
tcclesia hoU specialiter fas hfitttat nrft • Ai PL ^modo/^ aa yiBKK ioBa ot ^eKptraiiUMrc nuctu 1 

MH CBCTeClUMTt pHMCKH Hpl>BOCKUlfRf*lW 

ot napo Bpewe, rvjiactio c KaiKWait* e 
yfipawiHuawa u tma^uia juata RnHpa, uo- 
hmi h rrapHR*. nm Tccanwi H Jiap M - 

n™i P KOtfTO n Aitt ir HIKVWU I LUIH 

_j|\' . .ins", ii' :-. < rpaiia ce napH^a bWhi- 
rfcpMH < HNCK mj i*r ;} t f>Wirap«, M ';- 

TWO Tfl Hf cauo ue eotnen ot Ko«cTaw* 
TtmcrautfKaT* u^m ynUlMHIierCh KOCTO 
roraoa tkiiie aarj 4 0ujia ncpan» MaA/iyB4Heiv 
wa GutrapHTe, kskto « H3UHCJIR, no caMa 
ch ro c no/iy^Hxa o6pa-mu or cbiuirre 
' .if.i|ii c^tfl na"Kj rr^nJixa KpMcr^aiiK 
Bropoocnoeamw: newewr fhijirap>rre, kowtci 
3j*^hp3fear CTpanaia lO-tKOBa rojuttit^ rtft 
K8TO a aamiaflpxa, nnKopniiafiiiii ck a cnopcii 

ce noAUMitnsaT Ha Hac, kgmto mtipaxa 
fio6po«onHo 3a rwram; noeraRjiftKK ce 
CDeflHUBO nM nOKpOBHre^crst/ro h ynpair 
^emirro nn imoi ro^w;ecica-f a Kateapfl. fpero 

miHOBaune: oonfJKe cBtrar^ ai»cro/n*iecita 
KATPttpi Ihi i>k«**i ua r&frTflf>tjjMi nanA 

roci»AMii hHKOiraf*, ao^CMKHrM|6Mrap»rre/r 
c MRoro rpyA h non pfcKObojrrRoro Hfl 
XpHa-otujva TjjiaroflaT or pasjuwun stAiyjK- 
^ftmfl k-kx HciHHara ita uif jrencKflTa 
irbiKua, ero nrerw or rp« idauhh « jrtp- 
>Kw:a, «a*bpaKtt v ynp^iwflBfi h p^koboah 

CfcnlHTF rtl^JTrflpK qpea HBKOif OT BflC, XOUfO 

rwr tyn h kohiu ocBeirtflmpKH rau tc«oro 
in>p{B» f ryhK«KrfownxMc cBeuu«muH» a 
cfcmu k <ap«f3 juxro-miMim enhcKOna Ma- 
Brn, .JIomhhiw;. Jl«*napa *? Oopuoia, a 
octt h sura BaumaT n>^m*rknn I r*»- 
mosji^, aa Korcno &fc/jrapirjt flpnatfara b 
name i*pHL"WT«ne. iw ro must aaeAHO c 
flfflOro naiiw rocmcHCcjEy^mcjiit 3aTUba 
hc e i [i- -Mj- 60 c]>rjiarH€TO Ha B*p- 
VOWBfl pnhCKH nipBrjcBemeKHK, PttKim 
ir^f«»ti pa cc utuaaa or TOBa* c KoeTO e 
OMCTMa ccra'. 3aMt<-niHUHTc na usro*i~ 
bht* uatpwapCK orroBOpiyiH: .KaxieTe.iru 
ociio&a tia worm Te*HOiHoattHi«ncKaTeaa 
vnpawBBai^*. nprrtnnitHT* Pa cneiara 
I^Mrwa (n>PKsa orrotfcptuw; .Gutrara 
ai»cTo;jiiH«ua imre^pa rhto bh nrfwpa 
[aH^WO) M rb^MH HJ Htfiwru a*iio, uo 
a«B MaHCT^nacrcnoawiycroaiutT or He», 
hwto wi pa6pa *ip<^» uat. noHtKt tb cBB 
cTBtHa hub cQ«;najmo npimoio^a ptuwba 


192 ArmtMlug ftUk-tteoriLii — Auscncafi 6-tGAuor*n*ji caudi; scd r.cqut nobis de hac causa sen- 
lentiam prolcrre commisit. ijuapropter quod 
ab ea faciendum non accepimus, eius tog- 
nllkmts indicium, et qui librorum multipli- 
tiUtt ail dtfti&iouetn sui tnulta prnftirt 
prafvalet, ex integio rtservanuis; a qua 
omnjp vestry fentertia tanta facilitate fle* 
apkitui, quanta levitate proferlur. 

637. Vicarii Oifciilaliuiii paularcliaruui 
dixcmnt: Satis indceem est ut vos, qui 
Gratconun imperium delieclantes, Fianco 
rum fotderiiiu.5 rrthaefrtis, in regno tiostri 
principc " ■!'! " di iura - rveiis. Quapropto 
Hulgarorum patriara, qtiam ex Craecorutc 

Srtestate dudum fuisse el Oraecos sacer- 
Mrs habui:&e coinperimus, sanclat Ecclt- 
siac Corstantinopolitanar, a qua per papa- 
nismum recessnat, nunc per Christ ianitmiun 
restitiri itiL'icamus. I.egati sanctae Komanac 
EvcleMat rkj ; : . ■ . . . dixerunt : Scrirntiaui 
quam ncn ctccli iteque adini&M, cive tiitx> 
rr. seti gratia vtl quidqutd illud est, modo 
pratcipcUslis putit quarr, pfotuUtlis. bl - 
totltatr ;- i n rintiis usque ad tMfmrtio 
ueiu sauclar *(1b aptfltoHcat omnino ret- 
tindimus, ilg ut nullu tuodo vcl noweii 
habere aententifie mereatur. Teque adiura- 
inns, patnardia IgnaU, auctontate sanctorum 
apcBtoInrum printipiim, coram deo snh^tif 
angdis omjiibuaqut prae£uitibti&, ut secutv 
dura hanr epistolam sanclissUni lestitutoris 
fin dciunl Adrian! : ■ i i . ' rrtifii . . quam 
til* wxe oILciiinuSp iiidusLriajii tuaiu ab 
omni Bulgaria? ordination* ircnranera, nul- 
lum tuocuin Qluc mittendo. cusfo : -:, ne 
sancta sedes apostolic*, quae tttd tua re- 
ttituiL per te sun pcrdne vkleatur. Quin 
potiua si, quod non iredimus, iustam te 
hobcR qijerimoniam aesfimas, sanctae Eo 
clesiae lestitutrici tuae toltraijiter ■.".„- 
rere ncn omitlas. Tunc patriarrha Igratiu* 
atttfrtolictju qjiMolahi stttdpftro, Ifctl umg- 
nopere ttionitus eam ky«t dislulisset, res- 
pondJt; Al>sit a me ul tgo Iits pratsuinp* 
tlombus contra decoiem sanctae sedis 
a|¥wtolfrae impbeer, qui ncc Ha Juvenility 
ago. ut m:: j subripi valeat, ntc jla seniliter 3* uwiara irbpKBa, A we t nopisaJia h ba 
»?ar ^a it^Ka^iuur atURM no tosh ewipor* 
3aTOBa, friwea» uecMe yjiwiioMoiueiiH or 
nea. Hue sanawave pcmciirero na TOsa 

JICJFO ll&IllMlHil 3A T*tJH t kuftTO U)|)JJJIH K30* 

Cmaiwi'O Ha KHMr^ nva hoacjc Bi?ano)«:iioci 
^a npiBcM Miioro tteuta ?a cdoa Muwra: 
Ta^H Knimrii uOcpua ucmko eaue M«enHe 
ToxKoaa j»rno f kojikoto jvko re ■BEiteA N . 
637. SflaMCTBBUm lia H3JUHhniv lia- 
ipKapcfc KJtaam: ^TirbpAe e Henpnrroflnn 
bhc f Kouto npeftcOptrBare ryauKan itune- 
p«a h ce caipiBaTc *ipe3 jOr<wopn c 
<fp.imcwTC P na otr annaRBare npaea na >ii;kili 
^«t*ait » iiapmoTO Ha HauiH» «Maepaiop, 
3aTOHa h wwc pcmaBflMe rrpavtaTH Ha tiu- 
rapMTe, kcwto auaew. Ht HeOTjiaana e 6tna 
ik>a tw^crra na i-fcpiiHrr k e nv?r.i rpi>nKB 
n-.t itici L::v\»:iT7c,i» t cera as ce expue 
'ipe» xpHcnwHrrwrro Ha cuertTa KCHcran- 
nmonojicxfl mpKBa, or kowto (Vine or.ae* 
•ieiia npej tttmccituru". IlpareHMUKie na 
cfttrata PMMOca u^pKBa WWH c bhcck 
rjiflc: N £]OK&TO tie r* rrponaaete cBtTaia 
aituiiwifti^ecica Kaiejipa, BHe **pe& a^^cixa 
■a cb, iiyx itamjino oraaftuiBawe penre- 
laNTQp men uw, Gea aa cte uaOpanH h 
6es ;ia Huaie nnaiwyieni*c, no^CKOpo npw 
tfbpeuuo Hanpa8«*ie t otko*tkoto npe,JWo- 
wMjrre 6h*o or cipai, k^w yrOjifl, win 
nopAAH itfmo jipyrcv Tana w to nu 
dHK&KhB hs«4»h hc aaui>i!caisi ;ia voch 
^ofw Mwero pemenne. [Tflipuvv Hr* 
Hainfl, HKe xe saK-wetMe c tJiacna Ha 
ateniTe ivhf*oanociojm npe^ 6om ft rpea 
HeroBHre aMiexH m npefl bch^kh iipHCbcr- 
Mymrnim ;ia te s^aii^prttaiu cbMacHo T^»a 
n«c«o na c»eTeftui«a th BTi3crarnFitTeJi t 
:t .]h. iii f n i rjjpuncueiiicwiu io^ooAua Aa.- 
piwH, mwto in uOAMaaraie^ b CBOffra ^eft- 
iioct or nci»KriioM) ytipaB.ieUHe m Bi*^ra* 
pita n aa Me Hftiipatium t«m HHKoro Ot 
CfiOHre, ia cBerara finoeTOiiHHecKa Kareapa, 

KOJTKJ TH Hb.HHbpHa Hpa&aTd. A* Hf KA- 

riroEJU, ve ryfin CMtnC upoua ^pt3 «Ce, 
H?uic uub^e, aKO mhcauui, *ie hmaiu 
cnpaae.ajiKBa npwiKHa sa onJtAKWiie, irofro 
Hire it? napnaue t aa m uputiycueui jia io 
noibtctiu rirp»LecTaeHo Ha riWTaTa trnprua, 
tbohto lrl^<■TaHOBHTeJTKa ,, - Toraaa iiarpwapx 
HriiaTMfitdSHuaAKH auoc7o* r iHHecicon> nurwo, 
*oero oiKaaaTi ^a npo^ete^ awo k At Cmji 
nouanetf aarrcftMBuo, orroBOpmi* m Ha 
iia^ii Oor ;ia ce uiuiMTaM s tcsm nipaocTit 
rpfiity jtorTofinrtBoro na fBerflra anrnrTO- 
•iw^erKa ECVTOIpfc aa, kuAto hhio nocxfcn- 
aaw iawa MJia^cwKw, n ;» nonce fl« hh 
cc OTfWt IftetuoJ, iihto ct« fa^a tTai?4e- Aiui-taftlti* bIHidrKcarlu* A«fl^crt I '/'.1MU V,'|l 193 deliru, ul quod in flliis reprehended debso, 
ip^c omittam. Hex. line colloculio ilia ii- 
ni!a est 

fW*. Sed imperials cowcuotio, licef spem 
Ironte siuiularrt, augment uni euscvpil, Le^ 
gains lamen sanctav Romanac Ecclescw 
a<3 praiidiuui rurvnrans donis optimfc de- 
roravii: cosquc TlitroOi^io spathario nou 
ea qua congruebat soljicitudine drdutcmli 
gratia rnmmendaviL Acodvrrtarium usque 
perdue tt. negligenlerque sine ulla provi 
atone dimisbi, post dice aliquot navigates, 
m Sctevorum deducli manus, pro dolor! 
Irxriderunt: bonisque ttnrribn^ ac aulbctv 
tiro, in quo ubvntol tones omnium Intrant, 
turapbn dcijudatl sunt; ips^tie capite 
p*cxi hitoseut nisi ab Iiih, qur tx till* 
awmgttint, tibi tiimiisstui. Tuidciu aporio- 
Mm unpefiaJibuiijue Httcria eb rxaiiio lib*. 
lali. el underimo Kaleiidarura lanuariaiura 
die, tridtctioiK quarta, Ronwm rtverst, on- 
Ufl quae supertus duiiuu> enram Sanctis- 
sn«o sujujiio pontfficc sc proceribut relu- 
lerunt, nihil^ue altud scripturarum attain 
Ubrutti acllcuh IgnaiiJ. et libellos cuos a 
Vlavte receperant, et reruns lihelku quo* 
Suppoui archiminislro, el Aryfctasio pru- 
aemamo bibUotbecano aanriac «di$ apo- 
*tdira* (cidtis praescient-ae BOBgNOK 
ejanphn auifa*»e synodi, quod sib: mi- 
bCMtiffl ii«|*irav«al ( Ecxlrcia Romana sus- 
ctpitj dudum Constaniiuo^Ii commend*, 
verant, osttndere potueiunl —9. Superior* tempore Fomrcsus |>or- 
lutmis tt Paulus Populumensis venefabt- 
J?* tp 5 * !** <J wi cu "» caeteris iuasu ftaitt- 
(Mum papae Nieolai oai»aa praedicationfc 
trestfnati fucraul, remeantes de Chriatianj- 
lalt Bulgarnnim, ac oinmnwda subfcetione, 
qua sptiialilei ^anrtae Rctnanae fcxclesiac 
rtovotlssima colla subiiustrant, stdem apo- 
stolRm wrtftrunt, et Midiaclb Bulffirlrl 
remS Saturn, Petium nomine, aimmo poi> 
tifio pratscnlarunt Qui legatus cum donis 
regfclibiLs repias quoyue KtleraS cbtulit, ckk r/>iriiis TfiraMAa apeHeOpt*iba« ran. 
jcoriv tp»&iia aa ympaMH y jip>fhtc\ 
C tosa ftaai>pnmi) rw« paarocop. 

6S& '"■.■■■ 1 1.. to Ha HMnepaTOpa ce 
yBr^HJio. uttKap npueHjiiio Aa uzrntxnfifl 
oOwajtewjitB, Bet hbk, rato ijokebiu Ha 
Bnqraci "pwieiiBUKTe na c&crara pMMnca 
m»pi<aa» toft rn yxaemu* c Baft-KvCaeB 
nowpMiH ii !» npeaaji ise c tssh aarn*- 
wnocr, r kwjto no^o6«Bajto, na cnSTQiw 
TeojiocMfi, m jia MicrrBPat. OrBt^emi qjk 
5<J AicojiMpxapiiyM* m KWipareHu utOpe*Kii*v 
fits kskwho h ^a e npCflnasHH NtpKH. 

CJIC/I IIAKOJlKOJUfeBBO llJUtfaHe Tt f/>«JTI1 K 

iiona^waAH. o y«ar t b pUftttt na ciCTujum. 
Bhjim mm ornerH bchs>iii HMvnierrra v 
op^JMua^HHfrr fsncMrui^p, »%pxy bqAio 
o«7^ no/inHcnte ua bchhkh* M camh tc 
mt/m Aa Mitqt HaftH™. a*^o [wai* 

kohto tr« mf>*r*mt Ilafl-iiorjie Ohjih ocao- 
6oftt«H CvmroaaptiiHC na anotruAHwoctiTv 
w vtMr^paropocM aHCwa ti na 22 aCKempp, 
4 juiaifKT, « rt m»pR^nH p I^hm h cbofr 
i ■'■■r /th^ho nacBCrtflojim i.i.'Htfrrrn^nK 
u ua upiiraTHTe flrnwrt. nc^io KasaAMt 
n<vrop* t Te h« Mo>Kt/iH aa nf«cTaBflr 
UHKarn>B apyr -u.- ^ -, joKyrdtHT ocueR 
iimcwio sa aefiHOCTTfi ha MnwTwii, mic- 
wara, eohto 6hah itonysmni o^par^^ ot 
cflaumiRTt; h ocranajiHTt imcua. hc«to 

<*H* ■ liOHCTaH7MJJOHO/3 6w^W Clprjltf/lh HP 

apKHMHMKCTpa CyiKW h Ha AuBcracHfl, 
TBtp^e oiikhihh (^w^iHOTtKap Ba cKTara 
uitocTfi/w^eewfl tcareupa ^&naroiiapenne na 
*4whto iipuaiwiHwi rpiowa PHwcrfiTairhpRKi 
nrwyqn Kcane (or iifwoKoaitrc| na pfl3. 
nycHTwi nAop, wocro 6e yema ^a ch 
Dp«nnme> 

Komi *opM^3a DopryeucKB h llaBtir llo* 
nyjohuw^ n«n no uapeamaHe na -' i -;, 
nrwH nan^ HunaaH Ohjb unpcjiejietin « 
npoiKiennBaT 3&caHo r /ipyrn, Komro ce 
aaifb|wa^« or noKpbcraaiieio ua 6*^rapwre 
h ot nwiHoro hh noA4HHeHHe t npH Koero 
nociejuiurc 6hxh nptK^o«HAH waflHljarost- 
cTneo rjniBHre ch eiieuaajiHo npea entiaT^ 
Pmcn KfafHNp it noctTW]H anoCTtwiHoec- 
icara raie^pa u iipejicraBHri* tta blpk^bkhh 
nvpwjCBcmeiiKH npfttfhHKA na CbrjapcKHH 
kh«3 Mhjuha -nerLp.To3B npaiemiK ^o- 
bccwi mcaho c uapLKirre napoac h nucno 
oi iu<H3e, Koftro naitx mhoto BipxoaHwa 25 Attntkii ^T^rT^r-s^ra' " ftw " c "*"" ™ ^ -™ m -™ IJM Aiiittbaiitt btiJiotliemilrt - ^u.tj.'il lirf^rtifKftp suinnjuiti praesui^iu summopere oVpreciin- 
:es. (it nut Marinum sibt bene coraptrtum 
Oiarontuit archn-i 1 - i 1 ' '» COtisecraluni re* 
mittcret, aut aB^u^m ex rardinfilibift duo 
lajtai su3e foclesiae varum sapientia, per- 
sona vitaque archtcpiscopalu diftnlsslmum 
Bulgaria HiKeri'mri* iUrit:urtl. gctiu pufrl 
approbatkmcui coninrietn demio renie*nt«ii 
arrtiiepfrcopali* 1 mintaterio HiiilimarcL Sed 
Martmo CoielmtinofxiUUiuitti irissatiruin 
devotisslme, ut tiixfmus. sortito strmmus 
pontifex .- h < - . . i ueiiidam Bul^aiis eli- 
gentium clircxit, quem rum Leopirdo An- 
loiijLij] c el Domiuku TafVi&ieiisi episcopi^ 
aimul ct Icttr res pro arrfctepisfopo, ant For- 
mwo Porlumsi epfccopovremilterdoimpor- 
tiinigsiine deprf mutes ffirottentihus Htilgartf 
magna Mil) v tlocilflte rccepiL Quibub intti 
noniiiilla rescript nt qucmcumqne nomina- 
Tim devotio fegal-r exprirneret, eum sine 
dubio ponlilicaJis proviso Hulgari^ archie- 
pisrnpiim commodarcL 640. At .--I*.; But^aioiuiu rex, expecta- 
tion um itHiraS diuthis IcrrC rOn \M<r\ nd 
Graf coram tmpcratorcm* natorutu Theodo- 
:at occa&ionc, tiui alfeina re^t;* sibi alter- 
natim revere itiaehinabamur. addactu^ eum- 
dem Petfum* quern a Roma sine dnkkril 
sui effect u sero receperat, cum atita e la- 
tere too ConsLunlinopolini icquitiUorib gra- 
tia cm pottS*imum ftu^aria peftiuere de- 
hptet emisft, Ihiqtw a legatis nostrls quod 
iufi Romano pertiiiereuL sunt convicli: at 
post mod urn per Orlpntalps ConstAntino- 
potitanoftjue donis ac promlsMiorihns per- 
suasi OrwL _ o& saccrdule*, iiula quod Gri- 
mcaldj? episcopus qui ab hit se reputstim 
fatclur, sustipae rites, noslios en.iir !, ct 
per eumdem Grimoaldum cptecopum, quia 
sii»c coiisueiilia wdis apostolicac cumtuiv 
sum sibt pracdtfatlonis ofHcium deferens 
Rotnain diliainuis remcaviU imgJiutr epi npe^rrom-eji ja My H3np*rn iwh jotfpe 
noaiifrTHA My a«koh MapHH, rjie^ Kato ro 
pbKOiiojiOKtt m apxHenitcKOfij wim na nft* 
iipaTK BflBWO or npjBMHn «a c**o*rra 
mpKBs, irUR Maft^ocroeH m6uic H36p«H 
or fhiurapme 3B UUUHIIMKOIMSfl wi*fc>«" 
Hocr iiopaaH Mbapocrra, jtapairrepa a jkh- 

ROTS fH ( TA, rjlOA KftTO &bjlf O^ofirjtH Ol 

TtiX h cu aam>p»e rrpH nanara, ^a 6i>Ae 
y/ioerceiff apK«erwfKOrfKo anaime. Ikme* 
W€ Mapnil, KUKtO W3CIK, Hafl-npejiaKo 
jiojjv"ik/i ripareNHNeoKO KAwaMeime s Koh- 
CTaHTIIMOaO.1 BT>PXOU«BffT TTblJDOClHimtHhli 

HMlpaTKJl HXKOfl CM OUMCTtiPt M W 

6-ij^c nfitipaii or frwrapHTG- Ti>P Karo 
Guiraptne ro Bi^pHa-iui Mhoro 0t*^o» naitara 
ro npH^.i o6paTno ^ae # mto c fnHraontm /leo- 
uaju AimoittKU HQoMiuutKTL*ib?MtKi)»KaTO 
no^y«iHA h nut mo, c kocto naA-^p^^KO ct 
nrkajio jia ce li^npant a& apXHeiiHCKOii 
uah enucKon 1 OopMo»a noprypHrKH. Ha 
TO*«a nut mo rtflrwia OTronopHJT UOEVy &mr> 
roTO nOTTft "*e kototo *t jia iioomh no 
hmc G;jaroseirnBK*r Knsn, nero toft 6fti 
rtiMHCHiic o^oOpflTifi c n'bpoocBemehimecka 
npf^BujixtwocT #& npxHnnicitoo «a 6*7ira- 
pnje t 

610- A GwirarxMWT hkhb, k«to ne 
dhtwi iiooe« jia nonacn npoWKflHero 
[BsirMNeHHeTO| «a we^&hHina [My| t nwv 
G>'At?rt or c^j»«« c A«taTa na 'leo^opai*, 
KDJfro c/ihh cneji npyr aowHCJw™ na cu 
3arp2&n K-a^UHo iwatrra*. UOfNVllM npw 
rpfcUKW* HMncpatop B KnurrairmHonan 
3wiajio c jipyru xopa o? cbhtsta en ca- 
mwf; Hen>p, koAro ce ftwn ni^pHM m-rnn 
or P»u, rtes /th ih^jie »;«n».wcHu Mce/iandero 
wy» aa iia pB)WM Kowy Bafrflc^e tiw6h* 
4a ce noju«* M *m3 tyii^rapwfL TaM Tt 6hjh 
yrteneim or HauiMie npartHHUw, « n|n- 

HafllOKPT HJ (JHMCKflTa T-" j-c : ." f . HO 

noc/ie, y6cACKn or w»TO*iiinTe h kOHcraH- 
THHuiKwicKirrefiipe^cioHTejiw^iipMejiwrpiia- 
kh cnenweHDH h F^romuiF HaiiiHTe, coo- 
\kh lusa, fc.oPro |k»ba| rpHMOflnjt, woftro 
Tni>pnH, »te 6n.i MaroHeit or mx. H no 
ctiUHP rp«MOMX uOMewe cc aa»>pH»ji 
iijiHJoraT a Pwm* r»To waryrtw/i nonepe- 
Hfira iuy nponitnnc^iiHsecKa aAtmiiocT ce3 ■) Ex toditr Rrjtfty Mciarlan *l TJkttano; dJ?cE*fcx W t:x f If. M rf Th* - **'hlcp nlllcki ^ pnftt 
vero Sttvptlntni q*wnitltrr ttilkdbcAAilmil eligcn- tSnrn dirfiit rum q^copb Lccpvdo AnCAUm tl 
Or«tiniu> Triviticnu. PostMxnImn p« OrfcnifkW *jiii*r, my. r»»V '* ^ ,- A f*' 1 2. * 1eaio|* — rMfpyra Ha hm-«|»W|» IVotH \K# IH2) m «PKa ai umpftty 
ynuj II. (P42 flb7> * 1'conofa l* ihiu €i*o e/wii cwi K"i*H*i IIL Ty» t^aoe jryno Ut Dfflutt 

27 mhII $6^ r, B-L»n-a 31 ci.uui>efattp. H> 23 witv^w $67 *. BwuiwCt nfif><** Mitiutj 
prnpirDft m ^ AnftUihu RJNUIhn arf :»* — An<H -;n:ftM BttC»*oi*Lap 195 stolae volurtwn frivoIU allegalionibu^ tan- 

.1 .(in sub piaettMu deliteratae seutemlae* 
synotfo pfocswlentium implicattmi oposto- 

Utae sedi super excusalione &ua miusil, 

In quo facto, quia eputropus a Bulgaria 

cxpitfbum tpisiola tarente se arafrit, ft 

pnssbyteri ron se pulsos 3 Cratcls vel 

Bulgaria, Bed ab episcopo cirrumventos, 

proJecto dubium quin iitutuae subsjt pto- 

dftionfc imago, donee Christiis renum rl- 

r mI<>{ et cordiuiit, iii suoriuu servoruiti 

rxanOTt hanr in lucem protulerif turn vi- 

Mm 4 , (PL. CXXV111, icor- 1379-1*16) in hit . )■:■ i i , ' =^CK3T3 K&TOjpa, KHfl- 

friTT H3J1PGTIM US anOCTMH4CCKfiT9 KQTCJIP8 
an Cnor nnmtticiiMc oAcMHrTo jntrMC^npcn/r- 
T*HO € HeC'btTOHTe^HH AOuOJlH >iK IWJl 
npe/Lnor na hspto peiifeHtte or iqw*;irpj;a- 
TwirmynaimtTe riifiopa 1 , nooewe ancm- 
m>T T&hpAH, Re e aaroneH qt fcArgiwrv, 
aa kocto ire ce ronopw n nuCMOTo, a e&c- 

uieimuuTe Tiapjuir, w re lit cu uaruuciiti 
1IWTC OT n>ptjHTC. HHTO or 6*vTrapt!TC F HO 
-4t ca iiau&MttJii! 01 emtCKoua, uamu CI* 
«Hne t «e aaji Toea /;ejH> ctm o6pa?*r 
iiej KtaHMiK> nprnaTe/irnt(\ jickbto Xpn- 
CTCC t bh'jicjiob axe jurr Ha cfcpHTure mwcjw 
b ^yarrBfl, paaiqwp mm rtSpaa npn pO- 
n^Ta as cBOHTe i^aCw*. K LPISTOLAE B, riHCMA LEpiatolaadHadrianuin pap am 

/. Phatitis a Constantino PhUosopho 
increpattsr 

Nam et suit annus aliquot idem Phr> 
Hits duarrm unumquenqtie hom inert: ani- 
inaruu: con&itfterc praudicnbat Qui rum ft 
Constantino pIiilosorAo uiagiiae BUICttlfttl 
viro fortfesiiro ctns aiiiiro inriepalitt lufc* 
stl diientt: ,Ciu Luulum errorrrn in po- 
pulutn apaigens tot atiitnws infcjfedsLt* ? — 
respond!: -Non sjudio quenqusm laedenrii 
talia' i *,n if .elk la piopoMii, sed proband!, 
quid pairiarcha Ignatius ag«et m ho tem- 
pos quarlibH tieresii; per syllcgisiiios pli 
loftophoruw cxofia pat^ctrrt, qui srilic*-! 
viros txleriorfe &apfcnli*tt rtppnlisact, Vf 
mm ^noravi tr.e sub huius toraile propo- 
vUiuntb tol erimea (ore hr^irtm 4 . Ad quod 
die: ,0 aapitntfam irtirxki, quae mfatuatui 
ti ikslructur! hcrasti sagfms fn rnultitu* 
dintrm cupx»»at turbav ct ..mm- quemli- 
bet cv hb omnibus viilnprflndiini. Grile 
cttinibos liquet, quia gicut oculi, quantim- 
Khet sint inapu, quaiitumUbet anl aperti. *J £t«j w^ftViC, <J ItlWr flfttf*: dMSfli I, riHCMO jn.-jiE.i:: AApiianll 
/. KOHzmanmuH &uaoco& ynpettea 

MaHCTuna m njicjm hpkcwiko rojiKHH 
rhmiMT C>otoP npmoRHinaiiif', w bc^h 
pontic umbj] Ase aymift Kcnra Kouctbh* 
thh c1:htio rnr p miuk npeca«T, hctor mw.»io 
ro^nu npuRTcn, ro ynpcioia.i, Kato k$$m: 
n 3aiuo t ifp^CKaiiKH CpCA *-ij>ojia to/ikon 
nwrRwa aatayjia, noryCn TaiKoaa ^yuiti?', 
Tofiorronopivi: .A3 — icaaofl ptKOj: Teats 
^yvM we or w^jianirp jt* ri>o>£atiP hakoto^ 
ho or jKr-i*ivn^ ^a yaaaff ksk»o 6h cropUA 
narpMapx HmaTtiA, kohto 6t or6n*bcasii 
BJirbiiptiinD ywiHTC xi^ja, ai:o npe. r ^ HProflO 
e|>ewtr ct jwj«BtiiKr HKt«tKHa epn t pu^thi or 
yMO^aicjT^ienKfiTa wa ilwnor«>*fTr. As of«vf 

He C^»|'i*\ 4 -;e C Of>»HH H3 TOM H;*f^;*-- 

mie me rrABftSHfl tojikom xyniH". fla 
Toaa o«3« |irt jpaaiwi) : „0 qoeeujM ^^,J^ 
p0CT t kohto re o6*pKi& H yHklllOX^ha I 
Tit Kirbjviii CTpcvia repea mhojkcctiioto »w 
«ijwwL;.Hdi3 T't-iJ a h He CbofipABH, 4e 
unKOfi nr ornswi tcsh koikc A3 6i»Ae na- 
paneif* HauCTKHi Ma borkm e kcho, *je 

K^tfTO OtlHTe^ KVUKOTO n^CJ TOfitMH H OT- * Tpw v*cti> 3>urffMgir«it O*nopn». |, 2, rnx HI a r/J Twucyaa to occ^ir uwn, Kf*if 

fttplM nq tarm- 1 i P-w, HWW, kb.; crp. 3»-aa^ ■ liufrtu «oiru*n a ***n:cil Hi 
mn fr tqag fao aa npc^aijvmcjiiw nwiK^ytrtiiiK m fkicanr c B^aaarHtf (dik. 3mu*gpcxu. I % eitJ. 12Si 
a ;» CDM*M<v«rto KUtTChaMc oa hh^ /pm cr *i^h* Hi r^fctajj;. mi&vo ur rtu^nim/ ua tkcm^ rarapa- 
7*«C JiO F Jr >f»r r.vi> ittht-wpriiMCTrc «cca«iMc iu 4 III. 8in r. ^* 8 mcwmBOiv iihcw t hwtv 
■ti.AMscj) na mnara mthmci;« nprnrui na npmr«ruiNiP ** V01 ace.i. ci^op, Au^nacHlttipbAMtipMj^iKacw 
fiHTura c^.v- cttM^ihcio h Hk^a^tiuanMVD no Turq^api HrHaiHP* jana H«caifa xafuxTtracnaca m* Onraa. Itf Attiaiasin* BUfafhaeariua — AhucukiP tafoncifftip si limius palcamm intertecuent vMfre 
ullca nun presunt, ila ocuti sapieutiae luae, 
quantuirlibel sinl uiagm ct petuli, avaritiac 
tamer el ir.v idia-c fumo peril us obcavcati 
vratritem wtfiflae rider* ncti pcsfiuOL AC 
per id vcnim cm, i-uod clicin tc neniincn: 
-i. '.'i Itto [ uta*st I^eifendnm cum sit ob* 
rawnlnm seriKurti praedir'is advmuin pe- 
triarrliam paadomtma habrtis n*c quo mi- 
Feris rec quid trtavris preeviditfi*. (MCiH. 
Hix, VII, p. *B 10 ^ep.S) KptTHi flKO np^n t*k cc rr*npfirt ;ihm nr 
CJUua, KC Mora? ;ia BttJOT otk*.;: Hero. 
T**a n oihtc ha Tnowrft uwipoc t, kojikoto 
*j as* ca roue** w or»o£*HH ( ho, aac«n»*M 
riwHO or jnwa ha ajwHOCTra h saEiicrra, 
w Morti aa diuuit trLtewara ua nvapocr- 
rt. H saroi** t hcthh^ vnero Maftanr, 

1* H« CH CMVli;.::, He HflkOfl MOJKt :M fu-ttr 
HAJttHCH OT TBOW v,iap, N Hf m tipfJlBH- 

auji huto h-tue ch xm-pviiu, huto hanoo 

CM X!T*i[VlHl!. KftTO HNaill TOAKOBfl 3AUentHO 

4VHCTW iiupaiiH ropeKaaamin; CtfUU npu- 

; ■■;■ .1 .. ..j"- ' Ad cxtrwntun plane monfurttm eat ct 
pro futurofum caufela teraporum at tius 
mfnioria< roaimmfaiHtain, up fortt prore- 
deitle tempore in Grefis roriirithis re PP*" 
ttatur huic sard at synodo quiequam a Con- 

v I w lit i m»p**l p *a n j^ Siiatim .uMih.r M vel ti ill t> - 

turn, nihil inrtu- vtl amjitiufc in eaduiu ay- 
nodo dilfinrtnm filiate, nisi quae in Orern 
ciusdem syiwli acttcnun codice in Roma- 

na fdl^m STfipta repperilintur et in I.p* 

tirdlatern fkleli satis Rtilo trait* ab in ar~ 

chivo eiusdein eccle&iat rccondila cumpro- 

bantur, quaeque onintam patriarch*! limn **- 

dim loci s*rvatojum el ipMiiuin quoque 

imperatoruni atque cunrlonim antistHum 

subscriptionibua roborat3 et nunc usque 

5i grata fot^ssturt. Sane cpislolac tain sy- 

notli uu&tTl ptitriarvhat tl napeialuiuuj ud 
Ijoiiianum pontificcm intasaf, quae hi codi- 

cis actionum ipsius syriodi cake hat«ntur 
insfftfl^ revefetiti aunt fullu r<cipifndae; 
narr a lotiifc syiKKli conttiisi:, durn adlmc 
agtrctur, dccrctac sunt ct expositor. Cur 
aukm u>U prat tube rim, br? viler annulaba 
Siquklein cum rex Yulgarum curn propria 
u^fitt Christl ttA& Suwrpiai^l f*r l«HHf- 
nerc Romanum, id cat quendam presbyte- 
rum Paulum nomine, dooitnentum atque 
mystcriiim^ ptoposltnin dabiiit a f*de flprv 
&tolka nou modo IMure£iitajn,bed elsaih 
ctac l^i^ suit erf disHptinam. Quod et le 
cat non solum a prififatD prebylero, ve- F*56npa rt, rafi-nof/ie Tp7*«a a^ up*- 

nouHHH ii. & jx-d ce nj*BjTa&*in b 6b/.eiu^ 

n&-T<wHO jus npcjuwu n niirnpn^ f»opMa f 

m Ha cKinnff ctCop 1 Me e 6mao peiuewo 

m«uio noBc^ nm no-MMKG ottobo, kocto 

ce BBMJIM i^ PmtCKara in>t«Ba, itan«caHi> 
a ipMKta rporoKO^ ita 3ace;iaHHi: a ni ra 

CbuiBfl ci*6op» h ce noTu^rxaab* ox no- 

cTABrHH^ b apjctuuTa ma rvnifiTa rritpKwi 

HOCTinwQ vo'*eH ziarnHCKH iq>eBoa, h 

kocto, noTAo^jieno c noAnwCMte tia mc- 

CTQt&UOClHttJUIN ua uchvkh (WTpkapuit- 

ckm •c-ajTwjr,|it4 h ^opn "a raMKir hnitc- 

paTOpit II ft& BCUShH RpejCTORTCJlH, CJCM 

ii jiocera noAne^araKO, jb xia ue 6n c tc- 

KCHHe IW n|>TWfTO rJIJ'nflAHO M CC CITKpRC, 
HC KOUCT^HTHHOHOflUa OO CBMUCKHH CM oft«* 

»«n ca npn6rHH^ii hjth npftMriiHJtn Herno b 
rpxuiriiie nporoKOJw ha to^h cneu;^H 

ri.6o^ PaafiHpa ce, tprCbo na ce njamaT 

c mwTMTemio ynawene MifltpaTtHKt> ime* 

MA |(0 pHNCKRH f11>pQOC0CUl€llHC( KfiJCTO OT 

ci^upa, iana n ot narpHapxa « ot nwne- 

(HTOpfcTt, Knnro ca fipti&ucun u upau na 
iipoTOKo^nara khhts pa cauttti n,Ooji, ^a- 

more ca (hum peiuewi « npea^ojKeHH o»c 

ci»r;iacHeru ma qejflB n*6op, ^r«aro TCfl 

omF nflCEA3B3uie* Ay oOa^it we O&HCHfl Hft- 

KpaTKo satno Hasrau toic* npejifiapirroAHo. 

HawCTHHa, KorflTO rVursprwiBr muLi a 

^aejino C H3pojw cm ufPtCD y«eBMero h 

ra>iMonafa wa rpwrwPHCKaTfl iwipa Hpe:i 

pH»ajpjHHnv T * e - ^P^ *A" H npe»BUfe|> no 

nr.ee I tasc.^ to*? T nvtnflMPpRnaj] Jla DOiaTMH 

or anncTuaHwacara t^aTc^pa hc caMO np*- 

HnnaTa wa wipara, ho m yuenHcTO nft one* 

csmoot citowwia^MB npesBMrep,HOH ot 6o* 1 &4opt.t • Ulparw »*« 8*&*7l» r. B roan nwui* ce pwiMaar m jonnMirtaTa he am. 
lm*joii|i ft iijivh-^'. ti ..[-^n^M^m Hi r,ijia[iitrp, npr^npaerM m n»i*nifiiitrto MCfriame C4PX aa^ 
hp*iMHf na rtJtap* * Rkfatc Anastash* Dlhtwihtcvlut — Ah»ciwjiIi tankwrwip 197 nun ttiarn ppr divinarn revtflalioittra in- 
stroftii*, ciuaesli: temporum (jualliatem dis- 
crevlU ut poatrema in priorem rrforaiaret 
Malum ct ocditim Nam tola Dardania 
'Jlicsaalk Ducio ci utraque Hepirus alque 
NtMt Mtf£hHM *llxt» IlKImm riiivriim *i. 

lae apustoliiat sedte vetirae modcraniiiic 
ariiquitus pmedput rcgcbantur et dispo- 
ntbantun Sed poslquam iroperalores Ko- 
manonim, <^ui nutic Greccjuro appdlantur, 
vantffum fjnrtnc^ vcl mcentores ellecli *r- 
rofiim sarrtam Giristi ccclesiam diverts 
beresitaiG sctadtie minim* formiriavenirr, 
sridit Dens imperium eoruuL et in occi- 
duta pirtibiis jaulatmi regime supeiw dfc- 
c«iKi;te iudido cessavcnint, dorcc Rowa- 
nos pontifires suis ptaviiatibus incurvare 
OUBllta rcc vulentes *c per hoc muHipli- 
gKmM porn* avKUntn rrtesperuc potesta 
leui iaiu prtxeus unhteienL Occident!* 
cliam :! ■■ pa Imptrlo nlhUominus Kotnaiib 
rontificibu*, quia Jam iut*re nftjueunt, aua- 
dere nituntur auLs loesis lavorem sensibus 
accomodaitdunu S*d quia isti cum Pclic 
oo^tj i^UiiKi vciat iMifoMuubf stamps 

ptRliferatn auggestiontm aitdiie possunt, 
ohaiidire tion possunl, inox ilD, ;|uontam 
sitter ww laederc flcqiioiinl, patrios et an- 
tkiuos termino* ttaDsffiruoi, privilegia se- 
dis ap&stoiIc« coniimpant ft jwen* omnia 

atque suis hate (auloiibus conssntortete cf 
nctHodbu confetunt, cum quibus ctiam 
fas quod series apu>tolica stpei praedictas 
ftgbiies habuit, quia iuxta se sitae vide* 
bantur. usurpant ct Gxtttwtiiiupulifanae 

tUorCPStl tirt\tli\rr ?pplironl rtim K*4ttlC pOpt> 

vkUalur direr* Intiocentlusad Alesandrum 
Aiiiiocheiiuiniijler alia Mrribcrp: Non efgo 
visum* est cd mobilttatem ncccattalam umn- 
danaium Dd ccclcsnm rommirtan, hono- 
red aut diviaioiiea perpeti, quas prv suis 
caiujs Fariendas duxerit imptrator. Scdhia 
ncc ipst din Iruuntiif. stquidtm iara memo- wecTBCroro orKpontHne, hocto Tava pu> 
rpaBnn KSWCVbdm h* ro^HM^T»- ( »ie no- 
c-ieAH*TT€ ro^HHH Kbmipm kxm ni>pROua- 
^o^voto ci»CtosmhC m peji 1 , 3amoTo q«^ 
/lapjianm, Trcanmi, it*Kiw u A«ara En^pa. 

jkchh nwfpafl /lywiiia. re yupawim^h u 
p>KOBo^e* - ciapo apeMe rnaBHO ot Ra- 
LDOT& anocro/:nterKa Kaif^pa. Ho cjica 
k*to pMwcKirr* MMnepaiop« p una cej^a r* 
BapUQI Ip-mKli, CTttHB^H nOKpOBHTtflll II 

* nHKa* uc ce fig<fefi/ju jia pa^in>coaT 
c piBamm fpec« cR^rara XpHcruia 
uitEua, 6or pa3Ktca^ B/ama huh no 
p^mrHne na ttc6ctMHfc c*a Te iiocT^* 
ntBKo iipccTana^H na ynpiBWteaT h 3a- 
naA^«Tc 'lactH h wifl cetuc, jio«an> cc 
onBinanH CcayciKUJno a« iwIScwt c^t 
f&ojrra nopowMorr phmckht*? irbpeocB^mt* 
-i'n_- it . ; i 1 :.- 'ruua 11x1 Ha^ara^H pannHWH 
rtaua^iHnu, r^ary^iflti Hrtnuno tutacTta cw 
naji 3anajt Ako h na 3aiy0iMH ivwrrra 
Cfl i»a Saoim, Te Brf it^k ce rrapae/m a* 
yWA*T pun*rHKK irfepmjcBtmettumi, jioh^^cc 
«c BiorjiN new m kh darTOBiutBar, *« 
Tp5i<5Bn ,ia c^ npc^rw 6^aroCKAOHHoCT ki>m 
TtxHirK ocx^pfienif ^v^'tu^ Ho noneact 

pilMCKHTe ITtpBOCBCmeHmiH, CTOefiKK 9HCAHO 

c ll*n>p rbpxy CKa^iara wa hcthhckoto 
B*tymeHnc t eo «c MoraT a* wy ce udahm- 

US RftT, CVOpO T«, K&TO 8€ M^JUl 43 If) 

0CKxp6flT no jrpyr Ka<iuH, itpewefTBaT na- 
C/ejlWf<TC flpeBHH rpamniM, yxuuuttKauaT 
iipqwJierHMTC Ha anocrum^ecKaTa ica«Apfl 

■i ntartJvitnnav rto'TYti rMSi*ri<tt f^paoa >^ p*$- 

rn Bbpxy cbihtc ^AHHU^miuieNK AoApo- 
KUBnn u norjirnoRaTej^. Sae^Ho c twx 
tc 5arpa6naT Avptt npaBcrro, kocto anocTO- 

AMHeCKATS KfiTfJlpfl C HMA*a Bipxy CrTOKC- 

nerirre o6#racni, uo»cMe f&taoKjiaAu pa* 
no^ontCHH e^wao 50 am, h ro npciBTifumr 

HCCnpa**aJlnJ*> PbpXj KMKraitTMiKHlO^CKWH Kffoue?i h m r Kasa-i f nnezNa, ■) IttMnn IV roro b fiifCMO jio -'i-i m- ■ ;i - r AmtuoxhA- 
ckh: T He e cnpQB*WHBO OowHOTa mpKBa 
j|? « npoMCKM r OTJKa h* npQOMUUiU 
ceerCKH ny»w, m noflyqaBa no^CTK i 
jia nrwarff a^JI^hhh, kwto HMncpfiTopbT 
CMenie, se rpfififla jia fCHW^puiar aapwn 

:k:*ui+ nwTep«H - » HO 1 It It OM CC 
var/ia3ir,ianaT autre apewc, 8an(OTo oiohc- * cuatcrayain^ rip^n Fqnuen u* tfwnprfK- * Cf». fmvxMti I tp. j PL, LXVU. 251. 198 AJiJbtitiu* BJHk*1i©:«r*i* — A«JCTK»E bn6i*ffleirp jnfw Uwlfprum fvns pmtintJR frftltt et UHI- 
versa circa Danublum occupat &cqiteG«* 
ci prii:Ctpe$» quocT scrfi Piibrff>iunt apusluli* 
ca^ in dupluiu quodanmvodo rt secundum 
kgu resarctrant; nam cum tare dioacc- 
aeoi uairpaUt etfeiu sua, id etf imperii 
immlfl partem notestatis. aniiltuct. Veium 
tandtru gltaattfc volma omni[iotens Deus 
qui olim Alias Israel etian; post biyinla et 
quailriJigeiiU* annua ab atFligenthim prcfr 
surfs eripuit salubrtnujtt* doctriiiam cdo- 
cult las elisni rcgiones cum popnlo fix> 
ail rectum ttdd tramitcm aequanuiue iusli- 
lia* nwmam perduccnr iiispiravit icm nt 
morato p/indpJ Vulgaram per mcrita Petri, 
cuius inartodlus interventiaaem scbiapud 
Deuin adesse prccatin frt Ficyuc de iw- 
merosia ctuteis hcetfum triumphavit mitte- 
re Romamet a aede apcretolira faciei *t sa- 
nac traditions; potiuiar* ooram™. guoo 
pitut princepa noii sc«nis executor erhdt 
et mittens ad apostofiram sedm, oil Ac- 
cessor venter tunc papa egrcgiae sanctita- 
Uspfaesidebat NieoJaitset ncm solum dug- 
mata ofthodoxae fwfct veiwu etiam sanc- 
lae vitae <u=cipunan aU tra f qui** ct *d 
utrumque tdoneos instil uteres ocpeliit et 
accvpiL, PauhiitT vllicvt Hftpukwitwcm el 
FormoniiD Portueuhfciu saticlae t<mv*rsa- 
lipiiis antistites. Qui ad principem perve- 
ntentes tol*rr*jitf lam nemuraluium Vul^a- 
rutn patriate cuius supra partes fommp- 
moravhmis, pfrsErantef lenain cordium 
lingua* votnere piusciiidtitdo et Christum 
exttrpatls eftorura vepribnfe iu txiiuititiEii 
KMite planlando fluent 15*; ue accri baptism! 
ffeardo atquc impesitione manuum saiarum 
^upzi mplU fkitUuin ct Dt<*di**t* tempi* 

vel altaria incrtnrniura perfecliwiis per 
^uctum Spiritum invocaudo, dum aposto- 
liens ille pontifex et — ut ita dicatur — 
t«le*tt$ hoino at terrcafris angehih super 
stes habitus est, minime tessavenmt Ad 

cuitto i««trt*t*>Tifrtn wdotll Off! fitrOMia til 

Miccetfiur dut, sluae ac summae nagnltii 
dims praesul, itiedidhtus arhetastl et Ui bs 
CCneuimnflndis satanert 11011 cessaslL lr 
laiituiu anteiti pietaa creverot prinripis e) »aTOio B^w G-bflrapcKo iwewe WO W 
MXITBI r aeoacMa achhko t*CJio ^;yi«Ba. 
H TaKA, rpiiiip<«Te prajieTefH aaruauiar 
hfittSK jiBoAtfo w rKTJiacMi> aivcna rosa, 
kocto mhtvaT na miccTO^iisecKaTa «a- 
Tejipa, aamoro re aary6B3T saexwo e np«- 
uoru naji xarpaflenRff jHOUta »i cbo*o« 
dpaH, 7, e- lacr t»r awcrra «a^ tuden*- 
mat« ch Jii»p>KaBa. Ho Jiafl-certw uctKOr^* 
uihjit 6or t KoiiTo **Kor* t nofii c^eJi 430 
ro^wMH, nHWMM wiawi*aMT« CHnoae ot 
npmeci«HMflT3 Ha MMifTejtMTe nrMHay'tiu 
ma cnac«T<-Ji«OTO ytttM* ^tTiaeftKii « 
Aoueje h Te«i o6iiacT» r rexwHfl Hflpoa 1 
ju» itpaftanr m,Teini na r«pma H HO Ctipa- 
BeMnwaTa M5ip«a hs i^awnu, wwxMOonii 
cnoueBit ka &wr ftuirapf km KHflS nupaiH 3a- 
rayrirre na lauccro^l llerbp, ihcto nacrhn- 
Hw^ciftn npc^ 6ora xoft KttMvuw. KOrato 

ThpwecreyBW naji MHorodrToflntrie p^ahuh 
nparow* Aa n»iparn iipareuHUK d Phm ii 
jm roHC^a or fltiocro-TM^echaTa Kate^iia 
yteniftTU «a i»fpata w ha syipfiBOTO npciia- 
miip. Kffarw«tBaH>rf Knie,KaTuyc*pAenH.v 

TeHHimjioajiucTOflH*#eckaTa Kare^pa, micro 
na korto Toraaa ctOrii naniH5rr upewie- 
cToenKK. npecBeTHHT *iana Hmkcm^ noMCKa^ 
h iiwivNHji ut n^n ^^ fiMo sorNHTc iia tipa- 
Ri^rjTanFaTO Bfl[*L no h H9nxTCTB«* mciwt 
3KH&OT H JlOP« HUWOA«lrtH ?fl ^ft£TC r«SH 
Httua MfCTaTOiniR, iiHCHiiu Mae** IfaiyM*- 
cioi ii 4>opM03a llopivefeicii, wflrrannpiiH 
b cbctoto KpT*nterae. Te i4mc'jv.rHajiii np« 
KHA3a h oGnKa**j»H nwaTa fTpa«a aa cno- 
m^batbtc fruirapH, :« qwirro np«e^H cnu«e- 

naxixc no> r op^ t utii Mr nptt'TAPJUIH JT3 

pa*opa»*T e najieuTHBKO ha CMBOn BH- 
i»Ta iia ci^puaia, a* naca»/iftT n nymnre 
wa KOpara XpwTra, uiea «*io *»<>peBHT 
xpacrme Ha s^fijywneHHfTTK nt nomm 
c bojibt§ Ha catTUio Kpwu«i«e h Jift npw- 
^waaar qn«* CBeraa avji aawTiKa na 
run*puieHciBou\ xaio BK^aara^H pwrere 
cm whpxy rjTiwuTe na E3epHH7e « Bfcpxy 
nccneTctwre Ha Oua xpawue h cmiap», 
ao*aro ohsw annrrfuiHierifH Trhpiwcueuu* 
hwk de CmrTIHp ia^a iia ce ica«e ( se mc- 
Oecea n*K « aewew aurejr. Tm, /imrcyieii 
fctob narjie^HiiK^ ii^^ciwrrejj etc csaro 
u Ttrtpflc noma bunb^ chpatnao ce 
nocrapa na eT>piiHm cimoro h n* n[*- 
crua Aa ct rpKacHKi aa HswbptBnaHeTo ua 
r«*n Hema. 06aw (S^arosccnteTc Ha KMa^a 


Ait»(*nr*. GiftHf trier* rki* — Aiuruotl l-^k^i^^ aburdabat drto bcatum Petrum vcncratio- 
Itfs afftrtii, ut qitadain die numi propria 
capillot sues apjTehenderit et cortttuplan- 
fibu* i-- - -_. sre Kuu^iits ini^is nadiderit 
dlcens: H Omn« primttu et nmrti populi 
Vulgarum lenae cORDoscaiit ab hodieino 
(lit me servinn fore p*t IJeiim beat! Pet- 
ri eL ws vkaril\ Qua* Gieci cfe die In diem audienlets 
iiivkJutiL et tnntac gtoriae avidly ttt eum 
possml a Kontaiia «de avcitert, diven* 
rcqtilrttnl InRcnia, munera porf imincianu- 
meroaa rnittentes el scfMstica e( arguir*n- 
ta ereberrime proponentcs. At ilk ut co* 
luuifia uiuiusfl itrtmobi'is, donee eorundem 
Gfccorut: Iraude decipefeluj bcribtiiliutn 
ei alqm riircntiiim, quod de patri* :11a, 
vel uttura Romano an GDDdWDUPOlHwo 
fontilid sufxli debrar, inter vicaiios Ro- 
mance paliiarchaircjue Ignatium Corcstanli- 
f*>poli disceptattu luisset canonist ventfla- 
fa el ronvirtia Romanfe (feimtis sedhim 
loci servatoresiudicavtiint Vulgarum dine* 
ctsiti illi urbi fore suMricnElam, cul ante 
advectiira Vuluaniin sjfcdebotur; cum alfn 
sit fii mundania negotiis, *U* to eceles*a& 
tick dbpwitio iurK el gtiamvte tej^o ilia 
Grecia fuerit antra subdila, nullum lamen 
in ^ nbi ms vinrtfrarc tcRiUiin- poteranl, 
quam artitis oliu aiiii&am per tot tempofa 
[x I ii reclpcre ton valiiersnt — quatu- 
vis el priuaiiuao! Grec& luerat sirtxliia, tfrv 
mani banc posstdjase prtescanl nee [L Inn 
Greci ut supta inuttslratum «t temifese 
memorentur, nisi dum sceptris Romanic™ 
polbeutur. Quamquam etaiiinic (jred pre- 
cipes rejiiuiii, quantum nd rem publftam 
attinet, dominatf ahtL uou tsmen praeludi- 
irate i*ossunt Ddeccieaiaehiri, quae, <jiun- 
tumHber illi cum diveisifi nationibus con- 
Hictautes tivt vfcil sive victors extitfrlnt, 
r.on novi! nisi karitalem d pacem, Uixle 
i;nidani magistrocum eius exclamat: ,Si 
qub vtdetur cunlenliosuE esae, nos talem 
consuentdineTr non iMbemus tveqa^ ecde- 
sia Dei*. Licet hoc ipaiir. si led aervato* 
fes Orl^ntis decrcverint t itullit ccttis ijto- 
betui bUUettL Quumrls cnim Komaui loci 
acrvatores el Vufearuiu uib*t mm impera 1 U Kop. i . l& B3« n^JKDua Mhoro c ^ywrTno Hfl nowir 
iciiM 6aaweHH» llCHft, »ir e*nH A«« ^">- 
ittwj cm coflcTWHtiTe en putt roriiTe cm 
h npeji nor^ejia ba im:h»,kh ce ut>bep*ui Ha 

[■nsr- .ii" np3TtHHL;l4, KA.^i^f-hi- : 9 BcHHKH 

fiOflflpH H BCHtJKLt Hap^^H hti <Vt,ua|XK3Ta 
new* nfl ^vaflT, >ic m AHer, cjt^ji 6ora t 
me 6^ja uivia Ha djiawtmia IleTtp a 
HO tieronHff nnwrrTHMK*. 

OyiuaflKH ii3 jten a jen Tuna, r^puirre 
^aanwnjiT h. *aiuin sa raKa«a cw^ rnp- 
riTP ()a:knH<)f;p nrrpnrTx, aa na woraT ^a 
ro otiuiwht ut pHMCKaia KaRDpa* waro 
My iiarpauiar Henpetttmaio wHoro<ipoflHu 
AapoBe it aiy rtpeACTCBHT TiTbpne 'lerro 

ro^HnrqtCKH flrv.VM-.i'ii. A TOM "i i.i- 

HaJi waio uvllcku/icOhm cn^O, jictcaro [Hftfl- 
noc^c] 6mji n-i.i:n/t " ot n>puHTe, kcxito mj 

I3HUieV3H n rftfHTp^HH, (If n KOHfTBMTnHOJKWl 

e 6h^ nwmurHaT KaHOHK«cwi CMP yewjiy 

fltMCh'HTC MHKapnH K HftTpHapX M)H?Tllft3S 

TH3M npaua naaw r« 7prt5na aa cc n<vpni- 
mtBM ha p^Mfxmi tutu Ha Koucraimiiioncw- 
ck™ m^pBucneuteBHic — h hh rjteA Karo 
puMCKhTc npareHHUH 6r^h fBewtu^ wecTO- 

6flK)CTHTVriTTC U8 KJTO*1HHTC KflTCJipn OTCli- 
/ tlUK | ne &bJlW.\)CKHHT AUt>U«B UlC TpflCfiG 

jia frh^e noiWHReH na raw rpaji, kOMyro 
ce no^HHHHUU npeiLH HAMiiem Ha <h>n< 
rapKie. rioHC^e npafiwarv iftuiuwenHe i^h 
ctNrrcKHTc patioTH e ewfr, n npM in»ncon- 
hhtc Apyro, Bupekti *«? iasn ctpana e 
6»i^a :-:u;i4HLtiift ll-j-lsm. v.i rKpitn*re t re 
see atac hc ax»ftaxa ^mjhhu as BMyvi 
da tetSe cit npabo r ne^ irirro 6sia Ha- 
ryrwJiH HPicora bbb aoftna w ripea TUtKUiia 
i rijui : ttc .'-■.- ** ra cm a Kb^e^pHar c 
OpMUK* MBKap H>( BCHO, <■? p«Uil«H11 
ca fl fura^ejiH, lytjiu ia0 e 6ana iiojish* 
h«hb na n.famre t h aa ne re rnoweKaaa, 
hAKTO ce i.! '.- ; ?n no-rupe, <je -jl. Ca t 
B^aAtviH, oceeH Aoxaro ca njrajieflH pnv- 
cioifl cKMiirhfi Ako h Aa ca 6«^h rocno- 
Mp« aa n;-m oftnacf, aokojikoto toe^ ce 
OTHacH ao AT>pHta«ffra t oce nat: rpuiKMte 
imnepaTopH ne worax jia peujaaar aa 
upewm> in GuwHPTa r^PKna, kohto no 

3HSBa CawO .I ■' i ?.f.i H H |' t ilOKaTO TC, 

wmeftim uoftm c pumt Hapojii, ca 
OiteaAH i»6c^eHH hjjk iiu6eAHTcm» + 3o- 
tuiki eiiwu or »ePn«Te y^Hrenw ce npo* 
■wKaa: pAKO PHKofl nraeaXPA *: c CBBJe 

me, hmto line, airro i- .]•( ,i 6owhji umi 

Tam>8 ofiHsafl* 11 . Bw* naK nr i-hv£kfm ch- 

rypNH jic«a»wtcTi» w ce nuTB^pw^aaa 
M/ih icrpcutnTC McrTof>jiii>CTtiTej« cm pe- 

IflH/iH OUIOTO TOaa HeiUO, ^WapptlUCKHTC 

MCC7o6AHJCTH-remi h fr^nrafv^^^ upaie- Art*iudti tUbllcillitcjiriiii — AHirtar** fcafaMrffi.-fcjp tore $eu patriarchs neoion et Orientis loci 
scrvatoribttP ronve :.' f n \ bin tairitn Lunni- 
btis in uno ion! lav i posttis nnlli de (oris 
ventenH patehat adltits, nrsJ cui vel Impe- 
ralor vel patriarcha forsitan pe/rnisisseL 
Citdc bcluni rat, iri qukqiiul Koniari «s- 
setetent, nee Offentis loci servatores nee 
Vulgaris intcll^erent et ii.imis qiucquid 
orientates direrent, lire Romanl ]<vt aefva- 
loies nee Vulgaimii mi**i cognoscerent, 
dutn videlicet niilltis adeaset nisi urns inr 
ptralorts interpret qui nee Roiiiaiioruiii 
i»ec oiieulalium tori w;vatonim voces ali- 
let audetat edere, rial ut torn imperator 
ad aibvemonem Vulgarian imperarat, ex- 
cepto quod datum *st missus Vnlgarum 
quoddam rcriptum Greets verbis et lltttris 
cjcarattim, continents quasi loci servjitores 
Ortenris Infer loci arrvatoroR Romatiocv ct 
patriarchal Ignathtm arbitres existenles 
iudicavcrinl Vtilgamm patriam, quae in 
Hyllirico constitute est, dioecesi Constant!* 
uopolitniiac subtciendtim, cum ab dim in 
utraquc Hcpiro Dardania Daria Thessatia 
et ceterit in i ■■ I in ( ' ■■"■ pruvimiis scin* 
per wdis apoatdicae dfrposllfo facta cla- 
feat, sicut diver&e hislofiae vel pontificum 
Itomanornm a Itemam papa per casdem 
provincial mi&ae tesiantur tpistolae, ct 
has Orecorum principe^ sda vi Inventions 
sibi Cnnntantinopolitanis pmr^uHliti±> causa 
dtuiitaxat t;nam supefiiG annolavimus, ex* 
twtfls aD apoetdica «de fubegerint. Su- 
per quibtfc itcipfcudis idcu apostcjica se- 
dtf toIIotti repperitur feckse querellam, 
quoniam mra lis, utpraedklum ee^saepe 
■temocati Vtilgaunn natio adit et sibi Jure 
pote^talls omnia vint!fr*t. At 11N reltglo 
■ .<Ml j'l.f'. . 'u el 'in. ■:...«. . las wdi i'i' 
priac refcrraatur. Haec cum l^oiiiatii et I i- 
sni:ilia loci suvatoievttirrwiafiin Oiecoiuin 
Uv ;ititi!^> advertenlefc a$$ereiefll, etiam tuor 
profweuti sunt riiccutcn: ,Oinnibti» liquet 
ne<jue jios neqiic loci servatores orierta- 
lium sedinm causa v inallr an<ln mm qusrtim- 
libtl dJutctt<ou v«uitiaU Ctti*tantfropo h^hh fitk ct fifixa cpenwajut r wune- 
pBT€M c iiarpnapxa h c nyro»JHMTe Mecio- 
fwiiocTirrejiH, rii* riaK, cjiej xaio ffawa 
nocra&e«M b e^na n&n» i*axara we ce ot- 
eapAii^ aa u«koix\ Knfiro MAWtn* OTniti?, 
ocpck m Tom, Kouyro ucace 6n wurveps- 
TOpxi wiw narpnapxi-T uoaiwuiBauie. Ho 

TU3H MAMHH Ce UOttVMIIAO TSKa, -1C KaKPOTO 

tp^p^cjih ptiM'HuuTc. ue to pjmCijpaiiu 

NHTC H»TO*lKHTe weCT06jlk>CTfrTC^H t HMTO 

rtlJTTrtpWTT, a OT AP>1^ iTpSHa HHTO pHM- 

CKKTC MetTOOflKlCTHTe^Mj HHTO frtorapCKHTf 
ITp^TCttHllH pBXfripn,™ TOOC!, KOfTO RMeUH 

rcTOTiiirre JMetroGwocrHrejiHj, rtfl naro 
Me npHC-bCTBy»aji hhkcA ^pyr Tt[VRo;ia« 
ocrph HMnepntopTKUBT, kcAtO hc rbceeji no 
4pyr ha'iHH ^a npe/iaBa ffpafTt m f*w- 
ckptt i' nnrcwuTr M^TOA»^CTHTe^H newt? 
Tdha. KaKTO CSn^i se^e sano&gu;! nMi»ep»- 
top^t sa unjjiiinafiainrt hb Gh&tkpHTt. 
Ocbch Toaa Ma Ch-TraptuhTe npareaiiuM 
Chmj iipc^ueHo h^k»mk» aucmc^ HanMcaHO 
c rfruptu J)W1 h 0yKBH» b kocto re leaa- 
Dd^d ^e ii3Tt»*iiiHTe «*»€i4Aifc>rriiTeJi**( Cu- 
j&khH nocpej»»iitt ft#e*kjiy pnrucKHTe vecro- 
SttOCfttltXH h uaTpttapx Jlruariifl, y«c &i/ih 
pem»uH rrpaHara wa 6wirapwrc T KOftro ct 
HSMitpa u HflHptjK, jia ce uuAHUHflBa Ma 

KOHCiaHTHUOnOTJCKHft .anOiLPA, MAicap M JW 

c rcho, Hf or rtapo npcMC a ^bdtb Eitupa, 
JlapiiaHHo, JlaKiift, Tecaawp h a ocraMaiTKre 
npopttHiiHH, pa^nojiowewM o l^inpHK, nn 
ce e paauoiwM^a^a aucKionH^wChaTa Kareji- 

p3. k^IO CtmAeTr/lCTnyBRT pa3"TB«lHlfTe 
HCTCpMR 11 TlHCMaTa Hfl pMMCkHT* jTItpBOCBe- 

uteuMiiH, H^nprirrHK oi nana xl^Mflc no r*>- 
uiMTe npomHiiHH, H Mflwap ipHKHIt wia- 
jer&iu ua ih 6him HjxpMna/M or ano- 
CTO.nwecK*ra Kaiejipa h as rw 6mh noil- 
un ;vm raMO r nnnQp Karo CtU rvjuaiajiH 
KOHcraKTttHOExuiCKHTe npeACTonTejiK no 
np«sHii8 Di>c<Sine. KOflTO 0T6ejinaflx«e no- 
rope. 3nac te, cmj anocro«ii*JcCM<T* KaTc;ina 
He e ManpffnHAa wnrfthBD on/iaKsane 3a 
TflxHoro irLaopiuiaiie soroba, ^auioro, Kaicro 
ce Ka» no*iianpWi "iccto cnoweHflBaHBHT 
fri^rapcKH iiapo^ CKOpo ni nanaffvaj if 
ch lyiicagiMi hch^jko c npaaoro Ha cuaaia. 
A icoraro re Rp^nia mipaTfl, ncjtnoni cc 
frbarnmcaii&a h npaaoro 8i>pxy AHCueaa 
na c^CTwcnara My Kai^^pa, Koran pun- 
ttcHtc Mecro6/nocTBT<yw t c^opr«fiKH pnnK 

H3 i-:i : ^. K .-.nt- J _.i: B ■" « StpTM Tt»M 

H TeH nOAODHH MClLia, Te npOflt^>KHJIH 

/ta rorV'pnT n c^cjuoro: v Ha bCiHKii e 
KdsecTHo, ^ie hkto hm*. hmto wecTO&aio- 

C7MT^JlHTe Hfl HftTfTOHRrP KATejipa CW 

DDBHKUU aa Ao^iiew b KoacraartiiioJKin, AmFUttus BlMiottkcartts — Ao&cracrt EjHfoHCKiuf} 201 Hm (nviiatrtf, i^ed controvert m» pro qua 
dj ■ '.'Utr da trl dilfuifciKU vrl a jiis impera- 
tnribuA expefiti vel apfacsiiHbiisnoj'tristfes- 
linati stimuli* Deo auetor* sane dissolvimus 
et propria singiili subscript tone stgnavtraus. 
Super dii>ere«i aulem Hylliriri. quam tieclra 
apo&H>Lfca iuic pnsco et iiipiae&eutiatm*! 
em a poascssoribus dus rcddfto nunc 
<jiueta ictetitiocie poMtfdet et regulariter 
attmr, eadem principalis sedes neque pin. 
sata tsl rieque, ut pro ea mitleret alter* 
eandtlffl, iillo nwdo provocala Scd fttque 
ws per tut a ailvocatorran . .1 : : .. tcrum 
eius assumimus nequ*, quid ilia, si adessvt, 
rfspnnrtere* oMectto affnosHmus*, qulpp* 
qui nihil hincabea bnnaiidalisacceplmusac 
ptt hoc disctptare non iuasi quicrjiiAtti ncm 
po^itrue. Veruw iiec lyci seivatores Orreii- 
tifl nirtimin v personam assiimpturos In 
coiiUortrsHs* in quibus ab utracjuc nun 
sunt parte indicts appellafi vel clecti, con- 
tdinu£, praeeertim cum apostolus pcrhi 
beat: „Mediatoi* iiiquieiib „umus non est* 
ft sacri cannnes nor qiiormrtiinqiie, s#d 
delictum iudicum sentential!! niiniuie sper- 
r ■■ ■ -nr i et quidam probsbiUuin 

pottuui dkal: Justus mediator nun est, 
qui sic imam partem audit, ut alteri parti 
nihil rtttrveK Hacc itaqnt fllxhrtis inienlos redder* 
studiosos cimiites. ne fori* proctt^n Kflfr 
ports qnicquam rle suNrienda Constantino* 
pulitanat dtoccd Vulgaium terra <tafutum 
vet diffinilum ab universal! tt oclats pu- 
Ittw syuodo vel actionnm Alius rodiri n 
Grecis hmc ali^ttid adiri praeaiunatur* Nam 
laiutliaiis cal illfc fsfa praefliimprin ei sir 

Cris quoiammodo atubitluiiis indicium, 
idem in secunda synodo contra statu- 
ta inagnae Nicfcnae synod! et franc toriim 
decreta pmstfam KuuiaiMum Alexandn- 
nac privilcgta srrtifl Constantonopohtano isa Rfl npc.i«RflR3M** npflpfl m.pxy k«-oh 
ahcw-h* hu M»f? c Oowmi rafl<m Atfict- 

RHTCJTHO pflSpMUIlKUe H nOOT/iefHO CM 

COOCTHGHW* CH HO^lUIC nojuihcaXMB CDOfN 1 , 
sa pasrjje*;ju*KCTO n itpmcjiiOMBaiieTC Ma 
koAto rwf iKmiiKaim or fljw.rfRorT»mi«T 
HMnepAiop hah iwt ttajna^enn or h&uhtc 
npejiCToartna A fia awonc^a Htibphh, kowto 
aiwxxwmi^cicaTa KaKjipa cero ctiokoBho 
p^axee w re IKUQJPU ot nrrn r;.- -i-t- ■ 
cnopeji jpeeHOK npaooi kocto h e tn>p- 
Mfiro noHacTOHtueM 01 hciorhh- npMfOta- 
TtyiK, CbtltaTS TC3H m»pxcvBHa ttrcnM hh70 

a ''H ■ ' ■ '"-ni'.n.i HHTO e filWIO IIO HHWK'ib 

HOTRH npenKSPHicaHa jia ttBnpatH itpare^iiitf. 
ifl iia cnopflT aa Hera Ho i;m mrro bih- 
t*»uc poirm-a ha ntfriH »uiUTKHmi n 3a* 
crtnaituii, huto aita<« kbkikj 6h otto- 
n^p«jir ha yaptLHTe, aico npMcbcrsy- 

bailK. Tlifl KaTO HH** Hf CMP nOJJVtllJM Htt- 

Kaicno lOjrHvmjiiiHC b io»a CTHouitHm h 
OOcn Sea 36nohca re mowcm .w pe" 11 ^ 
s*aw* t aaiKBpTOHjn B. O0o i ic iihc cmc yor 
ppH«, *ie n MnrnUHUT^ uecroA;»K>CTHTe^« 
He uit Dc^Mar po/mrn ita n»uiH r rnnpept?, 
b komic Te hc ca oiipc^vjechii h HaCpahit 

^ttC^/tHH OTJ|BrTeCTpaHH t ocorteHo KOrSTO^ 

AiioftfpfrwT aaOpaitftBa, ksto Haavit 1 : »[]o 
rpe^niTK wewjiy ^,ihh |*io8CkJ Hawa*, h 
ctfCTHre KahUHH ynaT jta re yi«waiui p? 
iiTettoero hc aa Kufl jia c, 2 Ha Hdtf|ahH 
mum, a it eaiHH or ao6pm:e otiw wafca: 

r He C CJjpaB€JWMD rKKpejtHHK T09ll t KOfrTC 

HKB cnyiiia elwl rxpaHa, »ie He ^ana^a^ 
iia Apyrara hhuio*. 

II xana, HHC KasaXMCt Kt tc FDBppajm 

uuitnaTiynK) ? CTflpATe^ffO m rpnw^Hno, sa 
iia ae « noMHcviu wyiaflnu C Te i *euHc aa 
Dpe«*n\ « OcMMar acejieMCKH rhfjop e 
nocTawiiuui hjiu peujH/i aeuj'j ja noiiSHHfl 
nanc na flTvirapcKara sav na KottCTan* 

THKOflQJlCKHfl AHOU4T3, II 38 M llC « n|>Cfl- 
!HVMUKH h H$ CW^ tOBa rkpUBTft A06»BflT 

nemo mM nporoKOJ!HT<* Ha aacpjiaHHara 
Ha c«t6opa. JbdCTKna ra^M cuevjucr hm e 
ciofcTBCBa w c de-ier - vi nro6iit*hCfte>4aTa 
hm auCuLLun. ToKfl* 11a Btophu ci,6o^ 
itanpcirM norTAHOfuieHHwra «a bt/imkhh Hh- 
KtficKH ci^fkip* h irbnpeicM pemeHHrra 

Ha CBC1HTC pUMOCH ri^aCTOflTCJlH TC 

QJXKmpmtH np«e«iJierHBTe na ajicKcan* 
;i|>HlctiaT3 KarcAp« i^pxy Koucratrrn 
ifnnojirkim n^paocaeii^eKHK. *V tvdc nva * tb tvkftt ap^j W»i70 i. iunL»im acrm iK^n^rraaiT nt^teii ycrtex: Cvija npw-ia fT^i<*r.t*rH 

■ tft^Bin ivoi rvrit n/mp Awi ^:-*»h h JiipnrpM r^ej 381 (- * r -....- tt<kr> Cm 

tULtati it Hi an t ;*j vitu ^2& r 202 AnstEfttt? HJfcHfttooariiS Attnr-T*c**A E*f*v*iTw**\t contulere ponttficL lit quaedaro penes iiloa 

re . ej s if in capitula reeulanirc* uuac Mi 
quidem iertiae ditunt existere synodl, cum 

aptid Latinos nee m vetustisaimis iiiveiiian- 
tur editicribu^ In quart** quoque synodi 
qiiifcusdam codicrbus quoddatu de privile 
giis Constantincpoleos ostcndunt capitu- 
luin, quod inter cauonet eiustiem SYUodi 
ab umvefsa ecclfsia veneiatos ncc Ijitini- 
tas rite alia lingua sub aule reciptre COtn- 
probatur. Qucdque licet ab Anatolio et 
impcratore vet fauloribu* eorum post oii> 
ija tfeala pynodi et protatos fcanones in 
absentia Koiraiiofuju loci aervaturum clam 
depromptum eastllerit, mox tameu ibi ipaitm 
ab tiaitera loci servatoribus ert rcpubu 
et a acdft apostolic*, qua* ut eadem syno- 
dus fieri sola decrevit solaque ins habutt 
cos recfpicndi, qnos synodic a dec ret a per- 
tuleraut, ikki solum nvn Admittf, vernm 
eilam rontlnua result i^moaijue AuaLoltus 

vel imptralor, quia ut Hrmarctur a sede 
■ pttStolli . CU) tunc ir:^nns praesidebat 
Leo, impetrare non pottul, in eras podium 
potentate confcssns est Nlhilominus ft aJfc 
otfendunt regutaruw iiumerota et pracsump- 
iKfM* ?*ifc tutuiiulti jTtoeae (rBctinoni t&tw 
omnia vakle conlrana, quae a sexta (also 
ptrhibent synodo pfomulgnta, cum <*xta 
synodus uullam perluleril praetei lidei re- 
gulam. Sea quas fins asseverant reputes, 
loupe post hextam synodum ab ipsfc con- 
stat CM penes se privatimqite depromp 
Us. Porro in^septiuiae synodi cudife, quia 
saene contra kanones Oinstanlittopoij ex 
neophytisantislites provehunhir et eo tem- 
pore Tora^ius ex laieis patrfareha iueial 
ordinalus, ila enstewn bealat recordatkv 
nis papac Hadrian txlstimant Iranscribtn- 
dam, ul nihil in ta t?x his, quae ad pree- 
dktum praemlem vel contra neophylos idem 
sanclissurius pcnlilex axripserat* vel 5Cftp- 
tum vd trarslatum Grece tepncriabir Sic 
Whir, no (iieci stccepta otcaaone celebfa- iiPKoii r/FBBii or npaBKjTa, kohto tc was- 
iwr ye oa or Tn^rwo riAipi, m^u->(> 
y /larHHiiHTC aa -THnrieT u b iiaft-TTapHTr 

HajWFHJI. To ItOCOUBAT H 8 HRKQCl UpOTO- 

kqm rta 4eTetpjn>i cbtiufi* HJOuUM rJUBB 
30 npHUHJlervHTe Ha KowCTariTHHorwm, ko*ito 
Hum whbcIuWi hhth iipyr esHK noil 
c*tlhiic70 ct (Vfcivtai-fma »fi RjnmHH vexn> 
rwwwraHnir ot muia-ra ubpKaa kjiiohm ua 
Cbmnff cbdop*. MaKap tish rjiana m p 
6»tna rafliio irhHHHeita or Awaroaiifi* u hw- 
iiepaTojja' 1 it or veCTHie nofipoweraTf^i a 
OTC-hCnweTo h^ pHMCKirre MecToCnocTuxe* 
jm r.ie/i bc«»ikk At^a Ma Cb6opa * cawa 
uittiewaHtiu ha KHhuuure, ace raw ta p 

fklKA Tflbi hr;irta[-i <,n ■jtifi-V-ietid OI ^hUlHTC 

MeCTo6jiK>ciHTe/Tn h ot auocTOjiH*#ecKaTa 

KBTejLpa. kohto t*e cawo Me x nunycHina. 

no h nocTOfHw if e orxm-pjiff/ia! hkoaio 

eA«HCT««3 « pcmiwia ^a frb^e cbhk3h ci»- 
iitHHT n,oop ii cjunicrncim c »twaj!fl nparw»ro 

^a npnene naiiowHTe, kohto ca 6hjih npeji* 

TOweuii etc ci*CopHi?rt pfUKflROi llowwe 

AHajcumft h KunepaiopfcT He mowcjih 

aa iiocrnriEaT rooa m ce nonfrpAH or 

ai»cia»i*#echaTa KaTCApa,Ko»TO TOi«*a ce 

vh&jimwBZifla ot Be^nKHflJh>B* t Tei:pHWajin 

fnoToanHfnwwj.w p RMpftfta mrarr. tti>npPKit 

TOBa Te nocousaT v npyru uHorofipoHiiH 

H JOCTaTTi^HO ^jrfc3KH TJiaBK OT llpa&tf/TaTa, 

oovra icmm td^pm Mworo npowMp*- 

larnw wa crapata Tpajrni;nv, kowto Tr 4*^- 
uiudo npcjiCTflBffT, sc cc DUN OJtoOpcriF 
OTllkrfMfici»6op 1 l MflKflp HlfCTuar ci*6op 

;ia lie v :;i... s . ■ _ = : l . i : l= _ j I'.lh: oenru 
npafiMJioro aa Bftp-ara. Ho maernio e, m 
npaBiwan, aa kohto le tbi-pjirt. «« ca us 

TTOM (CbAop], ca 6l»J!N C%4flMCHH OT r;U!M rr 

tnx y tkx h DO sacreii iiamtu cjreji tfffCTMn 
ci»6op. Ilocnf, nOHcweR KmrcTaHTUHnficui 4 
*ecTo> HfcnpeKH KaHoawTe. ce H3j»4raT aa 

TTpejVCTOflTP^ft lOpa OT HOBOriOKp'KCTCHtrrt 

u uo Tosa epewc Tapac«fi° 6wi Ha^naitH 

OT WHpJttHH 3a fiaTpMOpX, Tt CWflTiT, *ie 

hhCmviv iv u4Jn^fiviiAi'^j nun nmm A/ipmji 

TpflOfla .aa Cc npcriHiiie b npoTCKoJTHTe na 
CeA*n* ci>Cop u raica^ *« e aero Afl lie cc 
HflvcpH npemcano h-th npeeexno «« 

rji^UKH nHUlO W TUBa, KOCTO CblUKHT 

c&etefliiiH ubpflCCueiitcitttK t tdjca.1 " ■ rmv 

MCnoTilrt npCACTOIrrCd »J OHT*1d ItODV 

itOKpbCTeiiKie* nponee nauecTHo e, >jc 
rbpurre fipH y^.o6CM ciyvafi Ha rhpjKeci- aps («9— 1WK * Hwepamp Miptfuiii (450- 4A7J « /Ua, rnwc»:n tuna (440— a&fy ? llfeciKMi 
mtieuCTii ci*cp cranw a ItfpivpAA i^cd W $[ r. - Ik UtDaMnogi ciGop m (B2x»tm+*« 
Xmrflpxu*. * Uaptvpagn iuv|Mpx pM—Wt> » Aupian I (712 -7$a » CtnMKpT BCtftmai AtUlIaifat ttr" 1 Mi iVnr IE _ A— fTTMnft H-t^NkLCi* — r ma (crura universalhim corrilfcifum frequenter 
egiss* rbrarunl d nunc miciuendo. nunc 
a&lendo vd inulaudo. nunc in absentia so- 
cforura ntnr In abstor-dito aiigujunini, 
nunc extra synodum, nunc post synodum 
asdiHa etia imiiio fraud* ramnuiilbua sarc- 
taAuibus abutunturet ad aiot lihHusroiKta, 
quae ribi vim hiei jiri, etiani viotenler inflet- 
hint. Itaque quicqufcl in Latino flrtionumoc- 
lava* synod! todtfe feppentur, ab oumi est 

fneo faLiiUl.f ^AtifliiruiL- QukquiU TOU am* 

piub sivc dc diofrcesi Vulganta sue aliun 
de in Greco eiusdem nynorii fodirt for*i* 
Ian invtnlehir, tolum *sl mendodi veneris 
urfecluiiL Dpniqite disteptatio, quant eoiaui 
imppfAtore vtcarib tt Vulgar ibiiR tantuir. 
super Vulenrum tr rra * pra Iuis« riymJi- 
cavirous actani, post synodum corairmataTn 
caiKKtHque in viginti prolatos *t septal, 
tanttirc capitulis at(;ue termimun fidei de- 
pjoinptum et omnia hacc in quinqne rodi 
<-ibu* scrJpta slve *romparr* et cranium 

d«s plnmbea bulla munitos ctqnt trnriL 
laiuti loci jservatoribus iradilus patriarchs- 
Hbiis ndfcui ddeiendos effecta «al. n c 
*rgo Grecorum suatim astutio, quin points 
doludlfLs eliair circa pfaesentem synodum 

StttiOaL Cetera bene tiovi, qmjO iu*ia 
prove rbiator em huska iactetui rete ante 
oculos pennatorum. Unde quiaquis sainen- 
ttae ac prudcttiiae pennts ad alta iretuttv 
Hir, umnia iruiblfflrum tmisripubi, quae a 
Giecis to InHmfc lerxii poterunl, alio con- 
tcmplationis sdlu lianmndet* Divinttas apostolalum vutfram per mitl- 
tos annua GtrviK diRnetur. dowine bfliflft- 
«me jm. (MOH Kp. VTI, p 41 1,^15,. h-?hh uctJWHfKn rUMp* ca dOdVlBMH 
* fW ^^ « •* nopajm cooeTO jiyicaiicTeo, 

AOpI KUBdplTlK> t ^nOyTTOTprftflRAT C oCuiHTt 
nftOaiKW«HMit H ^opij ^pt3K0 npOMCHKT 

"^ cBoe JKeneHHeBtH-tKo^Kaiciioio Hawepnx 
aa TOfipt*, icato iy c^Kpaiqar^T. tj aofiaBPT 
»av arxiMthflT, nowrKOra e OTC-bcrant iia 

rbtnSHHti^ nw«KCca b CKpHT XTWI, DOHA* 

rora H*Bbn CL(5npa - noHPKOra cmji .rbOopa, 
f rarca. aowKo, kcctu ct uaMura B ^a- 
7hhc*hb koawc «a 3ace/ieiiHafa hu Ochha 
c-bCop^ e ™h»ho ox bcckh Ge^er ua ho- 
Mawa- A KaK&oio cflyvaftHo ce namcpai -j 
rjcee^ b rpWWRfl «oa€KC H6 Cbnw* Ob- 
Cop mho 3a 6-h^rapcKnw amour, fluxi sa 

J3pyiO t SiH'iHO C OfieTH^HO C OTpt>3aT3 HA 

jTbHceia. HnS-notTir poMciCBUiefo, 31 kccto 
rfcKyyHAMe no-rope, so c rmOTCK/io a nr» 

rWfftlfeTO H3 MMnepaiQpa. DHt^flpHHTt tl 

OKirapurc rauo sa frKTraptK^Ta a^MJi^ c 
CfaMfl/io cjic^ npnium:ssflHC7f. na n*6opa 
h cmji H3-TaraHeto na KaKuninv caMO B 
^/ rjiaou, c/i«a BBMB-flneTQ 10 onpewjic- 
HHe-jv Ha uflpoTfiH net ^anHraaHero hxu 
twccTBaHeTo Ha wuwo ro&a » nerre ko- 
ntKca 1 h ocpeiWBawerc hm c nojrmrnre 
na DCH4KH, a h fjieji nptnaiwh^o »a ca- 
mm KOflScciV rna6«HH C wc«hh iwsotiu 
nooT^emo i- McctctviKiCTHTe/iHTe, ^a &a 
ib DTuecat h? naTpmip^j e tK*iTe Kaicapn, 
M riift, sa a» H nor.TF*rn rrn^iKOto 
jivk&bcim M^n no^KOpo Koaapcryo H dxd 
Dpuka c *acr<jfliUHn rbrtop no trkuckw, 
MtKa oTjie jiociaThMHo Kft33Ho-ix> or wen 
c uur ^a npHnOMHff. Bnpo'ttM a.-t A»6pe 
3iwi t w rnopeji npwrienMcart^i e Hanpaaoo 
JLH cc nocraHfl Mpe>na iipea o-ht^ via nep- 
Harmed 3aToea rc^kii, Kofito ce najinra 
b»b BH^nifuTt u Kptt/:ara na wiiflpccrTa w 

PBBnjtinMUl^ C »KOMIR ChOK 111 UCTUHH 

rjcnnvi tue iipecKWH bchhkh Kfiruuu ha 
:iacait& a ko«to Morar a* c* riocratuJT or 

rbptWl** H >-,'-n: niH 

IJeica CoHceCTROTc, Ojra»ceHeftuJM rotuo- 
^mhc nana, >thxtoh h aana&i sa btooto 
ronHHn paiirtro arHxiuncrao* copum ^{^CmtmmUui »j<*aoriraaa Kontrifi!!! 

t auosoprii *hjioco4|i 

f«?l£ 59*5 SS** G »deiico eg- ^afracMfl, cpeW« h H M oc?«r tiafl- 

tcgio cp,^opo toastaste neater et 3L c«Hpe« CiAwoiImp na iwnS*™^. 

_ cc biojh aa fw?nHoro cnacaaw iia coenta 204 AratcatJa* BtUlothecafcs - AaacmcuA I>wfapOT\.*tp wuus apostolicse sedk biblwUjecarlus de- 
vohssimus perbemnem orat salutem. 

Qutu caurUtas tuu, rctcxiindc paler. 
aaneUe Vcliterncnsi praeest eeclesiae, ubi 
HL'ilicet Jifatt GiotmnHs sntiquitus InsHgn 
huuur ciuji Celebris c&ciuoiiac UEulu coin- 
- if- .^im, ■■ ■ ■;" ■:■: itnrwta est adipsius*^ 
verenUarasubUruus txcolcnduiact vilaeme- 
rtttuti ad imiltfWbm itmtalionefii e*telkufius 
piaedlcanduiiL Neque enlm aliuiHte sanctus 
corajn deo el homiiitbus <:omprobatb, nisi 
(juie cum spirit u tryo hjmrvr*, quae sancra 
sunt, pin studio ronsectaris. Ilinr eiusdem 
ssnctimarlynf inuHa rcpertascura reliquias 
apurt esnclein ecclesiam, cui praees, in 
tempto noiiiinis eius lotaalt- Mine mrSus 
oraUffiom tlouuujj Runw mlraf putrritti- 
ditris aedtficasti, htrtc toluol cquieata pos- 
seffiniii* taae iMtrinwtihtm fpsi brato Cle- 
ment! ac pa cum domino Deo salubritu 
dctfltastl Hinc cttara vim perilissimo lo- 
harinj, dlgro Chrieti kvitae, scribendae cius 
vit*e actus el passtouct historian) ex di- 
versorum colligere Latinorum voluminous 
instithlL Ad exlrenrnm Itfnc quoque mfhl 
tfuguo ut 51 qua dc ipso npud Grecos tit* 
veiriSsem Latin&t tmderem linguae, sacpe. 
Mungeie voluisti. Cuius namruro cum re- 
ium geatarum monumeniura iom Latin us 
habeat stilus, ilia tantura occmruut adhuc 
Romano transferenda sermon!, quae Cbn- 
slantirus 'Oiessalouiceii&fc (rthDusopliuu vb 
npo$tr>Hcar vitoe, super cjusdem rctiquiaruni 
beati CleuMilifc invcutiune paulo ante dc 
Hfripsit Vcnimi|iiia reliqufarmji Kiiins in- 
vention is fecimus nertionem, I ice I idem 
sapient i&iiuus vix Ucito ixituine suo iu 
storiolii 5ua quaHter acta Mt slncltm com- 
ineujoiet. c%a tamen quae hire Ipse his 
verbis euairaje sulilus «at compendio 
peiitlam a) apte tffcB fr\tfj man — wmtte tfwjtar; *j*< h Ctaaaieu copa^B aacjiyniTC ch t/siueH 
chmckoh layjieptx 1 . 

IloiieiKC TBOC CBCTinUTCTRA, TIOCTO* 

■intuHoreu, ntCAW caeiara i;i>pKsa wa 
qv. RrjiPTpx, in,jcfT0» mciO e rvcctito, 
cme or upewio epe«« ce oixiava ueoG^Kuu- 

Kna no*iui ita 6^a>neHF4N KlKueHT' M cc 
npoc^iBH ucroBflTfl cjraBiia na«r, raoe 
CBenfTe/icrw c^iwre** tipaiwAiw e pemiM 
ODH no-rtipwecTWHo jie ^ecTByw aero- 
boio ncwHTaHe m ome ja>m>3aKUieHu jia 
npAcoaBH *w!fflyraTa na wwnoia m as ^« 
wy iio^pfttttftwsn MiiojHus4 r BupuneM th He 
ce noKasoaiu no apyr hbwh cbat np«i 
cSoraK xopoT8 t ocueu kg to itpu ci>fle^c7^ne- 

TO KB CKCTHH Jiy^ Ct tpH)KMUI C G^aro 1 *- 

cthbo yrbpflH? »a Toea, roero e cbpto. 
3aroua th uocraw nauepetiMic c iojibmo 
ycipA^e uouik na ?osn cbhi wb^eKKi^ ■ 
rbuiaia ubpKaa, kowtu p-bKowiiiiuu, h xpau 
h^ aerowD Hf*e. 3a a io»a t« wy »»£Hjna o 
Ph* MOJimpeH roh, Koffro ce orjumaua c 
Myawa Kpacora. 3fiToaa w sa CBce caace- 
Bwe noraeTM qn&n ch cii«€^«ift coftc** 
aao HMytuccTuo m OjiaweiiBH Kjihwcht 
it sp«9 ivei'D ua iiKfHijia Cot a* 3aioaa th 
iiacroft np*ji Ttfbfrae onHTHm M*h* Roa»* 
Aocioeu c/iviKHTtJi (ia Xpwcra, ^a oriKuje 
jt/iaia us K.iHMGHTotiHM JtCHixn » BCICfm* 

Tfi Ha M^iTeHH^^TBOTOMy, KOTO CUhpi Cfie- 

jteHKfl dt paMtmiEH juthhckh k 11 ttrn. Haft- 
nocic k aatutta ^uoro ivbrn th H^auie 
wejiaHHe m B?»3Jio>Himi w ua Mene iieno- 
i-ioAkhii ja npetWAa ua JiaiKHCKj* «K 

aKO HCUIO 6HX NMriCpH/! 5fl CMIUtfJ CfiCTCi; 

y r^pmttt. Ho ikjucjk^ ^laiMutiowi cjhk 
waca n^qe vyAHHa iwmcthmic aa nertwtt- 
xe nojiBH3H f ocroaa m cc npocjiar iianc* 
TKHCKa ptn caMo re»* ueioa cute, kobto 
KoHCTaKTHH, <^HAoc«^f)» ot OuiyRf arvw € 
anocroACKH jk^bot, uccraaBHe c uarutcaji 
^a HawHpawero h* MOtunie Han»uiH» 6^ra* 

mc Aa tom HaMupfltir tta MotiiMre, vattap ne 
cliuhht ■ i' ■.■ j - \[< u%Hi ij eeo»ra icpaixa 
ncyupK« c6jrro pRaHaHP no Kajon ha* 
wn e fT»iajTO tow, npew-umaMfiVH 

HMCTU 111, UtL IIUH KS HCliMM Jta TU Cb* 

oftuia HaKparKD Toaa t koero ctu nocJie K^auic 
hqrhk ja pasKanea chc c/ie&jTHT£ jryvtL layxqx* no apcMC m ran Hn*H VIII C«/ mtcrtti m i^fKuri « m ItaetpN flhajtwi^ CiAcfNnm u^*oft o iprjw 6^ji^ nn n«CTO da c»* K/wvcin. I'ayacf«u iicwinr a fl&8 * lOiatvfitT c 
Caui Tf*ra«r rt> jvej pttwio* ctt^ipt. vrwaj w*innwviT c Xe(^<w. t:*arTr f*a awp*r^» kj fttTOn^KH* 
riT iturefJUp T|MtH (98 H7^ * npcanoMrK'MiTTt vfiir n tia nariA ;..'iin f. •t--i*-i K*fvr nPMcpK,* i 
Xepccoi it mcotc- c oper ch MerooMT rv a:iifcij a Pu*, kahtc c< ; - ■ , \ a 1 1] » .[.: ., rtapmivtK 
Atnm. * ^nk^oi Ftai* Xb^iaaji, itn^c^H uvfftiwv» uncairtj ci IX *sa f ^uh*4 uptj 67§ nan 880 u). 

Sfivritttii [rjfirj*<i rrJWpi^ vhvw*.* fii k^hi ■ tniruv :k^w» m nr^utu m Kmvrm, iwp Drtcn.i i.uuh 
t#h. Tt+ fiitaFi ncrarfCHi hc Pwia ftoafi VIII. * Bm* Bjnwuca * tfwptmAHm- m Hcnimc K hjw/i Hamtcn* 
T^in ctnitui^rtB. care 6. wi*iL, m cvn^adiiavro ifa iofii iivo^o Ann*taMti* Rihlir-ihrrarita - Atttrac** bH6flrfDTfr*fi SOB •Cum* Inqutt ,nb riastrn*um tophm 
pcccalorum miraculum inariiii reccssus, quod 
inttf aiti hiHtis beat! Clementls miraeul* 
leciiUtui. apud CerswKJii inpre sulitu a 
;i ■ - retro \< i I"* i ; i - fieri minim? cfcr- 
iwntlur -inare quippe fluctus suue ail non- 
uulla ittratUis >valid in proprios ziuub col* 
legeral ,coepit populus n vcneraiiotw temp- 
billUiK paulatun tepescert et a prelections 
qu* tlhif a Hrifbhtis ft pntlsstaiitn die 
natali* dut. properabatur, Muodom ioodo 
pfcrcm subtrahcrc, pratcipue cum in con* 
linibus Ult! nit Romani incus imperii c: n 
div?:£j$ barbaroruni quaui maxim* natto 
mhus frequetitetur Snbdiieto itaquc mira- 
culo, quo ciiniaks, til uios sv Iiabet, i <-- 
puli rfeleriabsntur, et eresccnte cirtumqua- 
que rautdludine pagarwrun^ qua sunt in- 
firiniures qitttjiif suliti dtl^rrtri, iinuiL> ^iiia 
ut evangel ice pcrhibeatur, haburdavit irti* 
quifa.% refn^uit caritas inultojuuj t ■■*■—;.- 
est et iactii5 inhabitable locus, destmctutii 
Iutip3uin tf loia Diapers CcrMmicne region*; 
prepcrnodum dcsolata est* iU ut Ccrsonts 
epifieopus intra eflnrtwnurhemeuin non ptu- 
urrn plebe renansivstt cern£retuj»qui scilicet 
non Ian urhts fives qLflm esse careens 
hat>ilato;es, cum tton audeitnl extia cam 
pngttdl, vtdefenlur. Hair itaque causa fac- 
tum a>t ut iptiu quexjue urcha, in qua bee* 
1i Ctemcntis reliquiae couditat partiiu ser- 
vatiantur, penitufi ohfiKretur, Ita ut nee 
essi iam mcuciia prae lougiludiiiv Usra* 
poruin. ubinam ipse lo-ret arena declarant" Haec ..nidci : tile latitus ac talia re- 
vera philot-ophuttt Hctrrum mm apeotoJf- 
eae $edi& mtssi nupcf Con£tantinopoliiii 
pre relebranda siiwln morarentur, uW ct 
ax ijuin.u*: alia pro causa leyalkme lunt- 
turn pef irteiti lempiis confligit inveuiri, 
vigum nobis est in commune 3mic rei 
ad liquidum inUagandac oumem (fibuere ^notifrtre, Kfiftna 1 , mpmf Mnororn 

HMUIH rpCZOBC SyAOTO fta MOpCKflU OTfrHB» 

KOtn ie^To ct cnoweifann mxefly apym- 
te yyjieca na to3m 6jja*<eu ICjinweuj, ot 
ATv^ro Bpewr ee*ie npecTciuwo jib ce wa- 
°*hpuiBa npn XcpcDH. ksktu 6mu uo-peHn 

. _rj "-. llj i i . ■ '. p^-TU OTT^iaHflMTr w? 

ua »f»ccTHO paacTOBHiie OTpJIuk d npMna- 
Anewamure »m da/ixvH, — i.-i^.. .-■ ■ 'i- 
»t&« nncTenfHHO ja orcrbnaa nr no- 

4H7aHeiO H3 TOSH Xp3K H He H3ffbpUJfcaui 

no uwcajTbR naiHH noceuieHHeTO, eo^to 

fiCpiJHTC npaBHfH TQU. OCUGUUO U HCHH lifl 

Hcrceoio po»vitHHe^. Hafi*m>p»o, nopM" 
to*p, sf Mwrroro cfr iWMwpa * m^nJie^e- 
Hirrt ipauHLit ua PoueficitfTa jitpKass h 
TKHpjLe vecro ro nocr*uoiBar pflajiiWHiiRap- 
HaprKii Hflp^iUL H raica, Koraio h>hoto 

t* aopa, Ka>cro oGhkhobcuo ciaea. h ko- 

ratO Ce l -t-l .: !'■ ■ -■;.■■■ rJiJu MHQXtCTBO, 

ot kocto BOrtiKH no-cjrafiH c^HKuoeeHo ce 
njiain&T, Kar:TO ce Ka^pa h b F^auit/iMnu. 
foraea cc y^uoiKH^o oc^flKOHHtTo, jih* 
fto-rre im MnawRn H^cTHna^a. onye7*uio 
Mwnxjio « i*raiifljjo ueoCwraeuo, jcpaarfci 
cc paspyinwi h np/aTn taaf sitt ua Xop* 

CUHCKaTB oOjiaCX 03K^ia iNJHtK HJUC1WH**' 

tia, Tarca se *nHcicom>T ftcrawa^ c Majfttt 
Kopa b 7\>:ih rpai, icohtu ujif BKAiAO^ se 
HcuiutfKT He ca mKrejm TciKo*a n* rpa.1, 
i«xikoto aAnvTCiH iia ,'wpflnp, roitewe re 
onwiM Aa ■anwiT w3t**H «m iiopajiw 
ra»»H npwjMHA ce c^y*iw/io m toiui, hc ca- 
MaTa rpo6uHiia t a kohto ce .1 ■■ .n nccra- 

no cidccm aatpyriflHa Taira c«ji JitJio 
opewe HOTesuafl k cnOM««%i t koAtd <3k 
MOf^Ji Jl* iuvoum, lf*A* p n*Kfl rpftnHfl- 
I^TC.' 

Tcsii nema p»JKa^aaue iwaw lOJiKOta 

R^JJ'ff M MCTHflCKH I^H/rf}fO*Jl Rnp<WCVf KO- 

iaio npe^M H3«CT«o apeM^ apfiTcnwz»ne 
ua arccroflimccwarfl riBraQM faun Kor- 
crahTHUonua. sa Jia 1 4-111 .■!■■. . j -\ • ■ 11a Ch- 
GoFa'. cc cjiysK Ta«a, ue no cvmoio »pe- 
mc a:* ce ituwMpax tdm, naKap h no apyr 
noeoiHan'wiHJisafiK*! wtwoocp «a npaie- 
hhk. livepeTriHE^fe no^> ^pyroro aa vtkv 

Tpcfiuil BCHWOTO CH CTgpaUHC K HO HdCJiej- 

uaKr m>i paftoia, 31 ja n w3«ch»h n jib 
yauoa rtPJiara Krau no mm m^nporoT ii i»& Ht^i»wit«* t wcitimv 3 a flccyftr^L * Ycua c r. iiop. Ocvn wc^c»a« CvUcp (SW h?l>X ua K<*Bn> itp^ckcmyBa4 ^1 Aiuctkh^ bv^urrttttap. 20fi Araaasius HiMotfitcartas - Auarra** BtfimOV pemtu* operant et a Metrophane, viro 

sanctitatc ae sapienlia claro* Smiriimnuu 

u-etrupolcob pracftule, nninrm aipej hnr 

veritatts cerltfudinem discere, ulputt qui 

sriretur a nobis penes Cersonem a Phtrtto 

cum aljtt rxiiio txlqpiUi& Qui videlicet 

quanto loco propmqukw, tanto re gest* 

doclfcir habitus, ea nobfc: bine euriosc sci- 

seltaritibus erarravit, quae pcacdiclus plu- 

tasoplius fuftitus amcanttee rotam refcrre 
non ptosis est Perhtfrehat euim i^uod idem 

philosophic a ViclucU iuipeiatofe in 
(jazaniin pio divino praeclicandf} vefbo 
direttus, cum O*souaiu f qm Chaiaro 
ruui terrae viciiia esl pergens ac fe- 
dicra frMfuentarct, coepit daigenter iuvca* 
ugflit? f udii»uj ttmplum, um DfCta, ut» 
esseul Dla beaii dementis insignia, quae 
monutnenta super eo descripta liquido 
dctlarasseuL Ad quod ointics acclae 
loci Dlttis utpole non indiRttiac, srd ex 
diversis barbaricis gcnlibiis adveuae, iumio 
t^JOc urn i luu uiifiiif nesrlrc se cuac 
diccrct teste tun it ur Supei <nio stupefat- 
tus phttosophus se iii uatiw:tm midlo 
tempore dedlt tieum revelate, sanctum 
veto tevelar: eorpt« <leposccii& Ad quod 
pi episcopuni cum cleio pleheque %*- 

vit, ostensoyue ac recitalo quirt df pnraifl 
ne quidvetle miraculfe, quid eliam tie sciip- 
Ufi bealiCleico.nllSctpr«eripiteqiifci •!«■ u-iTi 
pJi siti pfnesillos structuia, etipsiu&iu ipnj 
condition* librorum numerositas conimenda- 
hat. nmn^i ?*1 ilia 1iiv»o forilonda ot torn pre 

Home reUqtda s fantthnmyris etapostoUri 

inqulrcndasofdinr^iieiii ipse p!*Jk6uphu& ill 

hysterica narrations desctrpsit. pe mtus nl- 
imvit Hue usque pfaedirtus Meliopliaj:**. Celerum, quae idem mirabilis vcrc 
phi i.vr-iii s in hums honnrahilium Inven- 
lione ■. tiquiai i Eokmnita ad liynifjulo 
giam dci omnipotentis edidit, Graecorum 
resonant seoiae* Sed el duo eius opiscuh 
pfaediclain, scilicet brcvon hittortam ft MmpcrffiiH 1 , wweoeH e-bc ceeTocrra ch 
fi Mtui poena ch vtuk, np^Ati<^TL.i na 
CMiipffCHCKara HHTpono/im^ none we y»- 
n««c, *it 4>07Hft ro Ciwi Hicpaiai saeaHO 
c Apym ^mw Ha afiiowime 6V™ao^oXep- 
con* Toft pn^dnps ec.ficmc TBi^pac uuoro 

OCBCjlOHeK HI CT3HJU10TO, J.OKt'rtse e u>u 
MHCTO fJIIfiO flO MSCTOTO F« ChfifTTHeTa 

Tf4 Karc nw ro paamrrgaitMe hhcko 
VCbDDHn. TOfl hh ftavcjtta h torb, KOern 
"■n^-itLJii-j«Hi" ijiivucmjj hi uh c ktijsa/i, cipa- 
xyusflKH ce ai »« Owe ynpcKuar b rop 
^oct. PaSKaa&aiuc itH t ^e chtmutr Kokctsh* 
thk ^jiuxmJi, H-mpaTew ot HHnepaTOpa 
Mhhuvi* npK xflsar MTC ? w W nponoewfl^ea 
6ujkcct»choto cjiobo, i ;ccio ncceuiabciji 
Xepcof! xy oiwoafiKH, tj* op^meflKii ce or 
Tp&M t none>*ce rpajr>i e r*hreAeH ua KUfr 
Ta na la&apttTC Toft nowa/i yc>pa;uo jia 
pfiiuiHTBa ki»ne ce liawnpa Kpunr, in>je 
re Hawpa rpofitiHiiaTa, nn ca ohmh &na* 

w» ua dAQjftCJitui Kahucut, aa icoiito tianncav 
ntfT^ u »ero khhth eibOouuttaT mena. 
A KNuti-t wiKTWH na Ohoea miciOb 
wvifro ne rtiuiH HttTH, « npniiTi.flnH or 

piMmP KflpBHpCKW aapUOH, AOpH M *t- 
CIOKU pa3UOBHMUH ± TBipAWH, HC HHUlO 

w Mtaat v iriftfl. Koero Tnfl wa^nn. •■« 

- h ' ■ x l ■ ■ » "■■. ■ ■■ ■■.' HtiOiv \njA^n vi ivm 

H ce OTAA* if? npo.ai^WftTCJnin MO/fflTea, 
3a n.a My ro hrh fior, voiteAicn re u 
ny ce m f ' n-- CBeTHTe NOiiH. Tofi iioa* 
CyajJ/i cix cnaenrejimi nan ( p f ^einm jia 
npaBMT joaa h .. .«CKOn*bT. rjiap^br u napo 

tc?^na*iH uHOro kkhfh 38 rxp3A*«i<eTo, 
iVAecaia k n«caHn«T3 ua GaaiKeHWi K'ah- 
whi; ii ocofietio K3KHO cc ronpH 3» Itt> 
crpoAK^rs Ha xpaus» icofrro C€ nau^paF 
HaftViBxi no i«x, « m nojrojKCiineio iia 
mvttv ■■"nyviMJi h h«i-i i Tnft i [fun **»*n- 

jiyujeBHa BCfflBH Aa pasKonanr dpenwere 

It Afl rtOTXpCTT CKXtOOUCniOTTC WMUlf lit 
CVCTKK WbHCHIfK W lUtlia IJO H**Hh, KOJITO 

e noc»neAoBaTejien pe/i csm fljitfloco^^T 

oiiHca^ a «CTOpK«CKlW cw p^3i^% To« 

uh Da3K&3a ttiOHeuaiHtfT Mh7oo4qiu 

HnpnqrM r rp^iiiaiie yMHaitiua re 

nee io*a. Koe7o K»a« HaHcrawa awwph ^w- 

aoeoc[> TTjpHiecTRfHo Bam no c/ysart or- 

Kp4tPL*H?Tft na ^10CT<i^TH»flTll , e MUtl^H III* &!&' 

*e«H^ IOiiimh-i' 3a ttb^Byjia na uceuorbiuiifc 

for. Ho k Aitf iieroeH rbmmeH«ii# a 
bwhbQ cfwwtuaiaia Koa7^o HcropHn « ea- 1 GuHfowjiotnitT uHTpuioAHr Mkt^ou eta aa crfajttra na nanupl Hrwnrfl (H 7 ■CM a at>7— 
Wl^ w um«a Imj it«ttpatra hi kjki^hh** 4>i iJTp.o^ <l>Miui (4SS S67 a 678 SS6). B frfrwiMr- HHpH a crpniKTa itn >;a«p«Tt. Mmmm III ff42— Nff). Afmmu Hbuothmdui - kmmcm FufjNonwp m scnnoncm dtrlaiEialcrjuu: unun^tcce a nobis 
agresti winiont et lojigc ob illks feain 
<Siae elaritate distant* translate. Opinio 
t^nuuicuUs uu>iiuiucuU/iuui cliw Luijuim 
addenda pate mil otis tuar officio qucquc 
iudicti tui chilindio polteru. ccuuitlo* 
?anp rcluhtu hjtrni qurni et a<1 laudem 
I)ci ?t lieati Ucitimtjs idem plttloSOpluis 
edtdit,LdcifcoixxiUaii8luli quia, cum Laliue 
itfcj&inium liiclnwiuiai fllh' plurahr> Mitotic 
ftcnrTaturusrasct ronaptaiiitttfsftuaranicait* 
1us jiraorjam redd*reL Veruni elsittcc uiihi 
a L<\ n vir rietfderinrum, imponitur, agpe- 
diar, IVo pr&cdut<% jiul iio: Ijj -\ «juid ttsi 

alii uuu profuero i-cribcndo, mihf tarnr.n 
proopro ratiem nooeowroa Off rum nolo fiaiictirnotiiam hiani 

|3!«fC >U .^i^-.' L>ealUlLl LK J .: enlen] fjum- 

rtam quae a<! nostram nntiHsm rnnrhjm vr- 
i.ere, ijUdt adjuoUuuj HtucLtt Didniwus 
Areopagjtcs memirrit Athenarum rpescopus, 

et beatus lohannes Scilhopditanitf, cuius 
doctrms tuUt p»$ta sjnodalia rtpentur, 
quorum sensus super hac clrcurnstantia 
tan dud inn translates inveiueS in rodsce 

iatti memofati a Dbnlril Athenarum anti- 
atitis- Quos opof let ut el ipsi quoquc opcri, 
quod de vttl he.it) GenKfltfe tnstontw hi* 
pr«edicto Qutali tevita tudautt Ittituc, 
tnserAtilur. Qualiter autem reliquue ipsius 
scuiper meuHJiandi Clemuuis crebro dicto 
BJ-pnttflnte pftUnsopho In Romam deUriar 
atque r«condl<AC sunt, nor recede hsbeo 
scrifteic, cum cl ip&*? inspector lactus con 
nestias et scrlptor vitoe llilus silently 
sirul cr«ditn«s, non prattereaL (MOIt. Ep. 

vrr. r^ *<& *<&> <r- is> llipistnlc ltd Corclum CaJviim 3. IIhcmo ao Kapa IlreinHBM ai- 
de script ibDionyeiiAreopogl la e hoc no TpyAOeeTC ua HnomicHft 

ApconarHT 3 

Ucm v,t« pneccpter Cnratanii,^ pllt CT , B( " "!t" oc ' ie S™! . m ' K w H »- mj lk>xea«tto caqbqI, npcueiiertM oj «ac 
us c^hk. Koftrn e rpyfi h rrrrrMiM M*ioro 
OT ncHcrara 11a hctmoto KpacHopt^Kc, 

Ji.- M^liJitiniiV K« i]i J «,nn j lift 1HIK* UT* 

merrtio, &h ^a rn iipM6*R*Tm otkactw kmi 

<HKU1IW UJmi 3J HHHI'HTV Vi>pX>' HUU H 

^a rn n?TJTji;nrni c -.t--.m na rnop 
yn. A uHii t.na c xhmk*, kuAiu l^iuiiwj 
7ji3m tlH.KK.o4' tMuncsr. so uiaxeano ita 

dDTI H K? lUTHMCr-HHfl r\JCIiWrMT t an «r npr- 

nciiox, noh^jKc iijrrnHciciixT tiptWA Cm iim*w 

IlKKLjt IKNWWKO, IlKITL^t tiOUCSi Cptt4KH M 

up fn' nM£ff mgcimm wr-Kwj-nHa x^puAHRfr 
ha tiystHKam Do a«o th, npecKbiiw, mm 
B*s«»f<mii w iKrO. ttrf npHrTT>nn V KW 

KH CC HB HCXHKVE HUMDHL RnpO L teM AOpK 

c aotro niican^ j& itr cm* nancacu ha 

th np**,H Docdymmcn ch* 

BiipotccH ae ifCKBM ua icpHa ox too» 
CUCT0C7. Me OJ30JKtllM«T K/tHUCliT C MnH 

CWJ HHKUM K**m*. KO«TO He C? AOCTMrH*llM 

jio Hac, sa wfiHTo moMCHaw c». /Ihohh* 
cum ApcojiarKi^, eiLKcKCti anutCKH, *i C/:a- 

KCiMfTl^ Roa» CKHTOnCWCKH, 'iBCTO yst' 

HMft, ThahOTO : -j.j, i-;-iKaLi}if IUJ TWH iffeiipoc, 

b pMomura iwi rew cnrweHflmr mimeb 
eimeKQD ca JXuoHittkA HcoOxojlhmo « m 
Tfiea jia ce hmt*kh€ e r^^HlH?HHeTO, kotto 
no t&m hacix^D3ut iiHuie cnoueHaiH»T 

ychpjiCM KpKCTOb OiyJiJtTfM &a Ktnuora mb 
6/a>*fcHMH K^HUcHi- Kat; irfianf MOUHK Ha 
npHcitrHTUMcrrtnff ICtitMttiT Cfi xonrccnii » 
f'i:n Dl J J i r ■ HUH TH, iecTO cnoawHasaH 
tjiniocotji^ h Kbjie ca 6nn« nocraeeHH, cuu- 
Tpy, «ip up e fc<v" v i-ir-'-i m rwina, no 
ue>Kc m tm Kaio o*jegiijieu Ao6pe anacm 
Tooa, a w nHcar^jiffT »a mmiTMo wy tie me 
OfWHtlC 10IKJ C M'LJiaUIWt k9kto rag AiMtlcuJitt PIMJotlrcariu* - Aikotm-mP K*fr*nwr**p mtrnuiiLui Paliis roemofiae coiro«ertdsvc- 
f .1 1 et quantum utlitatlf medulla eitis ha- 
beal auiUhxikis cotnmctirtahtit, toIoIu? 
efat diccrc, quia, si tauctos. videlicet pn- 
uies imlitabires, nostras qu' hatrctkes 
ijii i fjii i: ct quodaU) nodo cuin fuslc 
d*W)bveruni,Dionyaiiiiti cniiligissct habere, 
cum acuto illtvs iirocul dubio eladio tru* 
ridaoatt; - (MGH, Ep. VII, pjx 

413,,. „. ep. 13) 

C SANCTA SYNODUS OCTAVA 
GBNERAUS wctcm ot*u m cnrwe/ifliue nc cjiytiiarc/Tirre 
itojiKO roflflMa ntoaa una or intqpjqxo cb- 
AiJpwaoMe, HMfliTie ortHnatt Afl Ka^ua, 4e 
ar<o coerwrt oium, cape* Hauiwre rrpe- 
AHumw HaeraBM^nH, (tera mh*j:h cay<*aflBO 

ilHOJlHCMfl 1 , TC CC3 CbMKCaKt 6WA3 YM1UUO- 

>khjih e oc^p we<i* fipeHfUCTft kumto 

MOP H MMK3K C tenia o6e?rJianHx& C cm-twit OCMH BCKJlfcHCKH 
CLUOP Actio rlecrma 

In nomine domini et dotnirjitoris om- 
nium lesu LtortsU ven iJei ct baivatun* 
noslfj, cotttodatus a f)*o eorortarorura cl 
Uonquilissimcrum dowinofum mwLronum 
BasiUi el Consfantlni annfl tcrtio, I-cuniK 
vero ntino [irirno, perpcluoruni Augusto- 
nau, iJidictfotie terlia, pridie Kalendarwn 
Mvrlianim, feria tertla: ; Millili- 

ter* et gJojiosissuui indices Mi* haelts *"h- 
liiitmimi prtneipis BuJgariae SlasLszerco bor- 
bs <i€*undicus vaganlus il vestrannabfttt, 

Cstit nsiirns rftiTipKiK, fl Alexins Samps 
o;^ <Mausi,XVI,col IWCD.IMB) 

a PASSIO RANCTT DKMKTRU 
MARTYR'S 

/. Prolcgis 

Domino piisslmo imperotori Carolo sem- 
per Augu&to Anartastus exiguu* cofonam 
et re^uittu eulit Qiriata Jleeeio sacejtaHH^ 

R Km u* i^aiofla h BJiajuwaia ha 
BCmJtfH — ncyca JCiiKcra, Mcmniwi Hnui 
6or h ciiaCHteji. a Aeueiaia rtuma or 
KowcyjrcTfiy»*HeTft hi at HvemiiY ot flora 
h npekpuiKM iiauiH rocnonapn, hovhhtc 
aw ycTk Baru/iiril h KmtctaiiTini 1 , h 8 in.p- 

BflTfl (Vi^lll H3 JhhW*. TptTM HHJU1KT, 

hsmhk fen reitnajtH| « npec^aeH»r^ cb- 
jihh Ha Ew^jaftiinix 6b.irapCKH kbio Mh- 
xnyj\ f>acwrwpKO Ccproe Kecymwcyc »a- 
rairryc tw aecip»HicJif«pe nperrifi wcynac 
KaMnmc n AaeKC^oc CamiCH XyKD 1 ; 

D. MIMEHHMKCTBOTO HA 
CR MIMEHHK flHMWTPHfl 

/. y«^ 

CMDpeHHffT AHacracHft no^e^aaa tie tjC' 

C^aix^^ecnittHfl Hwiepaiop Kapn\ OHiiarw 

awycr. Kopona h napcrao a Xp^cr* Hiitearic- stois icrcc Mk» pesundtcof uo'Hrimr^ il*s faonffiaT»aa pnidl vbaaaa <jmp»*. « *lexrt*3 

oceieui^M cWS>r c»**«« m rai«vi u«rfttit^ BMtuitf I. Qm w»;^i ot Fao ta & X ™/ + "l*" 
Otwp\*p«ft « ILipmr^A rf«rfirtTta/»* it npff7fUIHtt«Te 0> 3^•*»F<" : * , ■ "*■* Bcf^Nt "^^ i frj1H ^ K,w 
ntxtp. w«io ce Aw irtpnrjt mrtOfo nf*na tcm or fevpeivmiiui* cm h«o(* e Pkn. Buirj(>c*:»T( 
tiwiTrti*in»t nprnibCTiiiiMWR pej»c« c fiparcjmtWTe h» tep**»caiw iMiii:p»<f Ji*^** Hcwkh hwwo « 

Hft «>CTFMm« UtW t-lt* ^fcpmuwrm U cW*»pr OWD m np^jTCCO BMl*pfiWO M^WlMe* ™^~ 

HjaanaRcaBI tn*** e aoiomia jw wKnpmre nt nTtiumc nnp.jpa» h c jhimomitiwiwici curtciBHe 
M fibmnrmc «t*T«fKnK tafl<*n*tnHtt reu*^ *6*jnrpoJi^ bpwjiipai>a»a"3iafctt 01 t ftpwi ir 
c«tra aaMliiaja. A«nc7Kwft R*-^moivp(^ Ckyw-a ^a <e r**jm c dpoTcnocnTfr w im DactuttiKu «« 
C^cocJ t npeuex i* ha j^tbhcup r^< iirHiiir)«TM« ha ran* Ajr»«T c n«i*o t EOCOJ «jpapaja«|Sp ,S-i_ 
i rjifvfimip PaunaJ 1 M*m<mu JB67-«6t ■ «en»ic € ■»■ KwcramMn m Jta a ntDan 

r 87T * 3d iWHTMttfTo Mil TtMl ^HCVJ OHt A»fljf!^nvr« p Iklui^HB, I, J, fTf* '!« "^ -/ 

Ufte dtf tcllialK^o QtW**« -rn K*hixj1 rai J. «9JS>. HHJ1. XIU (133* C^ 8-23. fitowmustK 
n>;fU«tic£ScV II, eip aSS- 3* McpaamK IDK NMcfimic, rr[\ 22j SStCS^S. ■ WCM *J a M TJ , "!!'! K 
nt xtm«s tfuntPd ncrauaM * «««^^ : I- ^-<W ™^ "*•■ ^ KBUfcDKLS *a«oto; A HJjfc* 
*a«i ufifliuaj^ M*«»U, PRAST1TZ1MJNAS *<^y^. *. 'AWne **py# "*« rf ' N« "«* AnMMhi Bibhrthtt*m» Aaaoatfl EMiwrav 20ft Pcsti Uemeuii Thesatoniccn&ia marly 
tis pttssiotictu al^nt* miracula boftauLiUu^ 
fratrihus, el maximr viro pcritissimo loan- 
n« tliscono, veatrae fidei puritan? ac Khn- 
Nee rlaritate notissimo, mipcr de Graeco 
in [jitinui rr. ii- _ ■_■ scrmoncm. Qui prac- 
tat us loanrits huius mactynE, in dciiio qui- 
rtpm sun, tniw atrtkpitram rt pulchrititrti- 
i:u> ofatoriuiii habebal: tangii quails kit 
rrarlyi Clirisli c£sei ignorahat* Kgo vcro» 
sicul e*p*rtu$ sum aprnl Ihefoaloricam, 
uhi praenoxum n.rpiis rius rondiium re- 
tlofcU ct splendore miraculoaim refulgck 
iimofut et pcf onlinem. Sc<l quia imprrtnin 
vestrum lajtll agontsJae fraudari r.ctitia no- 
vi, roots quoiioe ijipituii opportune uiitlc- 
re procuravi; ojiatcnus vestra mapnihxWi 
nun irtereeKJoflibus sanctorum et amico* 
rum Dei, istlus quoquc precc apud Dcum 
obtiiMw gtati&m valeut. cl jrcrfrui muca- 
tur gloria witipiterna. Kc* rcgum ct LHv 
mhmt doratacntiuni rcgnum vcslrum dcxle- 
ra sea protefpt, et de temporali ad aclemuni 
iranaferat rcgmim. (PU CXXIX, col. 7IS AB). X Sartrtus ttomttrius Maximtoni impem- 
ioris iussit occldttur 

Cum wiper a tor MaxumafiuiuiiThessaki 
nictnslum degeret dlitlte, homo supersti- 
ttofiui, pirft rfeljyfotiis auditors peisajuctoa- 
tur, cl intcrficichantur ab co. Inter quos 
vial b^aliib [Janttrius, roaniltsturn fscitrs 
semcttpsmn absque nllo rimore,qiri a iuvtu* 
Lute cl boua c^tral uptrii el alios docue- 
fat Docebat enim qualitcr divina Sapjen- 
tia descend* ffil ad terram de ooelo. ut ho- 
iiiitteiu <^ui murium luaal peccalu vivifi- 
es ret sanguine propria (^um hacc *\ alia 
j nulla praedicarel, quidsm n.I: itelri fcnpera- 
tnris, qui ad capic itdos Uuiatbuos iirnaut 
Jeputati, tcnentcs Sanctum Dcmctrium iiti- 
peraron ofctufrruiU Maximiano. Coiihgtrat 
rnim ir«? imperarorem ad stadium clvifatis, 
pjoptei eob i]ui a : i. . ;: ; ■ ecrtfitnen fuc- 
Tent corgrc!*suri lllic crim parahatur per 
quacdam tabulas circuit circumixplu^ ubi 
fiuspfCturiK et*t eo^ qui ex adveisu itjvi- 
cem tlicalrlcc sc impugnarenr, quia dcler- 
lat:o eral ci ,-.,._ humanj ■ ■ mi ^ fu- flO flQlCTtCK BD OpflTffTfl » tiaA-DCMC IIA 

78i*pfle onHTiiHn Anno* Roan 1 03 npeoe^ 
jiox 7 Aa aac. ficriBBerTpa f qHcroxaTa na 
Dflpflia h c fvieciwiuoTO ch 3iiauue* ot 
ipWa km jianoftKi* pew crpa^atiuefo h 

SA€4 h fira m IVvaMccttf* rWj-HCKM MMCIH 
iMMipuR. rupeawHfcMaTwir Hoau Hwaiut 
b nova cm vyANO jxpcBtn u xy6aa oparo- 
i 1 -. - ha mi: . ■■ ■ !-.■. n;;. Bet IWK 'rofl ut 
&HMI1K wawTiP c 6Vji to^h Xpnr^oe t*uw* 
kmk. I to .0 My paaKasajt noc/ejioeaTe^Ho, 
KatfrO 6nx Hay^H^ e Owiyu. injicro fijwro* 
yxae nDrfMfifBOto «y orwioutttHO thjwj u 
6>ecri5 c fvmctKa «a syA«axa- Ho t*A 
Kato siiati, * onmcro uopcroo e amueflo 
ot ceejieHHii 3a tosh raiKoea . - ,mm Go- 
pen, 83 ce norpn^HX *a nBrp4Ta fBoeape- 
mchik) h im uac todo, ts came m^hmcctbo 
<tacii"o ik aatiwniH^ecTDoro ua caeiwwic 
ti us npHflrcrHTO iia nora h c HfrcHjarc 
MoaiaB3 jta mac jia noay^iH o^aro^ar 
np^a 6ora h na ?acjry»;M M cc rromym 
c ae':ua c^aBa. K-oit ua iiapeTV m nxuo- 
ZBpvj na roeno^apHTe Aa ncKpopmejiCF- 
uyua c jieciimiaia u- aaUMrro uj^ciw h 
j^a ro uanpa»H o? «wr*o na wcuHa 

2» Ctemu JSuMumpuii &it$a y6um no 
iAno&rd na tutnepamop Mqkcumuo& 

Koraio Hwneparop ^WciWHai^ qowk 
CyCBCpCH, riffri!ff..lH.= , b CoJiyK, Toff npc- 
c/icjifiuji h ydnBflJt cjiyinaTe^HTC na C*/iai rv- 
HCCTHnaTa enpa. iMcwjiy lax 6wi frjawe* 
riHftr flnunrpHfl, KOttro ce noKsaoaJT 6& 
K^<ani.Hcrfax. C»»uiuWToTiot(oiij*ci»o ai^p- 
uifji Jtort[iH atM Hnnysaaaf flpynrrc- Tofl 
HaHCinna noysawfl k«k CoAeciBehara 
Ntjipocr 6hjib cjiK.«aa ot He6ero ita ac- 

MHTa, J r.- ;■ .■ !:■;■!! ChC CO6CTBbHa70 

cw HpT>» ^oeetca r koAto 6»^ yMpna a 
rpexo. Koraro nponoimjina^ Tama h 

MHOttl ApyiU HCilld, HHKOK HKIJ?paTOf> 

c™ cjiy)f(iiTe/Tii p kowto 6h/jm &npCAe* 

fltliH 2La3ajl3GflT 8pnCT1lfUW f XfcOliaJK CSCTH 

>;vvvT|bjP h ro ,'4«<tf jim rtp^A Ham* pal op 

MflkCinJHflB* CiyqflRllO HMn*TpFlT0pi.T OTHBaf 

wa rpucniift traAKOw aap^M irsw, kowto 
mcvm ae cc cpemuar a caimoobpcTBa Taw 
ce rpHioTHUJia ki^brjid nAomaAKa» oipaj^eua 
or nnwaiwii ni*f«« p trbACTO Wfti fla TMAfl 
t^sf. kokto me/iM na ce Copm twpKo»o 
c^hh cpetny ^ipyi, aaiaoro ttSMHix&i yao- f*n>wi^ npci 8?4 r # * FlMUKiar. */'l* P^w» rftera. ASS. Ortoln* IV, 0|> W ant r>rff»»riT/i nix* 
liau^B naocptT. 111. 

27 


*9 ^ * **(Mi PiiMift fMriJ, ASS. f.)rloTti« IV, CM> W» 3*: 210 Artitatiuf RftlMirow - Aa»nitua r>i^4i**4*ap dcnnL Venimiamcn ncm sine rum el snl- 
lictlLxluic hatebat quud esse sibi defcrtta- 
bile eemebntur Flaxreoat mtcn desiderk) 
circa quondam. Lyaeum nomine, mcootiia- 
rl'.uiii, qui iaiu mult as, virtutc sc mole ror- 
ports rthtif-'its. e *s*invorflt, ocrickndi expe 
ihmiAutu per wed itattjiicw cl conauetu- 
daicm poSsWcns Hunt Co quod ornnpafor 
iiidareut, et uulius ei qui resisteret videre- 
tur, inter primos Maxinvanus tiabetat, ti 
dfligebal, cl libentcr in cum respiciebal. 
Laudabat jirtciu *t mirabatur, 6t quasi £u- 
per magna re in supctbla viri gloriabatur. 
Porro turn prop* stadium pervctOsscl. Iuik 
adrfucunt ci. qui ceprrant beatmti Dcmef- 
riiim. Audicn- :.:..:;l iiuptrator \uoJ Clirt* 
stiarua csccl, quia s* totum ad praestan- 
itatn spccbicuii conlultral, beatum Demet- 
fjum iussit ibidem hixta stadium existere. 
cl perc> puMionr beincum cuslodiii. Ip^t 
ver© im per a tor resident, Lyaeo intrortuclo, 
irterrogabat quis singular* cum ea vfllet 
irate ceifamen, doua proujitleus el pfopo 
nens. Et qtiidaiu adolesrens nomine Nc- 
Moi, s auperioribus exsiliens gradibus* ad- 
veisus Lyaeuui slabat. suLHuIarem coiiflic- 
turn ampere cufiera, 11a tit AhsTupesrms 
Maximlanus vocaiel ad se Ntstomr, qui 
iid hoc fxsilicial, illiqur daret consilium 
dfcens: Nov* quod te pecuntarum t^etitan 
ad factum phantaSM lererit elevari. ut aut 
superans riivitias repentmas acquiror aul 
volo fiaudstus, tuni vita uxjIesUtiLe ca- 
rcaa cK^slatc Lk© auteiia tibi ob uasera- 
tioncm quo adoninri& actttt, dabo etinm 
pro solo ausu coihUku* cl sulficfeulia dou>i» 
ct vade, habeas aim vita ettam dona. Lyaeo 
vtrn Icmctipajm nt ohifriift, l;uouuuu inut 
to9 tc potctitiorc* devieit. I Its Nestor audi- 
ta, ncc rccipit moults itnpcfatotfc, neque 
lormiojtvit dc vlrhit* i y-rf-i Imp^ratori au- 
tcm re^pondit: Ncr pccuniis, ut ek-muMc, 
ad bunc ajjoocui rcni, sed ul meJicrftm 
I yaco mcmetifsimi rertrtam. ^U>T ergo lain 
iiiiperatur, yuani hi qui circa eranl, Liaeu 
tavrrlfs Ui *ram dirlis Neslofis rnnvur* 
gtitit, iactaniiam eius non lerentes; impe- BoiTCTii« na r«iia npoAMwiicio ha sownuta 
f i ■ -^ CVSaiMf TOft wc 6*m 6earpit»eii B cn<v 

KOCH OTtlOCHO TOB8, KOCTO f WlCJIO* Sfe Wy « 

upHwTKu. SamorO fiiwi o^jiajyiH r»T T)*Pf run 
enpwwo h«koP nt rEHiiortnpen. nu mc 
•Tifdl, Kofi/o Chji rest noryfitu «H03ana ? 

i-r\Ar>?i/ CH C > j dftpftCTItt II orpOMITOTO 

rfluo, nnnfHie 6iu npiuioOwj npta yjipaax- 
ne«ne ** wanwK MftHycrwwn m yftwpa. I lo- 

BCWC BCMS'KM C€ 60fJII1 OT HCI'O H HRM3JM) 

Koft na My cc n[vr>*»oiiorTai*f, MMn^paTD- 
pbt re Hwa/3 wew^y ni^BCHUHTt, comhm 
it» h c ynottuACTBHe nouw>tuaji k^m ucto. 
Toft ro x**mn o6a<if « ce vj»b^rbm, h ce 
mon^JJ c ropAoeria «y icaru c dwihko 
Hfuio. Oieji ioea tkb» kowio 6mm aajic 
t->ijiu Dflft*CHHfl Jl**uftTpnfc% ro Aonejn nprji 
Hwuepaiupa, koivto KflM xionrwi ^-^h^o 
no craaHOHa. Koraro n«ne parophT nyn, se 

TOUtt C XpHCTHRKHH, TXMieWt 6l*Jl MJMQUIO 

r. i k/ h.*. or npwiCTO«mfiTo ?p*«Piw, 7oft 
aartniwriu! rwawewtRT /lHWH-ipnfl Aft WE 

HJ CblUOTO MHlTO 6llH30 £0 CTaJLWOM H 

A6 fibjif nnacii b ofiincnoeiiaTa 6aBfi. A 

catowi Tofl cc^uaJi « cj«a k»to Jlntk 
fan tthftenpn^ nvfTBn *ft& wrjiae/i M 

Mlf.^ n CjlHUO60pCTBO C T03H t K3T0 tlpH 
roaa o6ttua»aA « npftftffaraa napoBe. H 
mhh iuajit>p ( no wmc Kecrnp 1 , Kofrro iu- 
KOWa or ao-topUHi* cruuuia, 3acrs«a^ 
cptiuy Jl^eft t *erjiefl»fH /ia mi^itr b rjtuito 
OopcTBO. TaKii ^e nopayeuHH? MaHCBWHaii 
KibMKdJi npu cc6c en llccicp, kuAto fifc/i 
K3oco«n^ aa Tasw ncn f n wy itan cboeT^ 
KUBatat: /iuan* w rimcara Ha cpcAcma 
1* e Kant Jia ua tokara wurur, Ta kjth irflTn 
nnrtfyiHiu. jia rncwcji^uj ijc048kku£U 60- 
rOTCiao* mm, Ms^^raH or cbnoaTa, m ce 
ocBoCoaHUJ c-QHOBpeMcinio a or faffoniiM 
WvHW/rMOxOefiwociia* Aa uCdmc ot CftctJH- 
^a«Be io,m wMaorTTa tm, KOano tp ktack. mt 
Tl flaw pamiocioAtiH x Aociarb«cBii Aapo*w? t 
^opMC&vo3ani»p!ioCTTaTK f iirH ni.p7W,rena~ 
:m c^apoaeic h j&hwib. Ho npu JIh«A u*? 
ot warpeveaft, aauv*m e nn6e^«j h no- 
wnH ot teGc*. Koto *i)*n TOBa, Heciop 
«e npHt/i Cbeera na ttMntparopa, hht<j ct 
yiwiaujiut or xpa6pftffTa KB JIvfft* Ha 
Hwneparopa o6a<ic crrroeopmr: „A& Me ci>m 
AOUTKii na ioaa cbCTc*anncj*a fiapit, kakto 
^aflnH, no sa m cf nracawa no-noft.p ot 
Tluefl - . Bejiuara iipo*iee »in*paTopi*T h 
iwfl OVOM Hcro.wOHio 6iciit 6^aroTK^OHHH 
kmi JlneP, KPnuanK ot rniiB oepaiH ny- 
Mire Ha ll<CTOp t Kara m ■otjh Aa dubc- 
caT HCitMiaTa ropjiocT; c Hvncpcroptl XpHrrMtmrt. h<*to pn*^j*rj C A/^rrfjrwwrr* aa CMTtiVTS jl CC rptO^pt C Jl»tfL Anatuttfci ftlUi*tliMriti* — Aiiti'ntrrt faifamneKap 2)1 mot vwo eorlortahat Lyaeuir et Hdum 
feuiti rtddebat. Al ilk* (lignum &e uopcreto 
llo iudicio featinahrtt ostenderf. Cumque 
facia fnissei ccnRressio, inortafetn Lyaeus 
steccpii ictum f et pcotinus moftuus est, 
el extreniam Jecit imperalori conlusicnem. 
Uncle nee nllis paotfr et feprotnts** pent- 
niis Nestan recotupensdjis, sed uiox iti suo 
sollo rcsUJvit, et irfeita ad palaUum rever- 
sits **5l Cum jmtfiti tM ijoirWn rip DtitiH- 
riu su^es&bsent, siaiim Id Ira perinoUts 
in ipso loco in rjiio futt retentiis inasstt 
cum lanccia pciio/ari. IU bealu? Demetrius 
h<mae corfeasiorift marfyrium consumavit. 
Corpus vero fins ab inlerfectoribns paivi- 

Dcnsnm est: scd cuidam rcluriasi viri noc- 
tu latfnler venerttrt, el stimrntes illud frx 
ipsis in quihus proiecium fuerat pulveri- 
hi *, ct cciupurlata terra, quajituui _■ . _- 
ruiri, abscond ere curavcrunt, rrc laepionein 
ab aliquo 6c tmcibus ct crucutis anknali- 
hus finplfncreL Null! atrtcm post hacc cu- 
rat full liaicJene corpusculimr &ancti, &ed 
matietat sub slgno, Porro ut modicum cc- 
Icbraretirr, non pauca In eodem loco facia 
Hint virttfliiinac sanltatum insignia his qui 
fide cum invccabaul. Cum iarn fui&>*l nw> 
rituin martyris djvulgatimi f LcontiuS cjui- 
oew ueu amaiHUs, vu aiiornans uirotium 

lllyricorom praefecturae. domum quae san- 

clisMiiiM - continebat martyr/is corpus, cum 

humiliiina rr-srl rt undtqiie obrota el coan- 

gustata porlictbus publici bjluti ac stailiL 

uiivcr&a noccntia nundavit et cxpurgaviL 
pracftitfquf* ampuonous auaiavit riii:i, cf 

ereiil ibi oialoriuni In tionorc sancti mar- 

tyris UriiMrUli ad taudeuj Domini r.oeitri 

lefcu Cfciiflto. cum quo est Patrt et Sptritui 

sancto gloria, honor el iuipetium ui saecufa 

flfltvtilortiiu (PL. CXXIX, col. 715—717) noornpro*^ JDmA « ro npaaur rflM^ynepen 
ToH ivj-i-: Oxpaa-n afl ce noKawe nocroc*n 
At ^ufifp^TOpcwTn npifn^ia, Koraio '^ftfl^^- 
xaaHero craHa*o p Jlwei noay^wa CKbpreu 
yaap n BCiiBaia VMpfliT, kocto Kpitfao Mnoro 
pwfftJiiiyoaAO wMnepaiopa. no^Hp ioea toP 
lie m^aiflrpn^MJ Herrop c friuo or yro 
*opti>oTv h c oOtuiaMHTe nap**, ho aejuiais 
cc tarypija^ s iiccsfjiKara ch it cc &^.nuaf 
T**»wew h f\ml^&^XM KAniiA oft-»«r hjkiiu up 

ntffr^ sflnotiF^aa PCAiiara ,aa tftjie npoAo- 
Ace c kohkm na caucro wkcto. jfbjiero 
6hj aanpfln. TaKa *viaweH««T ^HVHipnft 

■..'■■■■.: ' i „■ '.riiii-.-L ij... 3a MfipPM CH H»pa 

IRjinTO ny oOa<tr vtSufiuiiTe HSOcrefiH,ia 

A tiHKOM BHpBat^H Mt)Ke ^OUI^M T^lftri 
npC3 HOUjTa If KBIO TO USC/m OI piJ'E >■ i . KV 

ACTO Cimo 3axai^wjeiio ( AOHecvm ko^koto 
Morjrw acufi « ce norpwrouiF Jia m no- 
ip«6ar. da Aa ue fltne ocicBepweiio oi 
kwcoc y»acuo h KptrBOHcajtno hhbotiio. 
HHKoft oOant oicjj Tu«a we ce iioi'|mjk(V) 
pa npeuefe ociaHhHTe na cn^Tcna, komto 
ocraHB/in noc Kpwrra, Oieji Toua, aa ca 
6%^e CKDOMKO npocjiaBoii, ua ci»ihoto 

UhCTtt OBdlWHI )JCM8fK€ JUilMVtliiH Uil UQA- 
8H?H H MSIiejKH^K 9a TC3K, KO*fTO n> OpM- 

30UOU3J1H c eiipa. Korsio ocie ca paaqy/io 
sa 6aaro^enFiT*rra ua r*Ti*»c>iiiicfi t makou 1 cm 
6oryfliC'5iiM JIcohthA 1 , <iOB€K» koAto Kpacu 
Tpona rna nn»r*flCKara upttfreKiyFfl, ohhc- 
mw: h ocuoGoiLMa oi bcihko upe^tiu *:t- 
inaia, n kohto rtivo npeefcroro ra^o wa 

U*b*JCtiKKa» 11*B KaTO 1« OH/13 TITfcpAC k»Ck» 

h otbc»ct>m cpyraia m npHTwcFara or 
nop7WiitTe ua o6fn*cCTBenaTa 6un w cia- 
j«VM f peaumpHJi n c no-o6it:npM« hmoth 
h Hj^uihsus *i3M opaxopHy» & , xci ua 
cseTHS u^tHMt: ;iMNnipwft t 8a cjia*a »a 

uaujMfl rocnoji llcyc XpHCtoc* aacano c 
Kornm r Kfftp. tape i n R^afT bo BOTH bokob 
ua oToa h cucTQit> Jiyxa A i>*? tYminno* Ulyrici prusfecto, gmvui* 3. 3a mejKKOma GoMtm na uau/hUUxuh 
Mma atgrfttfdtrte afftktato tiptiptKm MepmP Mariaijus quklam, onus dc OttUtCriba^ 

ab imptratoribtjs iussus rst doinineri j^eii* 
tibus Quae 111 ILJyncn eranl mort praefec- Ha hhkoA en r^apHaif*, r.ritn or etna- 
TopuTt, G«f/io sanoenjaHO OTHMnCpaTCpHTc 
JU yupatuiHua Karo iipuCkkt n/ieMtHara, 

KOWTO fam B H^TupHK, Tofl flOUTba B Co- 1 BO^lra TbMdOBkua (Ml. I, 177) rC n:mi-M«fiti runn fiwmn*, a$eft*l tv. ttapw ipta 412' , 

*ia i ♦ , t^j JRjiwic*iti i-iwpu. i i. rip. i*0, ■ L^f#> ^IV.J. I, A^ Ctp. lit 1 10 : 1 yt -in; r jhl^« . liu 

op* W— W, * M^wm ;i^t:MfciTi'(i OTAjiviir Hjiicf n-Hr^itmonnia c CVH P H Map*»t CCHtnrp n uo_ 

fKxoJt, "iyje iJuMKTp«|fi CDMOOr k«c KCrop»>,» nr«o|>a, np. 36, B l£07 r. c ttAystwrre pv, 
KnnnflM («vji«tai8 Ca, X^-^T^p) ^*va crxpmt h<u^au, i^e^tfTne^^Maw nj>e<(^-r* M^h h Bc*w(>^ul>i » 

(•* tf*. H. VatttiCWG* U DROOb t TKfWIWS MOUNT*** B UCTWOH (w Zltilllll £h D I.* . ■. i HI ..! il XIV 

(1908^ ctp. 14— IS. 212 Aran&lus tMbuottecar iut — Aaaciantfl EUd^v^ivup j>h\ ynpaB-isffidJ! K>3£Hie h* tuaronc- 
raraaTa npcc|<ifTypn h rtHJi otfu'iaii or 
Coi^ H XOpara. Torasa ajiwjrti wy »bk- 
AM aa 6oraTfrBOTO a ce omrw jia ro 
rbCjauMB ksio Hoe, OrKaiauo sano*w3-n 
j;a ro rhfijiasHHBA ci»r ccaCMTt nopcact 
A toil, onptiH Ha tfojKiorra foaitutar. npeo- 
Acjuin ttCHHionc mv yxmiiff'WMR horaro 
rr-iwv tw He ycn*u h no tosh iiattnu, to# 
ay c/rwe/i bcmskh Ooraxciaa h* T03H CSkt; 
h no icew Ha mm He ycnflaaani nnfiejw, 
jamoio lufi n«aj hb c«or cipatia nt6ec* 
Kara r>o;iKpCfU 

Ha K ' ■ 1 n " ' J 1 It AJUJ '.': fa - C _■ .■ i-i'- IK>3- 
Ficneit«e 10 nopa«iJT c mzKtot tcwsk ne- 
Ai»r, sc hrmaji lyiacr uaa mmufi tuvfi '«ick, 
ocbcm cawo ««u c3«*a, c koAto Henpeicfcc- 
iiftro xoajie/ 1 (Vtrfl. H Kora-ro to# iioksck/i 
n>pneanuo naro epeue tcwim waw, h 
rCJl^a JOirTb/1 «*D BHJI llfl 10DCK BflWMTbT, 

HOttflKH B pbKa KfckUKfca KOHU. Tod fcB3afl 

ha cakh 01 uiyrirre My: ,Ako tboht roc- 
nojiflp * hoch Dtpsy cefk ch, me cc oc- 
w&W ot K«i>ra tu*. H tosh ce hbbu 
nprji roenojiapfl ch w wy RB8U! # Kaicaci 
e 70ba Tbot yfapueuxc? Ilocjiyiiiaft **r h 
ti|C TC iiS/iCfiyrar::. B rpajta HKfi HCDODHflT 
qoum, Koftro Kaaca, «a« *ku (iQJK*;raeuj aa 
n ranm h* c*tf*- th ( mw m na re oeao- 
(fOUUTlU or BEom ch*. A toW orroeopffl: 
,KaKDO e Hanncano aa hcm?* ,He shir — 

ptlCbr— HO FOfl KB3B4, **C TOM fa «L(fHPTfl 

Ha Coroeeie h aHrejiwrc tfl . Mvpiou p**v"s 
.1**, fiea hikwi Rft^R hc craea qhuk^ 
wo»a ja b<c MSirekyoa Oes KHHra- Jla cm 
a» i a'bp«ii cbocvo, a c new m 6i>jic ooaita 

4So^h<i*. Oka t^™ #y*JH toA o^ wwca h 

vipia u^uuixi aacna/i. Kor»io aacna^, hwli 
mv ce 6jtaJc^HH»T/lPiwHrpHfl w uy UU! 
.CrflriH n mnnusinaA h» cjiyiKre ch ja ic 

3fiKCCa7 £ JtOMSK* ZlM^WTpilft, aail|QTO TON 

c 6okhh uo«uui m* JKwiywm aawteaiic - - 
Koraro ce c*h6y4»w « nomtrnfl or f«oj 
nirre en 3a noua ha BfvWHHha HhmkifwA, 
HttKofi Kaaan: „li^MSo Jio CTa.nnyMa ttwo 
ra-hpiir 6rj)tw in,ma» iCb.atTO pe^npaenr, 

1 1C J]«KH /tHMHrr«h t KOfiTO CHI! HCOTJJBBa 

ywr c koiu«k nv .^u-.rw;: bs nunepaTOpa 
MatfCHUMH-. Toraea toA pciCM: »Hoceie 
ue ?flw> fiuh^»;« wa chH mw 6t Kastatto, ve 
33 Mora 3B nevtyna HweJieiiHC t^w"* To* 
jsjja cJiyiMic ai«ccjw iccno^napn cw, IC*- 
apto rv fitr/ro sanoDanaiMX Tofi Mnoavaan 
jia ro octbbbt ciiwo ua nojw. Koraiv /w- 
Mttj/u a»*8auKy iiotkmji* n cut H no 
rtnaxfHHar /iHWHT^wft HjCt *«wi OfMOM 

lU>i|>Mi C*j^y JiptfvtMVHV t* Cojljh. * Ttaa mf ^ * ft" imu»** a*4)rfvi. K»kic c* um. roll TTpcncm- i' T-.-ia Qui verifeiisTlitssaloricaju pie prae- 
(fcturae giibPHiahfil habrha,\ Ucoqiic cl 
]m 1I11- crat accept u& Tun diatxilus, xn- 
videus cius opibus, ubi lob e»pe1iit em>^ 
ut tentarer, Et in primis cocpit cum (en- 
lace s*ptero vitiift. At iile, gratia l«?i suf- 
rultus, cuncta cius macHnamenta siipern 
viu Cumque nee sk prulicirct Jiabolts, 
dindaei ill: hulus mundi divitias atetiilit; 
et nee sic vincert poluil, &uj*rnuni enim Ad ulrimnin rrg« diahotns* p«njttMit€ 
Dcts Uui iti^vi turn fxreusgit ii:Iirmit*:^ 
lit de milln rwrniifonTni Iwbctwr powsla- 
teiu, ii*i ftolius litigttat, tie gua Dtum as- 
siduc laudabat Cumque din hanc triifnrJtfl- 
1cm cuuj patitulia subtiuuibStl, vciiit Oia- 
[xylite in civitalfin in specie homnis. Ic- 
rere rMmbfanam tjiiantlam In manibus, el 
Oixil unl iuvuiuiii eiu>; Si Laiic super ae 
tiiletit dciininii^ tcms ah infirmttetr ;ibeta- 
bilur tfiua. At ilk ii^rtsstis ante dotuinum 
suutn (tall ct: Quae est tua patferttta 7 flitfl 
ergo lih, ci sanaberts. Est Ihjiuu iguotu^ 
in civiUtc «;uatu!Hiti luibrtift tnc>ithi«tatn t 

tjui dicit quod si cam super tc fcrrc vo* 
UicctSt ab inlicuiilalc libcr^beiis. At ille ir> 
quit: Quid ^chphim ha bet/ KrtT*o t «t t 
sed n . hi. denruin arccLorumcfut diciL 
'■ 1 i" duil: I ii- absque cuius nutu ih- 
hll fit, potest me sanum redder* sine char- 
ts,; lijifctat guod suutn t«t, de ine fiat vo- 
luntas Dei* his tfictis, confesitm son no 
corripilur prae dohure et Iri^titia* Qui ciun 
oMormissct, apparult tt tortm Demetrius 
dketfe; Sur^e t ct ^uvb tuis iiupera, quod 
le deteram tr cnmutni Demelrii; naui ibi 
tovante rvo rertples sunitMctn, Cumrnir. 
tvigilans a ciicunisUnttbus doinun: De- 
mctrii marlyris rcijiiircreL, ait ciuidum. Fht 
do mitt vjJi^una prope stadiutu t in qua d»* 
curl incere rJemetfium, ^ui dudm lancefe 
interlectus est iussu Mtxiiuitui impcra to- 
ns Turn Ole: illur me fcrt^, ^nia in visii 
dictum est mihi illic sanitalem me po?se 
iccipef^ Tunc famuli tukrunt dominuiu 
snum ub* hssi fuemnt; et iussit se pone- 
re -niu . i ■ 1. in pavbuenta Cumque iace- 
ret. Mimno fuhito arripttiir; et ecce bea^ 
tu& r>eiiKtrju> Uerum appsiuit ei dicciis: AiM$U*iu$ tittftottiCComiS AiitCrtOifl hktacroiar ii:i Per um: tmmi fpole;* sed (unci? ik forte 
p**t fanttalem cures buiits mundi te impti- 
c«u At Mafianus: Tu wis domluc, quia 
nunqiiani hoc egi nee agere cupio. Et die; 
Chrisius te 6anat qui erigit elieos. Ec evi* 
gtin Mniuun coepit uairare visionem, 
CmiKjue ad hoc vent urn futtset ubi martyr 
dixit: Christ us te sauaE qui t/igit elisor 
sarins mrrcxit gratia** agon* Deo cum om- 
nibus qui illic adenmt, qui vivit ft regiiat 
in saecula saeculorurt Allien. (PI,CXXIX, 
col. 717 718) M M> K*54W: »T« «t»t«UJ AS OXACID H3fle- 
KY&atl OT MeM, HO CC 6oR &a ill* fin C»A 

oacpauHaaHero ch iia ue uortHeuj u ip«- 
ttwrf n« tobh cewrV A Mapuait nxroiMv 
pn : ,Th a»i«u3> roCPOMplQ, l ie as jihkwj 

he «. -■ t ■*,. _u j - j i .<.i-. h be meAHi jtf iv 
nitniria 4 . A toA wy ptttUi ^XpHcror, 

■ ii n. . -il| .11- ■ .!.■ 'ii ni[ ■ n . - " rJJM". 

Koitto ce ctmimo jio uoweHTfl, Koraro 
*rb<reKHK*bT petcbAi ^XpHCruc, Kofiio M3- 
npaEfl napajiiisHparorre, Te Httiertn*, Toft ce 
Harpoum aapaa, koto aaejHo c ucujkh, 
kohio iipuf*brTvyRa*nt rau r ojuroitafwa iia 
flora, Koftro hhbw h itapypa bo rckh. 4, De mitUlae praefctto, ah itrwwdkobtii 
sanguinis fluxu per 5a*cfuM tlffrttfriuit* 

l*ui! item ; ■■ ■• praelectuft Thcgsalo- 
ntcae chirms qui i in Hum sanguinis patie» 
t»a i Li r et velut uiulier, quae lactu liuit. i; . 
vrafimtnti Domini sauMa est, pene omnern 
ccneum in medicos expenderat* et a oejni- 
ne Sanari potcrat. Tandem ergo inspiratua 
tfMna ck rate lia, quad am die ait ;*rvi& 
nis: I'onantes nnrlate ire ad riomurti pn> 
tectotis noetrae clvitatis. At Mi cum tlmo- 
re itspocdentes dicunt ei: In cuius pro- 
tectera domum iubes ducere te? Dicit 
eis: PrLtnL Qui alunl: Cuius primi? Die 
nobis, domiiK, ixmicii, Me veto ir.tttitufi 
cw dixit: Profidolof I ego scmivtvus icctns 
ilium fcgtioscfi, et vos cum saw silts, ig- 
noralfe eum? Kcficitte quod multns protcc 
tores liabet h»ec civitas, Sed items <upeic* 
mmet concti^ qui pro en semper plaer*ter 
pugnat. quem ut muruni ItrexpugnabUem 
nor soiling civitas sed cl liabere lota pn> 
. .'_niiJ rc^io? ;Trr: ■ : ruf mc ir dotnum 
eiusl Aut riiiin visitans nuverebitiir met; 
aut c«rte ( cum ilUc dehmctus tuero P sxis- 
cipkt aniniatii meant, et in futura nic tior- 
rtudi (iiEmnahfl Chrtsti prac^cnlis tntercer 
dem t ertpiet ab aeterno suppltcio. Quibu5 
(lie aiMJltif, intellexerunt quod de sancto 
tjiceret IXiijelriCt i:ui frequenter sanitate* 
Inf irtiiis redo>bal ; rt celeriter trtevatnm U> 
lefunt eiira illuc* Quae autem lingua; Irat 
ics -.'n: ■ i.'. . i l. him. i.jk...... di^nib laudi- 

bus potest veteran, qui tanlam : |:cratu^ 
eat viftutiim, ut ilium qticm nmlliiiices el 
varii nor poterart sanare mwlici, subunlusi » Cftt Mtr I 2. ASS, crp. 112: / pMiKr kj 
Mir. I, 2 t ncc. vacta rcaa c tm ivt^tto; cu» tnjta fitrtfHuf npt$*Kma Ha Coxyh* 

C^mo rawa HmMO ««" iip*4e*:r* «» 
rpaa CoJiyii, voftro crpAjia* or KpuviTe- 

HfcHW h tarn wetiarv, kosio Owjja Mintky- 
luiHa or xorwpflHr ^o peciwre na rornoa.- 

iwia jipeifi, &yj napaaxoaeaa no'iiit ua* 

•fOTC Ch HNymCCTBO HO *icrwipu HO UC 

*:ur ut za frw« iianwyBah or iiukui'o. KaA- 
uor/ie, M^XMOneti or 6ow«flTa VKiinci t 
ejiKh aeii peicwr hs cnynrrfe ch; ^Othgccic 
ut £o AOMa »a iiut:pot»fici» ua ubluhh 
rpajr*, A re, orroaapflftKii ci>C cipex, mj* 
Kaao/iH: P B jiomo na Kofl nOKpoowrej] 30 
lumuftaujAi tc oneA«M?* ToflHMpeirb/: 
P Ha m>pBH*(*. Tc KasaJiH: B Ha Koft opm? 

Kjkh hh, 1 rrn-i./ipp-. >i vrift xy *. A TO#, r^e- 
;igDkm ni BTpeirtcuOg pckw: : .0, ucmacrHC I 
A*, KuAro w*a ntMiy»»<i* t n> nosnavuM, 
a Nie y komto cte mp^rh, ite ro ^h ^Haere^ 
He auaeie m, w tojh rpaii uu2 muoto 
iK»-p<»ttMiv^*4. mo e^Hh HajLMVttai»a bckh* 
::n. m.omt. - CC CopH :ia lT.ro BUHflrv 60- 
4PC KoroTo ne c«mo rpa^i^T, ho m t;a* 
ttfl o6>acT 3flcm*axeno ro wit ttlO 
HeupeBBH»aeMa crena? W riJt, orueceie 
mc 11 jowa vy. KaTO m noccm, bau iue 
ct omivik hbjx ueu, »JiH sho yupa Tau, uie 
npHCUe Ayu^ta mh h b ot^ewe, kbto cc 
:ib.. jjpea cipaiiiuHM XpHcrce c±u t uie Me 
wfttpvnte ot rojo han:aaaHiie". KaTO Ky/n 
roea, le paa^paviH, ie roeopH 3a ceetH 
JXwMHijAtiit koAto hccto jauavt djipaae ua 

HeMOUIHuT^ U K8T0 CO B^tlirJflUH, dfeUttO IO 

oruecJiM Taw, hamt e»»K oCa^e, np«c»cftnM 
6ppT« f moikc na no^eie c aocioflwi jcb*- 
•wdrruHH xodw m^«HitK t koJ^to tt iipo>.Hi 
c Taicbn uoJU»H[ t ve w eiinb H^tt oajipa^ti 
to^ Kcroio micro h pcanHiBH fleKapH ne 

m. Ill, eijx 96—97. * HewWCfHo imtrt. CroptJ 214 jWttttu* Pitt lotf i ccarte Ametwrf EiifrworeHap horae lucmejito ffddewt ssnum? Nam ut 
foffs etdtfiae inttavil* w> solum corpo- 
jis. sed et flnjmt promeruit sanitatem pt* 
viitutem Dcmini nwtri lesu Quisti, <j«i 
vivit et Ettfitat in saecula sa ecu lorn tn. 
Amen. (PL, CXXIX, coL 717-719) 

& Quomodo Oncslphcrus, tempU cutfos, 
a Scncto Demetrio punifds faeril 

Sed nee illud ouiittendujn trediraus 
quod a sajjcfbsiino aicWepiscopO audlvimus, 
Refrrebat enim de quodanj mansionario 
ttrnpU jusuiyjis L>ewetrii, nomine Honeas* 
photo. Cum perflcrcm q»>Odffm i!ie art er 
riesiam ptaedictl martyrs, Inveui pjacfatuiii 
Motie&Lphciuni mansion* Hum iactntcm ante 
sancti marlyris CGtluin aonivivuni. Cumque 
turbatus lamcutartr pxo amid mfirmitate, 
in Gf reversi* H«jefciu*wrus ine Here vi- 
dcus, ait: Quart Ixiatafia propter roc, do 
mine fiiacbi? & m* dillgis, r*o!i turbarl 
seel praecipe monumentum mcum pjaepa- 
iiii cl : ■"■ <n co vtvum obruc Qua re tur 
bmus nochiut dixi d; Cuius rei causa, fra- 
ler? Ilk rcSpomlit: Qtiia irritavl men £ul- 
pa ad iracundiam sanctum maityitui. Ap- 
parent Jiiflii peccatori sanctus namquc roar 
lyt in somnts, ft rtulri voce kKnm tat ad 
roe; Frata Hcnc$ii*ure f non plaret nihi 
quod operant Placet mihi magis arimac 
saius quam mOia ponder* auri An uejda 
quia certtw qui olfertur pro peccatis. quan- 
ta npparet flrddKi, tanlo banttus lu&iiel pro 
peccatoiibus ad uUercedenduin- Sine iftituf 
ccrcce nwiofes et minora ardere, quia 
oportel omuino cereis resplendere doinum 
meam. hgo autem infelix expefgefactus 
acsiimavi me phantaslara vidcr*. et dixi 
apud mc: Sanctua non apparel pecratori- 
hiiF- Bfc ven> n\ la exkni moaiU in soin- 
nis E^t3cepi,e1 liaec custodirc volul, el n& 
qne in tinem coiiMrvare desklero. in bat 
veru wxle veuil i^ukUm devotus vir ad 
cccksiam magnos cctcok oMeiens. Post 
oratkmem suam jeccwil dc eccMa. C*gi- 
tavi tRO "1 extmgoerem iltca, nblilus de- 
cretum s&ncti mar1yrt& Cumque iirpetum 
Jecbsem ut cercox wlinguefein, sanrltis 
Demetrius de argenleo cubili buo voce 
magna et tcrribili cljtuans ad ine dixit: 
O cupidel et iterum, o cupidet ^o vero MC»:asa JX» wancKynai? H BawcrMHa; mow 
xaro npecruiBJi npara na Ubpuirra My, toR 
3a<yiyaou i«? cauo Tevieci«\ ho n jiyn:eBiio 
aflpaM ^pea jodpojieTem^ »a rocnoAa «a- 
uicro Hcyca XpntTav kcAto mwiiee h 
uapyaa bo b?ich BeicoH. Avhh- 

5. Otfiiw JiuMumpuft waaaMB OHewfop* Ho HHt He cufiraMc ^a iLponycuen h 
TUiw, ko«o 'iyjMe ot cBeteAniH« flpm«- 
rnKvoii*. Tcfl FtaHfmMa paaKaabame ia 
cjwH K^Hcap Ha iiWKnva «a *^oen«Ka 
JlMMmpHP, uo mm* Oncfant^op 1 . „KortiTo 
vjxtm acw cc ornpaBia k*m in^pitaaia ha 
ropccnosieiiaTiiii khw*, H*i*e[w r( >T* w 
Kisa<iHM» KnMrap OMBH^Op a£ *w» ntxiy- 

>KHB npejl BXOAS Ha CIICVNK M-fclChh*:. Ko- 

rarro caeyrcn aaao'max na CK^a*aaK Heaww- 
ia kb iipH*myiH t Cb»&ejiwHTre One3iMjiop 

Me i*w< ^a njia^a ^ icaaa: *3amo cirbp- 
6kui &a mcbc, rocnojiHHe bucciwli? Ako 
Me oflwam, »e ce BhirHyaaft, ho nqn»Hafl 
jtfi un nanpamrr ;■ ..):i.l ■ *khb wc »a- 
poijw u «t»". Paa»-b«ny"*h ot toda, ai My 
Ka3«x »arb}icet*: „3aino* fipanr?" To* or- 
rcBupB: .3-mioio no mo* i*»ia npCAWU*- 
«x n#na Ha cdcthw mt*»khhic 3amoro 
CBCTHftT UWIHK ce h* na cb« wa Men 
rpeiUKKa t* etc cj ( i;i-:\ r/tar uh KE3(t; 
.iipatc OheawlMJpc, ut mh xapecw Toaa^ 
jici^ BLpmHuj, Ita neice mh c ncvnpwr?TRO 
cnaceHneio na iiymaTa, caKCWKovo XHwusr, 
TOBapa M»Tft H/jm ne snaent, hc ck-iu, 
mio re wepmyoa sa rpexobe, kojuqto 
noeeie rcp«, vouosa iwjw*c o^aicrta cbc- 
Tmte aa cc aacmim aa rpeunwuHTt H 
riJ^ ocraim M ropur w rowiiHie, h mu- 

KliT^ CBeUlMj 3JIIH010 H&o6lUO MOfTT COM 

ip«6Ra na ce titBei«8* « ti*eiuM J , A» 
ofiswe »emaciMHKM > Kato ce CL6yfl«x, 
CMeTHax, hc ci*^ Bifjim rpHspaic, 11 cm 
Kasflx: .CwttwH itc n «wna na rpeuiHHk'. 
ilva-vpH m.TM fa nonywx jie exu cwuoto 
nanow+UHe h nowe/ax j& rv cuaanaM h 
no Kpafl hckhm A8 ro H3nw:ninwM. Ta;oi 
HOm o6a*e jcAjie wii BCpywiu *rb^ " 
nocraiu 1* ttiiph'sara nvie^H cBeiitn. Oteji 
MOJi^TMia t<* unyciia UMHuara. A3, 
3afipawA aanoBej-ra na mwigbhi^ HayMHic 
iU rw raracs. II Ko^a7c 1.:.. ; .ui -.< opmi 
jia varacH tBtiuHft, c»ctk /ImmmtpmA hsumka 
gicpe&bpaoio cmjiowc c dmcck n crpaiiKH 
r^ac h mk i^nana: ,0, m^nmI - h ihk J2iS 127. ' Ciau ayva j& EB«ttt-a, w*to etwM PpJWCtiHC- * &•■ Mil. I, f, ASS. «p, 
h«ii m» Cntyu <«0jO SfO— ftK> r. ■ ■■.-■ i *. Hi !:- i ' - - An* -*yfl firftftf<tic(jp 215 miacrrhitus, nimis pertcrfitus, ad terrain 
elisus, extra valvas BMnutalij eiectus* ubi 

iiAttiitU we iaceo paie rwfiuua, Hatt 
(jmdem aifr* erwrravit Pater nosier arehi- 
tuiscopus. No* aulein obaudire oputto ta 
quae a sanrns rtus divina aurlnrtalrpraf- 
LtjmiELtur. Eoruin riaiiique teniguitas i»os 
semper rutfcdiat et in praeccptis f3iris1i 
pciseveiabitt-s reddal. Amen. (HL CXXIX, 
art. 720). ft Ow harbaritA terram TfressalGiiitar 
deprtwdaiur 

Accldil habitatoritus TtKisalonicac ct 
vilatls, pre percatts virMictl sub, ut yeas 

tauburicd eormu depraedurtlur lerrajji, do- 
rrxfc iiiurum animat, ei vm«s snrpauai, 

filios tt filial, tMiius ct asiuos, oves el 
boves in captivitalem transterebai ; Immen- 
tuiu ct viniini ct oleum in obsHUoneni u- 
vitatjs devGstabat* Perseeutiori subsecula 
est fames valid* ctl tola region* ilb. Qua 
^ju|.iici ptkutuca dvlUiUb iiifatiutit RxuLufe 
ad inipttatocemut abobsidknw barbaicrujn 
ct ab imminrni farm* liherarn rlvltatem. 
Interca Rlor icKJssimus martyr I terminus, 
ita Mb iinminiLus pln^ttiir* apparult in 
pwle iiisulac Cbyi cuidajn naucleiu. nomine 
Stereo, onul fruntnU docentornm mo- 
dkxura ad urban regain ductDti. et dull 
H: Audi rac, ct ThessaLomcam cplerilec 
navva Qui cum es**t faelus vtlul in wc- 
ctssu mentis propter rnartyrls viakmem, 
vu loqui vakns ait; Domtne, audiviinus 
c**n *yiptnfn fore fl bartwrin. £oo*#uo r^o 
oudil . UltH ef|*u :i- \ ■■;■-, tl navibua tibj 
cmirentibus nuutia quod iniseralionc Dei 
saivala sit liwtfcaionica. His dictik coepit 
sanctus pracirc Stephumirn ambnlaTis per 
mana, Slephanus intern uavigans Thessa- 
- nit •■jn r qtiibuwcvriqu« obviavit, I'icioucm 
martyris narravit. Pracveriit autetii cum 
jjiuliii MtjutialuriUis teguktt, quo* ad im- 
pctalorem elves dUexerantpConverteiishir* 
turn rivilatta in gnudium. narrans eriflm 
qiiaii: jlli martyr apparuerat Nam divino 
terrore pcrtemt: hostes panic ante ab 
obeidkme diaccsseraiit (ML, CXXIX t ccL 
7M— 721) ^o» mmiiH! j . A aa, npeoicaflHHffr, H3nJiainciT 
««oro, crpynoJicR na MMKra, Majrm>p^eh 
irui ut iL(vata iiu ^aitdcntiid, hifAcii) ut: 
KtM^pHi ^ox^a nCMTK i/T>praii*. Tom heh- 
cmHa HaujHsrr ortii spxmiLHCKtm e pay* 
Nannui ^crTo. H«r ofiaw Tnflfin^ aa rjay- 
uaMt ivtta, kociq CMnBTC My C GCttMCT- 
BCHa naacT m ^antmflanfiT- HeKa »fai»fTHHf 
nmnv 6-iaroBgaeHwe hi* iibjh unitani h 
nrrra Tm Kanparm ^a noc^onHrTByBaMf b 

XptfCTOfiHTe MUOBC^L AnHH. 

ft tteptnpu n/tftiKocnam xtMRtna 
Ha cMymanu* 

CnyiHao ce »a wwrfjimc na rpc^ 
ConyH, oue»iftHO iiopa^K rpexgaere t»w, 
lapuapcKH napoa ~~> ::■■. o^yrroinaiw nt 
\j«ra A — r^.vn um ffwn»Tf, H^kOpeKHiUix 
/x^ffra, oiBeHoajr a ruien chhcmtc h jiv 
mepHTe. KoncTt h MarapcraTa, oantir m 
Boao&ere. OriyCtoiuaBaji npti oOca^aTa aa 
rpa^a m xpanaTa r n bmhoto, k Macnoro, 
CntA o6ca^a7s u u^^aia (was oCjiatr ath 
oruH*/^ ch/vh uiaii* ni^ajiK -rvtai rpoji- 
CKttrr rrhpseHiiii K/tnpaTH^h TipavcHKiiH npH 
KMncparopa*, m a« Cfiif»6oRH rpa^ia ot 
c^c?ua7a tta BapsapHre m ot aanjaiusaiujiu 
ro nron** Mex<jiy tom np*^flBi*HT y»»- 

ro V3o6parin»v n kkoh»t^, fi-ncw> ^o ocrpoe 
Xitoc 1 ua tR¥\\ KajiHrattt no Hue CtciJisji*. 
KufvMi KapaA Kit** cTOrtmwia ronap or 
jisena MOaiw xpawa, h wy Ka^ajr: *rk> 
cjiyniaA Me k (Vbpso nayaaft K*bM Coayh*» 
nouea:e oaitfin Karo o6e3yM«a nopa^M 

BDHMUCYC Ik* MlJ^Clt>fK«, TO^ C Huh* CO" 

nopefln% porL^: ..rocroflapio, row nyxuc, 
sc iufl Gim iipca-wr m* napiw[iwvc*. Cee- 
-itarbT oirOBOpui: .H n>fi. luiatafl HaraM 
h tta cpcuiHajiHi^ re KOpa6n c&o6tuaBaR r 
»it no mk^cct CwKHfl CoJiyn e cnacen^« 

wi>pbn npcji Ctci^kh, Karo xoac/i ho Mop- 
fKnra i*?»p* A CTCiJtmv tiHHtei ioim 

COJIVH, |£3Upaii>Jl Ha BCtMKtL KOKTO C^CUl- 

iia/i r ^a wnsmflMcrn ra m^^iciimk«. Tofl R** 
npeaopHA o6a*tc c mvototo nproBiiH npa- 
TcHmortc, »(OirrO rpajKAahinc Oh,ih hhh|&- 

TWAH 1U llMEICpUTOpU, H 0&>pB£71 CKph&T& 

h« rpa^u a pajicor, Karo «y paaKaaaji Kax 
My ce ftutu m^OMHU. t^taiiCTHita mwko 
np«n TOBa iwnpiiafrpMTfi WaaiOl) ot 
cTpar npejic>ora.ce 6wi« OTrer/imiH or 06- ' Cl«, Mix. I, 8, A^ CTft 138: rpuaat wmm\ Ul t <rp_ 101—102. * To«i itJr«?HltC mepc 
ft^raiw P \Ur. J. ia— 16. ASS, 143 — 1«; l«— 1ML rp*m:K iu*m>j>h. in. Cfp. 113— H5; 119-138. B*. 
£*V**^>rt, *iyaa, t7p* tt * Msapiiioia, ara WNn;-^ tSP2— (*2>. * 15 t«* <*ya<i u ciew a«c *v 
6^ihw ju'cjairt h ivwiaK ^iiMcs-tf rioone'iHo a Mtr. I. 13 15 Ioml iv*;. 6cw 2)k& K». i 8. Cpa* n 

RK mr- KB* JL Itttt r- crp. I7H. * Xkot - fcrr*. » Krrtoo wope. *» Hct^-ciHP am**. >lr AwHlllW biUtolbtftartu* Ai.acnMI Bafawwtitty 7* Quoinodo Sanctus Dm&rtu$ The&safa 
nitac fame pressae sttccur*,it 

Oranes nostis fameiu quae Oudmu facta 
est emu solum in hac "niessalonica rivi- 
tate, sec! ctiani ptnc ubkjue, in tantum, ut 
jpsam <juckjin cmtatum reginam occupare.1, 
non solum frumrnti, setf etiam aliamm re- 
run*- Ctuji eigu U-iiU afflicticuc fajnfc pre- 
mcretur civ it as, illc sane I us martyr Demet- 
rius, diviou nulu ix mullis divereitqut re 
pcnihtis tiav*s plena* varus frugibus^ hu- 
midls scilicet et siccis* aiqui* orani boni- 
Ute ciboruni IjuinangfujurelcrLas iUtstraus- 
mfcit, Ha ut statim spra lllomtn de neces- 
tjlutibus dirupla tsteL nualUer h :. . ■ i, .■ ... 
Vii erst quidam constitutus a sue domino 
suptf uisulam Giyum. ut frunwntum <]uod 
naves alferebant* fllue eroeret. Cum autem 
naves minrme inveniret, et gravi moerore 

. ■ -__ l _ b t l audivit v*xtm uiceokm :.... 

Quid anxiaris? scito qned Demetrius ante 
omiics archae IrihuiL, ut Tl.cs£u!anfcam mit- 
ral. Qui surpns pefre*it ad ecclesiam shjk- 
tnrum Virions et hUlori, volens discere a 
;usticta quia istc e&sct Demetrius* Cum 
autem hoc quacreret, et nullum indicium 
posset inveiure, suspicalwluj aliqueiu lio- 
mincm fore mtasurn, Dcmetrium nomine, a 
praefettociviUtisThi'Sjalosiicae* Qui starjm 
misil tpi&lolam suo doming narraus qua- 
titer a Demctrio framenta emmntur Hscc 
eadeni domiiius rtiuiU ipeiatori; qui scru- 
tatis caiish, tnveHt nullum fore mtaum a 
praefecto Thessalonfcae* nee etiaui habere 
fromirtem DcrnCtriuni nomine. Cognovit 
autem tarn inipcratur quam populus, quia 
millus alius piacdfctu boiuini appajuit nisi 
martyr Demetrius* Et aincti qui audierunt* 
gkxificaverunt Deuin. qui per met if a mar 
Tyrts Ithfravtt rivifatetn llifft^aloniram a 
ptdtulo (amis* {t% CXXIX, cctI. 721). 7* C*f/ftB MVMUtHpuSud&M HUnVMOU* 

Bcm^kh 3Haere aa rAa.ua, Kuftro aacrir- 
nwr HeoTflaaaa* r=e raMO b T03H rp&A 
Oviyu, no h tioith iiaecHinjie ixc Takaua 
CTviieK, r ie oGxaanaj m cauara ctoahim 
He cbmo no oTiioiiieHHe na spaMara. no m 

ita jipyiHM paCvui. Krbh, Koraiu rtwbi 
6wt; wBMb^BEh or TOJtKOrja rc^flMa v-bKa 

aopaau uwiia, naBvcruHiiv cue/w u^hchmk 
i^kwKTpw^ hw H^npavKii no 6oxmh bo/ia or 

MHOrO H paHAH'-lHM lTp3HM KOpaCw, Clfc/HH 

C paatrn iwoaofle, r. c. npecwH u cyiueHH. 
m naTonap^rtH c i>r«rcaKBO Ka^ctnjo ^p«Ha 
*£i xcpata, iai<a ■*(, icakro me qyere exopo, 
onaceHHflTa iim aa aarrTCUHR 6«xa npeM^x- 
aaTH. HMawe e^na ^iowk, nociaiitii or 
cnoa rornojyip ha nerpen Xnoc, %a /ia 
:iaK>r.Ba iav xpaaaia, kohio ^otcapaaviK 
K(jp«6«i«* Kornio t^a^e He aorwi a* 
tiaveptf KOpa^H h 6w/i oduum or auifioKa 
ciqnA Tofl qya Mac, kouic uy hohui: 
..3^11(0 ce H3vt>wnaui? 3nart ( Me /lnr^M7pFrl 
npraa dch^kh e jax Kaimjxi, ^a na ih 
Hanpau&a b CoJiyH." Karo cTaHaa, toA ce 
OTnpflnHJi kt*v r _ p;n :-r ita CBeTRre Bhk- 
i^op u H^Maop", nohe»;e hcku ^a y^H^e 

UT CeaKHHTC KOfl C T03M ilHMUTpHfl. Korafo 

o6a^e Kc:Ka;i Aa y^Hae ivbs h hc Nurt>a 
^a tifi^cptt KWWEBd CDUUH^ aanova^ 
ua n{)Au3upa* a.- n;t vph6ui ^ta t C\%Jk hj 
npaieM or ynpaBHi*ji« Ha rpaji Caiya a»- 
vairi^ *iobek no nwe AHt^HTp*lft , . Tm s^a- 
Hara H3npan*^ nuc^o wa caofi rocrtOAap 
h «y pa^:pau«a kck dnza aai^rinarui xpa- 
«ava or ilHMHTpHfi Cxiuoto Tosa ixicnoAa- 
pgTjiutt.'Li^aaji Ha M^nepaTopa 4 . t toc/ie^iwflT 
waaciiH/: ray^a h ueuqwi, ne uhkoR hc efiHa 
npaiLLPH oi ynp^Ln-.^r Ha ipa^a, uuio 
m,K H*ravi MOnfw no nMe JtyMTpA Ofiaw 

Uno MMjH-paxvpiiT. Tana h Hapoaw ya- 
najiH, mc Ha ropccnovcHatim loceic ne cc 

t hum bHKufi ,upyr ucavti rvMunam Up*- 

UHTpKfl, 11 BCHtiKH. KCH70 MyflH. RpOCVlaBKaH 

6ora, koIVto ncpanH sacJiymre »a mv^ 
niKa ttutCMJI rpaii CoayH or gnaCHOCiia 
M r/ianyM, 1 Cotl ,\Hr. I S. ASS, CT^ 129-131 : Ipv-Ku hjh^h JII, op. 102 I0\ ' Taaait c 

d h|tfj? ru iurp>aaiicTc* :u 'frta v/n aau*v^rt na tup>T*mrc aa IfydK/ua, mpctnic w;*a> 608 r*. ^o- 
raro Hpnuj^fl npeacj^oa oaotsani* « CIO r, vjram n>a c i.tnioi«a oaoiv i bow*k ce DflHhwman 
Ktv ilf^rpox B** is*/w;.-*i;J>» 'ivj;. crp. 66 67* Ttu^u noa lOfl. CtOO 1606 OT V, c> lOucpt. ue <IA< 


,1^|K1J VA V. Ltii [. Ktt MCatttj mi HH* AjuttHtoa bWiiiothwcariu* - Amutjchb BtAmoretep 21? & Quomvdo ijuidvm lilyricl prucfetius 
a Satwto Df&tetrio ptutUus fueril 

Pratftctus quidam tivitatibut fflyficen- 
sab us pratt-rat, ciiHtf noinpti non opus *s! 
dictrt, quia In opprobrium sempitauiux 
I eni anH Qui $np*fbia inflatus, quibusdam 
*$ui tfvJlati Thcsealouicae praeerant, acc«- 
sitis, eiitftbat ab els ^tiaia^am diajj^itio- 
nen fieri. At illi genibus eius ptovolutt 
dice tan t w nan powe cms parere iuwir 
At ilie illos Hngtre rticrbal Turn fill In* 
i.i'.i- L: Si ; ia nun ctedilU, aiilr saatti 
IXinclrii sepulcrum imabtmus »ott posse 
hoc a nobis itnpkri At 9k in btaphemiam 
. .... i ■]/■ ,i'[.L h .'..<■_- del Huucm tjuam- 
darn ronflvlhus *uifc de gloriom martyrt. 
At Qli blasphouiai : (H*i< frttutes cbtoialt 
- uj 1 1 i i:- '- -Hint. I'oM duos aiitcm dies 
lantu hmyuoie corpus pmttcU corepluni 
est a plant a pedis usque ad verhcem, ill 
nec a metiicls posset Infirmitas agnowi; in 
i|U^ iijJiiinJbita otto iuti[Mbu5 pctmaitKit 
In octavo vcro misftf in hanr venit mint 
ibiiit ui dimidia pais corpora eiu* solvt- 
retur, ita ut babem qtiidttn vtsu ornnto 
met nbra, ted liceuUani iiiwwtU khi labe- 
ret. Mir a est pottnlia IM quae per servos 
kuor talis optralurl (PL CXXIX. col. 
721—722) ft De vlslone Easebfc GrthkptSiopo 
Thr&salanlc*n$i oi^Utta 

buirbius Thwalutjitiii- civitaliS archie 
\> * I'll- m-... i : ■ 'it quam nafrare cu* 
f*> voHs. A^tcqumn super chitatem Thes- 
saloaiicam l-arbarici irrueiuul nimbi, vidit 
at pea cd ictus pontifcx In *> inn > sedcrc ir 
Iheatro cjvitatb cum magna turba famulc- 
fum Cumqnf hacritartt cubs tH gratia ir 
lam obscene loco sedtiel, et surplus pro* 
ftciSci veiled vid:t tra^occ!um stare in lo- 
gio ubi labulat rccitantur. dictntctn £ibi: 
Easpccla, <juia lc ci filiaau tuatu habco U- 
mcnt&ri. Qui dtxil dr Ne labor«s l ego entrr 
necjue filiam hat*o» neque in me etl la- A. Cscmu MuMtimpua M WJ jg xjuipaScnu 

(ia-tcOT ita wflMpHflcKhi'e rpuunc crow 

jia ce Ka^a', iiqu«>k« ocvaiia 3a i^e^M 
nosop. ToA, o«*ajia»c or e^wfunocr. tiv 
nun hhkoh, kohto ctcmh aa'jewi na 
rpan Co/iyH, n nOHCKcUn ta jaa*^ KnicaK&o 
Hapew^a«e*. A tc, wto c* npocna.iM 
rt"**ji Kj^iK^Ta My, Kk&tz:^ '* He MoraT 
Jia ce no^HHRT na aanOD6^HTC wy. Tofl m^K 
Ka:fua4« Ht vt ;jt.Aia, Toniba xt wy pcmui : 
^Ako bc »im Btipnau)* utc c* »kt>j]hcm 
np^A rpooe h£ cwin ,™*imiu . nft 'iv ne 

KM ^a XyJlH M*h*HHKf . Kfl^ftaftKH Ha CBOHT* 

CLfpaJWiaHH Hwnahba noflnrpaBKa ja cvhib- 
HH» BTbSCHHK. T^ ni»K fl »*c mcwcPkh ^a 
uouaojT ayjjava, cm hsai^xh c aiTeopcim 

yU»H. Tj|p^ ^..- I mi /'■■■!>■- Cfla60CT 

oOxnanaaa twiuto h& nptt]»hTv or ctrna- 
/wtu na Kpwa ^u i^vara, w h ^iehapHr^ 
He MoweJtH m ycraHOMiT neVourni. B 

1H3H HCMOIU TOH CCTAH3J1 0«M MtCtUU* 
ll|W3 OCVW5I Htttn OCtant MfniflCTHHlrt.T 

nanaiiHaA » takoui oh»wo ibujiojkuh^ hv 
nojHjBMHa or imc/nt wy cc nap4/iH^Hp«utu» 

TOK8 *K Itfl r^M OSHiTHtlj ripHTtWaRfl/I 
BCHKMM ^eHCBC, HO Hwwajl H'KHMOJKHUCT ^3 
HI n^HlKH. H>Vlia * CWlATfl tiov'Hfl, KO*iU - - 

mipuiH Tatttoa mejia iptj tw«7c c-iyrn. 
ft Cbmm na cOAynthwt apxuerwchcn 

Eikcuhi\ L/.n.MHCKiJii na rp^ii Gu4>i:, 
hwjiM^ el**, Koflio MCicaM ;w rk pWUVQi- 
llpfnn wpnapt^wrrp nunmu jw BpM»- 
m y^piy rpa^ Co/iy^fi t iopeciKiM«aa^HHi 

IT^pHOCBCirtCHHK BKWAa Kft CHH, <je C6JLH C 

jQAHUa rbana c^iym a c^iackhm icarbp, 
''!<.!■■ i* cc ny^cii 3flniC e re^tws na ift- 
hcua ueiipujumtio mucto h Ka?o cian&jj, 
hcwm jts cb rpiirnc, Toft niiwm, **c hi 
cuc»raT3 t i;iv;cio cc pemmipar nnecHTC, 
ctom rp^rHneCKM ahii»op t koAto My Ka^taA: 
fl Ilo^ai:a^ aatuoro tilt ^a it Oil HIB Bail 

left H TBOflTO J*LlU«pB'. Tofl My OTTOOO 

pm: ,lie cu npasH tpyj^ saiaoro HaMcmHa 
h>nv Hwaw A^weitu, hhtv Morn ^a (hi^a 1 C^n.Mlr.L ll t ASS. of. 126-137: rpMiwi H»nafN. IU* cip. IOH- * llpctpon-r « flrwi DCpMlft 

//* ttfittf. Die (uneis Ckr T^Mirtiint<h**i Thntttiivirlasxit*". 1dp2ie IH^ (AhhardFMt^cn ri- jJ-J* 
Mkt KIssk a Li-nt-i. ■.%■::- h» ciw^dsclwJ: d. tofmratalteft. XV1L ^.oil 3«. ■ Movre a» cmw 
ui'il o: ao 1 1 cm jshuji. KUc 0fte& p itoc. t»* Ctf. 30. * CpB* Mir. 1- « l. ASS* cn> r .S -1W : i I'M' .i 

N*piH hi i ■. -f k< r i .-. t»m nofttcv n upm w i ' a pu| » n Hum u 4|HVi ct ■ ■ 

3S iT*rtututi iniLiL II 218 AiMftUfliu BabHothccirittt — Aa*ractf fcjrtAHOKKfi* men turn. At ille: Vere et tiliam habc\ H 
muHontm (iliorun matrem; et oportet te 3- 
lam iainctrian, T<mc iiitellexit piaesulquod 
dvitatenidicercltiliamdii^et ait: Adiurn te 
per Own at tton iw illaiu lament cm, Cun> 
que tcrtto reprtefe velW lantttum; el nh 
cpbccjpo nor sineitrlur. a sumnu cmlus* 
tn id lex it tranced! am nou bo nam habere 
pjgniflcationeni. Paurta vpto interporiti* 
i!:Hr.:<, inntmterabilis harbarorimi multitude 
Ihessaiunfcam tireumdcdJt, el cognovit 
tpi&tupuS veiaiu esse qiiam viderat vis;o- 
rem. Cum TFrssalonicenswrn, ul Mipra vi~ 
dijuus, paguui geus barbara dcvaslaret, ob 
illoi um per «ciitioiK m fame premebantur 
tncolae _ : ■ proxima. Ad altinutm vtro niur 
tuts liaLtfUtorilms pene tani gl?*iio quaui 
fame, inito bafbari contiflo, soblto irruunt 
^ujjcj civitatem. pulaMtes iUwu vacuaiu 
pratsidiia hominum, qucd ae re? hafrebat, 
ct fame dcsolfitaiiu Nam nos pauti eiainus: 
illt vero locuslanim ejcedcbent niimerunv 
Ttinr aedificatis aggCTilius, uiacliluisp atiiv- 
tibts ferrets, balistis, ingeruibus testitudi- 
niboa, cimda pellibus boom et camelorum 
cooperuerunt, ne a civibus ik'uc binim 
deatruerentur lnslsieh«nt autetn dvlbus 
ten giaviter. ut nemo *pem vitae habereL 
Taiidiu autein obscdenint dvitatem qucus* 
que cunrtt riharifl rtiswparcnl, lam bonii- 
tubus quaw uumnlb apta. Inito a mem 
coistiio ut future die primo mane unanf- 
niter debtllarent uvilarect:. uiid&jue di- 
cumdederanl Mam cum instruments belli- 
d& Cumque iam eapteda foret urbs, vi- 
sum est tiib quasi cxamet: apum nuiLtllti- 
dincm jrmatDrutn e^red: de civitute, quoin 
pcaecedebat ^uidain iuvenis r d us, pulcher- 
rimus Bspcctu, siptun; cruris fercnS in mant- 
busquan lercbal^uusalbu^etciuiiimpetu 
imiere supfr illos. Qui rcrrorr concussi 
relicla civitate. praesidiuin airipiunt lugae. 
Pauu Uiucu, fugeie uou valeutrs, permtft- 
s^rwnt illic Qcniivivi; cjtal a dvtbuBcoiupre 
htrei, qua^iium est ab eia cur tanta mul- 
titirfto absqw itlla re fngeret Tunf batha- 
it : jMiiHftudo viforuiu, quatn occultastia t ciwaKHan"* A oiiw: »Th nancTWHa wain 
Zi^mepii, h iv heAka na UHuru cwhui*. H 
tm Tpa6ea na ii OnviaifBau". Tcraaa np<m- 
CTOm^ewr pasOpa/i. ue toh Hap«ia rpaw 
t*crosa ii-bttiepfl, r ksm: „3aKnenflM re n 
Core ja He oruvKuam iihto m«ii. iihto mch". 
H Eocai-o ait'<bopi*¥ no*c*a.i aa rpein in»T 
Aa ODBTopM crweKnflHPTO h ftv^i m*3npenfrp- 
cmyHfl Oi MMWQaa* not»AH>«T ce ct6y- 
jim ot riiM n ps«4>aji, *je iparejuiflra ne 
ncKa^sa jw6po* H HaMtt«»a v«k/l IC1SW 1 
Hero Ha m?jiko ^h« Mnowerrpo BajropH 
oCcanHAa Cwyii w c«imckoci*i paa&pa, 'it 
ci^hiit. koRto wflfla, 6na hctk«ckm + T-bft 
iraro t KAxra iwanxwe no-iflpt, BaiJBapcKBhY 
^spoji ojjvcruuiaaaui€ ConyHocara oC.Tati. 
jKHTWinre ncpaAH nwcuoit* iTpccjieuBfltie 
3arto L iaa)ia CKOpo ;.a fi-Mai Han-bwaHM 01 
iTiait lb Kfttx oOa«ir t Kftraic o6uTaTC-iKTf 

IfflWpAKa ItCiTYf TIVIKOEa OT MC 1 !, K&1KOTQ 

ot r/ii*4, aapBapnie narx> peflWlMC h b^o* 
Mm<!-- Pjil>xneTlD:£ Bl>pXy r;-;.j;i. K&TO 
CMuiaxa* ve iofl e xHuien or 3iuiwx*Ta Ha 
xopara, kopto Geuie ta^a, h ne e nanycaat 
nopajw rjiaa. HawciHHa hmc CaxMe «<«- 
uictta, a re tta;iuHB*paxft 6por na ^KaKd^i* 
UHre Torsua tc nocrpOHia oatwiK, wa^ 

IUKHH, ,*Kf;ic3»'K OBtltl 1 , MCTateJIHH MatDltHH, 

^ff0^5HH Konci \pi-:i\ l h nuKpujia uluuko 

C UMCHM II Ka«HJlCWI hQJMf, 3d ^a BC TH 

pAspymar rpawAaHirrc^ ifaro XB^p^irr ori4i. 
Te TiiFM cujMo nantipaxa cpciuy ipa>wa- 
hmtc, <*e HH*x>fl itn Mame Na;ieiK;ia aa cnacf- 
hhc. T< o6a« ocicaifijiaxa rpwia TWikoea 
AbJtio, Jtowaro yMKiuowHxa at««iHaT* xpajia, 
npnrowa nr, xopam h 3& ziuCuTLua* OCaut 
t« fioexa petueHKt ^a mypwy 8 ^ ejinHfr 
AyuiKo rpana na jipyrwane^piniocyTpHHTa. 
h ro otir&JlHxa UTWAK'bji« G uoeniurTe ch 
epejerat HKcraTO fpaAKF ntemew 6wie 
itpcirw. crCfmno km ce, ie or rpaaa h> 

JD3fl KtTO PUHK iMe^M MHOXitCmO BOfiHMHM 1 
Hfi4WlO naKOMTO BL0B« linKBhtO "IfpBCUO- 

uoc MAaAew- i'ofl Chji up«KpaceH xa bha, 
wveji ft p-fcUfTf CM i.-[- 1 .[-v, ««Ji ftPJi KW! 
h c ynprw cc u^ypiiu^ l^uv i«x- flo- 
rpeceHH <w ywar^ re M3o<Ten«xa rpajw « 
nOTxpCHxa aamKTa n Cfircraoto. Bee nan 
KajuuiHara, komto we wowexa jta fiflrar, 
ocianaxa TflM imyHCHBH. 3aJiOBCaH Or 
rpa^Aauirre, re &Kj;a uoiiHtaKH ».iui tuji- 
KOBfl roasiwo vHowerrao 6wr« iif^ njM^Hifa. 
Toraim tiapbapHic lutrQ&opHxa): r Mhcxe- 

C78CTO *Tb3«e t ICOHTO CTC 6wW CKpH-TH t <.ixt- 4l*>-420), * KocrcsypKu - ronijttoiv MaiDMSk. a^avn«»ii c nuKpwis* iit*^AC***i !»«■■«■■ A*wt«*iua ttiWictbewno* — Aaacwaa Bafaoavafi 219 cum due* foftfcamo rwrtnxuju fuRavit fa- 
fervas. At illi ir*Ue»nint ducem esse De- 

iikLihjih utei t^iMiii, cum cxercHu *#^cio#"™ 

hastes effugantem. Tunc colkclb Jmtiian 
sptjlti* iouglobali ad ccclesiant bcati Dc 
metrii ircmensas Deo patlas retuleruiit, 
qui per dut> Interce&sionttii corutu ^hw- 
Jibus liberavit dvitatem. Cum plurcs plura 
tcquerentur de barbaroruni fuga, ej&naetiS 
tjiiidam ex nostrls fratnbus dixit nook: 
Cum ifuudani uocte kuios hebdomadac, post 
inatutinos, perstarcm in tempto ranctt D* 
mctril martyris, el uroraii iota sanctum 
wputciUfo eius, invssii me sojxk nbnlUE, 
itfl lit n«c omraw* Aviwr**?*, wr *v Ua 
vigilamn. lit ecre duo viri visu terribilc^ 
apparucruut, et dixemiit cuslodi templi: 
UM est domlnus huft» tcmpli? Rtsfpoudit: 
Sub Bio eiborio aianet At illi: Vadr, die 
illi quia ad cum surous mfasi. Ivit 9k, et 

iiifi srrtiti surd turn. | ; t VftCflVlt CUTO dl- 
COB: Sancte Dcmclii, adsuut duo niiHies 
a douuno soo ad t* mbsL Kt statim ap- 
paruit nb imus sanctbalmusa»rfctl mailyr, 
el steUt liiAlti iarwa* et mftii qticwrjue In- 
dignc apnantlt, Kgo vtro corrul iii (acttJii. 
noil lerenb in turn an^clicum vulium eius. 
hear enltn apt? rks* tte jhju iuxU speiicni 
quae in aiitiquk*ibua elm tmaginibus est 
depicta, scd aicul eol faciei dus radios 
emlitebat Qua m vis pnonus iacerem, ta* 
men dillffenter irtterricham quae kkiuertii 
tur «1 fcvktia Audivj uaroque quia s*iu* 
taveront viri boiigne «anctum* At !ll« di- 
xit ad ecs: Giali* Dei vobiseunr Curautetn 
miSia estis ad me? Dkunt viri: Dominus 
uos iiiLsit ad sanctitalem taan, hare tibi 
denundons: CdwtUr exfcri veiii ad me, 
rivitas cniin iiijinicts tradetur. Ego vero cum 
audi&em, luibatus prae Colore scrnwiiis, 
surieii &uf*r inarms mt.- ct suspteiecs 
bURUJJi pautisper, vkii tactem piisgitni m&> 
tyrie tunis mocaiaiu £t cutti pfaetftis&*L 
tiora, vidi lacrinias t>b oriilis Pius decur- 
renttt sup«r gtnab ipiius. Tune dixit cus- 
to$ tei.ijiti ad duos iuvencs quos mtrodu* 
3tfl: Cur domirum meum Uibula*I^V Si 
ver* praesfissciu vcStram Inlentionwn, non 
ves ad tvn> ^cduxisbeiiL Dcii<Ir sanrtus » Cpe. Mir- £, U, ASS, op, IS&-160: w?wro r nrt(UK xpati'bp Wmju uO^pna b 
dioxiBO Hamate orpeAH*. H tt paaCpaKa, 

kohto c BofiCKii ^t attrMro ofri^juM e Oht- 
cieo KejipHHWiHve. Toraea, cw ^*io 
CbOpaxa ^ooiexurc na nenpffliTe^KTC, t« 
et CTp>raxa npw u^^oaTa aa Cna*e*iwH J1&- 

na fora. KOfl?o l ipc3 Heroeara aaM«ca cush 
c« rpa.^a mm ox HcrpwJiY^aKT* 1 . Kotato 

MKOUfHR WHOrU UPHKa^BiiXa .W 6HTtlBOlO 

aa Bap&ap»Te T kitkcA ot nauiHTe tip&Tfl 
ciaaa h bh kaaa 1 * .Ktaa bciu npt» iwh 
ce^MKiia, Kwaio cjica jxpHHar* ocrawax 
n vnaMa »a co. flHwrroHfl m ct mwicx uuu 
ci*tr/HH mj rpu6 t kmcx*™ **e ramim /ipnnra, 

rtikfl «p itwto K^ofiiuo tifltt, hhio 6«i fca- 
iruao 6y^CH. It eto, pn«yn Ct aw«a Ha- 
rwa crpflUJjm «xwe >* K&^axa Ha naaatis 
na xpaMa: J<i>flc c rocaojiapflr na tooh 
xdqm ?* Tow OTlWopn; B fofl ce wawupa no* 
OHflKHBOpnftV Ait: ^Hah My Karcn, ^€CM« 
HanparcMHnpH^cro'/fofi oiwca K ro no- 
L^cABJtia. \i ]n«aTHTJ ro n:' r iir:.'. t k.i' iv;f kii ; 
K Cec?H JIuMtti-pwfi, Aouun ca A»a«a »ofi«aun ( 
M^npajtrtH ot cboh rocnoMp** BejlHara or 

B1>Tpr.inHOCTTQ Ct IIOMUH C«1»HT Xp«CTOB 

Mh^HMK, aacntia 6an» ao DpoTHTe h 
ce flou u na m«h« BWtcm&mnL Aa ce 
cipyitc/JMx tio jmiie, Kato ne mohcx ^a 
r-TC^.s>i aiucjicuHh wy ^mk* 06parbT My 
ae 6cuj€ k3to oopaaa, KOftvo r iiapHtynaif 
ii a no ctapnn 1 mj wdhh. EfO ^nueit> ny 
u-ujycKaujt «i»uh kaio c^iuhuptii m«k»p 
a Aa Jttwei npocna?, i© vyiai ic^kbo ro- 
nopna nowiuy en HaHCTHie aa nyx w 
M^>Ke^« noSvnpaaMJta jik*6cjho cwrreua, A 
to« hm Kflaa: P lviaroaaT Ooacufl aa/i eac. 
Ho aamo crc w^wanM npw mch*? 1 Kv 
wrere p«fuxa: K rociitiAap*n* »m »tfti|*n-**i 
npa Taw* cbctoci* m m cb06maaa XCN : 
bifnn m.nf3 h ^/e tij.** Mtntv ^amoio 
rp«K« me 6i,^e npe^ajtew na nfnpnflrf- 
jihtc*. A aa, Ka^o *<y x Joad ^ pasmwiMyaaa 
or cKp^6«MTt c^oca. fiOBnurnax cc wa pi>- 
ueie cm u K27o nuiTiejifiax uaxKo Hgropc, 
VMXiHX jmuero aa npe6aaroiecr«T«n Miwe- 

HHK, KOt'i M 6e lifbpAt T^3K>*U II KoratO 

6e Hsreirui ^»n>T ( PWBB zia TCKar no 
dy^KHr mv Cbjow ur oiHie i«y, Tora&a 
niLia*aT aa xpai*a pc»ie aa ^aaMaia una- 

JKJlWi «Ctrt^ €rwc fVijBf 7T I * SrttltO pomvtJI 

nyBiiX7€ rOCDQW "a? Ako aaacTnaa 
3Haci or ito-paso BaUJtTO haMeptaar, Rf 

6hk Htt :*aiw.i npH »ero'- Toraaa CoHtiiKr 
cMitq ma aa ^jiywrrciat r Toea ca moh 
eviyra h tc mh cbo6mKza iopa, ko*to hm r| h:i^ in. Antsfolitt PIMIlIIki-mIh* — Ah%t>lc» EmmmtSM Dd dixit ralrafitro; Hi scrvi mei sunt, el 
quae inssa sunt eis, haec et mini atujuD- 

tiaverunt. Dckicepe mquil sancfus martyr 
alia voce: O n i f> -' ".-'.. !ti tfi 

riPti: Nolo mortem pcccalorb sed ut cfln- 
vertatur tt vival; et item: Gaudium est 
angelU Dei super uno peccatoie poeni- 
lentism agente. Nam et tu cum esses Do- 
minus omnium argclorum, dedistt an in mm 
luaiu piu itdtiupuone twiuinum jniquorum. 

lu, Dominc, m hh^i mihi avitatetn is- 
lam el cunvit*& eiiis, ut habitarern pcrrn 
niter cum «S^ custodiens illos. Quomodo 
ergo possum dcrclmrjum illos In tania 
iitctssilale? aui quo vultu couieplabof n- 
cu^tlm patiiae "vac? : , ■■-.<: auttui vila 
mihi tnt perdiltsctvibus okW^ Sirut rpu- 
lantibua eis spuitaliler ^rairi cum iliis, sic 
peHclitanttoiis ete non iWvro ilks. Quid* 
quid eis djuimni pati iucriU uialo etUni 
ego pati cum ipsifl. Sed tu, omtiipotcns rt 
mieerieors Dcus, qui cxauilisti k>n£*n de 
ventre ceti, et ires pueius de camino Ig- 
nis ardent!?, et SussTtnam de lalso rrimine, 
exaudf populum tuuin, *t libera cum dc 
inleritu Oarhaionim. El Ulico Audita est 
vox missa a Domino: Fiat efe secundum 
vnluntatem tuam. Kt continuo cum magito 
gaudlo salutavil duos iuweiws ad st mis 
«s t tralias srchs Deo, quia exaudivit turn. 
Sine dubio sdatias quia per jstnn sanctum 
\iUu\ et victoiiaiu re^epistis. auxiltaiilc 
Houiito nostro lesu O,risto, c^ui vivit ct 
regral in raecula saeuilorum* Amtn* (PI , 
CXXIX, col J22— 724) c dhcok rjiec: .O rocrxyiK, Hcyce 
Xpncre, th cm uauia „Ht >hej|3*i c*rbprra 
Ha rpfumtika, no JLB ee o6i»pi(« h jia kh- 
see\ h oiue: „3a aHremjTe Oojkhh e pa- 
jioci, aico e^MH rpeuiHMK ce pasKse". )b»- 
cruiia r m t Mflkap na ch rornoiiflp fta 
bcmikm 3hrejm, OTJtfAe flyuiara cm aa hj 
tcynncHHcro »a ncnpatcuHTc xopa< Th, 
rocitOflK, mm iiomcph i<BH rpaji h rpawjia- 

HMTf My, da M >HHMfl B6THO C VfiT. KflTO 

rn i -- KaK i - ■■ .^ Mora ^a r« mbocvjmh 
r» ta?« Kunroaa numb nyaicjir ? M^ih c 
kbkbq jiwh; uie TOJUJH yhHiuoxeHMCTu ua 
moh po^ew rpa^? Kaic^n jkmbot u\t «mam, 
cJiea Karo sarmiaT cupaxoiaiiHTe mmi* 
Kmn Oftx ajkobho c tmj«, horaTO iim- 
pyaaxa, tara Hf mo m Hwcraim, koc«to 
ca b onacMoci* i ^catiovrw aa ooiftco 
R £9 etc thx, KaKBOto ca sat/iywu/iH 
Ad upei^bpiixi. Ho 7n, aceMUi'fcaiH h HBW- 
ctwbm rxim^ROfirOCn ciiacn.iHuiaoT >*ipo- 
6ara ua khto, h rpnre a«w ot ornenaTa 
"em, h Cyaaiia 1 or HeBepwoTO ofamttum, 

Myfl H CBOH HflpO^ M "* OCB060JIH OY K«p- 

uaptKoro ytiwmOHieuHC*- H rcraea ce My 
mac. wanparcH or rornoaa: -/U rraHe f 
*«i cnoptn TOOero }KwaaKe - 1 H aeatiara 
toft n^vip^HH c rfviflMJt pmon- A»ar4ara 
waupETCiiH ao ucro MiianeJUf, OTAauaftktt 
OiAaroA^pHocT Ha 6uia. * i\>« ( iy.n". riea 
ci»NfHCRHc b«c TpKfisa j)i 3nacTt ( i* ere 
itu/iyHK/m hsHuoia Ckt ii itu6efi8TH ipra TtxiH 
cacreq c noMOcuxa ua rocno^a nauiero 
Ilryca XpHCta, BOiW )Kimpe m napyaa w> 
netru aeKna. Ammi*. /ft Cyprmmts tptscopus a Siavis capitur HLCxomMU (mmmi rmu«(« Kunpuon* Mirariilnm ijinwl ftiriporiiw r>cwrris gw- 
sit sanctum martyi l>eijieliius, InUr ctttia 
mlracula el hor htteffCK voWx Krat quidarn 
epi&coput de regtone Afrorunx nomint Cyp 
lianus, veri sac^rdolii sollicitbchnem et vi- 
tam Deo .. i i:j:-:-. jil Oui-.. -. Proojcavit 
irt ad rCKmam civrtatcm Hyzflntium, up 
gentc quoque causa rd iiec«isariat, Cumque 
iiaviffiw^nt uiultis diebu^ et icuu paitiUus 
Oraeciae appropmqua*£rnt, a lerocissuitfs 
Sclavis captus «rt cum omnibus fcuis, Quos 
captives inter se cum divtwaent, siniui 
cum ffci cl pracdictum ipisiojpom in scr- 
vitutem abi divbeiunt His ita geslb re* 
deunte& ad propria loca* prout quitque 
baifcarits vol tilt sue captivo onus servi- 
tutis ImpoFQlt. PpfcwopufinaTTiquf Cyprlanuft An woirfiv m BMT.Kna **ewiy apyrute 
^yacca h iobb nyao, hoero cwerHHT mv 

QC9HX .HHMMTfwfl KTBTapfriP rt ICaiUH AHK. 

Iluauie caHK crmcHon or cipaua/a ua 
a^pwre, nci »»e KHrrp^AH, KDftro ce rpw* 
Hteuie an hcthhckh caeuieitHh u eojeuje 
naft-flocvotH aa flora >kmboi* loft cc no- 
rpHKHvr ua omjie no cToinuafa RuaanTHOH 
iiopaiM uajK»hHVc/iHa h uaauia paCoia. 
Koraio luiasaJiw b ipoaMWeBHe na MROro 
^iih « oe^e itaojraiKMH rpbVRC npeje^w, 
tOA OHJl niTeMfK C BCN<aKM csom ot TKbpjie 
CBHpctiKie Lvia&HiUf. Kuraro pa^cauait u^ch- 
nmiHTe t Aac^HO c rax tc cm rmAejrwiH 
kiTO micttiiHK h cnoueita7HH enucKOiL 
_ ■ r Karc ' ±- ><v ;..." iuaa, re ce a*y>p- 
naik no cbohtc i^rra v ncem* iwpnapHrt 
luoptui iXK/murttrrv m hajioxuvi aa cuch 
TuiehhMK p^6ch«n toeaa H aawCTMha eun* v«ni» u ii^iK-^^ui^. * Cpa Nil. a ASS, tip- 167—189. Tv^ulh »#u^it. Ul. crp. iOO— lOK AnAtalui BilltoilicuNu* — AHactrf.nfi BHfrMueMp 221 copHnum doruLiil Sui scrvabat, Wf ^ro- vidcutmu Stfptcntei ribo$ cms disdibue- 8 (lit 
hat. vitMKjut suflm In oratfcnibus, vt- 

F'Jiis ct ititifiiia iatidabiliter confoitabaL 
ois«JcT3nb obFeirtiam populi ^Jbi commisi. 
Dominium principem p&storuiu dcpfccabe- 
tor, u( eius regraiiu salvaxetur. DicdXBt- 
quc ad Dominum: Cum essem suit aliquo 
mcrlto, pabloiem grcgis tui me foastititis 
li; quornodo none rtimmunicatu* sunt, ut 
3 loll nrdinp 9t* vprvitiiim horh>srorn« cjtn 
depulatus? Sed reminisctir quia pro pec- 
catis meis hoc accidit mihi, et ideo iiac 
tribulation? Imtltug rrdneoj. Quls ovlbus 
mtis ifjdicabH qucj pastor tarura a baiba- 
rids !.■.]! . ::; i ii ? haec et honim 

vimilix rlrFlrnti astiltf acTnLrxri rw pulrh»r 
ct forma dix"oruk» militarem speriem ct 
habit wn (erens* riixitquf ad Win: Si v« a 
servJuile qus detineris littrarU ct a bar 
bailees p *ipi» surge et *■*■ . ■■ i < me. Ubwrva 
autem aputl te, ambutantlbos nobis, ne am- 
nlno loquaris ndM; ted tflenlio studenles 
ufftqii* (tor agamtis (it mfntc Latum orfln- 
1%, Tuuc episcopus respoudit el: Quik ea 
tu, ct nni!c rgressus hue advfiiisli? At 
ilk diiii ad euni; bemelxiub dicor f el all- 
ies sum impcratorfa nwgni: domus aiitem 

uita in uedio Tlict^aJuntuit civitatit con* 
sistit, ad -li si mc -..-.:■; ■.._-. sue 

dispendio te ducam. Sui^eus etgo QtCntofi 
est cuir, €t wcedebflnt an*o tacctitca Hoc- 
tibua ijuideui ilei auebant, per dfem amen: 
qulcsccbcrt. I'orro recedtbat Demetrius 
ii i « si' !• '■; ■ ■-: iCcrum a 1 1 'f (J pitiu n;*utt 
vesptre repediebat, deferens aetumex di- 
" . .- arboribits Intctum cum ■ -. i l>n- i . ■ 
barum, undc alcbat 50Ciuni suunt, suinpto 
cibo carpelsuit iter. Post dies uclo cum 
apprcptoqunsstfU mures jam dictae cjvita- 
lft> Htfcra Demetrius Cyprianum ante per 
tas clvtinte, di^prruit. Cum autrm fidrltitt 
dwrtoretu et comltem botiura eplscopus re- 
quireret^ et nnn inveniret, ii^;r«9Sits esl 
civhaUuu Requirebat vero ab tis t|ui ub* 
viawi sibi venaebaut ri alloquebantur, ubi 
6&€t drmuR l)e metro rnllrtp, Cumque mnl- 
tcw raterentiir fsse ju civiuitc L3eni€urit«, 
ct ipsos militari ordine fungi, Die perhibe 
bat: hius. inquierus. <|ui trtfuintur a me 
doraui est iti medio ctvilaUs. Ergo cum 
oynoes haepitarent enn: eo, te qui quaerr- 
batur, nusquani iriveiifcbatuc. IkbntoRS 
m i< .' i*n n tins ^ctiuAerum epif^opum ao inar- 
tyris errVsiam, L't atttom inlroivil, sbitiiii 
* in ocallonem 0^dil t et laudes gmtllicas 
SaKalori bvo retulil: el swgens suf&im 
eitcnsts mamru* run ohtuthi^ octilonmi. c«On KHnpMao r*a^eJi KOtua na cm rocno- 
iap t npejBHa/^KBO h mwo p&utpejejim 
ifMHara My ^ noxnajno yKpenea^ Mum 

CK C HOAVIWlj OneHKH 4 ROCr. B«>KJUflKn 

07n>CTSHCTti na nOBcpeHHa ny aapo^, toft 
ce moacji Ha rocnoM,KH«3a na nacrMpHre, 
InapojVbT w>| jw ce sarrflSM no/i Hrtopo 
pwiwm Tofl K33»aji h& rotnuaa: 
F [if3 Ji£ M«a« nuKOKKfi sac/iyrc, th Me 
uNpe^c^H .la iiaci^p Ha tpow mipux 3amo 
oora cm ytitm^ii, ca &? vo;4i nocv ci.m 
orpe^weti a* * po6ci»o na (•apbapHrei* 

Hu tH HIK.VUJ, 'Jt TUUU KH LC C C^yHWTO 

UpRAH «oH»e rpcxwK m 5arc«a c^M *»p- 
aan o njitiH or t83h nanacr. Kofl me 
ctofiimi na momtc oiw # »<e rexmiflT na- 

Koturo fc oruiftiffiaji c rerw n no^o^Hii 
AyMu t upM hero jataait«ii xyOsw m c «pa- 
cHBfl BTjinnnocT M/]aat)K # c bhjiii ffbpMcawc 
na BO&n, h w> peiax: w Akc hckouj aa 
cp oraoticaMiJi oi po^CYPOTCj h ko^i*o ce 
KaMHpauj, h aa ce usH^KHeu: ot sapBa- 
pute, cratiu h Me t^eA«-aft* MaSH ce o6a^ie, 
AOhaTo bi^wwm + n:wimno na »f mh rnrwv 
pwujj ho » npaneMMO Mi^maHHe «aa e^pBHM 
u ^eaMaT^, k&to mhcttcko cc kojihu aa 

f'i::ii*. TOratta CCIHCKOirbTOTIOBUpHA: „Kuft 

en h nTKi»ae Kiflne?" A tofl My nt*a^: 

,K&3BdK CC ilnuUVp^H H CbM BUflliHK Ha 

rami RMiwpflTop. Mow jiom ofiav ce 
ha^Hpa uocpeA rpaA Co^yt*. Ho nero me 
Te mil: i:l .'l; ". j r/, akO MC CJie^BfiUI'. 
Cjitji TOita /l»!WKTpwfi Fflnyncan inTpajo 
tfiHCKOiia m npHocwonaKCe epiitna^ ^aro 
KOnacx^ c^hr ccfic ru nf ojioae or pa.VH*iHH 
iT>pDera k ac^etwyic flocre xpane^ cmrn 
Apyrap k k&xq ce HaxpaHsajiH^ 7^rhiBa.iH. 
Koraro c/iea orrM jihh Ha<lim>KH.iH no 

CTCHHVC Ha BC'ie ha3^HHMCpa^ UnMKipHH 

enpfl/j KHnp«fane npffl ncp7nre na rpajia 

w M^**r5M3>1 t Ls'-.'.'.:.. . i A'W, HZSO HO* 

n>pcnr DtpiiKfi DO^aM h aofipwn cmpTiiHK h 
lie ro wawepwj, sJin^n^a b rpa^a, Tofi iih- 
T3JT v nanpwKftiPswT TM» t KOnTO CpbqH 

KXA« ^ JWTbV MJ BOBUaZlnMH*F«H, H hO- 

rflTO My Kar-na/:^, '.r n i ;,'.'i.;i mm* unoro 

ZlHMffTpHeoUH, kOHTO CL1U0 C3 BOCfUlH, TOft 

HSTiiKOflji: n KiiniaTaHa to^m, Knroro ftpcx, 
e acp**A rpwa** H TT.A, sa«AHO c H^rone- 
uoynyuxiAu dchskh h tran, kotovo rr»preji t 
nwiuie ne ce H&MHpa*i, OGtn'areiiHi^ c6a*ie 
na rpajifl naor./ir errnrKona n m>pftru<Ta na 
uit^eHHKa. LL^ou BtixzhAi iofl ce OTA<ta na 
uOjihtbi « crnpaem: K"bM 6oi"3 -cnacHrefl 
CJiaroaEpcrr^iuf xn^f6rrnHiL Vi^npaFKftKtt 
ce w n^nraAKR Haro|»e pT»tte p tofl waha 

c O^Jfl HHOHa?a H?- Vhi<etfHlta JLMMHTpH0 p ;-«v Antsteiiiit Btfclwh tear its AMMCttf baftinirTtnap vidll tmaRtnem Doittlrii martyris inhabitu 
su coniitib tt cwductuiis. Tuuc coram 
omnibus clnmavit, cf firmans o toque dubio 
ipsum ess* DtuttUtuiii, qui duxerat atgut 
Salvaverat cum; tt banc *ssf domum mar- 
tyria, quam mihi apparent* J. initio ipse 
mantlcstavit. Tunr roim epfcropo civitatfc 
pratscntia viri Uctuntialur, t1 quae illi ac- 
tiderant uota effiijuiitur. Oui Matim sus- 
c«ptiwi conuitini^tfurn in •pac^opi^ citn '*- 
trpil, el benign* Ifactabat cum. M MlC rtft 
ad horajn paesus est &*■ eeciesia sancti 
tnartyrb separate aed otnni tempore quu 
in rivilate raanhil, ctvcinoralus etl in eadem 
e celesta. Cum illic Wemttset et tempus 

nstti^aHniHC **wfwfaM&-'t illirr. ilnm lr*iT|iu$ 
arivettit, asrendit in navim sumpta «cutix 
intuit uiarlyiis Dtmetra, navijpivitqiMr 
sperc ad urbem Constanlinopouiii; ct 
iuo aple disposito. ccoperautt vie- 
siwfmn martyru Demelrio, suae st ft" 
dool et gre^i deiiide rtnieans tfcdit — — — 
(PL, CXXIX, col 724— r/a) c6jrtk,imo Ha CBOff cnvrnnK h nona* To- 

n*»* n^^KiLi nptvi hcm«kh m notBi»pjtHJi, 
J* 6c3 CHHCBEK CWDR JLttWHTpHfl t T03H* 
wifi"i» ro Ok.* ■■'■in m igichji, h mt 

nocuiM cawmi rofl, herat© uh ce «bh 
OTHa^a/>o". Toraea CbofiuweaT m cnucWOT 
Ha ipaaa 3a irpHCbcramrro Ha w»wi h 
uy t&FecTunaT aa cjj^kiotO My ct. Tofl 

*ejr a eriHCKOmiffra ck h ce oinacira JtoC|>e C 
Hffc A KunpnaK ae cm ikjihojwji hhto eAKH 
•lai* ja <t trrAiv.H ot t[t<iMaaTa na uwwh 

MWeMM«, HO DpC3 UH;l<rtC BpMM^ WTO 

Ohji a rpaAa, croe* b CKtiara uipKaa. 

1x370 - [XHi I .: 3Q . . ;iiC:<jiLiatHllit H*c*k'bni*/o 
ra«, 10ft rr havkji Ha nopa6a r Karo i«rr 
etc c^it o* h KKOHara Ha MtueaMKa 4h- 
*jH[Wi r m macT^KPO oTTuyRaji /10 rppji 
KoHCramMHonoA, K KarcaiypeAiw flcipc 
paGoiaTa, nccae c nowoiiiTa aa i»ccno6e>K- 
AflBfltlim A9H flUWHTpuft TOfl Le tfbp- 
hai h c<r OTAaa Hi! cnO«va o&iaci h 
nacTBO. E. aiKONCH:RAPti|A TRIW.RT1TA L. XPOIlOrPA*Hfl TPHnFrTKTA /. ContfanUtuts ! pontem ia Danabio fadt 1* KoHcmnnmun ttejuwu noanponsa Mocm 

Qui, rum vkrraimum el quartutn impc- (Koucj^iivhii] 1 upes ABa^ecer k Htrwh?* 

ru agsrei aumim, uanuutum uansleiB pon- tata ni;imwT or uttpymncni ^ , «*, kb^io u|m:* 

tem in eo lapwltuni l«tt Sc) a thasquc su- Maaibar. flyMUM, aorrpcH-n na «rro umc- 

fc^iL ([L 8(i( J «en ■KOCT' H nOKOpBTI CKKWTt 2. {jmslantutfi tmperatcr Athanatoum 

pmtcipit 

Cetciuiu CouaUuliut Liberio sciibcfiti 
sfoi pro onKH}sio tt mcratisstmo Atliana* 
■-L' Udlu6 millii et huiic oubo iclefiart 
prdeccptt aptid Rrettanniam Tbracar. (p. 

fou-j 2. Mmepamop KChcmahw& 3amcn$u 

n Kt>/mv ttftmpujtpr Amiittnculi A ri*k KoMCTannm^j paanicneti na JIh- 
dcphA r ( KQflro m> linear aa c^MKocbiEittcro 
m aa npecacTK ATCHacnw*, H3romu h iifro 
j«| ^annwAftJi aa Ctac aarosea y BptM- UBd mm ntente ■ GBSDr.aTenn^rtflBCTd ha <cctil 
L crp. 631 cji> * T<kh ►A^i'it::. mcci ce naNup&v n 

:-j-:i* tut -tv.MMiiiS j.:i w :::vc*L.-j HHOCpiw t3 

V lO^VJI IO0C fVi^ Cl^. lOjiJ CTCB BcpOff. "■ T. *„ffih-< Icodriit Ki»n».*rji>Qa. t err. 2fi*) 
f, c* 3^a ftr n* t Hue* Aiortfrafr, Bv^^^aotLrdcu, 

pii as. & l*nre» Ma A>*i*. K K0ix7apcn« t rMune- 

ip«i «a fcttheAcxaia Aor^a npoi» ar«^ 
C'TAfa ,fcropi. AfucncaG su^ JU>:tc«."TC !>i:c ""»"". Ar.irJ.'Ji.r ftthl>otT;rc*ri> -i — AtiaoJtoA THfUnATf^np 223 A lie SJfUOdO in Herdica facia 

Hortatn& autcm csl cum, quo Synodus 
apud Saidfcaiu fitttfj hi qua 4u riaium 
convenerunt cptsccpi treoenti, Orientales 
aulcm trigiuta sex. kti Occiilenlallbue resis- 
ts bant pctcntcs cxpcHi pctns Atturasiuiu 
el PaulmiL O&lifc auterii, CucJuI>t[&& epis- 
eopus, ct i*rot<«*enec Sardlc«ras passi ron 
sunt, quo minus a<Jes>tent sancd Athanasl- 
us stmul (t Pauira Tunc Orientates penes 
Philippe poliin comeijientes imputienter 
dnouaum anathcmalizavcrc: qui vcro apod 
Sardicam urtliodoxi sunt jnvcnUauuiMcum 
aiiaThfmfltirante5 rectum apurf Nicaefim ex- 
posits fiilei temiinuii firmaveruut Porto 
rrtidJdtu thrones A r ■:.--■. ct I'aulo at- 
qut M&JceUu Aucyrano Cunlitenti umuuMum 
ct eattonem pro sr reddenti, quod non in- 
Iclkxtriiit Kripta sua hi, qui se accu&i- 
ttoribus rmpelcbant (pp. 8%-W, ) & A* mOopa * Cepduxa 

[KantiMc 1 ! nocuverBM |Koitf-r«imnfi| jm 
ce q*hkh ci-Gop u CepAMKa^; to« ce cv 
dpe.iH rputi eimtfforiH ot 3anaaa, a na- 
TOuun — Tpn^ccer h meet. TeaH ce npoiH- 
ecnocTABiyiH ha ^airajiHHTc, ka?o Hcicajiw jia 
G'tjav tbiuHtttu waAnauptji Aiuacufi u 
Maura*. 0?«& o6aMC, KOpao»CKMflT enH* 
cnon*, u npoToreit, CepAUKHHCKHHT*, HC 
Tinv ■ \i -»■ . ■ ;■■;■■ it ATtfllfiCHfl H I'laBCJI JIB 
He np«c^C7b> ear, Torasa h3To»ikhit ( k?.to 
ce cbfiparn Biib 0Mjmnono/i, aiiurcM©* n' 

6e=*Cp<tHHO tULHHOCbUtH«1U : upaBUCSiaWfUIC 
ttfiflUe, KOJEKOTO 6HJW 8 OpAWfB, IfPTO 

ansi«w0taJiH nttjHHOCfauuieig f iLoim>pmi/ia 
iifw 1 hjihot* onpCAr^tHw na itttpcra, wwro- 

HCCHO b HtfKtW^ Ol&U TU83 Bh&BhpHiMlH 

npccTOrtMTe ha Atai*flcwfi h Manra w na 
Maputo Amuipckh*, koRic j;tMaHabitA 
cjrnron>mjiCTO h ce onpaujmimJ, Me itC 
eJmiu paafipa™ nucaHoro or aero * Syncdas m ft/yrira Hdem tXieaenam 

Muntli anno VDccclxvi. dlvinae in- 
carnationts aiuio CCCLXVI, *- — — , 
Ocddtnte vero tota trtnitfltem omou- 
sJon piac0kai4e postulaveiuut guidaiti Va- 
kntiiHAuum a fer^rtliTt synodutu fit Hilly* 

rice el fiCem roboravtrc Nicaenam. (p« fft 
14« is) liuCCUCKUtt €UM$OA hu vipoma* 

npea 5#fifi r. ot c-bTBopeHHcro Ha chcto, 

300 r. or pojkachmcic k* Xpacra* . 

flwicxe ncJffiat 3anaji Bi^aaaMfl to^ht na 

'■■■■■.■■ J 1 : ■ l'" ■'■ ' ■»■■'■' i- ■■UHV1H 

n[*A Pa/]eMrHn>Wh v ( nanpafiniH r^6op p 
HjlHpHK K H TX)TObpilHJII1 HH«fiCHim CUN- 
no/i na iMpaia. & OflfAf Qrtifciat prmincins iiepopiftontitr 5, Ibmumr oriycmnutaeam tpbttxume 
oGAacntu lium ab inperatore pcetulant per Hulfiam 
cpiscopum suutn Arfianum. qui moratus 
sub CuiaUijlio lueial iut:iEtidv£iii«L Ata^ -in noMom ot HMneparupa 1 * *ipes i'boh 
ei^CKon yj!<Jj«/:a ls , flpMaHHH, koAto no 
ttpthte'xu i.L-. Kou^iauuuft 11 Gui 3auuo c CCVma> ah. * o^mh. flKj fsHHJtt r^ 343—314 r. Mhcjoio i»J y*i*r«*«im^ a cW^a nvapK CMO 341 a 312 344^ * C>»n* ^i«^on sa K^^cm i^toanuv www cxwk 2&- 
&T—$v, * npomca hihc&oo in Cepjuu rp& itbp»is noAoaKOJ *;a IV b*; •* rotTwmi" y 

/ft/*0. tftPHC** El*A ^CKH t.ur-iirui M ,VU t»tvrj» CutXH Jt3l, trp. -565k * T. C HhKI^CUJIlI CKMrtM 

wi HBpjitj, (urtanrit m 1 ncr.>mirK>i ri/-i ^ ^h.n » IW«i^h ,*<"J r -. i mi n^n**piti>ji KmirT^mm Bt^i«rf. 

M *l OC*diH Af*tfl IT IfdMIti rptt. T Wn|*C* ( niKfcun « ArmnpJ, art AMr^rt. * 3lCCrA CC 

rTpTtrw. v Mtttmrrfl F»nn.Tindm'»|v H^w/t»fi* roj^aprr ro t, h»|^"^tut,» m.^ r [ . : -;, ■. r. c. m 
miHjAni jau lj:>u *V4in rcuma, nc«Ato Icoifim e» iLi-jitvm&a no n th fl*tC*^*urHHCn£ Cpa* no»no 
iip^ua » i *.j-m* M9? iQtviUL Dttow ce auuu pifuim C7 ^ rcujis-: t*e><iv x»>re, cu^iwHift ot Aim- 
ctm-mP » wiaarji IkrupMB, n fc*rt hji Feo>*n i* Xpt>»(iipafJWri. B CJiyy*« iw f. Vf**** - 14 cc <*<T«« 
iui 3rt— 37S. Tat fcttpeauvit cc dps* h ml* k»kh * rr cA*J<i^ ,.jj:i,*mu.h. ! Duvnrvw/^u I, uurr* 
I^Tcp n« tttirtnwnd 'lift hs Ftanjta »unr|iw ^Tfi* - 3?S> ** CwfepM n KtKpnx tpni% Mam 
fa* tmtvnm n 37A fcpi. He*iti* rw, (vl, ci|i* Ml^ ,j Tom tr^tnnrr cr oimac< tfi*i3?6r, * OAtcm, 
HHT«^rrfi 13 irnftfiiirt v$tr nn Phhtwita ^Hrrpxr (,1K4 *1VK ■* \>*:ilv >-^nTYny»£it » rtpn^fM^Cl 

ii' f. 01 CTpAR* MB toil' - 110 (**£*£ n& ItUtKpSTOp J.on.'iiiir.-.ir JIoahmi, HtflrcO, n;i!»JJI^m OT XYfl^Tt* It 
LtfbVtlU i*9 «* in^^w ntnu riymu rtTtt 4#.t4foru fW— Wi r) Tjtrtti VsiTwn <Svi punio^riv0ti «A 
CMJhOr' HI l"*XtMttHlt f>«n Of JHtiWl r f TttO [**1HJMI* fV'i Hl^mC Mjl nwnrjwnp lW.»ltr. ^p^-*H'7»TfTO 

re najcviiinc u^mczv roiuie. Vx^ttm ci^crosm toickj *oo>m w »p«g«j ua mC4 rJuc/3nnero> i; Huip- 

J * ■ " " - 1 ■ HKSBHaa II. AisaiiaUii Rfh]fott;e<;*rlu» -- - AmovLMtt DhVhcutc*^f f ID AfftthiS. I lie Crrthcs Aflialia? e$Sr dc» 
mil. qui adunalt frnm: viyiriH Ciracciatf 
dcpopulantur provincial (pp. K*^ pj 6, Otr (wthonttn #m/ctas Gvthi 
ittraeiftf vires habitant 

Kraiil aulein Gottii tunc et ^cules anil* 
rai at rraxLirjK I rare Itanubhim in Hyper 
toicfe loce mhabitantes, ex qulbus latio- 
nabOlDrai quarluor nmr, Ciothi f^iliret Hy- 
poKoUti tiipedes et Uuanddi, noinen tan- 
mm et nihil bIJikI mnlantes nnw]iie lingua 
utmles (JiiMKs aulew lidei erani Aiiiauat 
mfilignilatjs. Isii 511b Arradio et Honotrt 
1 ■■ :l:n ■ ' " : _ ; ■ n _ ■_ ■ ir terra lorati Kum 
Rojnancnim. tt Cipedcs qukltin, ex qui- 
biis posttijodmti divei sunt Lanp**ardi et 
A*are&, villas, quae sunt circa Siggedonen 
et Sirminm, habrtavcrunt. HypogOtht vefo 
fosi Alflritfiun: Rontatn dopepubntes in 
(iaJliaa a bier mil cl, quae ibufcm Mint, cf)(i- 
rticnitit Gothi autfm Ffcnnoniatn habucrunt 
pfiiuutu, (kin i»™<kcimii amw iuifwraulk 
Tfceodosii 1 unions Thratae villas lialntave- 
fllllt Ct I ff -iii' [ii:., :itl;j tf* UCtO :ir.::i:n in 
Tltfiic* iLufantes lleSptrimi; quctjttc opli* 
mwnuil ituperiiuu, (p. 103*-^) SftpHjtHMTC rittJLOKCHH 1 « A k art* ft* Tofi H** 
ymi\ roTn?e ftfl CTfluaT apiiamf, a »e, icaro 
te QdeAwaui :n t onycTOWwnwoKOJiOABawctT 

ft 3a wmcuunw njejienc* ivnwmv c€u- 
maam mpcmHtKu cejmvpt 

A rarwie uu uwona bjicnc Oh.iw u mhoio- 
wc/ieHH, h raiipne flHauwre-iHH vutmtim, 
uOifTaaauiu cesepHnre 06/ucra oxafeji Jly- 
Hiitia; Or thx na£ ttjmcirm* ca 4CTwpM 

|rU!eUeK2| — MMeHHU rOYU, XHUDIOTM, !£> 

mupt h namt?nn B kohto tt pax.wuaB3T 

TOMU no HNC H II" UHUil> Apym M CH UIVJKZJT 

c cjmif h cuij came. A tc och«ii nanor w 
nniw a pu* it acorn rwtfwjwc. To, khto npe- 
UHBUH ilyna&a 00 Bpenero na ApicajiiiA 1 
v Xo«oriMfl* t paarMt/H>3Ktf/m cr n .tcMtria 
Ha pHFi^Miiiuc. H renMHTt. err kohiv jx>^ 
•cheno c* 1 or/t^TM^M ^4ttro6«{viHTe h anapMTe, 
cGnTaRa.inc*jrmnaTa nwaw C*+HniaHHyM n 
CwpMHyM- XHGoruTKre* nxit c«n c*npria 
Ka A/ap«v (KiyciouiHJiK Phk b , 07tfiii.ni 

BpUVIII uaiyraJii^HTaMoiiiiiHTC atMH. Aiv 
TUTC Hafi*Haup«jt39lH^Jjicr^iM llaMOHH^ CJltf 
rona f np<M KOfKrnnw<*fTflTa ro.ntiHft or ija- 
|.>itJHaiivTt;bb Tcoa^uA Mraj^ u&KTitna* 
:mc?jmiiui?a ti&TpsKtuiif :;avr ncTaHa.ni u 
Tpann*iBiipciiv/iH;eHiwhfl ner^ttccT n t»c^»i 7, AltUla omnia p/atftr IktdftumipvUm et 
f-irratlfiam it) strvttnttm redigit 

Inter* a Attilas bcyltia, vir tosiis atqur 
nperhofl, *l^r>osiro Rri^lla senfori Irstre so- 
lith SiTytlurum, quos ci Humus vocarl, 
pfrncipatus rt^mo p« Thiat-cin dtsciirril et 
umnem rivitat^ri ci cawa in ^xrvitutem 
■'■- . irii- [ 1 , 1 . 1-1 r( (Icracltam, 
<juflt quondam i'crinthu vwabatur. Cogtliir 
«lgo llKOdosius ItKaittCnem Altilae rnittcr*-, 
Ft wxtnillb librsifiiin fi pro rercwu prac 
ben* inille liUaimn aijimuuj tributuii: pvr- 7. Mff«* T 'W onyctnotutita euivm zpdOoee 
tii&ph OdpUtt u XepaxAM 

1 1 Wjc*X* TV»a CKwrM' 1 ' ATH.^ T M*fc>* 
>pftfS'hp U fta^Ker£H t IfflTO OTtTpaKMJT HO- 

rrapiw rw Ojkit Bjiwiu 11 * biF^rrutw^ft^ti 

C3M liapCTBOTO lia CKHTHTC, KOHlO CC lfBp^«aT 

vi jfjTrw t onycTonrtui TpaifRH » nopnflwvr 
ijmtara jibpwaw h KpenocrHre ccb^h 
A*p«aiiO»oji nXepanjie«, ko«to Hn«cra ce 
napn*«jia IlepnKT- torgna Teo^oc^ft ce 
TipnttynnA A BpOBOHH ncvaifino 710 
ratal H kwio m> npewo»wJi Gtt)0 ^inapit. 
aa /ia ce Dmrflp, o^eitiaji j\n My naauu 
IfiOO /:BBpn roanaieii aairwc H rtfl, MaiiKO 1 L(UO*an», «iw<HOfi h» Akiwx*ih (£W— 3Wj + * A> « t *t t ctiitcurm h» ip Iter ap tin ■ Tii.xrn*«ia 
<!U0— ttfy Ct:p*iinB[r>»-n rrU^tip in phmji»ki*.i *j:ci jpHMixa. j.. HbriD-paivp Kutmjvijm nc tipttcA nma pt- 
irtt^t*. ^ Ui> wpfMr ha rotfa^tJ c tartnt, v 6fr-TK*Ta irj** Orp«* P jw)it J(^8 i.) pUujnHVn k ii|TCT»p- 
TKHtt i:oj*#rtHiK » 4«i)cpfiTop thucfrr '•'W /Chi. Pcrrmc « €-hhta™ u rpcaxKar OApna. Xvpaiuca, Arp^ 
c»KH« Il«ftirfia3« bTi ^fu» (I&tkfjto. * AfM^xHt, tcNncp»rc>p im Haton**™ pvMc»J MNtwpfifl p*— 40ta* 
* XfiaoptfML Hwrp*ir*p in 3pivii,ivta pHwfd* Hvnipi 1 * (3h*i--421f * ^m>»rra tvh nmnroTn ca 3cCBc 
lao^ rrmi, 1, il nrmnrt. 3 Arabic, rci^n iTjx-Mciit-ti nr*n (W?- HVl H Upeuoiarero ai lfc> or 

ronnt ct oinocfl i!V* 310 r. * H^fKpott^ "iwtat<i\irt J) Mubih (Km 15C^ •• Cw cvC»t*'«twtc 

»*NC /Km m ■HtlBVKvit ji-Topii tit> P> C«»iWW* TX»r«C»t« m«i0Ta: Ml** J^JF*» >13»P*\ I^r«>6W- 

najirf. n^Jt itiH * 1; h. Ci*. jlWtw>/* r Bv?Mitin 1 tuRka, II, ftp. 2T&— ?K l > Kww — *ynfk» wtJ*iji T AtmU*lt* bfHiollt^aiki* — Af«ia<*fl taRamiraap ttfi solvere polU«iur. I0(ur, cuin Kumua •»> 
tus a bello redii5«t, quod ad versus Attilsm 
fiiorat destine tutu, ikmi uiulto pos* Theo- 
doriut morilur. {p. I07 M . M ) 

& Rul&iii per lltyrkum ThrucianiquE 
iUsatrrtint 

Hoc crtam anno, L eat Syjnmachi pa- 
p*w prtUK> t£ imperii Anasta5ii undcciroo T 
Vulgaris pef Hilly ru urn el Tliraueiu dfccni- 
iiiiiC pnusqiiani agnoscerrntur (p. l*M w „) ft tktlgari smtitionis Vitaiiatii pertirtpes 
jiuni 

VicesiiiKi fcriliu imperii Aiiastuii anito 

Hormifida papa Romartus poritUitium khil 
VUaiiams *ulei !. 'ritj- prpuh^ imjV'Ti^n 

rem evpeiivrral, acccpla tota Thrace Scy- 
\X\z el Mysia Vul^anm nabeits setum et 
umltitiiclli)ein \ lunnonim cepit Anchfalum 
et OdyflBopolirn, couiprtlrciklit auleui et 
Cyr ilium, magistrum milittim Thracac, et 
ervenll pcacrtfts gerenOn usque ByzautiuEti; 
paxcens v«u civilati apod SvMetuiuii ra*- 
tr* metatua e»t Anastasius autcm tfespe- 
ratiorc coneternatus tmtut asenatu quus- 
daiu xu^aus euni pacisri et infarr una cum 
strati], qno ab exilio episropos revocarct 
apud Heraciiaju Thracat. Punu ViUlnums 
addidtt, tit et prindpes iiriiwiifiisquf scho- 
lac iurarent Lslud. evaI el Macedomus *t 
[-laviajius, qui neqmtef pubi t iterant, folios 
rccipetcm thmnres MiiJiltlcr et tellqui uiii- 
HCT episcupt, tl it* cefehraretur syrfidus, 
Koiuano el cuivtis cptscopta convenient! 
bus. et roiiutiuni ludJcio probatttttur; quit 
admiUI crtl«tudoAU* *n»l prae&impta. Ma- 
rine, ruir hser impuatoi senatus et lelii.u 
ptiuLrpe^ pupdique iuf assent ct ronfirmas 
sent tta faciendum, facta eft pax, et ad 
propria ftdiit. Hormisrla ver<\ Knmamts 
episropiis. moiestiis retrains a Ttieodorko txtfr ksto poMcfirKfl ra pcfirKa cc npuuft tft 
lxtfttiarj, buMTOfiii/ia Hacweua cpemy Atwjia, 
leOAOcwfl yi*pM< t ^. teAtapu 6podnm 03 Haupw u TpQKUu I ]a* npea Taaw ro.aifHA', t. e. irLpuata 
ita nana Ojjwaj^ h eflU«aAec*Tara or 
uapjKiHero Ha AHBcrac^M 4 , ffaarapn, G|X)- 
h^th n8 MampKK h TpaKhtj, Jiptyuu a« t* 
yjHae in i^a. 

ft yWmw 1 na GhAmpu $ 6ynma npe3 iiea^cccr « Tperata roama or 
i^apyBaiiero m AHacrtCMK pBMnc*< nflra 
crai^ XopMit^Jia^ A huTznn*n* t koi-oio 
urt|>uAfcr Gm^ uoKejia/i sa H«nepOTOp, Kfiio 
^anxajiPtfi Tuwa TpaKHH ( QOflBT h Wwanw, 
,-ctvii^u ^" Oi>-TrapH h MHoxtecTRC jcymi rtpe- 
Bje-r Ahxmjuio i* tUMrororf*. Toft aiWWu/J 
14 KHpwi — wa^anKHK hi uua<«wiv h 
Tpaxuy. — m> nji«*iKo* iBatej crnrhaji no 
IUoaimioti*\ Tofl noumjiioi rpaja u c« 
pa3fK«/xsxcttji na uaiep np» (^fTe^wyw 10 * 
A«arrarirfim>k oa^er or otmifli!iK\ ujtipajM 
usKOH reitaiop«iiy Birta^waH, upe^/artfiKif 
My Aa cc noMHpuT » Aa cc NiKtwtrte RatjtyMt 
cw: cetiaTA, ^e me. mipiic ur aaTOieane 
ectiicuon^Tt b IpamMftcKa Xe;>aKJien n . OiCji 

TOM lt«13UlH3ir ^OmKfflTHTffJIlO nonrKttvi Ail 

r? aaKn^iiar n Tesu Anno Bbamai*Hna.«* 
OTttClHMlC cxOrH 1 *; MfiKe^ormfi 111 H *fia 
ncoit 14 irbif, kchto 6it/!H H^ru^eHis H«ipa- 

DI1/1JIU, na IMjqiJ UTHUWO CHOMie KETefipK 

**rAMO C BfWlO* crrAHMW enHCKOiui; 
CJte^ TOaa m rr oiiiica ciXfep, Ha koAto 

B |lp«C*tl»tne Hfl pHMCKHti H OClf'lKII AP>Tlt 

enHCKOtiH no ofiuio peuitHiw A** ce ope- 
whut Mtphwre, iwrTK rpeniy npanorjrai^ 
hhtp 1 *. H rtft cvieji ksito Hwnfeparojwr, 
cenart-r, uctaHa-WTe irbraCBioi b napowr 
uorotp^o^H c K/iema M^nwibeiiHcTu na 
ycjiOBMara, fiiw cK/Ki^eB Map h BWPM 
ce B'tpwa/! b aeMirre cm l " IHiMChvur OaKUn 

» Ihiiraiap Tmv^B II y« t ^ n 4H' r » T r. 31 1 5T2 I- A tawtx, ■ P»«wj »* J l« 8 ~ 

5l4t * ABicmci* I. •ihwni»Nci^ Hvnrpcnop (Wl — 5I9> r+ liana Xcpw^Aa p)4-^,>Zt) + I r'* 

514--S1S (. nH^*n<i*VfcH*t motCMvacti Britan«dfl n.nr»v C^BT i^^mu Ahjcj*iW I h en ibw "t 
»u> ««KpoK»p. ' Kaeae ce 54 oCJttcna ttbaia t>»rrnn Ulc.c^vx*s*x ram Rkiwium nOfja »« 

» T, e« UapHftttr ** OcivunB (/ijt-retaif) u(«i^» nt mr na rn(r>i»cflrii»ti 6ptf ra Wfpp* 

il«. nCTBflHnaE Cp* /- Per%vtri'. Aiavlt rf St*t1*nt, HPAI1K III. tmL op 76. « X*p«aM 
IJL tM^JH Ftfi Wpawmio Hope. u CRwa»i* c* k*w>«-w naetw 01 wvtpMCfKiMA napwifl- Cob- 
J. & W\% TI* ImiHifMl adiriintatrjtkt *\*«'* LwJtti I«1L cip- 4C- " MakCimia Cw> nm^api 
r llapn/MA w 4W«51L « *«»««* f«f tutp«flrx 11 AnnMiiii ct 30* » 512 i- » Hmi^uk p 
Aanrmfl I r*n ^irw^jn^im h* *iirt«ii^*i6 cptc ir Miiff*;i*si^rTfic4r h apcnii Gyuva •<* n«ij»»n n**i 

■Mtf^nBte na Aiocuicko b cc Cbr/tKHa na w oftcawc or iipei^«iiu^i*» 
39 JWrwx* aaqttL 11 en ** *iwit*p*rwp rprrj I^lh't 226 AVttbtfW ftihlir<li^>Tii** — Awch+chU Ft*6*noiciap VitoJiano tavcntc Knrodinm cpisroputu mt* 

sit et VitaliaiHtiu archidiaconum ad s\no 

<!um cclcbnuidiui apiid ! trracbajn. Vents 

runt auteiu *t n*scopi eA div«isi» luvii- 

fere tiuctriti, qui i&ti >i ah miquo iinpefatotc 

uc Timolhco tjiseopo ConntaTitinopoliwnn 

rretsAffiint iuelti rates. Id^us <jiuppc uii- 

fwator pacta tranegrediens clatn intimawi 

Krmatin papa? ik venire! : mistral eiiiin 

Vitaljano fcrcrsijii, quo trsmroiZtcrct cam 

Komam. tit papa proficisceretm ad ctle- 

tiaiKkuu apud h«»diatn xyniKltim. Omn> 
ant fin jKipritts m^tif sonants in pfw^stm* 

lia makdicebat Anasiasio taitiqtiam peiuro. 
Porro Vitalianus ifii%natii& adversiis Anas- 
taHuti: ob peiuruuii multa mala ex? ictlibi^ 
Attasttstl et feJiqtlac itt publirae demon. 
stravit oceidens rapinis amis eaums el 
|a*m*u*hj au miuii&jji ems uiiuirjcjuenujuc 
liulftciik utto acivo nuiuttio vwulens (pp. 
127 n -128, ) Xop*nft/ia no ManoMrejiHOTO neKaw «a 
TwmopHx 1 , m>M kototo BHrajiHan (W 
foarvLKWticH, uwipariui na tbOopa b Xt- 

pfcKVlGH* UtUCKOlfJ HtfOAItP H &pXlUlHK()H» 

Bursa nan. ; [ouuitt 01 pasvnpjHK otecra okojio 
iiftf-era ^nHrtconn, no> ^3t«mc"m ot nccnpa- 

KCiWJWHH HttUt'prflOp* It fcO H CT4 HI HHOJIO A* 

CThh crnCKOii TnMoreft*» Te re ptAOfHtna^ 

Oej *a cm>puiar Heme HaHCiuna Ke*ecTn- 

nnpr nMnemiTop, papymawsflKH jiornnopa. 

t.j/ho BHyinH/T na pHMCtoift naua as He 

wina, a n nntnoci w>ft rt<ui unrip t«*i doom 

wur ha Utaimnai^ raja iu upcjUAeu Him, 

Ta nanata jiaAOfia* aa ci6opa e Xepawten. 

ILejiMr Hapuji w cenarkT crmprro xj'Jwjh 

Auarraciif) kato ncpo^oMcn. (jicj TOna 

HirraJiMaH, werojiyBafta:» ripOTHB AwaeraoiH 

uopajH utroaoro tiVienoHapystiLHwc, rptfsu- 
tmn M»oro oca** Ba Bonctitrre Ha Anarrarwit 

II ir3 JLT.p«<0B8T3 B3GHBSfiKR rpatktikH. AH* 

irunaux* or op*»3*ci)e u tffcM-iioc,*fr sa ociffcp* 

(uittimt np(»Aans^ m no cahs uejin& mo* 

HtTa OTUJHI H*r<*i? wukhl;h. IG. tzpistopi Grnetitie ft Ittyrici ad 
Rcmamm ponUficcm $$ confenm 

Sane ThtffialOnicensi episropo romnnint* 
tantc ob metutn imperalorfc Tunollwo, 
<:onrtantiiir|>r>lit*no epesropu. ^iiadraKinta 
^pivct^i Hillyttci ct OraeMa« mnven^cknte^ 
in unuin p*i pcol«£Stonetn in scxiplis fac- 
UuUr ul a fTToprio mctrnprklitano rifrrtFFt- 
nnitabeo.rl Roirair mittentes Romano 
cutmuiuijcare in striptis pfrtcn eunU Epifr- 
COpum wco Thcsalonircnaem Tbeodorti^ 

liisfnrirnc p^lreirrh^m nntninat «rrotlr>noN. 
liter, n^SfKM* ijiin pto ransa (pp. !2J^*— r^ npttoGutnMm k&m nanama 

IktHfAT ot rrpaii npe;i nHnepaTopa & t 
com r iicKif07 fiiHrKon twtnai^ h rnopaa}*- 
ueuKc c ThkotcA. cntiLkufia na Koucrau- 

piiK h PupUHfl, Karo te eifipajiH swaho, 
■pea ntifwiio najrf»HcH»*e re fmifrHJTO OT 
Htiu. Karo ot cbd/i Mfrpoaonirr, h KaTO 

KinpQTHJIR B Pt!M [Etp8T?llHItll) + JlpOBT-3 

rracEjTh nncvoKO, «* rr npHri*CA^"«^T 
pwua HeocHO**aTt/mo co-iyrtcHnfl funcKOn 

mTp«ppv, flo^ a*i 3M*e afiiiia //. W<? I&tittU orUtiru Iltyriclana 

PoffO codem anno mortuus est iniptns 
Anj5(«Ki5. ct ijupcravit piu^ luaUnu^ pio 
eo, vir acnior ct nnltum p^rita^ qui a ini- 
Utibus incipient ud^ue ad senatuin prolecit. 
HillyrittS grncre. (p. I30 I8 _| V > /^- Oe tlunntslxxta Bosphorum etvihUcm 
habitarttibtts 

tedctu anno adharait Romania umli« 
qnatilam ex Honni% cp\ dicuntur Saber, //. 3c UAuptiftCKtin npovxxcd na fOcmun 

Mpcs cbtuaia ioamm^ yMp«/t hcwccth- 
hiiht* Aifannctifi ** HM«cru Hero ct m>^ia- 
p«w ruiarcwecTMUHHT IOctwh 10 . ■iHpKQ no 
npowaioo, WbM tri|>ac m3parTcii hmhoto 
ctwrcH, aoftrt>, sauonittftkM or HOftHHhj 
rTHnifivr nm aa r^Farop 

/?• do xyhumt. xoumo otfutfxm rtpu tpad 
llpes cima« toahh^ 11 ce npMc^e.aH- 

BtaV iCbM ftiMCMTC (frWKPfl Httffl nap- 


* uapi*PR«ftMT r*ipwi|ia T»«nta |&M ^H»CwiMi»jum>Crt(BnBh gl ^ih> 
^onicun^ *p*c. & Hnt*pjmtj) AiiKVJiUf. < CbCHr«4*f<i a uimjcv 1:141 515 r* ? Tnca<r Ah* »wff, 
BWMGI t>ctffmr &r artpjra rx>Ac«Kaa aa VI a. Itfrccaid .Uvp»of«ia ftciopun" c^xaaue aptMtro cr 313 
x» 5?7 f,, tc an icT nit M T<***»^ Cp^ Atotfwsrf, Byaanttooejrrtca I, err- ^ * '* * $1* ^ * M *^ 

11 tp« 52ft r. AitttTJVt-j HrMirrthmiftus Aiiansc* n ha*fai:t:i<:Kflp n'i bafhara, nomine Boeder, vidua, habens 
sccum Hunnorum milia tenbiiiL Tuin et 
rex lluinmiint, n«i stint iuxta lkwphoriim, 
nomine Oorda, accessil ad imperatoreut et 
facdis Christianus susccptttS e$l ab irape- 
ratore; et mullis ci praestitfe dvnis misit 
luhi in (CKiuiumi ipstus ad [(fnauas ciisto- 
(Itendas res el Bospnornni riviiatem, quae 
pro eo, qwcl Kottiani* bovts per singulis 
anjjos pro pecurtlte lnf«eb*t; IVfcSphcnts 
iipiwllala wt Lvcavil auteiii el nuinetum 
::.:]ittiiii RoEttanorum el trirjunorum custo- 
dire civ i latent pfoptet iJumios ci cxitfere 
trlbuta bnum (p. \33 u *) napirn, no iimc 6oa3cp t QAonwa, koato ho- 
«aa oc cefic cm 100000 Tynn. Ta 
npowsxrwAfi.ifl oi ntHXiH x>itK t kohto ce 
HdpMiiiT caGep'. locate « wwae reJisrr h« 
lesu xywHi kohto cs ftfnao no Eocnop*, 
Kapcueu Tupiitt. cc iipHcxtjumun *> M hh- 
npp*Topfl J , rTana/i xpunwrtiiH h Shji 
np»er or aero. HMiieparopvr uy ajli mho™ 
Wpotw:, waiipaTi** ro e totjcTneiwra My 
oilrarr^ ta JU na:m [tOMcftiKircu uptJiGJiit " 
rpSA bocnop. Toan rpa* 6w/i itapewH Eo- 
cnop n^pnjiM roftt, "it 1 wana rujinna 40- 
cratowt r*a pnw*flHM7e sortiee emccto napi*. 
Murepj»TOpT>T hocbjdh raw 11 KijiuKtcrw 

pHMl3tH MjfiVKlW H ^epM^ 38 £« IW3HT 

rpajia ot xyHWT* h Jie riAipflT MVinfftr 

K3T0 A8HXK. /& /V (mu motu in Pomptiopoti 13. 3a stMemptcfHumo <* FioMnedonoA Octavo anno imperii lustiniani p&tfa 
est 8 divine indignations Pom^iopolis My- 
slair; setts* tniui tsl tena a teuae u»tu t 

tl ObtMllrtll e5t I ■ 'i ■"■ "i ir.-i;'- «■-.■■- 

fatoribus; el erant SubtuS terrain, et voces 
ycf« iu aicdiebatitur claiitfttimm, lit sihi mi- 
^ericordifl praesiarenir : rt mulia donavil 
iiiiperator ad educendos ct adtuvandos vt* 
vcntenqiic liberalitcr iuviL (p^ 140^^^) 14. Hultiari usqw ad partts Thtaciae 

A:. la; duodcciniu n \f iMus1tHMni t cum 
r-.ri:- „■ \ iyfix-^ GCBat vpmupus, jifoli tunt 
Vulgariun dtio regc«, Vulger Scilicet el 
Drowse, cum miiltltndlne In Lyriam ct My 
rimit cum iM*et uiayblei utijitiuu Mysiae 
Hi: . -: et Scythiae llaiidami^ qui excttn- 
tef contra Vufgarcs iniciunl ■ hm . RJ 
DcdM est hifftimts magister iihIiIlijii m 
bcllo, ct (actus est pro eo Coctftantius 
I I -j ■ r j- : i ii Hi venenint Vu(gareS usque a<1 
porter Thnscae et epe^us est contra eum 
iiiijyistfcr militum Hillyrki, Hacuiu tlutiuiis, 
rptem snscep«1 tmperalor ex aero baptis- MpeA ocMaTa rojuBa* or tlflpynsiieTO 

H3 hOCTHhHaH IIOCTpMafl 01 «IO»«Cll«J!llM 

rmifc riuMiwfloao;j* » M«s«* + 3ew«a ce 
paanytcaiia or acMCTpcctHHC ii nonoDHiwTa 
rptA aacjuto C w*m**in't*: fain ^arpyuHM, 
TonMu ce uynajiii tnnoj r^ep^wra r/racofterf 
na 'iarpynaKHT* t mhhu unKa/iti &t iiomoiu. 
HuncparopfcT ornvcna/i mhgfo cpcjtcrnfl, 
aa aa rn Hae^ioiT m A3 hm uiMcwaT. 
Tew, kotflu ocTaMajm v^nn^. Tofi no^kpe- 
nw/i mMpo- 

/^. /Aixjj'mwu* «<T npnfihJfaptttnt* 
a TpQKua 

I IjH-.t ^B^MfljicccT?Ta romprta* or iiapy 
iiinje/u wa lOcTMHMaH. Korajv « I^mm etwe- 
icon &ui Bunfjiufi^ ce ira^vnt^-TH ^naua 
rtuirapcKn nn>Kw«n*, uxieHHu By^r^p h 
JlpcHi^. c MHoaecrao OMrapw b JIbichu* 
ii M«3M«* Torana nc^flitHlf va boAckhk b 
Mhswm tfw.'] 10cthh» a waCKKniH— BayaalHift, 
kohto, ttfjm&aftKF cpeiity Owirap«re. ^a- 
noyua^H qttXeHK. Bi* aoftuara Gii/t yfimr 
Bf>r!IB^WlfHlft.r lOcrtm, TOftlO 6n^i HWCTtH 
cxr KoHcraHitwfl, ojh «a 4>/Jopcbii«fi. B>* 
rapH'ic ct«i ttwji" a© ttpejiMMie na TpaKHfi 

H epetuy TUX HWP3M BE^JIMHICLT lift 

lt:.i^ m iv D K/ihP«k — Jcytfbr Akv.i, KO- 
roro wwnepaTopTiT Ohji nojafliCTHA Bofl- 1 XjMOiOioiireitt cacer(caBfcmi)«3ceMawchcft*icTTt hs wi^wwiw JO**ms nut Kjcittwuo M>pc. 

Kep**, * tV*t(rj:MH|i i:\ nMrt/M 1 ©!ft— SbS) * IJpc^&tt p. • Hio^nfj^iKCfinrto it^ ram rpan 

nt» e ynwwM. ' I^h-m VW* r. ' liana Ifrrratft (K<7-^Sf^ r s I Ipn npcjJHHCTo nt- rc» A»e urm-t 

NWHJ, [V>'Jirp lr ;^--*i ., AwftTKHe te ijjH nuivi Ot tChCia Hd TCO^tll. U*. *1 llHCHrtW 3AMTt*piXV* 
lVn|«». I, op Til — ffl: Afii«V*ft. Bi-MntliNViTKir*. Jl 4 np + IW ^>- yciVK^-wa* K KCTOCttll *pc- 

OHoar crdtBiiet;u jipy^nnii aiH ia*p\nf. *Or tckcm na ftw* Ma.i3JJ (A Mtiefat C!jvii^iat[* P ctp, 
4« — 1>:f"i <■ nc*Oi ^e i-v.ra* cc kxbo ee j> /li*:ui. ( » aa Chiinv, r, b. Mju«& C*^w»i (;«^»py/*^> Tie - K i' B i-irr*CTCiAntJ* — ^WCTfeitr l-HOJHHCftJp mate; et in medium mbss Vulftaribus con- 
ciderunl ecs et occidcrunt nrnliitudines co- 
pmsas et recepenmt tinncin pratdam et 
viccrunl pottntef, occisfe duobufi corura 
i«ibu& (p. 141^ «) 

/A AfWidlU Romania swtalur 

Anno tcrtic dcrimo imperii Insliniani 
sodatus est Roiuanls Mundus ex genet* 
(lipedimt dirivattts. (p. I ■! . . i /ft Af<w /vr Thraciam dtffunttitar 

Annu iiupeiU histiiuani wbvo deciiuo 
-'■tiii- .--I mare pet llirarem i . i- 

Stttuor et cocperuit earn circa partes 
lyssti et I )kmysopufeo^ et itiulli nccali 
sunt in a^uix, el itefimi dei ptuvceptu rcs- 
titiilmu est idem mare in lora $ua. 

(A H3ii u ) mnnrre My oGi^iokwjih 

ri'* > tiHtuo»ctt/tH r<ui*4v 
Rrn«tKarfl mm nsifltfia 

JLBEMarc 11M OO3KA0B& CpoTt or m, Bdemi 
tf, MTO nnrvtiMyiu Ilpea Tpiman^ccTflTa rojiBinr m iwpy- 
BaMcrn ua fOcTHHHBH 1 , MynAO*» npoi*3* 
xowjiaui fit n«Mm» renwjiH, Mfl»wi p 

CW03 C pOMCWTC- 

16. Mopmo te pftMuea no TpaoMi 

Flpea oceMHafleceTaTa rcAHHa or qapy- 
Ranem m KJcfiihmah* Moperorc pausum 
no TpaKiis »a smfpH mutm h h nOKpwio 
01:0*0 Oatcoc h flvOmicOiioji* ; Mnosiitra 
aanina-iM trm uwlw7v; u othubo, ho Gommc 
QDMJMHM^ mojvfd re np*rf»pA,K» n npe^e- 
JHTf CH, /7. Avarts nti C^nStarttinopolim apparent 17- Afinpu ce MMtir* nped ifapuipnd Mundi anno Vli , divlnae incarnation^ 
1>U tiicesimo pJJUK> nun- mi luslitiiarii atttio, 
farens est rerrac motns horribillft valA, 
qua lent huUuh hcnuinuiu jjwmorabat in ge- 
neratione ilia super terrain effectnm: eorv 
rutifbaltir trriin terra rnrle ac die posl 
decern uiisviicixdias dd. At veiu itupciatui 
non jvr tavtt roronatn per qiiadraginta dieK 
£Cd ct sancta Ouisti r^alivitatt abwjiit Ola 
ptoce^it in ^crleitia it> tit etr^m pranr1ta t 
qiibv ex more Itttnt in decern et ix>vom 
acuubifibus, cr&Saue laceict rt hornui ex- 
pet»5a& egetiis trihuciet Eoflem *nno irv 
^ewai csl t;etis Byzantium incpuiutiiivrutt:. 
qni rlirtintur Avaref; rt Iota nvtUs cm- 
cunit ad vislonctti ecrum. t^mqtiam Qn> 
■ Hi ."-ii :- ■ ml pentem liuinsircdi: ha- 
bubuiit enim comas rctrotsutn ;];i>U^as vul- 
de, vinctaS prandns alqne perpdexas; reli- 
^nuy vero ve5titu#! ennim similU; erat ce- 
teroruJn Elutmorum. Isti Jugientts a reyksne 
su^ ven*»iiint m partes Seydiiae ae Mysiae 
el direxeront ad liisrtniarurn le^alw pe- 
Lef]te&, ul lecipeceiitut. (pp. 146^— 14ti tf t npc-a roman fOIW ox cxTbopeHweru 
hi <:«era, r. ft. 350 r. or pcoKACiiwic ira 
Xpucra*, b TptincciT h irupiuiTa rujmru in" 
qapy&aiierp H ^ lUcr«H«aH, ct^wuto ywac- 
no scHGrpeceflHet vanvrro fvw* <tt ci- 

MpCMHHHU^'Jt He CH CUUMHWI Jia t LT^baflO 

h« 9cuhiil 3e»i*rji ce 7pec*^a jieneM tr 

BDueu npojnwiKeiinc iki aecer &m. Hm* 
ntparopiT mj( «e hccuji hupot&n^ 8 npi> 
^TJiSWHHe H9 veT«p^ereT JIH^j Tfl It HS 
Cfte/wo pawjiecrBO XptlCTOWJ UTHlinwi B 
iihuttha iV:* ntv n nopH napejutr jut npe* 
KpnTUT yrnmeHMflTfj kahto nr> uCuhw cc 
jiaaiwji u ^»^uia ita AfceeiHaA^CCTre any- 
an?** a npc^wmeHirre sa Toes cpejicTna 
V&sjma ua H>>u3em»tr« ce- Mp*a ebuuiia 
rOii^ua HenusKBaRO hcuJfJM in»n HMPflKrnnn 
uaeMtms uaptstuu ^b^pii Ut^imi ipaA ce 
crfici'ji jia rn Bttflu, koto **e in#cora «e ft«^ 
Rin^rtaA no.fictitio tvitiite. Te hhiujh m*wix> 
Hhnru KOCn t cnycfOTH ha^^, ciuiereHH k 
rrkpaaKH c flemn. linage *)6jc>cioro mm <5h-to 
cbiuo kjto as ntrraiiaA me xyua Te Owu-ih 
or dtNHia tw, .'^yuwiw ^ Ckhtmk * Mm 
ii npoiwxaH/TH npare»tHUH ao iOcTHin»ii c 
MOJiOa Aa OxA^r iipu^iu' or Ht*u> 1 T. «. 6^K*. ' Mviuo fltv CUM >P otTroTC«nn fcy^j Tuuiuptu. O^a twfcv>'^ M J eraw 
I, I, CI?. M- Cnopci Ac BypMct* Binj*>;fa a» »ciop«oi9 m npjALniA^vrr, PO'i<^, XIIV, ? 

rT CfciiiuTo CbCnute ifp« 530 r 8 T. e AW- * /Ui*»™i* — ™r Ixi<j*. * T c &S8 r. 

Ip^vpj ^iju u rujieutiu j*iii*:i m I Uf 1 " 1 |'Mii^ kMrm tr jcipi^w^ii yiw^iK* Ikpc^CitJ r<ui« 

imww Hvj.lit tmrlMLUrOn ROC* ' AlWpChnir BI^TCFHLf npWTlTTHW^I ■ I Ur^T^" '^eS &5t T< Arastatiuf biMioc!>ec#ri*s — Anaciact4l b*£*Hiu*:ap 2-ffl /& Aiwrw tivifcis a Hunnis vapititr /#. XyHXtwr. nprnynM/im zpad AAwv Mundi anno Vlmt dmna* ii«niyUo- 
tib anno hlJIll, trirrsiirn rjiinto imperii 
ItLStmiam anno rapta est Hobes civitas ab 
IIujujs; et niisit impcrator Marcelluic ina- 
gfetrum tnilllnm cirni exefrttu inntto ut err- 
perel civitetem. (p, I17j-,| npw 6054 r.orcviMpeumo m con^ 
t. e, JB4 r, ot powjenweTO rfj Xpwcra J t 
npc3if«aec«TH nerara roaHriaoTuapyeaHe- 
TOHalOcT^Hiiaij.fiHJi np*raeroTX>HHTcrpaji 

na uoftcir&ra MopKC/J 9 c unorrtfpofturj - fl 

F9, 3a defihocpimi naujunepatnop fOcmuH t 
no npoiixxod tr\paKttei\ 

N[&& 60S8 T* <JT CLTWtlt'L-HHt'Jt) Hd CBfTS, 

t* t, w 556 r. or po*«ftctmtTO ma Xpwcra 4 , 
floati* m&rjnmiBM poweficKJira in>r*™. 
a IOctiih 8 , nMMeHHHK Ha K3c7HHWiH f ynpaa- 
ffiMfl lafWUMfli Kopnirarnn or nstfimpx 
float*. IOcthm 6m*i no HapoA«ocr TpaKneu, 
0*vi Tfttpje xpaOiip * yciwrar bt,b bcinko. 
Heioeaia Cbnpyra <Snjia Co^hk, komtc rofi 

^jccnjB, toB yifpacHr m>pnc«Te, Ko*rro 

tOCTHOHHH Gtt/! JJUCtpUHU, 3 UMCHHO — 

kakto rojmMaTa uitjwm ti rutpttftira ,Cnr* 

NK JUIOCXUM", TLft H iipyill U'L^WJH II 
ManacTHpu ( kato ku jtapn.i c%KpoB*nua « 

iTi/jcn npuuiit fOentu fitvj ptuiiccTcu n 
npdBoc^awiCTO h H3npBTw/r Noaaxa <N>THti» 
AOBeaen am m mpnwi BeawMptib, raxo 
mj jnm i(|)bho na neHciyybb cpeiuy pxckh- 
ro h jia ffbABOpp pe0 bm rchwh m»picra 
Ha ErHncr n AjieKCGnapKiL 

3ft 5fl mpQHuQcKUH npousxod 
Ha Tufiepair 

npca 607! r. ot cirucpcHHeTo ha cae- 
la, t* t- , 57 J r. or pu>*At «m*tu ua Xpwcra*, 
i;e m<juapf^] luCe^fi 1 '. Kti^uwicaH ar :>a- 
ipuppx I'.nrHii'fj*. H TOfi 6hji TpAKHef; f»o 

2/. /Iav^ fl cfiGMttw Hanadam HAupw 

u TptUCUH 

ripe? G075r. OTCfcroopcHHeioiia cocra, 
t. t. u 575 r. ut pu)K^«HHtrrt> ua Xpitou, 
ce n»iapHji MawpMtciiP. 1 ^ Ilpt* CMWa 
rojimia aRaiwie, whito iicotjwbiw ^hjih 
nc*fop^mi CiipwM>w ll t 3s6e^eworre*itH rpaA 
b Fhpotiii, iipoeojUAH nporttiHini jw> i?vnc- 
part>p MaBptfKHH, 3a ja BseMar octM^e- 

C»lTe TKAHAM JKW^KUM, KOHTO HWlJ*i«W^« 

1 X * 5fl3 P. 2 M* - ■ '■ oe n*-t » rp, Hm«* — qi*« fJMMi rfm h* Crucxtft. Canii:^ec»;c. 

<(* *■!■■-■ [Vj,;,;., y ..;.._ 1 Mjf»n; — iirwrun hi t^tr^ij^rtj (TTvrifiA., fTOf - ^ y '* ^f^ ^^vl 

* T c £66 r. * llKq*< r i (Von HI (MR— A77J rt llNi^rarrp KJcmti n.' T. * 579 i. •« BoMmSt- 
cittn ttWTCpmr Trfiepap (578-583^ * tmrWl. iinfrirpanCM «Tp*i^i ^?— 6G& 57?— MB). /» Dc rebus grstis AuMnJ imperntoria 
origtM Thracls 

Mundi ai«w VIiviil diviua? incania- 
tinnh anno IHA'Ill, kthaniiP5 Kouuirui^ pr«r- 
est cccltiia^ ItiFtinuF impcraU nepoe liw- 
Liniani, cvfuitalii$ Hlutiain:*- jai[ii;,h&. tiFal 

aLtu:' natkone Thrax, ma^nanUnu^ atque 
ad omnia prosper, Hihehat anffn; el uvrv* 
rem. Sopfciam nwTiine, quam et coionavit 
Au^ustajD. Cum auttm t&^et piu$ t adunia- 
vit ccrlcsias, qtias lustiniamrf acrfifiravcrat. 
(am videlicet ma^ruim ecdc&iam et sane- 
ic« apostokrf quainqtie a\\*& ecck$ias el 

nwnaatorifl dmwms ris rhesanrce et omnem 
redifutn; exatque orlticdoAus vakle et mi- 
sit Pliortmitti rronadaiin, pnvigruim lleltearil 
pauicii, dsiie ti po(««U(eui cunUn wun«ii 
personam etfausainpacir^kandiei'CWsias urit* 
v«ya« Acgspti Pt Alexanrtrlac, (p. 14^*,, m ) 2/J- Df Tlberii origine Tkrockn Mundi anno VIlkxj divinae incarna* 
ttonb arno III XXl r inipcratf - ■ , " Tibe* 
ft us red tit j if us ab liutjcliio patriarchy cuiti 
et Ipse genere Ihrax (p. ifi^ fl u ) 2L Autres Stavique in ffiyruwn 
Himtiamqur trrttttnt 

Mundi anno VlutXVj rtivinae irtrarna- 
ticiifa anno DLXXV. MaurLw iutpetat; 
eodctnqlte f\nno le^etlcne fuiignntur Ave- 
rts atl JnTittraluruiti Maurkiuui, qui an(t 
breve tetnpn$ Slfmium suhegeran^ insig* 
nem civitatem Run>pie t postulantes c<t«a 
pinla luilibus ami, quae ocupiebant ptr aw APMlaiuf BabUrttucHUrt AflXTAca* Bh&woiwf annus a RwuaJiis. alia Mipwaddi vigjnli: 
impcratcr vero pacent alftctans hoc admi- 
sit. Pelivit auteui ad videiuium sibi ct cl«- 
phflntem. animal lndlmm» milli; cul iinpc 
rator niaiorec: oiuubub . ■-. ; qucin ilk* 
v^iuti remisit ad imperatorem, Similiter tt 
loctutn aurom trill ti elbi fvoftit; c*>*4 at lw 
imp* rat or irasit ad turn: ipse vcro cl I nine 
coiiteuiptuiti ruiiLMf- Pottulabat autem Ite- 
rinn alia vigintl milte centum ttddL Quwl 
iiap^falor? ncn ftdmiHente rliftganiis Stt$V 
donem civltanui ailverlit trt niulla* abas. 
ftriin rpfrii Hiflvrrrf] £hhiarfnfr& Af vrrft 
Imporalnr Ht1[ndium putrkiutu emu Co- 
uientiolo Legates ad rhaganiim tratiffltiiait. 
At vcro b&rbarus inspciiskrtabuspacloium 
agere s* pacem prufcssus *5t- Secundo ituperii sui anriu cottMil Mau* 
itdus appellator et miiltn* theremrcfc urlu 
doravil; pfuvtfut autem Phflippuimi pcae- 
tarom OriCntfe an ct Goidlajii Goroun 
tuaiD in comugiuin U adult l. At Yerr> Ptii- 
Itppinrs Percicas arrlpietfc partes appropin- 
quavil Nisibi et repent* in IVrewtan in#- 
rcssits tmiltam pracdara prawwmpgii, *|uai(! 
per monies salvaui ductus in Medornm 
i.- : ■ m '-■ in ;■ et j .■ . illic vrllis e&- 

!■■;!.. i :, i! Iv.'Li .... ILIfa tvverSuR CSt. 

Porro rhnganti* Avaront |>acuiu solvere 
fcdinabat: nam Selavcnonim juntos ro^ttn 
Thraccm annavit quae pervenerunl usque 
ad kmyfts imiros milium farientca exa- 

dfcim. Ast IitiDGiQtoi palalE eductis mililiis 
et pkbllm e civnatc Initpos muros custo- 
dlri praccepft et Gwttentfolmn duceirr ordi- 
naiis el arutaiw cditf* harbaros inisit, qtii 
invpcralc in Uiibaius mens copiosas ntuit)- 
1 s i ■ 1 1 1 ii Eiosquo pcpn -r Cum nutfm 

prrvenissel Hadrianupului^ eccurrit Andta- 
gaslu luultiludinrs Sclavenoram cum practia 
dnccnli ct in hunc (miens et caplmtalem 
eripuit el viLtoiia mgttf tndufiis c?t. 

(pp. IM,fi-IBWii) bL*t.l I'OAKHa OT pOVCMTT, C AOrTTJUtHTe^lIO 

HCKaiie aa one wawcer xiwiaH* HMnepa- 
rt>pi»i, Karu xlvji*&i «"P. ce nir/rarif^ tra 
Tona. Ti»fl itaTO asapctCHflr ^aran noiKt^a^ 
A3 m> Hdupwmr ja bmam v cjiou t hhak^ci-o 
»^n»THc, to wMneparop*T My ranparH/i 
rncu, u«cAi^rno0un ronau k'arn m hunuw. 
tnfi rc Rt»piiaj kp HMnepajopa- novchtfl 
Cbuio as «y ce uanparM m wmtmo Jier-io; a hm- 
ncpflntifriiT h tohsi ny KdujFaribi. Toft otfnt 
u K^rc BbpHa.i c nprapen*<c p HafTOflBa^ 
oihobo jia wy ce Bdnpatm jipyru rro m 

p^roptT iw « ctrJiaciifl «a Tona, xaraui>T 
pa3pyuuw rpw 0»«iHjtyHyM' m rpcnae/i 
smoro Jipyru jiorpQU(^tm rpw« HaHjiH- 
pMk. HuiKparopfrT rrwc iraiipaTn/ narpnim 
XUflBJUII c KfUGiaHM naio nparc«mL" 
npM xarawa. A napnapHtn>f 3aflBHfl, ne mc 
ctO*Tioaa«a mmi^ cnupeji yciiwH«T« «a 
aw oaopwre. 

np© BTopara nwifl' »t cbocto wpy- 
b^w ManpHKHft r** npom^r^acmi 3« iconcy^i 
14 noMp^/i MHoro cbKpoBHuta h« c*o;uiu- 

h uy aaji aa CLopyra ceiTpa cm rbpDfeL 
cbiuwiTKK, Karo 3ai»eMar ncpcitficKHtc aersK, 
criiniaji jjc HijcbCm 3 h »«r5Jiiho nar/y- 
ttifiue b IT^cHfl, warpafiw Mroro imuhkil 
Karo s nptuccb'i &iai ouo/iyiao npes rwia- 
HHHHre h « tiptniipJTHn b ftann u w»- 
DTC 4 , raopyniBvi tbw Huoro rpajimw; « ce 
B*pnaji b pourBcitirrt npcflejm, &ie^ tcm 
xarairtT hi asapwre noT/hpna^ a« Bapynm 

Mtipfl, RWJpliHCU^ IJHKOH C^aBHHCKB OAeMtrfB 

cpemy Tpa^vp, kohto crmttsflH vflu BO 

JImihi crcirfv HBitxpuiBaflKH nuiica 
paqgriueWA WwcncpitTopM 1 hrbcj or rpa.wi 
AfinpuoBBTa oxpaMa » rpajtcKoro Bacejieuw 
u uic asnOBfljiaji Aa naiwT il^nrata creua, 

Ii:i — f r ivi ^ m ."JU'Ja^HHK K^MtltUKO^I M TO 

itoiipftTHj c BoltcKa niKmiB fltiapvrrc- Ko- 
ciwh^dj HCQMnftn ce eryp«aji ffbpxy 

HM, Hd6u.l rW»-WO MhO»»CTRO OF TUX H IT? 

DTdT^rwajL h'oram fr>JC cTMrua;! ao Ajpu- 
■Honojp TOfi ce Haructfaji na AHiip«ia<T, 
Koftro npe^Boacjiaji m-mKTin OT tyiaBflBH 
r tfarpatfeha u^MKa. KoMtHUHtwi ro Ha* 

i-i ,"^-3, OtBt^njlHJI n^eHHHIlUTt K H3BOK>Ba.1 22- Tempore Mtwticii Attires contm 
Rpmanos Mlant 

Miindi anno VIlJLX Villi diriuae utcar- 

IiaUOIJS atlllO lit.AAVUIJ, (fUflUU Uli}iCliI 2?. A*afninu> mxoam Cpwy BusoHman 
no epcMemo na AiaepuHuH 

Tlpea 6070 r. or cnTBupeuHero Ha caera. 'K«™-n*0.»r^.vii>'«.*».B M rc*l- * Hp*. 583. ■ Ibafti -rpu R «wrr«i«M. 

CMH W KwHM *op*, <S" .«ipp.« w w.*l»i^> "UCWl I («l -SKI « Sl2 '.. » M <"»-» 
■no ■bwi n. awtiiiaia (pemv MMiMWWi >« '*pM[*ire. « T. t- 5e* «■ »UO ;ij-i|i.i.» AtttfttjtjLi HiHfullietstfiii* Ahj*i«<iC FVfriiincnflp 231 Mauricii atmv Avajiuu ritfganns Iwdete 
dissohito Mysiam et Scythiani atroritcr 
tjtpui^nabat subverlens Kat&if&J" cl Bo- 
nontam cl Aquts t\ Doroslclum et Zandapa 
tl MaiciaiHifnjliiJi. Cuuieuliuh:* veiu ad 
ittarituna vcilit tt >cparato extrcitu iutpro* 
battles discrcvtt ab optimls et Inutilla (\tA- 
tkui viitulJg qitatiraf{iiiu milu cuslotiire 
vallum nibet, elertornm autem sex niiita 
imarie duu mJIia tx his tradidtt C»li» el 
duo tfailino et ipse diiobns sumpris contra 
borbaic© pf opera f. Cactus auletn venieus 
Zardapa et Aeinon repertis bar bam in 
dc.wljfi cnnstitiitip multos ei eis clwnerdTt 
praedawque ijiultatn optima am:i«eio ad 
salvandiun trade hat Martin us an ten: Circa 
Mea-. ch/Hatem clfectus ct in ■ laganum 
ex insperato imnirrens nmltos vitlutm rim 
cxtinxrt il£, ut tile salutcm siiam fuga net* 
catus stL MaiUims vcru victoiia gtartcsa 
percepia art praetofem tevertebatw, tibiae 
pii-juiseuit tub expeelalurim Cuiiajuiiolus 
aUtcw tormidine pfessus Marc iancpoJin: re- 
ditt; qui non mvementcs cinr collegeiunt 
excreting Sues et per aituti] loctim Aemi 
eastra movent. At vero Martlntip vWens 
ebagauum UaiibcuuLem Huviuiu ad piaetw 
rem redirt. Ostus ctiatr transto nmrine 
approptnquans his, qui praecuxrerarrt, Ava* 
nun optltiet ptignain. Pofro vani ctiinsriam 
dauuwuis reprarats>JDiubuh decepluv nu:t 
jediil ad praetorem, posteraqttt die te* 
nene transitu chaganus conclusft cutit 
ScindiUu ijiiltir putntlu> el unusqutsqtit, ut 
vires hahebat, per nemora fupebnt. Capiun- 
tur itaque quidain a barbarw et indicant, 
ubi latitat Castas; ct hoc canto «xLiltahat:t 
et taefabflntin-. Chsganus sane per meri- 
diem iia ageie conlxa Tfcractin piop^rat 
Icnpoajiic muros acccpit Ast Comcnliolus, 
qui iti silvis Acini htilabat, auu Mai Lino 
rxivit et pcfvenmis ad cliagamim iinpa- 

ratuiu Iiivtull cu» quod Avaiuu: muHilixlo 
ilrffnw taael prr Tliramn; el ptiina vi- np^s n*rar* roAH»a l or Ewpj^paaero na Mart- 
ptiiriiir, xaratn>7 h& asapfrrc, KaTO iiapyuiti^ 
4orc«opa v onycrouiaMJT wtcrOKO Mw9m« h 
Ooirpft* paspyinflBftftKH PnuHapHB a , Boikh 
iw>i v t /U»e* f ZlopotTO«* f SiWAana** h 
MapctMatfonon 7 . A nbK Komcuhko/i cmrna^t 
,10 t;pjiWpew»fHT€ tpmh b paajiunx aod- 
OiSTft, tcaro ota^k^ H«^oecnoco6Him or* 
pen** Or xpafipHTC: MeiMr«»:freT jk^uct 
or HetfoecuocotfHm* oci'ajwi a* immt 
nff/a t Karo m»eJi ntK tnecr xn.i»A^ ot »■»- 
dpaniTe^ jibg xiwmjn or tux npca^ar ua 

KaCT, ABf XH^H;ji ha MapTPK. £i».M rofi 

RW-i ,\t» vn.THAH RiiAnmiH w oi.pw ce 
oTDpaauA cpcuiy sapnapm^ Kan ji *: 
CTMmA^i ap -"^ajiAana it Xcvyc u xaio ki- 
Bapivi BapBapi!Te u 6cdflO(»uii>K p mrjfwi 

M»lC9UMa UT THX, »3e-1 MHOrU ll/j>mKa M » 

npei:3^ ua opi»iKeno«na ja h naair A 
MapTMH, AeftcTByuaftKH umuj ipaji Mt^it^t 
^an^HaJi Heo^arcBaHO xaran^ noryfiu 
utiumba ut uofichUTa m>, tbub se xaratfhr 
ca»* ct cnacH/3 c O»rcroo. ICuto cac*»t^H-i 
CHBBI nrrtena, Maprntf ce OiifuiH ofipur- 
wo k>m nperopa — raw, Kweru ?v6 Ow 
ooVtfiaaaa rw ^aKa. Komc«uhojt o6aor, rvfiwr 
or cn>ajt, « Htfttj: » MapiiHam>no.L Cno- 
Mcnarvrre ^mma rmc ( >■■-,■ He ro i -. f ■ - 1 ■ ■. - .= 
o*6pazii aoficwifre chh ce iipuiiwuuHflH 
npea TeCBHHHTe na Xeuyc. Ho MapTM 
KaTi» bha^i xaraHG jia npevniMiv\ pexarp, 
ffbpiia/ cc np« nperopa- A Kacr npeMHH&;i 
jfei^Tii ft, npnGjukKAtiafix" re kwa xtsn 
asapH, KoiiTo Ohjim w&5i>p3aviR nanpe^ 
yrnerntto cc cp»>K4navi c tkx, Caejt runa 
ofia^c. fjOAMaMen ot oueiuaiiHHTs na i-- 
Kdhao raynaao GujWCtbu, lofi ne cf a^pKa/] 
npH nperopa, a varani>T na cjtejnjHa jich 
jat^i npuxviiirit u My iipcrpfl£HJi m.-v.. 
ToriBfi BoPcKara c« npKnajia n sceKH 
cnopen CHJlHft ch 0rai npe3 ropnT^. H»- 
koh or noAHHi^Te Gimi! 3a/iOBeHH ut eap- 
&ipirre k nocomwH wacroro, mjie70 cc 
yKpnaa Karr. Karo ru aaJiosiMM, sap- 
oapirre flHKyna™ it cc pajina^Fi. XaraKb? 
Gbp3o ce nacowii npaB« ictM ior o TpKttfl 
h r/mrBan Rt&rixn creua. KoMeHUHO^i n-uc, 
tcuftru ce npiif^ b ropnre na XeMye, H3- 
AK^i^i &aejwo c MaprHE, HBCTHmaJi ja- 
raiia n ro aawpivi itenojir<iTneii nopajin 
TOBa, 4e ror*>u<a yacr or aeapHie ce Cwt^ 

^_^^^^ t:.::.: t.i'' PO TpaKttff. I IpeB npaHft M»COBe 

1 lipo 588 r. * P*tot jp us t ai*. Apiap aa iiyrjrt^ * r>o>ioifHrt. ui. buj^a. * A^ac i» 
-t«« wpwmoct teHwie npy B>*pnc. * z'^icim. n* dt«-cip^ • 3i4jum nc nc*» eepc^nnrcr 
^tj^c ^-^aifjUHP ui ciap».H Oawwh— 6jps» (tHIHHJ, l, crp iO& 4 <fea t 23» u« M^av DvitMttm^i * 
AUiriAtuipnlU, cn^ (Jiai^x (/J L n&sffav. Hfe i1ir*ljfti.tii- Si'fHL'IrtwU, Wten IV5T, CT|>- 17* T Mff> 

uHArtiau*, a*i. a l\** J\rt«m (H*|«»(i«t). • II :rxc.j J Au^iJCmft CVUM CllOl M^IL Ma CMrTOVnKt 

r^a, Kara ** Ciiaa locra aa ci^rrdauia or M n M^rl* I tnfi <«>pM«Ta Mean rnmaihuiiai ttf **o»r jij cc 
puCani ip\r«x vcbch Tc«f: ( ut- Mccrmruia* ?tt An**U4jn* Midi Wv ^wi-M!ti» — Ahjckm:** lVuwicvji; gilla nrctis prcpcrat adversus ilhiui, tssti- 
que profcclo a Et opus infers i&tratutr, 
nisi cveutus quidatn falleret "«ius conaliuiT. 
Luu *;ui|UH! aniinantp ontiKSuhvcfteme fjtii- 
darn domino aciunaiiUt accUniat onus eri- 
E*st pallia rori 1 dlrt-re: ^torna, lorrra, fta- 
ter.' bt domuitis quideui uwlae voceju nii 
ninie fitnliehat, sed populi hoc audilo ho 

les iiiimineie sibi eusEimantes in fuf^m 
rotivcrsi ami, ^torna, torn a* nwainos vo 

cibu& exclaraantc& Chaganus an tern ingeu- 
lem fbmidfticm itxlnlus penilus fugiebal, 
cf vidcbaiitur bafbari et Romani invicein 
fugete, murine pcrsequente. Practerea cha- 
ganus wimptis vtrtutibiis Apiriamcfvitateiii 
ubsedtt invenhifuqiit Busan urbls manga- 
narium, ititerficer* EiH^batur; qui pccuiua* 
rc^abat el multae pracbtrc, si vitain sibi 
rt«i*rtrt LIU veiu tin tic Indium urbi prae- 
fcenlaveriint At ipse quaerebat haWtantes 
iirbem, iii uueretur. nariiuis, quajir satpt 
pro civitate certaverrt Civis qtiidam multi* 
twlintbtis pcrcuatrit hoc minim* faciendum* 
Quia ergo parvi peusti* e*i Hn$j, fepfouut- 
lit cb&eauo se tratlen rivitatcnr, et exter* 
inmate* io instrtiiueulo facto* quod arielem 
noirinsnt, rivitatem fiflcptnF est; dteccrrfr5 
quod bar ban artriimentosuti] if^eniuui et 
alias plurea iifbcs tti scrvitutetn rwlcRc- 
rutit el cuiii uiulta caplivitar rrverei stmL 
Aiiditctcs cuitciii D^aulii , ■ -.1 Castas 
a barbiris captivufi cJIertus sit, magnts 
convkiis contra Mauricium utebantur el 
hnnr in manrfctin hlasphomiis apprtohmt. 
(pp. 157^-15^) #3. Tmpar* Mauriai Averts Sliwique 
contra Romanes bttlaitf 

Anno imperii sui 00110, cum ver ind- 
peret cl aginina porvenfesent ad Tliracem, 
eiivit cum eis MauncuiS videie quae a 
harharfc; esstnt € versa. Augusta vero et 
paUiarclia et scttalus rc^abatit iiupeialofeiu, 
ne per scmct ipswu bcllum inircf, scd po- 
tiuK id praelori rotrinittereL Aat imperator 
non acqutevtt Hxeunte aiifem eo ad Sep- 
tiTnurn, solis erlipsts. * . ; enmque apml 
regrimt eswl, pauperuin tnuUitudmes pe- 
ninijp nnltnavh. Turn autrm venatutr pet Tta mmira rofi ce on^ianH-1 Oipso cpemy 
H^ro w ntaji jia fiocTMrwr ^ifle.ntwMTCJTtia 
NQ^vjia^aKOeAUHc^y^aA Me My 6*lr iiuiipesuji. 
riOTifwx: ejiito '*wo.ho cb6cpijro Toeapa 

Ol, «HkUfi L"V li|^HWKK3^ K'bM TOH t KUl^TO 

10 h&\ ;i.: T jia FAiJiff ic*ap£ t roFiOf>^fit:n 
ita |M)ah^h f h iVi^K: ^Topra 1 * ru^jia, CfiarKO*. 
Tocro^apHr na My.iero mm nafi-wajHc He 
pflAGspu roi\opAj ho nrl^ll1nl1^ , ^^ k^to qyjiw 
rui»a, noMHC/iH-m, ge RtnpifPie^HT rtt sa- 
nfluuiB^, nee ofri.pire/iH d fEurcriio, 5vhaftKH 
i^hcoku .Topna. TOpiia*- XaranT>r ni»K t 06* 
3er ox ro/iflM rrpax t no^rMat npfa r-ia=,i. H 
c« eKUftjni id Oflrar eAHH otj:p>rH,Bap- 
napH u priMif^, 61-9 KHKoft Jia rw upecj^^na. 
Xaraobr kbto n-Cps^ fpjrwre CH^oCraan/r 
ipaii AunpMM* if Ka'Jo KJMtpiuj Dyja, 
MfififTOp tra tioAifiiTc MauiHnn b rpajia, 
itcitan ^a ro \6i*e. Ttoit <«e[iiaoa*i aa 
HPjie \nffTfi rapw, flkO wy noj;apif wktuttp 
AaapurL r:po«ice iu nohajuujiii irbp:i&it nyua 
iicmra rpaji, a toft ca^nar Koac^i scin^JiHrc 
na ro DTKyn^T t paorcaanaAioi ko/iko hccto 
ix ''■'-! Oopun ^ rpajWi E^mn ip<i>KjiaHiirf 
ytamA Thflnirrft n hhkakta rjiy*iafl jia He 
upaew u*ja. rio«e*e <*u\ npeHe6oerHar,Kyw 
or cue* crpaaa o6cuiAa ua xarana aa npe- 
/jajie 1 paiuu tiaupauvJi crtiiuOnTiw uaimtu^ 
ko»to Hapwuar ofieH, ii xarani*T sasuiaAiu 
rpc^jia. RnpRipwre, KaTfi iiayti^AR toivi i!3* 
unrarto cpvjcriw. riOpuflw-iM h Mnoroapyni 
rpajiniic h ce B-bpna/in r wworo r;^«BWT«, 
l<OUCTaM7IIMOIIO/Jmi ILXK, K3TO hayviuiM, c ie 
Kacr Cn/i anrHCH or Bapaapvre, ornpa- 
bhjjh mhuu xyjiu cpemy MsbphkhK m uBito 
ro npoK/iHttfjiu. 

2?. -4e<a/»r u €AQ6hhu tvioeum €p*tty Bu- 
;ur#/Mu* no apeMftnn na AlaspUKua 

flpea jttiwnmi rojuitfa 1 o? nap>uaMtro 
€»> xorftTo npMcrra HsmnBajifi h boA* 
CKMTe Oktih CTiuiia^H iio TpaKmt, MaBpw* 
KHft lWlfl31WT C TflK, F« flfl WfJlH K9K1W 

pUrspji: tTMIiH C4 L/i-:t. .■ ii i- ■ j.: t- -:.■<- j =. . I .-i ■ 

ticpav^uara, ijaTpBapxn>r h ceManv n'bK 
HOKJIU riMnepatoffl na ::p 8M096 •uriHO 
cau aoftnara, »o Aa 11 iroaepu ua npeiopa. 
IlMncpaTop^T oo:hk* hc re rtrjiafiw. Karo 
na^n3i^i ao ceflMHA MMJiiiapew emk, craua^io 
MLHseRC AnrhMiieTiitf... Koraro 6iw npn 
Pernou*, Tofl sapaaaa/ c uapw rwirai ^ ZbrwHuUi kcchua KfimH.11: .wsa*'. B* t //. A^jkamu/^ hump* n |i)m»hm it ncir>pn*iB h* rv- 

fiAOCKI^C Mtrm, Ovf#* t 1^27, <rp, 150. * J Aswprn. «Civ<4tO *M«tWC Ifa pi'^r-fjin Cr/»n ut Apfnmf^ 

im- Promt tPjt<iio;r> i')r RonirKTT^ fi* Javji^ « ita TrnfaLtotcm CuMtwitma ititsf*. II LS: r?]v IOIiJ 
€ aoao. 'jc n*i erau i)*u &a rcoi buj ^-tptLJir^rrj ua Croatian. iu tor c-t lisrc'uta Ctirw ivanaua* 
Cpu, /OMaKOfMita; HcropHfl BKMim* F IL K«a |&I2, cm *S5. flejr. (- s ripea W2 r. 4 Ptivon .3. Anatfastut foblwtbtwriis Anamcuft biKtoomap 235 yeiet, siis stlveMns vaWe granchs rape turn 
contra raf&trrrn fcrit; ec|tiu^ vcrO ob ter- 
rorcm mbacidl deer* Caesarem nilebalur: 
dluliuv ci^v Ohio I hiatus 0^:-:-m iatlare 
itcqtllrlL jiftqne sits a ncminc arripicw 
iLtuiD nbts«G8iL In PtefiulhuiD praeteiea 
tiflvi^io rtcr (anens^ ventis vchimcnTibasCl 
pluvia facta nautisqu* dt eperanlibits scapha 
fmperfttoris aspnMabatw its, nt inopinatc 
fsIvub ad locum, qui riirilur Duunnjiu. vijt 
vcnirH. Nccte vcro ilia mulienula parie- 
bat *t vo«s mtoffaNtoFCTniltFhat;nnikiiic 
luatK lac tun: ILUtsrl, tuisit KipcralOf vJ* 

dere, quid essct quod acciderai Ml taw- 
ciefuiit puerum iiatmti cciilormr rt palpe- 
brarum exoftem manusquc ac brarhia nor 
habeuleui; a Ituiibo auteij) eral ei ut cauda 
pise is natural iter harrens. Qui viso impc- 
raEof praecepit, ul uccidcfeluf. Hac (ktiiqut 
die ImprrarortP eqmis q" 11 aureo clrcumda- 
tus eral oniatu, KpttUt sctssiis est cadens. 
M vero impcrainr Ms omnibus augurtahis 
bfctll tral. Pc«tcia ijiioque die viri lres T 
Sclavini gentry nil should fcrrfiim bfio- 
I ante? a Komarus detenu sunt tit Dams lau- 
taim ftrcntfK Imperatyr aultm iulerroki- 
hat tam t nndf fsstirt* qtwm ufrinam hahi- 
talio eociira eacfctereL Qui gentre quidem 
pc aiunt ess* Sclavinos, circa ftn?rn veru 
Ocridratalis hobttarc Orrfini. Chagatium 
auteiR ad te l^atiuuein lucushc vl luunera 
r n "i" 1 "' ■ gentt£ suae anxiliandi sibi con- 
tra Romanos* Tajtfarchas autera tints dlre- 
xisse raliourui rciWiluruS chagauo, quia 
uon poGsmtt propter itmcri* longitifftitwr 
mittere illi auxiliuni: decern et octo enitr 
menMS afcevcrebant in itinero «c fecisat 
ct ita Romanes adii**e. t\>nc citharas ferre 
tamquain non videntes qtitmqnam siionim 
armifi mdiitiiiti, region? sua quirt (errum Fit 
if^norante. linperator antan 1am aefateu 
arimtrans qnamrjiif mrtlw? forj^nrls eonitn 
■;'ciiWLQ;*iiS lios tlKatJiam niiRll. Luni jiiIcih 
vcrissttt ad marrtitnfl ct didicissct, qurxl 
ir^ti Dyzantinm i Vrsarum atque Hrancn- 
nmi vcnis^ciu, ad regalia rcmcavtL Deciwo imperii j^Uuricit anrto chagatius 
qu£rrcl>at augmenta pactorum accipefc, iin- 
pemtor veto sctmor^ harNdri non rprrpit; UCinqi ftoraTO otmiiiui na Ann, rpauaji- 
na ntJ&a cbhhb oe Brypts^a rpeiu>' itune- 
parupa. Kuhmt^ ynviauicK or nmOHxnont- 
uara c/iywa, cc sn>«CiT ^a rb6opi^ HMnrpa- 
rupa, icti bko ii Ati ct M«Ta/. jtwjio, ue 
MonJi Aa CTOp« TOea Tora«a rjmraicM. 
rj?a na Oxjc y^yieii or uiKoro, co OTT^r.iua* 
IKxytaAKu UfcK k^m rkpHKT 1 c Kopfl<^ 
npw rMHv B^T|«i*e u .n>wfl, Koraro h 
wo^juure ct Gh/iw pi>gjuj«, Kopafibi va 
dUEtcparopa 6^^ oraecetf roaKcno najio/ic^ 
s tf tJKl . . ■ r l:, .. . . ■ .■ j.ih-\ if lO neo- 

Aaomuii*. ripej ruriaTa iiom iiakakiih 
w**wa p^> ./ > u H?maBa.ia rrio>in» iwftCioe. 
Koraro ce cbMHa/To^MMncranjpiiTHaiipaTHfl 
xa »MflHT xaKBo cc e c/iyDt/io. M iiaMt- 

pH*Tli *ift Cf GaiO pOA1VK> HCH'il;, ^HUI^UO 

n or <tw t ii or K/ifrKR, rr%K v or pbiw ; 
or Kpi-cra wy nucsr^a ucecvcCTKtio onamica 
K3Tt> na pirtw. Karo m bhjiha, nwnepaTOphT 
3aaoesiaa.i aa 6tiJip yttam Hafi-noc.^e, npes 

TOSIt ^CH, KOHMT Ha HWJKpATOpa, KOftfO 6n^ 

Harifjjeit ci^! a*tsTua r6p>H, ukauai nvtta- 
^Hinf> w c* paaoti:^ji. viMn^paTopiiT re onc- 
Lja^iMii cr 1083 ana^Hm l!a c^ejunnr ji^h 
PHjwaamjpttaBH ur pomotti: tvkmu u-biw^ 

iViar^HK UO HapOjiKOfT, KO*4TO TIC JlOCCiTH 

NHKahMi ^pyr Oara»; orBew n*Ayv"tf«^ 

Ilun^pfiTopiT r« paanifTM onexje Chau 
h ir^ae ce ■tuipaxi wtWHmcro ««. Tt 

K£98J1H P 1C IX) ItapOJIItOCT 6\%J\\1 C.lcLQflini 

a khbw^h otiom) KpaftOpeatucTO na 3a* 
cdjiuun cktait'. Xarairiir Cmji npOflOjiff^ 
wt raa upaieuRiiH u Aflpoi* aa utpeeH- 
uwre or rm^Mtro mm c MOfl6a Aa My no- 
Mara? cpcuiy poi^iirc. Texwirre BOJtt^uBt 
nva Sapt**/]^ jy< a;roaop«THa Xfirawa, qf 
ue worar Aa mj nsnr>a7«T novom nopaA" 

M^tHMUlO pUJCTUHUIttf ; IV TlTfcpAtAH, 'I* 

ynoTpefiHJiK ocCMndAeceT weenia b m»T, ?* 
jyi rrnntaT /iu jxwtHve* Hucwih rfrAj^Kn. 
i*h Kaio xopaTa mm itwioittu tit nuctJ«i 
OpfrMHt- TflX]Ta7fl3*«Ji»eno3HaB3^a Kakao 
c wrflm MvucpaTopbT* K8T© cc ot»bx»* 

Ul3Ba5 H OT M^aWCTTa HM, H OT CtiattHHTe 
UN l€Jn+, m HBripdTK^ B XcpllK-KP - . KO- 

rare) rrr>K c7ifrKa.n to KpaMpifflrtM « 
y^tia^, *«* itpareHHuii na nepewrc n ifpaH- 
kwtc ■ tn.-t; bi»b BHjaaTHOii. i^pi?a/) c* b 
XBduov. 

ripn memn iojih^ ox uapyeawtro 
Ha MaBp^KHftxafaifbTcr crpCM«ji a.ono^yTO 
yftCJIIWHTIH? If 3 ,13ilT*K3,[KUfiTO My JK&MJDI po> »'>u cc iiiihiip<*u I'll tfpers i« MpjhopfiD «opv t mhka) ju*- E]*i-aii w CvMupt*. ' t\vu *$*tf\KMUi- 
U3 jtjnJAHHd f*»**j ipo^BA A** ^^ p*^«r» anilUhwwtiefti tut fiwrtiai'HA mfie. * Xcpl<tn^fl, mfv^ 
HcpBtrr, mc. 6cjl I. a Ppra ?©Z r. 

*& ' * '""« «kci». ll AnliBfeai FfeMirfrttJriitt - AntfittxA r*rfkiitMe*ap el iilnrco chaganus itcrum be- Hum &Rit cT 
devaetal Siggedcnero et castra contra Sir- 
mium movrt. In^crator a {item pr^torem 
Europae Prtsciun cieat At vcro Prisrus 
Sail ianiuu subpraetoreu! iadun: praecur- 
rert iitwt; el ffltrtra harhams pcoccdentes 
btlluni intuit, et rihciiiil Runtanu Quo 
audjto chagarms potentatihus Mimplij; pro- 
pr-rahat hcI helium. At vero Sfllvfartttt vists 
in ul ti ttidij 1 ibiis stupefar1u& ad Prbcum 5* 
con tub 1, Cciiipcrieiis auttni rha^aniis Ro- 
nmjotum recessum ad inaritima CKcedilui, 
dpinrpps ad sanrtum Akvondnim, et hurr 
mi -i devoranti Iradidil igui Transient 
aurem in ttrizipcra cooalur exteruiinaie 
rein pablkain deva*taioria operetus instni- 
uiejjta- Hi vera, qui Dfizipera habitant, 
diutiuf e divevso adem djrexertmt: nam 
el purteti abfcentes . iniiiabaiiiur tartans *c 
debellare, cum esscnt in fonridinc in^entl 
Tuijc fjgo divtnu qu&LMlam t\$ constilull 
virtus: media narwjur die vfcleje putave- 
iudI terbon, Romania virtu t thus <*(?re<lien- 
libus at ufbe. tutuiuui -il- lots, ul i ti 
ein coniltcliim ennscrerent Et consternati 
luga iniatqjatali iugiurjl et apud Perinllimii 
ef&dunltar, Priacus auttm net vfc*i quidem 
ferre ruultitudiiies barbarcruuj valtnv Tzu 
rutuui ingrrwuis rastrum mtmitbatur. AM 
barbarits Priscum obeictefc rmiatuitiir. His 
audita Mauritius haesitabat, quid foret 
agendum. Ttim Optimo imto cc*j$ilk» ainia- 
tut conua itftfiriitum baibarorum virtaiem 
et unt extubitorwu iiutgnis dunis alqtw 
prwiiuttiiubuh sj&det, ut EpCHlte in taiba 
ros imiac, ciquc dar ad Pri$cuin littera*. 
cimtinentes taec; fc GIorioeie^mo pfoetori 
Prisro. Norm hi barfcuurum coratum jje 
foimKte?; ad r*rdlt*OTirm mini mum Jac- 
uui rsl QOC Suit; enim, ( uis runt miiha 
confusione revertetur chayanus in tegJOMJii, 
ijuae tibi a komant: €Ft drputar* Proph 
rea perscvnrt gloria ttu penes T2Ufulun] 
cUcujjivagafe fatlen^ iltoe: tiiittlmus enrm 
per nwfc ciavc^ el capUvabiiuu^ (tUiJlias 
eoratn* et COgelur ad propria COnftfbm 1JQ BGpaajXIUa. SttTOEO JCarOH-bT uthooo no 

r**ji wiAh^ ntjyctotuiv) CuxniAyHyu m C* 

owpBRwr rpetity Cnptmytf. Torarw iiMnr* 

pBTCp'fcT HaSWSJlUi UpiKH rf» UpeTCp Ha 
tBpona. IlpHCK daiioHHAa^ a« Caj)BHa» t 
HOflaa'jfH jwi novonHMK-nprrrrfv na RTrpiw 
NanpeA* Kaio noteiviuau cp^my tapaapiae* 
poMeHte ncsHaJR B^MHa « nodejiiijsv. Kbto 
yswa/' *ioyii, lamiTbi civOpaj CHJiMTe ch 
h fh>pv* npfjirf*nefl noxo^, Ca/irwan, Karo 
dhji»ia irtwj'HiuiaiB wy, ymuiriifl ce m ce 
crrerjiHJi npw llptcrk. XaraKi>T nihK f iay^UL- 
anfbfti re tt OTremaHPTO na pjiw^ine* r^na'KJi 
jio KpaAOpeftuero, a caeji iui*a n au »Csem 
A^etfcaH^p* h onowapiM Bcw«a Kato 
npenH«a^ a JlpBUHncpa 1 , Toft ce orafTDavt 
Jta pa3pyU!M Tp0A&, CJlVWcflKK cu c Ol:Ehii 

•witftiHii >KinenKte «a .npusiinepa tiii*p 
ite A"fc'"i't> Ha|wMAa^H eoftcKava or jipyraia 
rrpana. Te uaxH^nt jiopK rpajcKHTC aparn, 
Kaiu Aaad^ii no TaKi>£ ira<n*H br&, ^t nr> 
6ewianaT HtnpiflT^-Tfl, uakap qe ^e nauu- 
l«.-i* d ronAMD yiuiaxa Toraea BflK&KBa 

GOIKCfTWHa Ctl*W MM ilOUJ/13 Ha UOMOllL 

;1tt!cTuiiTrjtitn f norpejr. f«i»" AfK Ha Bapna* 
pHTe ce CTOpiuo, arato ^ic powtficKurc 
fyrpejin mwnaai ot rjwra, rui n^ Of rfjn^ifaT 
c rnx Hopa3e»M or crpax, &apBapH7« jh>- 
ftffrtia^H & Hpyimptio rWcinn m aoiilhi 
jio tlfpnaT. flpwcK, Kuft?o ce ytuatuM 
." i 1 >-■ ■ . vr BMAa ua asfiBapcicirre iifaa- 
qHirAi Mfls^fl o l(ypy/iyM* n sano^raar ^a 
yKpenaaa rpajia, A oapoap^xe ce ororrMH 
^a oOKfrhKOT ripucK* ManpttmP, wirn j-wtw 
roea. ce KweGata haKuo a& iipeiinpHtMe, 
KflTO wcJ] HaftnpaiiHni^ wi rAVHBfl penTe- 
HHe, toft Ce n<ijr i.;ii:.- aa 6oft c 6c3*iHC 
■ i^'t'if iiKHs^ma hb aapeapHte » c ro/iewi 
iruwrrwiH p O0UUAHH CK/ic«nff rjiiioro 
or eKCKyBwia-je* fla ce nai fcitac MiOpoiW^uo 
»« nnjinnpHTC. kbto mj ^« iihcmo ao llpHCK 
cm caieAHOTO CM'bpjraiiie : »Ro upecTiae- 
miif nprrnp MpurK. /la ar- c« 6omii ot 
oiiacaoitj i4>eAnj>HirrHe Ha BapBflpi*Te;TOoa 
re »*btmaT sa cuCciDewaTa en r«0e/i.T[*r&ia 
iia :ttiocxii r 4c n roarwa navnha Km^irhT 
me ce aaFtpae b secdura, kcmto m> e uipe 
Tienn ot povcHtc. Ero aamc. tbcm cjiaaHoct. 
uchanpuAbJiiKaHijia fleflcn»yea upH Uypy- 
jiyM,KflTOTac»aft*BapMpHreAaiceuyiiii tw- 
Qp33iio okqjiu rpaja: hhc th npaniflMC KOpartu 
no uc^. H»e me qachhm ceMtrtcTtjarj mm 
m KaraifbT, OthK? ot rwyr^Rn^ rrt* rvi^ae 


AtKAWLus Blb(ic4b*-*ciirui£ AitimcKtU F»tt&tucTc**p 236 Melius atqu* iacturs revertl*. At mo 
■ - - - ■ litleri* eomprehensis ae lectin 
puvti& tfficilur el sp<ujfci< uibui* pucificLs 
ad Priscuin di$po$itts in inurwribus paticis 
atque indfgtur in sui o - terrain cum fu 
^» poiniti r<n;i*s$ii£. 

Undeciruo imperii Mauritil anuo Hkro 
snlywitanus Amos habetur episcopus. Impe- 
laloi auttm Prfcciuu cuiu tiwtibtts Romal* 

cis ■ ni.r i 1 . i- ad ill--. fluvium tntsil, 

i ! \l;i'-: " n ." nft- Iransinf prnhifce- 
frt Quo apod Dorostoinn ha hi to chaganus 
hue coinpciit; qui kgntiA ad eun direfiia 
calummam iufejebat Itouiaufe exordium daw- 
tibus belli I'riscusauttm excusabatur, quod 
uuii vuiiLiit nilvcrsut barb&ruti bullion* tuJii, 
ttd qood ad Sclavmorum nsticnes a principe 
fuirit dot mat us. AmHetiK autctn PrisruKi 
quod Aidajtaslus Jiitiltitntfiiit^ Sclaviutfuiu 

Ml plJttl iuxluni Lks|KIb«rif ■.-. :j: J ■ u UJU 

media noctc inopinate AnJagasto coniunc- 
tuf est At irtfo Ardagasfiis dlsrrimiiK sen- 
&o nudum ascendens equutu vix salvus eva- 
s(t, Romantic multitudinlbu^ Sciavinnnim 
occlds tl Aidagasli regime pefVCfsa prae- 
rtani ropioAat" captain !';:«: limn «er T*- 
ttnwieiu diiexerunt* Porte, cum Tateiuet 
CTpeditus ittf Jflciens cbfictati scsc atquc 
delkiis trader**!, Sclavint>rum In rum mul- 
titudmes irruunt; qui fontiidine prtssus 
fugkndo Bysantiujit venit Ast Romimi, qui 
corn ipso (iterant, valide Sclavinfa infenai 
optinent giorirttissitii* tafbarra ft faptivi* 
tstem sal vara huperalofi praesentant. Qui 
lactams gmtHcoa dec ttyitittfts una mm 
tola cplufit uib*. Priscus veto Bducla fie- 
tun fid ititeriotc* Stlaviiioruiii paries actw 
fit Gipes autejn, vir Christiana* religionis, 
UauduKierft ad Roiuauos et ingrestwu Ro- 
manic ofltMidlt <-t barbaros tcnull. Itac f ue 
tnpedis ptctlllione trarfetreialo flumioe Prfc 
cvs UHHlia nocte repperft Musacium, bar 
tuuCruiu rtxcju, cbnbte corruutum: luiic- 
brtra quippe proprii fratris cckbrot irsrivb 
tat«iu; <juo compichtneo vivo ceedero fa npiwyjteH Jia ce B^pHf cac aarjtfn b co<V 
CTBcners en acufi*. Xaraai7 t rato5ajK>PwJi 
jiHcuoiu h id npu4^n. iiju-iui:jh*: <:e» ut 
npRBwfl ao Ilpnric MHpaiio&tB* np€A«owe- 
uttfl ft nojj^iaDQltiCM jip*6hh h ufana<iHT«jn3H 
.uapotir, a tT|»:Mrjifl»o 6ffrcr»o ce orr^r^Mji 

flpej e^HBaaeceraTa rorHHa 1 ui upy- 
bahcto ua MaBpMoifi cnnfKO<) na lipyea- 

■ iMM eta HO." A huc''. HMUCpUTOpirT JJLK 

HdltpftTHJ) ripMCK C BCmWk pOiieflCKH Ctt/IH 

ifKy pera Hrrr^, 3a .na rrtHjia c/ianHHCirjiTV 
tuifuma ^a np^KrrKARPT prKara. Xaraw^T 
yrtnan, rona, noraro tdbh rr uauupeii rjm 
JXopocTQ^ 4 * loA upoBojuui hpst«hhuh upn 
iicro, koto kjicmtim poMrnl^. w ^obo^ii 
uuiKJii ja wRha. npucK u^k c« oupawiaitt/i, 
tie h« t*m # ioiiit»n ^a acw-rBa epenty sap&a- 
pifie»hodii^ upHTrH or iwutpuiupa iia &b^- 
impd ;;^wMrtfw«'jc iivir«ctia- Karo ^v^» *<c 
Apiiaaci* « tipbcitafl «hQ»ecTBo c^aBHHM 
A» n-uruHocMiT, upeMHuaji I1cn>p nocpcjl 
irw-t n cp HariiKKAii nrcviaKTOHo na Apjia 
racT. ApA3racr f Kaio pa*6pai onaenoto no- 
nOHttfiii^ nacuvu Hewtnnan koii h earia 
ce HW^Kua/i rteap«ju^*Toraba a pv»i«»tc 
ua6mjt^ nfMf^K^fTiM^ enaAfTmi; onycronrtuiH 
^^Knia t^a ApAaracr w tjpeaTaTHMcpornpa- 
nwm naoovuiiiarfl n^wka ki»m FtoaatrrnOH- 
KoiaTuTa'niKep i:-i.v> ujiit*- ^KO^bopbA^H, 
ce np*tfan Ha tohhctiw h Hacia^A^HWa, 
iiwHHmo ciaoflHii mnerem Bi>pxy aero; 
waiwaiucH toP c ftircrao upMCTHrHafl trbB 
HinanTH^«. A pOMf^rr. koiao 6hji^ narjiHO 
c aero, HflcrbpaenH cpemy BspaapHT^cja- 
■'i: iii'i -ii'i'n m i n [■. -! i r ,iajionK.iH 

U/KUUH11H, hOHlt> AIIBC4H hCB^MHMH I1|)H 

MWirpafcpA* T^)h rr upajimn h fMnp^wyi 
icirfi tfora CTOroflapciueHH xhmhh aae^Ho 
c uc/uH rpaii. [IpiKK iii.>K, ca^oyifrpcHu 
HaMnau HaB^rpe b npejieji^it Ha «bb«- 
HHI*, A frJWH r*n«^, Koftro Oh/i xiwcihhhhh, 
H^Sjrra- 1 ) nixr [HUtwie, ixiifaa&Ji mm iij>th h 
idJta it Himiwri 1 BapiMpwre* II **»ft t 6jiarr>- 
MpcBHc opeunicimo imi rermaanpHCK 
npCMHita^ ua otd^ahba Opnr aa p«Kara u 
nvcp^A hv*U HaMcpHJi f^f^ctCHA\ kHff^fl ha 
BappfipHTe, pa:yionceii OT ni4FHClBO, ftaUJOTO 

■ ',j: Dp33H>Ba/l llOf peOttJHOIO TbpAtClBO na 

cooctBcnHH cm 6paT. Toft ro MAOriitff jkitb h 


ftft Autfsslus BiWiotbtt-tla*' AuBCiaeuft 3*fraonK4» baibaris opera lus est, multmjue ci>pW6a 
prcri capia . ." 'i-iii ese product tt csb 
pulae. Turn harban roaccrvati virtoribus 
oroinenl, foretque vidssttiido recipioca 
praetedenti viriUtate saevror, nisi Grmo 
cum pedetftii virliite Rutuaiiutuiu ii£i£-ten$ 
pugua iorti prohibuUstt impetus berfraffv 
nitu. Duodecimo imperii Maurkii anno, rum 
Piitufc iletitui ad Hislruiu peivenissetgery 
tesque Seiavmorum depraedmus fufaset, 
baud jEOcHcam tmptratori (praedani) dire- 
xit< eratoi autetn inisso ed Prlsetim 

Tatewre iubel Into tllic likmali tempore 
toiiimorari Romanes. Quo comperto Rctna- 
ni contradfccbiint e&everantes, id non pos- 
se lien propter cnptftS harhflrnruni et pro 
ao, quod rtgio ttset *ibi salis adverea. 
Prisms vero verbis prf^uaarrriia llciit cos 
ibidem hfeiuate jusaonerocjue principti con- 
Hinuuaie. Ttlliu litA-JiUV tiJyttii AVauiicit &»<>»*» 

qua videlicet teinpestate Grcgorius Roiud- 
iiaj;i, CouMaiitinupolilaimiii Cyriacua el se- 
cundo Anasiasiw Anfjocftenam rcgebet ec- 
cltsUm, r.ascwitur prodi^ia in subucbziuis 
Byyantii, puer virtelifPt quadripes, el slier 

dui-r itttiica Uabuia* Alutit aui<m hi, *|U* 

histonas dlUgenti studio mrtburir, mm si* 
gnfficaii bona civrtatibus, in quibu* tias- 
euntur huiusjnodu At vero impcratoc Pris 
cum piaetura pcival e< FrUutu fratiem 
suum praftotrm Romenac focit vfatutia* 
Itaque Priscus quideiu viftutibus sumpiU 
(ifiuHjuaui Pelrus pcrvenisset. Iransmear 
amnem. Chei£anus auteui i. i- : ■ Kotuaiii 
audita exernius valde miratus est cl ad 
Priscmn mteil, discere causani quaercus ct 
pjaertae HfUH partem Sfaque flrtineJD ftan- 
vim rtlrtiiv onlm coftii*>h^t vhpur talirilstti. 
bus Konwnontm. Mlttrt ergo Prteru* super 
hoc od cha^auum legatuiu, Thwdoiuio vi- 
delicet medicum sagacltatc ac intellfgen- 
tia pero;natuia kte videns ctwK>"'»"* tTtl B fc 
na capicntem re^onsionesijue tatfautius 

f^ri^rlom (minav «niin p&Hrnilrhitf T s«* mtir- 
tarum efwe grntium tkv;uinum iuc(a> v( t&t- nttjuiomtux wa kjdhc fiapnAp«Tr. Pi>we«7c 

D3e*lH i«3*.'0*Wha ll/l^^Ka H ce iipf n;i.:h Ha 

tiHflifCKH oprna. Toraaa BapBapHre « o>- 

fjpaJTM It 33lUtHHlKniUtf)6efiHTe^HTe, II OT&Tb- 

nicnMrTO wa criaBiiwirrc wiwso aa 6i»ae no- 
cbjjko or nponrwHaTa rwne poneftcKa xpa- 
fiporT, ako Pchikui, itporjwo^crtmuyuaAhH 
c wxOriiMtv ckjth Ha po«e«Te t Me OM^ 33- 
m>pwaA H&ncps ua Dapaaptvre a ok«cto» 
^et€ cpawcHne, 

tlpea a#uiaA«;*vaTa lo/woa 1 or u^py- 
Kii-eTo ha ManpHKHfl MpHfft mtirrjo cTwr 
jjaji JIO Hcrtp h orpa6im c.i&8HucKHTe 
pjamm ai« BDcn npMO^iti ha uunepa- 
rnpn nevj.iKti ant Wft. MMntpavopfai n'bh* 
K3TO nanpatii<9 TaTMMep npw HpHfic, aano- 
nxAB/i iry jia Aiip^nTOM pOMeflcKai,! Doftcica 
tptn uMJiaia 3«Ma. Kaio y-taajiH, po^ente 
re PtanporBBMK Bi>3i>a3HBaJiKii t « loaa 
tr H#»n'h^>v»*Bn nrtpa^nii nuiKniiiRia ua Mpaa* 
pHTt » 0Op0J» 00CT0Hl*/>CT&U'J^*ie cipaHata 
GHna aocra apawA*^^ Ho flpHCK c y5e- 
nwre^HH ciopa th rK^)Hp/r lie :ihm>uut ua 
Comoro wacto a /ia n? i rrh/THa7 sannBrwa 
Ha kMnepatopa. 

natrcTii ia MVPHKVl, Kwaio rpwrop«B* 

ynpaa/inBa*i PnwcKaTA in^pf^Raj KnpnaK 1 

-KcwCTannmo^KuiCKara, a AflacTac>«V' — 

ZA PTOOM ITTiT AHTKOXHflCKATft, Ct nOflniUlW 

4yjeca 8 upcnrpaAKJiTa Ha U^^hthoh: 
mom-ic < icTitpn ffpQico « jipyro c ado 

IjKLUH. A 1«3M, KCHTO IlKUiaT MCtOpHC C 

npHJW)ftiH> ycT>pjnic, vfri.pjiflT, ,|€ RE * Ia 
EoOyo aa ip&ACBere, & kohto ce pawMT 
nOA^oHw CT>uiecTDa t H«nerxiTopT*t itlk m- 
iijhj: npncr< or nperofKia* ^/T^xchcct h 
K^iHHiM^ ck>h 6par llen»p aa nperop 
irn poneUcKUTa uiOcKa. Flpitcic ace naK c k 
6pa-i oTpt^MTC cm^ npcflM >w npMcmrHe 
rferLp. h npeMnnaji peiem*. XaiaifbT 1 
ofiase. Kai^i «yji aa rpewtmawiHero He po- 
wcficwia uoftcKA UHCru c* yMyjiu w npo- 
HJfcfivi t^wflpMrv nraTfHmrH. fiapffiKM Ce 
ja HayiH iqw^HHaia ,<a toua, ^ hjcmc 
■Oct or ru&wtara n ra^a A^ npCM«H3T 

ptKtftj muimq Mhwo ce raeiha or yene- 

XHTt Ka pf>weMTe. TorfiBa flpneic no to^h 

nooo^ nptiBtutfW upw xaiatii* upaTe«uic — 

/*Karm Troaop. nanacxru c ii[»3t»iwiHB vm. 
haio B«A*i f Me xarawivT aena «nom as 

aHre w nrrMopHTrbpae iwtOKOMtpHo aaH- 

cmaa (roi rmipjuw^e «wa-i npano ^a ^At 

nvnowpaa RriivKiin^e»eHa.noAXfrhpJT*iflKH 


* AHmtftffWvBsr rarpH^px Ajt*m8^h« (SB0-A7Lt a Sffif SUH(* * dif« An-?lfl!.(jr BiMi'lhitinui Aut-Tontft n^ttrjicfti;j|i 23? laliwt rettrl :uiligavil baibaikuu Lyp 
hum. Ait cnint: .Audi, chagane, piolituam 
tiiiffalkwHUt StMOstris Atk r vj:li<uujii lex 
tlbslns v\ ufipclu Mix opibus clams el 
rnexpugriabill potentate, plurimas ct Irgen- 
t*s tervituti r^Uonts rtdegit. Undt el ju 
ftifogactiafii mens ttiiru ex adherent* sibi 
euro el IcpklibLK pntiomtf coctFtructo se- 
del super tuiu ct mjIru j.ij;o cx sujxts- 
lii iLgibus c;itftl(uor txulwrt cuirau. Cuiu 
que hoc field in insigm fe&tivitatc, unus 
ex qualtunr ngibtif (rrcjiif ntc*r ocutuin vcr- 
lebal jclrorsum el lorttemplabalur rotain, 
cutn volveretur Qnm Sesostrfe pprronta- 
tus ill: ..cur pest tcrgutn offirnjtts orcu- 
lost 1 ' at Me ,foaiic* iuqtnl, »roUun miror in- 
stabilem et elfas atque aliter 8e movement 
et incdo exceba humilianteui rureusquehu- 
mihfl < -nlT^-f mf. At vrfO Scsostris p«re- 
bolam iijlellegcntei amiradvertens legem 
po&iit, lie curium rege* ultcrius trat*tiei)l\ 
his ctagaiurc audltts subrislt el ait se p«- 
ceiii tertati Prisms antes™ rha^ano ledrti- 
dtl pro transitu praedam et exuvife omnt- 
buy bumpta him ditpendio anmem trarei- 
v» Porto cheganus his susceptu* nw^nilice 
laetabatur; PnScusque Hyaatitiura venit, el 
Cetrua f i ji<- l n r j s i 54isrcpH. Quarto decutio imperii sui anno iu?sit 
Mauritius Petro praetori, ut tertian: por 
tiomiu mgae tit mho K^rani* acripeftt 
ct tertian: tit minis el olium ttrtum: tn 
vi^tuiicutis diversis. lUtque RoiiLaai hoc 
audita ad lyrammlrai vrrtrbantur. Praetor 
vero tinwiis afltbfaclebsl irttlillljiia- lu>i: ve- 
rum nor esse el exhibebal rr?n citibus alias 
iiii !;i ■:!. T . ■ fvF>{, qufltirus hi, qui for- 
Ha gesstrant et de periculis trimnphave- 
rant, In urblbus snmim rrqiiie potlrentur 
de publicfc suiuplibus iuter stme altmk 
puerl vcro tnilitcini in lorbe pfopriorum p&- 
rcntuin irisciiberentur; taliQuc suodelo po- 
fivhui! ■■ ivyrti it. et rjifAirctn bnncr tamar 
praccouio IaiKlavere 4 Haet auteiL HcUus 
imperatori dentntiavit. Cumque veniSaet 
Marrmnopolim, dirtgit nille prae< , £&3iiro3. 
Hi ceperUs Sclavuiis muliaiii ductutibub 
R<JtiMii»iiL prifUmi' Ih>> inKttf|urnies ot'ciutf* 

iuiiI iiiultaQue pnieda ieco*pU Ruu.iiiui;c- 
dkrurt ad rura. (pp. 1(^4 ]X 16^) aaoAflQiX Tewiup ytiwwutw tiypura «a sap- 
BapJHua, icaio »y pavsn^aji cjiwa ctiyiKt 
or ApcuitocrriL T(rft Kaaiu: >*tbai> aiiifl. 
xarctie* noJicatM pa*a;<. C«*socip»t t i:ma* 
hh«7 ernneTCKH risp^ koAto Oh/i HamjiHn 
uacr^MB h npo^yT c 6oraTti«ara ck m lie- 

C.KWIIMJITji fH wciii, llOlXrftMA lfi^p/ h F UHOt^k 

h HVicNii napoaii* H nnpQ^u Toaa roft 

Cta*ilLl MiiUl O J^pnKf JlOCT[AHVi r v; CCHHIU. 

or 3/iaTOt u^Ho&aua etc .>■ «-".:_ uu 
Ka^MtH, ceA»a.i i- Ktx n i- - i " i| ir-. 
or nrwipfHirrritapc', ss.ia HTcr/imvEajiiiaL 
koihto roaa ciauajiu na Kt-ica>cbB saGe*«r- 
*ifrf,iei* npafmmr, mhh or "ternpHwara 
nape Hcrro odpuua^ norneji ua^aji h Ha 
OnxijuaaJi Ht^tejioTO, tc«;Ktt> ce R^ptw^o. 
Ce3otTpne ro oonnra/i: ,3amo noefOmiO 
oCpi^maui o*jht* cm Hasa^?* Ohsk pcxwi: 
K ^im <^r itb iraifl ireycTOfi^Hivfi i«vr«io ( 
kocto ce jumkht)' n>fl.7y ^hak h t> oi- 
bucOku cc ciiycK^i naA^y> Ty otho» or- 
AO^y ce uaaiira warope*. Cc^ocrpwc, waro 
p/is^pajr iioyKarn, n*nAfi mkoh OTcere 
HaTSTMi* nape jie m rer/irr KaHccBFua*. 
Kaxo Myji toba, Jiaraa^T cc ycMittuaji ■ 
fcaa&n, ie HfKa Mnp. IIpi«rK nw< rbpBa/l hs 
xaraiia tuwiKaTa b aaMflwa hi npeHiiK&BaHero 
h katoch »sen Rcii^HnTe Tpc^eK.nprvtttmr 
peK&ra €e3 3aryda. Uicu nrjiviH-i miH i iKara, 
*4f anbT MHuro ce aapaaBfi,L HpatK npH* 
crwriw^ R>ft BnaaHrHDH, a IleThp nr*/ 
ripevc^cKaTa /uri>Hai(>cT« 

llpea ^em puna Ate era ra ronnna' 07 
cboito uapvBmic MaapitxuG afljioc*SM^ as 
(iperopa fle^nip ^a r»n/:y^i e^Hfi Tprra 

**acT or aan-iaraia ua poMeftcmitc BoAmui 
b 3Aaio t eju*a Tpe7a — e optwHe, h Apy- 
raia ej^Ha rpeia — a prajihhho <V>^iic^ij 
ha to syjiH tows, w^iHimtire roMjajiK ab ce 
6yHT$&ar. nperop'bT HBOiaiaeH.yfie^u^wafl 

P4l«lTMDlTe ( Ve TOM Mt e n*?pHA > HUM nfVKftlBa^ 

iipyro nucuo. b fcotio My ce npe^iiHcsa^o 

Tf^H, KOHTO Cfl rpOHBtfVSlTXpaOpOCT »* C& 11^ 

^^a/ui woCi:jHYcqHUTonatmxiMTe,Aa frb^ai 
nani»jiHO ocBOfioAeiui p rp^oRc^e or jn>p- 

>KHDUH Afllll^tUt, Aa CC XpQtIHT ?'*.'>!.',> 

f7apmfTf, a tM»o*eTe Ha M&Hmunr na 
DoenaT CA>*feia Ha CuCCTW-hHTt CHpOAH- 
TeiiK. C TaKHBa yBemaHMt ioft yemxoun 
■CAcUTl. floOpara mct Oww pasrjiarcafl 

*t |»UNKII C/iaUCItf HMJtCpUlOpiL HtT*>p Ch 

OOniHA TOM H3 nMnepRTOfML IWa> i^>m- 

.. c. a " j|-iiMaHiiHu/i, toA naupaiK/i 

B«pei anowrapA en mua^a Aynm. Te 

CpetUHaJJH CqaBNHH, KOHTO AThKHtVlH MtfCTO 

poxefscKa auraca, nojuoHii/TH rtt h tk ii3- 
/>h,?m. Ho to« nauHH aae/M »»oro nnn*wfa H|X3 5* I. 338 Anastoilw HitfoltaCartt* — A*rrac« FWoiw^p Quinto <*4\aatir> imperii Manrirti attnrt 
PtifO vwaticnem excrcenti sua agreslfc 
rfcviam ocrurril pcdeiiiquc ipsius ad arbo* 
rem conquassavit, et iinporUbilibus dolo- 
rtbus multo leinpott Unguit Ast impeia- 
tor litttris peaamis et Impioperiis gravlbu* 
vi detrovjt onriitr\ rpirvl mnltaf Srlavtno* 
ruin flcntrP fiierint contra Bynntiuni nio- 
tae- Htna autera coactus Novas pervenM. 
Hi vero, qui «aiit de civitate, ujj* *um 
fenobilibu* uulitibus h rptsropo prwtoii 
o&vlam vrniuiit; qutfr practo* inhiitua el 
ariua eorum ac foitiiudtmni admifatus in* 
bet ufbe dimissa Romatca* mbceri catei- 
vae* Mllites autctu »d civitatfe custodiani 
oidinaH hoc agcrc rcnucnuil* Turn p*ac- 
Id ill [tiforcni versus dcxtinavil Orenzonein 
urn rum rntiltiludine milituift Qui Ikx: «r- 
nosccnks confugt" 1 "* in ccdrami tttluu 
so ostio tenipli pcrstvtjabaiX CitJizo v<io 
piu ievei*utia trmpli incHicax rediit. P*t- 
rus autcin iratua Getzcmm a practura d<- 
poirit et iubh) Kfibonc ignoihmicwc od *c 
cpbcopum hthrt addutl Poiro cives col- 
Lttd wiBm»i«h cum dedecorc tube dfpel- 
tunt, cute oboeratts pcrtis Maunciuiti qui- 
dcm iinperatmcm Uudibus effcrunt prae- 
toreir> autem corviciis ctnnutmil; sicque 
cum opprobrio PelrtP indr receaeit Prae- 
iclttit praeteiea uiDk ad explcrandum } qui 
Vuteaics consul uuntur numcromille. Verau 
Vulgaris flSs super P*Ktr cnagani sccurt 
peccant. Knntant autem in Vulgeres im 
pctnm lectetwnL; qui niitlunt viios septern 
commoncrrtrs rw*ttl mmrme tfcwlvtudiuiL 
Hosi auJitfitefc hi, qui pfacciifrerimt, signi- 
ficant tiarc praeton; qirf dixit: ,rwr n 
imporator vencrit, huic parcaia'. Court*** 
fiont mo lelli dfecta K^n«m vertiirrttir 
Std barbert non pcreccuti fiimf «^ ne 
vinccntvs dfeciimen incurrcrcnt. Porro prae- 
lor tnirarrhiim pfaecurreiitioui flatfellavit. 
El hoc compeitn chafianus legatos ad Pel- 
Him Oi^ihiui tin.cpiiui/cju «vvu(»iifl, vl q**od 

Koniaijj sine itsta causa pacem dissolve* 
rent At vero Pttrus verbit &eOucic*iis ' III** Wfi r Ilpca rcniaMC^aia rojiHiia 1 01 na- 
[flijiiMHi ^a ManpMKwn m^pxy IlerKp* ki>- 
rflTii 0>w ha floe, c^ cnytHM rjiiti-«ti m m>- 
rrpHT*icii«,i Rptm JiO CflHO Ai-pSO. la *KJ- 
ro iflWMt opaAa-i or HenoHorwun Coakh. 
I*« HW*icparopM ro HanajHUJi c rpyGw 
CHCMil « Tf»KH VKOfH, nonewf yaWtj 

HC VihOrO C^aBRHCKH UJtMCHa CC HJlltriMflH 

cpeitxy BMaanrHort. II«i*p no rpHiiy»^eiiMt 
oprtfTHTHavi o Hoe*' 2 , M<irr«JHTC 11a rpflM 
jafejiwo c npocurrt nolMnm h «iwc*:cins 
HMWIH M uocpemHfiT nperopfl. lie- 
rbp, KaTo nr «aG.iionaBa^ m ce bw- 
xMiTianu nt Q*bQpi>txtt\t&w « x|»6prvrra 
um, 3anoBPAan M ufloctflnffr rpajia « aa 
ce npHci>e^HimT k-^h ptoteftcKKn oipw. 
Eoflhwiunc ofia>ie, onpeu^eHH 33 oxp*»& 
ita rpima, OT^aaa^w aa c7t5p»T -i-oftau To- 
iasa npe-rop-w, rrpflmno paitfHeeeB. H^jipa* 
twi cpency tkk r**tuoB c mbohccctbo 
BofluKiiw- mmemtt wa llon^KaTO yaaajw 
TOM, Ha6«Ti-iJi d *jina in>pK8». 3alBOplUM 
uKO/ia " A*nu oTiiop. A Irmmf or tipa- 
xonomrmHm' ku* xpawa, cc rhpHan 6e."i 
peayjrrsT. toraua n#nip t parmieDeH^iHuiM^ 

nu e;iHH cKpn6on 3 cbc aanoeeji aa acwiie 
0c3ueptMC«uoermcKoiia «p« ««o. rpaww- 
hKte rrbit, Kato ce cWSpaviH, lonjaiuih no- 
^opw^ CKpMGwia ui rpa/;a n ■*flTnf(iHait 

flcrhp cc orrerJiHJi ott«m c uoaop. Toft 
«3npRTiw bauyea xii^jgia BoftHwca ^a paa- 
y8Ha«r aa mJiflMTa fiwn-apn. klwto m»* 
crfcriBBTSH. bb>irap«ic oGh^ flftanraftKiict 
n& n«pa c Karano, npoai^««wi-i« cawo- 
ynepe-Ho m,Tfl at Kcraro poweurt m »a- 
ijaauaAK u^mupflTe uanpHTiutM OWM*" 8 

MbWC M HnnOVHffT, It HVP« B KMKaKT>B 

cay^afl h« ip«d»a ^a cr HapyiiiflBa, Manpa* 
fCHKtc naupeJl po«H "*" lecnyiiiajw h 
CbOtbmHM Toaa wa riperopa. Toft riaaa^: 

HHua Aa 10 Qomajiw*. Ho CTaHamno 
cpajtccmie p^mchtc C#uni oCi^HtTH 1* 6»r- 
c-tbo. Bapfiapwtt m>K He m nprr/ieaiiiwH. da 

AB nt«5»MtfTKap*ta{H3fltwaHiM3TS CH ** 

no6ej«L Oiea tone npet<^>M sarwi vbk- 

Karo ySHaa u tom. xarairfaT npo&oji»^ 
npaTttfmm npa riertp, o6B«HwaaPKH rt\^e 
n]'-r. jArwrHftji « ^e pOMOHte Oea ocm^m- 
xemtfl npMHna uapyuiKflH unp*. ner-bp 
oCa-ie, cJiy*efiKH c»i t MCftamnui Jiy«n t 

1 l **cJiap*. ua*««i* t« «H9c»C»j iaci f nu ^» — cntji ripurr*- AiavI^It* BiMii Hi*, ttii^ ' u»cnc\4t BirftatiOTiCJp usut nor &e td&ae tnotioncm affinnet, du 
pliciF tainei djtre&polia utiivcrs* pfOcttntt; 
sic Que bar ban amtero spnlis tfupta sorte 
receptb i v i < on lit ut h'ctr usque contra 
f *f rngfc=tUTTjj Scla vt riorum exarchum, prcpc* 
rat; el barbaii circa ripain fluinuiu^ huic 
Ofrvii facti prohibefcml transire. Komani 
vwo a (retis sagiltautcs Ijos tivcrleratit: 

t)uir4ts in fugam veisis ptrtutituc jlio IV* 
ru^astuh et uk ritur. Trarty^untps autetti Ro 
maiii prMdm nultatt ceperunt et ad pro- 
pria femcanmL luiantibusquc ductoribus 
ct in uiacurjsa iiitidenttbw loci periclita- 
ftatur exetritus. Poiio, cum ilt*r -^<mc:J 
uoclu, vcoiiint at! amncjii Heliciaii] dictum; 
turn v^iuOuuh uai-s frelutu fluuuiiK e&enl, 
b&rbari in his: absccnfliti eo <jui hauric- 
htuil aqtMiu. jaciijab&iiUir. Magna i^itur 
motostia Romatete effecia rrilttiis in fugam 
veitertuf it baiLaiis debellatu Veiuin 
Mauritius bis audit Is Pctrum praeluia pri* 
*avil «l Priscum praetorm Tt-.rarac dcmio 
misit Motidi anno Vlxc* dh'iuae iucaiitaliu- 
nis DXC^ Ronianoruiti inipcratof Maurlriua- 
r<*x Pereeruut Ohctrohet, Romanus Grcga 
riti^j E rw^tnijItn^Hh^fiiii Cyiwcus, Hiert> 
MJlynutanus Aincs, Alexandrine Eulogius 
ct Antior tteuus Ana^lasius liahetur anti- 
stet. Hoc anno, imperii videlicet Mauricii 

WTO tieCULO, PrihCUSt m I .:.-ii.- . :.':U'J JJ. 

Tnrarcm viitutes numeravrt exercitus ct 
inviruit 1 1 wxl ex eis fuerit inulHlurio rnn 
sump t a l:is auteit: Mtniptis vmit tfl IIii- 
meu Hiptiuni ft Novas, Qua r^^gnilo rha- 
tfanus legates inisit causam ipsius scisci- 
latut auvtnlus. Priseus auttin venation in 
s<r venisse causa lattbalui. A>t chaganus 
pROn iuftum est\ inquit, «fii ailcno loco 
vfnarr. E coiilia Priscus tiuuui tit* dice- 
bet tecum el ei titgam ex Oriente ftnpro* 
ptrabal egiase. Bafbaius autem Siggidoris 
tiuno ttartiuctu ad Roinanonim lenain pro- 
feclus £$t Quo coppito Ptkem vrmt ad ro yaepii/i, He He anaea &a cAnMnaBCK no 
cc nurpp.HtM out «■ - > r ' & .t.... H o.'-'-i 1 
i!fimta njiP4Ka; n>H BftFiwpirre, c^cji kato 
6fAH&/X M31>^1» iwiM'tKaiacH, ft DDIiyWI 
JUtOftHO H CM o6canc«tAH MtipB. Ilcrbp ce 
nTnpanK^ oT.foo epemy rifparan, ni>fjBo- 
^n&nu kiu ciaa«F^-.t: ho 11 eapaapifre Ha- 
(Thnmru rpeuty iiero ckoico Oprra na percale 
h My npc^icviM a« a rpcMMtit tVweuTe. 
xFrpjmflKH crpwif ot fipera, n< OTAn.ciTa.in. 
Koiait> &e<ie m G^m o6>p^ajiw &6nrci»o, 
HcparacT 6f/i potieir b x1]-t6otco ti >vpwi. 
PotwHit nptMmia^» pcKaia, aae-iu MHoro 
ii^HSfCci H ce in>prifi/m m.m cy6cfBt»KT*- 
c»4 scvDc Ho rcnewe tumairrtHiurre ce sa* 
&ia>/num h nonajma^H b C^boahk uecut 
uoHCKOTfi 6aia n3Jto>Hti!a aa cbqcooct. 
IIo-BararMC irbTyfiaftKH npe^ Homta, ciht- 
Kfi.in ao pCKa7a, itaptMCua MJlMUBfl*. no- 
ue»e ua otBULHHfl rtpnr na pesaxa hw^o 

Xpai ■ - ;i;- ;i; , m . CKpHTH B ThX, 

xhT-pjnum CTpeiiR no th«. kohto l icpnt!^H 
uoiiiL rkM-WBMH » roflftMO sarpyaHejiHt, 
poMeAcKure bc&xku i pmh no6cjtenit or 
TVjpnapHTe u o<^i:h&th b OHtTitvx VitiiaJi 

TOM, jN\ABpHltHH OTCTparlHA I ICT^bp OT npC- 

7oj:cicaTa m> ^.tukuoc/ ii oiho&o iianpa- 
lUfl I [put* sa ttperop hh TpaiCKH. 

Ilpfc3 6090 r, or cbiBopeuHtro «a c»e- 
b h b 500 n ot pruKftewwcTO Ha XpKCTa' 
HMiKparop hq poMetrre Gun MaepHiittf^ 
uap Ha nepcirre — Xuspufi, phmcku n»na — 
]{■[--[■■.■ =.i nc ■ n iniHCJL.iV.rf::: caTpnapx - 
huprt^ cpycat/mMCtot :i- t 11 i ■■ — A«or, 
o^ewattjipwCcKH EflJwrHft, aHTUOxufl 

CKH AuacTiKiHA, [Ipea Taaw ro4Hua» uiecr- 
UftA^ceTaia Ot i^pynatteTr Ba MattMHHA, 
ripncK np**rrurHa^ KiTO nperop nTpaiMv 
M^Bi>pujM/i tipe6povBaitc tta m : n:n .-.!!■ 
ti ycTawOBiw, w n rowtMina en virr te 
6uah yuniuoitceHH. Ha^e^io na softcicara 
TOR noTcr^u^Hiif nrriinra.1 nojjrNa HtVLp 
m rpaji Jloec. Karo nay^w- , i To«* f xarairbr 
npoFOAHvr npoTcuvuti, m flfl yftiiae npininHOTJ 
ua uerontrTu Hjraauv. HpncK a^mia/i, it Cm 
AOtufcfl 3£ ^ob. XaraaM 0i^pastci: n He e 

CrpORC,I^HFrli ^a « XOilH rtl ^OD B <iy>KJ|B 

npeMJiH*, B <nroeop Ha ioea flpHCK t&t4> 

^4D^ qe 6H/1 BB CO^rTBPHOTO CH WPCTO M 

My nc£xm>pJH!Ji» Ht toft rj«ji H3tfflra^ or 
Ktto«, A BapnApmniT t koto pflapyHIH 
cjcuara ha Qutruzjuyn, c€ ornpaBH/t kbm 
seu>rra ua pOMCKie. y^aa^ toi^ JIpHCK 
^ioiii-m: ;io ocTprina na Mcn>p » k»to naejj 


2A0 AcfeUsin* BiWInrtwvftiltH — An* r*-*fl D*&irautfp ihsulaii; ttistn tx afnmooiUiia suiupro w 
cliagamim apud Ccftst&ntfolam venit vo- 
le«s" crai eo toquL Cmnque chaxarus art 
oiatti fluiiiiniji ventwt, Priscus* trfcifc alto- 
quitur. Cho^uwt autatn dixit ad cum: 
.Quid tibi. Prise*, ac tcrrac mC4C? An ft 
banc vis ncclpen* f<r nwndatfuiti ex win- 
iiibus weis? ludket deus utter me et Mau- 
ricium impcratorcm. R*. quint sanguincm 
exercttus Ronanoruiu ct cxcrciUus ■ *>**■ de 
luanu eit#-- E rontra Prisons .Siggido- 
netir. inquit, v dvita1eni r«We Romans". 
Qui ait: „tu unam civitatem a nobis co 
naris accipere: vtdebtfipnrf pBululuw quin- 
quaginta civilalt* Rcjiwi^bs Avaiibtte stfr* 
vitute redacts*, Ptiscus aitttm oovAOS 
per omnftft Siggidwii exliibitis lianc depo 
pulatus eft ct ex ea Vulgares pepulrt. 

Se^tiino decimo impciii MauHcii anno 
coaccfvatif rhiganuK potenlulibug suis uj 
HahratJaiii prcperat et, cum v«ii$set ilal- 
caiiu quadragmta qiMiuC <lvitatee, ijuflt 
circa ram «unK willies depopulate est. 
Quibus Pikqs agiiitis Oudohtn ad explo* 
laHocrm rcrum direaif. Qui In valle occul- 
latur [M ill et dilucuk in dorsa hnnitn 
eftectus ilko cunctoa perfinil el antcptaui 
pracdam duxit ad Pfiscurn. Porw clia^a- 
nut intortunio cuioperlo in regionera suant 
icversus est, et Prfacu* ad propria. Muirtl anno VIm u, divinae incaiua- 
txsiifc anno DXCII, in:pei*»dr Maundfl anno 
octavo denrao, aunplis virtutibus Priscus 
SiggMoncm venit; chaganus veio congr^ 
eato pcoprio pobr^tatu siibito Mysiae adest 
et Ton? tain arbetr capere tiitltur. Prupte- 
rea el Priscus Sigfgidoiif rtlitia liuic clfici- 
tur proxbnus. Cuni autein paschalis lerfivi- 
las haberetui el Routani tam* tabescerent, 
audiens chaganus lessee sigrilkabat, ut 
dbi plau& Ifa usittwt k<3 depo/tanda tills 
dluueuta, quatinus enm nilarilalc lentiviLi 
rem propria wlt-brurcul Quadjaginta it** 
que plaustra plena hs mtlti:. Pari modo 
et Piiscua speck a fndiraK hartoiu qukb- 
flam rarniBi!, pipti videlicet tt foUrnn indi- 
cuin H costiim tt casftam fltque alia ex OUflHll HUptl^H Mlrt^aOJl H|/n Aiifltia d 1^*.* 

ctaHUMOaa 1 , 3a ^a nperowjfvn <* Htm, 
Korarn Karait^T cyiimuia ao 6p<ra na pe- 

KBl^, llpHCK CTpOrO TO BaTOBOpHJ- A XP 

r8B>T My peirKi: „KaK8(> «OfU(> HMaui^ 

llpHfK, G Ul>HT8 WMfl? HlW HCKaUl M He» 

c HSMawa aa Doiy^im or irfowre pbue? 
IHrica Oor OTCl-ilM MewAy MeH H M^ncpa- 
Topa MaapiutnA. Hwt» w norbprii otto- 
nop^ocT or nwneperopa :q Kpi-0ra Ha po- 
UCflCKUl » wmia BoflCaK". Ha io»a FlpucK 
Ra&w: Hli-bpHM oa pOfttrifTC rpanCauniAv 
nyM*. Xarau-bT ui^paaiifl. B T" cc yiuiraanj 
na iwjjy-uoji ot nac c^hh rpu: cjica mm- 
m> me BimMitr. 4e RtJttcCT pOUAcu i'P«- 
^one mt Cfc^ai uQpcfieHH ot anapHTe'. 
npiicK ofrwp Harf>iH^ KOpaftue npes p*- 
KaTO irbw CHMrnjiyflyM, ouycTcmiHn ro h 
H3TOHHA or aero fluirapnTe, 

npea c^netfHa^c€CTOT8 roji«Ha* or 
uapyBauero «a M«Bp»fKiift xarom.T c*w5pa<n 

nWl«IHlI|RTO tU H dl.pSO CC O'mplB**^ KbW 

HMMflUHH- Karo crnrtiaji /io rpa*a l*<wi- 
ha B « an **er*pnftc«T Jipyrn rpajooe 
itaoico/so, onyciouiw dchwiiic. V**** to. 
Ba,ripnck iwipa-nci J yjiywn ira pBAyanarwaic:. 
ioflH ee nepwa b cako wa^xa iio;iM«<j, hs 
pfOCbNBattfc 1 htuaAfiaJi a rfrb6 aBapHT*, 
HcdftAasHn m **6nfi sic rant! h ujcji liflu^i- 
ten, Icoato StinpU up" llpncit XaraHbT, 
BBTO >3tt4W 3a noFfli>«eHMeTO T rbpnarr c* * 
caowrn o^aaeT, a fTpncK re itpnGpa*i apo- 

vf firKH're ttpeAtfln. 

flpe* 009? r, or n.TDOpeBttero uq coe- 
to, 7 + c, 592 r, or pO>*ueHMCio tia Xp**^* 1 * 
npea ucewHaA^cftara ro^irHa ivr napyna- 
HfTo pa .MaRpKKHft, flpHCK CbOpa/i »«*' 
cicara c« m ijpHCTHrHa/i b OiHiwyny"* 
Xara*rhT chtuo, Karo cb6pu noflCKWTe ch, 
BHcaarwo ct flB*f^ b Mhsmm i* ce oowraa 
A* np«««e rpaa Towea 5 . 3btcik [IpucK 
ociaBB/i CHHraayi[)'M u ct? upm&jhjkm.i ao 
asapH-rr. Ito HeJiHKWK mir KTObT, Kino 
yau&J), 4cpciMPHTt 6kU\n MsroiucHH crr/iaji^ 

IipCMU>KH^ H8 UpwCKAa WMlpOTB fOMpMH 

ko^m. kowto a« npene^rtT x|)ana aa pvum- 
rt r ra na nTiipaaHywiT i*eee*c npasHBKa 
CM, Xara*TbT hm n|x»w</i o6paT»0 "Wra- 
pmifcer mgiiiH mmit. riu nmmi unw « 
ll Li. .. in cbw cTpaBa K^ipaiv/r na xa- 
lann, anKaro ctoaji npw Chphhj-m*. HKflntt- 

CKB pfiAKOCTM, K3I0 JlKUep, MHflllftrffK 

aiicr, KocryM% ka»e^fl b Jipyrw nim hmw*«, HC ?i'H Clinfl XY«A» Jif. rpcJlEtwM, w«K> r^i KafanWAt. Cpi ^yrfwmr*TJ^ WTrfiw*. iL. «p* 
<l^. ccr- V- * T. «■ 00!> i.. u*. up- 223 ( 6rJ. & * Tl***. r 6 1b«t. hbct Kt^ciuaaai^ Tyh 

Ai;j^arna < CHWtU jwiua pWhm E*- Thrtj* Sim**. t-)iM<tfiae P cd* ik Wor. Clfv *»^i-*^W»- l|>^K" AOftttetUK Hbt^'f'^ni* — i Maris* mO lirffiawit^nu ?4I bfcy tiuae quaeiunlur. cut» chagaciua apud 
Slrmiutii rcsideret, yui receptis nis gavi- 
511S est super eis; ft drmer: complerftur 
dies (fc;(u& Ruutai;i ac bsrbaii pariter ha- 
fii;;i ■ i i «t non oi at in utiiscue virtutibus 
tiraor. Cum<;ue fuwset dies fetus conipl«- 

tuS, baibari separati ■■ mt ,- l-rnt-i is ft 

Drfeipera venicntcs civit&tcm depopulali 
sunt el saocti Alexandn ccclcsiatn inccn- 
iterunt stpuldirauxjiu: ty^jui tectum ■ ir/geii- 
1ft repcrtom dispoliant, sed et iriwiis quo- 
yuc ruertyris corpus nfrici«ite* rnuliamque 
ir Thrace pfflertiur nptantfR epirtabartur 
icplendide coutra Rguwclos elatL Coinqu? 
Cmneriliolus vrmsset Ityzantimu, maxims 
orbi tuibaito et aestus inrubuit ila, ut tl* 
juore ildeuti cOeisiliui raperenl Iiuropam 
dweretidi <tt) ir: Asiaiu et Clialctdouem 
mjgrarvlL (Juin ft imperator arctiNtibtis 

]oiioos muiiivit Vulgus antctii uibcm eus- 
todlebom, et ienatus crjnifuombat impeia- 
torem legartonem ad rHaganum nuttendL 
Deus auteiu viinJicUuii iuartvri& AlcAaudri 
faHerfi ppslilrnrtTii lanj^inmn barbaric in* 

lulil c( in una di< S<pKm fili*>a chd^eni 

pei ftbrcm cf inEuinanam pcufftoncm oed- 
dit una cum aUis turbb tuultis it#, ut pro 

triumphal! gaudio csrminibu hjuc ac canti- 
ci5 uuueuULtOJJca et liKiiiua^ cl lutf"& si- 
ne rffftitfthHft ffif harfc«riiF posftidCTet. At ve- 
ro senatus rcgabat Caesarera kcationeni 
ad chaganiuu mittendi. Imrerator autem 

\nnutZOJJeJI, IlJ&t ild Cu&tTUJJUJ)] CUIU Jim- 

iieiibus mullis Drieiperc. qui verbis miti* 
bus bknditur barkrum. At ille rxJebat do- 
na suscipere lamento inrolrraoili ftHcntm 

cet deus inlet me et imperatoreiii Mauri- 
mum: ipse (;uidtti; patcm dtssolviU ego 
vcro captives ti mlrto per unarn atbtifiin 
ujjujd nombma p^iccptunib 2b ei>". Man- 
rtcius anient Id date mirunt pae&us est 

ma 1 ' dimt^iuin acriptrt iiueujiiuiu. Ast Ijii- 
perator ncc sic dafe conjienstt. sed ntc in 

SjattiK» acciperc sibquK funo chcgoiia^ 
iroce cunjnotui ojll«% occidit rt ad pro- 
pria rcditt. rum qulrquagtnta mllia aureo- 
ruui pactls Romania uupotui»et; quin el 
Httfrtirn fftitnen nftti « trandtiiftim pro- 
fe^ua est. Ex boc ilaquc njuUtuu cwjtra 
itnperatorem Mauriciuin romtnotum e>t orii- 
am, et coeperuiil hunc subicete inaledtc- 


«. .. . npaBKK Kaiom noJijmui, rofl hm re ja\mn 
Baq h joicaro TfWA upaw»«if»*t, powenTr 
n papRapwre wtmteJln saejino h BOfiCKtrre 
hc ce cxpaxywJuiH e^Ha or itpyra, Koraxo 
Minrfwi npaaHHKiiT, TiapnapKrc ce oxiieJiun 
OT powfeHie i' ujjMCTurHa/ro no rpaji /Ipw- 
.mnepa. Te onycrouiHjm rpa/iu, onowiapif/n 
uiiPKuaTa «a ckth A-wxcaHjup h wtta 
ompwiH rpcAnmiHTQ «y t ijfiKOfiami cm 
cpeCpOt paaipaCH^M « » AOpn oo«tcpi(wrn 
t*woto ea lawHHBL HarpfluHun mhwo 
n^u«iKa b TpakHH, *BapnTe ce OTiiaari na 
6omn nwpincCJBa, e»r<ipMHji iiijm pu- 
Mtwit. Koiaro KoMe^iyi<^ npnrTurHB^ii'hB 
l^aifTnoii. rYwifwn rayiuci«e n 6Wnoi«>ft- 
CIBO oOxoriHajiu r;M,ie uetjtiuuio Ayjtow h 
ofiRa^iA f>t rrpax, t+atfjeKHero miSttaKe* 
pn«(flO as Hanycue liapona » Aa ce npe- 
trmi a A*k*i h XemeflOH. 3op« Kwnepa- 

P*)kch otptn h 0THnni« ^a y^peiwea J3*w* 
rara Ciena. Hapu#i>T »*» naacA rpa^a h 
cetianr npeji-iojKiw ua HMWp&iopa a* 
opaiM iwcivicrw a^» xaraHn. ftor otfa^c, 
r>T)n.mawiftKii 36 wi.4eiuiha A^eKcaHjn-fi, 

enn« jteu tiopajMrt LejteM cnnoBe na ^araaa 
m iojikmd vMOwecrao W m»irwr:ara «y c 
Tpccfta ii Owiecr b cj aCMMHie.WKa w aMecro 
ju ce jj<ui»^ h» aofi^apit c neetiH h n>p* 
xccorifl, GspruipKinT c« npesa^ «a *Ka/iO*i» 
cwsM ^ 6e3if7euiha c«pi»o- Bee iwk crtra- 
tt>t wrwif^ MwncpflTopa w npun jkxwicibo 
jo xai'iJua HMiiqjaropvr npai«-^ no vn- 
rena b 3p*;3Hncpa c u\>crr iiapow Aokajl- 
9<jh, Kifl70 uo.wcKa^ twpaapHHa c foam 
a^aaa. HoTnfijOTjanc^ iifi jri.Jir5o«a CKpi.<3 

^apopeie h Kasai iffl ttpeiratmca: ^Htna 
6w orLniiin Mi*a\j\> Me« n Hwneparop A\a- 
BpHhKfl: r> rr^iiiHOTT ti* Hapyuw Mupa, <i 
a? My fcp-' .;;iw :'/^j hmi;mt^, KO HCKAM ^a 
iio/) »ji ot uero sa Bt«K« wnew nn ejyta 
Mo^«w + ^M^( , ' WanpvKRft of>a*it CT.DCC« W 6M 
eifAO««ti iia fl»Ae icea, Toratui xaramit 

noHfhaf ^ HTfKH Wl^K riO IIOIIODHH BO- 

m»3ma Hanep a wyw ue ce cmmcm-i rate 

»S lODA, HKTO JICJW na rjiiia CP^MlCPa* 33 

nempHMa n^ertHHKa. Twaea Aaianhi, pa* 
flpt^ H3UI1JJ BCWhit ii-ic:n«Miw h norerAhA 

KT>M eiU>KTe 3PMII. Tnfl npfiflftBM KtK ao- 

roec|ia ch c poMtwc yc.^*»t — flfl «y 
re miuuirr nervuceeT xn^*U" wi^twuh, 
kATU ofieiuaji /ia He tipeMHnana aa b 6l>* 
acuir |HTK6Tfc McTbp. Ikjie^cmw na uaiiKti 
WBfi ce aaiHfEQJtD uuuo MeiojiypoMut 
rprrny HMiiepflTOp MappMKiifl n 3ajia"i«aflK ^1 r^wmtii atarrv. Jl 242 At #-c?*iu* BiMicithcintim — Atmtir*nfl G»talfc»Ki;*p lis. Sum !i ■ ■ i j> mIii- apnd Thracein ad 
. ■. i- . i ' rati ri- cununotus wit Exer* 
tilus aiitvtn prCctuatores ad iropera torch) 
contra Comentioluni direxlt, quod picditifv 
tKin in proelk) fecerit, intw quos rial 
tticm Focas, qui imperatofem allocutusse- 
verius hutc in con i l i lp conl rad Lcc . . a i 
fta, ut qui dam ex patfidis huttf alii pa 
pcrculerel et barbem Ipshis cvellertt 

Qim aurctti nor altcmkrcl juh|huhIoi 
querelas mUHiaruui in Thaiact postfarwi:, 
iterant Comctitlfttnfl flfisumptto armfltis V6 
iiit ad Hittiun: *t unjttir Priaco apud Siy< 
gMotiMn, ft scJvttur [wx, qua* ad Avar^s 
CfiL Qua dissolute venluul m Biwiiiaduui. 
quod est insula magna rlfatri, Qtiibus audi- 
lis rhagnnuE frjllffrwquf potfirtatibuy mils 
ad Koinalca rura ptoctdit, quatluor autem 
Alios aura traditi? alii? vlnutlbua od eusto- 
dittKJa ll&U: vada cuiaHituiL At vtru Ko- 
man i rattbus fatlia fluvtum t/aiisthrarunt 
rl bellum prattore Prisco cam chsgani tl 
liis i :- u: r : Cofn?nttolus enita infirm at us 
in Rfrnfnacifl i-fdr- hat in.=iila* mmqw rnuV 
tas belluui .- '..j?,-l Ixjfas trt scl ..r euli ■ 
ion 1 Romanorum intertmptfa cccubuLsset, 
quattuo* barbaiorura Julia peritrwit. Intiin- 
flCdi vero milirlAf ordinate itrmm brl- 
lum inripiiint ct itnom ncto irilin barbo- 
jorunt takrimunt- Similiter et uilia die 
proeuantes ab cxcclsioribtis Roman i ad 
baitarua acccs&ruut bosque vcrtctilcs ad 
stapium atqut pelkntes Avares, multoa ne- 
cavejunt ex ills, inter quos ** chagani i*- 
rati sunt ftlii, Komankjuc illustrttn victo- 
riiim irtducninL Oia^Bnus veto tfiKirvatib 
viitbus copioeis contra Ronu ■ ■ progrecli- 
ttir; bcllo autcra manente vertunt Roman! 
baftanft el omnibus iittti^rairem banc rt- 
tuleie vfctorwm. Interna Priscus quattitr 
uiilibub piaeiiii&ia Ti&w ujuutiti liansja^- 
re rl txflorarc bo r be jorum praecipit mo* 

lus Al ¥tro barbafi nil eoruju, quav (utta 
tuer^nt, ftgnft^rrntes I^suht: dt>ni ronrHe* 
brant et poriler convivantur. In bos Ro- 
man! clanculo incidental niaximiim optrad 

^uiil tiiHuiti: trlgdkla i|'h milia C.ijptdo- jyi m r^CkTiBBT c ynp^i|M. HarcxcHnrTO b 
TpohHa rhino eixUcrojijnaJK) chjiho cpemy 
MNn^iiatvp^H A BcflHt*i;HTf ortipaBM^M flft 
KMncpa^opa r p<*cypaTcp*i l npOrun Ko- 

MeHUMUil^ W Cllf] AAH't-yillMJl i * AdltACTHU 

b^b floflHATa; Mexmy "ix 6>wi « *OKa* 
KOflTO B pajrOBop c HwncpaTopa no Bpewt 
hs Mf^n^HweTn w)* BMpajwraajT nvKpAt 
octpo. ia HHkofi m naTpHunJtre m\ yMpn^J 
rute^HMca m vy rirryrfln cpajiaTa. 

T*hft K&rn HMncpamp'hv utr <<pbmii/] miM- 
Matwc Ka oTT/iaiciuiHiixTa tia ftoflcKm* a 
TpanMi KftMPmwfk' r: m>opi»JKeH» nTpe/tn 
cmcao enrm jio Mcrtp h c* npuci^ 
HBim io»v NpKtK npwOfHrnAyHyM; h wh* 
p-bT, cjuitnicH c a«apirf« t Cm uapyujeti. 
Karo ro nj*pyn:M.i« t cmrnajtv j|Q Gmmh»q* 
MJN*i ro.iPM OCfDOB na KfTtp. Vjhh^ »a 
TCBa, xaraMitT CKGpaa oi^ejorre cm m noxt r- 
nimi pcMcflrKwrc npejtMn;a BiVnpK- 
«aTa to* CHHOfecxe en ^anoasaa/i ;ia ikuui 
fipoaoftete HaytyHaRa^^r^KaroHMoCTarwn 
ztpyra oormiacitiuxPoMCHTC m>K mxrrpofwit 
CaJiORe, c lax npeMHHa^H pcrcara it noil na- 
SflMtBOTO >ia npt-i- j-; ![.■ . : i.. iaAi* 
uoflna epemy LMuoaei^ tta x^ijivki* KcaieH* 
»i»on b Tona opme orraHaa na ocrpon 
Bh^hh3Uu\m nop^JiJ ucMecr* Cpa^^Hwrto 
Tpfi*uio ^arofip tfap^j; h f^ejl 5&J1M fJThRnf 
nenr lpnria jivimi or poMtnre oazibaw 
y6niK, -arnHd/iH m nerupK xha*&u tupaapM. 
Kajo nrxrpynnpaji^ poflcKatn a, pnM€hTf 

C/HUfiO UU4HiWW tpaJKCHMC M H0niM COW 

ocew xhjwm Npupn CpowaBaftKii cc no 

CliHUW H3 \HH U np» 7peTH» ^CN, fX3M<rt4Tt 

ce cnyciwjiH 01 BMco^wfHT* n'bpxy ivipha- 
pn7e t HKTHKo^a tit Ktw tiflKUKUo G^aro h 

A3&HJIH MUOTO OT HOC, 3 TOS1 M»CiK5 U CM* 

*ioeeTC na xarana. Tokfl FOMeirre omfoa- 
/]h (-/amu nufieaa. Tor^ua wuaKbv crpy- 
nu uitOJtySpoflHn nwtijiiiitR h noTcmnji 
uptuy pvMeme; wo b aam-paajioio « 
npoiiTsmuHrcjiuc cpa*cHHe pcMtwre paa 

■«irteJ»e»h«Te^Ha f\^ athvkh npc^HitinK no 
5eaa Mexuiy ro&a npnac npcBonw/J nanpM 
lerttpH xnflMH 8oflh«i*a c^L aja^a ^a 
iipew«HaT p*Ka lara h ,ia paay^MairT sa 
jlBftwemtero no EiapAapirrc. A BQpnapnTe, 
6ea ^a attain hciuo ot TCia^ toero B«e 
fijtiio cranage npa^nyB^u m jimp> wk. 
Kaio <k HatrfiAWflJii! TafiHfi, pohfcwrr rftitiH) 
rtt H34vraniH.tu f iv " .i..- rpiuiec^T mi/.ajih uji^muk. v^^taivv, > Bb^tiuMni i*uHf(oivi> *yiia (602—410). ' Dmttawtyu, crapa |«mu 

■. ^i.iciThVM-^ H up«i (prjinrtir rr»C«>r KHi 6miii|x - ^m )*pattH «y«*i tit tieacpMVBaHBa Ipl^ttrtEA ftft?Jtf«|r* tttHfcm#T*rir* — AwCi3<i)R L'll^iKTtKti: w rum Dai bawn unique aNotutn ocrklmmt el 
copfnaa praeda coiupjelieiisa rcveiliuitur 
ad Prbcum. Clwganufi outem rorAus poten- 
tates cuanilatfc venit ad HlsUum. el itu- 
to btlk? bajbaxi £up*-tanlui ft in amnis 
ftuentts netantnr. peffuntque simul cum 
Ms et plurinri ijuwiue Sdavim; vtvcs au* 
irni npiniirrun! Avarum qilidcm tria mi 
lta* Soavfoos vero octirgentustt Gipcdum 
tria milia durentns, nee ron et duo milia 
bartKimniuL Pint* .::...■■-. ad Mauricium 
miperatcieni legato* inisit coplos reelper* 
fllPuR At lllf IHH1 ■ - ":: _'. h eU LJ I I" i ' 
inarterum victoria stribll Prisco, quo Ava- 
ils ctiAgano rcdderet n'-m (pp. 173^^ 

24. UUru Danubium hiemare coacfi 
ftymani rtil/tes sfditionrnt mtvUttifttur Iffittif autumn, leinpore atcedenle, cum 
Mauriclus fmperator iuasfcwt Petio, ut in 
Sdu v ii XHian legioue pcfiuUis liieutaret. Jt- 
stitetunl Roinanip lioc lacere nor tonsefr 
". \t\ les, tank proptei equorum htuniliattoiieiTi 
n:i propter ..■"<! toploAam clrtu induce- 
rent praedajit nee \ui el ob inultitudintt; 
barbarrtum, quae per rtguxiem CifftiSftf 
tiirKwrebantur; er : cIIIiuih . itu (Vtatl i . 1 
Praetor autaii iudi^uatus toutia populum 
in delimit* tianeni eftfrmmiait Ineklunt ita- 
que phiviee crcbeirteiae super populwu et 
tr«*us uiuilum. It tins autem viginti mill* 
bus '.ni ab extrcilu laoiabatur. Mauri- 
una autem Prlto per Irtti 1 . = inoksttia crat; 
ut Histrum troneirtt et Metafiles cscas po- 
puli de Sclavinocuui siuii-srei ictfioi*', tie 
aliraenta pOfaliCfl cngereUif Romans prae- 
biif. Praetor vim acctrMto GuCuhiii all: 
r nimb miht gravta iraptratoris paeccpta 
in alicna terra Jiiemarc: Rottuhch iubentia; 
nam ilium tuin fibaitdirr sarvum est, et utr- 
mis obaudire soevi&iiuujii Nullum bonuiu 
parit avuriti*, mater auteiu omnium tnalo- 
mm conpisiir, qua impwatn bmguens ho* 
IttD maxijuoiutu causa maloruui Ktmsnis 
efficitur.* (p. 176^ ^ 2fy, Averts Thrcdam vastant 

Porro ex illo tempoie R«;i«ioruin noa 
dtfuerunt uuptfkj*ari*eacinsentes aerum- rfmiflH h Jipym aapfiapw, bjc^m Goraia 
iiAHttaa « ce aTipttin* npn IrptiCK. Xaratn-T 
OTiioBO crpyruu m^Tnnuora ch u mjxixhn 
ao Ucnp, JnvbpvM'io ce crwnKeHH*, R 
ifoero napnapt-'Tt ftajm nortcaewH u HdAm^ 
r peKiilii a iPacauu C ihx » TVbpjie ro^ww 
6o^A €JIflB>^t^« , . B fUfceri nuc so/tnmwh 

Tp*! XIUHJ1H QBfipH, Cfl3BHHM — CXeMrTOTnH, 

0/ icunwre — ipw xw^fmh n jinrer^ ctiinit 

H n»f XWTHflH nf»>TH BlipUlpH. CflCfl TdW 

Wan-l np€BDjx^/i npaTCHiiiut Tic Hwnep3 
rr>p iMnnpctKHft r uoaSl U uw> w o6paTao 
iweHHimme- MMn*paTop»T» noHexe cmc 
w fiKfl y:«a/i 30 rjiarviiora iwtfeaa na pf> 
yeme, nfica/ *a flpttcic na a^ac na xa- 
riina caMO aivipMtc 

Mp 3atma$eHU tfa suMytam oirmd J^ync&a, 

poMtuCKume sounutptce 6yhityeam efWtJ 

UMnepanwp MatpttKub 

C mcruiBaiie m rf^ina. Kuraro mh- 
nepaTop McBpitXH* jartmsflaJi «a rien-p 
Aa BacTaun 9oficicara sa 3MMyMHe n ^ewma 
ho oiaBHtwrc 4 , poWMTt ce nporaaoKH 
(mtwwH a He ce cbr^acawiflH h& roea 
Kjucrn nopa^u HsroiuettHeTO hs Kone-ie, 
tana 11 ucpaflH Toea, *ie 6wrn aaerw ttj*- 
nce&aHC 11a f3orflTa?n th ar- ■'-■ tlpHWHuaia 
Cwia h bib Kcni *ic m»pccna rapndpH 
te Ort^a nprncnaaa nr roaa o6flort t H bo<-- 
nitiurre ^aMHcmyiH Cyirr. A upawpt-T e 
posTH^DftoaiieTu Cll I« M***paji A^pH ^> fl rn 
Mirv6i?T yMfi. BoftrraTB cip-iMJia irr jjpo- 

^KBMMTe flbJfcJOBC H rO-TCMBF CTV2U A 

I1er*p ctmi m MC^cceT m*uii ot tK*- 
CKara. Vific-piiKHft iti-k ^oca>vw/r Ha Merbp 
c nucuara rw, vaio m vapn/i /Ffl rgWBM 
Hmp h .in atfepe aH««H nptflken aa 
i.'.flcKii'ja OT aewura aa c-»anaHHTC. ?ft Jia 

wc ai 1-1 at r^fiiKimm xpaim ot 

^-bpwaBKhie «mac*i. nperop-bt, kbto no 
vvkm ryjyiiH, fraaaa: -3a «tn ca Hsrhrt* 
ptilHU v*>H*n iK^>*Ki-Te Ha HvncpaTopa, r 
hohto flanoBflnBn rxweirre aa aiwyaaT s 
qywia aewi; na ae «y ce iKwtmm — e 
ctpauiHO, a iw My ce noAWtin — e ome no- 
rTparr:H-a AJHHCTul HfUO AoOpo He pa«a, 
a e Maftica ita Kmoc mhhh. OrpqqalKH 
m H<r« t H>4fiep«Top^T .aoir&pBa lean ranuH 

tfeacTBHfl »o poucine*- 

25. .4«pa cnycfnomasam Tpanus 

OtTuiaba 3a poi4eflfitaraA»»p>t<* ftfl BKHh 
Ha/iiiacenih?«oWHiiHT< h *iai<>eACiWiH*CBp*x CrutrrnHcrc a£tl^to opci 601 r* f Onaf QytuiM u A^«uuts Pjkuihh* 2M ADitintof HlhlJotfKcariu* ArtwracHrt K;tfa*frKsao die I Unique el Chostohes, Persarmn re* t 
peenu t"i: Ivii et Avartv Thwcni flevus- 
tavennit atque RoniaiKWii&i exercilus uter- 
qui- depopulate at ita, ur, cum lit minis 
re£iinrct cl uiqufetfioiiem annatoruw Cum 
Minima dihgentta faceret, ex oturii tiniltitu- 
dbie Ma, t;i:ac inventa fucrant in tyrannt- 
dt Mauricii runr Phoea, iieminein diofaiv 
excepts ullaterus invtnhet. (p. 179, T ) 

3ft rfnxns fiuropam depoputantur 

Mimdt anno View, divjrac mcarnatio- 
uit anuu Mill, anno vero imperii HerwIH 
secundo cep ruiil Persa* Cat^artam Cap* 
padcriae t-t plurimp eat ea rapfiva duxe- 
ninl ttiilia. Hexaclios auieit! luipexaior In- 
vent dtesoluta ptibllcac rei negolia* siqui- 
dem Ku(vpau) Avarcs rtddiderc desertaitt, 
Asiam vrro Persa* tolam exteinwiaveiunt 
tt iivilaU> de>oIavenint et Rmiirmiin in 
hellis vaetciliuu in tenant runt, (p. 184 W ..^ rona Xuypofl, uupw he nrpcHre., impynina 
vnpa, a anapMTe oriYCroiutum TpaKHS. 

^hioik «*e kohitc HpaK^vfl 1 ciatiaJi nwne- 
patop h HaA<Tap*rre^no npcmrpirji mA- 
ciaita, HaNtpKfl cavo jwaMa ayniH or 
nwfl^M uvorttfpofcwa apMHN, kuwto 6h/* 

HaflWie DO H|WM¥*IO Ha M»pHKHfl F *IK*. 1¥>. ^aqm/ flftyrrMMfMtrm £«pwm 

Tlcxd 6105 rojimia or rvraupejtniTt) 
aa cnerfl, t. e. 603 or pcuKAeHeimero 
Xpiirrft*, rrpe^ FrrOpaTa rojwim o? lapyea- 
h*to ua MpwiuB, rwp^MT^f upeKWAi K<*- 
CflpHfl* n h»n«nc#cirt u oTnejrH cn-rav n 
dkh MHorox»fla;iH- liwwpaTOpw Hpawaid 

MlPAptf.l jElbp^aBMHie pa60TH C^fcpKanB. 

rtfi KWiv auapuie uuycrouuuiK Ejpona* a 
nepcirre paaopuAH nasta Asww, orviF*->;oca;*n 
ips/wnere n impeflnjiti pflMrflrkarn wtfCKa 17, ^twrt tvrttra T/trttcscm 0ffflM 

Arr« imperil MeraeHt iwjio adcin di* 
rwwunt Avare? contra Thracem, et mis- 
sb Ileracliii5 lepatis ad cos poscetot pa^ 
tem- Oumqiif chaj^amis hanc fac*re spo- 
poudssset, exiit mtptialur foras mwnmi 
IfiT^nm cum omm obscquio rcjiio ac luune 
fil>ut mulliH et magrts rt\ Mtscipienduni 
rha^aninr. rrcephtrn^ ah Ki itiraitteula la- 
ciendi iu iuvktii] .sjmhimoih'8 panftra.^. At 
vfro barharus illt, lain sp^>n»ior:ibub quam 
quae turatfi twtmt PpreHjey stibilo lymui- 
tm ucntia iuiperatoftm profcrtus rA Stu- 
pef«rtua #rRo tmperatotf super insperttta* 
ft! iDuIinine, fuga tapstit in rlvHatcm re- 
v<*r5U5 rsU UaibaiUN autcni onitii re^ii> ap- 
poratu adempto et Pupcilcctili tt i^uottfjiiot 
fX homhiibus capers (xituit, subverit vil- 
las niuU:^ d*p<tpiilans ex improvise spe 
paci5 rieccptos. 

Mufidi anno Vlcxu divinae incarimHonus 
armo l3CXI t anno vcro impciii Heiaclii de- 

CiWQ — . HcnCllin autem ad chagaiuuti 

Avafti]ulej»atis mis&isgueiituf super his t qua€ 
rwquiter acta luerart ab eo f et id pacm 
horatqr. Acitb tjuippc d^pontiib contra 
PersHem dirigendF^ p^rLsri cmn cliaK' 1 *^ ?7- AAapttrrw HaxAymm e Tpoxun Mpta ^eaeisra ro^HHa* or uapyB8he70 
Ha HpAKfflB mpm tt HRccwumt cperiy 
l*paK>in. (IpaicjiKp, icaTti npOROJW/i npaTe- 
hmui npH thx, nuncica^ mhp- KcaaTo >a- 
ratrkT c* n^JtacHJi, ifMneperop^T HH^fi'M 
bi-k er ilbiijuiu C'itita da iu DOCpCUlK t 
n^^ard en i;apCKa ciwra h c wnwo lojifuu 
Aa|>cBe,iK^jiaefli;Maa nwiy»m ot Hero wieiaa* 
?a ja fK/!»nuflT novf-*7iv rn *oip^h ^cvonop. 
BapDapvji^r otkj'ic npeiieuptrnajt KaKioofSe- 
iiUtrmtiM, jaKa m >ia;iettaia KVierwi B bnc* 
^ani?o ce naxn*bp^nn c Macn^Me n"bpxy hm- 
ueptiropa, I E;»itiiajtan or HtosaKnaHOTu 
KonapCTBo, UHnepaTOpY.T ce aitcuji c Oar* 
i"iau k cc yam^wfiji b CTfutKnaTn. A na^v 
upmnii Jwjiwihaa ^tn»*M rtemn it tRapg- 
fteititero ;« nMncpuTVpa. ^^oe»^ xhakoliu 

IU1CHHH11H, KO^ICOTO MOTbJI, paBOpHA K o6efk 

jik>4»vi liHOTO c^Jiwiiin, wj Karo th W9- 
MfiMH/ HCOMaKBaHO c o6emahHH 3H »Hp. 
Ilprs fill I roflima of cvirop^hhpto ha 
Cf*Ta. f. c* fill ot p<i»;zte«neTo ua XpHera* h 
npe$ ^eccTin^ on u^pyBaaero wa KpaK*wP T 

HpaKjmfl t icaro npoDOJWJ? rpaifitMUM 

npK xarana »a aAapure, oiu^^r-nxn re oi 
HttuuH'rtr HdpymtHim h io nojucflHBa/i tnu 
aiip II HaKCTHHa, Karc Kpoca n/ianoBC fla 
npejmpvteHe noxr>7tcpemyI1ep^na,mft hcka/i 
jie frtne a unp c xsnina< Of^Biii 3anKrafiKH (»*. ei^ 523, Am* 8t- < ItaapHN — a* KaHttpti, iuu ip- I KaiaaoKxtt ■ UtKipiiaiia MMI A»hc \nd5tftftu? Bihhntbrcfriii* Ahjeiaoi* I* ti,ninirtcrp 545 valebaL Qu: feverilus tlitectiotieiti in:pera- 
Mitts st paenltuisse polliccbatur et pacem 
facert repjouiisit ; pan^tnltsquc tocdcra le- 
gal* in pace rcverSi sunt. (pp. 1B6 31 -l&v,) 
Tunc tit-radius zelo dci suscepto et 
cum Avafibus puce, ut putaber, contractu 
transtulil militias Euxopae in Asiam el co- 
grtahitt def coCpcrnbonc contra Pcrstelem 

prc-jware. dimisitque filium 5uum 

cum Serp*o patriarch* in urbc dteponendi 
f^otia una cum Uotiuso patricio, viro 
segoci et per curcta prudenti et^uc poito. 
Sciiptfit auieir el ad ctagarwm Avarum 

pfWfs i nr-ll: .ivvrtli Slip* r l<i Ulifi ■ O. in: II**- 

^oliiih taiiujuatn qui stauu ajiitriliaiu Jue 
fit partus, lutotem filii sui hunc appellans, 

(pp. is^ to UK*-*) MHponnrfWio ^a uMiieparopa, sauBnn, *ie 
re fe^KafM « nficimui jo jm»fT*inorH 
ampa. KaTO cmiouum jioj-oaop, »par**nwu* 
cc aaniippaJiu R MKp. 

Torara 1 ElpaitfiHfl, ofoeaHar or pee- 

BOCff IttiM 6l]T'H II KATO CKJTKWIfJ], KHKTfl 
CMflJaJ* MHp C aBHpHTt, flpeXBlipJIHJI BOfr 

CKKre or Bnpcna r Asm* m c CVukkm 
iiomoui Kb3Ha»tp»iBW/i iia c* trjupaiw cpewy 

He pern? . H octhbhji cboh oar 

c fiurpttapx Ctpmfi a i/jwutuuiu ju yifv 
■rrai&n UTifrtWaBara aaCAHQ c naTpirnjifl bonoc* 

MT»K Jipe&DRjMBB K ITbD 0CH1KO &Q&10- 
{ttttVMClt H UttHTYH. IlkCtA U h4 XaiUHS Hd 
STOPHTf C M<Wf6fl, nOHCJKC fiH7H CPl*p3fll1W 

c nptnrre*cTso, a& te i ; ami a* pcueAcxara 
/ripjicana, KaTfi m nflaonanfl* uatrofimc «» 
cbuh cun* i launF *'■ *ti #J. Tempore Hemctit Acmes, tkdgari. 28. Ata/m, 6t>/tmfxi r cAwav, z^/jiiAj jj 
Slaii, GepUlce> Persaetpte contra Remarks nepcu tomam cpeiqy Buaanmu* no ipe* 
bellant Mt-mo na MptatitidL 

Anne imperii I Uracil i ^t^to d«(nA» 

Mi siuhcH, Pexfarum rex, nuvam lecit rri* 
litiam procliuni inituius, pcrcgrmos ac cives 
et servos ex omni nations facta clectione 
ccpmervaaii; <\\& eWliotie Sahin Inidit^ 
praetor^ alia qmnquapinla milia ex pha* 
tarf>e Sarbari electa lollens huic sociavit 
nomfnavitque tllos aurcofi cuitiuloa e# hos 
sdversus jujpejatofein cliiwt Purrti Sar 
borum cum feliquo exercitu suo ccntia 
('.unataiilinupulim miwl, <iuatinus HuriiWt 
qui easent in Ocidetite, quos Avares vo- 

pedibu^ conradb fmciafrt, 5acqut adversus 
urbeni pfoper^rent et banc UDauiniiUl ob 
siderenr Cnm «utem hoc dltilclsset Impe- 
rafor, rx^iciluui suiim tnplici t>afte divi- 
sum uansTOl* ad custo^Iendara urb^in; 

nuthavlani Anleni Irarlitk Thrrv1ot«i tr^itri 
suo contia SaJiiu btllare pit*ecepii; humi- 
llorr vcro parte rpse accepfa ir Iji7-icam 
propeial et ii; ip« Oegtre Turcoe ab Ori- 
ente, quos <>aiaici« nuticiipanl, in auxi- 
lium wivorat 5«htn verc nra cutti novHtr 
clccto exercitu pervtniens ad fralrem in> 
pOfltOfte Thp<xtr»rum ad hellnm afmavtl. 
Deu niitrii: per iiilcite&kme^ bup^ilaud^- 
Ultfl riei genetriciP opitulartc, belln con> 
niisso, gfanuio imratjlifcr contia bartaru> 
ccefdit forumqtie plufitnos percullt ; at vcro p}TV*He>70 Hfl MpaKJlHp nepCBftCKWflT llflp 

Xosixtf noJiiviBM uoBa i^utaia C itawpcv 
Miie MM nowofi, araxo n>6pa^ ^y^^erinH, 
McciHn »uiTejiii ii puGh ur porKaKria na^ 
pojiltocr. Toft rwraB*ji tax* chrsp^n^r^ 
ooTiCKa noa jianaJSCTBoro tta Cuxmh h rrpH* 
6«3rui m>m ne>f ^pyiH nerjiecer xhaka^ 
'■."■.'.:!'! [:■: ' it" or "T." > :nTfi Ha CAp- 
wipaa. Toti wapeirwi Taw »uficKi< .aaarun 
crpew* h h oTnpaDH^ cpeuty n«nepftiopa- 
C*eA TtiUsi u<tiipAi»u Cappapaa c c*iah&/]a*a 
ra ocAccn cp4iuy tlouoTnirvtmorrt^ ru An 
c6cwhm sa cMxeciHo AeflcTBHe XynBK 
ut 3anaff» KapewHH flnapH, rj^jrapwre, 
."■"" iw/ic h retiriAme, ra rbfl bchmkh Ba- 
ApyucHQ jia n una /i) sar crc^imsTa it aa n 
Q6nAffr.y3BU Tona, aMncpnropT»r A^*o*p«fl 

^a na:»i croianan; wc» ^t iw*»CKitTB ape* 
j\aji na 6p»ra cm TeoAop « ro naiipaTHfl 
^a dokww epemy (jx**h; cav ittjc sse^ 
nowvi^iawTfcifiaTai hbct h aaMtiua/ so 
jy?mn*l »:aTO cc KarTanuft raM» no^i-* 
ha*i ua ncwciu tkjpkhtc ct Hstok, wapt- 
tCHf xaaapH. Oxhh itvk c MCwori*6paHaT3 

KrflCKil Ct ;ipt!6/1H}KI1f ^O CfiliTrt l!3 WMflP 

paropa v TeoJ^op, h C* npMtoTBWJ ?acpa>he 
nne- Ik* ixxie%e Ooi noHai'a ipes aacnn- 
hrmecTKno Ha J^iecAaai-ara Ojmhh Mif.ka, 
Korato cnaweHHero ^aro^aaj!o r rpanyu^fl 
nu nyw cr wCHr^aAt Bipjcy Bapsapme h 
iLUfBWME iT>^5iwo MlWKttnO OT TAX; fl 

1 Hcpo*»t»« 6X1 i. * C A*™ <A*t»*»ti cc oH-i^ni Maaa Aai^^ * KanweiHiar H«t- 
CtailflBl, cm r« Hpi^itK* pcnCH n^O 612 r* Ci^tfrnvta <r utflacHt n>« 6© r. * llrte- ttC r, ?46 Ar4ito£«» BtbttellMCNriiw — Aw*wcMft EfcfiMTCBifl aries Romanomm tranqnilHtatr pfrtfto est- 
Vertunl autem RoicanJ Ptrsas el ifiterli- 
rfuirt multitiidlneiti eoptottmi. Hoc compcrlo 
.":■ ■ j* I:. ■; irsusctlui coutia Sahin, qui ex 
tLiiIto annul defectu lan^uorem incideng 
woiilur; cuius corpus tussu Chosrohfa *a- 
litum ad euro dclatum est; qacm Me mar 

tnum multig sumnuttit verbenuus. 

At mo Salterns Chalcerionem properans 
Avareujiip a Thrace uriii piopinquanles 
tunc depopulari volunt et nultte niachiros 
ad versus earn commotis el navium sculpts 

rum » 'r.Ut: luullitudke uiliiitla : >u hi- 
iiiimefaDHi oeuta mmmi rornu repleverum. 
Decern sane cHebie urbera obshfcntes bel- 
LumgiK terra niaiique magnum getentes 
dr; virfute pariter el cooperatioue necnon 
et inlemeratae d*i mains el virgins tnter- 
cesrfonibua ftup^rari Minr, qnir. el till it u- 
:iii r copio&a sumum tain in terra i.nam in 
marl deposrta rifn irgcntf contustone fit! 
loca sua re- vera suiiL Porro SarbatusOwl- 
fedrnicm obddens non emlgravlt, sed ibi- 
dem hiemsvit tarn incursk>iK& age;is (jnam* 
que ftepfacflans coitfinnles partes et chl- pejumHre ua fX)nenT* wraHajm HcminT- 
warn- Poucht* paatiifjrti neporre u k36ham 
iiwsi»u WUIHKCTBO or i*x. SfafU tom, 
Xospofl ce pasntcNW «a CaxHU, KOflro 
nopann rfwnuGTo en HUOAyuR ct paa- 
6aiti/i m yMfiHA. Korato rnfloro My, oco- 

MnOj 6wk) AOBeceuu wa Xoapofl no mroaa 
aanontA, to**, Jtopn MTtprno, hi uuMvauvi 

ua Muoru VAapw- CapMpaa 1 m*K 

ct npHJinHttM Ch>p30 frt>M Xa*K?jiOH*, a 

JIVj^HVt OTKl>M Tp&KH* Ha£>AH)tt&/jM JO C»*> 

jwiaTa H norce-ns-iH uHanycroiuaT. Kara 
Awapajm cpemy we** waiimHH h npcK«pa/m 

U*IKbM l*'vri>U IKUMAmJ rt 1IMSIH QL* Hb 1 

/who wtKwecrsO Ad^HM, **MTJffaHH OT 

fl^WCr* T* W3ITWIBF/1H fflJIHIia Por 4 . 

06ca»uuu»i ciompta o«mo jiecfT jw«* 
BOXAXB =«a^HT?^RH BWfHBK iieftCTBHH (W 
c>ma 11 no taupe. «u bk ua* f*w* r no6e- 
JlfHH ■ : : <i.i; ■■■ liue liQ &!&!* Co>KfT«. a 
muo h na «anj^Me»iHtn*o cb/ieficinHe k 
naweca ua Co»*tRT3 MaflKa f jicna* Te nop+f 
nann Tffhpne vhoio KtpTBM or c»o#fre 
jropa naiTTo no cynia, toka h no wope k 

H aahH*CKM 6e3lK>pWbK CC 3aBtpHMK 

fif prtT*fP fV fiChl'Tf <**' l '"'^ ■ on '. Lj 1 1 ■.;..! , 

t»Cca*aafl«« Xajwejiou, we ce orrerjiiM, 
no npeawMjPta tto fi.nioro mhcto, kjto 
irfcpuwi HaOtiw, oiu*racocaaj ci>ce^HHTe 
npejw^H u onoftapfrmM rpajooe. ft>* Cvt*f**i*J i4nf>*c*toi- *-*w^ta** *&£** 

Stavtotum muvet 

ftnno imperil sexto dtdmo exefdtum 
inovit imperator contra Sclaviniajti ct nip- 
tivos dujif pluilnif>ser subegit. (p. 21^]^) 2f\ f£*tM£j>amcj> Koticmnue ?* Cmtjptttfl 
Ha tiQxod cpeufy Camuhuh 

ripe* uieciHaArteina iVAHna* or 
HflryBaReTo3cM i HuaepaT<^rhT IKoHcraHcl ce 

uTfjpeuH^ ua noxtu cptiuy OiaBWhim, 

■ ■k.i.'Mh- i -i ■- i>< - i./- h njWH h ** noKoprka. habitant 

Aihio intperii Coostantis vicesinx* tertio 

I.;l "- t^t ■.■[.: ! .iiiij.ui tt J : -J*tu»« 
inorit Ahd^fachifiaii rhafcdi a ri versus Ro 
maniam et in ea tjietiiavit et multasdemo- 
littut est regicnea Porro SHavinf art hunc 
COldlU€filtf com ipw (Jesoaxlwunl in Sy» 3£A Lagcuhu ce zatfAQ&m a AnaM£H Ilpcn ^T»Ae«T h Tperttra j-ojwijjN* or 
napysawefc na Kohcvahc eiawana rpeuiKa 
9 noenrre n AftACp&xv.mt 1 ; chh na Xa/ie^ 

ce ornpaep*i Ha noxo^ rpemy PoMawHii 10 , 
npf^HMysa/ ?aM H onycroujHJ uiioro oG- 
ofijSflCTM. OaBMBKre", Karo ce npficwiH- 
INH kt>m Hero, ua CpcA Jier xitJiuii v oieam » i>f*rnte:Kf m* mp X<*r<* n«pii«iiJi die » . ft:>- i eovnra> noj Heqa/ciBoro m 

M ra 06c«MAB X*flKt*OH. Op>T*M* flCfl hftiaOTTttOTO « CflSUH ([II^XMIl) (4UU J3 *U>ti J13 

jt« - ail- KUuHl r|KH LWtfW a T, it WWp pmpi . * T- e. Mrtw«"t por. 

«Mi-apit. H*. thnrjf P™Vk* Rdlum Avmi<uiT^ c<3.Boiin, CTp.SS.er. IS7. QW flytot* : UAH* [W«4tr|riftO(H«T HNJ*feTCf» KCMCKiC II (tMI r+^J, Kvp HQTa dfwOCMi noHcjctK!. HrfpjtM ct M<m**i np l -M* **»i*pr« my. *• PoM^in. t. *. Rfuauk*. cmaik 

c<ieju r*n- 
* Xmc 
(McajtfTa 

XIX(I«6j ( 

BTMO 6C9 I. 

QT <JtfTHf>*- Aflfetasiit* Bibfclhttariu* Animci'4 Btftamup 247 rictui nuiuero qtiini^ue inilia cl hnbitovtrimt 
in Apamifrittiim rcgionc in cw&lello Seltu- 
ccbori {p. 2IV») 

W. Tempore Coustantim IV Bul^ari Da* 

rrt'jitrr trc^wuntex adiacentiam SUivotum 

itneratiottibus dprnimntur 

Anno imperii Constanttni undedmo mor- 
ftttiK ert Mautiias. Saracenomir: prulusyi> 
bolus, qui (nit practnr annia viginH ct fitni- 
rae fiuictu« officio amiis quattojof et vi- 
ginti, et priiicipari coepit IHiid, filtus tin 
Hoc ciDoqur anno Vulgnrum geng FUpcrve- 
nit in Thiaceia Vtrum inier baec nece*- 
saimm esl diem de antiquitate quoqut 
Onogtffldurfrtffuin Vukjarun el CuuUa^cjj 
atmi 1 .. In septtmtnonalibus namque partitas 
Envinl Ponti, qua* meahiles £*int, inqiw pa- 
]qc5Uhi>h quae dicunfur Maeotides, in qua* 
videlicet inrntittitur fbvius maximum ab 
Ocesiuv pel > i .Hum terrain dilgpsus, 
nomine Atcl, Tonartis amnto est ft Ipse ah 
Hlberifous portib utiei-& quae In Caucasia 
juontibus esse feruntur, in e undent AW 
fhicna infertur. A ntlxtura veio Tanaliidis 
et Ale!, quae lil Mipr* iaui dicl*5 Maeoti- 
dca paliides, dum adnditur Atal* venlt it, 
qui dicitur Cuchlhts t Iluvius in Maeutid*« 
t^lude.s et rfddit in reiminum Porttd marts 
tuxta Netropela in acroma, quod dicitur 
Arietis hacies- A pr^Mgnaiis wo paludi 
bus simile flumini man 1 est et fertur in 
Euxini Ponti tnaie per tan"D BosfJtofi *t 
Cimtnerii, ex quo (lumine capihir id, quod 
dicitur Murzulin, et link siirJHd, el in pat* 
tibus qutdem n&. \ ■ i Hi ,. pallidum, quae 
appelant ail OticnltJii, u&que ad PlujJ<oii3i:i 
b*tu llebraeos* qui ibidem sunt, plurimac 
rationed eoraielunt, Ab dsdem autem palu- SttMO d Cupeo h l? hocmmh BoGjiacrra 
ua AnaMe*t, a yKpen^Horo ce/iHtue Own- 

Kodop. 1 

St, h&Atapume no speMcmo wt Koh- 
cmanmUK tV muhqs&k MynatsQ u nono- 
pxeam maMoutHume tAaexMKu mMMtna 

npea cjiHBujcctrniTa rontiua </r uap>- 
iwrtpro Ha KoHcraHTHH 1 yupwi MaBHR , r 
Uflpjrr Ha capoUHMHi*, Koftro 6*u] k toe- 
wa^aJtHUK Af*AA^c*T ro^pHM if Hsm^Twma-r 
AJTbrnaorrra ewup anafltcer u serupi ro- 
ii^ui!. U<iaCT7d noej) aerouHMT Ckh Xmshj. 
B raaM roAuaa HeosaKnaao DflHnuO b 
TpaicnR rwaicTo frwirapa* Me*Ayup**«Htto 
H.eo6xoA«MD e a? cnoM«Hew h ia M^uanOTO 
ma OHfirymiypCKWTtf h KorparcKiiie Oi^i'apM 4 . 
B ceeepHcro KcafifipOHiae iw Bbkcmhck^ 
Mfipc*, kocto e rrpoxonHMO, € Taica BapeHt- 
nolo Mcoth^cko eaep<^, b kocto mmciiho 
ccanHBaroflflvnTnpfK^nn HMe AT*jj T ,cnyc- 
KaflKit ct or OweaHt* npea aeMwra Ha 
capftiarwre* Tau ce HaMMpo n ;>-,'.- 
Tanatir 1 * HaflieaflKH o? HbcpkBckhtc 
anaT« ll » aa kumto ce iwwfa^ if cc na- 
Mnpar n KaBxasKinc nmuntti^ th ce b^hdg 
a Cfcinaia ta^H peKa Att^- Ot tjjmb^h*m 
ha Tanaiic h ATf/ ff kocto ctwa Haj cno- 
WeMflTOTO BCHt MCOWACW WpO* TftM, 
rAero ce pe-mcj»t Arej, ce otfpaayBa 
h BTtwa n MeoTHjCKOTo esepo peKara, lis 
peuewd Kv^hC 1 *, w ce u^pa rta Kpaa na 
I lOHTOftcKOTO Mope 11 *, 6flR3o ao hoc He- 
KpoiieJia 1 *, hapH*ttiH Obhciumo *ihhc* I Jp*c 
ropecnowcnaTOTO esepo nope to e nrmofitio 
na jj«Ka 11 ce twitea e I;b*xhjickoto Mope 
npes Doc^wpCKkTe k KuwcpiificKHTe npe- 
Ads 81 , B TflM pem-Wpe ce jiodu phfaTa. 
Haptw^M Mypay^HC, « jpjn« noju^«« bh- 

IKDC fW^* B OtVlBCTHT^ CLCeAUH ua t«- 

doto, no noccwa Ha «stok, *i^« jio 4>aw> 

pna 1 " i-. : FBpeflCKHTC UpCflCJlii, KOH- 

TV cu Ha e*no n amo m«cto! 3K«neaT 
MHoro wapojui Or cvtnoTA Torw evpo r.o riritPltfl pffi I ITT). OCHOraid iu 0i plC l H af «a OMt*janc T l T, e u-rwr-m- i>^c»jMn)rn ■ limpat-T. 

* WcpttP t*cpc. • M*Oiuoa e aa. Ascac** **wpe 5 At«. Ei« wnltira — jnec p. Boira. " (too 

Ohmh «y»( ■'::*./*« ,*h ptkffrpfiMC C*nCfHl»n /ClXMifT'l OK«ti. CnOpCIl 40tCf* 077*^ »3B^pnno f- HWTH. 

* C^pbarttT^ r* cr*nm CXfi murnrc I c HHH wt»acii^ r.v^KUJ. nUMMIlM Oflauaaa *H*«ms Ti*ib(j.t*o 
f.F it- /Low, mbtto p O&wcn^ or 3R. nwm«. Pyvi*»« « Vmpi!*. Tin>fyw »w> *r»i;**<uMt«*«uT-> iiaai 
co-wwwar c h»?to P CAp*jaT^' rpjrw ct [waW tuKHeaa c iQcmiowa mwmn <f"^ Cp* ftr^- 
tuJtmir. Sarnw*at PWSE II A* noa I r^-; / Norma*. StuCk^ c«i flic Hialotv of SaowtiJt*, Wfr 
pesi 1W\ * Taaawi na. p. Awi u Hhcphm. £j«* Tpj-** Oapcj uropi p. /Idm na»»Hpai\» oi 
Kor^oa M c<, ar«ua*i n* Bum. -* Kj-Jw, a«. p. KyfW J. >Hanj«frt r {teteuicptoclie urd Ori» 
MHd* SutlU^t, Lfl^xig 190&, np* 'W, <>* U:mM *« K>4ni- cam. p. Kbw. l L r l kpao MOpt* 
« Hoc H«<|»[»i«» ^ nav*j«j tut >mm mi'Ti- KpjftffiTAtir p* iftn«a^^p [-rj>fl«pcm — mi c vcipeio Ha 

kcps^MCKH nfort<( " fcmroiikii im^ tattcf nn e naon. rp T«wh, itcn: a«a« ituwvoJ^aHii iqmliMQ 

aicoBStfti 246 ArWri*iu* HfrlttthrfiintA — Amrrrtj# lix(i.*icitf*a|' dibits iisrine in arrmri, qui diritur CupM^ 
ubj xystus caprtui* qui ett Vulyaricus nis- 
eis, anliquitij* Vulprrto est magna, et hi, 
qui dicimtui Contmgi, ciuedem, cuius el 
IpH, tfibus exiKtunt Temporibtis aulem Con- 
Manllul, qui In Occident* legnavll, cum 
Qotaltis, i.'i: riu* Uui dtctae Vuli^n<*c 
seu Conrragorum, viram ccmmiutaret *»c ft- 
Hoe juinqui felinqueiet, teetatus est, ne 
ullri modo ft tmiiuji cohabltatione separa- 
icniur, propter quod uiaiveJbilaEJ dunina* 
rcntur ipsiqur milli alien ration! servirent. 
Past breve aulem tempos mortis ilHus in 
dr vision cni venicntes quinque filii eiu* at- 
trirftmui KctqueKtntf sunt un rum populo, 
quern unusquisque ipsorum suae diticiii 
habebet sub actum. PI primus quitfrm fill us 
etus, qui dicebatur Bafhaliias, mandatum 
pfopnf custodiens patfis m pco^njlofum 
■ 'ii i> terra ermi ■ ■ i qi in -.■ — ■:. 
Scetindus veto hucus f rater, nomine iton- 
tra^u\ Tauahiu Irnreirtt amnem ex adv&Tgu 
pfiuio liabitavil lrafrL Quarto dutein «l 
qujnto Hrstrum, id «*i DfinuMum, fluvium 
fa an&nwafitHntt, alter eoruin ir: Avariae Pan- 
norja Chagaro A varum tt suhdem man sir 
fllk turn puleutulu Mtu, alter vtro huud 
[HOC tl ab hi he h>veura* hi Perilnpolttn ve* 
nfens «ib Chrislianorum imperii* lactuscst. 
Detnde hnruiti tertiiis, AsphtucJi dtclus, 
Danaprin et Diumtrlu trftiiHtrtt el OnRlon 
adiens, boi«* intefiures Danubio (luvios. 
inter hurtc et fllos habitevit liilwn et dit* 
ficilciu H.d vxpugnatulura Iucuh: hiric inik 
conspiriens dura ■ . ii i <--■-■ (■- .;n> et 
hfnc curi>Tjafu> jIIujCL|ue flurniiibu^ rupio- 
s*m grnti propter nostrum pnrtitJOJiein hu* 
mflfatae. pifloiubat quietem. Hi* autcm ita 
ki quinuue divisis et ad paudtwtens deveiijtit- 
llhus exivit magna gens Chazarorum ex 
irrttriori profunda Beratliat, priinat* Sanna- 
tiae ( et rtominata est omni perwiae teirse 
usque j - Hire Ponticun, et prlmuin Iratrem 
Halbaliuim primae Vulgjiriae prtDcipem stil> 
slUuu ocdiiiati^ vectt^fdibu*, quae ab eo 
dafottnhif usqu* nunc. Ast Imperator Con- 
stflntinu5 coflipcrto* quod cxtimpio getu 
tordida et immur-da ultra Dantibium apud PfKaifl, inpewiia Kytfwc. r,nerc ee »to*« 
6b^J3[CKard puOa kckct, ce JipocrnpaJvd 
h^JiHK^Ta n>fKOra t>'iwirnf«iH ^ rKttrttexn ra*ca 
K^^in.t L^.pji i*. komtv ca or cuuoro 
nue^ie, kbkto « caMirre 6wirap*< lh»BR[v- 
kcto hu KourrQHmi^ KOftro uapyBaa ita 
!--m. KpoKai\ B/jjijiere/iHT Ha bckc cuo- 
neHaraTa rVwrspmi h ha KOrpanrre, ce 
noM^haii h otraBKA neiHMai ctm^ ksto uu 
^aftcniair no HMKHTU hawh ^a hc ce OT- 
ntfMt euHH or ap>th, aamoro caMQ iaxa 
ui? frkjmi rocno^apn .- f -n. i-.n- h can» 
Bflwa Jia po6yB>7 »a hhkoS apyr HapoA- 
Ho Kpamco itpe«e cjka K^ro&flTn cvfcpr 
tp ce pa.iAeJifUTH h norer/nffit ira paaim 
cTf-^hK — BcekM Ha^e^o ^a Taan MacT or 

xa My. (1'bpBfftiT «> cnn t Kofiro ce «a- 

pucaJi Us^rsfi, n^^^vn ^aners kj* i^aiiix cm, 
OCT&itaji a 3cMirnj hi ceottTt rpennn k ;iO 
jUHfr*. Krcf»M*rr iTbir — 6pan»T na liaTafi, 
ua Hue '"■;'. npeHHha.i ih*KATa Ta^auc 

6poT, A qcTBl>ptimT h nenim- npeMMWo^u 
ptna Hcri-p, t. e, ilyiiao, bjimuirr ot tax 
ce nDA«HHKff na Anapcnifr xaran r iUpcxi 
riEJHOBHK u ucjitaaj: ton c uaixjjiu ch* 
^pyiupT m oTMiirtijf b tleHTanoaHc, ne< 
maw 07 rpaji Paoeua, it mhuu nun eviacm} 
Hit xpHCTMHHMTe. TfwnHflr 6pa? nuc, h* 
HMe Acnflpyx,npe\iHHMitMerrspH/lHecn*p ( 
ciiiiHu zio Owrwia. t, e. iio ceBepuurv 

SbK^RH h>i /XyHds, k ce 3ace/?Ki H«K;iy 
Hri»ia u [VLrcaoirre, Kiiro ueGohsa^. tc 
wjiCKrtO e MmHTttiO or muhkh crpjMM t< 
MT k <nionpeB?HMaeHo: HancTHBii wjictotoCh- 
jio ftjiajHcro w o6«pb>iteHO owe* bat C 
pcKH h npejT;CTaMfTPjiPK> aa nvieMeTO ( or* 

y6e>MHme or Henpiut7e^a Korato no 
t<>b BSS0H ftbflrapme 06 paBAWEflM na 
net rpynH, bovci Ma* or rex uajnra 
m 6poA( s :- ■ Bpewe ce ncstBH<io 
ru/afMOTU n/iene x^sajjn ot msxpem- 
IKK itu us Bepcii^Hf^ T* & CspMaTUH 

FI'bpBa 4 , M 33BJIUHAO DJI/aTa HpOXOjUr4U2 

3cm» ^a*r ao Hoht^mcko aiopc:. Haft-HanpcA 
to nOR^HHH/0 no;i BJiacrra ch ni>pBHH 

ro saAVaMCHXo jia futsma flanr^K, Kam>nTO 
iiaama h Auceia* Karo y3Haj3 T ue n.icue 
CKneptio h ue<ntCTO Heouaroiauo ce paano* 

*YJ*:nJlV Hd LUclTpH ■. . l- i : " ■ JL..J.. a L ... ^ ■:. BiMo»ao c cidTio tana Tcc^J aa ims npccaiia* .« ru«»ete jij bsrafi e Rp&Tkrj>AQO u ofttaua eimii4 
»na a c-*cj cwipro m <rwwcmTnw Kna — *# at* (X n, rMau' e aoiuan h hhcw gji»w Ttjuguu, An»rttflt:s biblicttiecmijE — AiucwaP buta-cimr 249 Hogtou taK*ruandum Oxtiii el uppioplu 
quantfa Danubio dcscurrat^id est rejponem, 
ijuac nunc lenelui ab Mte qtmeque lum a 
Christian^ possidebatur, irtetatus est vehc- 
menter et iubet trmsife omnee exereitufi 
in Thracem; el constmens classim lam per 
terrain qua.t.qut* per Btart cot.ti* ens inohs 
est, h<ys bcllo perscfjui votens ct contra 
Motion atqut Danuttuiti per kpiiuiu pedt- 
rcfl In arictn dirigm* *T prr approptaqoars 
lifus naves adesse piaectptens. Porro Vulga- 
rcs hue celrrilatc set maxima multltudin? 
visa super salute sua d&jwuiti ad pre- 
diction presidium iieitir-1 e< seSe cixcum- 
quaque muniunL Per tre* ouletn et quatluor 
dies ex Imiusceittodi nunrticne nee Oils 
cxire sudentibus nee Roman is propter adia- 
centlutn pallidum uccasicmem prodium con- 
v fii"' I'nv auiraadvedeiB poliuta tfcus re- 
misses Romarjofuni arin:os recrtata et 
alarrior facta esi t Porro cum rutpcrator 
pedum dolorem arriter pateretur et ad 
meridiem co^eretur ob balnei umiiii una 
cum qtdnque dromonihus et propriis tiomi- 
nlbus wis ft veil i, desciuil uia^lslrutus it 
populum tubt:.s eutn lancets vibrant ibu& 
^xeicitan et impttum rr eo* facere et nofrt 
Se illos attraher* a munition* et belhim In 
pee movere.si fottaasfc exirent: sinautcm, 
vel obsderent eos et observaient in mu- 
■ r .■ ntf -. At ,'■< - : ij qui want equestrtt 
rnilit ' impcralorem fu^isse c? if [a mantes 
inetuque Oppfe&i catkin tergiversations 
abusi aunt, nemira per5eqttene. Potto Vul 
Rates hoc vfcv aiftqiiebanlui past taga 
ipsorom et plnrcs qiiidcm gladio pcremt- 
runt mullet veiu vuJncMvtiunt per>:eculi 
eos usque Danubiimi. Qurm tran&euntes et 
v ententes usque &d tarn, quae dicitur liar- 
nan, circa lines Odyssi, cf medhterrareo 
illic porito loco percpecto, quod in mnlta 
caitela consistent, m posteJioubus quideiu 
propter DflnuMum fluvtam, in antcrioribns 
dutai. el tx lateribufc ut> ciunira^ et PtKi- 
tt.'um marc, pfflC5citim cum donuri^reiatur 
et adiacentium SHavfnorum generatioribus. 
quae dicebantur sepleu:, Severes quidem 
locavefurf ab ant^riorc du&ir* Vere^aho* u hc niMrtpnioa no6c;*fr no &m.iKHTC iio 
^)HaKa :tfun t r 4 e* p ofiji^cria, kowto cera 
et* B/ajief ot Tar n wouto nmn nwrn 
coCcTBetfocT na xpurrufthHre, BMnepaiop 
KoticrariTKn 1 ckaho c^ \h-: r [jut h bbimv 
n^aJi i:v/i:-:r:s boAcks iia mhhc b TpaiCHfi F 
'iwfi cnV i,j ' d'.'mitTd o i.(.aci;j>iii tx> cyiua 
it no Mope c tiex aa bowbd cpetny mx t 
I lo gpafttifeftKeTO* »:inparuji nexor^ra ktai 
Onrha h ^'Ijvafi. a Ha KOpa6HTt napc^n:. jia 
it/jyeav &ji*3t> M 6ptJEL Bi-aiapHT^, io-tu 
RM^eaM G^p-wMaTa Ha noxoja a orpo*«- 
naTa PCflCUi a^rjfiw^H Ha^ejKA*i m rnoero 
cuaceH«c t HsCxrajiN KbW rc»peciK)M^KaTOTu 
cm yficMfiimc ^ cc yKpeniuir or ?.ch«k« 
crpirih. Ho e npcniiJiiKeHBe us rp«* 
v^rrnpw ^ena hwto *re ceocueAfltwAH Aa ks- 
^«9»t ot top* yicpen/ieHMe, hhto po«sht<* 
mi ;b^iii cpaMehMt nupaAH <j^CTOflrej)CTHOTO f 
*ie >.!'"'/.■ ce HaMKps.in '."-i" . Toratwi 
cxBcpHVXv Q.irMc ^aGe/i»aajK\ *ie poweHie 
na^Ni^^ jiyxOM, rfcnacflo ft u ctahoo no- 
Cwe-ia Cmu roca, nouene HMneparophT 
CTpsna-n or cm/»hm 6oakh b Kp^hata h C*uj 
npunyjieH ^a ce PtpBe Ha »or aseflHO c 
ncr rcopa&a u cm CBuTar^ CH t aa :ia np*i^n 
rtami. TOft ftCTnrw.^ nocnaMaatiwmfTC h doiR- 
cxaia, KaTO mu 3»pi*uM Jiwce yqaKHMT 
n xiNipfffltfc na Komtif, a* H>najiar 6h-nra- 
pfTe h fla m yswKaT noiiHf* ch Jta 
kmv'^t or ynpcu^eti>teTg : ck*m Toea Jia 
noMHaT cpaaceHHe c ftiwirapHTe, aifo ie 
ifsu^fHT; 3KO m,K ne Hsjm^ar* Ad rw 
oficawjiar h jja rw j^ponr n yKpenae- 

lilftru HM* Ho KtiUtJHtfHTt p^IipOTTpaHaiH 

MKPHa, ne MMTKpaTopTtT B^it.ra^ t M.ofiaexti 
ot CTpax^ n.mo notfnnfiviH, flffl nanofl ja in 

npwaem. foxnime me, ttm men 

T«w f ce BnycHaviH c^ej; titc n appM H36mr« 
MHuauha, Minima itapauttviii, DpwJttiWttn 
iHuafc ao .TlyHan.KaTOroiipektHnaaK a crnr- 
^a.m ^c 'ratal uap&^HETa Bapna, n UKO^no 
rrra Ha Omcoc. h ^aro RatfMtiaaJiH, iip mp- 
ltoto ian ce naH;.pa Ham-Tpe it « e Mnoro 
Au^pe ^aiuxreHo: onsji — or pena JlyHan, 
a oirpc/i h nrcrpaifH — OTiu.ft>^HHcKM kvi**- 

CypHHriOKTWftCKO MOpe t H OCOfieHO KflTO OO" 
HQpmnu M OT CbtCiLHLtte CA4£HHU TWA «3(WJ^- 

HHrece^ew naewena,Te npecejn»j.w rcaepeT* 
|a 3ew«T«l or npeAHaTO nacr HafieptraBoavfli mi«o pa&tapfe iioi ^i^x rf &:i^* (cO^a a i vpcwflj; enc^cn iieixi t^attaa. vr nvinrtMkiiju: no6na 
umu*n> riptt, Ua*+p na olt jj lp^iiiu B cumtccr Tyn ifrrtw *,&***& <ij»r. Kpdttf chotc. o** 15 *' T- c< 
HcpMCMt^ivto tuiiiArtWM^^r** 1 *-^ (pviu*a rtucr »rCao <c ell-ma »ic eKaanircK^aCyirjiiinw noKaji 
fp ^**^/i m> v*i**#«^iifio vpjb0ftv«i« i*vm ycnttfic itiJlyBaM, a <^&»t + i «/>-»ias yttKpcjuo upas 

5? ^n^Kfit" *«0[^» (1 wr« ArattUtlLiv fKblbllKCJrli* — A*ttciac** DwV»rtfir»c-*p rum ad partes Orientates, in lucis autciij, 
quae sunt art meridiem el occ identem usque 
ad Avflrianu ffcfiiduas septem general iurw, 

ajfle Sub pacto erant. Hfgo rcmi in his 
latati fuisrcrt. elafi sunt et cocpemiH 
ea, quae sub Romana re publita eiaul, 
cast ra sen pracrtla <*#s?riKTc atquc prao 
<lari. Uncle vi roaclw Iuqwratui pactiii lecil 
cum els annua illte piaehrre pacta polljri- 
lus in confusionem Romanorum ob multi- 
rudii ■ i elictorum. Mrrabik quippe ipso 
tiuditu erat hit: qui lon^c et hfe qui pfCpe 
1-Li.cL'ci. 1 .. qirfxl is, qui onuws tributaries 
sibi *tatnerat f tam tcilieet cos, qui ad Wram 
et occasum, quam illofs qui et! aictum 
et mesembriani conirrxuabantiif, ah ista 
rfeteataftili gfnt* trtfrit *?up?fatus. V>ram 
iixperatot ita quideui e* piovidentia def 
hoc Christfanis rontigtsse crrdens, evarige* 
lice tiaclajis paceiu fecil el luit usque ad 
ohifum auum quietus a cunctis hostibus 
stadium habere praecrpuum uiiiendi univer- 
se rcdesias dei, quae uhiquc dtvisac fuc- 
rant a Temporibus Heraclii rcincipis.proavr 
fruj, et Sefgii vaesari ac Pyrrhi, qui in* 
dtfcne ttuoito Constantlnopoleaa prueftere, 
tuwiu to-luntateii: et unam dperauGnern in 
domino deo ac sMvatote nostro dogma tl- 
zai:1iuuu Quorum ikequaiu upinioijes nb- 
verteie saUfrertS idem chftetianissirrms im- 
peratOf condlio nnrvcrsaH ConsttinttnopoiirTi 
toiivocalo ducei lorimi et ocluaginta noveju 
episcofoium tarn dogmata, quae In ante- 
ccOentibtifi quinque sai»ctis et uiiivcRalibu* 
rorrilna fucranl conlinrjita, robot avit. quam- 
que plum duaiuui vulunl&tiun el opeiatiu- 
num prormiTgarr dogma decrevir pf r Farulnii 
sanctam et puhtjlfrsrmatn tmiveralis coh- 
CUii K) _ =_ ".I i a i ; CUJ .:ianl (UlV.) jpsept 

tssimus rniperator Constant inus, cuan: pii 
prirtcipes Hucerdolum (pp. 225 t 228 4 l 32. lustutianus II cvntra Stows el &ii- 
gores exeratas movct 

Anno imperii lutfhhnl secundo Punka 
HaLetur antiste^, qui septem annts tbrono K/iMCypa 1 nv «i*T<>*JH>n* npej^ym; a b »* 
MKTe, kohto ca Ha lorosanaa — itaic jio 
AnapHfl, HtCTiBJm cctananjiTe ciAVn une- 
M^Ha, ico*tTo fiiwn no,l AorOBOp* M Tbfl» 
r-ieji khto cc pnaftOAOHttvitt o radfi oCjtcr, 
xc ce Bwropflwn H i*a<w»iiiaviM za p*ap>- 
maraT w paarpafiBHT ontan yteperjictiHH n 

H HMeHKH. KUH71I filWl IHJj: ;»U»1tfltKii Mi L"i - 

FtO 3ail|0 BMrrpaTOJThT ftw/7 3aCTflBeH Jl? 
Ckji?*?h wwp c im, Kait> oOmaiit ;u mm 
miauia ^^erojieii ^finT»K* — !xa nc&op Ha 
poucMTC nopaitit MHOioCpoflunTe hm npe- 
ipeLieHHH. rlaHC7HHa ( h »a iiH/ie^MMT*-^ m 
ta SiDtaMHTC napow Ctuio TBiipA^ 'y/HKV 
■M (frji nofkrLen ot roea KeuaBHcmo nvjewe 
cwaii, koJIto nanpa«MJi ci*om jiairkKCruiaTirt? 
nrimfH, ivchto orturann/tH tceimi ua 09IW 
m sai.yj. i^i .: n .tj cesep w k r . Oce naic 
MMTicpaTopir wpMfl, qe TOM cnwieTf-io 

XpilCTHWllHtt IJO GoWHe npOBHACHHe m no- 

crbrow cnopra tflaHrtywero; ckjikwhji map 

H 4aK flO CMT>pT73 C*l H« f*W o6e»llOKC«- 

Hjih Or KMHttino k a* fin-io HcnpifflTCJ)* 
Toil ocorktxi uiiciro ce crapaiyi aa oCeim- 

art Bl^mOi CvAHM ICBpm^mnt Mi K>;ir 

(fe^H pnaejiHueiiii or BpeueTO na Heronmi 
upajuAOhMiLep^top MpaKa^fi m ua 6esyw- 

KHfl CcpCMft* H t iHp*, KO«TO He^CtrroftnO 

jatMuyiH uaivitaptuetKHM DpeCTOI a Kc*- 
tTahTiiHonoA, fio>yn>p>KafiKH jiortnaTa, m*b 
HaiiiHff Cor u cnacHTfJi hiIIQ M»a Bfwiff 
h eiiHt iitRciow;, Xphcio*iKi6hbhmt hh- 
iiepflTOp ce cTapaejt jia cpaaw 7cxHHr^ 
nanocTUH iCMItt ii tnu/l » Kuucraw- 
THBoncvi rcc/chckh n*6o[f or fleeci» 
oceMjKCT k AeBti eiiHCKonaiTaMiiorBfcp- 

X}M BfK'MHT* t KQU1Q fat I'M yrRtipJlCHH B 

nprjHmHHTe wt cuern bcwicbwt nAoya 
h noctauouu^ ua Ci>uiUH ro^H cbht m sbto- 
puT^TCM ftceiicHCKM o6op ^.a 6uc ono- 
Berrena jiorMQTa 3a ioeTt BOAti m £Dere 
ArffcTBHa. C*0ojn>T 6m/] phKOBOAeh or 
nprrJaarocfCTHnitfi nurxpaTop Kuuciaiiruu 
h or C/Uii oyecTHBwnr ajhcwkh (rt>ptieiiiiiL 

32. Kkmuman II tvww tpeu\y 6tM9fm 
U AMMW 

ripe? BTOpara rojuiBa or uapynaHero 

HA lOCTUHHaa Cipe^CTO«T|?/J ftl4^ ilaBej* > (Jlttprj I,j*i/ip;j* : HPAtlK t X. Op* Mt>. 'ift*, K ^.»:jn/^nm^ linifut*, l L I, rip. 147, inU lte*pr- 

iakva K^Bcyfwi rpivSaa «a <c |>d^Hpa AKuwitKT 'lr^i*M ^ilk^ (tStviw) npoxod- * Murcfwrof htattait- 
thh IV GHifOW^ c Acrepyi j^coecp ?j mhp, sa *mpto i«« ra hanaaarn p.iaai'St-11 ^-HtaHr, CfX^pci 3-*a- 
n*pcKtt> Kcrop«n, L 1. ctp* I<7» roaa>ars c 679. Ovcpc^ A^. njMferiM HMftHllQ **a titpwactiMi it« 
A*mp Kchctwt^ » HTne^Kcoa n^e*i« H*a tffcjjr*p«Te« HWH XI— XJ1, lft3J f 1^ ^13, w^m p riw. 
iiijK>Mfrt fflti 1ft. tX. 66) r., a ttiopcji *W- fe4««, ^* rif bh* i.omp 11 Acrtit|>yx<«mt fri/crwa ct< r«i*T- 
i«tc. imai, ?• VI. crp, 4M ul Tttl * Gw «otc-ich n|>enii 16. IX. WJI i. /. tteMK*m-tlmxC4a+ Be- 

vnpfihH urorio[ ktw spj* im WJ> r. J Ctftttft, iwyjniApx iw ir^Kipiin (fill" — ft3bi. * |]»p L J»Tr«iH 
spx 10 liipitfpJ^ (635 -Ml)* * VI «&tttKi> mpMC«u cvt«p a UafMfpax «f«i ^t* 1 — tiftl 1* * Ua- AnaiUdul fclbltethcttriD* A»t*ciocrtE BtfUN»im|> 351 ConstantinoprtlHann prafffdit; — 'P*- 

struxll aulem e( pac^jti cum Vulgvribus 
lixam pe*ttiiban£ typM, qui a patrc piopriu 
rant urdinabaite; lacti, <i iubet transiie 
in '(hracem *<;u«*ifcs militias vofc.ns tan 
Vulgaris quam SrbvirlaE praedarL Anno irnperli sui teitio movit exercilu* 
luslinianus conU* Srtaviniamet Vulgarian! ; 
et Vulgaifv quiitem ad pittttfcusftibioccuf- 
reiiles Jnipulit, cxuxgens autem usque Tbefr 
salonictn coplcMfi multitudincH Sclavorum 
partfm Lelltt perc*pit pertim, cum ad sr 
conlluerenl, in partihus Obstqui:, rum pel 
Abyduirt transfretasset, constllull. Dum 
autetn rev«jteietui t in itir*rc praepedttus 
a Vulgatibus in srto dusurat cum caede 
pfoprU pupulf #t valmratiw* 1 roulla vix 
remeare: pracvaluit (p. ?31p-jg) •$& jfrirf jji?h impvrutvr/s in Asiam 
tnigrantts a laments dtsci&cuni 

Atuiu imperii >tii lu&tiiiiaiius septuno 
elegit ex Sclflvtfl, qui fie tufcente imgrave- 
rani, uiiJite bijtinta titilta *l armatis eis 
eognomimvit (Una popnhm: arrep**b*fc ini 
print . cmque in els Nebiikuii nurnine tfla- 
tufl* F^us uufciu in illis acripsit Arabtbus 
non «■ pemttnsuruir in pecc. quae nriptu 
convei Ef ..-'in ■ = populo accepla- 

Htt ci cwtctis equeatnbus mfllttte abiit Se- 
taiMoputiii: UUJiittn^Mit- Aiabe* auteiu dis* 
simubmcs H patent solvere tnintme pro 
ponentes, scd iinperatorlo excestu a (que 
pjocacia boc a^eudi violviitiam p&tfcntes, 
annatl et ipsi verjtinl SebastopoHw pTOte- 
slwitts, n« impeiiilw, tjwu: invic«m cum 
iuianicntis c&iuono p&cto ptacitfl fiieratlt, 
»Kcret; aJiuqujn deus viudex «t judex 
culpa nun frif*t Sane nun imperator ner 
audita ipso huiuscemodj verba percipere K^flro ocianiUJ Ha kou era* THKonoJic kiwi na- 

TpHApui^cKH npccfOJi ccmn ronan: 

Oi*ii tow 1 paaea/wi ampa, aunQieii c 
frvjirarwre*, Karo Hapymttf ycJiOBtffrra. 
ycTaHOBen;f tr/ eo6t?nthHH My oania, u 3a- 
nUH^navi HOWHa ecJicta a* Mw*e k TpeKHB, 
irt jM orpa6iw Karro CL-rrapHf *, laics h Oa- 

Hpra if*™*"* rrviHHa* QT iispyBSiteTD 
ch EOtthhh&h nu'.«i*iHA i euft^tca cpetu> 
OasHKun m \;urf<\\'m*. Toff or6rrifeii&J) 
rtr/iTflfwTe, kouto Torava mv te nputHBu- 
iKjcraBHyiu, a rpaMa^woro mmci^cwtro cjih* 
r«hm, kato ci«r«aJi *ucc r<n CoifHi fillip 
OT Tftx cne*w;mjt c ooflHa^ jipyrw ni*. 
KOifTO CC CT^KftM »OiM H^ro, pacTaim^ 

B aeMirre na Oockkhoj^ naro uHaa^ 
MOpero np*3 Acjuaoc* Kutsto oOasr ce 
Bpbiiwt. 6w> o6Vpr*wen no m»Tfl or rti*r 
t4pU< i> ejiua i«c«a Kfltfcypa m CAM 
ytniM ^a ce HaM»»Kite e iiPwatJl Ha nweftHna 
y6wm b pawHH iiTeo^crBthKrecu noficKa- 

.©. Cjuutnm, ffpecfACnu e Aana orn tut* 
wpamopa, mmtim hq — «wwiJnimii 

llpes cuatfti roHWHa' or uapynautTo 
cw K5crnM*aH rWUpaji or raaiwmrn", KDHfd 
no HercBfl aanoBCji ce 6hjih npect/taatf 5 , 
7]>itae«T uubW twflnHUH h icatorw Bbo- 
pfc3ftHJt, HapcfCM r« ..HaCpaBa* bd^cka m 
ttM HHAKa*rR*) HcayA 3E tsocuusa«tif>t^. Vjju 
i&Ba^Ku ce wa tux, toA c^»o6u*h^ «a apa- 
cIwtp, *4t bhmb A3 CHascn ci«r>iwnHn c rnx 
DHCUei iwrowop. CfltJ iued Wtli HflCpa- 
Mra ftofifKa h HpMA f<otinH orp<:nH h 
norerJitu io.m !]p*iMOpCKMfi rpaj Osacto 
iKuft Apadm; ii>k ce npacrpyM^H, ne 
hffMat waM^peH^ h^ Bafl^ajmo m «Bpy- 
HUT MH|ka h TbpiltMii&o iiUKach-ijH npow»- 
pcwia m jn>p90cTra Ha iiMnepfiTopn. Eh J orvir 
HMffHi M npHCTHnidJJH i:pH C*;»acfonoji h 
■ .:!!',-./.' M.-.:i;r- .-. ■ - " ^a Be Hapyinana 

tooo. kocto Dsmffd c wictbh h cjiomop 
no oOlUO Cbiviacwe Gh^h ycraH^PMJin; r 
nporwwB cjtyoaft rtor row ,aa oiimTH R 
rb^H sa rpexoueT*, Ho noueate *wnepa- 

TOpT.7 He HCK3/1 W ftR >iye TrtKMfta JL)MU, CtOflO Ct*OH f PAD «OTO tlpc ffiT r KlcinHMH II H*ry»H^ tMHfam* ICTOVOfW eiUtDSCfl vC«jT JfOHCTfP K err- l.Tt 160 — l«l : «*. >5>*'*t' I » [ »»i ,,,rt t« 0lJta P h ' ltllB *' 1 .1— ROStofc av 1«— 19* * npc» 
fS8 r, * nmoavi «« uae*K»r|>^ TfA<nfic*Ki<* t^»n« >* **i&uv *vn O^yn. A«pMqRM^ Hertkfit^ L 

I, CTp- 160- nniteMa. r rt c &wrap*r tjk ca *i3n*yeau *^c^j**hw v 'mujh i/mjcib ip Aitfwir idom 
itt CrpVH£. Ct-L9OT<* CC nCAX^p^B * t-v t. lfvuf.r\-*- Mavpiriimn Mw»»t, G^sti 1QBG, ci|x 6?— fA 

Chtnv <* jmlhK itptf* C*7— GW i * KJct wiuh II npKfwi rCuKur. WMnrfcreno fir t« h .Mo.W A3I1H. ■ Kacof 352 Azi£*4uL;i l^:JLil»:i*rii3 — * AiULTtraA IWMtuitK paterctur, illi parts et verb! srrtptum sol- 
vents el in exceba tiasU* pro vexillo 
praecedftidi gratia si-ependentes contra Ro- 
manes iiupfcltt Irniunt Mumntd ductus li& 
i etitt*. belluTTUjuc i a\i:: r inierunt. hi prius 
<jukUin superati Mini Arabe& Suggcrens 
jnteiea Muanitd auxili*iiti Kou:aius Sclavo- 
mm dtirl mittrt ti marfltippiun nofrtematr 
Dies plenum nmiusque frpfGiiussiOntDns nunc 
seducens per^nadet t*d se fu^efe cum vi- 
£irti milibas Sdavoium; ct sic lugair Qui- 
rilibus acquisivit* Tunc imperator occkffl 
buium residues una cuiu liberb tl uiori- 
Cus trjinfi praenpltii locum, Ipiiratium rtic- 

atro postal? sirum (pp. ?3? ffi — 233k) 

Mimdi mnn Vlcr.xxxvi, dhinae incar- 
nafionls anno DCLXXXVL anno verii fcn- 
periilusliniani nono Calltnicus hsbeturCon 

prflefuli annos redcsiae. Hoc etiflm anno 
(tefeclfu **< uilib eilecta liora die; leiiia 
Ita, Lt quaedam elan re stcllae parcrent Et 
exordium movil Muauxd LOiitru 7-... a 
riant tiabena scfim prcliigos Sclavns irtpote 
tttpeites Romanian et mullus duxit capti- 
ve* (p. 233u* fc j re, napyiuftBa£*n n...-^ a . ■ . > n- ■ . | *- .- yc- 
jiobwh* ^jku'w/jh jioroBUpa na autro BOOM . 
kocto noHte^H nanpcji bmccto auasie « cr 
urypuasnt crptMttvcAiio cptuiy poHCHre 
M3u«j!0 c aoaaia cw Moxauea. Taxa aa- 
nounajiH cpawHHtm OxnawJio apaowre 
Gn*w i*u6*yienu- Meftjiy Tosa MoxaneA 
npflmn aa nowyia na ciutrwunTe* koAto 
nowoaA H3 poMeure, ii-- .h ^ ■'_'[:. 1 c -apw, 
npejuaiaftiai mj c nbcmo uGtuumHst us 
in tiara npH ncro c adqjiccct xhabak c^anuaa- 

7fllC« ToA IHWUTBHJJ fiWCTBUtO M) OT pO- 

MWTc. ToraBa nwnepaTopiT Hafiturocraiia 
hot* CUUm MWO c ttenirre h ^rttara 

»* p t**»« i»l^«wivi t napc^end .HcAixoiii'a 

ko«to Ckjia paBncwoxena 6^hto ho IIiiko- 

MMAMftCKMM -ta/IMB. 

l|pP3 61Kft rO^MKfl f>T fXTBOf^HW**TO 

Ha CBera, T» e. 686 or posKaeHKero na 

XptlfTfl'j M Hp05 ^Cn^TflTA or tjapyMH^ro 

r^Honoit CTAua/) ! Cftji«M^k*, ko^to n>- 
uiaBfleB^i irLf»CD£Ta lUMHo^ecer fo^kuh- 
npea maw roA«H*t upei tpctwji nac iw 
aciij»< craHa/c wtbh^do aar^Mii^hirtj tiJ* 
moTo re rmw^tbiim hcho k»oh >*^*ak. 
Moxawe^ ce urnpeeHn epemy PouaBiw, 

nofieJKi no3Ufti3UW jio6pe Po«anHn T n ot- <^. lusil'riamls II auxilto TerMti regis 
Buigttrt/rum impcrium revtpit 

Et sine ptrlcuto ab aeptu ilto cxivit 
et introtvtt in Dantibinn anincm. Cum 
jul*i:t miaiMftt SteiiiaRum wl Tertelliti, 
QcmiDum ViUgarlac ut dbi auxilfum 
jirarrtarrl ad opttnetidum p^rrntak hitpe- 
ffum cintm, rApromkit fir plurnn? to dor.fl 
<latiirttm ^t ftllam dus tn mulictcm acep- 
tuiuii: ip»qu« in cljcIis obotfditurum <*t 
ronccrairam iufdurando pollidttia Quo 
iHe cum tngenU liouore susvepto, coroiuovirt 
uirivrrtuin wbi aqspoaftiiin populnni J Vnl- 

^aruiu ^Hiofi, alcme proxtno anno adr«c- 
r.v:r< r- urbrm vtrnuvit 

Annr> inherit Aprfmarl st ptimo mofluna 
**M Abiu«kc1i, Ar:-.bui:. pi:iKv;w. h (enuif 
IJhatfd, filiU5 efcis. ttKtan quoque anno 
lus*inianu^ cum ad rtgiiuu civitatwn vcni»* 
HPl una mm TVfWIi ft subiertis Vulgari- 34- b^MQpt'Kuxm xan lepteAnvMam hu 
K>cmtiHnoH da at ar^snpnr npftmoAa 

H [tOCTHtiMaji] HeDpwHM ce cnacn.i* or 

raro o6sw uanparw^ CiciJaH* npw fri^i- 
rapTKKii wi^iie7M TepBeji r M0Jr6a na 

My l:i v!j »,r ju ^^.Vf OTHOPU^lUltUHH C« 

ap6^ro^ t Tttu or coon OTpona kiy ocSMiir,^ 
Jia «y h jiaflr mmotc JUipOfi* m ^a ft^r^e aa 

mM HeixiBSTE jTbUPpa, ronrbpwaaEattrH 
r KACTBa t sc bt*q bck^kc mc ro c/ryuta h 
uit By ce npNTiwfl Ha tiouom, TcpDCfl 
npv^j npaT^RUka r rcxnimp ikhjut, Rwrnan 

nc.iiffi ck noiiOAacmfl naoofl. r- e. Mnra- 
pHir, n aa CAWttra ro^>«ua T npucTatua^ 
ao UapwrpajL 

r^ea c^^«»ra rojtuaa* or iy*pywncTO 
na AnciiMap 9 ywpfrn apartrif^flT hjoi- 
j^ertJ) A6«MfAeK m ro natJiCJUMi i - ■ i-^j 
chii Vxaitca.* flpca ciujara roTruna KVth- 
H«aH ( rwrn*n jv* LlflpurpaA *k:;ino C 
Itppwi h non^HHeHHT^ wy frwirapw it r^ * Hoc h nn*:ut ahu^iiu jibbb. - t:fc*:.-fia n maac»? xkm ttn t. 3 K)miMKni< n PvnrrT\*r. flji;iKl$*nw Hlhnhmritis - Attiowrita &Aibut*k&p ?=W bue. caslia nielalus rel ad pertain Cliar*ii 
ct usque Rlachcrnas. Ft per r/cs dies al- 
Juiui'iii^ eyt\ qui <?rant in urfce. convirfiti 
dehonest abantur ab ilis, qui eofimi saltern 
ncr verbnm admiltebant. At vero lustiria* 
niiF cum paurfs contribulibitt beilo excepts 
per aquaeduftum ingre^sus et ttimultum 
excitaiis fodlerdo ujdciu opiinuic et post 

panlulimi tabeniacula in palatio Hlaclicr- 
utnnn tetenclit 

Imperat itsqu? Womante rtenno lu&inta- 
nug anrtis sex, Arabum veru princefs d- 
licitur tihaltd aunts noveni. Consrantjno- 
polltanns epfocopus tiahctur Cyrus qui sex 
praetejit am lit excie/siae; d* quo dinlui 
jrferius. 

Igifitr anno imperii lid prcnx\ kl *st 
quo imperlinr. suum lustfmanut rectpit, 

tkijIIji dona Tcrbeli liibuctls muhl et le- 
gatee vasa dtmfait nim In pact Cetcruni 
ApsiiTiams urb« relicta Apolkmladeir fu- 
gierts adit; Inscruttancn: taroen prrpessus 
apprehtiullUir et ad lualfulanum dedueJlw. 
Hcrro lleraelius a Tiarct viticttts *<Wuclus 
est ruin omnibus, qui i i i cpHulabonlur, 
<jiiob iu inuru ojjukk suspviidio intexEeoL 

tpp aw tf ^;s n ) payuWiLuwia aa juuep jiu XapvHfici<ar3 
apaTa h ao B/iaxepmiTe. B npoxfenax-ctmo 
h» ipH jjhp *re )uewai*aAH wHruwre ho 
rpaja, kohto rn 0CK*pfa»a.iH k xyrean »4 
Ht HCKBflH aopH A3 TU cayujar. Ho KkTfr 

HHatH C HeKCMII|H*-a npHS*bp»;fctiHUH, 6e3 A3 

f*>*u fviJW, ce npouufHaji npai pojionpo- 
noj£, nporcme/i cvmbtgxb h n.P sao/iaaftsi 
rpajia. Oicn tor* i*fan h baaji na-iaiKKre ch 
KM BjFBXepUCKRfl JiBorea 

Tana lOrrnaitaH otbgBO twpjVU waji 

pOMCHl* UJ€CT rOAHHH 1 , d BJKlJt?7*Jl Ha 

apatiHTt: CTBHa-i yx»j]cji t KOftxo qapyRas: 
aener ro/iHHa KOHcrairrHMflnrwicKH enHocor; 
6mu Kiqi, kuByu ki^l ,iuij»ua;i iibp<Barfl 
nicer rojiHttM; sa Hero me ce rosopif no- 

JKU|T< 

llpej ntpBata vc;iMia or VpyMBCTO 

m, t. e. Kora70 so Bropi^ n^T 3ae/? npe- 
C/ofia, lOcTMHUha y^iwiVH/ Tenaw c nhvtu 
i ^ [ ■■-.'■ m "M|' m npwfiopM, c^ea; kocto ro 
M3npnr«/3 b mqn Ancwwap, waro HsnyrM^ 
cro/iHiUTa^ c 6«tct80 c? urn a n ao AnOw> 
H«n/ia K ; rofl fln.i oC^it* npocyie^eu h 
iloBeiieu npu llXiKHMan. H Hps^nnff* 
C«Jt JicncKcit ot TpnrKr, OKOBan, saeaao 
c ocinkh, kokto i*m nonarajH- MMiupaw- 
pTiT norjfiiUT prmiwrr^, kato rw o6ectfjl 
m^pxy KppnomiaTfi creua. $5. Huigati opud Anchiatum Pomanos 

Mundt amiu Vice dtvtuav fncamaliu- 
nfc^ anno DCC, arnovcro imperii sui Icrtto 
lustifiiattub ptictm irUef Ronianctf c( Vul 
garci ever tit et equestres militias in 7 hra* 
ctrn rrannre facienfi elwtihup fomtructt 
contra Vulpaies et Terbeli piupewvit Gms 
autcm venis>ei ac rpajr. t iKvigium qufdem 
ante cast ruin applicare fecit, equites vito 
in raperioribuA CMtnpis nine custodin cl 
omni suspJckww casira metarj praeccpit. 
I'npulo »utem sicut ovibus per campus ad 
Icgendum fennm dtepefso, vldeintii explo- 
i^tuj^s Vulvar mu vauani Rufmniufuin dis- 
po^liontni ef coacervatt ul ferae subtto 
trrueiunt et vehemculei conftimpcerunl Ro 
m^.rnir ovile, multam praedatn el eqtios 
tt aima ^xcoptrs his qui percnipti sunt. ITp« 6200 I. OT n.TBOp?HMKTU Ha WWTd 

i. e t npea 7CXI rowna or powitertneTO 
na XpacTfl^. uucuijo npnj tvctuti* ivahh^ 
ot uapysaatTO ch, IOcrHH»aii napytiiH^ 
Mupa MC»c,iy poaicHTe h frbJirne^rre, aano* 
ofljta*n KOHUHJt urptiJH .aa Miiaar a Tpatcww 
^ Gvpao norer^wjj c ^yiorara cpenty (h*n- 
rapirre HTepoc*. Karo cntrtiajf jio Gpera*, 
lofi hapciiHJ] ^a sacovaKi (J^jiotjit^ npe^n 
Kperocrta^a KOHHifMaTa m ce pasiKtfioaoi aa 
iiaiep n ore j ; »- . ■ - ..- ■ nu ■ C«3 ^ B3e>ce 
c&hl* Efa>XjTeKHH Mepxu ?ia oxpaHa. Ho ko- 
rato BOflHHUHre ce njn^CHsnii nu noanc 
icato €wi;e aji ttt6upNT eeno, pasy^narauH 
Ha &i.arapHTe ma* jih BsocranejiHfi jarep nu 
poMeHTv f crpyuaAu c« h ha*n> wepo»e ««^- 
»HHflKavn^TajtHpa?«efVKT«^itrTpaniHopo- 

KtAiKJW .lljep H UJV/1H UIKJIO llJiv.-JC-i, KOMf 

h opbftue, 6es Jta rnoMenaaaMo Tiiff r kohto 1 Bropcro lJ| vu;jx i a t.i -.iiMititi II e or 7C6 71] r- J rkpnuTno rnc HmiiMiw. He how* At 

«: irH.auc<TfM' C jDaOl— iHQCl. TCrttB:e il>» H^iMn Hv :;i. unGjO rpajdue CU C1A»TQ KHt. *C»C«fc> 

n*i«m xy* Mpw^Hfl ftu *i»» ita Titfcpofl III AntHviap. 4 Capci i fttr. * B it>ti#:N* ua;ci iu 
"^+"' W it** **tiu ti<w M)jrt!M*. JTc»*t e, ^e fOciuuuaij II iiptmvtuv ^i> Aini'a'a. B chtm*« <■' p « , ^• 
AnJiiAfvri lif^nciriCAp iinrnFj C>xb4jim4< *.4fttoUif Mfn *^ji *(Jc» ,ihi ftwi* <at1 flpnul. *u4 AtatttOfJtlfr fttiftiittcvlM AaftTTaoffl frttaucTOiap actipientes Porrc ItiFtinianus, cum ad ca- 
struiu Eu^i»&cl ciuji hb, qui evascranl, pej 
trcs dlfs porta* claufct ct obTCfataslcnuit 
videubque Vulgar uut pcrseveranliant -\^- 
primus cqui sui nerves tnddens omnes 1(1 
iprairc l: rere in ;-.. Ariiiife autau btUkis 
supra hi u rum post (is, noctu in sr annas 
uaccnilertf latetnei enavigavil el ciun con- 
fusiom pwvenit ad urbem. (p. 24^..^) 36* Hainan usque mi ConsianUnvpolw* 

toterea Vulgarte pet Philea clam in An- 
gu&tuiii incidentta ct magna tatdc taela 
uaquc cd urbcm dlwurrcntcH ct nnilto;- 
transvehentw nuptiisque opuirotts rt dap- 
rilibus prandfe cum vatic argento c*tero- 
que apparatu repertis usque ad aurcam 
portent difrurrentfs lotarnir Thrare pneda 
t vacua (a flimsi cujij muuiijerb pecoribLs 
ad propria sunt rtvcrsL (p* 246|^_^). HadHH. Cbm TOoa (OcrmwaH npn6arwwi 

Ai> 1 (fr.ii Mil* KpenOTT C T«M, KOMTO CC 

on»pB8/m KiHBH, affTuoptyi aupTHTt it nt 
AbpttaA aax^iosctiit a npoa*JJ>KCHHe aa 

TpH fltlH. BltJKjyiftKH VnCpfTBOTO HS Gbft- 

vapttTe. toR npLb taw iiptpuBaa jKnimre aa 
enw koh h sano«fl,ia^ hcmkkm xa itanpa- 
bfrr exmoTO. Kate Hapeawj! ^a :i< irraaxt 
opbi^Hcro cm n*bpxy trenfirfl, npM itotrrra 
ilea ilwrm, Taflao oTiuiyuiiA MnocpaMen 
npHCTKrtia/] & cTOAmara. 

36. BkJttafmmt ncxAyeam do 
titcpstttocrrume na liapozpad 

McWKy TOBa 1 Owrapwrt nhd a»* 
crtmuw npea Okac* 9 kt.m riporoka h 

ICUfLpUJH/lH rOmiO KplrauMpMMTH*. Tt 
R3X.IVZH H3K 40 CTOJKliaTa, OTB«Mlt MHO- 
SHHa, VORTO aa^OBIUllt Ha GcniTH CO&JIGm * 

rrmiiMH yromeHHa cm cptffrflwf h Jtpym 
P&skoiuhh npufopH. ripiiiJiiwjiiftv'i 'lai; jlo 
3aaiHaia cjjara, cnycrounvm c rpaficjK* 
ch qitjce Tpantt h ucfipeAPMM Ct 3flBi,pjiaxi! 
« ortkTtfcHava cm .^ c 6«6poff Harpa6e« 

JlcGttTltK*. 87i fuztSniams II una cum Iktigaru ml 37. KknmmtaH If npuemtua c finjzc/umr 
Constantiftfipolim ventt- npv liapt&pad Mundi anno VlCCVUll diviiiac uicaina- 
tiooJi anno DtXVIHI, l.co imperatw Ro* 
manorum picvehitur, qui viginti guattuor 
iitiperavit anntR Sulehcitian veto fiux Afa- 
bum noscitur quibuft irihu; piatfuit ar.nls, 
Hcc itaque anno Ln> itiipcf^ic cocpit tx 
Herman ictrwihus dtrtvntua» genrre Syrus, 
qui a lustuiiario uaptJaloie, tun prlu&it%- 
naret, lianrferlur in Mcsembriajn Thraca*. 
Porrc postefioris impefii sui tempore cum 
veniret una rum VtiJganKus, obviu? « cum 
muneriliiiK fuit ovium ^uin^^ntaTiirn. Pla* 
■iiu- .ni. . i i Mbiianus spatliariuin pioti* 
nus ilium (crtt ct tia^it hunr Aculi gcr- 
luanum amicuni* (pp. 251^ — 252,) TJpea 6509 rojiHua ot cftiMpCHHCTQ »a 
cocrt t, e. b 709 n or powKunerc Ha 
XpuCTa*, HMiiepaiop ua poneiiT* c^aHaj: 
.fTi»B* KofiTo ynparwrwifla^ naaiicceT h »ie* 
THpn roaHHit CyjiefluaH UW e n*«ecTt:h 
•caro uiMkjL na apa6KTe ± KoftTO tm jnfMB" 

ARBa^ TpH WfWHru M T'bfl HptJ T^SH I OilWHa 

« VbSbapKv J1t»b, pojiOM or repwaKkKwn, 
no nponaxofl cupweq, kotCtO ttyrpporop 
lOcTHflttan npecwiHVi u TpaKHfic«a Meccii- 
BpHfi no npfw^ ^a n^pBOTO rn iiapyuant rt . 
fUHdCMf KOiaio KXinnHaii hdm rroporo 
c« irhaixapMBftHC* 1 Acairwi aaejHf* c flw: 
rapnTt, Jl'ui to nocpeuwaA c «p or 5W> 
ceu& lOcTHMH^ks koAto 6«^ Jtowvifit or 
Hero, tv^iiani ro nnaiiamur rnSTapnH h rt> 
tmaj! KB TO P0AHHK3 h nptwicx. 3ft Sarraceni Constantino pcllrn obsidcat 8fL Apdfumc oGccxdam tiapitipad u 

casleUaque Thrmlae depoput&ntur cnytrmmasam mpaKUucKUrn* ^pOMSm 

iLteiea Masalmas, emu m Asia hieiiias- Mewjiy toim Mara-BMaf*, cnu Kaio 

s^t, ptaestolrthatur Leonut proinuuta. ^unKjue npcsnwyBa-n b AaHfl, OHflKeaa oScmaHOTO 1 B 712 r_ > Gxrptt Tabula P titi(!£tfi*ii3 (Vlrdobonac IPW; teEintnt VJI) Ptili** 6»^ ipCTtm 
rraiiim* no >rpifi6r*nKBH* i *Mic»^pc»ii m>7 lUpurmji KiocraiaMa. Cn^vi Klfp***. Fcnna*i*bii juiiqii, 
Ubula XVII (IIIyTJciai: cl ir.iacjfl), tb « "*"■"■* i.p- ^^>mh« Opur m ci flc^woc Lp* 3^^^/*^/. 
McrquHJ. I, :,ctv- 17C, <3rii + 1. * Gwj*a 34tfnf/i/irKu f WnpMi. I, 1. 17b. m* njw>^e€w la ppm i 

M fi*Ji'ii|»Mi* vm tiv. ^xiM^i^i t*-|+ni|>n» cr iimmuv na fmi. MC miBttn MlMflTtiAOlV llvncpATCf 'TlMBDW 

Bnf;^M tH^iwiuivnjimiw h vTftk!pfiM rM[nifl ^ wm*»( jiflnwp r j"rpn«i, * Qm 717 r. ft MwrtT^icp 
'h»*IU Mp)W rir 717 «n ?4I r. * ll^tt (» fcOS r. ¥ npca 705 r. * Mncwimc qxiOtiat Hu*fl 
n.i atTooo npraac£»TTcictBO npi^nre o^*irpi!t/ii r<KKH9 occuia tm U«wi*tj. u 717—718 l. Aiwwiii*, h-Hieltatams — AHn*rnfl fMi«WK*p 250 uil a L*one fcrcpissvtt el cunpeito, quod 
ihum& tsstt au ipso, auiti* ADydDm rut* 

s*i> tramvextt |i'|:uiL i copiosuni in Thia- 
Cfin ft contra rfgtam urbcm rornmotus 
esl rcribtns cl ad Sukheiiuiii prolosyiubo- 
lum, quo vcnirrl una rum pfeparati* cla*- 
sibus. Porro iiono dcchuo kaltinlarum Sep- 
trmhriarum obsidcrt tofpti urbfin Masai* 
juas depopulate et Thracca quoque cas- 
ttlla. Circutnvidloto veto terreno mum 
interim! in circuilu foveam prolixin ft 
magnam ft super earn acri tapidts tnacf- 
~iain posueruni twlendts auteiu Sepleiii- 
tribus pcimar mdictionis ascendit bitpug* 
iiator Christ! Sukhenian cum stoloetamf- 
ratfa suts habcris mtrae mctfrritudinis naves 
et Kaphas suiuplut vtlraitts el djoiuonts 
numcro tmlie ocliii^rnlca; ft lixit slalio- 
tm\ d Mauiiauw uwjuc; ad Cyclobiuiu. 
Pest duos s^nc dies austro tlantc intlc pro- 
lecu navigiu venerunt acJ ufDem, H qui- 
dam to ruin {in) c* lor a, quae dicuntur 
F,utropii et Anlutniii. UaifcinearimLquhlam 
autm ad parjvs Tltf*t.*e ,* c#£4ellc Calali 
et u&jue dd Clidiuiu applicutrnnt, Vtium 
Krandibus litis navibus ex oner* aggravate 

viefiL.tt scapha?& iriimiseruut I u* Denies c«t* 
teao* luritalos ac! tas cutttodiFfKlaK Praf* 
teiea serenitale, qua* hat in remuate coui- 

Cicnditj cflcila, ct argustc* modicum 
te, ad txteiicra iinpuhac sunt Impera- 
tor vero, protinus igntferis iuvihu5 rontra 
eas direclis ab Acicpoli, has* divino opr 
ig<»e rOft&itmpSLt ; tt aliac quidt-ui ex Lis 
ad ripac irntice prolcctae sunt, ailae vcro 
una cum hoitiinibus in profundiun dilner- 
sae sunt, potto alter usque ad Aeutam ct 
LaldLii in>ulani cunMJiuptee .-':..'■ sunt- 
Hinc ergo qui tiant *x urbt fiduciam pcr- 
cepemnt, ast boEtcs inagiic puvorc rnn- 
cus5i sunt huiutdi co^itscfiiles eflicacis- 
tJiiani tKiiit opcralioncrrL * — Cum 

autern hieuips in Thract vaWc uravis ac- 
Ctattflrt r^w, ut Iffrr ikki f«rcrct a nive, »\ iuitto *rf. Ai*l jtw. or JhB 1 . H uai*o ue ncxay^wi mhqiu vf /I'lb 
is pdatipaji, *#c i»w nauawn in wxo, um* 

Ulh.T K MWA V H . J *-> K . '-IHJ1 OTHOBO 

t*itorrrf>poftHa RCflfKa a TpaxniL Trfl re 
KaLD^M^ cpemy cicYwuara h nncaii wa 
r:>pHi;!c>R^Tmih.? ru Cy*i€ftwaH Aa jioBac r 
iVMrotfc*HHi*KOpadtuHa I4aw>ci'Mata^i 
lanovnaji o& -■ -■ ■■ Ha croAnijara, cwycTO- 
iuaBa^KH h TpaKhflchHT* Kpenocra. Tc* 
o6Kpi>»citJi rpa^a ctiC neweii nactm, n?KDn&i 
uacictwo pun** h iwah tee, a i«a poaa «a> 
Aurnii/i Kantti f>rpfljy* rr cynauapBH. Ha I 
ceirreMUjw. np*s in>pnn* hmjhkt, xpucic^o- 
pcni.T CyirefiMaw cc ompaBHJi no nope c 
(fviOTa aaejiiio etc coohtc eMupH* f hmsRkh 
kh pas*KWin»£fHBP yrwmtrtnnD orpr»'Hii 
KOpa&t h ^aaiiH, wiaeuiH npnuacH, h trbp^t- 
xoflim KiipaCn na fipufi 1800; paaifwro^HJi 
te na *0iiw ui Marmypa* sbk jiq Khu- 
j3obikw* Cjtcjx naa nun, k&to Mjiyxair 
lOHrtH anttp, nortrAH/w orrau i>c mc^c h 

CTHrHaJlH £0 CTfl-TKUaTA. | hKOH ot Tfir 

Aou/iyuaAH Jto uecTHOtm. Hapewma Eu- 
Tpcnjftoa ? m AbTtw*«!Ba* t ^p>rw ut*** 
cnpuH€KtipaGHTCAonpcAC£KT€ na TpaKun, 
ot Kp*nocTra laMT* ^ok jw Kamamob 1 ". 
lie nuacitiV ivjm j(»tc*in nv^mtfti ^n.in 
oOpcMtflCHM m saOauthH in ro&apa, cxia*aj3ii 

OKOW *Xl JflllHH 38 fXpRHA H8 TIUTa t JIL> 

100 ayum TtiKKO tfLopbjhChu. 3a ^a m 
na»ir. Ocacu x«ia, tKuicwe ct mbjkkhm 
BpeM«ic\ KOtro ru cBapniio b npo/*HBa. h aa- 

JVfXAX CJUG K»«e« B«Tl*p ( TC fitUIH I©- 

TrtftCKaHM kt>m tfpera IlMTvparopiT mjf B 
Karo Haco^iua acAuara ut AKpuuujia cpf my 
tux onK^rcHHicnpafiHjC Oowha noiiou; n* 

USICPUJI ; JttUiOH OT THX 6uAl HSXRl^preHH 

KbM KpaA6pnkHHve cteaM, jipyru non.itajm 
G JTUlrtHPlttT ^aCJIIIO C XOpTd, VpCIH LVbK 
O^Jiw oTueceaK pa^OitiH uaK ao ocTpoawTf 
Axyra u Jlata n , I Inpajui rnaa OHeaH.KCMto 
cc HaMMpa?m » crcumuai'a, « oSDApwn^ 
& renpnnrtnin ftnn nopasfH OT rwiflM crpftar, 

l u 1lUIK'JHa; H yHUU;Q>«*lieJlMOTO ^CHCTWte na 
TCHKHH OTliH 1 *- riOHCIKf «WTT*mVIB 

Mitoro rattfl 3*»»a 8 TpKHflj AOTo^iKoaa, 

1C . r-"i : hc cc WRJia/ia ot Client kcAto ^h»o ILL M&caJ»x ct omos&M ns nptroeap* c ntsv. jcacaro .Fha Ctii oue tverop ua 
■ nii4iiitir (KtOfru ispw \n^.Mi^irenift im wun«p?TOp I*ox«Wfl IU (715 -717), ' A^«E — rpaji a 

j % Unuvi» — ifx>xn a mucktt. r* Mum Amih, wt Hcjtcoiwjtp* * d^annia adHI iii^m 717 re* nan » nipawnaH n* mai v flrafi 
w«aa s 3J[tf,uihH Kpaii »a lUfmrpcx wpeft «ci*ewi nr*t t«.oMMii * hkUOGHC* )it|*cn«i roc at 

niVwi MCf* Many T^j«»*BJTa arns h E*amii. Hspavf ct o*ut CiMnJOa; iu SaWWPO^ Hcio- 

pMi» t I 1, ftp 7M t €*x ? /? ^Ufe. 0«Hl»(ilUvipli* lw^itttiw, PnrlK ]Qfi0 t rq* 41!v 1 Rm^mxiHMmvt 

mm* C*u |i4«:w«*mui ha Ihc^o qicmr lUffw^ fa* no Xa*capa, * Amtcmhvwi wramoci — 

>ii ir d jit. i a^sifl. no autauur 6f>r na 3jj*t»ikji por. ia Katuwhi MCCTnoct. puncuio«:n<a ad rpitiJi 
UK* Opui iu >U^*Wiwj wop*. <» C^crpoao i> Mpanrpito txfe* Awcincnfi rf^wrap c Acua a Csta 

YlrU/i k FllatrJn l l I pViitftin ru^u* 1 Ai*« u»ai4»fwu or ^ufiuviq li^iuifn tip*> anifOT4 r><MT«bU> 

iu VII o. fVf»u tfu* yijaiE ii V4injnkt^ tf)f<iiuiiiiMirif hooH^i E At-pw*r< Kuvrrv**^*. Tfr^iiuir wy ctcrm 

Hf f u in-iif h lT[*e*ij*itiji*iS' t*- t Mt- ti* (*t*£U>»*Ai cvpu t fUlHTna H iWpf- B** nO|T^COC7H V Hr$/twr t I rt, 

if jiUuhoe^ ctp. 414 -4IK tffi An»Usli£ BjblJotiKcarLs Asktdciib i>n<ont>rei:ar quae In crytftallum versa esse vMebatuit 
iiiultiiudo equorum a csroclorum cetcro- 
rumquc antmantiutn iiiimkonuii hjoi tua c;l, 

39. migart ngtrtil duo miltn 
Sarraeetinmstt occuftifU 

Rorfn eUttmvM in ens helium etian 
Vuluaiuiu Reus e( f ul aiuirt que lax ret- 
this curunl, viginti duo milta *?x Arabibug 
orf wiff i:HT, ct mulia irmponMiki tls* acilUe- 

runt titrocb Ha, ui exptrimeuto discereut, 
t\um nVus t\ 5ancttsMin& vir^o dctquc me- 
Mr franc muniunt urtcm el Christ iauoruin 
iiDCWfatortiti, ei ixjii esc onnimodfl dimis- 
rio del In hfc. qui iuvotranl ruin in %eri- 
tate, licet ad modicum quid casltgenikir 
proptrr pcrcate nu&tra (p, 2&7 ; , ) VN se flh ceCWa npaitpnaji b^ kpitctwi, 

H3MpCVM MHOKfCTBO KOUC H KatlBJIK, fl 

Jipyiv hoiui'hm ua Htispit i - . 

3V. hbAmptime u*fiu$um dudmm u tto 1 

Of 71 TOOa flpfiGuTt; CfUH HtHUULUaTfl H 

or rwMrro 6iJirspH v n, kAkto pa3Kfi&aT 
ie3H» kcwto anairr to*m no mrypwo, &m- 

I hpttft* m:*Oh/ih ^IttJiiVLlU II UUC AU*injLn 
JpafJH, B CblilUTO BptUt MKOIO fiejlClBHfl 

ciMWCTCJiii apa&mv te or mil? ja nayqar, 
w flor h npecDerara j*aa u Go*uh m*W 

Satipltfl'T Tfttl rpflff P HMnFfMTCpfi Ha xpu- 

cinwuHTt h ^e for HHua a* hx>ctakm m- 
pnimrit t*to, kohto ro npnanfianaT fl ticn\- 
uavo, ^MjpeKM w aa KpaTKO upeMe cue 
riwiii HaKAsviHu .iopa.nu KamiiTe rpexow. 40. ttulflari una cum Art&niti tid 
Coiistanlim>pvflm veniunt 

ForiftTT Ptiam nrno Nireta XyHmlesscri- 
l>il ad ArtcJiiiuui Ttitssalujicae luoranlein, 
quo pcfgrrrt ad Tcxlnlir, v,uutUiiui cum 
auxilio Vulgarito contra Lewicm v*mret 
Qui ohaudkns «1 Trrtnlln abllt, tt dat *i 
excfdtua el Ual ei ijiiintuafrinta auri cei*- 
tlnarlfi; ct his rtccptis Constantinopolim 
venit. Urbe saw id imnitne admrttentc, 
Vi^ganG luinc Leont tr^Mderunt *t librrs- 
H hfrorati ah co hcn^nllate rrversi sunt. 
A*t imfvratrtt huiic ruin Xytinite, percntit 
piit>lkx> quoc^ue fisco substantlam applicant 
AyitnttJ, qui, emu ULagfcHJ trsmU awi" 
stentiam multam po&eJerat. Sisnnium 
palikiuiu, co^iwjuwTitfi R*-n.- -.-I ro r 

quod fnerit run Aftemio, Vulgart** ra 
pile punkrunt et arclijcpcMrupum 'l'»es- 
salmifae l.wni prfocipl tradideiunt, qui 
JctoUatia «l cuin Arteinio. Simtlttcr 
ct Hisohcn, pfltricium rt romitcni OpEkfi* 
et Thecct&lum primum a bctrcLit ct Nice* 
lam Anthractui ft comrteni Tittrhci ut aitu- 
ccm zl concofOes tiut cccklit, r cliques 
autttu mutilali* naribus pcoscfiptw^nc <1atr- 
natof in fxilium mirat, ^69ti-ii) 40. l&Azapi&m xedno C Apme-mi qpH- 

npea cbiuaia roAHua 3 h llwrna Ken- 
jirt«MH niica^ na Aprtwitff; Hflflro tt Hfl- 
MHp».i h Cojjvh, M cthw npM Tcpaea^ ra 
c 6 r wjirapcifa nOHDOt na hdtctjih op«ny 
il^D . Toft ro nucjjyuj»^ OTMun./! np« 
Tcpueir, Koxyro npcjiorraww Boftc«a ^ My 
afi.i ncTMccr Kti]iiiH3p«R* MVOi Jtp» 
np»e* npcjujo»euiieTO « npncThrnajj jto 
Ko«rTaHTHMi>iHw PasGppacevcroaiHLaTa nn 
;:jii MS/.hf Kf AOnycHa/^TC«au saTOuarmn- 
rap^Tc npcaa^u AprtKHfl ita Jh-n u, now- 

irnn Or «*ro c uicjipn ajtpcffle, C? iflivijp- 

c; Kcm/l*hht, *snu jiopM KOH^rKyaan as 
^■4»wfliiHnTO rriKpOBnine HwyiufCTucrro ua 
Kch^hiiht, koBto KaTo MamcTip Gh^ npii- 
j^uOn-i itweMK 6oraicir4 flflTpHiififl Cm- 
cMKuP.no np»Kop P*ha»*h, nypaAn mm 
u* 6n^ c ApicMufl, crwirapun* niiKaao^H c 
oferjiaBfloaw, a co^yucio«i vuwwfl« 
npc^ann na MfKjrfparop JHb, koAto fKtea- 
rjiaptw apxMenMCKCDa 33Caho c ApttKHfl. 

Ilo C*UIM« uaHiiif noryfinn h Mrofi, naTp«- 
qvfi h ynpanuT^a ua OncwcwoH, h T«>kihci. 
npi>u ceKperap, h IIuKHia AwrpaKC T kp- 
■-i.-H.Mi hj rpa^cicflTR Kprnor^ ootie>Kt 

Oh/iu nptwre,iH a rfcynacrHimH, «a Aprr- 
MMfi Ua octai*a. , iirren'WfCiTp«AaiTHO^ODCTC, 
OCTiAHfl rn ii ni H^fipdiiw; i:a wnt^^HKt. ( mj iu«n mtii rwflfmw rv bbvaifeltntttf; tfx-fnx> *p*** i w nacj^vn v oficnntflH lUp tfpia no c^tui a l» 
MOff. * np« 717 t l (V*w*-*»it* (magislrr). * ApTBUHl ocHacKi aw»|>arop Anaciac^M il 

|712 7I5|. * BuaJinwacKttOT nkc*pJK^ J\\u IlLMc^a^p T K*muwip»Q *- If© ahi|* uai<i. JTmTW 
n ■■ 325 rptiwa i*urtf kjh 72 wjMKjub, • B c-iy*« Artocma* BnCinoroiip c yr»tj>er«tn ■■■WriM 
ham* iwt.i(wi; TUkhd* c Kiln . ■ m ■ ff npt-a^a m> rtyrdW^a rphi^orri ^ J r i " 4 * *'• '"**'' , 3* ICOJ4. '* 

l\rbrjw«T Tfuci oSav r *<ni it tara n*wQMtoc\ u c< p*X<T^ ** « K«ac m notBiai HV*** =■ ** 
irnrm) M *peroeiM («r* n^ot-li AiwstaMuK BiblKMhcorlu* — AttxracMfi K«6r>Hot««p 25? 41, Stavi in Syria militant dfclieisttft AhdeUiii, lilium 
■■■■: Sallm, suramum piae- Qui cum 
A 11m, Iratrem 

lofctti Syiise, priticipalutu sibi alfcctatittfn 
tt vcftienlem ad optinendani P&rridfm ac!- 
rHSMih-inqiie Prists ct fawtutcm lib, qui 

*ran1 Kyti?p fjufrpi^ aiiviliah^ntnr *h + rmi- 

dtaiis ercrdttous sulsaggredimreuni apuc) 
Nitzibin, et victoeo Abujuusliiu tuuitcspt- 
rant: crent cnim plutes ex tilt Sclavi et 
AmiotitciiL (p. iSlx-t) 

42. Bulxarl in fines Itom&norum mm 
<ui Muntm laagnm xtenhmt 

Anno imperii Con&tatituti quinto dcrimo 

Paulus Romans eedis praesu! hafaetur. 

Iiiiperator eaten Gonstaiiti* 

mis Syios et Armenia^ quos * Theoiloso- 

ravit, ex qufrus Hut in Pauljrjflnaruiti est 
tUMKtife dilatata. Siiiiiiilei et in urbe pau- 
cis prae mortalitate factis habitatorifritf 
eiits, diutt una dun Immliis* U*m ex t«$n* 
lis er HellaOe quam ex litferioribue partf* 

coiftkusuii ctJtliJil Lutnrt jccii. S u< Ct EoOein quoque aitno quaesiere Vulgaris 
pacta propter castra. quae constructs fue- 
raiiL A>t iui|natmc* M|iucrisia;iuni tin m it 

ed loi^uin tuLirrin venemnt ct muito cxci- 
diu perpclfuto illacst jtvervi ^uut (pp. 
28 l M 282,) 4/. Cam&wl cAyztaim xamo soutatip? 
* Cupun 

AG^mjcjihu 1 , icatfi n^yuui^ up Afijieji. 
chii na A. -mm, Opar ita CajMM* m*pxcB«f 
ynpar*KF«] wa i tipuM, ce jiomuiiw jto Bfla* 
ma h njina» sa aa satwajiee ffepewt, Jia 
onrhrTit ua oeponc n jia oGjiflroacrcJKT- 

ttyitt rWWW i r.i i -i> IIU li Pupml. hum . 

uaj noflcKHTe en\ HanajLHM ro npH Hh 
L»6u a m koto ro nofc&Hn f wry 6m 
Mii03HH8 - a MBtHf'ItiOT TAX ClTi3H Ol8- 

CKUftt? ftf^AtAU HilK CO JlbJttGIttC CIttfKf* 

npes fiCTHajctCTOTm ro^na A or iiapy- 
tai-eto «a KoHcrawTBH* [)a»e^ cT3Ha/ 
ntwjtcTonreJi ua pHMCKara Hattjipa 

MMIl^pdlYlp KoWCiaHTHH l.p-CejL-.-. S Tpil* 

6hj flonc^ ot TcoKornonou w MetfMTttia ; 
ie paanpc>cTpaHu/iH epecra ua nau^HKtt- 
hhtc. I iCHewf rrhK HarweHHero hi rrrrimpns 

TiilM^riUlO rHJJtftflHCMl.priKlCT, lOH nfCC^tlJl 

h saceAU r Hen whtc.ih kb^to ot oci poB^Tt 
aauno Cbc cvntflcfaaia mm, h EfKfl ri yue- 

([pes cbiuata rq^m 1 GKirapHtc aa- 
^3.31* icpenoetMTf; kohto Ouh nocrpoenH. 
iiuncKiuii yiTtmpcmnxi iin ^wmiR^pa'^ Mo 

npaTcmiit, tc saTxiHttaxu roriiitM ncftc7nvi» t 
cnruuH huk ao ih>ni*ara crtwa 11 n «ait» 

viaBlipuiH>?K rO/lHUO KpttRDnpO^HTMC, rtfBljp- +1 Cflfistairtitms impenUer Simituas 
M&etfouiae dvpra&lattir 

Anno imperii sui octevo tiecimo Con- 
stantiiiL^ Sciavenbs penes Macedoniaiu 
pOfiltas nipHvavll et fflUjiios stiWu«Avlt 
(p. 282^^,) *3. ttMaepamop KoHwummm OMCHMC 417 npes ocfMiia At ee rata ro/iHHa^ 
uapyifaMero cw KoifCTaHritK 1 * ennemw 
CjiatuiiinnTc or MmrejoHMii, a nrrfliifiFHT* 

WUTLVJH UOKUpKJl. *- h ip^u, CH6. 1502. crp- 97 

(741 77S). 7|]»Kn»w.il|737-767V J r .' v^yiJ.iiv. i.|\;K-:.r BOrti:. ' I i/-*:]i:cii: C JItnU U flped 74ft l/M)r. ■ HtiCMt.'ii. ff . B HCfimilUH 

1 BepcfiTi -ojiocwtftiii^ m ap^^Bi^jimiftoura rp^hnus c^ar«wi>i lucnuiiov Cpa A* B&t&w** Bumwwi 

* ri|"*3 755 r« ** Bfe&imvJfcKHftr KHotp^up KcwcjainEM V KonfMiFtN 

14 f%ifapnard rr^H^Ul b Tp%H»i * |LOC<4bJlierC tin CHpoRuH H JpNlHUH ps Tfin (KShOCili. C flliVPT? 

i«a jj c^vhtot upn uanjatiifee u ^t^hlj. Ofc-K ncLnnctto iftpviMiiic ic* xci&icpa 01 730 r„ oui^h 

^3 .Icrnitrf 258 Aflc&lttHft Bibliottecaotis - Awarm-nfl KHfawnfKJp 44. Bntgari exercitum Romanonun ad 
cicvsuram fteregflbct truddcnt 

3mperafor atilcui txcieiltmi inovit in 
Vulgarism, c< venter** in VrrtgBban i»d 
rluHuranv obviam ei Vulgates adnneruijl 
ct muHos cxercitus eius irucidaverunt. in 
qulDus ct Lconem patrirhun ct praelorem 
I titaccsiorum, ct aliura Leonem logrtftf Ian 
rui>«, ct populuju multuin. et acccpcjunl 
arnia coram; ct sic inhoncste rcvtfKJ sunt* 

*. De ieMzis Sabitii Paf>anU]ne imperii* 44. RbMapume pa^Gaeant tiMnepenwp 
KwcmaHmuH rw Bepmttatanui KAiuypo 

HMnffwrnpiiT 1 npciLupH- . noxoAcpemj 
b'wirapas 1 * CTWHaJi ao BeperftBerara 
*.incypa s . bi>jrr*n**Tc twie«u uacpuua 

H IfflhlVIH HfflMm OT BOHCKaja MV, 

ueatxj kohio m /Kb, n»ipHuwfi h boo 
HMUHOB H* iiwK^s^ftUHTc 4 , m jtpyr cju*h 

Til**, JTOrOTCT Kfl JipOMrt, If rUMM Opofi 
EflAllHUIl, IfitlU U3W1H MOpMKHCTO W*. T*K3 

pwenTC tfeaeaaaHO re irspifMH* 

4& 3a uapyewiemo na Te/u^ Cafan 
n UazcH Amo imperii Con5ranriri ytcesirao sc- 
cuinlo appatuil dwilc* to Oiteutc, ct tn- 
terFcHus est tilius Rwtimac. At vcro Vul- 
gates insurgyntee occiderunt domino* sues 
a £*trai*i rfiri vales, ct statuerimt viruin 
iiwnsfttiim nomine TeMzin, trigiuta can 
teset 3Jinorujr- Multi practcrca Sclavi fu- 
picnics ad iiipciatofcin conftnxcrunt, quoa 
ron^tituit Kupcr ArtanaiL Porro 6**lo de- 
rnm kalcndas lulias exivtt impcratc/ ill 
Thracem, mteso quoque navjgio per tuxi- 
nuju poritum, -■" r ad cctmgema rtielan- 
ctia lerertia duodenna tquoN At verc Tc- 
Ictzis audita contra sc lain per terrain 
tjuain pet marc facta commotione n^ftiniptfl 
in aiuriitum ex adiacentilus fribi nationibus 
vl#nti inllia, ct his in munittanibus ccti* 
stituli^ serautum et intrcptdum reddidit. 
Asl impcrator cum vcnlssct, castra meta- 
tus cf! m eampn Anchiali: cl pridie ka- 
lendas lubas prtntae indjelionis, tcria quti> 
la. Tckt^is apparuit eiim itiultitmlint Pen- 
tium veniens incunlcH^ue btlluni coiicitfunt 
dkitiub iiivitciiL Vetuii] Teletris tc^a vcr 
tcn& effugit- Pomo pugna tenuit afa hora 
qui at a usque ad vesprrtinam , et imittitu- 
dhca Vnlganmi numcrrfiac pcremlae sunt, 
multt vcro tx eis capti multkiue mipcra- 
tori euhditi factifi«nt Astmipcrator huiw 
c«iBOdi eiaUis victoria publicavil teic co- 
ram urbe, cum ercrcitibiis ingressus anna- 
lus et laudtbus a frtebibus ccIcbcrrbm'F dif- 
laiit.*tus, ct xylopandurb COOMflCtH tra- 
hcrs Vnbrarcs eaplos, cjwos extra purUm 
auttam itecollaii prattcpit a civibu*. T& rtpta ^oMft^r w irtpaia ro^HHa or 
liapynaneio tta Kchctshthh* c* fcuuaa Ha 
iiotok KOMtiTa h ciwvr na OaTHua 0»w 
yflwv. bMrapHTC m>fc kato rjicraia^n. 
ypn™ cimihtc. rocno-aar»» komto i^>oi*axow- 
aa-iH or uhcubi pOA* « oocranM^H na npo 
cittna mt>>« MfpaayMfH, «a hMt Ttjien, 
koPtd Ona Hi* rpw^eccr poamhr t.r- 
bch TO«a uHoro cuaBttiin »fi<5Bra*H m ce 
CtWflH npn HMiwpaTOpa 7 , kcAio r« nariaHHrt 
oimji p, Aprana'* OrcflTnua Ha 16 ioH*f* 
HMnti^flTojrLT aauHH*^ aa TpaKnn» Kaxo 
nanparn^ n *\**or& npec EPKOWCUM DOB 
oeotc oeewrrmwH KopaOe, wpsciuh rx>Ai^* 
na^tictT kgijh. A rrbK Tc.aeu» Karr yatiaa, 
hc cp^my hctc er ujihth&ji 73ict*b noxoa 
no cyraa h no mooc. bscji ot ojccakhtc 
HapcjlH b noMom j*aa;icccT jk/thjui flymw, 
mtC rrarraHua hpenocTMTC t m re btp- 
Haa ctirypcH h cjickoci*. HwnepaTOpbT 
npufTHr'iaji ii pciano/ioiKHJ! ^aiep* cm » 
ilojiciu iia Am&Haao/p na JO io«H t nTpratn 
.:.,li l h ^^TtnrpTT*, TcocQ npiicT"r«ar c 
wnojKCCTM n*eueH8 H n»eT« crpawM ^a- 
no^a.w Dpojrwaafwrc-OHO rpaweHHC. Tcfni 
HanyrttiiJi nrwrpa»(eHHcro n nouwnnuj* 
BitTKaia ipa»wa <jv oOmji jOBC^cpra.MHo- 
>xcctbo ffbJirapH DUtta yCiiiH, MKC«nna 
6h,vi JvjracRK, MHO-iMfia m« 0l«« now>* 
p€RH ot BMnqiatopa. A M^nepamp^T 
otvi BuroptfH tn: Taaw noOciia « a ^ccr- 
byjfc/. BCciiaptiJiHO » CTtwiHuSTa* Toii DM- 
ffbjl H'fcO(ThWCH :iacjiiio c voflchara h 6hvi 
trtjvopiWeHti iipHftCTCTttyaati or HapcM. no 

nercfia aaronen rpvUflONTa WM MWa h 
uih ot SjiaiHHTe apaTa nnc«CHMTe 6i*jirapM, ftun;i vcfic^ » Gi^tffMk nfe* 759 r. I U*- ryii eip M »*HH. ■ hottCItHTHh V ' Kflraf ce : 
■«L 6ui. J. 


cm 2M ( 6 *I. *X^ti Tr-ieii(J6l-TG1). - tjirxrerc lfc4Cii«oi**«Mi«icpeci^J, <*<*». apuicji. 

uttri Hvfi«in^i Oi ItKTApt** I' nnCOTtOf*HO h»W 3<Ji UJCTCI H* afl^KliiPihxa umiepMo;*. UIU 

thb V h<^rrf(H« ni q»<ea a itc^ata:? <mhn bpUPCTflBH »wra v* wanmm > »■ M« «cuo 
jl Apn»a Bt.ft Bhthtihp, B»:. SMAqPOnb Hcivpn*. T, I, tip. 20S— 5TI ; /fo, ^viH^j* Oawam ii ntp 
KJOvrra^H, cm* IN CB, • Tip*i T63 <_ JWlMtal tktlwthf<an« AaK?ae*fl Irtwmap 259 lvLsin vero himultnant*P Vukrarcsuna cum 
pnnripinus mus tntertect-ruol et consti- 

luciuui Sabiiiuju, gtiwuiii Cunwrelv quon- 
dwu ctomini mi. Qui videlicet Sabinua cum 
mox ad iiitptfatoretu niisii&*t el pacem 
fieri exqiiistssi'tt convtntu Vulgaris facto 
iwtiterunl rofcustc Sabine, dicentes «?i .Vul- 
&AJta iai it, hI y.tuiiiuuft, nil^i'Im In tttf* 

vitutem Romania 1 '. Kactaque simuHate fu- 
glt Sflbinns (r rastrnm IMesfflibriat el ad 
impentefcm se contulit, Statucrun! aulrm 
Vutgares alium sibt dcminum. Paganwn 
nomine, (pp. ^M ir -2B5 t ) 4& PQn&U Fitxtniis eortgelai 

bMkm quoque anno a kalendfe Octrb- 
rtbus tectum est gtlu magnum et aiuarissi- 
rmim, non solum in terra nostra, veiuin etbra 
iji Offente hjuICm ma^itt c(- * * ■ ■ septem* 
trionali pattc pelagus Potili usque ad cei> 
turn miliaria prae glactd rlgorc in lapiriis 
durtiiam furril vcr?uin, habena tubito* a 
laipmine 111 pforunouiu u^inu, tunctte 
uiiiaiiuii. rtKWiiiUafc ab ijh>h Ucchia usque 
ad Danuhium et Cuphe fluvlum, Danastri 
quoque ac Danapri, alqut Necropela, nee 
non et reliquas ripas, et uaqoe ad Mcscm- 
tciam ct Median sttmlia palientibu& Cum- 

super alios vigtnti cubltos tievil ila v ut 
mare ariria* confofmaretur. et pttUbii*j cal- 
caieluj in supcrflcic glacjn a fSianri^ et 
Vulgaris, qiiin ft rdiqua* adiactntibu* tm- 

tiotiibus, tarn ab torriribtiK qoam ab okohh. Buirapirrc m.K cc parfyriTyBajm, 

ytfH.m Tntn saeAno c Hertwme 6oAafH u 

norramum Ha upecKNH Gatiuii^acr na hr- 

KornmtiHfl km Ma/ieirji Kopwecwfi*. Ilo« 

Hence tosh Cafom mr3a6aBHO OTfipaBHJi art 

HMnepBKjpo MMrta aa cKirwu^aac wa mho. 
irhJirapHre Hanpamu/in rbOop, na kohtu 

o«ao ct upciin»um:iianHj]M chilly Cfltfim. 
«a*!isaflKM My: *lyurapiitf, tancT<> mmrAAHc, 

flOpaAH UMHHKHailHH pil3jlOp CeOhK H3(5k- 

ra^ B Kpennrrra Mf mnopnn h ce nprnomx 
Ha nprrro.w jpyr n^iajiCTC^, na Hue fla* 

4tf ( VtpHV Mvpe itaMph.'im 

nMft rhuiaia rniTMKa - n? H^u^nfktn 
aa ohiciMBpn HacraHavi rtwiww h jjwi cryft we 
C£MD no naujiire scmh, ito 11 na H3rof\ Mnoro 
no8cse^„ I IdHfHHtKo uope ■ CWCHm CH 

ian; ^o cto mhaii nam>Tpe. craua/m tui»pjjo 
vaK icauKK nopa^H akhh /]^A f koAto cth- 

ran Ha jtmOomhiu TpHaecer juicyil h CO 
noicpafi DcmtfH OK(Vsitn acMHj nr rauera 

JThxh** 1 ua»: ^o p /lyaais KyiJiHC*, M»^- 

irbp, ilucLi xi tt Hcbpouc;ia ? , Ta k yyufi 

■"■'!'■ .""-.- GpfifOBa^ M'nj. ckluo iWCfpa- 

ja/H n cryz,a, 4ak no MercMjmna n 

MtOVBT. KOTflTO T05H Jltjl ce IKWpHJI CbC 

tn«r h HapacTH^^ c ome JtaajieceT ^okth, 
noptrro ct upen'i>imaj)o Ha se&iHa TBT>pj, 

Tfl XOpaTD OT Xft!Wl^1« H l/bOTapUP, n- f- 11 

bj>>i« chccjiHM HapoAK, a rana ctu;o h 
tHHH it mroMHH jxunoTHH xoinvin no no- 
B%pxi«ocTTa Hi .Te^a* 47, Con stent i tins impetator tempore 

Pagani Balgariam usque ad TzUas 

ingreditttr 

EoUcm etian anno mint P^ganu^ do 
luinms Vuiftaiiae^ad iiiip«ratortmpuMuian(\ 
ut cum Co facie ad faciem iunBCrctur, et 
acccplo vtrbu ife^cendit sti eum cum IVi- 
hiladU >uis Ciuitque inipcrator una cum 47* IfMntpamop KoHcma*a?taM Haxjyta 

6 Btjaam w epeM&ftv ha HataH 

hck do '-Ituta 

llpes cwiiaia roAHna* 6wu aptiumi 
nrAdtie/ Daren, ornp^Eict jjo HMiiep^* 
it:pa itpareHHK c wo^fla ^ia ce cpeuiKar 
nHVmx Owa naToOatAo npurro jjpejywxfc- 
h^ero m>, liarau upHCTOmfir np« n<? ro cm 
cmtTt taw, HMncpaiopvr, koAto cejw/i I, 1, crp. «0. ■ ^n Koptjttou. {7S-756r- B X#h Hji<ih |TG7— 70S*. ■ ilprt 76» r, • no- 

HpJlWpw*^ ia liM^Harei; fn K ( mw * KyfHr—j,* p , K Y f ail , \Omh> Pvcwa. ^ Cf*. Tyar, cm 247, 

fta. 13, * npo 704 r- 2«l AimM**!'* ftibliothenrfcs — AnAi^iHVfl liMfrtton-JCap Sabtoo seder?!, 5usc*p*t cos tt *xp*ob<e- 
vit :ni:i ."inationcin eonim t\ odium habihmi 
im Sabinum. leceiuntque paccm, til ptita* 
hatur A*t imperator mittens clam In Vul- 
gnrfom cepit Severorum principal] Sclavu- 
nuiii. qui inulta Tluact ictcrat 1114b* Orni- 
prthtnsus aulem est ct Chrfetianii^ qui ex 
OiiKtiants magarites el primus ft-aiuaf or um 
effect us est, quem afud sanctum Thnmam 
mantbiks el ptdlbus detCbtLiantts addtixcK 
medicos, <]"■ hunc vivum inctderunt fl tho 
race pubp t«iu» ad horniait LX^Jiosctttdani 
positioner atque stmcturam, el sic rum 
trMHIernni tgrri. Aclutuin pcueletta Iiupe- 
fate* extent* ab urbe, cum sine custodia 
invenisset ob dectptorifm paoem rhiKoras. 
ingrewjus t&l Vulgajiaiu usque 3d Trica&, 
c( uiiisc igne in rortrs T qtias reppcrit, cum 
itmore feverous ert, cum nil forte patras- 
set. \m u iat 

-/A Classic Rvtnanc apiul Ancfuaium 
Mfiiitone eant+rittir 

Denkjue duodecimo kalettduum Feb- 
rile t f arum quarter iiHHcttoris motns esi 
r^ntta Vulgaris, ct dlrexit ad Aclielun duo 
milia acxrrnta chelardia construens ea cl 
amans ex cunctis the atibi ■ . quae cum 
in tons riatinnen Itxiamil, flanle aqiiilflnfc 
rontritfl sunt paene omiTtJ. rt nrcatuf; rst 
populut iduIIus i(a, ut iraperalcf ct exlcu- 
dtrc ictia Pt sic mortuos educere ttc&cpc- 
lire jTflfcepfriL (p« 288,* l? ) 

49. Constantinus impcrator opcrams 
ex Tftracia ttunt 

Porro sexto dcrimo kaknrtaK l>cenv 
briat tlu&deiu quintae imiiclionis deciHo 
imp era tons ncmnovrlur KicetaS eunuchus 
ex Solaris ortus irrtgulaiiler patriarch* 
Constant inopolevs. Kl facta ret Rccttfifl itfi, 
ut ner n* dt catdu caxteret deitcitque ab 
urt* peiiitus aqua et otiosae rcmanscrunt 
lain ristcmac quani (at acta, quin potiua et a«Mnc crc Ctftoit 1 , rn jipueA, ynpe«ha-i 
r*i ^apuaH henocjiyniaMM^H) h owpawta 
hm mi (U6mr Cmr tom^ k^kto re npen- 
ncMara, CKAh^MH MHp. llMntp»mphT npo- 
BOAhji Tfliiwii a liuirapvfi xopo f kohto 38* 
jion^iiKnflaa i*a ccMntm^ Oaayu*, itoftiu 
Gil/ MS&tplUU^ UHOTO IWKOrtM b TpaKi*»j. 

bM *a^OReH W XpMCTHflf. KOBXO CiaHM 

murauitii ua xpttci^anwrr m nowjt ms c«a- 
Maji«rf 3 . Hero c oTCrr»*M pi-nf h Kpana 
OT8PJI11 ^o „C«th Tcua'* np« ^Kapwrt, 
teenro ro pasr^KaH w«n ot rbpKHTC JiO 
cpaMtunx yacTH, 3a jta pa^yqaeaT ycrpofl- 
Cthoto wa <*one«woTO ifura Caejl tobs ro 
H3ropH7iK PwnfpaTOfvxT u. :.'/... ■■ norer^nn 
ot ci"OA*iijaTa w KaTo aitK?tp»u npoxo/iHTe 
»a 5KJirapua 6n oxpetia nopajut vaaiaum 
M*tp g HflBflna-wi npeaeiiim ft **^« A<* ^»«- 
kA Toft no^naji»a iyjwre, kowtc uq- 
MepHa t8m, h or yrwaxa c^ Bi*p»«w Hasaju 
d€3 Jta h:«i>pujh nrtuo o»meCFB«io* 

4fi. ftjv/rtYA'rtmd fp/rnwi ttpempnusa 
KopaSoKpywetwe nfxt A*x*utm> 

11m ?1 ffliyapH F «KTW*nTH» HHilHlit*, c* 

Bflnma-i cpciuy Oi*nrap»fre MMiicpsiop Koh- 
ctaniHti m ornpaBtia rn>M Ahkhdjio 2Wki> 
pa^a n 6oflno cH»p«J«enne r noflnnUH, 
ciiOpaH^ or Bfiwiat Tewn- Koraro F€ 
xprpflnaR Kfiira HpH fipei^ BBHfl ce ccnc- 
ptu Btm*p « nu*mt wtihhm KOpa6n 6mjth 
yriMiuo^eHH, ra aamtfflj imcru uaixuu H«- 

HfpaFOpLT UOpCilWI M XBT>P3HT WfWKW 11 

no iron h^wmh jifk wirrnfiT yMpe*Tin t h aa 
rw mrpedar. 

A IfM/tepumop tfohcmftHmn dMfiwttti 
tm\ Tpama maicmopu 

Ha 16 hctNBfw npes r^mwi iktu BK- 
jjarfc fiorTaiionaeHHe fia HynepQTOp^ Om 
noctaBtii ue^aKOHHo ja naTpMapx wa Koh- 
ci«»«THiir»noa rsnyxi^r Hhkhtb" cmdmiwi 
no nponaxo^ M Harrawajia rywa. ts 
hmto Mirika m*M(ji ite najia.ia ot HeOero 
« d CTO/iHiiEFa BOaara Hani>^no n3MeaHA^a. 
Ocrawaaw Or* boji^ »^ c«f«o BOjioe«HT«» 
ho h h^naJiHHTe, ra sicpu h uofloCKW^Te. «**pti kom« »-r*»iH a L-K»a«a 113 C4iBS"ix5^ua|Muw <h^^ *» m*r*«i^ rniB>*w)i*r€ npcx«nn d -ii"- » r«Kiotpcx.tiiir m fi>^»rapt*a. 
no nwmiMTn no Bv^iitTtinrharJ ►«it^Hfl, ir-TTi-i *^ *. "T lUl»i(*a- *O>0- 

WJL0. WR VnMMrnit HPAHK.X 1»* t npM^jify: t HtM"1MiaQB« pt*npu »Th*. «*W ■**- 

UmvKM». tip. 171. - 11i.pM<n«iO rFiaHitlC r«wic^ mmm «* «^P^iv 0^« SnstmC CK4M&P**. Pfe, V. 1952, tTp. 3—14, « llrwwHuitio ,Ca Twa- A fcrtftfnAittfi. Tirtft- * Hpca 774 r. ' Bqx^Tuu upw 767 1. 

H»rt I, UBpMTpMCKM lAlim^IiX *7G4— 7?T^ ■■ Murrpjn ■' -\i-r- ^ HH V I in:- H 1 HK- Auatfastut B:t4iL€hi£j[i<tf — AhiaaCHfl fiukibttittf 26) tontalia fluents, quae prius jugrter dflue 
bauL Quod iu(uei.£ miptrator coepil reno- 
vart aquaedurtum Vakntiniani, qui^ rum 
usque ad lleradium perdurasset, ab Ava- 
ribus est destructus* Elect is ergo ex diver- 
sis U- is ar "n jl-ii.N a\> Asia qiiiilpin duill 
et Ponto sfdlficatme milk et lltiitorcs 

ratios uuicertos, porro ex ipso Thrace ore- 
ratios quiq ut niilia cl tegular factentesdu- 
cento& el praeposuil m principle tttcu- 
toire opemm 8f polriciwrt unum; stofot 
opert consummate atjua introu it uiurbtia KOHIO henpciatmaTo crpycJin nprjrn toua. 
Karo wuaaavi Tcwa t HMnepaiopvr aaiuma/j 
x& nwTaiiorinw Rft/reimimirtiftuw iwjjo- 

IJpODOA 1 , KC*TO ( CAt£ K3T0 OWVUI M3K 

jo BpeMcm na Hpauarit, 6m paapyureii 
or asapHre 3 . Kato c^Opa* Maftcrop« ot 
ptajtuqiiH Meera, jimcji u ot Asha, h ot 

llv/ni* ah*<V<* f*J.A*.|^rt n ^o^Hd mwaw, 

& OT ri*pilHfl H CCTpOWTt flCTCTOTHH T)'X- 
.tepH, oi twuara TpaKtiM — net xmjiw/im 

uaACTOpK II W*CTQ tttpCMHAtJUtl. 3fi lltUUOp- 

umiH tia pa6oiaT8 m reorTAEnji u&vaTmriiH m 
ez^H narpHUuA; h ixA. au Kate Cn-nii 

envjum, #50. /V Consictttini I' iittptrfttcds 
cxptfttt/mltws cmUa Bnlgaros 

ftntio iiuptrii 5ui tricesiiiio teiiio iixttir 
G^^Uxitiniti maibc Mtiio duodecimo in 
dtcttcnis stoluni chebudiorum duoruiii mi- 
lium tcnlta Vulsarimti* Et iugrcesus et 
ipt* in mbra chtuuidia molus rsf jh! iiitraii- 
dum Danutum amneiK, dcrelictis quwjue 
fwaHrtfthiMc i ^ir^lrrum Jtiprcatmn +\ Ira 

clusura^ d forte potent Vnlgaribtiti to se 
intuitum ititc-Tit :titiis ftger.tibus introirc in 
Vulga i _. ■ Cujil auteu vtiii^ct uMjue ad 
Pjiriiss, fofmid&vrt rt tctWiP mtriitah&tur 
Sed el Vulgsres videntes ac simili pavoie 
mrturntrs ituvrunt fViitoin rl 1>isAton 
peiHit«s pa^wu- Quos cud vid»«l iiupe- 
rator, ftav&us est ct pacrm frrit, pmtsttfro 
vii'^iiiL Juniuiandcs qualbiu^ ncgur Vul- 
gflres rjrirrnt rontra KOinAniftm, neqw lirt- 
ptralor : -tudtrct in Vulgarian* hlrare. El 
t^i . s super hoc t-y. i i:.'. ..r- parte ^c/iptu- 
ris ad invicrm» revrrsuH wt impfTatr>r el 
utbeut <-C.A. (<u;ali& i-turUtiis r.Ji vninibii5 
themttaufl in castas quae condidit, Octot^ 
fio vera meme uiidcciitiae tudicluife nun- 
tiurn j : u -r Lpit e Vul^ria ab orrultfH ami* 
cis stibf tjuod mitt err t dominu» VlilfttflK 
dunciectm milia rx populo cl Boi1adc& ad 
captivandaw Vefaiwm et abdiicendtmi eoe 
in Vulgariam. Qui nc iiinotcscere!, quod 50. rhxodu hg uAtnepamop KottcmoHmitx 
V cpeiny Gf>A?aptxmc 

ripta ipitji.tTL-i m ipctara kvihmh ot 
napyuaiEf.TC c« a , npers W40CQ Haft t raoHB- 
ArccrH i»fAiiKT t KoHcranTHH BAnnta* 1 : <Jwio?a 
or jinc xBAHjiM icopatia epemy frunpin. 

KaMW^.hH cc u caM US SCP&CUHh hOp^6, toA 
notrrjiiu r<a Mapwirse r pewa JlyHaa, (arc 

fWT^u j :i Lii.'i^utiiii.rfr ui lV)UUUT^ nT[\i-nn 

jo raMiire npoxo;in, Ta jia MoratAa naoM* 

*aT It l.h. T Ta;iH^ H< ■ '■ I' ! ■ . ■!!— H! H2 

(ruti'apHTt rti^e HRroHfuo ici>m Hiritx M(i 
c^irA Karo croiwx a* Hap*a, MMiiepa-iopbT 

ce i; n/ -ii'tL' h ,.iiiiv:iia-r jta ce roTBu 3a 

RjvhfrrtHr (K* w rrKJir«r»*Tr». ka^n n» Ha- 
C^Aiojaba^Hf ctmo Qhjih oC^cth err uo^oCeit 
CTpax h ManpaTM^K e/^i#i fiowji n mum vw- 
lar 4 as ucKai mhp* HMneparop^T. ksto 

TH BK^«Jt, BflpaARftJl CT M 0#VffkW)Wil **>*p. 

riHjfl ncyirwena kactoh HrrflBere rrpauR: 
rnno flT>/irap*rre ^a hmhhlt cpemj Bhssh- 

THfl, WTTO Btrnf (VITOpT»T /TA MMUT JTfl nOXOflH 

cpeuiy DwirapuH. H uirjiiiaTOfjK'iHiia^eiiH 
&d&HWtto n^rvHrnu jGepniunOTAncre rrpaHii, 

fWlI*rpat<»[ ; : tr. ■ f-|'i'- i 5 11*13, 

mm ocraBmi oTpeAH or hthvkw Trwn n 
hpenocmre, kohto nocTpoua. A npea mcccu 
OHTOMBpu, n&aHaflCcerw hhjhikt*. DDflywt 
H3utcrw or Gmrapm* ot ceoh ra&K np»w- 
iemf ( >je 6i*jraprKiiRT Mojinfjr rrpantA 
I20WJ boAmhuh « 6wui« A3 riperaeuaT B«p* 
nrrfltf n aa crDenar Hace^ieHHero ft d 
&bjirapwic 3a *a «e fTftur. iiaoecixo,!!*: cc 1 BcuAt p»ai h UspuiWA *t#n>c^w< »*a ifwn- »e& iwCpnop BajcitraHum I (3t4-3/5j, nemo ro ftifl i 

1 'l^-fli — iip^iLirajrou imtai. id ctjpfAiJtjpBH WIOTIx (T4>c> oftMUpn na »H4^nihflrH^iA (1TV 
^xki^tH»c n npctiMo^JiA fT ii*^»«c^iiij «}*<ii fir^l ((immimt^. BM.t^WT^M'jr* Hcraw^ 1, 1 ( mi. 39fl, ha I j 

Cwfthfl I*T. CTp. 161-162. * Dpa c^imr? 773 r + ' OMtrn Dtr^rna r acpotmic b pjkwhs 
Cj*iiKi M*nx>nn« i*ri.i 4^.^ai cuaHfliCKOTC ux«wv t*cpin* 3j pu«#A#mTr taiuHHc tto injipoca n«. AL 
JipuHi*. CiAHiKPi4n, I CTa ^kScj. L 3/atjutpaai r HrnopAH, I, I, Cip, 230 ■ fiea. I ; HHMHJ, I, rrp. IM 

C*l T L 263 .'■!-■...' ! i . ! Hi- i : u* -- .- p . .]■ kA ImOtfitt/iCHip contra V ninnies moverctiir (veneianl cnhn 
ad pum fcgati donilni Vulgariae\ cum ad- 
huc hi tss*nt in iiibc, stmulavif k advcr- 
sus Arabcs movcrc, ct transtuearunt tarn 
vexLIJa quani suptUcclilc* lainiskrii icjiii 
apparatus < mi autem apornrianrs dimi- 
■Mj per exploialores coraperto eorum 
efciewu, a&uiiiplo Wfcitu fcttim iter 
arripuif, ct coacr.rvatis thciriatnni taxutiH 
et TUraccstam* et urate ordinifous optima* 
lihits frctt ens octuagmta milia. RI pergtnp 
in locum, qui dicitur Ltlhosorla* duIUus 
ti:bBt danKnorr sonante, irrucrunt super 
ili[ < . ci veriens eos ttclt vlctoriam loaguam 
cl cum mult is txuvtts ct captive* leversus 
«t, ttiumphi sui ttcf>aea penes urban os- 
ten tans, et obsequiis constipatiuf Irii'ctitns 
bellumquc hoc nottle nuncupin* fo, cjitod 
nejiw hibi rtstiteril, n«c jiiacUlio in hoc 
aut effusio Christian! /acta luerit sanguinis. Anne imperii sui tricesLuo quarto Cot:- 
sta minus solvens Vulgarum pacem constru- 
ct Item stoluni multum, et introuiissis 
in eura etjuitimi duoderim tmlihtis, dlrexit 
praetores classium oranes in fllo, ipse vero 
tijuens inansit cum equrstri militia. Cum 
autera us^ut Mcscmbriani venissent el hanc 
(ubwjit irigrcwi valeiitei ;*quOuue veciiu 
spbante omnia paene contrite sunset multi 

Krierunt. et retliit, cum nil utility lit allu- 
let Pono Telerigus doraimt* Vulgaiiae 
comperto. quod per btittiliares suos inipt- 
ratot conrilia sua coenoscerel, icribH *i 
dbcDB ,irllrri eflugere ** venire a<1 te. 
Tiansmltte ergo iuilu verbuiu seauitati* 
meae, ft quo* habeas hie amico% ut hoc 
ti« rredaru et metum occuirant*. At ille 
levitate usus 9Ciii»tt ci. Qui cum hacc c!i- 
dicisect, per medium ontnet reckllf* Quod 
autliens Conttan turns aliquandtu ctoOtSixil 
ev libit Ajji4> imperii sui (ricesimo quiiito im- 
perator mcrac Augimto terttae dfctotft in* 
tlictruufc txtvil ccutra Vulyaies Qui alro- 
utrr in <\iu\\>: * divinitu& eat ptfl^a p*r- BAHra epemy ftwrapwre, nOHfwe npn nrro 
Gum nwiuiH npaTeHHim «a 6wrapcnnn 
B^ajl*FCJ! t KT**ri> ao TOW MOKTIir tln-m B 
cToxHiiaTa t HMncpaTOp^r ce npecropHfl, <« 
.....:: cpcuiy apa^MTe, h j j; - ■ ■ miajut orjn^ii 
Mopero KaKro aHasieHara, Tana KCHapsiwe- 
hhcto wa HMntpaTOp3,Oeii Kato ornyciiwi 
npaYeiiMiu re h y^nanor Cbr^cjiea^n, ie 7C 
cnaauuitti.iH.cijOpa/: i>uficKaia h (apau no- 
rer/:MA Karo rk6paii rapMM»OMkve 01 rew«Te 
HTpEike^rf^rtiiT*, TOfi npttCtaKHn Kbu boAricaTa 
h corHwaTKT* h rkfl » yiCflMttfl Ma W00<) 
jiyuju. OnpaenfiKH ce kt^m mbctotc, Bape> 
*i«ao /Ihiocopmh 1 * 6e3 im npcosyHH hhto 
c^na i»wHa TjnAt, poM*wT* 6**HHjysino tf 
naxBip/K^ si>pxy tixAraptrrc, o&bpHa^it 

m H OtilCTUU, k" - I ; ' ■ . I ..VM i i ~r:\- |( 

cc tr^pnann c utior^ UTwa « n*ffnmm t 
B cvtKimaTa hMntpaTopi^T ropAo qov*/i 
rpotjjCHTC Ka CBtma no6cna 11 ujccinyBaiV 
kh, npHjipyxea or cburara cm, na3ot»a»3<*] 
raHH BDfina 6«aropoflHa t ncweii;c hhkoA mc 
m> ct wpuTHUimvcrdmn H IIC CTOKMO u 

at! KJI3MC IWM npOJWBaMC Ha XpHCTHflH- 

rxa irpUi 

Opc3 rpiyieceT h ^era*pTaTa mpn 
or nfipyoaiicTo ch* KoH<rairTHH HapyujHfl 
MHpa c frbarapnTc, cbfipaj oraouo ro^aw 
^nor n naro HaioBap«ia r npm l2CO0ico>t- 

14HI1H, SaHHC^Iil ICLM TBX UCHTCH KOpB&HM U3- 

fiaJt^Kiuif a cavHHT rofi t Cochkh ct^ocran^.i 
npw KCiiwaTa cw boAck*. Ho Koraro rrar- 
liiwtt jo Me«Mj*pH** « h wauaiHajm, wk 

a>XJLT CKJIHO CCBtpCH n J i ■ ■ . ■■ -Ti' n '■ : ■ 

Kopartw 6: . ii ■ . li^it _j:h h ■ i . .i- ; :ai'H- 
na.iu HMiiepaiopT>T re K*pHajinrt«* pesyji- 
Tai. ToraBa Gmrapckmrr sjiancre^ Tt/if- 
pnr\ icaro cc iiayMHJi. w H«nepa7op%T 
^prs conn iiptitrrejip ywiaFJW nfroanTC n/ia- 
Ht«t t cik«ui My cjjefiHoro: ,l*x wenaa Aa 
Ha6«rau h jia ^.ofin.a npw reti* Eto ^anio, 

upaiK hh ywrptmie 3d wiwia 6caviocwx:i 
n (V'f:'*', kom iiptaTejm HMaiii Tyk, 58 

Tta hu ACBCpn foua h ^a mm noMornar*. 
W^iwparop^T t nocn-iiaPHKH jwhomwc/ipho, 
viy hcail ICaro nayUHJ TOBa. TMqinr rn 
pKicjiK-Lii ucH4iiH itujjtM^uha. Koraio Kotf- 
rra«Tnrt )» toi« ( fl^iro bf<mc ch cvyfiaji 

I3pe3 ipHfifictr w nerara ro^na or ua- 
p>*iwijrfTo cii, ripes wereit aerycT. ipimaiie- 
cetM HHjtHicr 4 , MwiKpaTopti Kiwurb-i qicujy 
Orinr^prrC, Toft 6m* rh^itiir wcctoko no[>" H& c«vtrp vi iL«Mpn»t*fNSH« ikw^ BHMB n 3*rop«K*. ' Ilpwi 774 r. * Xan t*im* (7tK— 77T). AtlHaaiui 13iMullv;t;/iii:> — Ar^riMnH fmfWiirtrMp 2e-3 riravj, *;ii** Kr4*Co anthfav eppdtatur, ot 
hinc febfc validisMmn ct mcdicis propit* 
njjiiiuiu incendiimi lunula tieleiilus Area- 
diupolim redltt a subiectis super humeros 
iii tecio dddiu*, el veniera Sylyml>riatTi 
n&vbn IngttmJ est Cumquc ad Hotundum 
petvenissel castellum, rakerabilita in che 
tardlo moritur damans el dicens ȴllFtOB 
a^huc l^ni hum inexttnuuibtli Intdllus/ 
HmcHtn«;tit vJrRlnem et del Remtrtcem lau- 
deri cxpoahilaus, ctuu sbe futdtrt i^ktj, 
fueril intmicaR (p[\ 296d|-297 4 ) 5/- Telertgus Bulgarorum domims M 
Homanos cenfagit 

Anno ImpCrH Ixonfc sccundo confugit 
Ttktigus Vui^fuin tluminus ad iwptrato 
renw qui fecit tuiD p&irlcfuni, iimgens ill! 
et uxofif suae tkitenat cuusobfuiaiiL Cwh 
nutcm baptizatum cum ex Mnctn quoquc 
piscina ajfeeptact. inagnllkc hornrnvit pn 
rrter et amavit (pp. 798^— ?*«„) 5?* htae tmpmtlix in Thraclam exit Anno iraperH sui tfitto, pace facta cum 
J i .' ■ H aditu : « [ i 1< . I !■ ■ r, iii -til 
Mauraauni patrmum et togcthctam droml 
Cum viftute multa foiilra Scbvinormu Ren- 
tes, Qui cum descendiss%t in Thtttalism 
ct Gracciam, jsuhifrit omnea **l tributaries 
fecit unpcrlo. InUoivi! atitejii el in Pckt- 
prtiniPum ct tntiltam captivitatcm el exu* 
via* Romano imperio atlulft. Anno imperii Ooratantini ac Keiienat 
quarto rcdiit Stauiacius* de ijuu supradir- 
hitn esf, ft Sctovte ct triumfto manifesta- 
v!i tropaea in i uppooroimtx jviente auttiu 
Maio dusdem scptrmac mdicHonis exivii 
iroperatrix Heifene una cum fflio suo ct 
vtrlute copiusa in Tluacem arcumferens Ann <* dt>Ji€***r o (ErApAvn, t^atm* ha rjvi^"* 1 

ce napima awrpaKC rtopaan tous, aajixpiuii 
ct CH.1H3 TpCCKfi, tienosHriTa sa jrwapine 
nopa/jH BKcOKara reuneiiarypa, Tofi ce ffbp- 
Haj b ApKajwonwi 1 . otoccch aa ncrm 

»'I>PX) pAMCHCItOJ IIOAMHMtrtllTfc»HKaroniJ»- 

crnrna;T Jin Cimqm, ^^iwr c^ tta KfiptS. 
H Korato cmmaji ao Kp^uocria Putvh 
^yM J t yvpiu Kflto kjictwhk e w>pa6a, 

■ ::i -;ii-..- u ■ k -M .'[:.. ki . !■ .;iK)tt JUi (h»Jia 

rrpena^eti na He>raCH» on.tr; n Kaprr 
jit cjianvi c&rraia j.tn* m Cojk^h xdfiK.i t 

.^/- FtAtap&tstsirrt icdeweA Tejteput 
ua6fi2&a npti pouttxme 

\ Ir^" BTopflra iri'iHiffl or i;apyH»Nero hi 
/Ilu 9 , (Sb^rapcioun wiandcv: Tencpwr 
rfttffiraj npH HMncparopaj koAto ro *a- 
upibttA navpimnft h ro iwechh^ aa enna 
OpaiuB>KAha Ra cfcnpyrara pi HpnHa» Ocji 
K8TC ro npncj: or cpcnia icyncji Ha up*- 
uje»nero, imrKpaiopLT ro rote? meapo 
n ro nfimvHa^. 

52. MMnepamrma Mpunc npcdnpueMa 
oSufiOAJca us Tpaxk* 

Tlpca rpcxata rnnxKfl A ot '.■; v- !K mi 

CH t KOraTO 6lM CKiJWSCH mku c apaC»Tt II 
caysa«r 6wi CiarcnpuHTtH, Hpnv aa- 
apBTH.ta CTaspahHft, narpwuhfl h jxxot*t 
»a jipoMa r r Miiorortpofliw nottcrcn epemy 
cjaeiiHcitKK jifle*#eMa\ Kaio ei»M d 
Tcciymn k PxpiHa, rof) noKnpnr bcttvkii 
njit>iCMa h n narpaaw: ^antKoiywiuw nd 
HKiKpHura- HfiB-iflsM h d nc/:ononcc H 
juxiaBwi Ha poMeflcKara a-bpiKaaa rorjiM 
dpott nAemiKUH n nwivKa. 

npea sersxpTvia roawwi ot liapyua* 

HCTG Ha KOHPTflHTHH IT MpHHa Cra8f4fCHft t 

aa KOTOTO cnoMtiiaxMe no-ropc, cc aaaisp- 
iia^3 ot noxo/ta cm cpemy c^abhhiitc h npH 

TT*p)*<tCfllOTO Ma XHWJLpi^Ma UOhaaul CWMITC 

Tpo^CKi A npes waA na rbiunii oanuN mi- 

j jif . 1 1- 1 M ■ ,. j _ n.f; i [i aacano n>c ceon 

tHH II MH^JXlHWC/lCHa uoftcKa 3aMHH3/:a ia 

TpaKKn, KocettKM c*c cc6c cm ocRKatcmi 1 Afoanfconcvt, dak ,lio*^pTic. * Kpctiocn* CirvHtmciH h^ ifri^awiH AhkiwmO ?\% 

^'tw*jo »iM a» c eo<UEtfiira guuMIimt l^r^'J" KrenofiX » ftnamirfCKUKi Mwt*pnap Jlh* IV 
upau (775— 780V * npaa 777 r. Ciriiraptuam mm Tc.i, f<- t .-*t«^ ot Rvar/f^f* n twt^km i^h- 
^x*iuv Liu BtooKrmiLKri HNnv^orcp - T h>a IV. kcato re npnea. aaj My name it«np*rti*a h *o o^e^ii 

vAvnti^iv H6 CNH& tn KLMCravmii \'l [780 -7W1 ( a CitGji row caNycrattTi^fHi f797— ©72k T BUfiutf 
uttftiH in :UrpyiiHnwra u Kh^hihh oivkm nitic h i>t ^ih*^ m M43aan4ami M>ft^H or hs.iwaii- 

cuiw DMyocqKS, CJiaywuKTf b Wa«»3HHi i< Terawn ppra 783 r, cc aaiwiBWH cp^my bhs»htj**k»to 2tf4 Au-tftoflit' BlMtothtcrti* 4Utacnc-i* ErfjiHoteftap organs ti cetera genera miMmnn et 
Ivlt mwv Beroeaiu, et banc aedilicati 
ittbens iwimtnovJt Heirenopolim. Venit ailtern 
tt usque ad Philippiipclim mm cmni secu- 
ritrte el rediit, cum consfnuusset eliam 
Anctiialum (3J3n~*i) 

53. BuiRari fipmanos apud PrQtxittim tt 
castnur MarceMorum vmcum 

Cctetum Aprili menee Conslantinus. 
cum castra irovissct contra VtilgeTres, venit 
ad cas^ellum, quod diritiir Probata v\ ri- 
vurc sriHctl taiicti Gsorgii; et cum occur- 
liaet CatAuttA don*io Vulgaris;, p«?illo 
drco vcsptrami facto bcllo, formidantes hi, 
qui ex pafte Kratiatiotum erairt, pef nOftem 
fi:geronl tt tngbru icdkniDt; quin et Vul- 
(pre* metuentes revcisi stmt (p. 310« at)* 

luiic vero meme erercimm maiii mi* 
veisus Vulgarea et cotistrurtt castrum Mar* 
ctlomm, rt dunderiwo kalendarum Angus- 
tarum e?civit Cardamus dotninus Vu^ariac 
ctim oinni virtntc sua et fltctlt In muri- 
Uunibus. Kidtcia vero (reins et a pseudo- 

eiiis etset victoria, iiicucuiiisptcte ac inor- 
dinate helium infert et valklo vlnrinir Marie 
[iiiTdtutque rtdit in urbem, mollis ands^is 
non solum communis popnlf, scd et prima 
mm, inter <]uok et .* . i \ - _ :-.■.- 1 1.: 
Ijichanodracc et Hardas patrirtits ac Stf- 
pbamis prutospathmus eiliterunt, Nicctas 
Ljuoqut aC Tlwc^noslus facti praetores, et 
homines repii non pawi sed tt Paucratitis 
pseude$*opbeta et astroromos, cjui et vie* 
tunim ilium vsticinatus eel- Abstultftint 

eqoos et aulaeam una cum universal ittfio 
appaiatti. (p. 31 Ifl-n) 54* Exeralus Butgan>rum rt Romanfirutn 

Cafdainus pmteiea domim* Vufeariae 
dcm:ntiav» rnipcfntcfi dicens -aut tribue My3tiiramm HBCTpyveHin. Tn cxMraaaa nek 
flo rp*m liepofl', Mnonr^a/ia na ro y«pt- 
nirr ii ru uapefcjia HftiHonojr. i* orwmaa 

h k* <t*rHncn<wi npM m-'M fieaonacHocr 
h ce Rhpwa.ia, rjieji Kfrro yKpenpjta h Aji* 

K«aao, 

A?. RvM&pum noOtmdonnK pojmxam 
rtfti tipoeam u Atapnvjttt 

] [pes vectn anpHJt* KOHrrairnm* 
rroTer^ivi cptiuy <JbJii^pirre » rrMi^iar a:o 
Kptnocrra, xapfoeHa tlpONT^ lia ^pera 
h» p. CBeiti TwprR Taw ct tftoiCKaji c 
duirapcjflift w/iaAere^ Kflp^aM 6 * Mpiine«ep 
etflHE^a ne^na^MTe^Ha rttflKa, no powtfr 
ckhtc ix>Aiihih re iMieiviiviH, naferafln 
npes Hontra h re aam,pu&;iu Ceac/iamia 
Bhiuhch u O^Jii'spHTe ce H&njtaimujn h Ce 
frhpHa/iH HasajL 

Kaa noiinca cpemy fiwrapirre h 3acrpowi 
VKp&yKBMfO MapKeaH^ I la 21 m>ah Tn*K 
wuTflai»jT riwirapcKiurp Rji&ttTOJi KapAaM r 
u*u»ia c« e*Atha m aaeji yKpercnH n03H* 
iiHa Ho iwnepirrcipbT, ca^KWla^eBM^op*n>^ 

w nrtJecaTO e ba Herosa crpawa n aano^- 
ha^ 6wr«a tKo6M«CAenO a 6eapejwo. ToB 
6«fl no6cii« B peiumvflHO cpa»«HHe h ce 

B1>PH»A B CTVilWUaTa, C*V^ K3TO HOJieC1*JI 

tOJicwn aarydn bc cawo ocpcji ofriKHOTe- 
Hirre Mflmn ho m ct n-bpPfwiiHTe. Or 
rcejitauMTc (Shjth y6vnt; Maj ucitp^T Mf#- 
xajw JlaxaMo^paKo, naTpMunflT Bnp^a. 
npCTOcnaTajwwr Cte^aiti rpcivpwre 1 Iukwt^ 
if TexiTHOCT u uwcc*KHa ftapcjtpopw, ra r 
jiTxe«po|v*(T*T-neTpoHOM riaiiKpaTOfl. Kofi- 
»o i*y 6iiji npojiovo^B^ u# K*e noiVni* A 
ii*k <£bJirapiiT* onweK^ n-monoOtK^iiiipH. 
Ktije a uapCKaTa najiynca aae^Ho c BOOTH 
H&mfparopcKii npHBaflfleaaiocTft 

BwrapCKMflT p^ajieie/i KapAaM rfcftfr 
miiA »a uMneparcf« ft cae^HOTO: .Han Ml 1 Ueptfli, JU% CTftpS 3jtopa- 'ItpejTfl't r. *BH»*ittniU»w*iH»iiq*TtyK<ramjmmYl* * Kpt X^x K^pj^v |77T-HT<% * I!|K3 7W J. ' 3? vwiv**-^*" 1 *?"* 
ii&ropc i^c«niP<K" iHUfanii Kwiriantw vi Atttlltthit BNlHliClirii^— ArtWT^MF \*tCjHttr%Ap 265 aiitii pacta, mil veniam usqnf ad aurcam 
poitaiu tl deiuolbr Thiamuv Asi impe- 
tator posit* equina in ntappo srercora 
transmit ei, v qualia*, ;nquLcri&, *tc decefe 
pacta praevidi, transmfei UN, Vcrum quia 
£tlic& tu> iwlt> ut faiiRtiis nsqtrc art ha*c 
loot, sed e^c venio usque Marcelia. et in 
exL *l quicquid iittlicaveril dciis". Et cum 
',■-■■ "t -nator fld ulteriora the mats, 
conj^sstt pcputiim SttttTO *t v*nit usque 
VciMjilrJuiu, i'l Cjiu^miu: u;^|«c **1 luvum 
AbrcJeva; et mm forniidaret* mansit In 
ncmore. Asl veto Impcratoi conlortato po 
puJo suo abiit usque ad nudum Abrolevam. 
(nvitans eum per dies decern el Kptcn 
At ilk no«i es* ansus, s*d rrpedGvit fug.ix 55, Atamem* Sicvarvm pnnccps ft* 

tins Ccnstnnm in btortatem <u*wr 

mohtttr rjtarn jamMa, hah me zoHjia sqk jw 
3naTHa"ra apaxa n uif c-KCwna Tpaicwa*'. 
Mvncparopi'T cjjomchtj b fn»pcia konckh 
iop n vy io wanpaittJi CM CJre^Hnii otto 
cop: „fl3njstTMx th "rant* juttM, «a* 
h-bpro f*irF«ax aa nnjtxnjnutL A no- 
netfee ch crap> bc 3KeJi» aa ct *3»upfl- 
iMur urn *o t*^m wrcTa, ja 83 Hjtraw 
zio Msiuwih; th nuw hw»^ ni* kjk- 
boto 6or crrcMit", Onea kqto ciJSpavi 

TOpi>T anrnfl/1 no BcpcHniiuHrf, a Kap* 
nm JK> repwcraia Aapu/!*aa B t ho no- 
hwkc ■* ttirumiTiiui rwjiRO, ociamn BJiera. 
A QW HPfiepaTOpM, Karii nu/iciuiwa aoft- 
tKara en. oT*mnji jio reward Anpo/OTE 1 

kwc na MRewHft^rerT jtita. Kaplan u6im 
crpatiaia ch. 

55. Cjta$RHMatxm khrs AtcQMup saMtuAn 
da ottofiodu (unmme na KoHcmanmuk Mens? vero Martio tcptJKiw iixlictiow 
vojii: Acajtiiruc P Sclavinomni lirlrttar pfin- 
t£ps, puts&Cus ab Helladlds cdttcere !llk* 

(OfHit. Cum a'i(m hot co^nuvfatt;! hnpt- 

falrix Heireiic, tuittlt ad patridum Con- 

sturtij:uiu Strait tapkliuni Tlnropt^) r Ucluiii t 

liliimi duft <^ii spatharius effit e1 nepw 

slus. et omnium ccukis eiuil ft dissipavil 

fon^Hum eoTLrti contra fc neouitef adin- 
ventum. Porro p»schi*1is fi-stvitatfc itri* 

sreurda proceeett btiperatfix a Sanctis 

apustotis ill ctuxu swreo vetta, qui a qunt- 

liior «]«is albU trahebatur er a quaituor 

SiUiiiiKlcDdjyluj.DaiduiiOvklevUet pravlui* 
iracestortimtSi^irjniopraetorc Thracac, Ni- 
ceia doiimticu Khubiuin «t Gjifetantiiw 
Itolita. lartana liberajitcr hypotun, Mcnw 
vero Malo irfinnata esl jmperatri> pstn* 
ad nx)rtcru f tt piotfnta est oontfntto eu* 
rurhojian, (pp. ol5^ ^'^* A npt3 wectu Mapi «a cc^mwt hb^wi 4 
AKdMttp, n M'.f.r na cjshwhhI'c or Bejttu* 
iM5i. & noiTwKBaa or c^ajiiiHT«*\ i9u*.rj;ar 

ffa na*^af nmrweK 1 na KoncreHTHH 1 h 
ui* -rax Aa mjiHrttt uttnepautp. LX^m «mi«- 
parpHna llpattin raj^wna Taaa, npCBOJmH 
np« naTp^aiw KoitCTaBniH OpaHranHX 
nerranfl chh Tcct^aaaia. koBio Oua 
tiiai^i'M^ h tirftn iiacMetmwK, H.*B«£H^a 

OHHTC HC OCHHICM II OCVtTIWa ItXHHfl Ht33 
koh^k aamRop cprmy ne«- Ha Biopwi* Mil 

ita nacxata, H^neparpnuaia Havana or 

xpawa ha Cbcihtc arocnViH, noaena a 

^laina KfuifrHHita, kohtu ivivic/h Htrupn 

dtvm kdhc n Cmab ji^pjKatfa OT*ier«pHM» na- 

rpwiHM t Mw«mo ftapMH* ivtfiTaciflJitTMK na 

r^#;t5nfiiaixt , l C«cwhw\ H<VMa*iajtHM»< «a 

ipflKVH. Hniciira; joumm na cxoanTe M f 

H KoHCTflHTUH bouaa, Tn meApo rt|>*w:- 

raJia napu. A upcj mccch waft iiMiicpiriini 

a: l;i ce - 1 ~ ■ ■ ■ uo^jtu »a cwbpr k 

6op6ara .« anafT mchc^v cmijTMT* ct 1 Tif*» » iEsfii-Aai* *vtuK^du;^JHKi;.wj»HHfe i^mcih, na vaum turn \u&acAKH* Trfnfrt^wra tin 
Uuaan'Mt.nnr itMApnat ui VII h* mail*. * KpeiMxrrt Dcjcamitiafl cr h^hpjvu* ** »ji> fH. KX«iojnp 
n Cunji ilimmri T<KH*no Mccnni^kC4*^riiMc ii* Kpcuocnii otaifi k 
jH^ipiutTc na aaaio a*pKa Aaaanai e encf-ac- fc rt on^wcn-ni 

uemp« n m? K«* ^ i/tdui^^ lfrt/Y»<n, 1. I. .*-*^ *?Jd. fai 1; Mi VO i*#* ItpnycKWlw JTf\ IR.S fi 


it fciKj* Pur* ,nj* fipne^Kh hwi n*ri» kh T^hjiht C**tk^ip. OiHAH* I XXI (1*0)* cui. ?11 c*. 
■ Acittta. fl ilmrcfnK a& cxcutare — Baifwimtti »n ar>in;ma ^n en wwnrparopr*;^* rBipfiia; cxcittTc 

34 .'in-tn rtr*- j f h IJ 260 AEKtnsiui RiMkrtteftfriuc — AnitrocH* 5a6am«V 66. XUephoms imperator contra iiulgaros 66. tlcxcd na Hutaupop cptufy GhMapume 
castrc movet Annd imperii sui quinto CflFtffl intuit 
Nicepftoius contra Vtiigares. IS1 cum venis* 
set Hfldrianofollm ct sensuwet, ^tiocl sanui- 
II ate contra se imp eja fori i homines ct 
qtiid^m ex ordinibus mcditamitiir, inclfi- 
cbx repolavit nihil proliciens, nim qucKl 
tan turn ultioiitii) cotitribukbus inUikl, Ik>tui:i 
multitf caeditws exilnS ei prfflcrlpftorilbus 
:(